Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     


PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul liceal - Publicarea arhivei „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XII-a în anul școlar 2024-2025”


12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de limba și literatura română, matematică, limba și literatura maternă - Informare candidați privind corectarea unor greșeli la Evaluarea Națională 2024!


12.06.2024
Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 12.06.2024!


12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la definitivat - Definitivat sesiunea 2024 - validare fișe!

12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua mondială a mediului înconjurător

12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursuri e-learning pentru copii și adulți -#Siguranța Online

12.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de conversie profesională „Limba și Literatura Rromani”

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Utilizarea catalogului electronic în unitățile pilot în anul școlar 2024-2025

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Datele centralizate privind rata de promovare la examenul de bacalaureat înregistrată la nivel național, cumulată, pe ultimii 3 ani

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a serviciului de contabilitate - Achitare burse pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic - aria curriculară „Tehnologii”

11.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ nivel primar și gimnazial - Amânarea premierii elevilor participanți la Concursul Național de Matematică „LuminaMath” 2023, ediția a XXVII-a, pentru clasele II-VIII


10.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal/postliceal - Completarea/actualizarea platformei SIIIR cu date de identificare ale potențialilor absolvenți, promoția 2024!


10.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a,în anul școlar 2023-2024!


07.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități care vizează domeniul prevenirii consumului de droguri!

06.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Probele de competențe Bacalaureat 2024

06.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația privind cazurile de bullying și de violență

04.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Stabilirea listei nominale a elevilor cu cetățenie germană din Județul Mureș

04.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Stabilirea și completarea nivelului corespunzător pentru fiecare din cele cinci competențe prevăzute în CECRL, conform Adresei ME nr. 1963/03.06.2024

04.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Sighișoara - educație fizică și sport

04.06.2024
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal din unitățile de învățământ de masă, pentru candidații care optează pentru admiterea pe locuri speciale pentru rromi, în anul școlar 2024-2025

04.06.2024
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2024-2025

03.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română la universități din străinătate, începând cu anul universitar 2024-2025

03.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul european „Ora de Net”


03.06.2024
Lansare EduSAL versiunea 2.42.5!


30.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Diploma Exemplarium șefilor de promoție ai claselor a XII-a/a XIII-a!

29.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

29.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sovata

29.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic, chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Târgu Mureș

28.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

28.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

27.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și muzică - Programul MOL de promovare a talentelor

27.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala limbii și literaturii române - Premierea profesorilor de limba și literatura română și a elevilor cu rezultate remarcabile la olimpiade școlare

27.05.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Iernut-Luduș-Sărmaș


Mai multe...........