Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
  ADMITERE ÎN CLASA A V-A  
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I

24.07.2021
Rezultate Admitere 2021 - Admiterea în licee!

23.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Propuneri comisii Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

23.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: specializările/calificările autorizate să funcționeze provizoriu - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021

23.07.2021
În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădiniță - Ref.: Înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

22.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Recomandare manual de Educație muzicală pentru clasa a III-a

22.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare - Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

22.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală specializată/instrumente/pian - Referitor: Program de excelență Piano Star

22.07.2021
Comunicat de presă - Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

21.07.2021
Comunicat de presă - Rezultate Definitivat 2021

20.07.2021
Revenire la adresa 4734/25.06.2021 - Ref: Centre de concurs și discipline arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - accesul candidaților se face între orele 07.00 și 08:15.

20.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

20.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Conferința privind viitorul Europei

16.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

15.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Documente utile privind evaluarea anuală a activității manageriale pentru anul școlar 2020-2021

15.07.2021
În atenția elevilor - Cotidianul Zi de Zi angajează elevi-reporteri

15.07.2021
Spot video MAI etic, MAI integru


15.07.2021
Admiterea în licee 2021 - județul Mureș!

15.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

15.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

14.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Validare fișe absolvenți 2021

14.07.2021
Comunicat de presă - Definitivat 2021

13.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ, a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 - Informare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

13.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Națională


12.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ref: Calendar admitere pe locuri speciale alocate distinct candidaților de etnie rromă și candidaților cu cerințe educaționale speciale, pentru anul școlar 2021-2022!

12.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluarea daunelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice înewgistrată în perioada iunie-iulie 2021

12.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - verificarea respectării prevederilor legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional

12.07.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Referitor: Absolvenții ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea „Sport și Performanță Motrică”


Mai multe...........