Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     


PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
29.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

29.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

29.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

29.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

28.11.2022
Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice în anul școlar 2022-2023

28.11.2022
ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023

28.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Luduș

25.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ care au titlul de Colegiu Național/Colegiu - reconfirmare titlului de Colegiu/Colegiu Național

25.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - zona Sighișoara

25.11.2022
În atenția directorilor unităților - programele școlare pentru disciplina de trunchi comun Religie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional pentru elevi aparținând cultului evanghelic-lutheran din România


25.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2023!

24.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, acreditate, PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice-PROF

24.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

24.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

23.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - program dezvoltare locală

23.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șăulia

22.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Bühne Frei”

23.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

23.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

23.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română


23.11.2022
Lansare EduSAL versiunea 2.37.4!

22.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire la spectacolul tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

22.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Bogata

22.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - concursul național de discurs public în limba engleză

22.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel gimnazial

22.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Deaj

22.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

22.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Batoș

21.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Teatru Vienez de copii - „Copiii joacă teatru”

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - club activ cels

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel liceal

21.11.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

21.11.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin


Mai multe...........