Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
27.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Informatică

27.01.2023
Sprijin pentru plata facturilor la energie

27.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarele competițiilor specifice învățământului profesional și tehnic 2022-2023

27.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional / liceal - tehnologic / postliceal / gimnazial - educație tehnologică

27.01.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

27.01.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

26.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul județean la ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru elevii claselor II-IV

26.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

26.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

26.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, clasele V-XII, etapa locală

26.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală

25.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sighișoara

25.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și Socio-umane în anul școlar 2022-2023

25.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Cuprinderea claselor/grupelor care studiază Limba și literatura maternă, Istoria și tradițiilor minorităților și al Educației muzicale în limba maternă în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

25.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice 2023-2030”

25.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendar olimpiade școlare aprobate de Ministerul Educației, cu nr. 24347/19.01.2023

20.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Calendar olimpiade școlare aprobat de Ministerul Educației, cu nr. 2434/19.01.2023

20.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Regulamentul Concursului Național „Educație rutieră - Educație pentru viață!”

20.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabilului șef - completare date financiare în aplicația SIIIR

20.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - etapa zonală a Olimpiadei Naționale de limba engleză

20.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII, faza locală

19.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Cerc Pedagogic, limba și literatura maghiară, nivel gimnazial și liceal

19.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic limbi moderne, zona Sighișoara

19.01.2023
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

18.01.2023
Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

17.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

17.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie din învățământul liceal - Simularea concursului de admitere la UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș la disciplina chimie și chimie organică

17.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Invitație concurs: „Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”

17.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Drepturile Copilului „De-a Dreptul Creativ”

17.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasboug, Franța

17.01.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

16.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, mediul rural - educație fizică și sport, zona Mureș

16.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

16.01.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie - Cerc pedagogic istorie, zona Târnăveni

16.01.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

16.01.2022
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari


Mai multe...........