Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
  ADMITERE ÎN CLASA A V-A  
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
07.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - Referitor: programul Educație digitală pentru profesori

07.05.2021
În atenția directorilor și a profesorilor de informatică de la clasele cu profil matematică-informatică, respectiv matematică-informatică, intensiv informatică. Referitor: Concursul Național de Robotică NEXTLAB.TECH

07.05.2021
Maratonul Vaccinării - 14-16 mai 2021 - 72 de ore NON STOP începând de vineri, ora 08:00

07.05.2021
În atenția directorilor și a cadrelor didactice. Referitor la înscrierea candidaților la Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2021

07.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a absolvenților claselor a VIII-a - Referitor la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a în clasele cu program BILINGV și INTENSIV de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

06.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a/ a IV-a/ a VI-a

06.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Programul Școală după Școală

05.05.2021
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

05.05.2021
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

05.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul pentru școli al României

05.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

05.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a/ a IV-a/ a VI-a

05.05.2021
ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

29.04.2021
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2


29.04.2021
Lansare EduSAL versiunea 2.32.2!

29.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Proiect Acceleratorul de implicare civică pentru elevi - Prelungire termen înscriere: 09.05.2021

29.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ cu PJ din județul Mureș - Referitor la emiterea Hotărârilor Consiliilor Locale

28.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ

28.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe - Ref.: reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

28.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Revenire la Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv - luna mai

28.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice semestrul II - secția română

27.04.2021
Importanța vaccinării antiCOVID-19 - Broșură pentru „Vaccinare și testare pentru învățare!”

27.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: platforma e-learning - VreauLaExamen

27.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a

26.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - zona Târnăveni

26.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Proiect „Parteneriat pentru excelență - Academii de profesori Erasmus+”

26.04.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial, a diriginților și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - În vederea consilierii și orientării elevilor clasei a VIII-a pentru alegerea în cunoștință de cauză a profilului pe care doresc să-l urmeze


Mai multe...........