Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     


PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR/ANTEPREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ADMITERE ÎN CLASA A V-A SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I

28.06.2022
PROCEDURĂ de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat!

27.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - În vederea completării părții verso a diplomei de bacalaureat la probele de examen

27.06.2022
Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)

27.06.2022
Rezultatele (înainte de contestații) pentru prima sesiune, au fost publicate.

27.06.2022
Concurs directori/dir. adjuncți - fără sancțiuni în anul școlar curent


27.06.2022
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022!

27.06.2022
ORDIN al ministrului educației pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021


23.06.2022
Adresă referitoare la completarea certificatului de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională!

23.06.2022
Rezultatele la Evaluarea Naţională 2022

22.06.2022
TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 22.06.2022

21.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

21.06.2022
Precizări privind completarea certificatelor de calificare profesională nivel 3,4 și 5 a Cadrului național al calificărilor(CNC)


20.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Completare acte de studii 2022!

19.06.2022
Comunicat de presă - Luni, 20 iunie, încep probele scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2022)


17.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a!

16.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - completarea actelor de studii pentru absolvenții claselor a XII-a


16.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

16.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - examenul național de definitivare


16.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință instruire - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

14.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară, anul școlar 2021-2022


14.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

14.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Deplasări elevi

14.06.2022
ORDIN pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

10.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

10.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, educație fizică și sport, arte plastice - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit fair-play”. Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

10.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevederile O.M.E. nr. 3958/6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică


10.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2022 - Validare fișe definitivat!

09.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Participare cadre didactice la realizarea profilului absolventului de master didactic

09.06.2022
Rezultatele concursului județean Mesemondó verseny-Micul povestitor pentru clasele a II-a anul școlar 2021-2022

09.06.2022
Comunicat de presă - Proiect „Școala=e-educație”, cod SMIS 144502

09.06.2022
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

08.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, verificarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe formularele actelor de studii


08.06.2022
Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit!


08.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională 2022 - Școli arondate!


08.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenelor naționale!


08.06.2022
Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2022, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 08.06.2022!

08.06.2022
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023


07.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire Evaluarea Națională 2022!

07.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, proba de limba și literatura română

07.06.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Normal „Laleaua” Târnăveni

05.06.2022
Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) începe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6 - 16 iunie

03.06.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

02.06.2022
Departamentul de Formare continuă și transfer tehnologic - ofertă de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul școlar 2022-2023 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați


Mai multe...........