Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
17.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de creație literară organizat de Uniunea Internațională a Femeilor din România (UNIFERO)

17.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară)- Echipajele participante la etapa județeană a festivalul jocurilor de mișcare pentru elevii claselor I, secția maghiară, anul școlar 2023-2024


17.05.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!


17.05.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

17.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Concursul de creație grafică „Educația Juridică”

16.05.2024
PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

16.05.2024
PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025


16.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii!

16.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

16.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ pentru învățământul primar, secția maghiară - Concursul Județean de Orientare Turistică și Sportivă „Scaunul Domnului” Bistra Mureșului, ediția a VI-a

16.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Proiectul „Tabăra plurisportivă”


16.05.2024
Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025!

16.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Școli fără bullying”

15.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târnăveni

14.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei „Științe pentru Juniori” 2024

14.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal - zona Sighișoara

14.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Concurs județean de interpretare lirico-artistică „Vlăsiile”, ediția a XV-a


14.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a și a XIII-a!

13.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ liceal, tehnologic, profesional și postliceal - Bursa Generală a locurilor de muncă pentru absolvenții din data de 17.05.2024

13.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul școlar județean de creație literară și artistică „Fascinanta lume a copilăriei”, ediția a VI-a

13.05.2024
Conferința națională „Creativitate și inovație în educație” 2024

13.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Desfășurarea etapei județene a Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

13.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Național de Geografie „Terra-Mica olimpiadă de geografie”

13.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția română - Festivalul - Concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună”, ediția a VI-a


10.05.2024
În atenția candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2024! PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024, numărul gradațiilor de merit pe discipline, precum și fișele sintetice de (auto)evaluare se regăsesc în secțiunea dedicată „Gradații de merit” de pe pagina principală!

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Transdisciplinar „Oroksegunk orei - Protectorii patrimoniului”, în limba maghiară pentru clasele a IX-a - a XII-a

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul desfășurării probelor de aptitudini și Calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedură de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiuni de studiu

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și educație socială - Concursul național „Democrație și toleranță”, etapa județeană 2024

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, gimnaziu - zona Reghin

10.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs Județean „Limba română este patria mea”, ediția a XVIII-a

09.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Promovarea profesiei de polițist

09.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Admitere în învățământul liceal - clasele cu profil bilingv

09.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul școlar județean de matematică „MatematiCOOL” - ediția a III-a

09.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - „Școală Europeană”

08.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României


Mai multe...........