NOUTATI
 
●   25.03.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare Limba modernă pentru toți elevii în SIIIR!

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Târg de arte și meserii

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Cerc pedagogic al profesorilor de fizică

●   26.03.2015    Conferința cu participare internațională "Creativitate și inovație în educație" - ediția a IV-a - 4-6 mai 2015 - Tîrgu Mureș

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs național de dezbateri "Tinerii dezbat"

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Amânare data de desfășurare a Festivalului jocurilor de mișcare

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări Sărbători Pascale

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică, liceu - Cerc metodic

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate înregistrate în urma desfășurării concursului pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate după contestații la Olimpiada județeană de Limba germană modernă

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date nivel de formare cadre didactice

●   25.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare Limba modernă pentru toți elevii în SIIIR!

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - Ședință de lucru

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ particular acreditate - Precizări acte de studii

●   24.03.2015    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Târg Educațional 8-9 aprilie 2015

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și persoanelor interesate - Concurs post muncitor de întreținere - Școala Gimnazială Șăulia

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Regional - Interjudețean de educație ecologică "S.O.S. TERRA!"

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - REAMINTIRE - Grafic preluare dosare pretransfer 2015 și alte documente. Dosarele de pretransfer se depun la ISJ Mureș în perioada 23-26 martie 2015 între orele 10,00-14,00

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura rromani - Rezultate la faza județeană a Concursul național de istoria și tradițiile rromilor

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura rromani - Rezultate la faza județeană a Olimpiadei de Limba și literatura rromani

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul nr. 3170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Documente pentru organizarea activității manageriale

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică/TIC liceu - Rezultate finale la Olimpiada de Tehnologia Informațiilor

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc metodic al directorilor de unități de învățământ preșcolar și gimnazial

●   24.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Ședință de instruire cu elevii calificați la olimpiadele naționale de Istorie și Științe socio-umane

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și persoanelor interesate - Concurs post îngrijitor - Școala Gimnazială "Teleki Domokos" Gornești

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și informaticienilor - Convocare la ISJ Mureș

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a tuturor angajaților beneficiari ai Proiectului "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și univarsitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții" - revenire la adresa 1785 din 20.03.2015!

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Seminar de formare pe problematica Holocaustului la Institutul Yad Vashem (Ierusalim)

●   23.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și persoanelor interesate - Concurs post secretară - Școala Gimnazială "Sf. Petru" Sânpetru de Câmpie

●   20.03.2015    Revenire la programul de preluare a dosarelor pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari generali adjuncți și director al Casei Corpului Didactic Mureș

●   20.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a onsilierilor educativi - Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   20.03.2015    Concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari generali adjuncți și director al Casei Corpului Didactic Mureș

●   20.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a tuturor angajaților beneficiari ai Proiectului "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și univarsitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții"

●   19.03.2015    În atenția unităților de învățământ - condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar (se vor afișa la sediu/site-ul unității în data de 20.03.2015)

●   19.03.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista unităților de învățământ care nu au trimis situația referitoare la acte de studii - termen de transmitere, marți, 24 martie 2015, ora 14.00!

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școlarizarea elevilor cărora nu li se poate acorda echivalarea studiilor efectuate în străinătate

●   19.03.2015    Concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari generali adjuncți și director al Casei Corpului Didactic Mureș

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!" - Târg de arte și meserii

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Sesiunea de comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Etapa județeană a Concursului Național de Geografie "Terra"

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Lotul reprezentativ al județului Mureș pentru Concursul Național de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici"

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Lotul reprezentativ al județului Mureș pentru Olimpiada Națională de Matematică

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - și a profesorilor de Informatică/TIC - Repartizarea elevilor pe centre de concurs la Olimpida de Tehnologia Informației, faza județeană

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

●   19.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificati adresa de e-mail a școlii (referitor la clasa pregatitoare)!

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de germană

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Rezultate finale la Concursul de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici"

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Rezultate finale la faza județeană a Olimpiadei de Matematică

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative Naționale 2015

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative Regionale 2015

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative Județene 2015

●   18.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situatia centralizată privind actele de violență școlară

●   17.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   17.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică/TIC - Profesori convocați la Olimpida de Tehnologia Informației, faza județeană

●   17.03.2015    În atenția cadrelor didactice - lista posturilor pentru concursurile de suplinire din martie 2015 din cele 6 centre de concurs.

●   17.03.2015    Lista deciziilor neridicate la întregire de catedră și completare pe neterminată

●   17.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea în clasa pregătitoare!

●   17.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele elevilor participanți la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului

●   17.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele Concursului județean Mesemondo verseny - Micul povestitor, clasa a II-a

●   16.03.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba si literatura română și Religie - Rezultate finale - etapa judeteană "Cultură și spiritualitate românească". Subiecte. Bareme. Regulament specific.

●   16.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică/TIC - Verificare listă elevi înscriși la Olimpida de Tehnologia Informației, faza județeană!

●   16.03.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "10 elevi de nota 10"!

●   16.03.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte antidrog "Împreună"!

●   16.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concurs național cu tema "Fără confirmare de primire"

●   13.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura situatii de urgență

●   13.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - SNAC

●   13.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Concurs de dezbateri "Agree to Disagree"

●   13.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar sume hotărâri judecătorești pentru anul 2015!

●   13.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Va rugăm să verificați dacă s-au introdus și validat in SIIIR toate cererile depuse pentru înscrierea în clasa pregătitoare (atât cele din circumscripție cât și cele din afara circumscripției) - până la ora 12.00!

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului "Lumea legendelor"

●   12.03.2015    În atenția directorilor liceelor tehnologice și a profesorilor de chimie - Concurs de chimie "Petru Poni" clasele IX-XII filiera tehnologică

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și persoanelor interesate - concurs 0,5 post secretară

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie ortodoxă - rezultate finale olimpiada de religie ortodoxă, etapa județeană

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - rezultate finale olimpiada de geografie, etapa județeană

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - rezultate finale olimpiada de biologie, etapa județeană

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - implicate în Strategia națională de acțiune comunitară SNAC

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Competiția europeană "Compania anului 2015"

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Campanie de Educație Ecologică și de Mediu

●   12.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Concurs "Cultură și civilizație în România"

●   11.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare preluare dosare pentru Concursul de acordare a gradației de merit - reamintire!

●   11.03.2015    Reamintire - Grile specifice de evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit, conform OMEN 4893/2014 - actualizare fișă informtician

●   11.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor informatică

●   11.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Grafic preluare dosare pretransfer 2015 și alte documente.

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ -Verificati adresa de e-mail a scolii - situatie clasa pregatitoare!

●   10.03.2014    Rezultatele la olimpiada de Istorie, Faza judeţeană - după contestaţii

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și religie - (adresa corectată)

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Simpozionul interjudețean ”Tradiții, valori și perspective în științele educației”

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "10 elevi de nota 10" - reamintire

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs "Drepturile copilului"

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "Școala altfel"

●   10.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - OJI - amânare data contestații

●   09.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada județeană de matematică

●   09.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Grafic ședință publică transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate și Lista punctajelor cadrelor didactice.

●   09.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul "EURO 200"

●   09.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Festivalul jocurilor de mișcare

●   09.03.2014    Rezultatele la olimpiada de Istorie , Faza judeţeană - înainte de contestaţii

●   09.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ participante în cadrul proiectului "Internet în școala ta"

●   06.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, geografie și chimie-fizică - Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului"

●   06.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate selecție cadre didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2015

●   06.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ preprimar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice

●   06.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Festivalul jocurilor de mișcare

●   06.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități pentru prevenirea actelor de corupție în cadrul săptămânii "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun"

●   06.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de sopraveghetor de noapte la Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   05.03.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie - Precizări privind predarea Religiei în școli - TERMEN DE FINALIZARE 6 MARTIE 2015!

●   05.03.2015    Reamintire - Grile specifice de evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit, conform OMEN 4893/2014

●   05.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor la Palatul Copiilor Tîrgu Mureș

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul de Limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura germană maternă - Olimpiada de Limba și literatura germană maternă - etapa națională

●   04.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator fianciar- Școala Gimnazială "Cornel Regman" Daneș

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor de la secția maghiară - Cerc pedagogic

●   04.03.2015    Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate cu 01.09.2015

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - Olimpiada de Informatică, faza județeană

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ special - Activitate comisie metodică

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare preluare dosare pentru Concursul de acordare a gradației de merit!

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Concursul "Europe, Jeunesse, Francophonie"

●   04.03.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele calificate la Concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo"

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație - întâlnire cu Ministrul Educației 05.03.2015!

●   04.03.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național pe teme de protecția consumatorilor "Alege este dreptul tău!" !

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Rezultatele concursurilor zonale de matematică KOBAK

●   04.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări excursii - perioada 6-10 aprilie - Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

●   03.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului Județean de Teatru pentru elevi din palate și cluburi ale copiilor, școli și gimnazii

●   03.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Adămuș

●   03.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator fianciar- Școala Gimnazială Chețani

●   03.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiecte G.C.R.S.

●   03.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică/învățători (secția maghiară) - Festivitatea de premiere a Concursului de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   03.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   03.03.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 3-31 martie 2015. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   03.03.2015    Lista repartizărilor - concurs/ testare februarie 2015

●   03.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări profesori de sprijin

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane și a consilierilor educativi - Educație juridică

●   02.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator fianciar- Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni

●   02.03.2015    Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Palatul Copiilor Tîrgu Mureș

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Rezultate obținute la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate obținute la etapa județeană a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Elevi calificați la Concursul județean "Versmondo verseny - Lumea poeziei"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Elevi calificați la Concursul județean "Mesemondo verseny - Micul povestitor"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Elevi calificați la Olimpiada de Matematică a Satelor Mureșene "conf. dr. Adrian Petrescu"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul "Călătoria mea multiculturală"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "10 elevi de nota 10"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate finale - Olimpiada "UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ" (clasele V-VIII), etapa judeteana.Subiecte. Bareme

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind transmiterea condițiilor specifice de ocupare a posturilor vacante pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar.

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificati adresa de e-mail a scolii!

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Istorie

●   02.03.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Rezultate înainte de contestații la etapa județeană a Olimpiadei de Științe socio-umane

●   27.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire manuale clasa I

●   27.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificati adresa de e-mail a scolii!

●   27.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plăți hotărâri judecătorești!

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte antidrog "Împreună"

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Rezultate finale la Olimpiada județeană de Geografie

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Rezultate finale la Concursul Național de Geografie "Terra"

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de activități din cadrul proiectului "Prevenirea violenței în școli"

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ în care s-a desfășurat simularea examenului de Evaluare Națională - Verificati adresa de e-mail a scolii!

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs "Emoțiile primăverii"

●   26.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2014-2015

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate,începând cu 1 septembrie 2015, model cerere pentru ISJ și grafic depunere dosare.

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Festivalul Francofoniei

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Rezultate la Olimpiada Județeană de Limba engleză, liceu, după contestații

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada Județeană de Limba Italiană

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date privind Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație personal didactic cu studii medii încadrat în funcțiile de antrenor și maistru instructor

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   25.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - Înscrierea candidaților pentru Olimpiada Județeană de Informatică!

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiția "Școală europeană"

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare Evaluare Națională, clasa a VIII-a - Subiecte și bareme Matematică

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Precizări hotărâri judecătorești

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limba latină (clasele VIII-XII). Subiecte. Bareme

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limbă, comunicare și Literatură română (clasele IX-XII). Subiecte. Bareme

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limbă, comunicare și Literatură română (clasele V-VIII). Subiecte. Bareme

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Urgent - Inventariere unități de învățământ dotate cu centrale termice cu gaz!

●   24.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Notă privind organizarea și desfășurarea simulării Bacalaureatului pentru elevii claslor a XI-a și a XII-a

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se desfășoară simularea examenului de Evaluare Națională - Verificati adresa de e-mail a scolii!

●   24.02.2015    În atenția unităților de învățământ - condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursuri de formare Erasmus+

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare Evaluare Națională, clasa a VIII-a - Subiecte și bareme Limba și literatura română

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național pe teme de protecția consumatorilor "Alege este dreptul tău!"

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Posturi vacantate!

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul Național de creație și interpretare "Ana Blandiana"

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada "Universul cunoașterii prin lectură"

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare materiale

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Rezultatele concursului "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Științe socio-umane

●   23.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   23.02.2015    Rezultate în urma selecției online la Concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional, seria a 8-a

●   20.02.2015    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2015 – etapa I

●   20.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se desfășoară simularea examenului de Evaluare Națională - Verificati adresa de e-mail a scolii!

●   20.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare depunere documente în instanță

●   19.02.2015    Graficul ședinței publice pentru completare de catedră la titulari

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie - Precizări privind predarea Religiei în școli

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Anul Veteranilor de Război

●   19.02.2015    Graficul probei practice pentru completare de catedră la titulari

●   19.02.2015    Model de decizie pentru simularea Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a!

●   19.02.2015    Concurs de ocupare a funcției de inspector școlar general - Program de depunere a dosarelor

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Tabăra de film 2015

●   19.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare tehnică - participă TOATE unitățile PJ. Unitățile care nu reusesc să completeze macheta, sunt rugate să sune la 0265 215063!

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare date - OMECT 1540 din 19 iulie 2007

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională a Alegerilor

●   19.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Olimpiada Județeană de Limba Franceză

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Elevii calificați la Olimpiada de Matematică, faza județeană

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Creație și Interpretare "Mamaia copiilor"

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Ziua Internațională a Francofoniei

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concursul național "Locuri ale memoriei în localitatea ta"

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Erasmus+

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de analiză

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   18.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare tehnică - participă TOATE unitățile PJ. Unitățile care nu reusesc să completeze macheta, sunt rugate să sune la 0265 215063!

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză

●   18.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare baza de date cu profesorii de Istorie - Științe socio-umane

●   18.02.2015    Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor - Liceul tehnologic Band

●   18.02.2015    Concurs pentru ocuparea postului de Administrator financiar - Liceul tehnologic "Avram Iancu" Tîrgu Mureș

●   18.02.2015    Reamintire - Concursul judeţean de teatru şcolar "Minunata lume a scenei". Înscrieri la adresa de e-mail: minunata_lumeascenei@yahoo.com

●   17.02.2015    Lista posturilor incomplete pentru etapa de completare de catedră la titulari în anul școlar 2015-2016.

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Grile specifice de evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit, conform OMEN 4893/2014

●   17.02.2015    În atenția cadrelor didactice - lista posturilor pentru concursurile de suplinire din februarie 2015 din cele 6 centre de concurs.

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări simulare Evaluare Națională - clasa a VIII-a

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Materiale simulare Evaluare Națională - clasa a VIII-a

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare tehnică - participă TOATE unitățile PJ!

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

●   17.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Posturile au fost actualizate la ora 9,45, verificați link-ul primit pe mail în 16.02.2015, după afișarea lor, azi la ora 12,00, nu se mai fac modificări !

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Elevi calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concursul național "Istorie și societate în dimensiune virtuală", faza județeană

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul ACES

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică gimnaziu, mediul rural - Olimpiada Locală de Matematică a Satelor Mureșene "conf. dr. Adrian Petrescu"

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în PJ grădinițe

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ din care provin profesorii consilieri școlari planificați a desfășura evaluarea psihosomatică a preșcolarilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare și clasa I

●   16.02.2015    Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretară - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

●   16.02.2015    Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretară - Scoala Gimnazială Solovăstru

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Olimpiada județeană de Chimie

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Rezultate la Olimpiada de Istorie și științe socio-umane, faza locală

●   16.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Contestații Olimpiada de Istorie și științe socio-umane, faza locală

●   16.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ care au clasa pregatitoare - verificati adresele de e-mail (introduceti in SIIIR planul de scolarizare pentru clp. pana luni la ora 10 pe structuri si pe limbi de predare, si trimiteti pdf-ul cu prezentarea unitatii)!

●   13.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii. Posturi de verificat - eventualele erori se comunică în data de 16.02.2015 între orele 11-16, telefonic, la serviciul Managementul resurselor umane!

●   13.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planul de școlarizare aprobat pentru clasa pregătitoare, an școlar 2015-2016!

●   13.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ care au clasa pregatitoare - verificati adresele de e-mail (introduceti in SIIIR planul de scolarizare pentru clp. pana luni la ora 10 pe structuri si pe limbi de predare, si trimiteti pdf-ul cu prezentarea unitatii)!

●   13.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Național "Mesajul meu antidrog"

●   13.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național "Alege este dreptul tău"

●   13.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   13.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățămât primar (secția maghiară) - Concursuri zonale de Matematică KOBAK - clasa a IV-a

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - Olimpiada de Informatică, faza județeană

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul Național de Geografie "Terra" și Olimpiada de Geografie

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză și Limba Franceză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare absențe semestrul I

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică/învățători - secția maghiară - Concursurile de Matematica "Zrinyi Ilona"

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna "Să știi mai multe, să fii mai bun"

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Olimpiada de religie, clasele VII-XII - modificare dată!

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada Judeteană de Limba germană Modernă

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația statistică de sfârșit de semestru I

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala Altfel - FSPAC Cluj Napoca

●   12.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Salvați copiii România - Programul "Creștem împreună"

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile de limba maghiară "Simony Zsigmond" și "Mikes Kelemen"

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada de religie în limba maghiară

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada de Limba și literatura germană

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea violenței în școli

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire pentru înscrierea în clasa pregatitoare

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare comisii pentru înscrierea în clasa pregatitoare

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada locală de matematică

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul județean al jocurilor de mișcare

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tabăra de film

●   11.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de analiză

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind transmiterea condițiilor specifice de ocupare a posturilor vacante pentru etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate .

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Întâlnire de lucru a profesorilor de Limbia Rromani

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Olimpiadelor și concursurilor școlare specifice Limbii Rromani Materne

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiadele la disciplinele din aria curriculară TEHNOLOGII, etapa județeană

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare informaticieni!

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Materiale Proiect pentru Reforma Educației Timpurii!

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Olimpiada de religie, clasele VII-XII

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație religie

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs "Vocile tinere Adobe 2015"

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania națională de informare și pregătire a populației "Nu tremur, la cutremur"

●   10.02.2015    ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

●   10.02.2015    ANEXA nr. 1 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

●   10.02.2015    ANEXA nr. 2 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de selecție pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 8-a

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificare denumire unitate de învățământ pentru confecționare sigilii

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, liceu - Olimpiada județeană de Limba Engleză

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   10.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Olimpiada de Fizică, etapa județeană!

●   10.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare SIIIR - modulul Resurse materiale!

●   10.02.2015    Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general din Inspectoratele Școlare

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele V - VIII

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele IX - XII

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de Limba latină - clasele VIII - XII

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenire apariției unor focare de hepatită virală de tip A

●   09.02.2015    Concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general din Inspectoratele Școlare

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Olimpiada de Istorie și Științe socio-uman - faza locală

●   09.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Olimpiada de Biologie - faza locală

●   05.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația absențelor nemotivate înregistrate de elevii din familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei

●   05.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Va rugam urgentati completarea situatiei cu Credite necesare profesorilor pentru anul 2015!

●   04.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Listă cu interioarele din I.Ș.J. Mureș!

●   04.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reamintire - termen limită pentru depunerea documentelor pentru proiecte de mobilitate în toate domeniile!

●   04.02.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice -Fișa de evaluare a activității la nivelul județului Mureș - Anexa 2 OMEN 4895/10.112014

●   03.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș

●   03.02.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 9-27 februarie 2015. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   03.02.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățămât primar (secția maghiară) - Concursuri zonale de Matematică KOBAK - clasa a IV-a

●   03.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul județean de matematică "Brenyo Mihaly"

●   03.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   03.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică

●   03.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Finalizarea și validarea formațiunilor de studiu și a introducerii datelor elevilor pentru anul școlar 2014-2015 în SIIIR!

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - în perioada 2-6 februarie 2015 se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș numirile refăcute.

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte - Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Metodologiei și Calendarul înscrierii elevilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

●   02.02.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa - Completare de catedră titulari cu 01.09.2015

●   02.02.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa - Transfer pentru restrângere de activitate titulari cu 01.09.2015

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Situație elevi repetenți, exmatriculați, cu abandon

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Documente curs "Siguranța pe Internet"

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Creatori de viitor - Champions United"

●   02.02.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Sâncraiu de Tg.Mureș

●   02.02.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Liviu Rebreanu Tg.Mureș

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor naționale - actualizat!

●   02.02.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Ioan Bojor Reghin

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notificarea MECS nr. 27.491/30.01.2015 cu privire la Limba modernă 1, limba modernă 2, Tehnologia informației și a comunicațiilor, dirigenție,consiliere și orientare începând cu anul școlar 2014-2015

●   30.01.2015    Grafic preluare proiectul de încadrare cu personal didactic 2015-2016, 2-6 februarie 2015 între orele 8,30-13,00

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind aplicarea planurilor-cadru și a programelor școlare pentru învățământul primar

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi clasele a I-a, a II-a,a III-a

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Târg educațional

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Parteneriat ISJ Mureș - cotidianul Zi de zi

●   30.01.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație acte de studii!

●   30.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala altfel: "Să știi mai multe, să fii mai bun"

●   29.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Romulus Guga Tg Mureș

●   29.01.2015    Lista olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale recunoscute de MECŞ, pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul naţional de bacalaureat, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată cu OMECTS nr. 4799/31.08.2010, valabilă și pentru anul 2015

●   29.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte - Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

●   29.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de interes public județean "Prevenirea violenței în școli"!

●   28.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Teoretic Joseph Haltrich Sighișoara

●   28.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație acte de studii!

●   28.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - Situație elevi în SIIIR!

●   28.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică

●   28.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte - Programul de finanțare "Spații verzi"

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Conținuturi pentru simularea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursul național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "Ottusa"

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Echipajele calificate la Concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo"

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Olimpiada de Fizică, etapa județeană

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursul de formare "Siguranța pe Internet"

●   27.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț concurs secretar - Școala "Gimnazială Nicolae" Bălcescu Târgu Mureș

●   26.01.2015    OMEN nr. 5109/12.12.2014 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada locală de Matematică

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Știinte socio-umane - Concursul "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări EDUSAL

●   26.01.2015    Lista Consorțiilor școlare în anul 2015-2016.

●   26.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Zau de Câmpie

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Încheierea mediilor la module în învățământul profesional și tehnic

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț concurs secretar - Școala Gimnazială Neaua

●   26.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț concurs îngrijitor - Colegiul Național "Mircea Eliade" Sighisoara

●   22.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție și comenzi de manuale școlare pentru disciplina Comunicare în Limba română - clasa I

●   22.01.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Constituirea consorțiilor școlare și documentele aferente. Termen 23.01.2015, ora 10!

●   22.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consilieri școlari!

●   22.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană modernă - Curs de perfecționare

●   22.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 5002 din 2 decembrie 2014 privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2014-2015

●   22.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică - Materiale specifice disciplinei

●   21.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Solovăstru - calendar modificat.

●   21.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Deaj

●   21.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs pe tema siguranței pe internet!

●   21.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Simpozionul Național "Edmond Nicolau"

●   20.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificări în Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor școlare la disciplinele Chimie-Fizică!

●   20.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Kadar Marton Pănet

●   20.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Iernut

●   20.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Papiu Ilarian

●   20.01.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada de Limbă, Comunicare și Literatură Română!

●   20.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ participante în cadrul proiectului "Internet în școala ta"

●   20.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Europa Tg Mureș

●   20.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și științe socio-umane

●   20.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți "New drama"

●   20.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Criterii unice la nivelul județului Mureș - Anexa 2 punctul IV OMEN 4895/10.112014

●   19.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   19.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Palatul Copiilor Tg Mureș

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliului Elevilor - Convocare ședință!

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la susținerea colocviului de admitere la gradul didactic I

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi, zona Reghin - Depunerea situațiilor financiare pentru zona Reghin va avea loc în data de 21 ianuarie 2015!

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii!

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ sportiv integrat și suplimentar - Bilantul activității unității de învățământ

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

●   19.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar!

●   16.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Sâncraiu de Mureș

●   16.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar rechizite

●   16.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - Termenul de depunere al situațiilor financiare

●   16.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică

●   15.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Solovăstru

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Oferta de programe și proiecte internaționale derulate de Junior Achivement România

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind pensionarea/menținerea/ reîncadrarea în funcția didactică a personalului titular care îndeplinește condițiile de pensionare până la data de 01.09.2015

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind constituirea consorțiilor școlare

●   15.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind constituirea posturilor didactice și încadrarea personalului didactic titular 2015-2016

●   14.01.2015    Ordinul MEN Nr. 5108 din 12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014

●   14.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Aurel Mosora Sighișoara

●   14.01.2015    OMEN nr. 5078-08.12.2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale „Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățămât primar (secția maghiară) - Concursuri zonale de Matematică KOBAK - clasa a IV-a

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - PRECIZĂRI SIMULARE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (Evaluare Națională 2015 și Bacalaureat 2015)

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Urgent - Finalizare introducere elevi in SIIIR!

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modelul unitar/structura Portofoliului Comisiei metodice, a Portofoliului profesoruluiși a Portofoliului profesorului din învățământul preșcolar

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei școlare de Educație tehnologică

●   14.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiectul "Citește-le târgumureșenilor!"

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Model antet unități de învățământ

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Subiecte, bareme și rezultate la Concursul de matematică "Simon Petru"

●   13.01.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Concursul de biologie - Simularea admiterii la UMF Târgu Mureș

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate la concursul de Limba maghiară "Implom Jozsef"- etapa județeană

●   13.01.2015    Lista unităților care nu au transmis situația pensionarilor: COZMA, GHEORGHE DOJA, ICLANDU MARE, LIC TEHN MIERCUREA NIRAJULUI, SANPETRU DE CAMPIE, SARATENI, SASCHIZ, VETCA, TAURENI!

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul internațional de proiecte de cercetare pentru copii și tineri

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul programei-cadru de formare civică

●   13.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - 15 ianuarie 2015, Ziua Culturii Nationale!

●   13.01.2015    Lista unităților care nu au trimis Anexa 11 a și 11 B: Băla, Bichiș, Bogata, Chețani, Gheorghe Doja, Măgherani, Ogra, Papiu Ilarian (rural), Păsăreni, Răstolița!

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar la Școala Gimnazială "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Mureș

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitatevizează învăţământul preuniversitar

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind desfășurarea olimpiadelor la istorie și discipline socio-umane

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo" - clasa a IV-a

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar în vederea avizării C.D.Ș. de către I.Ș.J. Mureș

●   12.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual

●   09.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Sf. Petru Sânpetru de Câmpie

●   09.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport.

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind completarea actelor de studii!

●   08.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. cu program sportiv Szasz Adalbert Tg Mureș

●   08.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. GPP nr. 4 Reghin

●   08.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Samuil Micu Sărmaș

●   08.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Kadar Marton Pănet

●   08.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Ideciul de Jos

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs de traduceri "Plurilingvism"

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi -proiect "Școala pentru o Românie verde"

●   08.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor din județul Mureș - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vietii” - Precizări organizare documente de la MEN!

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Rușii Munți

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim Voivodeni

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Teoretic Bolyai Farkas Tg Mureș

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. de Artă Tg Mureș

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Gh. Șincai Tg Mureș

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor din județul Mureș - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vietii” - răspunsuri la întrebări.

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Vasile Pop Grebeniș

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Friedrich Schiller. Tg Mureș

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Emil Drăgan Ungheni

●   07.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - ORDIN nr. 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 - 2015

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista unităților de învățământ în proceduri de evaluare externă periodică, în anul școlar 2014-2015, în cadrul proiectului ID 133316

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț de selecție pentru cursul "Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile"

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul de Limba maghiară "Implom Jozsef"

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Olimpiada de Limba Franceză, etapa locală

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Solicitare date

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Județean de creație și interpretare "CUVINTE CE EXPRIMĂ ADEVĂRUL", reamintire

●   07.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie dedicat adolescenților și liceenilor

●   06.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Pogăceaua

●   06.01.2015    Comunicat de presă

●   06.01.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor din județul Mureș - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vietii” - PRECIZĂRI!

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a secretarelor- lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare până la 01.09.2015 - reamintire

●   06.01.2015    În atenția directorilor - Consorții școlare pentru anul școlar 2015-2016 - reamintire

●   06.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tg Mureș

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie fizică- Calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare pentru anul școlar 2014-2015

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor - curs de formare "Scrierea propunerilor de finațare și managementul propunerilor de finanțare în context Erasmus+"

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limbă engleză - Olimpiada de limbă engleză, liceu, etapa locală.

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limbă engleză - Concurs Internațional Public Speaking Competition, faza județeană.

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concurs județean de matematică "Simon Petru" 10.01.2015

●   06.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura - Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață"

●   05.01.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română- Șezătoare literară "Din valurile vremei..."

●   05.01.2015    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Teleki Domokos Gornești

●   23.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Date privind aplicarea curriculumului opțional "Fii activ, pregătește-ți accesul către succes!"

●   19.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare acte de studii!

●   18.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor din județul Mureș - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vietii”!

●   17.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - în proiectul planului de școlarizare 2015-2016 și școlile I-VIII trebuie să completeze anexele 11, 11 a și 11 b!

●   16.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - CAEN 2014

●   16.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - Situație urgentă, clasele I și a II-a!

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte - seminarul "Contact Making Seminar for strategic Partenership in the Youth" Spania 17-21 ian. 2015.

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte - Apel Național la propuneri de proiecte pentru programul Erasmus+ 2015

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - competiția "Premiul Charlemange pentru tinerii europeni"

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - CAER și CAEJ 2015

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - sedințe de lucru privind mobilitatea personalului didactic în anul 2015

●   15.12.2014    În atenția profesorilor de matematică - festivitatea de premiere Concurs județean de matematică "Numerus"

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tg. Mureș

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș

●   15.12.2014    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național de Definitivat - sesiunea 2014

●   15.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada de Limbă, Comunicare și Literatură Română

●   12.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivitate de premiere a elevilor care au primit distincții la olimpiadele și concursurile interneționale 2014

●   11.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Județean de creație și interpretare "CUVINTE CE EXPRIMĂ ADEVĂRUL"

●   11.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate. Subiecte - Olimpiada LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ, etapa județeană

●   11.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal, a responsabililor de catedră de Educație Muzicală și a președintelui Consiliului Elevilor - Concert "Colind pentru copii"

●   11.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   10.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Se pot ridica manualele de la Depozitul de manuale până în data de 19.12.2014 (în afară de cele de la Editura Grup Editorial Art) !

●   10.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de catedra la disciplinele Biologie și Geografie - Situație încadrări

●   10.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de Matematică "Simon Petru"

●   10.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Premianții Concursului Național Luminamath

●   10.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Matematică - Evenimentul Code Week - Săptămâna UE a programării

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar hotărâri judecătorești

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Subiecte, bareme, rezultate la Concursul județean "Numerus"

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - Invitație la sesiune de comunicări

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs "Poveștile Cangurului"

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Winter Festival

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Cerc pedagogic, zona Mures

●   09.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - EDUSAL - Flux de lucru pentru plata HJ aferente anului 2015 în luna noiembrie 2014!

●   08.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate finale - OLIMPIADA "LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ" - etapa județeană

●   08.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente noi Olimpiade școlare

●   08.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - SIIIR - adaugare formațiuni de studiu și elevi!

●   08.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tematica pentru evaluarea unităților de învățământ sportiv integrat și suplimentar și a centrelor naționale olimpice de excelență în vederea eficientizării activității sportive școlare de performanță

●   08.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire proiect plan de școlarizare 2015-2016 - panificare 8-16.12.2014 și introducere anexa 9a

●   05.12.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice - posturile pentru concurs/ testare suplinitori decembrie 2014 sunt afișate la secțiunea Mișcarea personalului didactic.

●   05.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manifestarea "Politehnica Timișoara: un pas spre viitorul tău"

●   05.12.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Situație comparativă Evaluare Națională 2014 - medii de absolvire a claselor V-VIII!

●   05.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Profesori evaluatori pentru Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață"

●   04.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Model protocol de colaborare ISJ-ONG 2014

●   04.12.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Lic. Tehn. i Bojor Reghin.

●   04.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Palnificare validare fișe!

●   04.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie și Geografie - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare

●   04.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ care au fost implicate în proiectul CESPET - completare date

●   03.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație fond de carte existent în biblioteca din unitatea de învățământ

●   03.12.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim. Adorjany Karoly Glodeni.

●   03.12.2014    În atenția directorilor și a secretarelor- lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare până la 01.09.2015

●   03.12.2014    În atenția directorilor - Consorții școlare pentru anul școlar 2015-2016!

●   03.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ din listă - Proiectul "Romgaz investește în educație"

●   03.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Situație comparativă Evaluare Națională 2014 - medii de absolvire a claselor V-VIII!

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Noel en France

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică - Proiecte disciplina Educație fizică

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - ARACIP - solicitare RAEI pentru anul școlar 2013-2014

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național "I.L. Caragiale - Momente, scițe, comedii...". Data limită 08 decembrie 2014

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Faza națională a Sesiunii Interdisciplinare de Comunicări Științifice în limba maghiară pentru elevii din clasele liceale "TUDEK"

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursuri naționale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   02.12.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Opțiuni școlare ale elevilor din clasele a VIII-a

●   28.11.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim. Solovăstru și Șc. Gim Dr. Nyulas Ferenc Eremitu.

●   28.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa judeţeană a olimpiadei LECTURA CA ABILITARE DE VIAŢĂ

●   28.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitaţie la Colinde tradiţionale dedicate Sfintei Sărbători Naşterii Mântuitorului

●   28.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Camere de supraveghere

●   27.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexe Proiect plan de școlarizare 2015 - 2016

●   27.11.2014    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014 s-a publicat in MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 861 BIS/26.11.2014 !

●   27.11.2014    Revenire(număr telefon modificat) - În atenția unităților de învățământ - 1 Decembrie

●   27.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Documente management

●   27.11.2014    În atenția profesorilor metodiști învățământ primar (secția maghiară)

●   27.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind desfășurarea concursurilor de suplinire pentru posturile vacantate pe parcursul anului școlar

●   26.11.2014    În atenția unităților de învățământ care școlarizează elevi la învățământul profesional cu durata de 3 ani

●   25.11.2014    În atenția directorilor, a profesorilor logopezi și kinetoterapeuți din Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă

●   25.11.2014    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   25.11.2014    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și IC1 în octombrie 2014

●   25.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect rețea școlară 2015 - 2016 - Adresa postată se referă doar la proiectul de rețea școlară, nu și la planul de școlarizare. Proiectul planului de școlarizare și anexele se vor posta ulterior.

●   25.11.2014    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Cercul pedagogic al profesorilor de Limba engleză - zona Luduș

●   24.11.2014    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   24.11.2014    În atenția profesorilor de limba română și matematică - Olimpiada de Lingvistică - etapa județeană (22 noiembrie 2014) - Rezultate finale. Regulament specific. Subiecte. Bareme

●   24.11.2014    Invitație la Concursul interactiv pentru liceeni "Să ne cunoaștem istoria!", activitate dedicată Zilei Naționale a României

●   24.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de învățământ primar (secția maghiară) - Instruire în vederea organizării concursurilor pentru învățământ primar (secția maghiară)

●   21.11.2014    Lista repartizărilor - concurs/ testare noiembrie 2014.

●   21.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică - Materiale Educație fizică

●   21.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ cuprinse în Proiectul "Internet în școala ta" - Verificati adresa de e-mail a școlii!

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație elevi participanți la activitățile cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale, Regionale și Județene

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor școlare

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   20.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   19.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - emitere noi numire pentru personalul didactic titular afectat de schimbarea rețelei școlare!

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2014-2015

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2014-2015

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație muzicală - Simpozionul cadrelor didactice "De la renascentiști la ... impresioniști"

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare materiale didactice

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   18.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs de interpretare artistică "Vasile Voiculescu"

●   17.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Matematică - Olimpiada de Lingvistică - etapa județeană

●   14.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date în vederea alocării de resurse financiare!

●   14.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări studenți străini

●   14.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sume hotărâri judecătorești!

●   13.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de matematică, secția maghiară - Concursul de Matematică al Gimnaziilor și Liceelor Maghiare din România

●   13.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor Proiectului „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii” - Programarea pentru azi se decalează cu o ora din cauza întârzierilor datorate lucrărilor la drum din zona Luduș!

●   13.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea evenimentelor neplăcute provocate de deținerea și folosirea materialelor pirotehnice

●   13.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în unitățile de învățământ

●   12.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor Proiectului „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii” - Programare 13.11.2014!

●   11.11.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 11-21 noiembrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   11.11.2014    În atenția directorilor, profesorilor și elevilor - Concursul Național pentru copii, părinți, profesori: "Resurse digitale pentru viitor"

●   11.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a beneficiarilor din zona Târgu Mureș - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”!

●   11.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii” - Precizări!

●   11.11.2014    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Festivalul Național al Șanselor Tale

●   11.11.2014    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Activități organizate cu prilejul Zilei Naționale a României

●   11.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”

●   11.11.2014    În atenția directorilor și a cadrelor didactice promovate în urma desfășurării concursului de selecție pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, seria a 7-a, sesiunea 2014 - Ridicare numiri

●   11.11.2014    În atenția directorilor - Cerc metodic al directorilor de licee

●   11.11.2014    În atenția directorilor - Salvați Copiii - implementare proiect "Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului"

●   10.11.2014    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Urgent situatie CDS!

●   10.11.2014    Ordine MEN pentru învățământul tehnic

●   10.11.2014    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - proiecte de prevenire a consumului de droguri

●   10.11.2014    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic

●   10.11.2014    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic

●   10.11.2014    Documente referitor la proiectul "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții" - Identificarea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat care se include în grupul țintă al Proiectului!

●   10.11.2014    În atenția directorilor - Date coordonatori SNAC

●   10.11.2014    Grafic primire dosare definitivat 2015!

●   07.11.2014    În atenția profesorilor de istorie - Concurs "Să ne cunoaștem istoria!"

●   07.11.2014    În atenția profesorilor de educație fizică din învățământul gimnazial! - Proiectul "Muguri de campioni"

●   07.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Sedința Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   07.11.2014    Clarificări referitor la proiectul "Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții" - Identificarea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat care se include în grupul țintă al Proiectului!

●   06.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Abonamente la Tribuna învățământului

●   06.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conversie profesională

●   06.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4871 din 05.11.2014

●   05.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalare studii de scurtă durată pe baza ECTS/SECT

●   05.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ, zona Mures rural și urban - Verificarea statelor de funcții se reprogrameaza pentru azi, 05.11.2014, ora 11.00 (în loc de ora 13.00)!

●   05.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare

●   05.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Îmbunătățirea nivelului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice

●   05.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări legate de prima de instalare

●   04.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comunicat de presa ARACIP

●   04.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul școlar 2014-2015

●   04.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ, zona Luduș - Locația în care se va face verificarea statelor de funcții este ISJ Mureș, camera 200 - 06.11.2014, ora 8.00!

●   04.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind aprobarea Metodologiei de transfer a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic în anul 2014

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană - Cerc pedagogic

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificare state de funcţii

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare machetă realizare plan - învățământ preșcolar 2014-2015

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Apel de selecţie a profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2014-2015

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Apel de selecţie a profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările naţionale la finalul claselor a II-a şi a VI-a din anul şcolar 2014-2015

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Protocol de colaborare cu redacția cotidianului "Cuvântul liber"

●   03.11.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare verificare state de funcţii

●   30.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Sedința Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   30.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de proiecte pentru semestrul I al anului 2015

●   29.10.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări Alegeri Prezidențiale

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și private - Corecții în SIIIR!

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor și preoților de Religie ortodoxă, zona Luduș - Cerc pedagogic

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, Limba latină - Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor finanțate de MEN

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificati urgent SC0, stergeți urgent datele completate pe anul școlar 2013-2014 și completați corect datele pe 2014-2015. Încă sunt unități de învățământ care nu au introdus SC0 pe SIIIR!

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programe de conversie profesională

●   28.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul Național de Definitivat - sesiunea 2015

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Extrem de urgent - verificați adresa de e-mail și completați macheta primită până maine la ora 10,00!

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Afișare orar pe site-ul unității de învățământ

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista unităților de învățământ care au completat SC0 pe anul școlar 2013-2014!

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Caiete statistice SC 1.1, 2.1, 4.1, 5.1a, 5.1b

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, zona Reghin - Concursul zonal "Dare to speak out"

●   27.10.2014    În atenția profesorilor de Limba Engleză - Concursul internațional Public Speaking Competition

●   27.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista unităților de învățământ care au completat SC0 pe anul școlar 2013-2014!

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificati urgent SC0, deoarece unele unități de învățământ au introdus datele pe 2013-2014!

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Solicitare date privind implementarea programelor educaționale/opționalelor

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Protocol de colaborare cu redacția cotidianului "Cuvântul liber"

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - AM POSDRU - Ghidurile solicitantului - Condiții specifice pentru propuneri de proiecte

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului elevilor - Depunere aplicații pe Wedu.ro

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Ștafetei - acum decid eu!

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Gala Națională a Societății Civile Tinere din România

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   24.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale!

●   23.10.2014    Grafic concurs suplinire octombrie 2014

●   23.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ care au clase cu predare în limbile minorităților naționale - Comandă manuale de Matematică și explorarea mediului, clasa I și a II-a!

●   23.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ (inclusiv cele particulare) - Verificare și finalizare SC0!

●   23.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Filarmonica de Stat Targu Mureș

●   23.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi nedeplasabili

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică, secția maghiară - Cercul de matematică "Valyi Gyula"

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificarea Cercurilor Pedagogice - educatoare, secția română, semestrul I

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național de Matematică LuminaMat

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de Matematică Zrini Ilona

●   22.10.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul naţional de protecţie socială "BANI DE LICEU"!

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizare tabere și excursii școlare

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2014-2015

●   22.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi zona Reghin - Întâlnire de lucru

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări Alegeri Prezidențiale

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Ziua Armatei Române

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comisii de lucru în unitățile de învățământ - repere

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte - Consfătuiri

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Termen depunere proiecte pentru CAEN

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Prevenirii Criminalității - concurs de eseuri

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul de burse HMC - Projects in Central and Eastern Europe

●   21.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Zonele organizate în vederea desfășurării concursurilor și activităților educative extracurriculare în învățământul primar, secția maghiară

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea documentelor manageriale

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi!

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză

●   20.10.2014    Comunicat de presă

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor de la secția maghiară - Cercuri pedagogice

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Erasmus+

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică - Materiale Educație fizică

●   20.10.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Realizarea bazei de date privind învățământul în limbile minorităților naționale!

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificare și finalizare plan de școlarizare în SIIIR!

●   20.10.2014    În atenția directorilor unităților care au învățământ profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul Interjudețean de Matematică "Alexandru Papiu Ilarian"

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Următoarele unități de învățământ nu au trimis SC 2.2: Șc. Gimn. "Al. Ioan Cuza" Târgu Mureș, Alunis, Bogata, Breaza, Cozma, Craciunesti, Cuci, Deda, Gălești, Glajarie, Magherani, Păsăreni, Sanger, Solovastru, Taureni, Zagar, Mădăraș

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecția manualelor pentru clasele I și a II-a

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare manuale retipărite pentru clasa I

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectele de programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Coordonatori de proiecte din unitățile de învățământ

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Tribuna învățământului

●   17.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Proiectul "Să vorbim despre bani și bănci"

●   16.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă- Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   15.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi de manuale pentru clasele I-II

●   15.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică, secția maghiară, zona Târgu Mureș

●   15.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Salarizarea activității de dirigenție și a profesorilor consilieri școlari

●   15.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a președintelui Consiliului elevilor - nou Calendar de desfășurare a procesului electoral în Consiliul elevilor

●   14.10.2014    În atenția directorului și contabilului sef

●   14.10.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Erasmus+ pentru anul 2015

●   14.10.2014    În atenția unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Baza de date a profesorilor de Matematică

●   14.10.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice de educație plastică- Concursul de artă "In Memoriam"

●   14.10.2014    În atenția unităților de învățământ private - machete normare 2014-2015

●   14.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Schema de ajutor minimis "Locuri de muncă pentru TINEri"

●   14.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice - învăţământ primar, secţia maghiară

●   14.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare - învăţământ primar, secţia maghiară

●   13.10.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 13-31 octombrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   13.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Portalul Open Education Europa

●   13.10.2014    În atenția educatoarelor de la secția maghiară - zona Târgu-Mureș

●   13.10.2014    În atenția unităților de învățământ liceal - Verificați adresele de e-mail!

●   13.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Realizarea bazei de date privind învățământul în limbile minorităților naționale

●   10.10.2014    În atenția directorilor și a secretarelor - la secțiunea Mișcarea personalului didactic se găsesc modele de cereri pentru concedii fără plată, demisie, pensionare.

●   10.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadre didactice care au primit aprobare pentru amânarea susținerii gradului didactic II, din sesiuni anterioare, pentru sesiunea 2015

●   10.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul activităţilor de educație rutieră

●   10.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul activităţilor de educație rutieră

●   10.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul activităţilor "Săptămâna Educaţiei Globale"

●   10.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal şi a preşedintelui Consiliului Elevilor din unitatea de învăţământ- Alegeri pentru Consiliul Şcolar al Elevilor!

●   09.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a contabililor şefi - Precizări abonamente

●   09.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a contabililor şefi - Termenul de depunere al situaţiilor financiare

●   09.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propunere ISJ Mureș - Fișă post director adjunct

●   09.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Componenţa numerică a Consiliilor de Administraţie din unităţile de învăţământ

●   08.10.2014    Raportul privind starea învățământului mureșean în anul școlar 2013-2014

●   08.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fisa de evaluare proiecte CAEN 2015

●   08.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular de aplicatie CAEN 2015

●   08.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de desene în cadrul proiectului JUDEŢUL MEU MULTICULTURAL

●   08.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Şedinţă cu administratorii

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Informatică- Graficul concursurilor de Informatică

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba franceză- Vizita ambasadorului Franţei la Bucureşti în judeţul Mureş

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machete privind realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situaţii statistice

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Apel de selecţie a profesorilor în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Apel de selecţie a profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din anul şcolar 2014-2015

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Apel de selecţie a profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2014-2015

●   06.10.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Istorie - Invitaţie la Conferinţa "Comunitatea evreiască şi Holocaustul în spaţiul mureşean"

●   03.10.2014    În atenția unităților de învățământ - situație cadre didactice și auxiliare !

●   03.10.2014    Rezultate înregistrare în urma desfăţurării concursului pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   03.10.2014    Comunicat de presă - Ziua internaţională a educaţiei

●   02.10.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de sport - materiale

●   01.10.2014    În atenţia directorilor şi a diriginţilor claselor liceale - proiectul FSE

●   01.10.2014    În atenţia directorilor - Şedinţa de analiză

●   01.10.2014    În atenţia directorilor si a compartimentului salarizare

●   01.10.2014    În atenţia directorilor - baza de date invatamant preprimar

●   01.10.2014    În atenţia directorilor - baza de date invatamant primar

●   01.10.2014    În atenţia directorilor - Vă rugăm să finalizați introducerea SC 2.2, 4.2, 5.2a, 5.2b (an școlar 2013-2014) în BDNE până mâine, 02.10.2014, ora 10,00!

●   30.09.2014    În atenţia directorilor - SC 0

●   30.09.2014    În atenţia directorilor - şedinţă de lucru secretare!

●   30.09.2014    Concursul "Poveşti în mişcare-cea mai frumoasă poveste de mobilitate"

●   29.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice - Repartizare concus suplinire 30 septembrie

●   29.09.2014    Rezultatele finale ale selecţiei metodiştilor pe specialităţi, pentru activităţi formale şi nonformale

●   29.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificati urgent adresa de e-mail a școlii! Adr. MEN 822/26.09.2014 document care trebuie completat luni 29.09.2014 pana la ora 14,

●   29.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor/profesorilor pentru învăţământ primar de Limba Rromani - Consfătuiri

●   29.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.09.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor pentru învăţământ preşcolar - Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar

●   29.09.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor pentru învăţământ preşcolar - Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru şcoală a copilului preşcolar

●   26.09.2014    Rezultatele selecţiei metodiştilor pe specialităţi

●   25.09.2014    În atenția directorilor şi a preşedintelui Consiliului Elevilor - şedinţă

●   25.09.2014    Oferta de programe şi proiecte internaţionale derulate de Junior Achievement

●   25.09.2014    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureş

●   25.09.2014    Toate liceele sa verifice urgent adresa de e-mail

●   25.09.2014    Graficul Concursurilor de Matematică la care participă judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2014-2015

●   25.09.2014    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ peuniversitar

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Istorie - Situaţie predare cursuri opţionale şi acţiuni comemorare Holocaust

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comunicat de presă

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4553/2014 - Calendar de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată!

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situaţie alocaţii peste 18 ani

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare plan de şcolarizare în aplicaţia SIIIR!

●   24.09.2014    Revenire - Programul de audienţe al ISJ Mureş!

●   24.09.2014    În atenţia unităţilor nominalizate în tabel - machete normare lipsă.!

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureş

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi profesorilor de Tehnologii - Precizări privind nomenclatoarele calificărilor profesionale

●   24.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi profesorilor de Tehnologii - Precizări privind încadrarea personalului didactic

●   23.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi profesorilor de Limbi moderne - Concursul "Juvenes translatores"

●   23.09.2014    În atenția cadrelor didactice participante la selecţia de metodişti

●   23.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea violenţei în şcoli

●   23.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a consilierilor educativi - Naţionala de dezbateri pentru elevi

●   23.09.2014    Comunicat de presă

●   23.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Salon de carte

●   23.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activităţii în anul şcolar 2014-2015

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Programul de audienţe al ISJ Mureş!

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Programul Naţional de educaţie de mediu "Patrula de reciclare"

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări depunere documente în vederea pensionării cadrelor didactice

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Hotărârea CA al ISJ Mureş - indemnizaţii de conducere

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Precizări şi graficul înscrierii la grade didactice

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a consilierilor educativi - Consfătuiri

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale şcolare pentru clasa I şi a II-a!

●   22.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice care au solicitat conform legii reducerea normei didactice de la 18 la 16 ore în anul şcolar 2014-2015!

●   19.09.2014    Rezultate concurs de selecţie pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

●   19.09.2014    Comunicat de presă - Sovata!

●   19.09.2014    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Va solicităm să transmiteți urgent la centrele de concurs toate posturile vacante /rezervate care au fost ocupate cu personal fără studii corespunzătoare sau cu angajare pe perioadă determinată de 60 de zile în vederea organizării concursului / testării cadrelor didactice!

●   19.09.2014    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificati adresele de e-mail!

●   18.09.2014    În atenţia profesorilor de Limba şi Literatura Română - Concurs Naţional de Creaţie Literară "ARS NOVA"!

●   18.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Sedinţă de lucru cu secretarele, contabilii si administratorii IT

●   18.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - pe pagina posturi vacante NU AM PRIMIT propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014 (pe modelul de fișier conform mesajului din 13.09.2014). TERMENUL era 16.09.2014 ora 10,00. Directorii vor trimite pe fax modalitatea de ocupare cu semnatura și stampilă!

●   18.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Recartare manuale şcolare

●   18.09.2014    În atenția cadrelor didactice - Programe de conversie profesională

●   17.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor - ȘCOLILE MUREȘENE SUNT INVITATE LA...LECTURĂ! LA BOOKFEST! 19-21 SEPTEMBRIE 2014, TEATRUL NAȚIONAL TÂRGU MUREȘ

●   17.09.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 16-30 septembrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs!

●   17.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor- machete normare 2014-2015. s-a corectat pagina machete2persoane !

●   17.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de selectie a metodistilor ISJ Mureş pentru anul şcolar 2014-2015 - Locuri libere după prima etapă

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - pe pagina posturi vacante NU AM PRIMIT propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014 (pe modelul de fișier conform mesajului din 13.09.2014). TERMENUL era 16.09.2014 ora 10,00

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Fizică - Înscrieri pentru programul de formare "Metode eficiente de învăţare a fizicii"

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ tehnologic şi a responsabililor ariei curriculare Tehnologii - Consfătuiri!

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări de la Inspectoratul teritorial de muncă Mureș

●   16.09.2014    În atenția directoarilor de grădinițe - precizări degrevare

●   16.09.2014    În atenția cadrelor didactice de Educaţie muzicală - Admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureş

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie alocaţii peste 18 ani

●   16.09.2014    În atenţia Directorilor si a cadrelor didactice absolvente ale programului acreditat de formare continua"e-Formare - Competente integrate pentru societatea cunoasterii"

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Modificări la Procedura de selectie a metodistilor ISJ Mureş pentru anul şcolar 2014-2015

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor din învăţământul special şi special integrat - Consfătuiri

●   16.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Disciplina opţională "Educaţie financiară"

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Consfătuiri

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Organizare întâlniri cu reprezentanţii IJP Mureş

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie microbuze

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Fişa postului

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie/Ştiinţe socio-umane - Solicitare date ale profesorilor de Istorie/Ştiinţe socio-umane

●   15.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul Patrula de Reciclare

●   15.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a - Va rugam finalizaţi incărcarea rezultatelor in aplicatie pană mâine, 16.09.2014, ora 10.00!

●   15.09.2014    Reamintire - 02.09.2014 -În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare date referitoare la personalul de conducere!

●   13.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să transmiteti propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014. TERMEN 16.09.2014 ora 10,00!

●   12.09.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 16-30 septembrie 2014!

●   12.09.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor- machete normare 2014-2015.!

●   12.09.2014    Lista posturilor în 12.09.2014 - ultima actualizare.

●   12.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Consilieri educativi

●   12.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Religie - Consfătuiri

●   12.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul naţional de protecţie socială "BANI DE LICEU"

●   12.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Târgu Mureş

●   11.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Mobilier şcolar - clasa pregătitoare

●   11.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Proiect de prevenire a delicvenţei juvenile "Deschide-ţi mintea, nu fii închis!"

●   11.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie/Ştiinţe socio-umane - Consfătuiri

●   11.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Consfătuiri

●   11.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Desemnare administrator IT!

●   10.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Urgent - machetaprivind situaţia avizelor sanitare aferente unităţilor de învăţământ!

●   10.09.2014    În atenția profesorilor de Limba română - Cercul pedagogic va avea loc joi, 11 septembrie 2014, ora 10.00 la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian", sala festivă!

●   10.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Degrevări directori care sunt titulari pe catedre de învăţător/educator

●   10.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de selectie a metodistilor ISJ Mureş pentru anul şcolar 2014-2015

●   10.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare CJRAE

●   10.09.2014    În atenția cadrelor didactice - Graficul şedinţelor publice - 12 septembrie 2014

●   09.09.2014    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didatice titulare 2014, care au depus dosar de detașare. Dosarele incomplete nu vor fi soluționate. Detașarea va fi soluționată la sfârșitul ședinței publice din data de 12.09.2014.

●   09.09.2014    În atenția cadrelor didactice - Cursuri postuniversitare

●   09.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Chimie şi Fizică - Consfătuiri

●   09.09.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Încărcare rezultate Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a - Va rugam verificaţi incărcarea rezultatelor in aplicatie!

●   08.09.2014    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizată în 08.09.2014.

●   08.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Limba latină - Cerc pedagogic

●   08.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a educatoarelor de la secţia maghiară - Consfătuiri judeţene

●   08.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Revenire la adresa 6841 din 08/09/2014 - La consfătuirile profesorilor de Matematică programate vineri, 12 septembrie 2014, vor participa doar profesorii din zona Târgu - Mureş şi responsabilii de cerc pedagogic din celelalte zone!

●   08.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Consfătuiri

●   08.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Cercuri pedagogice

●   05.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Consfătuiri

●   05.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   05.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limbi Moderne - Consfătuiri

●   04.09.2014    Au fost publicate rezultatele finale, după contestații, pentru sesiunea august-septembrie a Bacalaureatului!

●   04.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Desemnare administrator IT

●   04.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ Şi a cadrelor didactice - Precizări încadrare personal didactic

●   03.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ preprimar - Consfătuiri judeţene

●   03.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ Şi a cadrelor didactice - Preluare dosare pentru repartizare în şedinţa publică

●   03.09.2014    În atenția responsabililor de cerc pedagogic, învăţământ preşcolar, secţia română - Şedinţă de analiză

●   03.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli

●   02.09.2014    În perioada 3-5 septembrie 2014, între orele 9-13 directorii unităților de învățământ sunt rugați să se prezinte la secretariatul IȘJ Mureș cam. 105 pentru ridicare deciziilor de detașare, suplinire, completare de catedră.

●   02.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Materiale noi în biblioteca virtuală

●   02.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare date referitoare la personalul de conducere

●   02.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Engleză -Workshop cu tema "Return to form: a genre-based approach to success at Cambridge English: First (FCE)"

●   02.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor de crec pedagogic Limbi moderne - Şedinţă de analiză a activităţilor desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice

●   01.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ -festivitate deschidere an școlar!

●   01.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ -ședința cu directorii.

●   01.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ

●   01.09.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele selecţiei on-line în cadrul Concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional actualizată.

●   31.08.2014    Rezultate bacalaureat sesiunea August - înainte de contestații

●   29.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureş - Şedinţă cu directorii şi administratorii

●   29.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele selecţiei on-line în cadrul Concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

●   29.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Locaţiile în care se vor desfăşura cursurile de formare "Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare"

●   29.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora

●   28.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ, adr. MEN 447SG/28.08.2014 - aveţia obligaţia de a informa toate cadrele didactice pensionabile pentru limită de vârstă sau cadrele didactice care doresc să se pensioneze anticipat și anticipat parţial că trebuie să depună cereri de pensionare la casele teritoriale de pensii.!

●   27.08.2014    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 27.08.2014 după detașare la caerere. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a verifica lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic.

●   27.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie referitoare la Programul A Doua Şansă şi Programul Şcola după şcoală

●   27.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări admitere

●   27.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Va rugam sa urgentați finalizarea introducerii rezultatelor la Evaluarea 2-4-6 in aplicatie!

●   26.08.2014    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 26.08.2014 după detașare în interesul învățământului. Posturile vor fi verificate de directori!

●   26.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Locuri libere pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 2 ani, dupa clasa a IX-a, pentru anul şcolar 2014-2015

●   26.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Locuri libere pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, dupa clasa a VIII-a, pentru anul şcolar 2014-2015

●   25.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare certificat de identitate sportivă

●   25.08.2014    Graficul şedinţelor publice 27-29 august 2014

●   25.08.2014    Lista candidaților care au depus dosar de suplinire în 21-22 august 2014. Evantualele erori vor fi comunicate la compartimentul managementul resurselor umane tel. 0265-213779 int. 106 în cursul zilei de 26.08.2014 între orele 8-14.

●   25.08.2014    Lista punctajelor pentru detașare la cerere prin concurs specific în 2014-2015.

●   25.08.2014    Model cerere plata cu ora 2014-2015, dosarele se depun la unitățile de învățământ în 1-2 septembrie 2014 (care au posturi vacante în vederea obținerii avizului) SAU la ISJ Mureș (pentru cei care participă la repartizare în ședința publică)

●   25.08.2014    Reactualizare - În atenţia unităţilor de învăţământ - înscriere etapa a III-a de admitere în învățământul liceal.

●   22.08.2014    În atenția cadrelor didactice participante la concursul de titularizare 2014. - În baza adresei MEN 53760/22.08.2014, cadrele didactice care nu au susținut probele practice/orale pot susține aceste probe în 25.08.2014. În vederea susținerii probei candidații vor contacta inspectorul școlar în data de 25.08.2014 până la ora 9,00.!

●   22.08.2014    În atenția directorilor și a cadrelor diactice înscrise la detașare la cerere/detașare în interesul învățământului - precizări proba practică/orală.

●   22.08.2014    În atenția cadrelor titularizate 2014-deciziile de numire pe post se eliberează în perioada 25-27 august 2014 între orele 9-14 de la cam 105.

●   22.08.2014    În atenția cadrelor didactice repartizate în 4-5 august 2014 - care doresc să renunțe la postul ocupat.

●   21.08.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   20.08.2014    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE)

●   20.08.2014    În atenţia comisiilor de bacalaureat - Va rugăm să comunicați prezența!

●   19.08.2014    În atenţia cadrelor didactice - Posturi libere pe perioadă determinată - Gradiniţa particulară cu program prelungit "Bambi" Târgu Mureş

●   19.08.2014    În atenţia cadrelor didactice - Concurs de selecţie a cadrelor didcatice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în managementul educaţional, seria a 7-a, 2014

●   19.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă cu directorii - 28.08.2014

●   18.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Centrele de examen si de evaluare pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie

●   13.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificați adresele de e-mail, s-au trimis corecturi la fisierul cu beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei - transmiteti corecturile si completarile pana la ora 14,00 !

●   13.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Vă solicităm ca până la ora 10,00 să definitivați situația cu privire la necesarul de formulare acte de studii pentru absovenţii promoţiei 2014 (dacă nu comandați formulare pentru acte de studii, va rugăm să completați cu 0 rubricile)!

●   11.08.2014    În atenţia directorilor din învăţământul sportiv integrat şi/sau suplimentar - Raport de activitate

●   11.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - necesar formulare acte de studii pentru absovenţii promoţiei 2014!

●   11.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2014!

●   11.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Formare cadre didactice care preiau clasa pregătitoare în anul şcolar 2014-2015

●   11.08.2014    Adeverințele pentru cadrele didactice care au promovat examenul de definitivat 2014 se pot ridica, personal, în perioada 12-14 august între orele 9,00-13,00 de la secretariatul ISJ Mureș.

●   07.08.2014    Modele cereri: detașare la cerere prin concurs specific, acord detașare în interesul învățământului (se depune la unități), completare catedră titulari, suplinire și continuitate suplinire.

●   05.08.2014    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei candidaților repartizați.

●   05.08.2014    Lista candidaților rămași nerepartizați.

●   04.08.2014    APLICAȚIA - dedicată încărcării rezultatelor la Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a!(verificați să aveți certificatul instalat)!

●   03.08.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Încărcare rezultate Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a! - Va rugam incarcati rezultatele in aplicatie!

●   02.08.2014    Lista posturilor ocupate până în 01.08.2014, vacante/rezervate.

●   30.07.2014    Rezultate concurs Titularizare 2014, dupa contestatii.

●   29.07.2014    În atenția cadrelor didactice - concurs ocupare posturi Șc. Gim. Omega Tg Mureș

●   28.07.2014    În atenţia cadrelor didactice - Grafic ședință publică de repartizare - suplinire- 04.08.2014.

●   28.07.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - înscriere etapa a III-a de admitere în învățământul liceal.

●   28.07.2014    În atenţia cadrelor didactice - Grafic ședință publică de repartizare - titularizare - 31.07.2014.

●   25.07.2014    În atenţia cadrelor didactice - Grafic examen grad II la UBB-extensia Tg.Mures -ptr. educatoare si învățătoare

●   25.07.2014    În atenţia cadrelor didactice promovate în urma desfăşurării concursului de selecţie pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - eliberare numiri

●   25.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Încărcare rezultate Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   25.07.2014    Rezultate concurs Titularizare 2014. Contestațiile se depun la sediul ISJ Mureș, cam 106, în 25.07.2014 până la ora 21,00 și 26.07.2014 de la 9,00 până la ora 15,00.

●   25.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică- Proiectul "Evaluarea potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei şcolare din România"

●   25.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   24.07.2014    În atenția unităților de învățământ - graficul activităților la nivelul ISJ pentru perioada 1 august - 12 septembrie (compartimentul managementul resurselor umane).!

●   23.07.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ din judeţul Mureş - Oferte pentru achiziţionarea de imprimate

●   23.07.2014    În atenţia candidaţilor care au susţinut examenul de Definitivat 2014 - Rezultate finale!

●   22.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Centre de competenţe lingvistice si digitale pentru Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014

●   21.07.2014    Regulamentul Festivalului Naţional "Pe ritmuri de fanfară", 15-17 august 2014

●   21.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Datele referitoare la beneficiarii alocației pentru susținerea familiei se completează pentru toți elevii din unitatea cu PJ și unitățile arondate !

●   21.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Beneficiari alocaţie pentru susţinerea familiei!

●   21.07.2014    În atenţia operatorilor din centrele zonale de inscriere pentru admitere - Verificați adresele de e-mail!

●   19.07.2014    În atenţia candidaţilor care au susţinut examenul de Definitivat 2014 - Rezultate proba scrisă!

●   17.07.2014    În atenţia absolvenţilor de clasa a VIII-a din alte judeţe - Etapa a II-a de repartizare computerizată

●   17.07.2014    În atenţia absolvenţilor de liceu - Precizări cu privire la specializările/ programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu

●   16.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Centre de examen pentru Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2014

●   16.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Cangurul - tabăra Straja

●   16.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul LuminaMath - tabăra Potigrafu

●   16.07.2014    În atenţia cadrelor didactice - Cursuri de conversie profesională

●   16.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ridicare cupoane Euro 200

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Probe de aptitudini şi teste de limba maternă şi modernă - etapa II

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Depunerea cererilor pentru rezolvarea situaţiilor speciale ivite după etapele de repartizare computerizată la admitere

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare listă cu cadrele didactice care doresc să se înscrie în comisiile de bacalaureat ca profesori asistenţi pentru sesiunea august-septembrie 2014

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele selecţiei pentru Acţiunea KA!, Mobilităţi (proiecte de mobilitate şcolară)

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul "Juvenes Translatores"

●   15.07.2014    În atenţia preşedinţilor Centrelor zonale de înscriere pentru admitere - Vă rugăm sa va prezentaţi în cursul zilei de azi la ISJ Mureş, începând cu ora 11.00 pentru ridicarea listelor rezultatelor repartizării computerizate, etapa I!

●   15.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a contabililor şefi - DDS pentru trimestrul II!

●   14.07.2014    Admitere 2014 - Rezultatele repartizării computerizate

●   14.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a contabililor şefi - Termenul de depunere al situaţiilor financiare

●   11.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Având în vedere OMEN 3838/11.07.2014, vă rugăm să urgentaţi eliberarea adeverinţelor pentru elevii care au susţinut examenul de Bacalaureat, astfel încât în cursul zilei de luni să se finalizeze această acţiune. Adeverinţele vor fi avizate de către ISJ Mureş după următorul program: duminică, 13.07.2014 între orele 10.00-12.00 şi luni, 14.07.2014, între orele 8.00-14.00!

●   11.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - OMEN 3838/11.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ!

●   11.07.2014    În atenţia candidaţilor la examenul de Bacalaureat - Rezultate finale după contestaţii!

●   11.07.2014    În atenţia centrelor de examen si evaluare pentru Bacalaureat - se pot afişa rezultatele finale, după contestaţii, în cursul zilei de astăzi!

●   11.07.2014    În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat - precizări privind accesul în sălile de examen!

●   09.07.2014    ORDIN nr. 3.593 din 18 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare

●   09.07.2014    Structura anului şcolar 2014-2015

●   09.07.2014    Rezultate înregistrate în urma desfăşurării concursului pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   09.07.2014    Cerere de ofertă tipizate

●   07.07.2014    În atenţia directorilor - şi a responsabililor cu salarizarea - calcularea drepturilor de concediu de odihnă

●   07.07.2014    În atenţia directorilor - precizări tabăra de vară "Popasul Dacilor"!

●   07.07.2014    În atenţia directorilor si a responsabililor cu salarizarea - precizări

●   07.07.2014    Rezultate Bacalaureat 2014

●   04.07.2014    În atenţia educatoarelor - Pregatiri grad II la UBB - extensia Târgu Mureș

●   04.07.2014    În atenţia Centrelor de Examen din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a - vizualizare lucrări

●   04.07.2014    Procedura operaţională privind realizarea vizualizării lucrărilor de către candidaţi şi/sau părinţi/reprezentanţi legali ai acestora

●   03.07.2014    În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a - Ierarhia Admitere 2014 pentru candidaţii ce provin din judeţul MURES!

●   03.07.2014    În atenţia preşedinţilor din Centrele Zonale de Evaluare - Predare ştampile!

●   03.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Raport privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale!

●   03.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani - verificaţi adresele de e-mail ale unităţilor!

●   03.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de istorie - E-book interactiv "Istorii comune pentru o Europă fără linii de demarcaţie"

●   02.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - URGENT - Evaluarea personalului didactic şi auxiliar din unităţile de învăţământ!

●   02.07.2014    În atenţia directorilor CCD Mureş, Palatului Copiilor Târgu Mureş, CSS Târgu Mureş, CSS Sighişoara - SCMI semestrul I

●   02.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări fişe de admitere!

●   02.07.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - precizari SC3b

●   01.07.2014    Rezultate contestații-Evaluarea Naţională clasele a VIII-a

●   01.07.2014    Afişarea rezultatelor finale (după contestaţii) la Evaluare Naţională clasele a VIII-a vor fi afişate în toate Centrele de Examen la ora 12:00!

●   01.07.2014    Reamintire - 25.06.2014 - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a diriginţilor claselor a VIII-a - Şedinţa publică de repartizare a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

●   01.07.2014    În atenţia preşedinţilor din centrele de examen pentru Bacalaureat - Precizări

●   30.06.2014    În atenţia candidaţilor pentru admitere din alte judeţe - Grafic preluare fişe de înscriere!

●   30.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificare medii V-VIII!

●   30.06.2014    În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat - Precizări privind traducerea subiectelor

●   30.06.2014    În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice - Curs de etică pentru profesori

●   27.06.2014    Rezultatele probelor scrise la Evaluarea Naţională

●   27.06.2014    Rezultatele probelor scrise la Evaluarea Naţională vor fi afişate în toate centrele de examen la ora 14:30!

●   27.06.2014    Rezultate inregistrate în urma desfăşurări concursului , organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş

●   27.06.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică şi TIC liceu - Etapa Naţională a Concursului Infoeducaţie 2014

●   27.06.2014    In atentia informaticienilor din liceele care sunt centre de examen/subcomisii, centre zonale de evaluare pentru Bacalaureat - Informaticienii vor fi prezenți duminica, 29 iunie 2014, ora 11.00 la sediul ISJ Mures!

●   27.06.2014    În atenţia preşedinţilor din centrele zonale de evaluare - Precizări!

●   27.06.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Convocare profesori evaluatori pentru contestaţii pentru Evaluarea Naţională

●   27.06.2014    In atentia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Candidati la definitivat 2014 ce nu au validat fisa de inscriere

●   27.06.2014    In atentia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Orar pregătire grad II la Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureș

●   27.06.2014    In atentia preşedinţilor centrelor de examen pentru Evaluare Naţională - Precizări!

●   27.06.2014    In atentia preşedinţilor centrelor zonale de evaluare ale Evaluării Naţionale

●   27.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Proiectul "Internet în şcoala ta"

●   27.06.2014    Graficul de validare fișe concurs Titularizare pentru absolvenții 2014 - la Lic. Tehn. Gh. Șincai Tg Mureș.

●   27.06.2014    Lista candidaților la concursul din 21.07.2014 care nu au predat fișa de inspecție la centrul de concurs / nu au fișele validate. Candiații din listă vor contacta urgent centrul de concurs.

●   27.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasele a VIII-a - afişare rezultate Evaluare Naţională!

●   27.06.2014    Şedinţă de instruire pentru examenul de bacalaureat 2014

●   27.06.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6143/2011.

●   26.06.2014    În atenţia Centrelor de examen pentru Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a - Formular cerere contestaţie

●   26.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasele a VIII-a - afişare rezultate Evaluare Naţională

●   26.06.2014    În atenţia preşedinţilor Centrelor Zonale de Evaluare pentru Evaluare Natională - Precizări evaluare lucrări scrise!

●   26.06.2014    In atentia Centrelor de evaluare pentru Evaluarea Naţionala la clasa a VIII-a - Precizări!

●   26.06.2014    In atentia unitatilor de pe adresa - chestionare

●   26.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul de lucrări literare contemporane de scurte dimensiuni "Flash Europa 28"

●   26.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificați urgent adresele de e-mail ale școlilor!

●   25.06.2014    Subiect-Barem - Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Matematică

●   25.06.2014    În atenţia centrelor de examen pentru Bacalaureat - Precizări exerciţiu de alarmare publică

●   25.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind emiterea HCL

●   25.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de alarmare publică în Târgu Mureş - 1 iulie 2014, ora 11.00

●   25.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a diriginţilor claselor a VIII-a - Şedinţa publică de repartizare a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

●   24.06.2014    Subiect-Barem - Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Limba si literatura maternă

●   24.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Graficul pregătirii pentrul gradul II - UBB, extensia Târgu Mureș

●   24.06.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a contabililor - Macheta cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului auxiliar!

●   24.06.2014    În atenția preşedinţilor din centrele de examen-comunicare - Precizări cu privire la Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a

●   24.06.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ din lista ataşată - Chestionar "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   23.06.2014    Subiect-Barem - Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Limba si literatura romana

●   23.06.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Şedinţa tehnică de organizare a examenului de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie

●   23.06.2014    În atenția directorilor - Evaluarea personalului de conducere - REAMINTIRE termenul era 17.06.2014!

●   23.06.2014    În atenția preşedinţilor din centrele de comunicare/ examen/evaluare pentru Evaluarea Naţională a elevilor din clasa a VIII-a!

●   23.06.2014    În atenția cadrelor didactice înscrise la concurs 2014 - graficul probelor practice și orale din 24 iunie 2014 - REAMINTIRE.

●   20.06.2014    Planificarea activităţii grădiniţelor din judeţul Mureş

●   20.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizari privind situatiile statistice la sfarsitul semestrului II

●   19.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Înscriere pentru asistenţi supraveghetori la Examenul naţional de definitivare în învăţământ

●   19.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Date examen gradul II - Universitatea din Oradea

●   19.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Pregătiri pentru gradul II la UBB Cluj-Napoca

●   19.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări cheltuieli cu pregătirea profesională (inspecţii de grad)

●   19.06.2014    În atenţia preşedinţilor Centrelor de Examen pentru Evaluare Natională - Precizări tipizate

●   19.06.2014    În atenţia preşedinţilor Centrelor Zonale de Evaluare pentru Evaluare Natională şi Bacalaureat - Precizări evaluare lucrări scrise!

●   19.06.2014    În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ - Tabel nominal cu candidaţii înscrişi în etapa de selecţie online pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

●   19.06.2014    În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din Tg. Mureş-solicitare asistenţi concurs ocupare posturi.

●   18.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - ARACIP - Completarea RAEI în aplicaţia de evaluare internă a calităţii educaţiei

●   18.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportări date privind violenţa în şcoli şi acţiuni de prevenire a consumului de droguri

●   17.06.2014    Revenire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Raportul activităţilor realizate în baza Protocolului de colaborare privind educaţia juridică!

●   17.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial- Şedinţă de instruire cu privire la desfăşurarea Evaluării Naţionale

●   17.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări referitoare la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani!

●   17.06.2014    Unitățile de învățământ să verifice adresele de e-mail - urgent situatie CDI -uri!

●   17.06.2014    În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2012 - în perioada 24-26 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106, după această dată dosarele nu se mai eliberează.

●   17.06.2014    În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2011 - în perioada 17-19 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106, după această dată dosarele nu se mai eliberează. REPUBLICARE ANUNȚ

●   16.06.2014    În atenția cadrelor didatice înscrise la concursul de ocupare a posturilor 2014. Inspețiile la clasă se depun la centrul de concurs, L.T. Gh. Șincai Tg Mureș, până la data de 24 iunie 2014.

●   16.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Invitaţie-program la GALA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

●   16.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Festivalul Judeţean al Copiilor de la Daneş

●   16.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Sedinţă tehnică!

●   16.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ - Precizări, programare validare fişe şi dosare cu probleme

●   16.06.2014    Unități de învățămînt care nu au completat situația cu bibliotecarii!

●   13.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - am trimis pe adresa de e-mail a unității/a persoanei de contact un tabel de completat pentru evaluare nationala clasa a VIII-a!

●   13.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări diplome de premiere!

●   12.06.2014    În atenţia centrelor de comunicare pentru Evaluarea naţională - Convocare şedintă

●   12.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Convocarea şedinţei Consiliului Judeţean al elevilor Mureş

●   12.06.2014    În atenţia centrelor zonale de înscriere pentru admitere - Convocare şedintă

●   12.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Informare derulare proiect de mentorat "DE LA DEBUT LA SUCCES"

●   12.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional de eseuri pe teme de Consiliere şi Orientare Vocaţională pentru elevi "NEXT GENERATION"

●   10.06.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - profesori evaluatori pentru Evaluare Naţională!

●   06.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Infrastructură şcolară 2014-2020

●   06.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul de selecţia a cadrelor didactice pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a 6-a

●   06.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Oferta de tabere pentru vacanţa de vară

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Olimpiada de Robotică 2014

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - profesori evaluatori pentru Evaluare Naţională

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a bibliotecarilor/profesorilor documentarişti - şedinţă de lucru

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Completarea machetei privind efectivele de elevi la sfârsitul semestrului I, an şcolar 2013-2014

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Comisii de Bacalaureat

●   05.06.2014    Reamintire - 20.03.2014 -În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, a contabililor şi a secretarelor - Precizări privind plata hotărârilor judecătoreşti!

●   05.06.2014    În atenţia tuturor cadrelor didactice - Ziua învăţătorului

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au secţie maghiară- Verificati urgent adresa de e-mail a şcolii!

●   05.06.2014    Lista cadrelor didactice care NU AU RIDICAT deciziile de la etepele de mobilitate martie - mai 2014.

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportare Educaţie juridică

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări Edusal

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificati urgent adresa de e-mail a şcolii!

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul judeţean de eseuri pentru elevi "MORALĂ - DREPT - SOCIETATE ÎN SECOLUL XXI"

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şcoala de vară a SSMR. Seminarul de Educaţie Matematică

●   05.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - A fost publicată lista beneficiarilor pentru programul Euro 200

●   04.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli - chestionar

●   04.06.2014    Reamintire - 26.05.2014 -În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări cu privire la Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a!

●   04.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli - chestionar

●   04.06.2014    Lista candidaților la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate 2014.

●   03.06.2014    În atenția candidaților înscriși la Concursul de Titularizare 2014.

●   03.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Precizari Bacalaureat!

●   03.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional de Cultură şi Civilizaţie Europeană "Europa, mai aproape de noi"

●   03.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - International School Ancient Theatre Meeting

●   02.06.2014    În atenţia profesorilor de Limba Franceză - examenul DELF

●   02.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie membrii de sindicat

●   02.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada Satelor din Transilvania

●   02.06.2014    În atenţia cadrelor didactice interesate - Posturi scoase la concurs la Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureş

●   02.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Convocare şedinţă a Consiliului Judeţean al Elevilor

●   02.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Centre de examen pentru Evaluarea Nationala, clasa a VIII-a!

●   02.06.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic - Situaţia elevilor admişi la şcoala profesională cu durata de 3 ani

●   02.06.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică - informare

●   30.05.2014    În atenția directorilor - pe adresa de e-mail a unități și a persoanei de contact a fost trimisă adresa de la CNEE și lista dublurilor din BDNE care trebuie rezolvate urgent.

●   29.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de istorie - Rezultatele etapei judeţene a Concursului Naţional "Memoria Holocaustului"

●   29.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Notă cu privire la desfăşurarea examenelor de corigenţă în anul şcolar 2013-2014

●   29.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele sondării opţiunilor şcolare - clasa a VIII-a

●   29.05.2014    În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2011 - în perioada 17-19 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106 - după această dată dosarele nu se mai eliberează

●   28.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Proiecte antidrog

●   28.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional "Drepturile copilului în imagini"

●   28.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani - Locuri speciale pentru rromi în învăţământul profesional de 3 ani

●   28.05.2014    Mesaj pentru absolvenţii claselor a XII-a

●   28.05.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - comemorare Ziua Eroilor

●   28.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Efective elevi la sfarsitul semestrului I

●   27.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică - Olimpiada Naţionala a Sportului Şcolar, etapa judeţeană

●   27.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Invitaţie la Palatul Parlamentului

●   27.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu-Mureş, gimnazii şi licee - Şedinţă de lucru

●   26.05.2014    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de titularizare 2014- precizări privind inspecția la clasă și probele practice / orale. Actualizat 02.06.2014.

●   26.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal - Ziua Porţilor deschise - TVR Târgu Mureş

●   26.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani - Precizari admitere

●   26.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări cu privire la Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   26.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Evaluarea personalului de conducere

●   26.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor cu salarizarea - Precizări EDUSAL!

●   26.05.2014    În atenţia directorilor - Pe adresa de e-mail a unităţi a fost trimisă exportul din aplicaţia euro200 pentru verificare!Vă rugăm verificaţi şi trimiteţi faxul de confirmare până marţi 27.05.2014 ora 10.00!

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări Bacalaureat 2014

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Ridicare materiale informative privind învăţământul profesional

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice de istorie şi socio-umane - Premiere elevi

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Proiect cultural educativ "Tezaur de istorie, cultură şi tehnică feroviară. Muzeul ceferiştilor la 75 de ani de la inaugurare"

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Căutare parteneri pentru un proiect în cadrul Programului "Erasmus Plus"

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de istorie şi arte plastice- Etapa judeţeană a Concursului "Memoria Holocaustului"

●   23.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări Edusal

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - SC completare elevi - instrucțiuni de completare și clarificare elevi înscriși în mai multe unități (verificați si adresele de e-mail ale școlii și ale responsabililor cu comunicarea virtuală)!

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din mediul rural şi a profesorilor de chimie şi fizică - Concurs de chimie şi fizică "Impuls perpetuum"

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de religie - Cerc pedagogic, zona Sighişoara

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări acte de studii

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de Istorie - Rezultatele sesiunii de comunicări ştiinţifice ale elevilor, la istorie

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări Edusal

●   22.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial- Precizări admitere

●   21.05.2014    Revenire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu-Mureş - Şedinţă de lucru conform adr. 378-21.05.2014 NU MAI ARE loc în data de 22.05.2014!

●   21.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Verificati adresele de e-mail - precizari Bacalaureat 2014!

●   21.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Au fost aprobate toate transferurile din alte județe, vă rugăm să asociați elevii la clase!

●   21.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie limbi straine!

●   21.05.2014    Revenire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu-Mureş - Şedinţă de lucru!

●   20.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Faza judeţeană a Concursului "Sanitarii pricepuţi"

●   20.05.2014    În atenţia candidaților la examenul de Titularizare 2014 - Grafic de validare a fișelor de înscriere

●   20.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu-Mureş - Şedinţă de lucru!

●   19.05.2014    Invitaţie - În atenţia reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai mass-mediei din judeţul Mureş

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Ordin nr. 3483/15.05.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română şi Matematică - Forumul Educational MAGISTER 2014 - miercuri, 21 mai, ora 15.00, Palatul Culturii Târgu Mureş

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Modele de adeverinţe de vechime pentru grade didactice

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs de recitari "Fascinaţia copilariei"

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Concursul Judeţean "Istoria - cea dintâi carte a unei naţii"

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - OMEN 3240/26.03.2014 referitor la grade didactice

●   19.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Gradaţii de merit

●   16.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Târgul Naţional de Tabere

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional "Tinerii dezbat", etapa regională

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - am trimis pe adresa de e-mail a școlii procedura pentru completarea necesarului de manuale școlare

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - macheta euro200!

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ din zona metropolitană Mureş - Întâlnirea consilierilor educativi- responsabili ai comisiilor metodice a diriginţilor

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de fizică/ chimie/ biologie - Etapa judeţeană a Olimpiadei de Ştiinţe pentru Juniori

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice de educaţie şi cultură civică - Rezultatele etapei judeţene a Concursului "Democraţie şi toleranţă"

●   15.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Programare Târg de Oferte Educaţionale !

●   14.05.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - Precizări referioare la Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a!

●   14.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Votare în cadrul competiţiei "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" !

●   13.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Toţi responsabilii cu activitatea de comunicatii virtuale pentru examenele naţionale (evaluari nationale, bacalaureat) vor fi prezenţi maine, 14.05.2014, ora 10.00 la sala festivă a Liceului Tehnologic "C. Brâncuşi" Târgu Mureş

●   13.05.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs de lucrări artistice în cadrul proiectului "Bătălie-n farfurie"

●   13.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limbi moderne- Premierea elevilor participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare

●   13.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Rezultatele Concursului Judeţean "Mesemondo verseny - Micul povestitor"

●   12.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Rezultatele finale ale etapei naţionale a Concursului Naţional de Geografie "Terra"

●   12.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   12.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Broșurile de admitere se ridică de la depozitul de manuale începand cu data de 13.05.2014

●   12.05.2014    În atenţia directorilor - Toate unitățile să verifice adresa de e-mail și să completze datele cerute pe care directorii vor semna mâine la ședință!

●   09.05.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concurs de creaţie, recitare şi eseu "Lucian Blaga", ediţia a X-a.

●   09.05.2014    În atenţia directorilor - Bacalaureat 2014 - precizări competenţe digitale.

●   09.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani - Târgul Ofertelor Educaţionale 16-17 mai 2014

●   09.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Precizări Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   09.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Verificare listă posturi vacante-rezervate!

●   08.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - CENTRE DE CONCURS TITULARIZARE 2014!

●   08.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - festivităţi de absolvire

●   08.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - DJEP Mureş- eliberare acte de identitate.

●   08.05.2014    Către toate unităţile de învăţământ care au clasele I şi II - vă rugăm verificaţi adresele de e-mail şi să completaţi situaţia cu cultele până la ora 14!

●   08.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a diriginţilor claselor care finalizează ciclul liceal - Programul de Burse Roma Education Fund.

●   08.05.2014    În atenţia profesorilor de chimie - precizări Concurs de chimie Raluca Râpan - clasa a VII-a etapa judeţeană.

●   08.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - precizări plăţi sentinţe

●   08.05.2014    Concurs Judeţean de Matematică "Petru Maior" clasa a IV-a

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Campania "Citeşte şi dăruieşte!"

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Crosul civic

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Etapa judeţeană a Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Proba de baraj a Concursului Internaţional de Matematică Aplicata Cangurul, clasele IV-VI

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Convocare şedinţă

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs de lucrări artistice în cadrul proiectului "Bătălie-n farfurie"

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Etapa judeţeană a Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal

●   07.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Broșura ADMITERE 2014

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa judeţeană a Concursului Naţional "Democraţie şi toleranţă"

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări referioare la Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări dosare excursii

●   06.05.2014    Deciziile pentru pretransfer, art. 253, menţinere pensionari în activitate și continuitate cu note peste 7 și definitivat (aprobate) se ridică de la secretariatul ISJ Mureș cam 105 în 14-15 mai 2014 între orele 10-14.

●   06.05.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice. Centre de concurs Titlarizare 2014, cerere -model, calcul media de repartizare.

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional de Geografie "Terra"

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional de Teatru Medieval pentru elevi

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări alegeri europarlamentare

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă cu directorii

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Euro 200

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Modificarea datei de desfăşurare a Concursului Judeţean de dans modern de la Sighişoara

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Precizări cu privire la admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

●   06.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Lotul reprezentativ al judeţului Mureş pentru Olimpiada de Matematică a Satelor Transilvane

●   05.05.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Festival de teatru şcolar "Minunata lume a scenei" (înscrieri la adresa de e-mail mihaela_gabriela84@yahoo.com)

●   05.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa judeţeană a Concursului "Prietenii pompierilor"

●   05.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Întâlnirea de lucru cu loturile naţionale

●   05.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Şedinţă de lucru

●   05.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Apel pentru selecţia cadrelor didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar, pentru anul şcolar 2014-2015

●   05.05.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Sondarea opţiunilor la clasa a VIII-a privind orientarea şcolară şi profesională

●   30.04.2014    Rezultate obţinute în urma contestaţiilor la etapa de mobilitate Pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar în anul școlar 2014-2015.

●   30.04.2014    Lista posturilor actualizate (05.05.2014 ora 15.30) eventualele corecturi vor fi comunicate telefonic la 0265-213779 int. 106 în 05.05.2014 între 11-14.!

●   30.04.2014    Precizări privind admiterea în învăţământul profesional de stat, adr. MEN 40165-29.04.2014.

●   30.04.2014    Lista cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pentru care a fost aprobată / nu a fost aprobată menţinerea ca titular în anul școlar 2014-2015.

●   30.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Înscrieri pentru comisiile de bacalaureat

●   30.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Examenul de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică

●   30.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Selecţie cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar, pentru anul şcolar 2014-2015

●   29.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Bacalaureat special!

●   29.04.2014    Listă lucrări înscrise la Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie"

●   28.04.2014    Lista posturilor ocupate la pretransfer, lista posturilor actualizate după pretransfer (28.04.2014 ore 19) eventualele corecturi vor fi comunicate telefonic la 0265-213779 int. 106 în 28.04.2014 între 11-14.

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Admiterea în licee a candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Festivalul Internaţional de Film Transilvania

●   28.04.2014    Programul Conferinţei cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie"

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Târg educaţional pentru admiterea în învăţământul profesional de stat, 2014-2015

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele concursului judeţean de matematică, clasa a IV-a, KOBAK

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Graficul şedinţei publice pentru art.253 - 29.04.2014

●   28.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Participarea directorilor în cadrul şedinţei publice pentru pretransferarea personalului didactic titular - 28.04.2014!

●   28.04.2014    În atenţia cadrelor didactice - Şedinţa publică pentru pretransferarea personalului didactic titular se amână cu o oră!

●   25.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Graficul şedinţei publice pentru pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi prin consimţământ - 28.04.2014

●   25.04.2014    Ordin privind organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2013-2014

●   25.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Cerc metodic al directorilor din învăţământul liceal

●   25.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   25.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Turnirul scriitorilor, ediţia I

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programul "UTBv susţine performanţa"

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Forumul mondial al Limbii Franceze cu tema "Francofonia creativă"

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Germană - Curs de perfecţionare cu tema "Educaţie prin activarea elevilor"

●   24.04.2014    Graficul probelor pratice-orale Pretransfer - 25 aprilie 2014.

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Profesori asistenţi pentru faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Repartizarea elevilor pentru faza judeţeană a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

●   24.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Cercul metodic al consilierilor educativi din liceele din municipiul Târgu Mureş

●   23.04.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară- Etapa judeţeană a Festivalului dansurilor şi obiceiurilor populare pentru elevii claselor I-IV "Tradiţii, comori populare"

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Concurs de tenis de masă

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie microbuze

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Recomandare zi liberă - 02.05.2014

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - ENO TREE PLANTING DAY 2014 şi ENO TREELYMPICS 2014

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind unităţile de învăţământ cu personalitate juridică şi a celor care devin structuri în urma restructurării reţelei şcolare

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de TIC- Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia informaţiei, etapa judeţeană!

●   23.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie rechizite

●   22.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Etapa judeţeană a Concursului Naţional Şcolar de Şah "Elisabeta Polihroniade"

●   17.04.2014    Lista cadrelor didactice care au depus dosar de pretransfer în etapa a II-a

●   17.04.2014    În atenţia contabililor - situaţii financiare

●   16.04.2014    Afiş Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" Târgu-Mureş, 5 - 7 mai 2014

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Informatică - Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Rezultatele Concursului judeţean "Emoţiile primăverii"

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Rezultatele Concursului judeţean "Limba română e patria mea"

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Regulamentul Concursului Judeţean de Dans Modern - Sighişoara

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică- Rezultate la Olimpiada de Matematică a Satelor Mureşene "Conf. dr. Adrian Petrescu"

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică- Ediţia a XXX-a a Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii

●   15.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - În atenţia cadrelor didactice care au contracte de muncă pe perioadă determinată

●   14.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Solicitare comisii pentru Bacalaureat

●   14.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare comisii pentru Evaluare Naţională

●   14.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I

●   14.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ pe probleme de mobilitate a personalului didactic

●   14.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursurile "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"

●   11.04.2014    Raport cu locurile rămase libere după a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   11.04.2014    Lista candidaţilor admişi după a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   11.04.2014    În atenţia cadrelor didactice participante la etapa de restrângere de activitate. Deciziile se elibereaza în 14-17 aprilie 2014 între orele 10-14 la secretariatul ISJ Mureș cam. 105.

●   11.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară- Etapa judeţeană a Festivalului dansurilor şi obiceiurilor populare pentru elevii claselor I-IV "Tradiţii, comori populare"

●   10.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Naţional "Tinerii dezbat"

●   10.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi consilierilor educativi - Raportarea programului "Scoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   09.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi consilierilor educativi - Concurs naţional EUROSCOLA

●   09.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română şi de Educaţie fizică - Concurs naţional de literatură şi jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play"

●   09.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică şi Arte vizuale - "Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor"

●   08.04.2014    Model - Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin, definitivarea în învăţământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau 2011)

●   08.04.2014    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete.

●   08.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   08.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteţi o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet și vacant pentru care propuneţi menţinerea pensionarilor ca titulari.!

●   08.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteţi o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet cu viabilitate de 4 ani și vacant pentru care propuneţi marcarea pe art. 253.!

●   07.04.2013    În atenţia profesorilor - Înscrie-te în campania "Europa Casa noastră"

●   04.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate și a celor ocupate (colorate cu galben). Erorile constatate faţă de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 08.04.2014 între orele 8-14, la nr. de telefon 0265-213779 int. 106.

●   04.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Premiile Zayed

●   04.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Săptămâna Porţilor deschise - ISU "Horea"

●   04.04.2014    Unităţile de învăţământ care au trimis condiţii specifice de ocupare a posturilor în etapa de pretransfer pot să le ridice de la secretariatul ISJ Mureş!

●   03.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Finalizarea validării fişelor pentru înscrierea la clasa pregătitoare!

●   03.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Plată hotărâri judecătoreşti!

●   03.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Depunere dosare pentru Concursul de acordarea gradaţiilor de merit

●   03.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţia înscrierilor la clasa I

●   03.04.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Festival de teatru şcolar "Minunata lume a scenei"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Informatică şi TIC liceu - Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei judeţene de Tehnologia Informaţiei

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Tabăra de vară "Creatori de viitor" - termen 10.04.2014!

●   02.04.2014    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - grafic continuitate 2014.

●   02.04.2014    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - grafic prelungirea activitate pentru pensionari 2014.

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind Programul "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la Examenul Naţional de Definitivat

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Rezultate finale la Concursul Naţional de Geografie "Terra"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Naţional de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Naţional de Matematică LuminaMath (tabăra)

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul!

●   02.04.2014    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - grafic preluare dosare pretransfer 2014, model cerere pt. ISJ, model acord pentru ISJ.

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Date cu privire la unitatile de invatamant!

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Activităţi sportive în cadrul săptămânii "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări plăţi sentinţe judecătoreşti

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programul "EURO 200"

●   02.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programul de formare continuă "Abilitare curriculară pentru metodişti I.Ş.J. şi responsabili de cerc pedagogic"

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada de Matematică - faza naţională

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada Satelor Mureşene de Matematică- Dr. Adrian Petrescu

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la gradul II didactic, sesiunea 2014 - Dosare incomplete

●   01.04.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie şi Ştiinţe socio-umane - Întâlnire de lucru cu elevii calificaţi la etapele naţionale ale Olimpiadelor de Istorie şi Ştiinţe socio-umane

●   31.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Respectarea numarului minim de elevi pe clasa

●   31.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Olimpiada internaţională de limba şi creţia literară rromani

●   31.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică

●   28.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Completare chestionare I.S.E.

●   28.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Model antet şcoli

●   27.03.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ liceal - Invitaţie la Sesiunea ştiinţifică a cercurilor ştiinţifice studenţeşti la Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş

●   27.03.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ liceal - "Zilele Porţilor Deschise" la Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş

●   27.03.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ preşcolar - Precizări cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar

●   27.03.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română- Invitaţie/Apel la Conferinţa "Experienţe didactice în context multicultural"

●   27.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Modificare adresă de e-mail pentru trimiterea formularului de înscriere pentru Concursul Naţional "Tinerii dezbat"!

●   27.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concurs de lectură "Bătălia cărţilor"

●   27.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară - Jocurile de mişcare "Fanteziile jocului"

●   27.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   26.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie Plastică - Concurs de compoziţie cu tematică liberă, la alegere

●   26.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a învăţătorilor claselor a II-a - Festivalul judeţean al jocurilor muzicale şi de mişcare

●   26.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Conferinţa internaţională cu tema "Spectrul educaţiei III - Creativitatea"

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa a doua de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programe de conversie profesională

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări excursii

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Regional Interjudeţean de Educaţie ecologică "S.O.S.- Terra!"

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a preşedintelui Consiliului Elevilor - Şedinţa Consiliului Judeţean al Elevilor

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Întâlnirea de lucru cu loturile naţionale

●   25.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2014 - etapa a II-a

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, a profesorilor şi metodiştilor de Educaţie fizică

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie privind reanalizarea planului de şcolarizare la clasa pregătitoare - 2014

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Concursul Naţional de Geografie "Terra"

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concursul Judeţean pentru elevii de gimnaziu "Limba română este patria mea"

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Simpozionul "Gheorghe Sinacai - 260 de ani sub semnul istoriei"

●   24.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concursul de creaţie şi interpretare artistică "Vasile Voiculescu"

●   21.03.2014    Lista cererilor nesoluţionate după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   21.03.2014    Lista candidaţilor admişi după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   21.03.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Calendar avizare CDȘ.

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de lucru cu tema "Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani"

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Afişarea candidaţilor înmatriculaţi, numărul locurilor libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă, la clasa pregătitoare, vor fi afişate la ora 14,00!

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de Geografie

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Luduş

●   21.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a coordonatorului de proiecte educaţionale - Concursul Naţional "Made for Europe"

●   20.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţia înscrierilor în clasa I!

●   20.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, a contabililor şi a secretarelor - Precizări privind plata hotărârilor judecătoreşti

●   20.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind plata inspecţiilor la clasa pentru obţinerea gradelor didactice

●   20.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind finalizarea procesării cererilor de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare!

●   20.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Curs "Consiliere şi orientare" organizat de CCD

●   20.03.2014    În atenţia educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureş urban

●   20.03.2014    În atenţia educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Sovata

●   20.03.2014    În atenţia educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureş rural

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ implicate în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs Naţional "Tinerii dezbat", termen de înscriere 28 martie 2014

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, a profesorilor de matematică şi informatică - Concursul Naţional de Matematică şi Informatică "Grigore Moisil" şi Concursul Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr"

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale după contestaţii obţinute la Olimpiada judeţeană de Limba franceză

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programul ERASMUS+ - prelungire termen de depunere online a formularului de candidatură

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Competiţii ONSS

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Târg educaţional 28-30 martie 2014

●   19.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie plastică-vizuală - Concurs tradiţional de pictură AHMET YEŞIL

●   18.03.2014    În atenţia directorilor cu posturi vacante și a cadrelor didactice interesate-Centru de concurs suplinire 26 martie 2014, lista posturilor vacante / rezervate, reprezentatul ISJ Mureș în comisie, atribuţii membrii comisie.

●   18.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal- Verificati adresele de e-mail!

●   18.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional de competente lingvistice în limba română pentru minorităţi

●   18.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Made for Europe", termen 20 martie 2014!

●   18.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a contabililor - Restanţe la abonamente

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei animatorilor

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei de pedagogie-psihologie (licee pedagogice)

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unitătilor de învăţământ beneficiare ale proiectului "Internet în şcoala ta" - verificaţi adresa de e-mail a şcolii!

●   17.03.2014    În atenţia cadrelor didactice - deciziile pentru completare de catedră și întregire se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș cam. 105 în 19-20 martie 2014 între orele 9-15.

●   17.03.2014    ULTIMA ZI DE INSCRIERE - În atenţia directorilor(vă rugăm anunţaţi profesorii) - Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" - ediţia a III-a - 5-7 mai 2014 - Tirgu Mures!

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la concursul judeţean Mesemondo verseny (Micul povestitor), clasa a II-a

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Concurs interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Programul "Europa, casa noastră"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Primul Turneu European de Tineret al Jocurilor Delfice, Moscova

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs internaţional de desen "Joy of Europe", Belgrad 2014

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene - anul 2014

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Calendarul activităţilor educative naţionale - anul 2014

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportarea programului "Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ din zona Sighişoara - Activitate în cadrul programului "Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs naţional "Mesajul meu antidrog"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au construcţii începute şi nefinalizate

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ediţia a IV-a a proiectului "Tabara de film"

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ghiduri pedagogice

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Codul de etică al personalului

●   14.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au solicitat microbuze şcolare!

●   13.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind Înscrierea în clasa pregătitoare!

●   13.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevii calificaţi la Concursul judeţean de matematică "Kobak"

●   13.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Regulamentul specific pentru Concursul de creaţie literară în limba rromani "Ştefan Fuli"

●   13.03.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu posturi vacante/rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire martie 2014. Transmitere posturi 12.03.2014-17.03.2014 ora 14,00.

●   13.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de înscriere în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2014-2015

●   12.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Calendar activităţi "Strategia Naţională de Acţiune Comunitară" 2014

●   12.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Examenul de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică

●   12.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la faza naţională ale Concursurilor naţionale şi a Olimpiadei de Matematică

●   12.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale la faza judeţeană a Olimpiadei de Matematică

●   12.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Comanda de manuale pentru anul şcolar 2014-2015

●   11.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Conectivitate la Internet!

●   11.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele etapei judeţene a Olimpiadei de Istorie

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Sighişoara

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Ludus - Iernut

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate obţinute la fazajudeţeană a Olimpiadei de Limba engleză

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de lucru cu toţi responsabilii din unităţile şcolare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, respectiv al situaţiilor de urgenţă

●   10.03.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a secretarelor - Necesar acte de studii - termen azi, 10.03.2014, ora 13.00!

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi peste 18 ani exmatriculati, retraşi sau cu abandon în perioada 01.01.2014-31.01.2014!

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate. Erorile constatate faţă de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 10.03.2014 între orele 11-15, corectat ora 15,30

●   10.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Fișe gradaţii de merit

●   07.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţa de instruire privind organizarea Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice

●   07.02.2014    În atenţia directorilor - machete anticoruptie!(vor trimite doar unităţile care au cazuri )!

●   07.03.2014    În atenţia directorilor(vă rugăm anunţaţi profesorii) - Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" - ediţia a III-a - 5-7 mai 2014 - Tirgu Mures

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a preşedintelui Consiliului elevilor - Convocare şedinţă

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor pentru învăţământ primar

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a secretarelor - Necesar acte de studii!

●   06.03.2014    În atenţia Centrelor zonale de evaluare și a Centrelor de examen pentru simularea Evaluării Naţionale - Afişarea rezultatelor!

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și cadrelor didactice - grafic preluare dosare pentru RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE.

●   06.03.2014    În atenţia Centrelor zonale de evaluare și a Centrelor de examen pentru simularea Evaluării Naţionale

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Concursul naţional Diversitate-O Șansă în plus pentru viitor.

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Selecţie elevi pentru proiectul "Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile"!

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional de proiecte antidrog "Împreună"

●   06.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba germană modernă - Rezultate finale la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba germană modernă

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Analiza şi vizualizarea lucrarilor de la simularea Evaluării naţionale

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi de clasa a VIII-a - Modelul fişei de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2014-2015

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Rezultate finale la etapa judeţeană a Olimpiadei de Biologie

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani - Săptămâna meseriilor

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul şedinţelor publice pentru completarea catedrei la titulari pentru anul şcolar 2014-2015

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Etapa judeţeană a Olimpiadei de Geografie

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal

●   05.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Alege, este dreptul tău"

●   05.03.2014    Concurs suplinire - februarie 2014 - Repartizări.

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică/învăţători, secţia maghiară - Festivitatea de premiere a Concursului de matematică "Zrinyi Ilona"

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba engleză - Rezultatele după proba scrisă a Olimpiadei de Limba Engleză - liceu

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba engleză - Concurs de dezbateri "Agree to disagree"

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Concurs naţional "O zi în comunism: file de jurnal secret"

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română- Invitaţie/Apel la Conferinţa "Experienţe didactice în context multicultural"

●   04.03.2014    Simulare examene naţionale 2014 (Evaluare naţională, Bacalaureat) - Subiecte - Bareme - Limba şi Literatura Română

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Concursului de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura germană maternă

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate Concursului judeţean Regemondo verseny - "Lumea legendelor"

●   04.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de religie - cultul ortodox

●   04.03.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani!

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică- Etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie- Etapa judeţeană a Olimpiadei de istorie

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situatie Evaluare naţională, clasele 2-4-6, secţia maghiară!

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Reghin, secţia română

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Târnăveni, secţia română

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Chimie - Etapa judeţeană a Concursului de chimie "Petru Poni"

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, a profesorilor şi metodiştilor - Educaţie fizică - Materiale specifice

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Festival de teatru şcolar "Minunata lume a scenei"

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică - condiţii specifice.

●   03.03.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Olimpiada interdisciplinară "Ştiinţele Pământului"

●   28.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor INCOMPLETE, vacante/rezervate. Erorile constatate faţă de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 3.03.2014 între orele 11-15 la nr. de telefon 0265-213779 int. 106, 0733-942125, 0730-040277.

●   28.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor de Limba română- Concurs de scenete "Parol, chiar eu l-am jucat" - Săptămâna "Școala altfel"

●   28.02.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   28.02.2014    Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă pentru admiterea în clasa IX-a a candidaţilor care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă

●   28.02.2014    Concurs de Creaţie Literară - "Emoţiile Primăverii"

●   28.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Acordarea sporului de dirigenţie

●   27.02.2014    Olimpiada judeţeană de Limbă, comunicare şi literatura română gimnaziu - Rezultate. Subiecte. Bareme. Regulament specific

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Festivalul naţional de creaţie şi interpretare "Ana Blandiana"

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul "Drepturile copilului"

●   27.02.2014    Reamintire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Concurs de evaluare în educaţie limba și literatura romană, etapa a II-a.

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Alege, este dreptul tău"

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de altă specialitate care predau disciplina Educaţie muzicală

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Ordin privind organizarea, funcţionarea, admiterea și calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani!

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Verificaţi periodic adresa de e-mail a școlii și a persoanei de contact pentru simulare Bacalaureat!

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de Limba şi literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Olimpiada judeţeană de Limba română, liceu - Rezultate. Subiecte. Bareme. Regulament specific

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Made for Europe"

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura operaţională privind realizarea vizualizării lucrărilor scrise la simularea Evaluării naţionale 2014

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de informatică - Olimpiada de Informatică, faza judeţeană

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică, secţia maghiară - Concursul de Matematică al Gimnaziilor Maghiare

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la gradul II- Precizări

●   27.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Ziua Protecţiei Civile

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor de Limba română- Concurs de scenete "Parol, chiar eu l-am jucat" - Săptămâna "Școala altfel"

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Olimpiada judeţeană de Limba latină-Rezultate.Subiecte.Bareme.Regulament specific

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Rezultate la faza judeţeană a Olimpiadei din aria curriculară TEHNOLOGII

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor de istorie - Concursul naţional de creaţie "Un altfel de muzeu în școala ta: Muzeul comunismului"

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Elevi calificaţi la faza judeţeană a Olimpiadei de Matematică a Satelor Mureşene

●   26.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ- Implementarea sistemului de control intern/ managerial

●   25.02.2014    RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUREŞEAN - ANUL ŞCOLAR 2013-2014, SEMESTRUL I.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Olimpiada judeţeană de limba italiană.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Olimpiada judeţeană de limba franceză.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Concurs festival cu participare internaţională Chants, sons sur scene.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Concurs de evaluare în educaţie limba și literatura romană, etapa a II-a.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Rezultatele elevilor participanţi la etapa judeţeană a Olimpiadei naţionale de limba și literatura rromani.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Olimpiada de știinţe socio-umane etapa judeţeană.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ-Elevii calificaţi pentru Olimpiada de știinţe socio-umane, nivel liceal.

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Centralizator prvind circumscripţiile școlare din municipiul Tg. Mureș

●   25.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Calendar avizare CDȘ.

●   24.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Grafic preluare dosare - completare de catedra la titulari, 4-5 martie 2014

●   24.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Convocare informaticieni

●   24.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Competiţia naţională "Şcoală Europeană"

●   24.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică, secţia maghiară, gimnaziu - Concursul de Matematică al Gimnaziilor Maghiare din România

●   21.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări înscriere în clasa pregatitoare

●   21.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Cercuri de elevi "Prietenii pompierilor"

●   21.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Concursul Naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

●   21.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Biologie

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Religie greco-catolică - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Religie greco-catolică

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Religie ortodoxă - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Religie ortodoxă

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015 - actualizat

●   20.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Centralizator privind circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureş, actualizat

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Elevi calificaţi pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de Istorie (gimnaziu şi liceu)

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română (gimnaziu şi liceu)

●   20.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi responsabililor cu salarizarea - Edusal - versiunea 1.18.4

●   19.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Elevi calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică (gimnaziu şi liceu)

●   19.02.2014    În atenţia elevilor claselor a XII-a - Ofertă plan şcolarizare pentru Academia Tehnică Militară

●   19.02.2014    În atenţia cadrelor didactice interesate - Anunţ posturi vacante - Liceul "Dr. Lind" Câmpeniţa

●   19.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare date CJRAE

●   19.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura germană maternă - Olimpiada judeţeană de Limba şi literatura germană maternă

●   19.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015 - actualizat

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care organizează înscrierea în clasa pregătitoare - Ziua Portilor Deschise

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015

●   18.02.2014    Reamintire: în atenţia directorilor - Concursul Naţional de Creaţie Artistică "Brâncuşiana 2014"

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a preşedintelui Consiliului elevilor - Şedinţă

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a învăţătorilor claselor a II-a- Festivalul judeţean al jocurilor muzicale şi de mişcare

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Festivalul de teatru şcolar "Provocările cortinei"

●   18.02.2014    Reamintire - În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   18.02.2014    Reamintire - În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul zonale de Matematică "Kobak"

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Informaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concurs interjudeţean de creaţie artistică "Amândoi, în aburul pâinii..."

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană "Universul cunoaşterii prin lectură". Rezultate finale. Subiecte. Bareme. Regulament specific.

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie unităţi de învăţământ care aniversează cel puţin 50 de ani de la înfiinţare

●   18.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Cercul pedagogic al educatoarelor, zona Târgu Mureş - secţia română

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul judeţean "Cultură şi spiritualitate românească". Rezultate finale. Subiecte. Bareme. Regulament specific.

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Olimpiada judeţeană de istorie

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică gimnaziu - Olimpiada Locală de Matematică a satelor Mureşene "Conf. Adrian Petrescu"

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a persoanelor de contact din centrele de comunicare - verificati adresele de e-mail!

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Decizii comisii de simulare a Evaluării naţionale!

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - evaluarea preşcolarilor

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Şedinţă de lucru A.R.P.F. - filiala Mureş

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Concurs de creaţie poetică francofonă

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de chimie - Etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Tipizate pentru simulare!

●   17.02.2014    OMEN 3080/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/2013

●   14.02.2014    În atenţia centrelor de examen pentru simularea evaluării naţionale - Informatii referitoare la simulare!

●   14.02.2014    Centrelor de examen/centrelor de evaluare pentru simularea evaluării naţionale - Comisii!

●   14.02.2014    În atentia cadrelor didactice interesate - Concurs ocupare posturi vacante - Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureş

●   14.02.2014    În atentia centrelor de examen pentru organizarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Ordin M.E.N. 3060 - Condiţii de organizare a excursiilor şi a altor activităţi de timp liber

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Verificati adresa de e-mail a scolii si completaţi macheta pentru clasa a VI-a!

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar/ profesorilor de matematică - Concurs de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia româna, maghiară şi germană) - Conferinţă - Proiect de implementare a disciplinei opţionale Educaţia fianciară

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura latină - Olimpiada judeţeană de Limba latină

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană de Limbă, comunicare şi literatura română gimnaziu

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană de Limba şi literatura română liceu

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ (ciclul primar şi gimnazial) - Proiectul naţional Ziua Limbii Materne - 21 februarie "Călătoria mea multiculturală"

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ desemnate ca centre de comunicare pentru Evaluare Naţională - Transmiteţi urgent documentele pentru persoana de contact!

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de Istorie, Ştiinţe socio-umane şi Informatică - Concurs "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Informaţii simulare Evaluare Naţională!

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabilului cu formarea continuă - Situaţie nominală personal care necesită cuprindere în programe de formare continuă

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   13.02.2014    În atentia profesorilor de Educaţie fizică

●   13.02.2014    În atentia profesorilor de Educaţie fizică, responsabili de cercuri pedagogice - Programul competiţiilor sportive din cadrul ONSS

●   12.02.2014    În atentia Centrelor de examen pentru organizarea simulării Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia Centrelor de comunicare pentru organizarea simulării Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar - Simularea Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - vă rugam să finalizaţi introducerea datelor în SC3 până la ora 16.00!

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada judeţeană de Limba engleză - liceu

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul francofoniei

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor BDNE (verificaţi şi adresa de e-mail a şcolii)!

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie muzicală şi Educaţie muzicală specializată

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Notă cu privire la organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară "TEHNOLOGII"

●   11.02.2014    În atentia profesorilor de Limba şi literatura rromani şi a profesorilor din învăţământul primar în limba rromani

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu nivel de învăţământ gimnazial - Olimpiada şcolară de Educaţie tehnologică

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Religie- Concursul judeţean "Cultură şi spiritualitate românească"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul judeţean "Universul cunoaşterii prin lectură"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul zonale de Matematică "Kobak"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul Judeţean de Matematică "Brenyo Mihaly"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Informatică şi TIC - liceu şi gimnaziu

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Germană Modernă

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura rromani

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor care predau disciplina Istoria si tradiţiile rromilor

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică, responsabili de cercuri pedagogice

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor din învăţământul sportiv integrat si/sau suplimentar

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Centralizator privind circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureş

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Sedinţa de analiză a activităţii ISJ Mureş pentru semestrul I, an şcolar 2013-2014

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de fizică - Revenire la adresa 503/30.01.2014 Olimpiada judeţeană de Fizică!

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Istorie - Etapa locala a Olimpiadei de Istorie

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal si a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limba engleză - Seminar Cambridge British Council

●   07.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal si a preşedintelui Consiliului elevilor - Şedinta

●   06.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie rechizite şcolare (verificaţi adresa de e-mail a şcolii)!

●   03.02.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ special și special integrat

●   03.02.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ tehnologic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani

●   31.01.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ tehnologic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani!

●   31.01.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ din judeţul Mureş - Precizări privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

●   31.01.2014    În atentia directorilor şi responsabililor cu salarizarea din unităţile de învăţământ din judeţul Mureş!

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de geografie - Concurs Naţional de Geografie "Terra" şi Olimpiada de Geografie

●   30.01.2014    În atenţia secretarelor-situaţia pensionarilor conform adr. 119/13.01.2014-școlile care nu au transmis (marcate cu roșu) vor transmite situaţia pe fax-ul ISJ Mureș.

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de Limba română - Calendarul Olimpiadelor şcolare

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de Educaţie fizică

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de măsuri cu privire la ADMITERE 2014

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista elevilor calificaţi pentru etapa zonală a olimpiadei de Istorie

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic - Proiectele documentelor care reglementează învăţământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de fizică - Olimpiada judeţeană de Fizică

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada locală de Matematică!

●   28.02.2014    Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a a candidaţilor care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

●   29.01.2014    Elevii calificaţi la concursul judeţean "Versmondo verseny - Lumea poeziei", clasa a III-a

●   29.01.2014    Rezultate finale - Olimpiada de Limbă, comunicare și literatură română (gimnaziu) - etapa zonală. Subiecte. Regulament specific

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de informatică şi TIC liceu - Permise ECDL

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Proiect educaţional "Protejăm natura pentru viaţă"

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportare - violenţa în şcoli şi prevenirea consumului de droguri

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Ofertă educaţională pentru elevii de liceu, lansată de Eastern Mediterranean International School - filiala Israel

●   28.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Criterii unice - Anexa 2 pct. IV, OMEN 5451/2013

●   28.01.2014    În atenţia directorilor de Licee Tehnologice din judetul Mureş parteneriat din partea Federaţiei "Maisons familiales rurales"

●   27.01.2014    Rezultate olimpiade de stiinţe socio-umane - etapa locala - nivel liceal

●   27.01.2014    Echipajele calificate la concursul judeţean de limba maghiară - Clasa a IV-a

●   27.01.2014    În atenţia directorilor şi a responsabililor cu salarizarea - Edusal!

●   27.01.2014    Colocvii Didactice Naţionale - Coordonate ale literaturii române contemporane

●   24.01.2014    Calendarul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

●   23.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Religie - Plan de activităţi

●   23.01.2014    Toate unităţile de învăţământ care au clasa a VIII-a să verifice adresa de e-mail

●   22.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Comisia de evaluare Olimpiada de Limbă , comunicare şi Literatura Română

●   22.01.2013    Colocviu grad I la UBB Cluj N., UBB - exstensia Tg.Mures - modificat

●   22.01.2014    Olimpiade scolare discipline tehnice - 2014

●   22.01.2014    Precizari aplicare nomenclatoare si ordine curriculum - 2014

●   22.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba franceză - olimpiada faza locală

●   22.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba engleză - olimpiada faza locală

●   22.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor responsabili de catedra de la liceele - şedinţă de instruire

●   21.01.2014    În atenţia directorilor - Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare

●   21.01.2014    În atenţia directorilor - si a profesorilor de educaţie fizică - proiectul "Liber în mişcare"

●   21.01.2014    Documente "Etică"

●   20.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Calendarul olimpiadelor şcolare COMPLETAT

●   20.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Concurs de interpretare artistică a poeziei lui Grigore Vieru la implinirea a 5 ani de la moartea Poetului

●   20.01.2013    În atenţia directorilor - si a profesorilor de educatie fizica - probleme diverse

●   20.01.2014    În atenţia directorilor - accesul în şcoli ai reprezentantilor ANTCP

●   20.01.2014    În atenţia directorilor - Reuniunea de informare privind Programul ERASMUS+(completare lista)!

●   20.01.2014    În atenţia directorilor si a contabililor - situatii financiare

●   20.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor de istorie - Ziua Unirii Principatelor Române

●   20.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a responsabililor BDNE - Cererile de transfer pentru elevii din alte judeţe au fost aprobate, cu excepţia celor proveniţi din judeţele Alba, Braşov, Harghita, Hunedoara, Vâlcea!

●   20.01.2014    Colocviu grad I seria 2014-2016 la UBB - extensia Tg.Mures si Lucian Blaga Sibiu

●   17.01.2014    Precizari Internet in Scoala Ta

●   17.01.2014    Reamintire(ultima zi de inscriere) Etapa zonală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatura Română - nivel gimnazial!

●   17.01.2014    În atenţia directorilor - Concursul Naţional de Creaţie Artistică "Brâncuşiana 2014"

●   16.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Biologie - Olimpiada de Biologie

●   16.01.2014    În atenţia profesorilor de Educaţie fizică - Cupa Coca-Cola

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Premianţii Concursului Judeţean de Matematică "Simon Petru" 2014

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Graficul concursurilor de Matematică ianuarie- iunie 2014

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Concursul pentru acces în clasele pregătitoare pentru marile şcoli din Franţa - Matematică

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Curs de formare pentru profesorii de Matematică - liceu

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Apelul National 2014 pentru ERASMUS+

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Reuniunea de informare privind Programul ERASMUS+

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Concusul "Scoli pentru un viitor verde"

●   15.01.2014    În atenţia directorilor - Repartizare materiale - Proiectul EDSANO!

●   15.01.2014    În atenţia directorilor - Prevenirea violenţei în şcoli

●   15.01.2014    În atenţia directorilor şi a consilierilor educativi - Concursul de creatii - Frosty - omul de zăpadă

●   15.01.2014    În atenţia cadrelor didactice - Colocviu de admitere la gradul I, seria 2014-2016, la Universitatea "Petru Maior" Targu Mureş

●   14.01.2014    În atenţia directorilor - Sedinţă

●   14.01.2014    Reamintire - În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Muzică

●   14.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Invitatie : Ziua Culturii Naţionale - 15 Ianuarie 2014

●   14.01.2014    Inspectii educatie fizica 2013-2014

●   14.01.2014    În atenţia directorilor - sancţiuni

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba rromani - Calendarul olimpiadelor/concursurilor şcolare

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Reghin - Cerc pedagogic

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Sighişoara - Cerc pedagogic

●   13.01.2014    n atenţia directorilor - controlul privind respectarea legalităţii în domeniile apărării împotriva incendiilor

●   13.01.2014    În atenţia directorilor - Educaţie financiară(CDS)

●   13.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Engleză - invitatie la evenimentul "Cambridge English Exams - Seminar Day"

●   13.01.2014    Invitatie la MARATONUL POEZIEI „CITEŞTE-LE TÂRGUMUREŞENILOR!”

●   13.01.2014    Modificare plan şcolarizare 2014-2015 privind introducerea învăţământului profesional clasa a IX-a

●   13.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de ştiinţe socio - umane - Olimpiada locala

●   13.01.2014    REAMINTIRE - Concursul Judeţean de creaţie şi interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   13.01.2014    În atenţia directorilor - de trimis lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare

●   10.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Invitatie : Ziua culturii naţionale - 15 Ianuarie 2014

●   10.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Muzică

●   10.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Festivitatea de premiere a Concursului de matematică NUMERUS

●   10.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Repartizare materiale educaţie pentru sănătate

●   09.01.2014    Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014(clasele II,IV,VI)

●   09.01.2014    CALENDARUL simulărilor evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 - 2014

●   09.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia tinerilor peste 18 ani exmatriculaţi în perioada 11.12.2013 - 31.12.2013

●   09.01.2014    Şedinţe de lucru privind mobilitatea personalului didactic(14-23 ianuarie - modificat)!

●   09.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Engleză - Concurs international "Public Speaking Competition"(adrienne_kadar@yahoo.com)

●   09.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş(cerc pedagogic)

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Calendarul olimpiadelor şcolare - etapele judeţene şi naţionale

●   08.01.2014    În atenţia directorilor - protocol de colaborare privind educaţia juridică

●   08.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Concursul local de Matematic a "Simon Petru"

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - cheltuieli efectuate cu inspecţiile speciale şi curente

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Săptămâna eminesciană

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul Judeţean de creaţie şi interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   08.01.2014    În atentia unităţilor de învăţămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - sedinta!

●   08.01.2014    În atenţia directorilor - program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă intitulat "Management educaţional"

●   07.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - etapa zonală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatura Română - nivel gimnazial

●   07.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura maghiară - referitor la concursurile de limba maghiară "Simonyi Zsigmond", "Implom Jozsef", "Mikes Kelemen"

●   07.01.2014    În atenţia directorilor - laboratoare chimie, fizică şi biologie!

●   07.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor de informatică - Concurs de informatică aplicată INFOMATRIX

●   07.01.2014    În atenţia directorilor - ședinţe de lucru Mobilitate 2014 - 2015

●   07.01.2014    În atenţia directorilor - Consorţii școlare.

●   06.01.2014    PRECIZĂRI referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

●   06.01.2014    În atenţia directorilor - Tabăra de film 2014

●   06.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Invitaţie la Şezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   06.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Concurs Naţional de Creaţie literară "Ion Creangă"

●   06.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Concursul Internaţional de creaţie lirică "Eminesciană"

●   06.01.2014    În atenţia directorilor din învăţământul integrat sportiv şi a profesorilor de educaţie fizică - bilanţul activităţii

●   06.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor de limbi moderne - sedinţă Consiliu Consultativ

●   06.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Ridicare numiri experti în managementul educaţional

●   06.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situatie navete decmbrie

●   06.01.2014    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situatia tinerilor peste 18 ani exmatriculaţi în perioada 15.11.2013 - 11.12.2013

●   19.12.2013    În atenţia unităţilor de pe listă - Precizări Internet în Școala Ta!

●   19.12.2013    În atenţia directorilor - Programul Erasmus+ - Cod de identificare

●   19.12.2013    În atenţia directorilor - educaţie ecologică

●   18.12.2013    Lista posturilor pentru concursul de suplinire din ianuarie 2014, (ultima actualizare 06.01.2014 ora 11,00).

●   18.12.2013    În atenţia directorilor - harta serviciilor socio-educaţionale

●   17.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - Examen DELF

●   17.12.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de informatică - Examen de atestare a competenţelor profesionale

●   16.12.2013    În atenţia directorilor - Prevenirea segregărilor în unităţile de învăţământ

●   16.12.2013    În atenţia directorilor - Concurs de Matematica "Simon Petru"

●   16.12.2013    În atenţia unităţilor - Gradul I 2014-2016 - Probleme dosare

●   16.12.2013    În atenţia directorilor - programul "Erasmus+"

●   16.12.2013    În atenţia unităţilor de pe lista ataşată - "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   12.12.2013    Premiatii concursului National de Matematica Luminamath

●   12.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - olimpiada locala

●   11.12.2013    În atenţia directorilor - Concurs de eseuri filosofice - "Din lumea Sofiei"

●   11.12.2013    În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ - pentru proiectul Planului de școlarizare se completează și anexele 11 a și 11 b, anexe postate pe site în data de 20.11.2013 (aceste anexe vor fi înaintate la ISJ cam 118)!

●   10.12.2013    Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare Biologie-Geografie - 2013-2014

●   10.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - schimbare locaţie Modul V din cadrul programului "Prevenirea violentei în şcoli"!

●   10.12.2013    În atenţia directorilor - unităţile de învăţământ de pe lista să verifice adresa de e-mail a unităţii și să completeze tabelul cu datele cerute(atent)Termen 10.12.2013 ora 12 - este OBLIGATORIU să completaţi toate celulele și să corectaţi și denumirea unităţii unde este cazul!

●   10.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie muzicală şi educaţie specializată - sesiune dezbatere

●   10.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ cu filiera teoretică şi vocaţională - şedinţă de lucru

●   11.12.2013    În atenţia directorilor - Concurs de eseuri filosofice - "Din lumea Sofiei"

●   09.12.2013    Rezultate, Subiecte, Bareme etapa judeteana- Olimpiada "Lectura ca abilitate de viata"

●   09.12.2013    În atenţia directorilor - unităţile de învăţământ de pe lista să verifice adresa de e-mail a unităţii și să completeze tabelul cu datele cerute(atent)Termen 10.12.2013 ora 12!

●   09.12.2013    În atentia unităţilor de învăţământ care au posturi vacante sau rezervate neocupate şi a cadrelor didactice. - Concurs de suplinire ianuarie 2014 - pentru cadre didactice calificate şi cadre didactice fără studii corespunzătoare postului

●   09.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ din lista - "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   09.12.2013    Concursul Naţional Biblioteca anului

●   09.12.2013    În atenţia directorilor și secretarelor - numiri de refăcut ca urmare a schimbării reţelei (nume, arondări)

●   09.12.2013    În atenţia directorilor - Situaţie încărcare rapoarte clasa pregătitoare!

●   06.12.2013    În atenţia directorilor - Aplicarea în învăţământul liceal a disciplinei opţionale "Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!"

●   06.12.2013    În atenţia directorilor - Situaţia unităţilor şcolare cu personalitate juridică care, potrivit legii, pot intra în procesul de evaluare periodică

●   04.12.2013    Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

●   03.12.2013    În atenţia directorilor şi a contabililor - Precizări privind decontarea navetei elevilor!

●   03.12.2013    Înscrieri Grade didactice la Universitatea "Petru Maior" Tg.Mureş

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Plan de şcolarizare - sunt modificări la Anexa 1, vă rugăm să completaţi această variantă!

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba rromani - Cerc pedagogic

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Târg de Crăciun

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la definitivat

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli - modulul V

●   02.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Statele de personal pentru noiembrie spre aprobare!

●   02.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de fizică şi chimie - Cerc pedagogic

●   29.11.2013    În atenţia directorilor şi a educatoarelor - zona Reghin şi Ludus - Cerc pedagogic

●   29.11.2013    În atenţia directorilor - programare colindători

●   28.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică - Concursul de Evaluare în educaţie

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - clădiri construite si finalizate

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - clădiri reabilitate

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a coordonatorilor de proiecte educaţionale europene - Consfătuiri

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a consilierilor educativi - Educaţie rutieră

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - Program Ziua Naţională a României

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - documente încărcate în aplicaţia de evaluare înternă a calităţii educaţiei

●   27.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de fizică şi chimie din zona Sighişoara - cerc pedagogic

●   27.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind siguranţa elevilor

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - cuantumuri indemnizatii funcţii de conducere

●   26.11.2013    Reamintire - În atentia directorilor si a profesorilor de Limba și Literatura Română - etapa judeţeană a olimpiadei de Lectură ca abilitate de viaţă

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial şi gradiniţe - Cerc Metodic al directorilor

●   26.11.2013    Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de pe lista anexată - Unităţi care nu au nici un raport încărcat la clasa pregătitoare!

●   25.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ special - date statistice

●   25.11.2013    În atenţia directorilor si a coordonatorilor SNAC - evaluare activitate

●   25.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de instruire a responsabililor comisiilor metodice - învăţământ primar, secţia maghiară

●   25.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - 95 de ani de la Marea Unire

●   25.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de pe lista atașată - notă!

●   25.11.2013    În atenţia directorilor - contracte de catering

●   22.11.2013    În atenţia directorilor și a metodistilor de Educaţie fizică și sport - materiale

●   22.11.2013    În atenţia directorilor și a metodistilor de Educaţie fizică și sport - plan de acţiune

●   22.11.2013    În atenţia directorilor - Cost standard

●   22.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalare de studii pe baza ECTS/SECT

●   22.11.2013    Anunţ - În atenţia unităţilor de învăţământ - Atât proiectul pentru reţea şcolară cât şi adresa de confirmare privind neschimbarea reţelei şcolare trebuie avizate şi de Primărie!

●   22.11.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Educaţie fizică și sport - situaţie elevi scutiţi

●   22.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar - OMEN 5397/05.11.2013

●   21.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Proiect internaţional "Children's World"

●   21.11.2013    În atenţia directorilor - Şedinţă de lucru - BDNE

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - concurs matematică

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor metodişti şi a responsabililor de cerc pedagogic Matematică - Informatică

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesoriulor de fizică chimie din zona luduş

●   21.11.2013    Modele subiecte, Programe examene nationale - Lb. Romana 2014

●   20.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Anexe privind Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015!

●   20.11.2013    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba și Literatura Română - etapa judeţeană a olimpiadei de Lectură ca abilitate de viaţă

●   20.11.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de istorie - Distribuire revistă istorică "ERA"

●   20.11.2013    Rezultatele selecţiei de experţi în management, după contestaţii

●   20.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Revenire la adresa nr. 1062/19.11.2013!

●   20.11.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor din învăţământul primar - Graficul concursurilor şi activităţilor educative extracurriculare în anul şcolar 2013-2014, secţia maghiară

●   20.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor - situaţie clădiri!(unitati de la care nu am primit situatia)!

●   20.11.2013    Lista posturilor repartizate în urma concursului de suplinire din noiembrie

●   20.11.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor - apel pentru selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursul şi evaluările naţionale din anul 2014!

●   19.11.2013    În atenţia directorilor, a profesorilor metodişti şi a responsabililor de cerc pedagogic - ARTA - cerc pedagogic

●   19.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ din mediul rural care aparţin de zona Tg.Mureş - în atenţia educatoarelor la secţia maghiară - cerc pedagogic

●   19.11.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Educaţie fizică și sport - cercuri pedagogice

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Reghin - Lecţie deschisă

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt, a metodoştilor şi responsabililor de cerc pedagogic - Curs de formare adresat profesorilor metodisti şi responsabililor de cerc pedagogic pentru Limbi Moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a laboranţilor chimie-fizică-biologie - Şedinţă de lucru

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt, a metodoştilor şi responsabililor de cerc pedagogic - Curs de formare adresat profesorilor metodisti şi responsabililor de cerc pedagogic pentru disciplinele chimie şi fizică

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Precizări privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014-2015

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Situaţia privind tinerii peste 18 ani care au abandonat şcoala sau au fost exmatriculaţi în perioada 15.10.2013- 15.11.2013

●   18.11.2013    În atenţia profesorilor de matematică din unităţile gimnaziale şi liceale - secţia maghiară

●   18.11.2013    Revenire - În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Matematică - Etapa judeţeană a olimpiadei de lingvistică

●   18.11.2013    În atenţia directorilor, a profesorilor de Limba și Literatura Română și a bibliotecarilor - 100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Orașului Tg.Mureș

●   18.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor - situaţie clădiri!(unitati de la care nu am primit situatia)!

●   18.11.2013    PROGRAMUL DE INTERES PUBLIC JUDEŢEAN „Prevenirea violenţei în şcoli” - Septembrie - decembrie 2013

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a cadrelor didactice - Proiect MANAGEDU

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a cadrelor didactice debutante - Definitivat 2014

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a consilierilor educativi - Activităţi extraşcolare

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt liceal - Adunarea generala de alegeri a Consiliului Judeţean al Elevilor

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de istorie/socio-umane - Calendarul şi regulamentele concursurilor şi olimpiadelor naţionale

●   14.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Matematică - Concurs Naţional de matematică LuminaMath

●   14.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Matematică - Etapa judeţeană a olimpiadei de lingvistică

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba Engleză - Lectie deschisă în cadrul cercului pedagogic

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba Germană Modernă - Cerc pedagogic

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt - Sedinta instruire metodişti

●   12.11.2013    În atentia profesorilor de Educaţie Fizică din zona Sighişoara

●   12.11.2013    În atentia metodiştilor şi responsabililor de cerc pedagogic care apartin Ariei Curriculare Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate

●   12.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a cadrelor didactice - Prevenirea violenţei în şcoli

●   12.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Matematică gimnaziu - Concurs Naţional de Matematică LuminaMath

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Matematică - Cerc pedagogic

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Cocurs Naţional de creaţie literară şi reviste şcolare "Mihai Eminescu"

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română, Limba latină - Cerc pedagogic

●   08.11.2013    Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   08.11.2013    Lista posturilor pentru concursul de suplinire din noiembrie 2013.

●   08.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor - situaţie clădiri!

●   07.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Competiţia Europeană pentru crearea de Conţinut Pozitiv adresat copiilor

●   07.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt cu profil sportiv - Proiect "Primii pasi pentru un sport curat"

●   07.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Prevenirea violenţei în şcoli

●   07.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt care au posturi vacante sau rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire pentru cadre didactice calificate şi cadre didactice fără studii corespunzătoare postului

●   07.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt care organizează concurs de suplinire

●   07.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt din zona Tîrgu Mureş - Cerc pedagogic al profesorilor de Geografie şi Biologie

●   07.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt - Proiect POSDRU/87/1.3/S/62274 - Reform Transilvania

●   06.11.2013    Programare statoct 2013!(TOATE pj-urile introduc la ISJ Mures)

●   06.11.2013    În atenţia directorilor și a contabililor - Precizări privind decontarea navetei elevilor!

●   05.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor - programare verificare state de funcţii!

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a responsabililor de cerc pedagogic Chimie/Fizică - Şedinţa responsabililor de cerc pedagogic Chimie/Fizică din judeţul Mureş

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de Limba engleză din zona Reghin - Concurs zonal de discurs public "Dare To Speak Out"

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt - Statistica privind rezultatele înregistrate în urma sondării opţiunilor școlare la elevii de clasa a VIII-a din unităţile școlare mureșene

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităţilor de învăţămînt şi profesorilor de Limba engleză - Concurs "International Public Speaking Competition Discourse"

●   05.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor - programare verificare state de funcţii! (Zona Mures si Tg.Mures va veni la ISJ cam.200, Zona Ludus la Lic.T.nr.1 Ludus la ora 13:00 , pentru celelalte zone vom anunţa locaţia în cursul zilei de mâine)! - NUMAI DIRECTORII DE ȘCOLI GENERALE SE PREZINTĂ LA ÎNTÂLNIRE!!!!

●   05.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt din municipiul Tg.Mureş - în atenţia educatoarelor la secţia maghiară - cercul pedagogic

●   04.11.2013    În atenţia directorilor - date directori

●   04.11.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - sedinta

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie şieducaţie plastică - Situaţia colecţiilor muzeale, de istorie şi arta

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învăţământ primar(secţia maghiară) - cercuri pedagogice

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar - documente

●   04.11.2013    În atenţia directorilor - "A doua şansă" - învăţământ secundar inferior

●   04.11.2013    Precizări raferitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014

●   04.11.2013    Revenire - În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ particular şi alternative educaţionale - control tematic (termen 04.11.2013 ora 12:00)!

●   01.11.2013    În atenţia directorilor - Afis "Lapte si corn"

●   31.10.2013    Rezultate concurs evaluare în educaţie - Limba și literatura română - etapa predictivă, 26 octombrie 2013 - Centrul de evaluare - Colegiul Economic "Transilvania"

●   31.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Limba Franceză din ZONA LUDUS

●   31.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de istorie - "Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de istorie"

●   31.10.2013    În atenţia directorilor completare certificate de absolvire

●   31.10.2013    În atenţia directorilor - Completare SC Absenteism

●   31.10.2013    În atenţia directorilor - concurs de proiecte pentru semestrul I al anului 2014

●   31.10.2013    În atenţia directorilor şi responsabililor cu întocmirea dosarelor de alocatii pentru tinerii peste 18 ani - azi, 31.10.2013 este termenul limită pentru preluarea dosarelor de alocaţii!

●   30.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - instruirea responsabililor de comisii metodice

●   30.10.2013    În atenţia directorilor din învăţământul liceal - Cerc pedagogic

●   30.10.2013    Lista unitatilor de la care nu am primit situatia cu cadrele (baza de date pentru formarea continua)!

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Cerc pedagogic de Limba engleză - zona Reghin

●   29.10.2013    În atenţia directorilor - lista unitatilor care nu au raspuns la adresa 8659/14.10.2013

●   29.10.2013    În atenţia directorilor si a responsabilului cu formarea continuă - repartizare metodişti pe zone

●   29.10.2013    A fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". - Au fost acordate ajutoare sociale pentru toţi solicitanţii eligibili care şi-au depus cereri

●   29.10.2013    În atenţia directorilor - SNAC

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Nominalizare coordonator SNAC

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Ordin nr.3477 privind dezvoltarea Strategiei Naţionale pentru Acţiune Comunitară

●   29.10.2013    Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online

●   28.10.2013    În atenţia directorilor - Situatie statistică a profesorilor de matematică

●   28.10.2013    În atenţia directorilor şi a personalului care a absolvit programul de formare continuă "Informatizarea bibliotecilor şcolare"

●   28.10.2013    În atenţia directorilor şi personalului care a absolvit programul de formare continuă "Eficientizarea activităţii de secretariat"

●   28.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Educaţie fizică și sport - protocoale de colaborare

●   28.10.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor - anunţ analize medicale

●   28.10.2013    Lista candidaţilor admişi în etapa de selectie on-line în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

●   24.10.2013    Fisier de completat pentru - “Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar” (NU MODIFICATI NIMIC DOAR COMPLETATI)! am adaugat si limba si lit.maghiara,germana!

●   25.10.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor - concurs de arte plastice "Maxim'Art"

●   25.10.2013    Precizări privind diplomele de studii

●   24.10.2013    Fisier de completat pentru - “Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar” (NU MODIFICATI NIMIC DOAR COMPLETATI)! am adaugat si limba si lit.maghiara!

●   24.10.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de matematică - Concursul Interjudeţean de Matematică "Alexandru Papiu Ilarian"

●   24.10.2013    În atenţia directorilor - Concurs suplinire noiembrie 2013 - comunicare posturi. Lista actualizată este postată la secţiunea Mișcarea personalului didactic.

●   24.10.2013    Referitor la baza de date cu formarea continuă - clarificări!

●   23.10.2013    Revenire - În atenţia directorilor şi a responsabililor cu formarea continuă - baza de date cadre!(toate cadrele did/aux, eventuale intrebari pe cadre@edums.ro) - campul CNP rectificat!

●   23.10.2013    În atenţia directorilor - Festivalul Naţional al Şanselor Tale

●   23.10.2013    În atenţia directorilor - Societatea Culturală "Mioriţa" Tg.Mureş

●   23.10.2013    În atenţia liceelor - vă rugăm până în data de 23.10.2013 ora 16 să trimiteţi faxul cu finalizarea încărcării cererilor în aplicaţia Bani de liceu(va rugam verificati rapoartele de erori)!

●   23.10.2013    Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   23.10.2013    În atenţia directorilor din lista anexată - sedinţă

●   22.10.2013    În atenţia directorilor - solicitare date rromi

●   22.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor din Municipiul Tg.Mureș - manifestare cu prilejul sărbătoririi "Zilei Armatei Române"

●   22.10.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Simpoziunul Naţional de Didactica Limbii și Literaturii Române

●   22.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - invitaţie la teatru

●   22.10.2013    Precizări privind încadrarea personalului didactic care predă curriculum de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

●   22.10.2013    Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2013-2014

●   22.10.2013    Concurs Naţional de creaţie literară "I.L.Caragiale - Momente, schiţe, comedii.."

●   22.10.2013    În atenţia directorilor - baza de date pentru învăţământul primar

●   22.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări echivalare studii pe baza ECTS/SECT

●   22.10.2013    În atenţia directorilor, consilierilor educativi şi a profesorilor de istorie - Ziua Armatei Române

●   21.10.2013    Reamintire - În atenţia directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Concursul de evaluare în educaţie

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul "Poveștile Cangurului" pentru clasele V-XII

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente concursuri, olimpiade 2013-2014

●   21.10.2013    În atenţia profesorilor de Educaţie fizică și sport - documente portofoliu

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a responsabililor de cerc pedagogic Limbi moderne - şedinţă

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Reghin - atelier de diseminare

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş(cerc pedagogic)

●   21.10.2013    Reamintire - În atenţia unităţilor de învăţămînt - baza de date a profesorilor de Lb.Română/latină!

●   21.10.2013    Reamintire - Clarificari programul social Bani de liceu(va rugam verificati la rapoarte de erori Cererile pentru care mediul trecut în cerere nu corespunde cu domiciliul )

●   21.10.2013    În atenţia directorilor - formarea şi dezvoltarea compenţelor profesionale ale cadrelor didactice în cadrul politicilor educaţionale!

●   21.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţămînt liceal - Situatie elevi peste 18 ani

●   21.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţămînt liceal - Şedinţă de lucru - alocaţii pentru tinerii peste 18 ani

●   21.10.2013    În atnţia unităţilor de învăţămînt preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor zona Ludus-Iernut - secţia română

●   21.10.2013    În atenţia liceelor - vă rugăm până în data de 23.10.2013 ora 10 să trimiteţi faxul cu finalizarea încărcări cererilor în aplicaţia Bani de liceu.

●   21.10.2013    În atenţia directorilor - ref.la selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   18.10.2013    În atenţia contabililor - Dare de seamă trim.III!(se predă pe stick sau cd, nu se acceptă dischetă)!

●   18.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţie privind învăţământul în limbile minorităţilor naţionale pentru anul şcolar 2013-2014!

●   18.10.2013    Concurs de desene şi fotografie - regulament concurs

●   18.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - opţiuni şcolare ale elevilor din clasele a VIII-a

●   17.10.2013    Rezultate finale Selecţia Corpului de profesori metodiști al Inspectoratului Școlar Judeţean Mureș

●   17.10.2013    Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată - sesiunea 2013-2014

●   17.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - exerciţii practice de simulare a noţiunilor de bază despre cutremure

●   16.10.2013    Lista suplinitorilor repartizaţi / nerepartizaţi - Concursul de suplinire din 11 oct 2013.

●   16.10.2013    In atenţia unităţilor de învăţământ - Până vineri, 18.10.2013, toate unităţile de învăţământ preșcolar și liceal vor preda caietele statistice SC 1.1, respectiv SC 4.1, SC 5.1a și SC 5.1b în două exemplare!

●   15.10.2013    Rezultatele la proba scrisă a selecţiei de metodiști

●   15.10.2013    Ședinţă cu responsabilii de cerc pedagogic și a consiliului consultativ care aparţine ariei curriculare ed.fizică

●   15.10.2013    În atenţia profesorilor de educaţie fizică și sport

●   14.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţămînt - baza de date a profesorilor de Lb.Română/latină

●   14.10.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - ref. la desfasurarea campaniei electorale pentru alegeri

●   14.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ particular şi alternative educaţionale - control tematic

●   14.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureș - date elevi

●   14.10.2013    În atenţia directorilor - registrul de incidente

●   14.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică - Situaţie grade didactice!

●   11.10.2013    Lista cadrelor didactice ADMISE pentru proba scrisă a selecţiei de metodiști, ce va avea loc în data de 14.10.2013, ora 17 la Şc.Gimn.,,Europa" Tg.Mureş.

●   11.10.2013    Au fost trimise pe mail datele de logare pentru aplicaţia unde se incarcă fișele de la clasa pregătitoare!

●   11.10.2013    Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2013 – 2014

●   11.10.2013    In atenţia unităţilor de învăţământ gimnazial - SC Absenteism pentru anul scolar 2012-2013 în BDNE!

●   11.10.2013    În atenţia cadrelor didactice înscrise la selecţia pentru Corpul de metodişti ISJ!

●   11.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ preşcolar - Cerc pedagogic pentru debutante - secţia română

●   10.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ care beneficiaza de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajaţi ai CJRAE Mureş

●   10.10.2013    In atenţia unităţilor de învăţământ - Până vineri, 11.10.2013, toate unităţile de învăţământ vor preda caietele statistice SC2.1, respectiv clasele I-VIII; termenul era 3.10.2013!

●   09.10.2013    În atenţia directorilor - Competiţia Europeană pentru crearea de Conţinut Pozitiv adresat copiilor

●   09.10.2013    In atenţia unităţilor de învăţământ gimnazial - SC Absenteism pentru anul scolar 2012-2013 în BDNE!

●   09.10.2013    În atenţia directorilor - activităţi de prevenire a traficului de persoane

●   09.10.2013    În atenţia directorilor - Ziua internaţională pentru Reducerea Dezastrelor

●   08.10.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Concursul de evaluare în educaţie

●   08.10.2013    Proiecte propuse pentru calendarul CAEN 2014!

●   08.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - personal didactic care ocupa funţia de coordonator de proiecte şi programe educaţionale europene

●   08.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli

●   08.10.2013    Lista FINALĂ a posturilor pentru concursul de suplinire din 7-15 octombrie 2013, detalii la secţiunea Mișcarea personalului didactic.

●   08.10.2013    Ordonanţă transport elevi - Art.15

●   08.10.2013    Referitor la Raport Clasa pregătitoare - vă rugăm recitiţi pasul 5 și să respectaţi, și așa trimiteţi la unitatea unde sunteţi arondaţi

●   08.10.2013    Clarificari programul social Bani de liceu

●   08.10.2013    Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice - învăţământ primar - secţia maghiară

●   07.10.2013    Bani de liceu - datele tehnice referitoare la incarcarea cererilor au fost trimise pe adresele de e-mail a liceelor(va rugam verificati , daca cineva nu a primit , sa solicite pe e-mail office@edums.ro)

●   07.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Evaluare finala ICOS

●   07.10.2013    A fost trimisa pe adresele de e-mail arondarile unitatilor care au avut clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 - Unitatile arondate sa trimita fisele elevilor la centrele arondate.(daca sunt unitati care au avut clp. si nu sunt arondate sa ne scrie pe adresa office@edums.ro)

●   07.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - date reţea școlară!

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua internaţională a educaţiei

●   03.10.2013    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice interesate. Concurs de suplinire 7-15 octombrie 2013

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Proiectul de prevenire a delicvenţei juvenile "Deschide-ţi mintea, nu fi închis!"

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele socio-umane şi istorie

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Teatrul Naţional Târgu Mureş

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua siguranţei rutiere!

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   03.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar

●   03.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele religie si religie greco-catolica

●   03.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Comemorarea Primului Razboi Mondial

●   03.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Tribuna Învăţământului

●   02.10.2013    În atenţia directorilor - state de functii

●   02.10.2013    Graficul concursusilor si olimpiadelor de Matematica

●   02.10.2013    Graficul concursurilor de Informatică

●   02.10.2013    Ghidul solicitantului - Lapte in scoli 2013-2014

●   02.10.2013    Unităţile de învăţământ de pe listă să verifice adresele de e-mail!

●   02.10.2013    Lista unităţilor de învăţământ pentru care nu au fost completate datele referitoare la mediile claselor V-VIII la disciplinele pentru care s-a susţinut proba de examen la Evaluarea naţională!

●   02.10.2013    Nota privind prelungirea duratei de înscriere la selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursul și evaluările naţionale din anul 2014

●   02.10.2013    Vă rugăm ca toate unităţile care au clasă pregătitoare să verifice dacă au raportul final pe anul 2012-2013,urmează perioda încărcării în aplicaţia CNEE a acestor rapoarte - Raport de evaluare clasa pregătitoare final(adresa din data 23.05.2013)!

●   01.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor care aparţin Ariei Curriculare Educaţie Fizică, Sport și Sănătate - Olimpiada Naţională a Sportului Școlar

●   01.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor din învăţământ sportiv integrat și/sau suplimentar

●   01.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor care aparţin Ariei Curriculare Educaţie Fizică, Sport și Sănătate - fișa disciplinei

●   01.10.2013    În atenţia directorilor - bază de date profesori educaţie muzicală/educaţie specializată și educaţie plastică

●   01.10.2013    În atenţia directorilor , consilierului educativ si a profesorului de istorie - comemorarea Holocaustului

●   01.10.2013    În atenţia directorilor de licee și a profesorilor de informatică - competenţe digitale

●   01.10.2013    În atenţia directorilor - ref.la selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   01.10.2013    Curs de formare directori!

●   01.10.2013    ORDIN privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

●   30.09.2013    Lista unitatilor care nu au completat(finalizat) SC-0!

●   27.09.2013    În atenţia directorilor (Tg.Mures)- ridicare documente ARACIP

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de TIC - subiecte de atestat

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a cadrelor didactice - proiect educaţional "Baterel si lumea NON-E"

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a consilierirlor educativi - consfătuire

●   27.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - acţiune de recartare a manualelor școlare

●   26.09.2013    Va rugam sa verificati periodic aplicatia licente.edu.ro - Sunt postate chituri de instalare AEL

●   25.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Date ale cadrelor didactice din învăţământul primar

●   25.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Programe de conversie profesională

●   25.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele biologie sau geografie

●   25.09.2013    INVITAȚIE - manifestări dedicate marcării a 30 de ani la dispariţia scriitorului Romulus Guga

●   25.09.2013    INVITAȚIE - Festivalul - concurs de poezie și eseu pentru elevi "Serafim Duicu"

●   25.09.2013    În atentia profesorilor de matematică şi a învăţătorilor - Concurs de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   25.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt - Comunicat ARACIP privind derularea activităţilor de evaluare externă 2013-2014

●   25.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care nu au completat datele conform adresei ISJ 7072 din 20 septembrie, cu termen de finalizare 24 septembrie 2013, ora 12.00!

●   24.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - alegeri

●   24.09.2013    URGENT- Termen limita de introducere in BDNE a SC0 - Vineri 27.09.2013, ORA 10!

●   24.09.2013    Prezentare raport de analiza final 2012-2013

●   24.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - programul Junior Achievement

●   24.09.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de limba romani - consfatuiri

●   24.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - machete protocoale de colaborare

●   23.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - "Patrula de Reciclare"

●   23.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Vizite de studiu pentru factori de decizie în educaţie

●   23.09.2013    Lista candidaţilor repartizaţi în urma concursului-testării din data de 19.09.2013.

●   23.09.2013    În atentia unităţilor de învăţămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - ședinţă

●   23.09.2013    Inscrieri grade didactice

●   23.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ gimnazial - Situaţie medii V-VIII

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Şedinţă de analiză a activităţii instructiv-educative

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia înscrierii absolvenţilor clasei a VIII-a, an şcolar 2012-2013, în clasa a IX-a

●   20.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Notă privind vânzarea materialelor didactice şi nedidactice în incinta unităţilor de învăţământ

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Alocaţii pentru elevii peste 18 ani - precizări suplimentare

●   19.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - scolile din lista ataşată care au asociată culoarea galbenă să blocheze starea în EDUSAL, iar cele cu roşu să introducă datele!

●   19.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ preşcolar şi primar- Concurs "Cu creta pe asfaltul copilariei" organizat de Asociaţia Info Kids

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Raportul Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru ARACIP

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - scolile din lista ataşată care au asociată culoarea galbenă să blocheze starea în EDUSAL, iar cele cu roşu să introducă datele!

●   18.09.2013    În atenţia cadrelor didactice - eliberarea numirilor emise în urma şedinţelor publice din septembrie

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - începe cursul de formare adresat cadrelor didactice din gradiniţe şi şcoli

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Alocaţii pentru elevii peste 18 ani

●   17.09.2013    Lista posturilor didactice pentru concursul de suplinire. Candidaţii înscriși la concursul de titularizare 2013, depun la centru de concurs doar cererea completată în vederea participării la concurs. Detalii privind concursul se pot obţine la centrele de concurs și de la inspectorii de specialitate. Actualizat în 17.09.2013 ora 15.30. Nu se mai admit modificări.

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia cu personalul didactic care ocupă funcţia de coordonator de programe şi proiecte educative

●   17.09.2013    În atenţia directorilor - prevenire, evaluare si consiliere antidrog

●   17.09.2013    În atenţia directorilor de grădiniţe cu personalitate juridică şi a directorilor care au în subordine grădiniţe cu program prelungit din Târgu Mureş!

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - "Prevenirea violenţei în şcoli"!

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Revenire la adresa 6932 din 13 septembrie 2013 privind procedura de selecţie a metodiştilor

●   17.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Istorie/Socio-umane - reprogramare consfătuiri

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ care organizează concurs de suplinire

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Repartizarea broşurilor din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş"

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ liceal - Dosarele de alocaţii ale elevilor care au împlinit 18 ani în lunile mai sau iunie se preiau până mâine, 17 septembrie 2013, ora 13.00, la ISJ Mureş, cam. 104!

●   16.09.2013    Se prelungește termenul de completare a machetelor în edusal până în 18.09.2013 ora 10:00

●   16.09.2013    Intrebari si raspunsuri Edusal – Macheta salarii

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - selecţie de cadre didactice în vederea constituirii corpului profesorilor metodişti pe specialităţi

●   13.09.2013    În atenţia profesorilor de Educaţie fizică din învăţământul de masă, din învăţământul sportiv integrat sau suplimentar şi din palatele şi cluburile copiilor - consfătuiri

●   13.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Istorie/Socio-umane - consfătuiri

●   13.09.2013    În atenţia contabililor unităţilor de învăţământ - vă rugăm să verificaţi adresele de e-mail!

●   13.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ care organizează concurs de suplinire

●   12.09.2013    Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice

●   12.09.2013    Nota - Bani de liceu

●   12.09.2013    Nota referitoare la completarea machetei salarii

●   12.09.2013    URGENT! - Macheta salarii Legea 284/2010 - Edusal

●   12.09.2013    REVENIRE (machete modificate)- În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situatia normarii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic!

●   11.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care nu au completat raportul din aplicaţia licente.edu.ro!

●   11.09.2013    În atenţia cadrelor didactice - Centre de concurs de suplinire 16-20 septembrie, model cerere

●   11.09.2013    În atenţia cadrelor didactice - Graficul sedinţelor publice 12-13 septembrie!

●   11.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ

●   11.09.2013    În atenţia cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat

●   11.09.2013    Invitatie - deschidere an școlar

●   11.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - alocaţii

●   11.09.2013    În atenţia directorilor - Ordine MEN(bacalaureat,evaluare nationala, titularizare,admitere)

●   11.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Geografie - consfătuiri

●   11.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Biologie - consfătuiri

●   10.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care mai au de completat raportul din aplicaţia licente.edu.ro!

●   10.09.2013    În atenţia directorilor și a educatoarelor/profesorilor pentru învăţământ preprimar de la secţia maghiară - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenţia directorilor și a educatoarelor/profesorilor pentru învăţământ preprimar de la secţia română - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor şcolare din învăţământul profesional şi tehnic- şedinţă de lucru

●   10.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Chimie și Fizică - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română, Limba latină - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Educaţie tehnologică - cercuri pedagogice

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor pentru învăţământ primar- consfătuiri

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Matematică, Informatica şi TIC- consfătuiri

●   09.09.2013    Mâine, ora 14:00 sedinţă cu directorii de la Liceele tehnologice care nu și-au realizat planul de școlarizare, cls.IX(cam. 200)!

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limba şi literatura maghiară, Limba şi literatura germană maternă, Religie reformată, Religie romano-catolică - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limbi moderne - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie muzicală şi educaţie plastică - Consfătuire

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de pe lista atasata - programul de interes public "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   09.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Licente!

●   09.09.2013    În atenţia cadrelor didactice-deciziile de completare, detașare și suplinire, după ședinţele publice din august, se eliberează de inspectorii de specialitate în perioada 9-13 septembrie 2013.

●   05.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Vă solicităm ca în perioada 9-11 septembrie 2013 între orele 9-15 vă rugăm să vă prezentaţi la camera 105 pentru ridicarea caietelor statistice

●   05.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - actul de identitate

●   05.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua pompierilor din România - competiţia sportivă de masă "Crosul Pompierilor"

●   05.09.2013    Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate-ședinţa publică. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate înclusiv plata cu ora (care îndeplinesc condiţiile de ocupare). FINAL

●   05.09.2013    Rezultate finale la examenul de bacalaureat sesiunea august - după contestaţii

●   05.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Adresă licenţe de la minister!(TOATE unităţile fac raport în septembrie)!

●   04.09.2013    În atenţia cadrelor didactice, ședinţa publică din 6 septembrie, pensionarii care și-au depus dosar la ISJ Mureș (18 persoane), titularii care nu s-au detașat în august și candidaţi nerepartizaţi

●   04.09.2013    În atenţia cadrelor didactice titulare 2013, preluare dosare detașare la cerere prin concurs specific

●   04.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - raport FINAL instalare licente!(toate unităţile care au staţii eligibile)

●   04.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Program de formare

●   03.09.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de matematică-informatică - Proba practică pentru profesorii de matematică pe catedre de tehnologia informaţiei şi comunicării

●   03.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţia calculatoarelor eligibile(primite de la MEN în comparaţie cu ce aţi declarat în aplicaţie - mare grija la servere - TABELUL ESTE PENTRU INDRUMARE )

●   03.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - raport FINAL instalare licente!(toate unităţile care au staţii eligibile)

●   02.09.2013    În atenţia cadrelor didactice suplinitoare - Anunţ renunţări la post

●   02.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a absolvenţilor clasei a VIII-a - Precizări admitere

●   02.09.2013    Rezultate finale la examenul de Bacalaureat 2013 sesiunea august - înainte de contestaţii

●   02.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Situatia normarii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic

●   30.08.2013    Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate pentru care se poate da acord plata cu ora pe modelul de comunicare postat. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate din acest an, persoanele se prezintă la postul ocupat (data eliberării numirilor se va comunica pe site) . !

●   30.08.2013    În atenţia directorilor - model firma școlară

●   30.08.2013    În atenţia directorilor - Plata cu ora titulari, pensionari, asociaţi, suplinitori.!

●   29.08.2013    În atenţia cadrelor didactice, deciziile de titularizare 2013 se eliberează în data de 02.09.2013 înte orele 10-14.

●   28.08.2013    Model de cerere - plata cu ora

●   27.08.2013    În atenţia cadrelor didactice ce au promovat examenul naţional de definitivat sesiunea 2013!

●   27.08.2013    În atenţia directorilor de unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat sau suplimentar şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport, şefi de catedră

●   27.08.2013    În atenţia directorilor de unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat sau suplimentar

●   26.08.2013    Detașări în interesul învăţământului care nu îndeplinesc condiţiile OMEC 6239/2012

●   26.08.2013    Către cluburile sportive școlare - Macheta baze sportive

●   23.08.2013    Toate unităţile de învăţământ - În atenţia persoanelor care s-au inscris la bacalaureat

●   23.08.2013    În atenţia directorilor din unităţile de învăţământ ședintă de lucru!

●   23.08.2013    Graficul ședinţelor publice detașare la cerere prin concurs specific și suplinire, sala festivă a Lic. Tehnologic C. Brâncuși Tg. Mureș.

●   22.08.2013    În atenţia directorilor - Achiziţie publică de mobilier școlar

●   22.08.2013    În atenţia contabililor - Date de contact pentru transmitere situaţii financiar contabile - termen 23.08.2013

●   22.08.2013    Grafic validare fișe suplinitori înscriși în 19 august 2013.

●   21.08.2013    Lista punctaje detașare la cerere prin concurs specific, completare de catedră titulari.

●   20.08.2013    În atenţia directorilor - cursuri de formare pentru cadrele didactice care predau in clasa pregatitoare

●   20.08.2013    În atenţia directorilor - tabel nominal supraveghetori

●   20.08.2013    În atenţia cadrelor didactice, participante la detașare sau suplinire, probe practice/orale.

●   19.08.2013    În atenţia directorilor-detașare interesul învăţământului.

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ - Precizări privind etapele de mobilitate - 16 august 2013

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice care doresc să se detaşeze - 16 august 2013 se preiau dosarele la ISJ Mureş!

●   14.08.2013    Vineri, 16.08.2013 simulare tehnica bacalaureat!

●   14.08.2013    Anunţ privind selecţia partenerului privat în baza adresei 5015/09.08.2013

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ - avize sanitare

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli!

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ - achizitia publică de mobilier pentru clasa pregatitoare

●   14.08.2013    În atenţia unitaţilor de învăţământ - verificati adresele de e-mail, se face o verificare suplimentara la situatia ASF!

●   13.08.2013    În atenţia centrelor de examen bacalaureat - Simulare tehnică în data de 16.08.2013 (verificati adresele de e-mail)

●   12.08.2013    În atenţia directorilor - program de formare

●   12.08.2013    În atentia unităţilor de învăţământ care au arondate gradinite - sedinta

●   09.08.2013    Anunţ - selecţie parteneri proiect POSDRU

●   08.08.2013    Rezultate finale Concurs titularizare 2013,

●   07.08.2013    În atentia unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Mureş - Lista actualizată a unităţilor de învăţământ care nu au transmis până la data de 6 august situaţia solicitată conform adresei 3919 din 23.07.2013!

●   07.08.2013    În atentia directorilor şi contabililor unităţilor de învăţământ - Vă informăm că în data de 09.08.2013 se vor face deschideri de credite pentru