M.E.C. || Subiecte examene nationale || Forum educational || Euro200 || Bacalaureat || Admitere || Titularizare || Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
Mişcarea personalului didactic
Înscrierea în învățământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Evaluare Națională
Bacalaureat
Admitere în clasa a IX-a
Directori și directori adjuncți
Resurse educaționale deschise
C.N.E.M.E
Avizări acte de studii
Definitivat și grade didactice
”Fiecare copil la grădiniță”
Gradații de merit
 
Concurs inspector școlar general adjunct
 
   
A N U N Ț U R I
Data: 06.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - completarea machetei cu privire la ajutorul financiar pentru furnizarea fructelor, laptelui și a produselor lactate în școli

Data: 05.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020 - referitor la cererile candidaților care solicită repartizare în alte județe diferite de cel în care au susținut proba scrisă

Data: 05.08.2020
Titlu: Model înștiințare repartizare în alt județ

Data: 05.08.2020
Titlu: Model cerere repartizare cu nota din alt județ


Data: 05.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de lucru extraordinară!

Data: 05.08.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - constituirea corpului național de experți în management educațional

Data: 04.08.2020
Titlu: Titularizare 2020 - Rezulatele concursului de Titularizare 2020

Data: 31.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Funcții vacante de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș pentru anul școlar 2020-2021

Data: 31.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020 - Referitor la perioada prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor la inspectoratele școlare

Data: 31.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020 - Model contestație la concursul de Titularizare, sesiunea 2020


Data: 30.07.2020
Titlu: Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020!

Data: 28.07.2020
Titlu: În atenția cadrelor didactice care au susținut examenul național de definitivare în învățământ - Ref.: Contestații


Data: 28.07.2020
Titlu: Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2020!

Data: 28.07.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național „Școală de acasă”

 
  Mai multe...