M.E.C. || Subiecte examene nationale || Forum educational || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională - clasele II-IV-VI
Evaluare Națională - clasa a VIII-a
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I
Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ pentru anul școlar 2020-2021

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - calendar mobilitate 2020-2021

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință cu directorii

Data: 25.05.2020
Titlu: REVENIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar liceal - machetă șef de promoție

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional și dual

Data: 25.05.2020
Titlu: PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind înscrierea în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și a soluționării cererilor de amânare a înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021


Data: 25.05.2020
Titlu: Lansare EduSAL versiunea 2.30.6!

Data: 25.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 22.05.2020
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național - sesiunea 2020

Data: 22.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania media națională de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive „Fii Liber!”

Data: 22.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Start2Teach

Data: 22.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - desfășurare de activități preventiv-educative

 
  Mai multe...