Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR/ELEVILOR
DIN UCRAINA
SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
08.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - burse școlare

08.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2023

08.06.2023
Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului

08.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2023-2024

08.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Consiliere psihopedagogică

08.06.2023
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023


08.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen și Centrele Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2023!

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - învățământ primar secția română

07.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Regional Interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor banatului montan” - etapa regională

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educator puericultor/educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția română

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția maghiară și germană

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie ortodoxă

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație fizică și sport

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație muzicală/educație muzicală specializată

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Învătământ primar, secția maghiară

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Istorie și socio-umane

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limbi moderne

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Biologie-Geografie

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie reformată

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limba și literatura maghiară

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - fizică

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - chimie

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Matematică

07.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Discipline tehnice

07.06.2023
Informare de presă - Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 - 2024

07.06.2023
Informare de presă - proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

07.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - program de conversie profesională „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”

07.06.2023
Notă privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024


06.06.2023
În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Limba și Literatura Română!

06.06.2023
Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

06.06.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

06.06.2023
Informare de presă - Ministerul Educației a centralizat constant informații statistice privind personalul din învățământul preuniversitar care a participat la protestul declanșat în data de 22 mai 2023.

06.06.2023
Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat


31.05.2023
ORDIN al ministrului educației privind aprobarea Metodologie-cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare!


31.05.2023
Lansare EduSAL versiunea 2.38.9 - corecții pe OUG168!

31.05.2023
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite


Mai multe...........