Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
12.07.2024
Comunicat de presă - Informare privind rezultatele finale înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2024

11.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Predarea-preluarea cataloagelor de examen și a ștampilelor Centrelor de examen

11.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 pentru absolvenții din alte județe

11.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 - Ora de începere a probei scrise

11.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Internațional „COMIC STRIP” - ediția 2024


10.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificare ofertă educațională Liceul Vocațional Reformat din Târgu Mureș!

10.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

09.07.2024
Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 (după contestații)

09.07.2024
Rezultate Evaluarea Națională 2024 (după contestații)

09.07.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Înregistrarea electronică a datelor candidaților de etnie rromă care participă la admiterea pe locurile distinct alocate în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 2024-2025

09.07.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizare lucrări evaluare națională 2024

08.07.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

08.07.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie

08.07.2024
Comunicat de presă - Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2024 (înainte de contestații)

05.07.2024
Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - După etapa II, an școlar 2024-2025

04.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „EU-PROMENS”

04.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Tipărirea personalizată și cu cod QR a diplomelor de absolvire a liceului pentru absolvenții unităților de învățământ de nivel liceal particular, promoția 2024

03.07.2024
Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 (înainte de contestații)

03.07.2024
Rezultate Evaluarea Națională 2024 (înainte de contestații)

02.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunerea, soluționarea contestațiilor privind acordarea sprijinului financiar pentru achiziționarea unui calculator


02.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea calendarului admiterii în învățământul profesional/dual!

01.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor, părinților și profesorilor

01.07.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying și de violență


01.07.2024
Lansare EduSAL versiunea 2.43!

28.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Transmitere document excel care conține „cod județ + cod școală de proveniență” din fișa de admitere

28.06.2024
Comunicat de presă - Peste 3000 de absolvenți ai clasei a XII-a vor susține Examenul Național de Bacalaureat 2024


27.06.2024
TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2024, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș din data de 27.06.2024!

26.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a XII-a


26.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Definitivat 2024 - Înscrieri asistenți!


26.06.2024
În atenția candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2024 - Vă reamintim că vineri, 28.06.2024, este ultima zi în care se pot aduce la camera 106 fișele de evaluare de la inspecțiile speciale la clasă sau procesele verbale ale inspecțiilor de la definitivat!

21.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

21.06.2024
Comunicat de presă - Peste 4000 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională

20.06.2024
Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar/antepreșcolar

20.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a


20.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Necesar formulare de diplome de absolvire liceu!


19.06.2024
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2024!


Mai multe...........