NOUTĂȚI / ANUNȚURI
 
●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș

●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de laborant la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator de patrimoniu la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Grade didactice în octombrie 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Definitivat sesiunea 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Luduș

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, zona Sighișoara - A 13-a activitate în cadrul proiectului ”English for the Community”

●   18.11.2019    Anunț - Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

●   15.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Cerc pedagogic

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș

●   14.11.2019    Invitație la eveniment cultural-religios

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pregătiri pentru sezonul rece

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare - Comenzi manuale

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială Neaua

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu-Mureș

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru anul școlar 2019-2020

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Sondaj

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Vacantare posturi

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2019-2020

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs județean „DARE TO SPEAK OUT”

●   12.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de Asistent social, studii S, 1 normă, perioadă nedeterminată la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tg. Mureș

●   12.11.2019    În atenția profesorilor de matematică, respectiv învățători - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița

●   11.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceauașu de Câmpie

●   11.11.2019    Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020

●   11.11.2019    Anunț! - Consultare publică a documentelor Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ațintiș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 1,5 post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu-Mureș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2,5 post de paznic la Școala Gimnazială Bahnea

●   08.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Spațiul învățării

●   07.11.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ref.: Premiere Concurs Interjudețean de Creație Literar-Artistică „Valurile copilăriei”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vețca

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Albești

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Deaj

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliilor Școlare ale Elevilor - Adunarea generală ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul olimpiadelor/concursurilor naționale de Matematică în județul Mureș

●   06.11.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sânger

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Apold

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Campania socială „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Rapoarte de activitate

●   05.11.2019    Erată referitor la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Iernut

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul național de creație literară „I.L. Caragiale - Momente, schițe, comedii...”

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor atelier la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar 0.5 + secretar 0.5 la Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de mediator scolar la CJRAE Mureș

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Protocol de colaborare, cerere de aprobare deplasări/excursii/tabere de studii/agrement/tematică/concurs/festival

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Modele subiecte examene naţionale 2020, Limba și literatura română - Bacalaureat și Evaluare Naţională VIII

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș, unitatea structură Grădinița „Paradisul copilăriei” Târgu-Mureș

●   05.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului informatică, în urma verificării dosarelor din data de 05.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   04.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului audit intern, în urma verificării dosarelor din data de 04.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu Mureș

●   04.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul concursurilor și festivalurilor activităților educative județene

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   04.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - „Europa ta, părerea ta!”

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială Iernut

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   31.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   30.10.2019    Erată la anunțul de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială nr.04 Apalina Reghin

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bază de date directori / directori adjuncți

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Educație pentru sănătate

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2019-2020

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Concursul național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor umaniste, ediția a II-a

●   29.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    ACTUALIZAT: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Planificarea cercurilor pedagogice, anul școlar 2019-2020

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   28.10.2019    Liceul de Arte "Hariclea Darclee" Brăila - organizează concursul Național de Creație Literară "ARS NOVA"

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Concurs „Lider European”

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Măsuri pentru prevenirea și evitarea accidentelor în timpul activităților de educație fizică și sport

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   25.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   25.10.2019    Proiect educațional - Concurs de creație literară "CORNEL REGMAN ÎN ACTUALITATE"

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Breaza

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar studii superioare la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu-Mureș

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Cozma

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   23.10.2019    NOTĂ DE APROBARE a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Informatizare la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor grupă învățământ preșcolar la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul concursurilor județene/interjudețene de Matematică în județul Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Crăiești

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș

●   21.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   21.10.2019    Concursul iTEC, ediția a 13-a, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC)

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu-Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Acățari

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior” - 19 octombrie 2019

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar/bibliotecar (0.5 secretar + 0,5 bibliotecar) la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu-Mureș

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Kádár Márton” Pănet

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg.Mures

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de bibliotecar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de șofer microbuz școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la adresa Direcției de Asistență Socială Tg. Mureș

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Tg. Mureș

●   17.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ogra

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ (Bani de liceu)!

●   16.10.2019    În atenția directorilor și profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară)

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Programe școlare limba latină, pentru competițiile școlare

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   16.10.2019    Lansarea Proiectului Eramus+ "Diferiți dar împreună" Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai"

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele Concursului Județean de Creație Literară "Serafim Duicu" Ediția a XIX-a

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Adămuș

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Tg-Mureș

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză - Consfătuirea profesorilor de limba franceză - Luduș-Iernut-Sărmașu

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirea profesorilor de limbi moderne - Reghin

●   16.10.2019    În atenția conducerii și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor

●   16.10.2019    În atenția directorilor - Concurs de desene "Marea Neagră, marea care ne unește"

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Viișoara

●   15.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de religie - CERCURI METODICE RELIGIE

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de matematică

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat bucătărie pe perioadă nedeterminată Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul „LuminaMath”

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ/dirigintelui/psihologului școlar - Invitație

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară- Concursul de recitare balade și basme populare „Kriza János”

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Romulus Guga" Târgu-Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Băgaciu

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Reghin

●   14.10.2019    Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic normă întreagă la Școala Gimnazială "Dr. Bernádi György" Târgu-Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Școala Gimnazială "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Mureș, structură G.P.P. "Bambi"

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Petelea

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte urgent la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național de desen „Supereroii lui Picurici”

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Călătoria mea intelectuală - ediția a VII-a”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de geografie - Concursul Județean Liceal de Geografie „Simion Văsieș”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Grădinița „Căsuța fermecată” Luduș

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozionul și concursul județean „Misteriosul univers”, ediția a V-a

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație copii cu CES

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială Apold

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,75 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Șaeș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Regulamentele concursurilor școlar

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu-Mureș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Vă rugăm să completați macheta trimisă pe adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   07.10.2019    Rezultatele selecției de metodiști 2019

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cost standard

●   07.10.2019    Mulțumiri - Ziua Internațională a Educației

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte din data de 07.10.2019 la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu-Mureș

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   03.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   03.10.2019    INVITAȚIE - Ziua Internațională a Educației

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Scrisoare metodică

●   02.10.2019    Anunț amânare concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   02.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, unitatea structură Școala Primară Sânmărghita

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul solicitantului privind „Acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli al României”

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Concursul de orientare Campionat Școlar Mureșan

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu”, ediția a XIX-a

●   02.10.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Revenire la adresa I.S.J. Mureș referitoare la Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   01.10.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.2!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista documentelor manageriale la nivelul unităților de învățământ

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Consfătuiri

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Revenire - Campania „Tu poți face lumină”

●   01.10.2019    În atenția cadrelor didactice titulare care au promovat Examenul de definitivat 2019 - Deciziile de titularizare se ridică personal de la camera 106 în timpul programului cu publicul!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente specifice

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Miercurea Nirajului (0,5 post la Liceul Teoretic „Bocskai István” + 0,5 post la Școala Gimnazială „Deák Farkas”)

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Etapele zonale ale concursului de limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Consfătuire

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „Tu poți face lumină”

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la: Organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana isteților - Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun

●   30.09.2019    ACTUALIZAT: Concurs zonal de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar – listă posturi vacante/model cerere

●   30.09.2019    Concurs de selecție metodiști - Programarea candidaților la proba de interviu!

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul de matematică „Zrínyi Ilona” 2020

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul interjudețean de matematică „Alexandru Papiu-Ilarian”, ediția a XXIV-a

●   27.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   27.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină!

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuiri județene

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscriere la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   26.09.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   25.09.2019    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale. Text în vigoare începând cu anul şcolar 2019 - 2020, actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2019.

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din înățământul preuniversitar de stat

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul pentru admitere în Centrul de Excelență la matematică „Otilia Stan” Târgu-Mureș

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Materiale prezentate la consfătuirea profesorilor de istorie și socio-umane, semestrul I, anul școlar 2019-2020

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situații limbi moderne

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs de ocupare a posturilor rămase neocupate sau atribuite în regim de plata cu ora pe termen scurt sau de cel mult 30/60 de zile

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor - fermă didactică la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de pedagog școlar la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   24.09.2019    Conferința Internațională „Educația incluzivă - actualități și perspective”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare adeverințe cu calificative

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - Preșcolari beneficiari ai programului social „Tichete pentru grădinițe”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Consfătuiri

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a doamnei/domnului secretar - Ședință

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania „Domestos susține igiena în școli”

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post secretar + 0,5 post administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu-Mureș

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu-Mureș

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   23.09.2019    URGENT: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm ca până la ora 10 să finalizați pe SIIIR asocierea elevilor la formațiunile de studiu și procesarea transferurilor!

●   20.09.2019    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021!

●   20.09.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Poezie "Panait Cerna", ediția a XLV-a, Tulcea, 2019

●   20.09.2019    Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2019-2020

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Activitate cerc pedagogic Limba engleză - Sighișoara

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tehnologia Zilei Europene a Limbilor

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la Programul pentru școli al României

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Ref. Concursul internațional de informatică Bebras

●   19.09.2019    Concurs Interjudețean „Valurile copilăriei”, ediția a IV-a

●   19.09.2019    Selecție profesori metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala Siguranței Tedi

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna educației globale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la Calendarul activităților educative

●   18.09.2019    ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice - Educație timpurie, secția română

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de istorie și discipline socio-umane

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani - an școlar 2019-2020

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani care nu au depus documentele pe parcursul anului școlar 2018-2019

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul preprimar - secțiile română, maghiară și germană

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Consfătuirea Județeană a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Consfătuirea județeană a educatoarelor de la secția maghiară

●   18.09.2019    Înscriere grade didactice

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - Consfătuirea profesorilor de religie

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitoare - Școala Gimnazială Petelea

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare și preșcolare

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2019

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscrieri la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” - Informatică

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor pentru învățământ primar/învățători 2019-2020- secțiile română, maghiară, germană

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor de biologie și geografie

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021

●   17.09.2019    În atenția profesorilor de Limba și literatura română - Programe școlare actuale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale digitale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

●   17.09.2019    ORDIN nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a Vl-a în anul şcolar 2019—2020 | Monitorul Oficial nr. 725 din 03 septembrie 2019

●   17.09.2019    ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm să ne comunicați clasele nerealizate pentru anul școlar 2019-2020, în vederea ștergerii din SIIIR

●   17.09.2019    Notă privind perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2019-2020

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   14.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind paza în școli și elevii care fac naveta către unitățile de învățământ!

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Din primii ani, o educație incluzivă și de calitate

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Curriculumul românesc pentru educaţie timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Adunare generală ordinară

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Activități dedicate comemorării Holocaustului în România

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Situația cursurilor opționale la disciplina istorie

●   13.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   12.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier IA cu studii superioare, format din 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Investiții și 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Tehnic Administrativ, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice - CRED

●   12.09.2019    Festivitatea de premiere a excelenței în studiul Limbilor Moderne 2018-2019

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    ORDIN privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Hai la olimpiadă

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alegerile pentru Președintele României

●   12.09.2019    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Cursuri postuniversitare UMFST - Domeniul Filologie (limba română și limbi moderne)

●   11.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   11.09.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.1

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   10.09.2019    ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Seminar de formare continuă

●   09.09.2019    În atenția cadrelor didactice din învățământul preprimar - Consfătuiri

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Eveniment dedicat profesorilor de limba engleză

●   09.09.2019    Revenim la școală în siguranță

●   09.09.2019    Anunț concurs la Grădinița cu Program Prelungit „Emanuel” Reghin a 2 posturi educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar, secția română

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori zonali în anul școlar 2019-2020

●   06.09.2019    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

●   06.09.2019    Examenul de bacalaureat național 2019, sesiunea august-septembrie - Rezultate (după contestații)!

●   06.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Revenire la adresa I.S.J. nr. 866/05.09.2019

●   06.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consiliul Național al Elevilor

●   06.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba latină - Programa școlară pentru disciplina Elemente de limbă latină și de cultură romanică clasa a VII-a

●   05.09.2019    Lista posturilor vacante-rezervate la data 05/09/2019

●   05.09.2019    Graficul ședinței de repartizare din data de 06.09.2019 în vederea ocupării posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate

●   05.09.2019    Conferința Internațională de Educație Nonformală INEC 2019 - Apel pentru înscrieri

●   05.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020

●   05.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de portar (paznic) la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   05.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu-Mureș

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Ref. la: Eliberare diplome de bacalaureat

●   04.09.2019    Anunț - Apel selecție expert Regiunea Centru Proiect CRED

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „10 pentru Siguranță!”

●   04.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Ref. la Bani de liceu

●   04.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitoare grădiniță la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș, unitatea structură Grădinița P.P. Rândunica Târgu-Mureș

●   04.09.2019    Precizări privind concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar!

●   03.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu-Mureș

●   03.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post secretar și 0,5 post bibliotecar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu-Mureș

●   03.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare

●   03.09.2019    Examenul de bacalaureat național 2019, sesiunea august-septembrie - Rezultate (înainte de contestații)!

●   03.09.2019    În atenția candidaților înscriși la concursul/testarea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului Mureș, sesiunea 2019 - Contestații

●   03.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Conferința Națională de Educație Socială

●   02.09.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28!

●   02.09.2019    În atenția candidaților înscriși la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante - probe practice/orale

●   30.08.2019    Lista posturilor vacante-rezervate la data 30/08/2019

●   29.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă cu privire la completarea perioadelor de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019

●   29.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor școală la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   29.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători, unitatea structură Grădinița cu Program Normal Vânători

●   29.08.2019    În atenția candidaților la concursul județean de ocuparea a posturilor/catedrelor vacante din învățământul preuniversitar - Documente necesare dosar

●   29.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: Planificare activități Centrul Regional Târgu-Mureș A.N.I.T.P.

●   29.08.2019    În atenția candidaților la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Documente necesare pentru dosarul de înscriere

●   29.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la adresa ARACIP: Sunt două foi de lucru în fișierul excel din atașament!

●   29.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - Amânări grade didactice

●   28.08.2019    Graficul ședinței de repartizare din data de 30.08.2019

●   28.08.2019    Precizări privind concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

●   28.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Ref. la Bani de liceu

●   28.08.2019    Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate 28.08.2019

●   28.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   28.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați URGENT adresa de e-mail a unității de învățământ (de completat până la ora 16:00)!

●   28.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Legea educației naționale nr. 1/2011 - actualizată 2019!

●   28.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. la concursul de suplinire organizat la nivelul I.S.J. Mureș

●   28.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Palatul Copiilor Târgu-Mureș

●   27.08.2019    În atenția candidaților pentru concursul de suplinire, sesiunea septembrie 2019 - Programul de depunere al dosarelor

●   27.08.2019    În atenția candidaților pentru concursul de suplinire, sesiunea septembrie 2019 - Documente dosar concurs suplinitori

●   27.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Zilele chitării pentru copii și adolescenți în Saarland

●   27.08.2019    Curriculum pentru educația timpurie, 2019

●   26.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de paznic la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu-Mureș

●   26.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Ref. la disciplina opțională „Istoria evreilor. Holocaustul”

●   26.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția română, maghiară, germană) - Consfătuiri cadrelor didactice care predau în învățământul primar

●   26.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română și maghiară - Consfătuirea cu responsabilii cercurilor pedagogice pentru învățământul primar

●   26.08.2019    Precizări privind reorganizarea rețelei școlare, an școlar 2020-2021!

●   24.08.2019    Lista actualizată a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 24.08.2019

●   23.08.2019    Graficul şedinţei de repartizare din data de 26.08.2019

●   23.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la apropierea începutului de an școlar

●   23.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sîngeorgiu de Mureș

●   23.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Vărgata

●   22.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Program de formare psihopedagogică

●   22.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul culturii și stiinței lumii turcice

●   22.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul stART, ediția a V-a

●   22.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programe de conversie profesională a cadrelor didactice

●   22.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a operatorilor economici - Ref. la Programul Euro 200

●   22.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureș

●   22.08.2019    Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate 22.08.2019

●   22.08.2019    În atenția candidaților repartizați pe posturi/catedre vacante în ședințele din 31.07.2019-01.08.2019 - Se pot ridica deciziile de la secretariatul ISJ Mureș, conform programului cu publicul!

●   21.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Anunț funcții vacante de director

●   21.08.2019    Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 - Subiecte și bareme

●   21.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare decizii de numire și fișa postului

●   21.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești, unitatea structură Școala Primară Cinta

●   21.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Vețca

●   21.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de secretar la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   21.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Vețca

●   21.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș

●   21.08.2019    Graficul ședinței de repartizare din data de 22.08.2019

●   20.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la ARACIP

●   19.08.2019    Curs de introducere în pedagogia Waldorf

●   19.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post administrator financiar la Școala Gimnazială Fântânele

●   14.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   14.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020

●   14.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5+0,5 post vacant de bibliotecar la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu-Mureș

●   14.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise pentru examenul de Bacalaureat 2019, sesiunea august-septembrie - Ședința de instruire în vederea organizării examenului de Bacalaureat

●   14.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Codrișor Târgu-Mureș

●   14.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătăreasă la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Codrișor Târgu-Mureș

●   13.08.2019    Lista posturilor vacante-rezervate la data 13/08/2019

●   13.08.2019    Plata cu ora 2019-2020 - precizări și documente

●   13.08.2019    În atenţia candidaților care doresc să participe la ședințele publice de repartizare din perioada 22-26 august 2019

●   13.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 - Convocare directori/directori adjuncți ai unităților de învățământ desemnate centre de examen, centrul zonal de evaluare, respectiv subcomisie

●   13.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 - Ref. la specializări/calificări autorizate

●   12.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursii

●   12.08.2019    Lansare EduSal versiunea 2.27.4!

●   12.08.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Inspecție de risc bazată pe situația școlară a elevilor din învățământul gimnazial

●   09.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - Nr. elevi nerepartizați!

●   08.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - Programul Lapte si Corn!

●   08.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu-Mureș

●   06.08.2019    Lansare EduSal versiunea 2.27.3!

●   06.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   08.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ref.: modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioada determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare.

●   08.08.2019    REAMINTIRE: În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea în interesul învățământului 2019-2020.

●   08.08.2019    REAMINTIRE: În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea la cerere 2019-2020.

●   06.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   05.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu-Mureș

●   05.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   05.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu-Mureș

●   05.08.2019    HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

●   02.08.2019    MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de consilieri școlari în cadrul proiectului POCU INTESPO - “Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare” Cod SMIS 113589

●   02.08.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm verificaţi adresa de e-mail a unităţii şcolare şi să completaţi urgent situaţia referitoare la paza în şcoală

●   01.08.2019    Programul de studii - Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Facultatea de științe și litere "Petru Maior" Tg.Mureș - Admitere 2019

●   01.08.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de PAZNIC - Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Târnăveni

●   31.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Inspecție de risc bazată pe situația școlară a elevilor din învățământul gimnazial

●   31.07.2019    Ședința de repartizare din data de 01.08.2019 va avea loc la sala festivă a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși" Târgu Mureș, începând cu ora 9.00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate sau împuternicire notarială!

●   30.07.2019    Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2019!

●   30.07.2019    În atenția cadrelor didactice - Precizări privind repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante în perioada 31.07.2019 - 01.08.2019

●   30.07.2019    Rezultatele finale ale candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   29.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 (modificate)!

●   29.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Măsuri educative derulate în luna iulie 2019 - Programul pentru școli a României

●   29.07.2019    Titularizare 2019 - Ședința de repartizare va avea loc la sala festivă a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși" Târgu Mureș. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate sau împuternicire notarială!

●   26.07.2019    Titularizare 2019 - Graficul ședinței de repartizare din data de 31.07.2019!

●   26.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Vă rugăm să vă asigurați ca astăzi până la ora 14.00 să fie introduse pe aplicația de Bacalaureat toate cererile de înscriere!

●   24.07.2019    Funcții vacante de directori/ directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș pentru anul școlar 2019-2020

●   24.07.2019    Procedura operațională privind detașarea în interesul învățământului pe funcții vacante sau temporar vacante de directori/ directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș pentru anul școlar 2019-2020

●   24.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să finalizați de urgență completarea situației privind Programul „Lapte și corn”!

●   24.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic de noapte la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   24.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație calificative cadre didactice, an școlar 2017-2018

●   24.07.2019    În atenția profesorilor de Limba și literatura română și religie - Proiectul educațional CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ

●   23.07.2019    Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   22.07.2019    În atenția candidaților participanți la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019 - Precizări mobilitate 2019-2020 - Contestații titularizare

●   22.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019

●   22.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare propuneri cadre didactice pentru comisiile de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019

●   22.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale - termen 25.07.2019, ora 16.00!

●   22.07.2019    În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ 2019!

●   22.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Verificați adresa de e-mail a școlii - Etapa a II-a de înscriere în grădiniță!

●   19.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Responsabilitățile părților implicate în organizarea unor evenimente, în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale de urgență

●   19.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   18.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Academia IMPACT

●   18.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație privind actele de violență școlară

●   18.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel liceal - verificați adresa de e-mail a școlii!

●   16.07.2019    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar - Instrucțiuni pentru candidați!

●   16.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   16.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Neaua

●   16.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu-Mureș

●   16.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: programul 2019-2020 de deschidere cluburi IMPACT

●   12.07.2019    Examenul de bacalaureat național 2019 - Rezultatele (după contestații)!

●   12.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare decizii

●   12.07.2019    Bacalaureat 2019, sesiunea august - septembrie

●   12.07.2019    Admitere 2019 - Rezultatele repartizării computerizate!

●   11.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitoare la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   11.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Școala Gimnazială Zagăr

●   10.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de muncitor la Școala Gimnazială Bichiș

●   10.07.2019    Bacalaureat 2019 - Vizualizare lucrări

●   09.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitoare la Școala Gimnazială „S. Illyés Lajos” Sovata

●   08.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu-Mureș

●   08.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară și germană - Anexă raport de evaluare

●   08.07.2019    Gradații de merit 2019 - Grafic contestații

●   08.07.2019    Examenul de bacalaureat național 2019 - Rezultate (înainte de contestații)!

●   04.07.2019    Examenul de bacalaureat național 2019 - Subiecte și bareme!

●   04.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de secretar la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   04.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   03.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   03.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Rastolița

●   03.07.2019    Ierarhia - Admitere 2019 pentru candidaţii ce provin din judeţul Mureș!

●   02.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   02.07.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   02.07.2019    Centrul special de admitere Mureș pentru candidații proveniți din alte județe!

●   02.07.2019    Lansare EduSal versiunea 2.27!

●   01.07.2019    Rezultatele la pobele practice/orale și inspecțiile la clasă pentru Concursul de Titularizare 2019 sunt disponibile pentru verificare.

●   01.07.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.06.2019    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate după contestații!

●   28.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - documente utile privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți

●   28.06.2019    Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți

●   28.06.2019    Calendarul pentru evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți

●   28.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - predare ștampile

●   28.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Corectare date în aplicația Evnat!

●   28.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise pentru examenul de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie - Ref. la: Ședință de instruire!

●   28.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   27.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților din centrele de examen - Cod centru pentru unitățile de învățământ desemnate Centre de examen, Bacalaureat național - 2019

●   27.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la: Întocmirea, completarea, eliberarea actelor de studii

●   27.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a diriginților claselor a XII-a - Lista locurilor pentru candidații rromi în anul universitar 2019-2020

●   26.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise pentru examenul de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie - Ședință de instruire

●   25.06.2019    ORDIN pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016

●   25.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Ref. la: Eliberare diplome de bacalaureat

●   25.06.2019    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Cerere tip depunere contestație

●   25.06.2019    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate înainte de contestații

●   25.06.2019    Comunicat #23 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   24.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Profesori-asistenți supraveghetori Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019!

●   24.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Dr. Bernady György” Târgu Mureș

●   24.06.2019    Comunicat #22 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   21.06.2019    Planificare program de pregătire - Concurs Titularizare 2019 - Definitivat 2019

●   20.06.2019    Planificarea activității în perioada vacanței de vară - Învățământ preșcolar

●   20.06.2019    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Subiecte și bareme!

●   20.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a

●   20.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național în cadrul programului „Școala altfel”

●   20.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ dîn Târgu Mureș - Completați urgent macheta trimisă pe adresa de e-mail a școlii!

●   20.06.2019    În atenția președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați urgent adresa de e-mail a centrului de examen!

●   19.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   19.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind desfășurarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență

●   19.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind acțiunile de prevenire a consumului de droguri / date privind acțiunile de prevenire a traficului de persoane / date privind activitățile de sprijinire a copiilor cu un părinte/părinți plecați la muncă în străinătate

●   18.06.2019    Evaluare Nationala pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Subiecte și bareme

●   18.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Bacalaureat 2019

●   18.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiecte cu finanțare

●   18.06.2019    Comunicat #21 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   18.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul național „CoderDojo Tech Academy”

●   18.06.2019    Comunicat #20 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   18.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare directori din centrele de examen și din centrele de evaluare zonale nominalizate pentru Examenul de bacalaureat 2019

●   14.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tabel nominal cu cadrele didactice, asistenți supraveghetori - Titularizare 2019

●   14.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare cu privire la cele mai recente evoluții ale unor inițiative dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul educației

●   13.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ desemnate centre de examen bacalaureat din județul Mureș

●   13.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   12.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Olimpiada Internațională de Lectură (Regulament, Fișă de înscriere, Listă cărți)

●   12.06.2019    Comunicat #19 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   12.06.2019    Comunicat #18 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   12.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Planificări activități pe perioada vacanței de vară

●   12.06.2019    Comunicat #17 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   11.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de intruire și predare a documentelor necesare pentru desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   11.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Procesarea cererilor de înscriere la grădiniță de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune în SIIIR - azi până la ora 14.00 (verificați și adresa de e-mail a școlii)!

●   10.06.2019    În atenția candidaților înscriși la Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019

●   10.06.2019    În atenția candidaților înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019 - Titularizare 2019

●   10.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale - European Vocational Skills Week 2019, ediția a IV-a

●   07.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   07.06.2019    Comunicat #16 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   07.06.2019    Comunicat #15 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   07.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm să finalizați înscrierile la grădiniță până la ora 12.00 și să verificați ca toate cererile de înscriere să fie validate în SIIIR!

●   07.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii - finalizare înscriere pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a!

●   07.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliilor Școlare ale Elevilor - Adunarea generală ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   06.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   06.06.2019    Comunicat de presă - Broșură admitere clasa a VIII-a!

●   06.06.2019    Anunț! - Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

●   06.06.2019    Comunicat #14 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   06.06.2019    Comunicat #13 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   05.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de pedagog școlar la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   05.06.2019    Admitere 2019 - a fost publicată versiunea electronică a Ghidului adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul liceal și profesional/dual!

●   05.06.2019    Comunicat #12 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   05.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - În perioada 10-12 iunie se vor ridica foile de examen necesare Evaluărilor Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, zilnic între orele 9-14, la depozitul de manuale școlare!

●   05.06.2019    Comunicat #11 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   05.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea în învățământul seral / frecvență redusă

●   05.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cursul de Educație Financiară „Școala de bani!”

●   05.06.2019    Comunicat #10 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   05.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar/bibliotecar la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   05.06.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor-bucătar la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   04.06.2019    A fost publicată lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2019, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   04.06.2019    Comunicat #9 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa națională a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   04.06.2019    Comunicat #8 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Implicarea salvează vieți!”

●   04.06.2019    Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere, disciplina carting

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua învățătorului

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie ortodoxă - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   04.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de psihologie și psihopedagogie specială - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    Comunicat #7 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   03.06.2019    Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte” va avea loc în data de 11.06.2019, ora 13:00, în sala festivă a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Ref.: documente absolvire

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată și unitariană - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie și geografie - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de învățământ profesional - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de învățământ special și special integrat - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arte - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    Lista centrelor de concurs cu disciplinele arondate fiecărui centru pentru proba scrisă din 17 iulie 2019.

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și cultură civică - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Examenul național de definitivare

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul național de creație și literatură „Marin Preda - Pe urmele moromeților”

●   03.06.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   31.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția magiară - Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   31.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   31.05.2019    Centre Bacalaureat - Sesiunea iunie-iulie 2019

●   31.05.2019    Festivitatea de premiere a elevilor premiați la Olimpiada Județeană de Matematică va avea loc marți, 11 iunie 2019, ora 13 în sala festivă la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   31.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Sărbătoarea talentelor

●   31.05.2019    Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific

●   30.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   30.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   30.05.2019    Dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante respinse în urma verificării - LISTĂ ACTUALIZATĂ

●   30.05.2019    Comunicat #6 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

●   30.05.2019    Comunicat #5 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   30.05.2019    Comunicat #4 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

●   29.05.2019    Dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante respinse în urma verificării

●   28.05.2019    Comunicat #3 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

●   28.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Internaționale de Lectură (clasele a VII-a - a XII-a) 2019

●   28.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal și profesional - Ședință astăzi, 28.05.2019, ora 17:30!

●   28.05.2019    Validarea fișelor de înscriere de către candidații înscriși la TITULARIZARE 2019

●   28.05.2019    Graficul de susținere a inspecțiilor la clasă, a probelor practice și a probelor orale de limbă pentru Titularizare, Detașare la cerere și Repartizare 2019

●   28.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Gala Limbii și Lietarturii Române, 22 iunie 2019

●   27.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gradații de merit

●   27.05.2019    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Taxa bacalaureat!

●   24.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba şi literatura maghiară, Religie reformată și romano-catolică - Premiere elevi

●   24.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   24.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Festivitatea de premiere a Concursului Județean „Limba română este patria mea”

●   23.05.2019    Revenire: În atenția directorilor unităților de învățământ, a doamnei/domnului secretar și a administratorului financiar - Precizări privind ședința din 24 mai, verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   23.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în licee

●   23.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

●   23.05.2019    Comunicat #2 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

●   23.05.2019    Comunicat #1 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

●   23.05.2019    Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicația Apel 112

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind desfășurarea examenelor de evaluare națională

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare formulare acte de studii

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - 2019, LISTĂ ACTUALIZATĂ

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a doamnei/domnului secretar și a administratorului financiar - Ședință 24 mai 2019

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alegeri 26 mai 2019

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2018-2019

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradele didactice - Completare dosare grad II și grad I!

●   22.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2019 - Definitivat, completare dosare, validare fișe!

●   22.05.2019    Precizări privind desfășurarea concursului național de dezbateri și oratorie „Gândesc, vorbesc și acționez pro-integritate”, Etapa județeană, 24 mai 2019

●   21.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificări centre bacalaureat 2019

●   21.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „Școală după școală”

●   21.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri comisii Bacalaureat 2019

●   21.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, concursul Cupa DHS - Educație rutieră se va amâna pe data de 28.05.2019!

●   21.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din zona Luduș, Iernut, Sărmașu și Târnăveni - Cerc metodic al directorilor

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică și TIC - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Concursul de fizică și chimie pentru școlile din învățământul rural „Impuls perpetuum”

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba şi literatura română și de informatică - Concursul național interdisciplinar „Literatura română în dimensiune virtuală”

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Concursul Județean de dans popular „Plaiuri Mureșene”

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul de Geografie ”Mari Exploratori Geografici”

●   20.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu NIVEL PRIMAR din lista atașată - Completați urgent macheta trimisă vineri pe adresa de e-mail a școlii, până la ora 10!

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Concurs național în cadrul programului național „Școala altfel”

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal/gimnazial și a profesorilor de chimie/fizică/biologie - Etapa județeană a Olimpiadei de Științe pentru Juniori

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către I.S.J. Mureș, în perioada SESIUNEA 2019, SERIA 1 (SERIA A 14-A), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Machetă fructe, legume, lapte și produse lactate

●   17.05.2019    Concurs de acordare gradații de merit 2019 - Cerere tip

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere - 2019

●   17.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - 2019

●   16.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Competiția pentru Premiile de Excelență în Siguranță Rutieră 2019

●   16.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din ciclul primar - Concursul Interjudețean „Fascinanta lume a copilăriei”, ediția a III-a

●   16.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs Național de Dezbateri și Oratorie „Gândesc, vorbesc și acționez Pro-integritate!”

●   16.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor I - Concurs județean de recitări „Fascinația copilăriei”

●   16.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba Engleză și a absolvenților clasei a VIII-a - Admitere - Grafic depunere contestații pentru proba de limbă modernă

●   16.05.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Cerc pedagogic!

●   16.05.2019    Simpozionul „Idei Verzi pentru Planeta Albastră”

●   16.05.2019    O.M.E.N. NR. 4004 din 14.05.2019 privind metodologia de calcul și plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019!

●   16.05.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială Cristești

●   15.05.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   15.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Material compensatoriu TSI (Prietenul Dislexicului la Limba și Literatura Română)

●   15.05.2019    Model de cerere de înscriere în învățământul preșcolar - 2019

●   15.05.2019    În atenția reprezentanților instituțiilor publice deconcentrate, ai autorităților locale și județene și ai mass-mediei - Invitație la festivitățile de absolvire

●   15.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul Național de Geografie „Terra”

●   15.05.2019    Graficul ședinței pentru pretransferarea personalului didactic titular prin consimțământ între unitățile de învățământ / prin schimb de posturi

●   15.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de prelungire a contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/ profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi!

●   15.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, NIVEL LICEAL - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   15.05.2019    Reamintire-În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Inventarul Wiesbaden

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Proiectul educațional „Ode to Europe”, ediția I

●   14.05.2019    Rezultate la probe practice/orale și inspecții la clasă - valabile pentru etapa de pretransfer 2019

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date EURO200

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză, zona Sighișoara

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comunicat: Ghidul absolventului de gimnaziu 2019

●   14.05.2019    Rezultate obținute la inspecția specială la clasă în profilul postului pentru etapa de pretransfer de catedră la titular în anul școlar 2019-2010, disciplina fizică

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități de prezentare a ofertei educaționale I.S.U.

●   14.05.2019    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a absolvenților claselor a VIII-a - Precizări privind proba de verificare a cunoștințelor în limba engleză pentru admiterea în clasele a IX-a bilingv!

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursuri intensive de vară pentru limba rromani / Cursuri de formare a mediatorilor școlari

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admitere 2019 - Precizări referitoare la desfășurarea probelor de aptitudini și a probelor de limbă modernă/maternă

●   14.05.2019    În atenția directorilor centrelor școlare pentru educație incluzivă - Festivalul Național de Talente Artistice „Descopăr frumosul din mine”, ediția a V-a

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

●   14.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Revenire la adresa 2664 din 04.04.2019 privind organizarea etapei județene a concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - detașarea la cerere 2019-2020; continuitatea peste 7,00 și definitivat sau înscris la definitivat 2019; continuitatea peste 5,00 sau peste 7,00 fără definitivat; aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2019-2020; reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Mureș-Rural și Târgu Mureș-Gimnaziu

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de desene „Ce înseamnă pentru mine 112?”

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, faza județeană

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificarea unităților de învățământ pentru ridicarea formularelor actelor de studii

●   13.05.2019    Concursul „Democrație și toleranță”, etapa județeană, 2019

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, nivel liceal - Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina istorie, etapa județeană 2019

●   13.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Cerc pedagogic Târgu Mureș

●   13.05.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul Județean „Limba română e patria mea”, ediția a XVI-a

●   13.05.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazilă ”Adorjáni Károly” Glodeni

●   10.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Documente necesare la examenul de bacalaureat național sesiunea 2019

●   10.05.2019    Precizări gradații de merit 2019

●   10.05.2019    Invitație de participare la concursul de fotografii Învățământ profesional și tehnic - Spune-ți povestea

●   10.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Concursul Național de Chimie „Raluca Rîpan”

●   10.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sesiunea specială de bacalaureat 2019

●   10.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Creatori de educație

●   09.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizită la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș

●   09.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Concursul 'Treasure Hunt' / „Vânătoarea de comori” 2019, ediția a VI-a

●   08.05.2019    Graficul de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ!

●   08.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice ale levilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   07.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   07.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Sanitarii pricepuți”

●   07.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania Globală pentru Educație

●   07.05.2019    Admitere 2019 - Calendarul testelor de verificare a cunoştinţelor la limba modernă, maternă şi a probelor de aptitudini pentru prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat

●   07.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Inventarul Wiesbaden

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - 5 iunie „Ziua Învățătorului”

●   06.05.2019    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese - Ghiduri și formulare

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Replanificarea concursurilor „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”

●   06.05.2019    Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

●   06.05.2019    ORDIN privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități/instituții din subordinea/coordonarea acestuia

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   06.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare tehnică Evaluare Națională II-IV-VI - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   03.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului județean „Festivalul micilor talente”

●   03.05.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități educative, 9 mai

●   02.05.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect ”Colori per la Pace”!

●   29.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail!

●   25.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   25.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecție națională de bune practici în cadrul proiectului CRED

●   24.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul de desfășurare a concursurilor „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”

●   24.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexa nr. 4 privind evidența unică a numărului de porții de fructe, legume, lapte și produse lactate consumate trebuie OBLIGATORIU semnată și ștampilată de către directorul unității de învățământ, respectiv de către persoana responsabilă cu evidența distribuției produselor!

●   22.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice din învățământul primar preuniversitar - Calendarul, lista posturilor didactice și bibliografia de concurs privind selecția personalului din România pentru posturile din cadrul sistemului Școlilor Europene.

●   22.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii și completați tabelul!

●   22.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”

●   19.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Proiectul educațional „Pași în lumea textului”, ediția a II-a

●   19.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   19.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post secretar la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   19.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. Concursul „Prietenii pompierilor” și Concursul „Cu viața mea apăr viața”

●   19.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul Județean „Limba română e patria mea”, ediția a XVI-a

●   18.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, liceu - Olimpiada de Tehnologia Informației - rezultate după contestații

●   18.04.2019    Anunț selecție pentru ocuparea postului de expert management în cadrul proiectului „Profesori dedicați - copii educați”

●   18.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a diriginților claselor care finalizează ciclul liceal - Programul de Burse Roma Education Fund

●   18.04.2019    În atenţia directorilor şi a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Competiția Națională „Școala Antrepenorială a Anului 2019”

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților și a cadrelor didactice - precizări privind etapa de pretransfer 2019

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Târgu Mureș

●   17.04.2019    CALENDARUL pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2019 aprobat prin HG nr. 191 din 03.04.2019!

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a III-a și a IV-a - Concursul județean de matematică ”Matematicool”

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a II-a - Festivalul județean al jocurilor muzicale și de mișcare

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Cupa DHS - Educație Rutieră, ediția a IX-a

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial și a profesorilor de fizică - Concursul anual de fizică pentru elevii claselor a VI-a „Physis” - Ediția a XXII-a

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bacalaureat - Echivalare probă scrisă

●   17.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean de matematică „Kobak”, clasa a IV-a (secția maghiară și germană)

●   17.04.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Europa de mâine”

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Conferința BookLand Evolution

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la emiterea OMEN Nr. 3767 din 26 martie 2019, care modifică OMEN Nr. 5235/2018

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea Națională de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

●   16.04.2019    Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

●   16.04.2019    ORDIN privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Elevii participanți la concursul județean „Regemondó verseny/Lumea legendelor” clasa a III-a

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele participante la concursul județean de pentatlon școlar „Öttusa” pentru elevii claselor a III-a

●   16.04.2019    Reamintire: În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concurs Județean de Creaţie, Interpretare Artistică și Eseu "Lucian Blaga", ediţia a XI-a.

●   16.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasele a IX-a

●   15.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2019-2020

●   15.04.2019    Propuneri centre pentru Examenul de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2019

●   15.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de informatică - Olimpiada de Tehnologia Informației - rezultate înainte de contestații

●   12.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concursul Național „Buc-Trailer”, ediția a II-a - 2019

●   12.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național Drepturile Copilului

●   12.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului (EIL)

●   12.04.2019    ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460/2018!

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Convocare Adunare generală ordinară

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - Situație elevi din clasa a VIII-a cu cetățenie germană

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Program de desfășurare - Cupa „Hagi-Danone”

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de informatică - Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană

●   11.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   11.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor calificat - bucătar (0,5 normă) la Școala Gimnazială Cristești

●   11.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială Cristești

●   11.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator de patrimoniu la Școala Gimnazială Cristești

●   10.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercul metodic al directorilor unităților de învățământ preșcolar, gimnazial și liceal din municipiul Târgu Mureș

●   10.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Educație rutieră - Educație pentru viață”

●   10.04.2019    Festivalul Național de Muzică Folk „Nord-Est Folk”

●   10.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Resurse educaționale pentru cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă

●   10.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - lista posturilor vacantate pentru concurs/testare 2018-2019 (ultima actualizare).

●   10.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sighișoara

●   10.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal - Verificare înscriere elevi / specificații tehnice necesare pentru rezolvarea subiectelor de la olimpiada de tehnologia informației, etapa județeană!

●   10.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere (1/2 de normă) cuplat cu postul de agent de pază (1/2 de normă) la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu”

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de realizare a unui logo pentru marcarea aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Salonul Internațional de Caricatură „Popa's într-un zâmbet de copil”

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concursul de competențe lingvistice în limba română pentru minorități „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Porților Deschise în Industria Ospitalității

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ședință instruire loturi naționale

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a diriginților și a psihologilor școlari - Bursa generală a locurilor de muncă

●   09.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Festivalul jocurilor de mișcare

●   09.04.2019    Organizarea și desfășurarea probelorde competențe lingvistice și digitale din cadrul Examenului de bacalaureat național - 2019

●   08.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cupa ”Hagi-Danone”

●   08.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Competiția națională de proiecte SMART

●   08.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de îngrijitoare la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   08.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor calificat - bucătar la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   08.04.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   05.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial și a profesorilor de fizică - Concursul de fizică „Augustin Maior”

●   05.04.2019    OMEN 3862/04.04.2019 privind modificarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN 5460/2018 cu modificările și completările ulterioare!

●   05.04.2019    Invitație Concursul Regional „Spiritualitate Locală” Ediția a VI-a, 20 mai 2019

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul „Prietenii pompierilor” și Concursul „Cu viața mea apăr viața”

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - O.M.E.N. nr. 3665 din 13.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte de mediu

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Europa de mâine”

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național de Reviste Școlare

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de creație literară „Tinere condeie”

●   04.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - O.M.E.N. nr. 3856 din 03.04.2019 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2019-2020, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect ”Colori per la Pace”

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal - Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial- Invitație la fabrica FreislandCampina în cadrul programului „Școala Altfel”

●   03.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Euro200

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Etapele județene ale concursurilor din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, ediția 2019

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte antidrog „Împreună”

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Instructajul loturilor olimpipce la Istorie și Științe socio-umane

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportarea activităților de educație juridică din săptămâna 25-29.03.2019

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   02.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic zona Reghin

●   01.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului ”English Challenge!”, Ediția a V-a

●   01.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Atestat competență lingvistică

●   01.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de chimie - Concursul de Chimie „Petru Poni”

●   01.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele finale ale concursului național “Cultură și spuritualitate românească” - etapa județeană, sunt afișate la centrul de concurs - Colegiul Național Pedagogic “Mihai Eminescu” din Tîrgu Mureș

●   01.04.2019    Cererea-tip de înscriere în învățământul primar - Etapa II!

●   01.04.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele finale ale selecției în vederea participării la concursul național transcurricular de lectură și interpretare ”Ionel Teodoreanu” sunt afișate la centrul de concurs - Școala Gimnazială ”Dr. Bernady Gyorgy”, Tg. Mureș

●   29.03.2019    Rezultate după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   29.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evenimentul „Arta stăpânirii Hărții Mentale”

●   29.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Proiect educațional concursul județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”

●   28.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   28.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Festivalul dansurilor, cântecelor și obiceiurilor populare „Kincseink/Tradiții, comori populare”

●   27.03.2019    Școala de vară Dramaturgia Cotidianului, ediția a XV-a - Concursul național de dramaturgie, scenaristică, publicistică teatrală și cinematografică ProScenium, ediția a IV-a

●   27.03.2019    Selecție cadre didactice la seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   27.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Diversitatea - O șansă în plus pentru viitor, ediția 2019

●   27.03.2019    Procedură operațională privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2019-2020

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Târnăveni

●   26.03.2019    Revenire cu modificări - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul școlar Colgate

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean Mesemondó verseny („Micul povestitor”), clasa a II-a, anul școlar 2018-2019

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean de limba maghiară „Kis nyelvművelő” clasa a IV-a, anul școlar 2018-2019

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Concursului Național de Geografie ”Terra”

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind simulările naționale

●   26.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bibliotecar, 0,5 normă, la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - „România neîmblânzită”

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică și informatică - Conferința Națională Didactica Matematicii

●   26.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Teacher Activity Group Sighișoara

●   25.03.2019    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - Întâlnire susținută de Asociația OvidiuRo, în parteneriat cu I.S.J. Mureș!

●   22.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Tetratlon și Pentatlon

●   22.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Anunț deschidere apel granturi S.E.E.

●   22.03.2019    Precizări privind transmiterea la I.S.J. a HCL-urilor emise de UAT-uri, referitor la rețeaua școlară pentru 2019-2020!

●   22.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi: RIUF - cel mai mare târg de universități din România

●   22.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Festivalul Francofoniei - Reghin

●   22.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de laborant studii - medii la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

●   22.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Regulamentul Festivalului de poezie „Gellu Naum” - Ediția 2019

●   22.03.2019    Invitație - Festivalul Maratonul de Artă

●   22.03.2019    Ghidul absolventului de liceu 2019 - Ediție specială a cotidianului Zi de Zi

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind analiza simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul școlar Colgate

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de limba și literatura română - Selecție Concurs Național „Ionel Teodoreanu”

●   21.03.2019    Invitație - Pocăința, începutul mântuirii noastre

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Seminar de formare pe problema Holocaustului

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de limbi romanice și limba engleză - Proba B a Olimpiadei de limbi romanice și a Olimpiadei de limba engleză

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind educația juridică în școli

●   21.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de istorie - Concursul național de dezbateri și oratorie „Gândesc, vorbesc și acționez Pro-integritate!”

●   20.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Concursul „Cultură și civilizație în România”, etapa județeană

●   20.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - Întâlnire susținută de Asociația OvidiuRo, în parteneriat cu I.S.J. Mureș

●   20.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   20.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   20.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   20.03.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română, nivel gimnazial - Lista cărților pentru proba orală - Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa națională, Iași, 22-26 aprilie 2019

●   19.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința Bookland, ediția a 6-a

●   19.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație privind actele de violență școlară!

●   19.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic zona Sovata

●   19.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean de ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   19.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cupa ”Tymbark”

●   19.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la organizarea și desfășurarea simulării probelor scrise ale examenului de Evaluare Națională, în anul școlar 2018-2019, pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a

●   19.03.2019    Invitație - Ediția I a Concursului județean „Ne place matematica!”

●   18.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Târgu Mureș

●   18.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Reghin

●   18.03.2019    Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate începând cu 01.09.2019

●   18.03.2019    Simulare examen de bacalaureat - Subiecte și bareme

●   18.03.2019    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Concursul Județean ”Spelling Bee”

●   18.03.2019    Rezultatele finale ale Olimpadei „Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană 17.03.2019, sunt afișate la centrul de concurs - Școala Gimnazială „Dr. Bernady György” Târgu Mureș

●   18.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   18.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de eseuri „Imaginând viitorul european?”

●   15.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „EURO 200”

●   15.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   15.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de chimie - Concursul Profesional de Chimie „Candin Liteanu”

●   15.03.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 3158 din 13.02.2019-retipăriri manuale școlare 2019-2020 și Catalogul manualelor şcolare pentru clasele VIII-XII, valabile în învăţământul preuniversitar 2019-2020 - comenzile se completează pe aplicația SNMS în perioada 04.03.2019-15.03.2019, iar comenzile tipărite se depun la Depozitul de manuale până în 15.03.2019 !

●   14.03.2019    Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Tîrgu Mureș

●   14.03.2019    Anunț organizare selecţie pentru ocuparea unor posturi de consilieri școlari în cadrul proiectului POCU INTESPO - “Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare” Cod SMIS 113589

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Festivalul Județean al Francofoniei

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de educație plastică și educație fizică și sport - Concursul național de arte plastice intitulat „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Gimnaziada 2019 / O.N.S.S. 2019

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Ora Pământului”

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, informatică și a învățătorilor - Concursul Matema-TIC „Otilia Stan”

●   13.03.2019    Invitație la Concursul Județean de Teatru pentru Elevi

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi romanice - OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - etapa județeană

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Programul „Europa, casa noastră”

●   13.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Competiția JA „Susțin educația financiară în comunitatea mea”

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Religie pentru clasele V-XII, cultul Ortodox și Greco-catolic

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a responsabililor comisiilor metodice la disciplina matematică - Concursul Internațional de Matematică Aplicată „Cangurul”

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean Versmondó verseny / „Lumea poeziei” clasa a III-a, anul școlar 2018-2019

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean Regemondó verseny / „Lumea Legendelor” clasa a III-a, anul școlar 2018-2019

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura germană maternă - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura germană maternă

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Sesiunii de Comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind verificarea și corectarea anexei nr. 12 APIA (lapte și corn)

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Intrarea elevilor în sălile de concurs pentru Olimpiada de Matematică, faza județeană, se face între orele 9:15 - 9:30

●   12.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și religie - Etapa județeană a Concursului Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Română și Religie - CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Subiecte și bareme pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a!

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Activitate de cerc pedagogic și transmitere situație statistică

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Activități de educație juridică!

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar (secția maghiară) - Planificarea cercurilor pedagogice

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Rezultate Olimpiada Județeană de Informatică

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Reprogramare etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie!

●   11.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de secretar la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   11.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Modificare dată desfășurare Concursul Județean de Teatru „VREAU SĂ FIU ACTOR”, ediția a IV-a

●   11.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante (1 post îngrijitoare și ½ post spălătoreasă) la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   11.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   11.03.2019    Rezultatele probei A/scrisă a Olimpiadei Limba engleză - etapa județeană, 2019 a fost afișate la avizierul Colegiului Național „Unirea”. Contestațiile se pot depune între orele 12:00 - 15:00 ale datei curente la secretariatul acestei unități, personal de către candidați.

●   08.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de istorie și tradițiile rromilor - faza județeană

●   08.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire - Olimpiada Națională de Limba rromani maternă, faza județeană

●   08.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   08.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba și literatura română și a profesorilor de Educație fizică și sport - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv intitulat „Un Condei numit Fair-Play”

●   08.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de antreprenoriat și programare „Technovation Challenge”

●   08.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural (clasele V-VIII) - „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”

●   07.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Olimpiada Județeană de Informatică - repartizarea elevilor!

●   07.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a postului de secretar cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   07.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de teatru școlar - “Parol, chiar eu l-am jucat”

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial, mediul rural și a profesorilor de matematică - Concursul de Matematică „Olimpiada Satelor din România”

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Etapa județeană a Olimpiadei de matematică - clasela V-XII

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - simulare tehnică în data de 07.03.2019, ora 11, numai pentru simularea evaluării naționale la clasele a VII-a și a VIII-a!

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Apel de depunere a aplicațiilor în cadrul programului „Orizont 2020”

●   06.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie

●   05.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Etapa județeană a Olimpiadei de Istorie

●   05.03.2019    Rezultatele probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de completarea normei didactice la titulari 2019-2020

●   05.03.2019    REZULTATELE FINALE ale OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele V-VIII, secțiunile A și B) - etapa județeană din 2 martie 2019 sunt afișate la Centrul de Concurs - Școala Gimnazială „Romulus Guga” din Tg. Mureș

●   05.03.2019    REZULTATELE FINALE ale OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (clasele IX-XII, secțiunile A și B) - etapa județeană din 2 martie 2019 sunt afișate la Centrul de Concurs - Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Tg. Mureș

●   04.03.2019    Invitație - Concursul multidisciplinar de creație „Ion Creangă” ediția a VIII-a internațională

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs național „Călătoria mea interculturală”

●   04.03.2019    Concursul Național „Alege! Este dreptul tău” - ediția 2019

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Gimnaziada 2019 / Olimpiada Națională a Sportului Școlar 2019

●   04.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Rákossi Lajos” Gheorghe Doja, unitatea structură Școala Gimnazială Tirimia

●   04.03.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință tehnică de instruire privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național - 05.03.2019, ora 10.00!

●   04.03.2019    Graficul ședinței de repartizare - completare de catedră la titulari pentru anul școlar 2019-2020.

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților și a cadrelor didactice - transfer pentru restrângere de activitate 2019-2020

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, mediul rural - Olimpiada satelor mureșene - va avea loc la Școala Gimnazială Acățari, comuna Acățari!

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Postare documente privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național „Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!”

●   01.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   01.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și profesional - Concursul Județean de educație ecologică și protecția mediului „NO MORE WASTE!”

●   01.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Județean de Teatru - Liceu - „VREAU SĂ FIU ACTOR”

●   01.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural (clasele V-VIII) - „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ”

●   01.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar la Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   01.03.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de îngrijitor la Școala Gimnazială „Europa” Tîrgu Mureș

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologie de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind organizarea și desășurarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - O.M.E.N. nr. 3132 din 05.02.2019 pentru completarea O.M.E.N. nr. 4829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, secția maghiară - Festivitatea de premiere a concursului de matematică „Zrinyi Ilona”

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic încadrat în învățământul profesional și tehnic

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință tehnică de instruire privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

●   28.02.2019    OMEN nr. 3185/18.02.2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019!

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI - an școlar 2019-2020 (completare traduceri în limbile germană și maghiară pentru clasele a III-a, a IV-a și a V-a); comenzile tipărite din aplicație se vor preda la Depozitul de manuale

●   28.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea în învățământul primar

●   28.02.2019    În atenția profesorilor de Limba și literatura română și religie - INVITAȚIE PROIECT EDUCATIONAL “Cultură și Credință”

●   27.02.2019    În atenția directorilor unităților - model comunicare modificare/radiere/adăugare posturi pentru anul școlar 2019-2020 (termen 07.03.2019).

●   27.02.2019    Elevii premianți la concursul județean de matematică „Brenyó Mihály”, clasele III-IV, an școlar 2018-2019

●   27.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială Ibănești

●   27.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator de patrimoniu la Școala Gimnazială Ibănești

●   27.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 3158 din 13.02.2019-retipăriri manuale școlare 2019-2020 și Catalogul manualelor şcolare pentru clasele VIII-XII, valabile în învăţământul preuniversitar 2019-2020 - comenzile se completează pe aplicația SNMS în perioada 04.03.2019-15.03.2019, iar comenzile tipărite se depun la Depozitul de manuale până în 15.03.2019 !

●   27.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI - an școlar 2019-2020; comenzile tipărite din aplicație se vor preda la Depozitul de manuale - Aplicația se închide în data de 28.02.2019!

●   27.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordare scutire de la plata accizelor pentru gazul utilizat drept combustibil pentru încălzire

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică, nivel gimnazial și liceal - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, etapa județeană, 2019

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Olimpiadele Comunicării, ediția a III-a

●   26.02.2019    Planificarea cercurilor pedagogice - Educație timpurie, secția română, anul școlar 2018-2019, semestrul II

●   26.02.2019    Invitație - Ediția a IV-a a Concursului Regional de educație ecologică și protecția mediului „ECO - CREATIV ART - Materiale reciclabile”

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal și gimnazial - Înscriere la Olimpiada Județeană de Informatică

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Elevi calificați la concursul județean de matematică KOBAK

●   26.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul alternativ „Regemondó verseny - Lumea legendelor” pentru elevii claselor a III-a!

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Criterii pentru calificarea la faza națională a Olimpiadei de Limba germană

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul european „Tineri în Pădurile Europei”

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date privind eficiența energetică a clădirilor!

●   26.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Etapa județeană a Olimpiadei de Științe socio-umane

●   26.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor la Școala Gimnazială ”Cornel Regman” Daneș

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel gimnazial - Concursul național de ortografie „Simonyi Zsigmond”

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie, cultul Reformat, Unitarian - Etapa județeană a Olimpiadei de Religie

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie, cultul Romano-Catolic de Limba maghiară - Etapa județeană a Olimpiadei de Religie

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind măsurile aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020

●   25.02.2019    În atenția directorilor - transmitere condiții specifice pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer prin consimțământ 2019-2020.

●   25.02.2019    Seminar pentru cadre didactice, profesori de sport, psihologi, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuți, studenți

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Târgu Mureș

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Festivalul „Chants, sons sur scene!”

●   25.02.2019    Reamintire - Festivalul Concurs de Folclor „CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ PE PLAI MUREȘEAN”

●   25.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Sighișoara

●   22.02.2019    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

●   22.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul liceal de geografie „Simion Văsieș”

●   22.02.2019    OMEN 3181 din 18.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020

●   22.02.2019    Anexa nr.1 la OMEN 3181 din 18.02.2018 - METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

●   22.02.2019    Anexa nr.2 la OMEN 3181 din 18.02.2018 - CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

●   22.02.2019    Raport final cuprinzând rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier IA (0,5 normă consilier investiții și 0,5 normă consilier tehnic-administrativ)

●   21.02.2019    Raport final cuprinzând rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier IA (0,5 normă consilier investiții și 0,5 normă consilier tehnic-administrativ)

●   21.02.2019    Elevii calificați la concursul județean „Mesemondó verseny” („Micul povestitor”), clasa a II-a, an școlar 2018-2019

●   21.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană, 28 februarie 2019!

●   21.02.2019    Tabel nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Consilier IA după proba de interviu - rezultat final

●   21.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 3158 din 13.02.2019-retipăriri manuale școlare 2019-2020 și Catalogul manualelor şcolare pentru clasele VIII-XII, valabile în învăţământul preuniversitar 2019-2020 - comenzile tipărite se depun la Depozitul de până în 04.03.2019!

●   21.02.2019    Elevii calificați la concursul județean „Versmondó verseny” („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2018-2019

●   20.02.2019    Tabel nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de consilier IA (0,5 normă consilier investiții și 0,5 normă consilier tehnic-administrativ) după proba scrisă

●   20.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial

●   20.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Parteneriat Erasmus+ KA229

●   19.02.2019    Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale (gimnaziu) - etapa județeană sunt afișate la centrul de concurs - Școala Gimnazială ”Romulus Guga”, Târgu Mureș

●   19.02.2019    Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limbi Clasice (Limba latină) - etapa județeană sunt afișate la centrul de concurs - Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu”, Târgu Mureș

●   19.02.2019    Rezultate Olimpiada de Lingvistică ”Solomon Marcus”- etapa județeană (conf. regulamentului specific al Olimpiadei de Lingvistică nr. 24791/16.01.2019, cap. Iii, art. 6 (2) a.)

●   19.02.2019    Tabel nominal cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Consilier IA după proba scrisă

●   19.02.2019    În atenția directorilor centrelor școlare pentru educație incluzivă - Invitație cadre didactice din învățământul special și special integrat la workshop-ul ”Tehnici creative pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copiii cu CES”

●   19.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Proiect de mobilitate „Tehnicieni hotelieri de succes pe piața munci” nr. 2018-1-RO01-KA102-048120 din cardul programului Erasmus+

●   19.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs regional și interjudețean de creație plastică și literară ”Din cufărul de nestemate al proverbelor și zicătorilor”

●   19.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul de limba maghiară „Kis nyelvművelő”, etapa județeană

●   19.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Fetivalul jocurilor de mișcare

●   19.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul alternativ „Regemondó verseny - Lumea legendelor” pentru elevii claselor a III-a!

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul zonal de matematică KOBAK

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna europeană a alfabetizării media

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Reprogramare etapa județeană la fotbal băieți gimnaziu/liceu.

●   18.02.2019    Rezultatele finale ale candidatului la funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   18.02.2019    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen” pentru clasele a V-a - XII-a

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul județean de ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Olimpiada „Istoria și tradițiile minorității maghiare din România”, etapa județeană - 9 martie 2019

●   18.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Cerc pedagogic!

●   18.02.2019    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de CV - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   18.02.2019    Tabel nominal cu rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de consilier IA (0,5 normă consilier investiții și 0,5 normă consilier tehnic-administrativ) în urma verificării dosarului din data de 18.02.2019

●   18.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Colegiul Economic „Transilvania” Tîrgu Mureș

●   16.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, nivel liceal (clasele IX-XII), etapa județeană

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - lista posturilor pentru concurs/testare a fost actualizată (15.02.2019 ora 19,00 cu toate adresele primite de la secretariat)

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Revenire cerc pedagogic Religie ortodoxă

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi romanice - Olimpiada de Limba franceză, Limba Italiană, Limba Spaniolă

●   15.02.2019    Concursul național de Protecție a Mediului „Și gestul tău contează!”, ediția a XIII-a

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de caz - Ședință de lucru C.J.R.A.E.

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică, nivel gimnazial și liceal - Olimpiada de fizică, etapa județeană - 2019

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba rromani - Olimpiada Națională de Limba rromani maternă, faza județeană - 2019

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Reghin

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Luduș-Iernut-Sărmașu

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul „F.A.S.T. English”

●   15.02.2019    Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului vitae și a probei de interviu pentru candidatul la funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferencz” Târgu-Mureș

●   15.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel primar și gimnazial - Baza de date cu personalul didactic încadrat în anul școlar 2018-2019

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New drama”, ediția a V-a, iulie 2019

●   14.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic, normă întreagă, la Colegiul Național ”Alexandru Papiu - Ilarian” Tîrgu Mureș

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal și gimnazial - Organizarea Olimpiadei de Informatică, Regulament specific ONI 2018

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților și a profesorilor de Religie ortodoxă - Cerc pedagogic

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din ciclul primar - Precizări privind manualul de istorie pentru clasa a IV-a editura Aramis, autori: Cleopatra Mihăilescu și Tudora Pițilă

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană, 28 februarie 2019

●   14.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de bibliotecar școlar, normă întreagă, la Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de caz - Ședință de lucru C.J.R.A.E.

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică ”Micul Școlar”, etapa județeană

●   14.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI - an școlar 2019-2020; comenzile tipărite din aplicație se vor preda la Depozitul de manuale!

●   14.02.2019    Procedură operațională specifică privind desfășurarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director de la Liceul Tehnologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   14.02.2019    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș, structura Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   14.02.2019    Șablon răspuns proba scrisă - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   13.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ediția 2019 a „Studiului național privind consumul de alcool, tutun și alte droguri, utilizarea internetului și practicarea jocurilor de noroc”

●   13.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Competiția națională ”Școală Europeană” - Apel național 2019

●   13.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Concursul național ”Made for Europe”, ediția a XIII-a

●   13.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Olimpiada de limbă germană modernă, etapa județeană

●   13.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Tîrgu Mureș

●   13.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar (paznic) 0,5 normă la Liceul Tehnologic ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   12.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala de bani

●   12.02.2019    Spectacolul D'ale Carnavalului de I. L. Caragiale

●   12.02.2019    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - completare de catedră la titulari 2019-2020.

●   12.02.2019    În atenția Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” jud. Mureș, Sindicatului Învățământului Preuniversitar Mureș, Consiliului Județean al Elevilor, Federației Naționale a Asociaților de Părinți, Mas-media - Tragerea la sorți în vederea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului din data de 14.02.2019

●   12.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Tîrgu Mureș

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs de creație literară și plastică ”Emoțiile primăverii”

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și religie - Cerc pedagogic pentru zona Reghin „Omagiu pentru iluștrii înaintași”

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul Național de Geografie „Terra”, etapa locală

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Olimpiada de Biologie, etapa locală, clasa a VII-a

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de Chimie, etapa județeană, 2019

●   11.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, nivel gimnazial, mediul rural - Etapa locală a concursului de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” - 2019, clasele IV-VIII

●   11.02.2019    REVENIM LA ȘCOALĂ ÎN SIGURANȚĂ

●   08.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind desfășurarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență

●   08.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind abandonul școlar

●   08.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date privind acțiunile de prevenire a consumului de droguri / date privind acțiunile de prevenire a traficului de persoane / date privind activitățile de sprijinire a copiilor cu un părinte/părinți plecați la muncă în străinătate

●   08.02.2019    Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcției de director, sesiunuea ianuarie - februarie 2019

●   07.02.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   06.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Notă privind activitățile de consiliere, monitorizare și evaluare a organizării și desfășurării examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, învățământului profesional, liceal filiera tehnologică și postliceal nivel 3,4 și 5, în sesiunile anului școlar 2018-2019

●   05.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ tehnic - Notă cu privire la organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară ”TEHNOLOGII” etapa județeană, anul școlar 2018-2019

●   05.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul Național de Pentatlon pentru elevii claselor a III-a, Öttusa

●   05.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Reprogramarea Olimpiadei de Istorie, etapa locală Tîrgu Mureș!

●   05.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Măsuri igienico-sanitare pentru începerea cursurilor celui de-al doilea semestru

●   05.02.2019    Lista cuprinzând cadrele didactice pentru care s-a APROBAT, menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020

●   05.02.2019    Lista cuprinzând cadrele didactice pentru care NU S-A APROBAT, menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020

●   04.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna europeană a alfabetizării media

●   04.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - PRECIZĂRI PRIVIND NORMA DE REPREZENTARE LA SECȚIUNEA B - Olimpiada de limba și literatura romana - gimnaziu

●   04.02.2019    Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcției de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   01.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Efectuarea zilelor de concediu de odihnă pe perioada vacanțelor!

●   01.02.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Precizări privind desfășurarea olimpiadei de Istorie etapa locală, Tîrgu Mureș

●   31.01.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul „Spații verzi”

●   31.01.2018    Consorții școlare pentru anul școlar 2019-2020

●   31.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări olimpiade

●   31.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo”, clasa a IV-a

●   31.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ tehnic - Lista modulelor principale de specialitate din aria curriculară Tehnologii corespunzătoare fiecărei calificări profesionale de nivel 4 a Cadrului național al calificărilor pentru admiterea absolvenților ciclului inferior al liceului în ciclul superior al liceului - filiera tehnologică

●   31.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   31.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin

●   31.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin, structura Școala Gimnazială ”Mirona”

●   31.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier IA la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   30.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din Târgu-Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   30.01.2019    Anunț concurs de titularizare la unitatea de învățământ particular Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” Vaideiu

●   30.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, nivel liceal (clasele IX-XII), etapa județeană

●   30.01.2019    Rezultatele probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de întregire de catedră la titulari 2019-2020

●   30.01.2019    În atenția tuturor candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș - Procedură operațională

●   30.01.2019    În atenția tuturor candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș - Modele de itemi exemplificativi

●   30.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Rezultatele Olimpiadei de Limba engleză - etapa locală se afișează la avizierele unităților școlare organizatoare. Contestațiile se pot depune de către persoanele în cauză, legitimate, la secretariatele acestor unități până Joi, 31.01.2019, ora 12:00.

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative Județene 2019

●   29.01.2019    Anunț referitor la concursul de ocupare a postului vacant de consilier IA cu studii superioare format din 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Investiții și 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Tehnic Administrativ

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, nivel gimnazial (SECȚIA ROMÂNĂ) - etapa județeană

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, nivel gimnazial (MINORITĂȚI) - etapa județeană

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Notă privind faza locală a Olimpiadei de Matematică

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Solicitare situații pentru Consfătuirea Națională

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări programe olimpiada Educație tehnologică în anul școlar 2018-2019

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Recomandări cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie

●   29.12.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

●   29.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare machetă necesar de microbuze școlare, astăzi până la ora 14.00!

●   28.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de de linvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   28.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială ”Victor Jinga” Sighișoara

●   28.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba latină - Olimpiada de Limba latină, faza județeană

●   28.01.2019    Graficul desfășurării probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de întregire de catedră la titulari 2019-2020 (29-30.01.2019).pdf

●   28.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Adunarea generală Ordinară a Consiliulu Județean al Elevilor Mureș

●   28.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Anunț postare materiale în secțiunea Departamente

●   28.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc Pedagogic Reghin

●   23.01.2019    ORDIN privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în data de 25 ianuarie 2019!

●   23.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de îngrijitor la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” Tîrgu Mureș

●   23.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Rezultatele finale ale Olimpiadei Naționale Interdisciplinare ”Științele Pământului”, etapa județeană, Tîrgu Mureș, 19 ianuarie 2019

●   22.01.2019    Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Matematică ”Simon Petru” va avea loc în data de 23 ianuarie 2019, ora 12:00, la Colegiul Național ”Unirea” Tîrgu Mureș / Rezultate subiecte

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc Pedagogic Luduș-Iernut-Sărmașu

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Gimnaziada 2019

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I - Colocviu grad I seria 2019-2020

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizarea evoluției cazurilor de îmbolnăvire prin gripă și infecții respiratorii în unitățile de învățământ!

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie/biologie - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare, anul școlar 2018-2019

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare numire „Responsabil de caz-servicii psihoeducaționale” pentru sprijinul elevilor cu CES integrați în învățământul de masă

●   22.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi - verificați de urgență adresa de e-mail a școlii!

●   22.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post secretar 0,5 normă la Școala Gimnazială ”Iuliu Grama” Chiheru de Jos

●   21.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial/liceal și a profesorilor de matematică, secția maghiară - Olimpiada de Matematică a Gimnaziilor și Liceelor Maghiare, faza județeană

●   21.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Etapa județeană la ONSȘ, disciplina handbal băieți/liceu

●   21.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor întreținere la Liceul cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert” Tîrgu Mureș

●   21.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări înscrieri Olimpiada de Limba și literatura română, clasele V-VIII - etapa zonală

●   21.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post administrator financiar la Școala Gimnazială Băla

●   21.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post secretar la Școala Gimnazială Băla

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba clasice, nivel gimnazial și liceal

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectură, competiție transdisciplinară pentru elevii din mediul rural (școli gimnaziale)

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română, clasele V-VIII

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română, clasele IX-XII

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) - Cultură şi spiritualitate românească

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba și literatura română, pentru minoritățile naționale și pentru românii din diaspora

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de lingvistică Solomon Marcus, competiție transdisciplinară, învățământ secundar și superior

●   18.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație rutieră

●   18.01.2019    ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr.1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare

●   17.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   17.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Etapa județeană a ONSȘ, disciplina baschet

●   16.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică ”Simon Petru” 19.01.2019

●   16.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Preluare rechizite în cadrul proiectului POAD!

●   16.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna europeană a alfabetizării media!

●   16.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificare necesar acte de studii pentru absolvenții 2019

●   16.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială ”Romulus Guga” Tîrgu Mureș

●   16.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare grupă preșcolar la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș, structura Grădinița cu Program Normal Sîncraiu de Mureș

●   16.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere școală la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Chestionar evaluare Plan de acțiune

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa zonală/locală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru nivel gimnazial

●   15.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar, 0.5 normă, la Grădinița cu Program Prelungit Ștefania Tîrgu Mureș

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Etapa județeană la disciplina handbal fete, nivel liceal

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Precizări privind desfășurarea olimpiadei de Istorie etapa locală, Tîrgu Mureș

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la Istorie și disciplinele socio-umane (anul școlar 2018-2019)

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare, an școlar 2018-2019

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Olimpiade limba engleză etapa locală gimnaziu/liceu

●   15.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel liceal - Etapa județeană a Concursului național de ortografie „Implon József” (cls. IX-XII)

●   15.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

●   14.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákóczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   14.01.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   14.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului", etapa județeană

●   14.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tîrgu Mureș, structura Grădinița PP ”Licurici”

●   14.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui postului de bibliotecar școlar la Liceul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin

●   14.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concursul Județean de Traduceri ”Plurilingvism”, ediția a V-a

●   14.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, nivel liceal - Cerc Pedagogic Tîrgu Mureș

●   14.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză, nivel liceal - Cerc Pedagogic Tîrgu Mureș

●   14.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Liceul Tehnologic ”Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   14.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Ediția a XVI-a a Concursului Național de Matematică ”Tehnici Matematice”

●   14.01.2019    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Șezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   14.01.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ particular - Proiect plan de școlarizare 2019-2020!

●   14.01.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Național de Matematică LuminaMath

●   11.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier IA cu studii superioare format din 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Investiții și 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Tehnic Administrativ, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   11.01.2019    Invitație Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2019

●   11.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Stabilirea tirajului de manuale pentru anul școlar 2019-2020

●   11.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Tîrgu Mureș

●   11.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Tîrgu Mureș

●   10.01.2019    Revenire -În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați datele suplimentare solicitate referitoare la sălile de curs de la grădinițe!

●   09.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   09.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   09.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul avizării programelor CDȘ al I.Ș.J. Mureș

●   09.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul zonal de matematică KOBAK

●   09.01.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Centralizare președinți comitetul de părinți!

●   09.01.2019    Invitație - Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2019

●   09.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați datele solicitate, referitoare la săli de curs și laboratoare!

●   07.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Concursul Județean ”Keep in touch with reality”

●   07.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare învățământ - SESIUNEA 2019

●   07.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Servicii de consiliere psihopedagogică / C.J.R.A.E.

●   07.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Proiect ”Erasmus+”, acțiunea cheie 2 - ”Alianțele cunoașterii” - Spania

●   04.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de paznic, 1 normă, la Colegiul Economic ”Transilvania” Tîrgu Mureș

●   04.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției vacante de îngrijitor școală, 1 normă, la Colegiul Economic ”Transilvania” Tîrgu Mureș

●   04.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Centralizare președinți comitetul de părinți

●   04.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   04.01.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post muncitor întreținere la Școala Gimnazială ”Dacia” Tîrgu Mureș

●   04.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania ”Free to speak - safe to learn”

●   03.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   03.01.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Modificare protocol de colaborare, cerere de aprobare deplasări/excursii/tabere de studii/agrement/tematică/concurs/festival

●   28.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   21.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de paznic la Colegiul Național ”Unirea” Tîrgu Mureș

●   21.12.2018    Selecție pentru ocuparea funcției de Expert Management în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106915: ”Profesori dedicați - Copii educați”

●   20.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială ”Dr. Bernady Gyorgy” Tîrgu Mureș

●   20.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvművelö", clasa a IV-a

●   20.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană - manifestarea "LA STEAUA"...

●   20.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Național de Matematică LuminaMath

●   20.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului" - etapa județeană

●   20.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind unitățile de învățământ care dețin internate școlare!

●   19.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor calificat (muncitor de întreținere), 0,5 normă, la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin

●   19.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii și completați chestionarul privind utilizarea instrumentelor digitale în școli!

●   19.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Anunț recrutare și selecție participanți proiect de mobilitate VET Erasmus+

●   19.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Concurs de biologie, simularea admiterii la UMF Tîrgu Mureș

●   19.12.2018    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   18.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Etapa locală a olimpiadei de istorie

●   17.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Rezultatele etapei județene la șah, 15.12.2018 Tîrgu Mureș

●   17.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor la Școala Gimnazială ”S. Illyes Lajos” Sovata

●   17.12.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul de Matematică "Simon Petru"

●   14.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar la Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákóczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   14.12.2018    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concurs Județean de Creaţie, Interpretare Artistică și Eseu "Lucian Blaga", ediţia a XI-a.

●   14.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

●   14.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor curățenie la Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” Sighișoara

●   14.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor de întreținere, 0,5 normă, la Grădinița cu Program Prelungit Stefania Tîrgu Mureș

●   13.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul World's Largest Lesson

●   13.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania națională ”16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii”

●   13.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acțiunea "Foc de artificii"

●   13.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană, zonele reghin-Sovata - cerc pedagogic

●   13.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză, zona Iernut-Luduș-Sărmașu - cerc pedagogic

●   13.12.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale - se completează pe aplicație până azi la ora 14.00 (comenzile listate se depun la ISJ Mureș)!

●   13.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   13.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de informatician - Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

●   12.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de Matematică a Gimnaziilor și a Liceelor Maghiare

●   12.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română și Matematică - Lista premianților Concursului Județean Interdisciplinar ”Poezia Minții” - Ediția I, decembrie 2018

●   12.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor, 0,5 normă, la Școala Gimnazială Ațintiș

●   12.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Preînscrieri Junior Achievement România

●   11.12.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Machete mobilitate 2019-2020.

●   11.12.2018    În atenţia directorilor - ședință de lucru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020

●   11.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - menținerea ca titular pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare până la 01.09.2019 / reîncadrarea în funcția didactică a personalului titular (documente utile, termene diferite pentru menținere pensionari și reîncadrare pensionari conform calendarului).

●   11.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș până în data de 13 decembrie 2018)!

●   11.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Cerc metodic, zona Reghin

●   10.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Regional de creație și interpretare ”Cuvinte ce exprimă adevărul”

●   10.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Șezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   10.12.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic zona Târnăveni

●   10.12.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - numiri de refăcut 2019.

●   10.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - pensionari cu 01.09.2019

●   10.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - consorții școlare 2019-2020

●   10.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”

●   07.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor întreținere la Școala Gimnazială Sânger

●   07.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de informatician la Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tîrgu Mureș

●   07.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea examenelor de corigență la învățământul profesional

●   07.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Iernut, Luduș, Sărmașu

●   07.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Reghin

●   07.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   07.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de muncitor de întreținere, 0,5 normă, la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   07.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de bibliotecar, 0,5 normă, la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   06.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   06.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particular - Proiect plan de școlarizare 2019-2020!

●   06.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de îngrijitoare, 1 normă, la Școala Gimnazială ”Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   05.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității de învățământ și completați până la ora 15 situația solicitată!

●   04.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor curățenie, 0,4 normă, la Școala Gimnazială Mărculeni, structura Școala Primară Eremieni

●   04.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante la Școala Gimnazială ”Europa” Tîrgu Mureș: 1 post îngrijitoare; 0,5 normă muncitor de întreținere; 0,5 normă muncitor în bucătărie

●   04.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de îngrijitoare, 1 normă, la la Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich” Sighișoara

●   04.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Simulare concurs de admitere

●   04.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Materiale program ”Romania în mișcare”

●   04.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Programul ”România în mișcare”

●   04.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș până în data de 6 decembrie)

●   03.12.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de administrator financiar, 0,5 normă, la Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   03.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză, nivel liceal - Cerc Pedagogic Tîrgu Mureș

●   03.12.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programări colindători

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   29.11.2018    Anunț post vacant de director la Liceul Teoretic ”Samuil Micu” Sărmașu

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare la limbi moderne

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie și Fizică, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Winter Festival

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - lista posturilor pentru concurs/testare si lista candidaților repartizați a fost actualizată (29.11.2018 ora 12,00)

●   29.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs național cu tema ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

●   28.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   28.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 5461/12.11.2018 pentru modificarea și completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.564/2011

●   28.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   28.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

●   28.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aniversarea Centenarului Marii Uniri!

●   28.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar la Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákóczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   26.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic

●   26.11.2018    În atenția unităților de învățământ din județul Mureș - Invitație Ziua Națională a României

●   26.11.2018    Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

●   26.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi de manuale în perioada 26.11.2018 - 29.11.2018!

●   26.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de paznic, 0,5 normă, la Liceul Tehnologic Gurghiu - unitatea structură Școala Gimnazială Glăjărie

●   26.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de administrator de patrimoniu, 0,5 normă, la Școala Gimnazială ”Alexandru Ceușianu” Reghin

●   26.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitoare, normă întreagă, la Școala Gimnazială ”Palko Attila” Aluniș

●   26.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de muncitor, normă întreagă, la Școala Gimnazială ”Palko Attila” Aluniș

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional ”Parol, chiar eu l-am jucat!” - Concurs județean de scenete

●   23.11.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul județean ”Centenarul în viziunea copiilor” - premii!

●   23.11.2018    Conferința ”Folosul Duhovnicesc al Postului Crăciunului”

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raport de monitorizare a implementării legii 248/2015 (Fiecare copil în grădiniță)

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sondaj privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul școlar 2019-2020

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

●   23.11.2018    În atenția directorilor/profesorilor Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă - Demonstrație sportivă organizată în cadrul proiectului Sportivi Tineri (Young Athletes)

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Matematică ”Numerus”

●   23.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Rezultate finale/subiecte/bareme Concurs Județean de Matematică ”Numerus”

●   23.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare grupă de învățământ preșcolar la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” - unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Codrișor Tîrgu Mureș

●   22.11.2018    Prezentarea proiectului Erasmus+ ”HealTH AT School”

●   22.11.2018    Lansarea proiectului Erasmus+ ”Elaborarea și dezvoltarea unei materii inovative de electronică pentru învățământul preuniversitar”

●   22.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș

●   21.11.2018    În atenția operatorilor economici și a unităților de învățământ profesional și dual - Stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020!

●   21.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de paznic, 1 normă, la Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin

●   21.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală, la Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin

●   21.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor, 0,75 normă, la Școala Gimnazială ”Petre N. Popescu” Vînători - unitatea structură Școala Primară Mureni

●   21.11.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Proiect educațional - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   20.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de muncitor (fermă didactică), 1 normă, la Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu” Tîrgu Mureș

●   20.11.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   20.11.2018    În atenția profesorilor de matematică, respectiv a învățătorilor - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   20.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare Educație pentru sănătate

●   20.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Cerc metodic, zona Luduș

●   20.11.2018    În atenția directorilor Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă - Cerc pedagogic

●   20.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Ședință de lucru

●   20.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Școala Gimnazială ”Cornel Regman” Daneș

●   19.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității de învățământ - situație burse profesionale!

●   19.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală, 0,25 normă, la Școala Gimnazială Neaua - unitatea structură Școala Primară Vădaș

●   19.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Tîrgu Mureș

●   19.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor, normă întreagă, la Școala Gimnazială ”Dr. Bernady György”

●   19.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de administrator financiar - contabil șef, normă întreagă, la Școala Gimnazială ”Europa” Tîrgu Mureș

●   19.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de administrator patrimoniu, normă întreagă, la Școala Gimnazială ”Europa” Tîrgu Mureș

●   16.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba franceză - Festivalul artistic francofon ”Boule de Neige”

●   16.11.2018    În atenția profesorilor de matematică, respectiv a învățătorilor - Concursul Internațional de Matematică ”Zrínyi Ilona”

●   16.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul județean ”Centenarul în viziunea copiilor”

●   16.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Consfătuirea coordonatorilor comisiilor metodice

●   16.11.2018     În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic, zona Sângeorgiu de Pădure - Sovata - Miercurea Nirajului

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de secretar - Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tîrgu Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de informatician - Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tîrgu Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de pedagog școlar cu normă întreagă, internat băieți - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu-Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de supraveghetor noapte în internatul școlar (internat băieți) - Liceul Teoretic ”Aurel Persu” Tîrgu-Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor/zugrav - vopsitor, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu-Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu-Mureș

●   16.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor fochist școală, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu-Mureș

●   15.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   15.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi de mediatori școlari - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   15.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierului educativ - Campania "Domestos susține igiena în școli"

●   15.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor de întreținere, 1 normă - Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș

●   15.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de informatician - Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

●   15.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare școală - Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina Reghin

●   15.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială ”Romulus Guga” Tîrgu Mureș

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   14.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de administrator financiar - Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákoczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română și Matematică - Concursul Județean de Limba română și Matematică ”Poezia Minții”

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice/inspecția curentă 1 în OCTOMBRIE 2018

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ - Ridicare certificate definitivat 2018

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Proiect Erasmus+, acțiunea-cheie 2 - parteneriate strategice, Italia

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - lansare cerere generală de propuneri de proiecte 2019 - Erasmus+

●   14.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Proiect în cadrul programului KA101 Erasmus+ (School education staff mobility) - Spania

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Județean de Interpretare Poetică și Arte Plastice ”Vlăsiile”, Ediția a XIII-a

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, activitatea ”Interactive activities for 6th graders”

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   13.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor curățenie 0,5 normă la Școala Gimnazială ”Wesselényi Miklós” Ghindari - unitatea structură Școala Primară Solocma

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc metodic, zona Târnăveni

●   13.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor

●   12.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare la Școala Gimnazială iernut - structura Grădinița cu Program Prelungit Iernut

●   12.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Cerc pedagogic pentru zona Târnăveni

●   12.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat, sesiunea 2019 - Repartizarea inspecțiilor

●   12.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi cetățeni străini

●   12.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de paznic la Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” Sighișoara

●   12.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere la Școala Gimnazială ”Adorjani Karoly” Glodeni

●   12.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post muncitor de întreținere la Școala Gimnazială Ideciu de Jos

●   12.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor școală la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Tîrgu Mureș

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică din zona Sighișoara - Cerc pedagogic Albești

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de Monitorizare a Radonului

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Anunț funcție vacantă de director la Școala Gimnazială Ogra

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul Județean de Matematică ”NUMERUS”

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar (secția maghiară) - Cercurile pedagogice ale profesorilor din învățământul preșcolar, an școlar 2018-2019, semetrul I.

●   09.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală, 0,25 normă, la Școala Gimnazială ”Szentiváni Mihály” Gălești - unitatea structură Școala Primară Sânvăsii

●   09.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor la Școala Gimnazială ”Kadar Marton” Pănet

●   09.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de administrator financiar, 0,5 normă, la Școala Gimnazială Zagăr

●   09.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la drepturile copiilor cu CES

●   08.11.2018    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - "Europa ta, părerea ta"

●   08.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de supraveghetor de noapte la Colegiul Economic Transilvania Tg. Mureș

●   08.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de laborant la Colegiul Economic Transilvania Tg. Mureș

●   08.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de îngrijitor școala la Colegiul Economic Transilvania Tg. Mureș

●   08.11.2018    În atenția directorilor, prof. de informatică, matematică și fizică - Proiect național "CoderDojo Tech Academy"

●   08.11.2018    În atenția directorilor și a prof. de informatică - Campionatul mondial Microsoft Office Specialist - ediția 2018

●   08.11.2018    În atenția directorilor și a prof. de informatică - Hour of Code

●   08.11.2018    În atenția directorilor, prof. de educație plastică și a învățătoarelor - Campania "16 zile de luptă împotriva violenței asupra femeii"

●   08.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizările MEN nr. 39097/05.10.2018 privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2018-2019.

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul județean DARE TO SPEAK OUT

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc Pedagogic, zona Reghin

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, nivel liceal - Cerc Pedagogic Tîrgu Mureș

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații privind CNP-ul atribuit elevilor din Republica Moldova

●   07.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de portar la Școala Gimnazială ”Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   07.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de paznic la Școala Gimnazială ”Florea Bogdan” Reghin

●   07.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de îngrijitor 1 normă la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Tîrgu Mureș

●   07.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de îngrijitor curățenie 0,5 norme la unitatea structură Școala Primară Icland

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Lansare proiect mobilitate VET Erasmus+

●   07.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii 2019

●   06.11.2018    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Poezie "Panait Cerna" - ediția a XLIV-a, Tulcea, 2018

●   06.11.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Notă cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019

●   06.11.2018    În atenția operatorilor economici și a unităților de învățământ tehnologic - Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020

●   06.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Cerc Pedagogic, zona Luduș

●   06.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța din Povești” (structura Școlii Gimnaziale ”Europa”); 2 posturi vacante de îngrijitoare la Școala Gimnazială ”Europa” Tîrgu Mureș

●   06.11.2018    Zonarea județului în vederea organizării concursurilor, activităților educative extracurriculare pentru învățământul primar, secția maghiară, anul școlar 2018-2019

●   06.11.2018    Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, organizate de învățământul primar, secția maghiară, anul școlar 2018-2019

●   06.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect rechizite școlare!

●   05.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul ”Școală după Școală”

●   05.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a educatoarelor - Norme stricte de securitate și proceduri specifice de lucru

●   05.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Grădinița ”Paradisul Copilăriei” Tîrgu Mureș

●   05.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate Concursul Interjudețean "Valurile Copilăriei"

●   05.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor (fermă didactică), 1 normă - Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu”

●   05.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare - Grădinița cu Program Prelungit Manpel Tîrgu Mureș

●   05.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi de îngrijitor școală - Colegiul Național ”Alexandru Papiu - Ilarian”

●   05.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar 0,25 normă - Școala Gimnazială ”Kiss Gergely” Păsăreni

●   02.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi - Concurs cu tema "Etica și integritatea, valori actuale și perspective"

●   02.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Activitate cerc pedagogic Limbi Moderne - Sovata

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a profesorilor de istorie - Centralizator privind activitățile dedicate Centenarului

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Alocații de stat pentru copii - Machetă date cu privire la situația elevilor

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind proiectul de hotărâre al consiliilor locale privind structura rețelei școlare pe anul școlar 2019-2020

●   01.11.2018    Anunț concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1 post muncitor calificat - bucătăreasă la Grădinița cu Program Prelungit Codrișor Tîrgu Mureș; 0,5 post muncitor calificat - spălătoreasă la Grădinița cu Program Prelungit Codrișor Tîrgu Mureș; 1 post îngrijitor la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Tîrgu Mureș

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Campania ”Săptămâna legumelor și a fructelor”

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Rapoarte de activitate și raportări statistice

●   01.11.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghid pentru luarea măsurilor de securitate fizică la unitățile de învățământ preuniversitar

●   01.11.2018    Selecție privind angajarea experților externi responsabili cu activitățile de formare la nivel regional și local/județean

●   31.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină

●   31.10.2018    ORDIN Nr. 5350/2018 din 24 octombrie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.165/2018

●   30.10.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor întreținere școală - Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Târnăveni

●   30.10.2018    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de îngrijitor (1 post la Școala Gimnazială ”Augustin Maior” și 1 post la Școala Gimnazială ”Mirona”)

●   30.10.2018    În atenția directorilor și a președinților Consiliului Școlar al Elevilor - Convocare Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   29.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Sondaj de identificare a gradului de solicitare a unităților de învățământ cu nivel liceal și profesional pentru anul școlar 2019-2020

●   29.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice - Formularul L153

●   29.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire - Ședințe cu directori și secretare pe zone!

●   29.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2018-2019

●   26.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania ”Ziua Ștafetei - acum decid eu!”

●   26.10.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich” Sighișoara

●   25.10.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș

●   25.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare educație juridică în școli - verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   25.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Centrul de excelență Hai la Olimpiadă

●   25.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Actualizarea codului de etică

●   25.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional - Concurs de creație literară "Cornel Regman în actualitate"

●   24.10.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de contabil - Liceul Tehnologic "Vasile Netea" Deda

●   24.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Călătorie educativă în lumea satului"

●   24.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Calendarul competițiilor sportive școlare județene pentru anul școlar 2018-2019

●   24.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Concursul de limba maghiară "Fürkész"

●   24.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Adunarea generală Ordinară a Consiliului Județean al Elevilor

●   23.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședințe cu directori și secretare pe zone

●   23.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul "Europa, casa noastră"

●   22.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar - Cercul Pedagogic - Zona Tîrgu-Mureș / Gimnaziu

●   22.10.2018    În atenția profesorilor din învățământul preșcolar (secția maghiară) - Consfătuirea Județeană a Educatoarelor

●   22.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor de matematică

●   22.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

●   22.10.2018    Planificarea cercurilor pedagogice pe anul școlar 2018-2019, semestrul I - educație timpurie, secția română

●   22.10.2018    Rezultate Concurs Interjudețean de Matematică ”Alexandru Papiu Ilarian"

●   22.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Religie ortodoxă - Conferință/dezbatere în cadrul proiectului CREDINȚĂ și CULTURĂ

●   22.10.2018    Invitație - Ziua Armatei României

●   22.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul "Europa, casa noastră"

●   19.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție pentru ocuparea unor posturi de consilieri școlari în cadrul proiectului POCU INTESPO - ”Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare” Cod SMIS 113589

●   18.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - funcții vacante/rezervate de director/director adjunct

●   18.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Mângâierea clipei - versuri rost(u)ite cu sufletul"

●   18.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenție privind Hepatita Virală A

●   17.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019 - Fișa de înscriere Definitivat 2019!

●   17.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Lista elevilor calificați la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" (HLO) - Informatică

●   17.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   16.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru anul școlar 2018-2019

●   16.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de ocupare a posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar (model de comunicare posturi și modelul graficului de desfășurare al concursului)

●   16.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate concurs județean de creație literară ”Serafim Duicu”, ediția a XVIII-a

●   16.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm ca până la ora 10.30 să verificați și să finalizați Costul standard pe SIIIR (termenul era ieri, 15.10.2018)!

●   15.10.2018    În atenția directorilor / directorilor adjuncți din unitățile de învățământ liceal - Situația educației juridice în programa școlară

●   15.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul "Kriza János"

●   15.10.2018    ORDIN nr. 4.831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

●   12.10.2018    În atenția directorilor unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat - rechizite

●   12.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - EpiPen

●   12.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania InspiRed

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul de definitivare în învățământ - sesiunea 2019 - Precizări!

●   12.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământ primar

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul național "Mesajul Meu Antidrog"

●   11.10.2018    Urgent-În atenția directorilor unităților de învățământ - Documente Bani de Liceu!

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Posturi

●   11.10.2018    În atenția profesorilor de matematică - Concursul interjudețean de matematică ”Alexandru Papiu Ilarian”

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de perfecționare - Universitatea Valahia din Târgoviște

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de conversie profesională

●   11.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Let's do it, Romania"

●   10.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect educațional "Dă BLOCK agresivității!"

●   10.10.2018    Graficul concursurilor de Matematică în județul Mureș - an școlar 2018-2019

●   10.10.2018    Concurs ocupare posturi în cadrul proiectului POCU

●   10.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Cerc metodic

●   10.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind siguranța și protecția copiilor și a elevilor din unitățile de învățământ

●   10.10.2018    Reamintire - în atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Festivalul-Concurs Județean de Creație Literară "Serafim Duicu"

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiecte antidrog

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Radio România - "România 100 - Eu aleg România"

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul concursurilor județene 2018-2019

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul județean "PAPIU TALKS!"

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

●   09.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu clase de învățământ primar în limbile minorităților naționale - Precizări

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații referitoare la măsurile de prevenire a hepatitei A

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Zilele Erasmus

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Atelier de scriere a propunerilor de finanțare destinate Acțiunii Cheie 1 (KA 1)

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Testare inițială la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" - informatică

●   08.10.2018    Comunicat de presă - Ziua Educației

●   08.10.2018    Rezultatele selecției de metodiști - sesiunea 2018

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație copii cu CES (pentru anexă verificați adresa de e-mail a școlii!)

●   08.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

●   05.10.2018    Reamintire - 12.09.2018 - În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii

●   04.10.2018    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Etapa Online și etapa Scrisă - Concurs LuminaMath

●   04.10.2018    Înscrierea la concursul internațional de informatică Bebras

●   04.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Lista actualizată de înscrieri Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" - Informatică

●   04.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - dezbateri

●   04.10.2018    Amânâri grad II 2019

●   03.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date statistice

●   03.10.2018    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului școlar - Centrul de concurs Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" Târgu Mureș

●   03.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizare date directori/directori adjuncți în SIIIR - verificați de urgență adresa de e-mail a școlii!

●   03.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu limba de predare maghiară - Înscrieri la Cercul de matematică "Valyi Gyula"

●   03.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean de creație "Județul meu multicultural"

●   03.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație posturi!

●   02.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Înscrieri la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" - Informatică

●   02.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizare date directori/directori adjuncți în SIIIR!

●   01.10.2018    Lista posturilor vacante/rezervate actualizată pentru concursul/testarea din octombrie 2018 și lista posturilor ocupate în ședința din 27.09.2018.

●   01.10.2018    Selecție metodiști

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Consfătuiri

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala altfel

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație personal didactic care ocupă funcția de consilier educativ

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba rromani - Consfătuiri

●   01.10.2018    Invitație - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil - şef şi secretar - şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora!

●   01.10.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordonanța de urgență 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011!

●   28.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Precizări organizare Balul Bobocilor

●   28.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   28.09.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar la Colegiul Național Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   28.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   28.09.2018    În atenția directorilor / directorilor adjuncți - Ridicare adeverințe cu calificative

●   28.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a educatoarelor - Revenire la adresa 8849/26.09.2018 - Consfătuire județeană

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la ședință tematică

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș)

●   27.09.2018    În atenția directorilor -Revenire - coordonatori zonali în anul școlar 2018-2019

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cuprinse în eșantionul pentru recalculare cost standard - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii!

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs interjudețean "Valurile copilăriei"

●   27.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul vocațional și suplimentar de artă - Consfătuiri

●   26.09.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar la Liceul Tehnologic "Vasile Netea" Deda

●   26.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Consfătuiri

●   26.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Conferința Internațională de Educație Nonformală INEC 2018

●   26.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a educatoarelor - Consfătuire județeană

●   26.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind Educația juridică în școli

●   26.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concurs pentru admitere în cadrul Centrului de Excelență la Matematică "Otilia Stan"

●   25.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș

●   25.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Educație juridică (verificați și adresa de e-mail a școlii)!

●   25.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Festivalul-Concurs Județean de Creație Literară "Serafim Duicu"

●   25.09.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la gradele didactice I și II - Precizări grade didactice

●   24.09.2018    Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă ROMEO ȘI JULIETA LA MIZIL

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea segregării școlare

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind activitățile planificate pentru marcarea zilei de 5 octombrie - Ziua internațională a educației

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind carnetele de elevi

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul "Școala Siguranței Tedi"

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Diagrama Gantt - Repere privind activitatea managerială actuală

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul național de educație rutieră "Caravana isteților - Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun!"

●   24.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date statistice

●   21.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș)

●   21.09.2018    În atenția directorilor, directorilor adjuncți și a cadrelor didactice - Procedură privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale.

●   19.09.2018    În atenția directorilor, directorilor adjuncți și a cadrelor didactice

●   19.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică liceu - Consfătuire

●   19.09.2018    În atenția directorilor și a secretarelor - aprobare plata cu ora 2018-2019, adresa se înregistrează la secretariatul IȘJ Mureș (3 exemplare) și se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com (începând cu data de 25.09.2018)

●   19.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Proiect educațional - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   19.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Anunț validare proiecte concursuri școlare limbi moderne

●   19.09.2018    ORDIN nr. 4.828 din 30 august 2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial

●   19.09.2018    ORDIN nr. 4.824 din 30 august 2018 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019

●   19.09.2018    Ordinul MEN nr. 4829/30.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

●   19.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Consfătuire județeană

●   19.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Invitație - SIMPOZION NAȚIONAL DE DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programul național "Bani de liceu"

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul special - Consfătuire județeană

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Consfătuire județeană

●   18.09.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Activități dedicate comemorării Holocaustului în România

●   18.09.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Situația cursurilor opționale

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național de Poezie "Panait Cerna" Tulcea

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul concertelor lunare organizate de Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Recomandări cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie

●   18.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Înscrieri la Centrul de Excelență la Matematică "Otilia Stan"

●   14.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Consfătuiri

●   14.09.2018    Anunț înscrieri învățământ postliceal, specializarea COSMETICĂ - Liceul tehnologic "Traian Vuia" Tîrgu Mureș

●   13.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și responsabililor cu proiectele educaționale europene - Competiția RO SMART

●   13.09.2018    În atenția directorilor - vă rugăm, conform art. 103 din Metodologie, să transmiteți modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, (tabel PCO pe fax sau în original - AZI 13.09.2018) în caz contrar, cele 83 de coduri vor fi tăiate din încadrare !

●   12.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Consfătuiri

●   12.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă de manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș)!

●   12.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și aprofesorilor de limbi moderne - Consfătuiri

●   12.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii

●   12.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - Promovare elevi în SIIIR!

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Optional "Adolescenta si autocunoastere"

●   11.09.2018    În atenția directorilor - vă reamintim, conform art. 103 din Metodologie se transmite modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, termen era 07.09.2018 ora 13,00 (tabel PCO pe fax sau în original, aveți lista posturilor și unitățile care mai au de transmis modalitatea de ocupare.

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Activități dedicate comemorării Holocaustului în România

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Consfătuiri

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică/TIC - Înscrieri la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" - Informatică

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Bursele FLEX 2019-2020

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Situația cursurilor opționale

●   11.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Consfătuiri

●   10.09.2018    OMEN 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

●   10.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Consfătuiri

●   10.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică - Consfătuiri

●   10.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de analiză a stării învățământului mureșean

●   10.09.2018    În atenția directorilor și a președinților Consiliului Școlar al Elevilor - Convocare Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   10.09.2018    În atenția directorilor - coordonatori zonali în anul școlar 2018-2019.

●   07.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind aplicarea prevederilor punctului 17 din Ordonanța nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației!

●   07.09.2018    Este funcțională aplicația SIIIR - vă rugăm să faceți verificările referitoare la promovarea elevilor!

●   06.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale (comenzile listate se depun la ISJ Mureș)!

●   06.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - punere în aplicare a Ordonanței nr.9/2018

●   06.09.2018    G.P.P. "Emanuel" , va organiza concurs de titularizare în conformitate cu OME nr.5625/31.08.2012

●   06.09.2018    ORDONANŢĂ Nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

●   05.09.2018    Rezultatele la examenul de Bacalaureat (după contestații) pentru a doua sesiune, au fost publicate

●   05.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Burse profesionale

●   05.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   05.09.2018    În atenția profesorilor de geografie - Consfătuiri

●   05.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivități de deschidere a noului an școlar

●   05.09.2018    În atenția cadrelor didactice - Programe de conversie profesională - Universitatea "Dunărea de Jos" Galați

●   05.09.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar - Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" Tîrgu Mureș

●   05.09.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   05.09.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical, o normă - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

●   04.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale

●   04.09.2018    Consfătuire cadre didactice care predau în învățământul primar

●   04.09.2018    Consfătuire cu responsabilii cercurilor pedagogice - învățământ primar

●   04.09.2018    Programe internaționale gratuite "Learning by doing" pentru profesori și elevi

●   04.09.2018    Mesaj la început de an școlar - Ministerul Educației Naționale

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/