Ministerul Educației ||  Subiecte examene nationale ||  Euro200 ||  Bacalaureat ||  Admitere ||  Titularizare ||  Portalul educational SEI
     


PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP
„ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
PENTRU ELEVII PÂNĂ LA CLASA A VIII-A INCLUSIV
HOTĂRÂRI C.J.S.U. MUREȘ
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ MUREȘ
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
ANTEPREȘCOLAR/PREȘCOLAR
EVALUARE NAȚIONALĂ BACALAUREAT
ADMITERE ÎN CLASA A IX-A CONCURS DIRECTORI ȘI DIRECTORI ADJUNCȚI
RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE AVIZĂRI ACTE DE STUDII
DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE GRADAȚII DE MERIT
AUDIT AGENDĂ PUBLICĂ ISG
ADMITERE ÎN CLASA A V-A SCENARII DE FUNCȚIONARE
CONCURSURI DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC NUMĂR PATURI - COVID-19
 
N O U T Ă Ț I - A N U N Ț U R I

24.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!


24.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!


23.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022!


23.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!


23.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților angajate pe viabilitatea postului/catedrei înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!


23.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților din promoțiile anterioare care nu și-au validat fișa de înscriere - Acești candidați și-au pierdut dreptul de a participa la concursul Național de Titularizare 2022!


23.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă!

23.05.2022
Punctaje detașare la cerere 23.05.2022

23.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie, fizică și biologie - Olimpiada „Speranțe pentru Juniori” 2022 - etapa județeană

23.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Târnăveni


23.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - taxa pentru susținerea probelor din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-august 2022!

23.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Adeverințe definitivat

20.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - Cerc metodic aria curriculară „Tehnologii”

20.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - „Cupa Primăverii” - fotbal băieți, nivel gimnazial, mediul rural


20.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ liceal care nu au completat chestionarul PROF - elevi (re)migranți, au termen de completare azi, ora 10.00!

19.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna prevenirii criminalității

18.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică - Concursul național de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

18.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul școlar județean de creație literară și artistico-plastică „Fascicanta lume a copilăriei”, ediția a IV-a, 2022


18.05.2022
În atenția candidaților înscriși la concurusul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 - Neprezentarea la validare în perioada 10-20 mai 2022 a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs, în conformitate cu art. 67 alin. 5 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023!

18.05.2022
Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

18.05.2022
Precizări cu privire la susținerea probelor de aptitudini și comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat în liceele vocaționale, profil teologic, pentru anul școlar 2022-2023

18.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Perioada vacanței școlare din intervalul 6-26 februarie 2023

18.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii la filarmonică

17.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Concurs județean de atletism, nivel primar


17.05.2022
[REAMINTIRE - Concursul Național de Titularizare 2022 (înscriere și validare) - În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

16.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Premierea elevilor premiați la Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 2022

16.05.2022
ORDIN privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022

16.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, inclusiv a procesului de înscriere a copiilor în educația timpurie antepreșcolară

13.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - Sesiunea 2022

13.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

13.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

12.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a

12.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”, Ediția a II-a, 2022

12.05.2022
Notă - Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

11.05.2022
În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Rolul gândirii critice în combaterea dezinformării


11.05.2022
[ACTUALIZARE - Link formular de înscriere] În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Managementul implementării eficiente a curriculumui național - Manager - CRED!


Mai multe...........