M.E.C. || Subiecte examene nationale || Forum educational || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I
Data: 12.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la ședințele de repartizare a etapelor de ocupare a posturilor didactice - august 2020 - Ref.: privind desfășurarea ședințelor de repartizare și a etapelor de ocupare a posturilor didactice - august 2020

Data: 12.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la etapa de detașare în interesul învățământului

Data: 11.08.2020
Titlu: Centralizator cereri de repartizare candidați din alte județe pentru județul Mureş - ședința publică din 13.08.2020

Data: 11.08.2020
Titlu: Rezulatele concursului de Titularizare 2020 după contestații

Data: 11.08.2020
Titlu: Posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată 2020 pentru ședința din data de 13.08.2020

Data: 10.08.2020
Titlu: Graficul ședinței de repartizare din data de 13.08.2020 a candidaților care au obținut minimum nota 7.00 la proba scrisă în cadrul Concursului Național sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor

Data: 10.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020 - Ref.: ședință de repartizare a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020

Data: 07.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - transmiterea situației privind actele de violență școlară înregistrate în semestrul al II-lea

Data: 07.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: repartizarea candidaților prevăzuți la art. 65 alin. (18) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare

Data: 06.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - vă solicităm completarea machetei pentru furnizarea fructelor, laptelui și a produselor lactate în școli

Data: 05.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020 - referitor la cererile candidaților care solicită repartizare în alte județe diferite de cel în care au susținut proba scrisă

Data: 05.08.2020
Titlu: Model înștiințare repartizare în alt județ

Data: 05.08.2020
Titlu: Model cerere repartizare cu nota din alt județ


Data: 05.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de lucru extraordinară!

 
  Mai multe...