M.E.C. || Subiecte examene nationale || Forum educational || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I
Data: 16.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ primar în limbile minorităților naționale care au finalizat clasa pregătitoare - rapoartele privind rezultatele elevilor din clasa pregătitoare care studiază limbile minorităților naționale

Data: 14.07.2020
Titlu: Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

Data: 14.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ref.: comisii examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020

Data: 14.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat național, sesiunea august-septembrie 2020


Data: 13.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice - Ref.: Înscriere online - Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021!

Data: 13.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Data: 10.07.2020
Titlu: În atenția candidaților care au depus dosarele la concursul de acordare a gradaților de merit sesiunea 2020 - s-au afișat punctajele obținute la gradațiile de merit


Data: 10.07.2020
Titlu: Admitere 2020 - Rezultatele repartizării computerizate!

Data: 10.07.2020
Titlu: TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute de candidați la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 09.07.2020


Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - noile modele de cerere de înscriere la Concursul de titularizare!

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar - înscrieri studii universitare de master - Designer Instrucțional


Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare informaticieni!


Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare bibliotecare/bibliotecari!

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: concursul național de ocupare a posturilor/cadrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

 
  Mai multe...