M.E.C. || Subiecte examene nationale || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI


NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I
Data: 30.09.2020
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

Data: 30.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscriere CPEECN

Data: 30.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - Ref. Baza de date profesori de chimie și fizică

Data: 30.09.2020
Titlu: ORDIN nr. 5.599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

Data: 30.09.2020
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin


Data: 30.09.2020
Titlu: REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG144 -verificați adresa de e-mail!

Data: 30.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

Data: 30.09.2020
Titlu: Rezultate selecție metodiști 2020

Data: 30.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - consfătuiri

Data: 30.09.2020
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Crăiești

Data: 29.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - zona Târgu Mureș - consfătuiri

Data: 29.09.2020
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

Data: 29.09.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din Aria Curriculară Arte - actualizarea bazei de date a profesorilor de educație muzicală/educație muzicală specializată, arte vizuale/educație plastică și arta actorului

Data: 29.09.2020
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

 
  Mai multe...