Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ADMITERE ÎN CLASA A V-A SCENARII DE FUNCȚIONARE
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
21.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Susținerea de către absolvenții învățământului liceal a examenului de bacalaureat, în sesiunile anului școlar 2021-2022

21.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program „Vreau să fiu antreprenor”

21.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri urgente pentru asigurarea respectării prevederilor art. 5 și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare RGPD, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și internetului

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sărățeni


21.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice admise în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică!

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

21.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Nr. 04 Apalina Reghin

20.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - orele de educație fizică și sport se vor desfășura exclusiv în spațiul exterior

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Wesselenyi Miklos” Ghindari

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni

20.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - solicitare număr de preșcolari beneficiari de tichete sociale - proiect POAD

20.10.2021
Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Târgu Mureș

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

20.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Batoș

19.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - Comunicare ADR Centru privind două evenimente europene


19.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualele școlare noi care urmează sa fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2022-2023!

19.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

19.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

19.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect „Albinele sunt Prietenii Noștri”

19.10.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Decalare - Consfătuirea profesorilor de informatică

19.10.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești


Mai multe...........