Ministerul Educației și Cercetării || Subiecte examene nationale || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
 Primăvara devine „parfum de femeie” care învăluie pregnant această zi, transformând-o în soare luminos, în şoaptă, în dragoste, în speranţă...

Tuturor doamnelor şi domnişoarelor le dăruim o floare, un gând curat, un zâmbet, un cuvânt: „mulţumim”...că sunteţi și că ne faceți viața atât de frumoasă!

LA MULȚI ANI!

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN
NAVIGARE RAPIDĂ
Programul național pilot de tip „Școală după școală”
pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Hotărâri C.J.S.U. Mureș
Mişcarea personalului didactic
Centrul Județean de Excelență Mureș
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
Gradații de merit
 
Audit
 
 
A N U N Ț U R I
  Data: 06.03.2021
Titlu: Comunicat de presă - 6 martie 2021

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat


Data: 05.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Stabilirea unităților de învățământ care vor organizarea activității remediale în cadrul Programului Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv conform calendarului!

Data: 05.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Informatician, 1 normă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Târgu Mureș

Data: 05.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Rapoarte de violență - an școlar 2020-2021, semestrul I

Data: 05.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Program Școlar Colgate


Data: 05.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

Data: 04.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Ion Dacian” - Saschiz

Data: 04.03.2021
Titlu: Comunicat de presă - Educația, calea spre viitor

Data: 04.03.2021
Titlu: În atenţia doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - referitor la Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, începând cu data de 01.09.2021

Data: 04.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

Data: 04.03.2021
Titlu: Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2021

Data: 04.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - nota contabilă de înregistrare a dispozitivelor electronice


Data: 04.02.2020
Titlu: Lansare EduSAL versiunea 2.32.1!

Data: 02.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara

Data: 02.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, condițiile specifice, avizate de comisia județeană de mobilitate se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în data de 03.03.2021 între orele 12-16

Data: 02.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Târgu Mureș

Data: 02.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Andrei Bărseanu” Târnăveni

Data: 02.03.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

Data: 01.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrieri Centrul Județean de Excelență Mureș

  Mai multe...