Ministerul Educației și Cercetării || Subiecte examene nationale || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
 


NAVIGARE RAPIDĂ
Hotărâri C.J.S.U. Mureș
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
Gradații de merit
 
Audit
 
 
A N U N Ț U R I
  Data: 22.01.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Reghin

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 132/12.01.2021 - PROIECTUL DE ÎNCADRARE a unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2021-2022

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 66/07.01.2021 - menținerea în activitate ca titular în funcția didactică la cerere, în anul școlar 2021-2022

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 72/07.01.2021 - întregirea normei didactice

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 131/12.01.2021 - completarea normei didactice

Data: 22.01.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI, anul școlar 2021-2022, etapa I

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Data: 22.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022


Data: 21.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - activitatea cu publicul va fi reluată!


Data: 21.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. monitorizarea și susținerea activității de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul județului Mureș!

Data: 20.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 12 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea listei centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 de la nivelul județului Mureș, aferent etapei II a Strategiei naționale de vaccinare

Data: 20.01.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

  Mai multe...