Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
12.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”, ediția a III-a

12.04.2024
Ordinul nr. 3939/2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei


12.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuire acte studii!

12.04.2024
Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne în anul școlar 2024-2025

12.04.2024
Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru snul școlar 2024-2025

12.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației - repartizarea elevilor

12.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

12.04.2024
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

12.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - diseminarea formatului electronic al „Indexului pentru incluziune”

11.04.2024
Lista cu rezultatele la inspecțiile speciale la clasă/probe practice/probe orale de limbă de predare, ale cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit, aprilie 2024

11.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - Concursul de cultură și educație financiară, etapa județeană 2024

11.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

11.04.2024
ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

11.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și matematică - Etapa județeană a Olimpiadei de astronomie și astrofizică 2024

11.04.2024
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ogra


10.04.2024
Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2024 - etapa I!


10.04.2024
Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2024 - etapa II!

10.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025

10.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025

10.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-Play”

10.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de arte plastice (pictură, desen, grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

09.04.2024
Rezultatele concursului județean de matematică „Kobak” pentru clase a IV-a, an școlar 2023-2024

09.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și coordonatorilor SNAC - revenire rectificare perioade de desfășurare a concursurilor naționale în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC) - ediția 2024

09.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Let's Go Digital

09.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

09.04.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Apel de selecție pentru participare la seminarul de formare desfășurat în Israel, 4-11 august 2024

08.04.2024
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituțiilor de învățământ superior

08.04.2024
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

08.04.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național „Memoria Holocaustului” 2024, etapa județeană

08.04.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Educație rutieră - Educație pentru viață” - etapa județeană

08.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Dobândirea titlului de Colegiu Național/Colegiu

08.04.2024
Rezultatele concursului județean interdisciplinar „Kurutty” pentru clasele I-IV, an școlar 2023-2024


08.04.2024
Lansare EduSAL versiunea 2.42.2 corecții!

05.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat 2024

05.04.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - Concursul Județean Matema-TIC „Otilia Stan”, ediția a VII-a

05.04.2024
Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer 2024


Mai multe...........