Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
29.09.2023
Informare de presă - Informațiile apărute în spațiul public cu privire la plata salariilor personalului din învățământ

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

29.09.2023
Informare privind implementarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar: Nu există probleme privind suplimentarea sumelor necesare școlilor pentru implementarea activităților asumate prin proiectele din PNRAS

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

29.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș


29.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul național pentru definitivare în învățământ în anul școlar 2023-2024!

28.09.2023
Comunicat de presă - Premierea performanței școlare maxime pentru elevii din județul Mureș

28.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - Religie ortodoxă și greco-catolică

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

28.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Apold

27.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date profesori limba și literatura română, limba latină - an școlar 2023-2024

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul primar, secția maghiară

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying

27.09.2023
Instrucțiune referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr. 6.238/8.09.2023

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Consfătuiri județene - educație fizică și sport/antrenori


27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

27.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

27.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Pogăceaua

27.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Sf Nicolae” Laslău Mare

27.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național online de desen „FinPitic și Lumea financiară”

27.09.2023
Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare - învățământ primar, secția maghiară, an școlar 2023-2024

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul preșcolar, secția română

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Donații calculatoare

27.09.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și matematică - Testare inițială standartizată pentru elevii din clasa a IX-a la Limba și Literatura Română și Matematică

26.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Fântânele

26.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Zagăr

26.09.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș


Mai multe...........