Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     
PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
  ADMITERE ÎN CLASA A V-A  
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I
13.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de paznic la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

13.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

13.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

13.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

13.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a două posturi vacante de îngrijitoare la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

13.05.2021
[REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe - Ref.: reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - PROCEDURĂ INFORMATICĂ privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021/2022 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2021-2022)


13.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ - disfuncționalitate apărută la nivelul unităților de învățământ!

12.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Program „Ora de net”

12.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial - Referitor: Programul „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)"

12.05.2021
Gradații de merit - Anexe word procedură

12.05.2021
Fișe (auto)evaluare - gradații de merit

12.05.2021
Numărul gradațiilor de merit pe discipline

12.05.2021
Procedura operațională gradații de merit

12.05.2021
În atenția personalului didactic de predare, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control, personalul didactic auxiliar - Gradații de merit

12.05.2021
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

12.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Ref. RoboTEC - Concurs internațional de robotică pentru elevi și studenți

11.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de muncitor calificat la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

11.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

11.05.2021
Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu și în învățământul profesional

11.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice titulare - Ref. Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

11.05.2021
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Raportare trafic de persoane

11.05.2021
Notă privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

11.05.2021
ORDIN privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

11.05.2021
ORDIN privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, precum și pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

11.05.2021
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Șincai

10.05.2021
ORDIN pentru completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017

10.05.2021
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5460/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare


Mai multe...........