M.E.C. || Subiecte examene nationale || Forum educational || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I

Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - noile modele de cerere de înscriere la Concursul de titularizare!

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar - înscrieri studii universitare de master - Designer Instrucțional


Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare informaticieni!


Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare bibliotecare/bibliotecari!

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: concursul național de ocupare a posturilor/cadrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

Data: 07.07.2020
Titlu: Model cereri concurs titularizare

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedre vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - dosar înscriere concurs

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2020-2021

Data: 07.07.2020
Titlu: Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019 - Calendar


Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - completare machetă privind situația grupurilor sanitare!


Data: 06.07.2020
Titlu: URGENT Admitere în municipiul București - predarea/transmiterea fișierelor de opțiuni originale la centrul de admitere!


Data: 06.07.2020
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2020 - Rezultate (după contestații)!

Data: 06.07.2020
Titlu: Verificați adresa de email a unității de învățământ - nivel liceal (vizualizare lucrări BAC)

Data: 02.07.2020
Titlu: În atenția cadrelor didactice - deciziile pentru modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului și deciziile de prelungire a contractului individual de muncă pentru anul școlar 2020-2021, pentru candidații cu notă/medie peste 7 și definitivat se ridică personal pe baza cărții de identitate de la sediul IȘJ Mureş, camera 106, iar deciziile de pretransfer de la secretariat, în timpul programului cu publicul

 
  Mai multe...