NOUTATI
 
●   17.04.2014    Lista cadrelor didactice care au depus dosar de pretransfer în etapa a II-a

●   17.04.2014    În atenţia contabililor - situaţii financiare

●   16.04.2014    Afiş Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" Târgu-Mureş, 5 - 7 mai 2014

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Informatică - Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba română - Rezultatele Concursului judeţean "Emoţiile primăverii"

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba română - Rezultatele Concursului judeţean "Limba română e patria mea"

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului Judeţean de Dans Modern - Sighişoara

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Matematică- Rezultate la Olimpiada de Matematică a Satelor Mureşene "Conf. dr. Adrian Petrescu"

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Matematică- Ediţia a XXX-a a Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii

●   15.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - În atenţia cadrelor didactice care au contracte de muncă pe perioadă determinată

●   14.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Solicitare comisii pentru Bacalaureat

●   14.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare comisii pentru Evaluare Naţională

●   14.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I

●   14.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Şedinţă de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ pe probleme de mobilitate a personalului didactic

●   14.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile "Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa"

●   11.04.2014    Raport cu locurile rămase libere după a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   11.04.2014    Lista candidaţilor admişi după a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   11.04.2014    În atenția cadrelor didactice participante la etapa de restrângere de activitate. Deciziile se elibereaza în 14-17 aprilie 2014 între orele 10-14 la secretariatul ISJ Mureș cam. 105.

●   11.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară- Etapa judeţeană a Festivalului dansurilor şi obiceiurilor populare pentru elevii claselor I-IV "Tradiţii, comori populare"

●   10.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Naţional "Tinerii dezbat"

●   10.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi consilierilor educativi - Raportarea programului "Scoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   09.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi consilierilor educativi - Concurs naţional EUROSCOLA

●   09.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba română şi de Educaţie fizică - Concurs naţional de literatură şi jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-Play"

●   09.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Educaţie fizică şi Arte vizuale - "Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor"

●   08.04.2014    Model - Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin, definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau 2011)

●   08.04.2014    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete.

●   08.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   08.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteți o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet și vacant pentru care propuneți menținerea pensionarilor ca titulari.!

●   08.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteți o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet cu viabilitate de 4 ani și vacant pentru care propuneți marcarea pe art. 253.!

●   07.04.2013    În atenţia profesorilor - Înscrie-te în campania "Europa Casa noastră"

●   04.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate și a celor ocupate (colorate cu galben). Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 08.04.2014 între orele 8-14, la nr. de telefon 0265-213779 int. 106.

●   posturi 04.04.2014.xls    04.04.2014

●   04.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Porţilor deschise - ISU "Horea"

●   04.04.2014    Unitățile de învățământ care au trimis condiţii specifice de ocupare a posturilor în etapa de pretransfer pot să le ridice de la secretariatul ISJ Mureş!

●   03.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Finalizarea validării fişelor pentru înscrierea la clasa pregătitoare!

●   03.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plată hotărâri judecătoreşti!

●   03.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunere dosare pentru Concursul de acordarea gradaţiilor de merit

●   03.04.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situaţia înscrierilor la clasa I

●   03.04.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba română - Festival de teatru şcolar "Minunata lume a scenei"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Informatică şi TIC liceu - Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei judeţene de Tehnologia Informaţiei

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Tabăra de vară "Creatori de viitor" - termen 10.04.2014!

●   02.04.2014    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic continuitate 2014.

●   02.04.2014    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic prelungirea activitate pentru pensionari 2014.

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind Programul "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la Examenul Naţional de Definitivat

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Rezultate finale la Concursul Naţional de Geografie "Terra"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Naţional de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Naţional de Matematică LuminaMath (tabăra)

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul!

●   02.04.2014    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic preluare dosare pretransfer 2014, model cerere pt. ISJ, model acord pentru ISJ.

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Date cu privire la unitatile de invatamant!

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Activităţi sportive în cadrul săptămânii "Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări plăţi sentinţe judecătoreşti

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul "EURO 200"

●   02.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul de formare continuă "Abilitare curriculară pentru metodişti I.Ş.J. şi responsabili de cerc pedagogic"

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada de Matematică - faza naţională

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada Satelor Mureşene de Matematică- Dr. Adrian Petrescu

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a consilierilor educativi - Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la gradul II didactic, sesiunea 2014 - Dosare incomplete

●   01.04.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie şi Ştiinţe socio-umane - Întâlnire de lucru cu elevii calificaţi la etapele naţionale ale Olimpiadelor de Istorie şi Ştiinţe socio-umane

●   31.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Respectarea numarului minim de elevi pe clasa

●   31.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Olimpiada internaţională de limba şi creţia literară rromani

●   31.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică

●   28.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Completare chestionare I.S.E.

●   28.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Model antet şcoli

●   27.03.2014    În atenția unităţilor de învăţământ liceal - Invitaţie la Sesiunea ştiinţifică a cercurilor ştiinţifice studenţeşti la Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş

●   27.03.2014    În atenția unităţilor de învăţământ liceal - "Zilele Porţilor Deschise" la Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş

●   27.03.2014    În atenția unităţilor de învăţământ preşcolar - Precizări cu privire la reînscrierea/înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar

●   27.03.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română- Invitaţie/Apel la Conferinţa "Experienţe didactice în context multicultural"

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Modificare adresă de e-mail pentru trimiterea formularului de înscriere pentru Concursul Naţional "Tinerii dezbat"!

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concurs de lectură "Bătălia cărţilor"

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară - Jocurile de mişcare "Fanteziile jocului"

●   27.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie Plastică - Concurs de compoziţie cu tematică liberă, la alegere

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a învăţătorilor claselor a II-a - Festivalul judeţean al jocurilor muzicale şi de mişcare

●   26.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Conferinţa internaţională cu tema "Spectrul educaţiei III - Creativitatea"

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa a doua de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programe de conversie profesională

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări excursii

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul Regional Interjudeţean de Educaţie ecologică "S.O.S.- Terra!"

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a preşedintelui Consiliului Elevilor - Şedinţa Consiliului Judeţean al Elevilor

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Întâlnirea de lucru cu loturile naţionale

●   25.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2014 - etapa a II-a

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ, a profesorilor şi metodiştilor de Educaţie fizică

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie privind reanalizarea planului de şcolarizare la clasa pregătitoare - 2014

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Concursul Naţional de Geografie "Terra"

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concursul Judeţean pentru elevii de gimnaziu "Limba română este patria mea"

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Simpozionul "Gheorghe Sinacai - 260 de ani sub semnul istoriei"

●   24.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba română - Concursul de creaţie şi interpretare artistică "Vasile Voiculescu"

●   21.03.2014    Lista cererilor nesoluţionate după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   21.03.2014    Lista candidaţilor admişi după prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

●   21.03.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare CDȘ.

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de lucru cu tema "Admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani"

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Afişarea candidaţilor înmatriculaţi, numărul locurilor libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă, la clasa pregătitoare, vor fi afişate la ora 14,00!

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de Geografie

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Luduş

●   21.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a coordonatorului de proiecte educaţionale - Concursul Naţional "Made for Europe"

●   20.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţia înscrierilor în clasa I!

●   20.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ, a contabililor şi a secretarelor - Precizări privind plata hotărârilor judecătoreşti

●   20.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind plata inspecţiilor la clasa pentru obţinerea gradelor didactice

●   20.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind finalizarea procesării cererilor de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare!

●   20.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Curs "Consiliere şi orientare" organizat de CCD

●   20.03.2014    În atenția educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureş urban

●   20.03.2014    În atenția educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Sovata

●   20.03.2014    În atenția educatoarelor de la secţia maghiară - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureş rural

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ implicate în Strategia Naţională de Acţiune Comunitară

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs Naţional "Tinerii dezbat", termen de înscriere 28 martie 2014

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ, a profesorilor de matematică şi informatică - Concursul Naţional de Matematică şi Informatică "Grigore Moisil" şi Concursul Interjudeţean de Matematică "Gheorghe Lazăr"

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale după contestaţii obţinute la Olimpiada judeţeană de Limba franceză

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul ERASMUS+ - prelungire termen de depunere online a formularului de candidatură

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică - Competiţii ONSS

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Târg educaţional 28-30 martie 2014

●   19.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie plastică-vizuală - Concurs tradiţional de pictură AHMET YEŞIL

●   18.03.2014    În atenția directorilor cu posturi vacante și a cadrelor didactice interesate-Centru de concurs suplinire 26 martie 2014, lista posturilor vacante / rezervate, reprezentatul ISJ Mureș în comisie, atribuții membrii comisie.

●   18.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal- Verificati adresele de e-mail!

●   18.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional de competente lingvistice în limba română pentru minorităţi

●   18.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Made for Europe", termen 20 martie 2014!

●   18.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar, secţia maghiară

●   17.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a contabililor - Restanţe la abonamente

●   17.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei animatorilor

●   17.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei de pedagogie-psihologie (licee pedagogice)

●   17.03.2014    În atenţia directorilor unitătilor de învăţământ beneficiare ale proiectului "Internet în şcoala ta" - verificaţi adresa de e-mail a şcolii!

●   17.03.2014    În atenția cadrelor didactice - deciziile pentru completare de catedră și întregire se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș cam. 105 în 19-20 martie 2014 între orele 9-15.

●   17.03.2014    ULTIMA ZI DE INSCRIERE - În atenția directorilor(vă rugăm anunţaţi profesorii) - Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" - ediţia a III-a - 5-7 mai 2014 - Tirgu Mures!

●   17.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la concursul judeţean Mesemondo verseny (Micul povestitor), clasa a II-a

●   17.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Concurs interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Programul "Europa, casa noastră"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Primul Turneu European de Tineret al Jocurilor Delfice, Moscova

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs internaţional de desen "Joy of Europe", Belgrad 2014

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene - anul 2014

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Calendarul activităţilor educative naţionale - anul 2014

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Raportarea programului "Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ din zona Sighişoara - Activitate în cadrul programului "Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concurs naţional "Mesajul meu antidrog"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ care au construcţii începute şi nefinalizate

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Ediţia a IV-a a proiectului "Tabara de film"

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Ghiduri pedagogice

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Codul de etică al personalului

●   14.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ care au solicitat microbuze şcolare!

●   13.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind Înscrierea în clasa pregătitoare!

●   13.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevii calificaţi la Concursul judeţean de matematică "Kobak"

●   13.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Regulamentul specific pentru Concursul de creaţie literară în limba rromani "Ştefan Fuli"

●   13.03.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu posturi vacante/rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire martie 2014. Transmitere posturi 12.03.2014-17.03.2014 ora 14,00.

●   13.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura de înscriere în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2014-2015

●   12.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Calendar activităţi "Strategia Naţională de Acţiune Comunitară" 2014

●   12.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Examenul de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică

●   12.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi calificaţi la faza naţională ale Concursurilor naţionale şi a Olimpiadei de Matematică

●   12.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale la faza judeţeană a Olimpiadei de Matematică

●   12.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Comanda de manuale pentru anul şcolar 2014-2015

●   11.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Conectivitate la Internet!

●   11.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultatele etapei judeţene a Olimpiadei de Istorie

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Sighişoara

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Ludus - Iernut

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate obţinute la fazajudeţeană a Olimpiadei de Limba engleză

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de lucru cu toţi responsabilii din unităţile şcolare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, respectiv al situaţiilor de urgenţă

●   10.03.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a secretarelor - Necesar acte de studii - termen azi, 10.03.2014, ora 13.00!

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Elevi peste 18 ani exmatriculati, retraşi sau cu abandon în perioada 01.01.2014-31.01.2014!

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate. Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 10.03.2014 între orele 11-15, corectat ora 15,30

●   10.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Fișe gradații de merit

●   07.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţa de instruire privind organizarea Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice

●   07.02.2014    În atenția directorilor - machete anticoruptie!(vor trimite doar unităţile care au cazuri )!

●   07.03.2014    În atenția directorilor(vă rugăm anunţaţi profesorii) - Conferinţa cu participare internaţională "Creativitate şi inovaţie în educaţie" - ediţia a III-a - 5-7 mai 2014 - Tirgu Mures

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a preşedintelui Consiliului elevilor - Convocare şedinţă

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ și a profesorilor pentru învăţământ primar

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a secretarelor - Necesar acte de studii!

●   06.03.2014    În atenția Centrelor zonale de evaluare și a Centrelor de examen pentru simularea Evaluării Naționale - Afişarea rezultatelor!

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ și cadrelor didactice - grafic preluare dosare pentru RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE.

●   06.03.2014    În atenția Centrelor zonale de evaluare și a Centrelor de examen pentru simularea Evaluării Naționale

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ-Concursul național Diversitate-O Șansă în plus pentru viitor.

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Selecţie elevi pentru proiectul "Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile"!

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional de proiecte antidrog "Împreună"

●   06.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba germană modernă - Rezultate finale la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba germană modernă

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Analiza şi vizualizarea lucrarilor de la simularea Evaluării naţionale

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi de clasa a VIII-a - Modelul fişei de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2014-2015

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Rezultate finale la etapa judeţeană a Olimpiadei de Biologie

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional şi tehnic, care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani - Săptămâna meseriilor

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul şedinţelor publice pentru completarea catedrei la titulari pentru anul şcolar 2014-2015

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Geografie - Etapa judeţeană a Olimpiadei de Geografie

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal

●   05.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Alege, este dreptul tău"

●   05.03.2014    Concurs suplinire - februarie 2014 - Repartizări.

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică/învăţători, secţia maghiară - Festivitatea de premiere a Concursului de matematică "Zrinyi Ilona"

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba engleză - Rezultatele după proba scrisă a Olimpiadei de Limba Engleză - liceu

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba engleză - Concurs de dezbateri "Agree to disagree"

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de ştiinţe socio-umane

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Concurs naţional "O zi în comunism: file de jurnal secret"

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română- Invitaţie/Apel la Conferinţa "Experienţe didactice în context multicultural"

●   04.03.2014    Simulare examene naţionale 2014 (Evaluare naţională, Bacalaureat) - Subiecte - Bareme - Limba şi Literatura Română

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Concursului de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura germană maternă

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate Concursului judeţean Regemondo verseny - "Lumea legendelor"

●   04.03.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Rezultate finale obţinute la etapa judeţeană a Olimpiadei de religie - cultul ortodox

●   04.03.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional şi tehnic, care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani!

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Matematică- Etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Istorie- Etapa judeţeană a Olimpiadei de istorie

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situatie Evaluare naţională, clasele 2-4-6, secţia maghiară!

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Reghin, secţia română

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercul pedagogic al educatoarelor - Zona Târnăveni, secţia română

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Chimie - Etapa judeţeană a Concursului de chimie "Petru Poni"

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor şi metodiştilor - Educaţie fizică - Materiale specifice

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba română - Festival de teatru şcolar "Minunata lume a scenei"

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică - condiții specifice.

●   03.03.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada interdisciplinară "Ştiinţele Pământului"

●   28.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista posturilor INCOMPLETE, vacante/rezervate. Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 3.03.2014 între orele 11-15 la nr. de telefon 0265-213779 int. 106, 0733-942125, 0730-040277.

●   28.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română- Concurs de scenete "Parol, chiar eu l-am jucat" - Săptămâna "Școala altfel"

●   28.02.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   28.02.2014    Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă pentru admiterea în clasa IX-a a candidaţilor care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă

●   28.02.2014    Concurs de Creaţie Literară - "Emoţiile Primăverii"

●   28.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea sporului de dirigenţie

●   27.02.2014    Olimpiada judeţeană de Limbă, comunicare şi literatura română gimnaziu - Rezultate. Subiecte. Bareme. Regulament specific

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Festivalul naţional de creaţie şi interpretare "Ana Blandiana"

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul "Drepturile copilului"

●   27.02.2014    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ-Concurs de evaluare în educație limba și literatura romană, etapa a II-a.

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul naţional "Alege, este dreptul tău"

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de altă specialitate care predau disciplina Educaţie muzicală

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional şi tehnic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Ordin privind organizarea, funcționarea, admiterea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani!

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați periodic adresa de e-mail a școlii și a persoanei de contact pentru simulare Bacalaureat!

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limba şi literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Olimpiada județeană de Limba română, liceu - Rezultate. Subiecte. Bareme. Regulament specific

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul naţional "Made for Europe"

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operaţională privind realizarea vizualizării lucrărilor scrise la simularea Evaluării naţionale 2014

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de informatică - Olimpiada de Informatică, faza judeţeană

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de matematică, secţia maghiară - Concursul de Matematică al Gimnaziilor Maghiare

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice înscrise la gradul II- Precizări

●   27.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Ziua Protecţiei Civile

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română- Concurs de scenete "Parol, chiar eu l-am jucat" - Săptămâna "Școala altfel"

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Olimpiada județeană de Limba latină-Rezultate.Subiecte.Bareme.Regulament specific

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Rezultate la faza judeţeană a Olimpiadei din aria curriculară TEHNOLOGII

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național de creație "Un altfel de muzeu în școala ta: Muzeul comunismului"

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Elevi calificaţi la faza judeţeană a Olimpiadei de Matematică a Satelor Mureşene

●   26.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ- Implementarea sistemului de control intern/ managerial

●   25.02.2014    RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MUREŞEAN - ANUL ŞCOLAR 2013-2014, SEMESTRUL I.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Olimpiada județeană de limba italiană.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Olimpiada județeană de limba franceză.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Concurs festival cu participare internațională Chants, sons sur scene.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Concurs de evaluare în educație limba și literatura romană, etapa a II-a.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Rezultatele elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura rromani.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Olimpiada de științe socio-umane etapa județeană.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ-Elevii calificați pentru Olimpiada de științe socio-umane, nivel liceal.

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizator prvind circumscripțiile școlare din municipiul Tg. Mureș

●   25.02.2014    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare CDȘ.

●   24.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Grafic preluare dosare - completare de catedra la titulari, 4-5 martie 2014

●   24.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Convocare informaticieni

●   24.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Competiţia naţională "Şcoală Europeană"

●   24.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică, secţia maghiară, gimnaziu - Concursul de Matematică al Gimnaziilor Maghiare din România

●   21.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări înscriere în clasa pregatitoare

●   21.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Cercuri de elevi "Prietenii pompierilor"

●   21.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Concursul Naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

●   21.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Licenţe Microsoft!

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Biologie - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Biologie

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Religie greco-catolică - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Religie greco-catolică

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Religie ortodoxă - Precizări privind organizarea şi desfăşurarea etapei judeţeane a Olimpiadei de Religie ortodoxă

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015 - actualizat

●   20.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Centralizator privind circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureş, actualizat

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Elevi calificaţi pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de Istorie (gimnaziu şi liceu)

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - etapa judeţeană a Olimpiadei de Limba şi literatura română (gimnaziu şi liceu)

●   20.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi responsabililor cu salarizarea - Edusal - versiunea 1.18.4

●   19.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică - Elevi calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică (gimnaziu şi liceu)

●   19.02.2014    În atenția elevilor claselor a XII-a - Ofertă plan şcolarizare pentru Academia Tehnică Militară

●   19.02.2014    În atenția cadrelor didactice interesate - Anunţ posturi vacante - Liceul "Dr. Lind" Câmpeniţa

●   19.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Solicitare date CJRAE

●   19.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura germană maternă - Olimpiada judeţeană de Limba şi literatura germană maternă

●   19.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015 - actualizat

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ care organizează înscrierea în clasa pregătitoare - Ziua Portilor Deschise

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de şcolarizare propus spre aprobare MEN pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2014-2015

●   18.02.2014    Reamintire: în atenţia directorilor - Concursul Naţional de Creaţie Artistică "Brâncuşiana 2014"

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a preşedintelui Consiliului elevilor - Şedinţă

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a învăţătorilor claselor a II-a- Festivalul judeţean al jocurilor muzicale şi de mişcare

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar - Festivalul de teatru şcolar "Provocările cortinei"

●   18.02.2014    Reamintire - În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   18.02.2014    Reamintire - În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul zonale de Matematică "Kobak"

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Informaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concurs interjudeţean de creaţie artistică "Amândoi, în aburul pâinii..."

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană "Universul cunoaşterii prin lectură". Rezultate finale. Subiecte. Bareme. Regulament specific.

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie unităţi de învăţământ care aniversează cel puţin 50 de ani de la înfiinţare

●   18.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Cercul pedagogic al educatoarelor, zona Târgu Mureş - secţia română

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul judeţean "Cultură şi spiritualitate românească". Rezultate finale. Subiecte. Bareme. Regulament specific.

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Istorie - Olimpiada judeţeană de istorie

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Matematică gimnaziu - Olimpiada Locală de Matematică a satelor Mureşene "Conf. Adrian Petrescu"

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a persoanelor de contact din centrele de comunicare - verificati adresele de e-mail!

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Decizii comisii de simulare a Evaluării naţionale!

●   17.02.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - evaluarea preşcolarilor

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Şedinţă de lucru A.R.P.F. - filiala Mureş

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Concurs de creaţie poetică francofonă

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de chimie - Etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie

●   17.02.2014    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Tipizate pentru simulare!

●   17.02.2014    OMEN 3080/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

●   14.02.2014    În atenția centrelor de examen pentru simularea evaluării naționale - Informatii referitoare la simulare!

●   14.02.2014    Centrelor de examen/centrelor de evaluare pentru simularea evaluării naţionale - Comisii!

●   14.02.2014    În atentia cadrelor didactice interesate - Concurs ocupare posturi vacante - Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureş

●   14.02.2014    În atentia centrelor de examen pentru organizarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Ordin M.E.N. 3060 - Condiţii de organizare a excursiilor şi a altor activităţi de timp liber

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - Verificati adresa de e-mail a scolii si completați macheta pentru clasa a VI-a!

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar/ profesorilor de matematică - Concurs de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia româna, maghiară şi germană) - Conferinţă - Proiect de implementare a disciplinei opţionale Educaţia fianciară

●   14.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura latină - Olimpiada judeţeană de Limba latină

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană de Limbă, comunicare şi literatura română gimnaziu

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Olimpiada judeţeană de Limba şi literatura română liceu

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ (ciclul primar şi gimnazial) - Proiectul naţional Ziua Limbii Materne - 21 februarie "Călătoria mea multiculturală"

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ desemnate ca centre de comunicare pentru Evaluare Naţională - Transmiteţi urgent documentele pentru persoana de contact!

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal şi a profesorilor de Istorie, Ştiinţe socio-umane şi Informatică - Concurs "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Informaţii simulare Evaluare Naţională!

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabilului cu formarea continuă - Situaţie nominală personal care necesită cuprindere în programe de formare continuă

●   13.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie fizică

●   13.02.2014    În atentia profesorilor de Educaţie fizică

●   13.02.2014    În atentia profesorilor de Educaţie fizică, responsabili de cercuri pedagogice - Programul competiţiilor sportive din cadrul ONSS

●   12.02.2014    În atentia Centrelor de examen pentru organizarea simulării Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia Centrelor de comunicare pentru organizarea simulării Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar - Simularea Evaluarii Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - vă rugam să finalizaţi introducerea datelor în SC3 până la ora 16.00!

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada judeţeană de Limba engleză - liceu

●   12.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul francofoniei

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a responsabililor BDNE (verificaţi şi adresa de e-mail a şcolii)!

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Educaţie muzicală şi Educaţie muzicală specializată

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Notă cu privire la organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară "TEHNOLOGII"

●   11.02.2014    În atentia profesorilor de Limba şi literatura rromani şi a profesorilor din învăţământul primar în limba rromani

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu nivel de învăţământ gimnazial - Olimpiada şcolară de Educaţie tehnologică

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Religie- Concursul judeţean "Cultură şi spiritualitate românească"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul judeţean "Universul cunoaşterii prin lectură"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul alternativ "Regemondo verseny - Lumea legendelor"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul zonale de Matematică "Kobak"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar (secţia maghiară) - Concursul Judeţean de Matematică "Brenyo Mihaly"

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Informatică şi TIC - liceu şi gimnaziu

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba Germană Modernă

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura rromani

●   11.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor care predau disciplina Istoria si tradiţiile rromilor

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică, responsabili de cercuri pedagogice

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor din învăţământul sportiv integrat si/sau suplimentar

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Centralizator privind circumscripţiile şcolare ale unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureş

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Sedinţa de analiză a activităţii ISJ Mureş pentru semestrul I, an şcolar 2013-2014

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de fizică - Revenire la adresa 503/30.01.2014 Olimpiada judeţeană de Fizică!

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Istorie - Etapa locala a Olimpiadei de Istorie

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal si a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic

●   10.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limba engleză - Seminar Cambridge British Council

●   07.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ liceal si a preşedintelui Consiliului elevilor - Şedinta

●   06.02.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Situaţie rechizite şcolare (verificaţi adresa de e-mail a şcolii)!

●   03.02.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ special și special integrat

●   03.02.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ tehnologic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani

●   31.01.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ tehnologic care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani!

●   31.01.2014    În atentia directorilor din unităţile de învăţământ din judeţul Mureş - Precizări privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor

●   31.01.2014    În atentia directorilor şi responsabililor cu salarizarea din unităţile de învăţământ din judeţul Mureş!

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de geografie - Concurs Naţional de Geografie "Terra" şi Olimpiada de Geografie

●   30.01.2014    În atenția secretarelor-situația pensionarilor conform adr. 119/13.01.2014-școlile care nu au transmis (marcate cu roșu) vor transmite situația pe fax-ul ISJ Mureș.

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de Limba română - Calendarul Olimpiadelor şcolare

●   30.01.2014    În atentia directorilor şi profesorilor de Educaţie fizică

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Planul de măsuri cu privire la ADMITERE 2014

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Lista elevilor calificaţi pentru etapa zonală a olimpiadei de Istorie

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic - Proiectele documentelor care reglementează învăţământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor pentru învăţământ primar

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de fizică - Olimpiada judeţeană de Fizică

●   30.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică - Olimpiada locală de Matematică!

●   28.02.2014    Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a a candidaţilor care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

●   29.01.2014    Elevii calificaţi la concursul judeţean "Versmondo verseny - Lumea poeziei", clasa a III-a

●   29.01.2014    Rezultate finale - Olimpiada de Limbă, comunicare și literatură română (gimnaziu) - etapa zonală. Subiecte. Regulament specific

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de informatică şi TIC liceu - Permise ECDL

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Proiect educaţional "Protejăm natura pentru viaţă"

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportare - violenţa în şcoli şi prevenirea consumului de droguri

●   29.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Ofertă educaţională pentru elevii de liceu, lansată de Eastern Mediterranean International School - filiala Israel

●   28.01.2014    În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Criterii unice - Anexa 2 pct. IV, OMEN 5451/2013

●   28.01.2014    În atenţia directorilor de Licee Tehnologice din judetul Mureş parteneriat din partea Federaţiei "Maisons familiales rurales"

●   27.01.2014    Rezultate olimpiade de stiinţe socio-umane - etapa locala - nivel liceal

●   27.01.2014    Echipajele calificate la concursul judeţean de limba maghiară - Clasa a IV-a

●   27.01.2014    În atenţia directorilor şi a responsabililor cu salarizarea - Edusal!

●   27.01.2014    Colocvii Didactice Naţionale - Coordonate ale literaturii române contemporane

●   24.01.2014    Calendarul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

●   23.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Religie - Plan de activităţi

●   23.01.2014    Toate unităţile de învăţământ care au clasa a VIII-a să verifice adresa de e-mail

●   22.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Comisia de evaluare Olimpiada de Limbă , comunicare şi Literatura Română

●   22.01.2013    Colocviu grad I la UBB Cluj N., UBB - exstensia Tg.Mures - modificat

●   22.01.2014    Olimpiade scolare discipline tehnice - 2014

●   22.01.2014    Precizari aplicare nomenclatoare si ordine curriculum - 2014

●   22.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba franceză - olimpiada faza locală

●   22.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba engleză - olimpiada faza locală

●   22.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor responsabili de catedra de la liceele - şedinţă de instruire

●   21.01.2014    În atenţia directorilor - Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare

●   21.01.2014    În atenţia directorilor - si a profesorilor de educaţie fizică - proiectul "Liber în mişcare"

●   21.01.2014    Documente "Etică"

●   20.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Calendarul olimpiadelor şcolare COMPLETAT

●   20.01.2014    În atentia directorilor şi a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Concurs de interpretare artistică a poeziei lui Grigore Vieru la implinirea a 5 ani de la moartea Poetului

●   20.01.2013    În atenţia directorilor - si a profesorilor de educatie fizica - probleme diverse

●   20.01.2014    În atenţia directorilor - accesul în şcoli ai reprezentantilor ANTCP

●   20.01.2014    În atenţia directorilor - Reuniunea de informare privind Programul ERASMUS+(completare lista)!

●   20.01.2014    În atenţia directorilor si a contabililor - situatii financiare

●   20.01.2014    În atenţia directorilor si a profesorilor de istorie - Ziua Unirii Principatelor Române

●   20.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a responsabililor BDNE - Cererile de transfer pentru elevii din alte judeţe au fost aprobate, cu excepţia celor proveniţi din judeţele Alba, Braşov, Harghita, Hunedoara, Vâlcea!

●   20.01.2014    Colocviu grad I seria 2014-2016 la UBB - extensia Tg.Mures si Lucian Blaga Sibiu

●   17.01.2014    Precizari Internet in Scoala Ta

●   17.01.2014    Reamintire(ultima zi de inscriere) Etapa zonală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatura Română - nivel gimnazial!

●   17.01.2014    În atenţia directorilor - Concursul Naţional de Creaţie Artistică "Brâncuşiana 2014"

●   16.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Biologie - Olimpiada de Biologie

●   16.01.2014    În atenţia profesorilor de Educaţie fizică - Cupa Coca-Cola

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Premianţii Concursului Judeţean de Matematică "Simon Petru" 2014

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Graficul concursurilor de Matematică ianuarie- iunie 2014

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Concursul pentru acces în clasele pregătitoare pentru marile şcoli din Franţa - Matematică

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Curs de formare pentru profesorii de Matematică - liceu

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Apelul National 2014 pentru ERASMUS+

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Reuniunea de informare privind Programul ERASMUS+

●   16.01.2014    În atenţia directorilor - Concusul "Scoli pentru un viitor verde"

●   15.01.2014    În atenţia directorilor - Repartizare materiale - Proiectul EDSANO!

●   15.01.2014    În atenţia directorilor - Prevenirea violenţei în şcoli

●   15.01.2014    În atenţia directorilor şi a consilierilor educativi - Concursul de creatii - Frosty - omul de zăpadă

●   15.01.2014    În atenţia cadrelor didactice - Colocviu de admitere la gradul I, seria 2014-2016, la Universitatea "Petru Maior" Targu Mureş

●   14.01.2014    În atenţia directorilor - Sedinţă

●   14.01.2014    Reamintire - În atenția unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Muzică

●   14.01.2014    În atenția unităţilor de învăţământ - Invitatie : Ziua Culturii Naționale - 15 Ianuarie 2014

●   14.01.2014    Inspectii educatie fizica 2013-2014

●   14.01.2014    În atenţia directorilor - sancţiuni

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba rromani - Calendarul olimpiadelor/concursurilor şcolare

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Reghin - Cerc pedagogic

●   14.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Sighişoara - Cerc pedagogic

●   13.01.2014    n atenţia directorilor - controlul privind respectarea legalităţii în domeniile apărării împotriva incendiilor

●   13.01.2014    În atenţia directorilor - Educaţie financiară(CDS)

●   13.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Engleză - invitatie la evenimentul "Cambridge English Exams - Seminar Day"

●   13.01.2014    Invitatie la MARATONUL POEZIEI „CITEŞTE-LE TÂRGUMUREŞENILOR!”

●   13.01.2014    Modificare plan şcolarizare 2014-2015 privind introducerea învăţământului profesional clasa a IX-a

●   13.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de ştiinţe socio - umane - Olimpiada locala

●   13.01.2014    REAMINTIRE - Concursul Judeţean de creaţie şi interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   13.01.2014    În atenţia directorilor - de trimis lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare

●   10.01.2014    În atenția unităţilor de învăţământ - Invitatie : Ziua culturii naționale - 15 Ianuarie 2014

●   10.01.2014    În atenția unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Muzică

●   10.01.2014    În atenția unităţilor de învăţământ - Festivitatea de premiere a Concursului de matematică NUMERUS

●   10.01.2014    În atenția unităţilor de învăţământ - Repartizare materiale educaţie pentru sănătate

●   09.01.2014    Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014(clasele II,IV,VI)

●   09.01.2014    CALENDARUL simulărilor evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 - 2014

●   09.01.2014    În atenția unităților de învăţământ - Situaţia tinerilor peste 18 ani exmatriculaţi în perioada 11.12.2013 - 31.12.2013

●   09.01.2014    Şedinţe de lucru privind mobilitatea personalului didactic(14-23 ianuarie - modificat)!

●   09.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Engleză - Concurs international "Public Speaking Competition"(adrienne_kadar@yahoo.com)

●   09.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş(cerc pedagogic)

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Calendarul olimpiadelor şcolare - etapele judeţene şi naţionale

●   08.01.2014    În atenţia directorilor - protocol de colaborare privind educaţia juridică

●   08.01.2014    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Concursul local de Matematic a "Simon Petru"

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - cheltuieli efectuate cu inspecţiile speciale şi curente

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Săptămâna eminesciană

●   08.01.2014    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul Judeţean de creaţie şi interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   08.01.2014    În atentia unităților de învățămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - sedinta!

●   08.01.2014    În atenția directorilor - program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă intitulat "Management educațional"

●   07.01.2014    În atenția directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - etapa zonală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatura Română - nivel gimnazial

●   07.01.2014    În atenția directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura maghiară - referitor la concursurile de limba maghiară "Simonyi Zsigmond", "Implom Jozsef", "Mikes Kelemen"

●   07.01.2014    În atenția directorilor - laboratoare chimie, fizică şi biologie!

●   07.01.2014    În atenția directorilor si a profesorilor de informatică - Concurs de informatică aplicată INFOMATRIX

●   07.01.2014    În atenția directorilor - ședințe de lucru Mobilitate 2014 - 2015

●   07.01.2014    În atenția directorilor - Consorții școlare.

●   06.01.2014    PRECIZĂRI referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

●   06.01.2014    În atenția directorilor - Tabăra de film 2014

●   06.01.2014    În atenția directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Invitaţie la Şezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   06.01.2014    În atenția directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Concurs Naţional de Creaţie literară "Ion Creangă"

●   06.01.2014    În atenția directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura Română - Concursul Internaţional de creaţie lirică "Eminesciană"

●   06.01.2014    În atenția directorilor din învăţământul integrat sportiv şi a profesorilor de educaţie fizică - bilanţul activităţii

●   06.01.2014    În atenția directorilor si a profesorilor de limbi moderne - sedinţă Consiliu Consultativ

●   06.01.2014    În atenția unităților de învăţământ - Ridicare numiri experti în managementul educaţional

●   06.01.2014    În atenția unităților de învăţământ - Situatie navete decmbrie

●   06.01.2014    În atenția unităților de învăţământ - Situatia tinerilor peste 18 ani exmatriculaţi în perioada 15.11.2013 - 11.12.2013

●   19.12.2013    În atenția unităților de pe listă - Precizări Internet în Școala Ta!

●   19.12.2013    În atenția directorilor - Programul Erasmus+ - Cod de identificare

●   19.12.2013    În atenția directorilor - educaţie ecologică

●   18.12.2013    Lista posturilor pentru concursul de suplinire din ianuarie 2014, (ultima actualizare 06.01.2014 ora 11,00).

●   18.12.2013    În atenția directorilor - harta serviciilor socio-educaţionale

●   17.12.2013    În atenția directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - Examen DELF

●   17.12.2013    În atenția directorilor si a profesorilor de informatică - Examen de atestare a competenţelor profesionale

●   16.12.2013    În atenția directorilor - Prevenirea segregărilor în unităţile de învăţământ

●   16.12.2013    În atenția directorilor - Concurs de Matematica "Simon Petru"

●   16.12.2013    În atenţia unităţilor - Gradul I 2014-2016 - Probleme dosare

●   16.12.2013    În atenția directorilor - programul "Erasmus+"

●   16.12.2013    În atenţia unităţilor de pe lista ataşată - "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   12.12.2013    Premiatii concursului National de Matematica Luminamath

●   12.12.2013    În atenția directorilor şi a profesorilor de istorie - olimpiada locala

●   11.12.2013    În atenția directorilor - Concurs de eseuri filosofice - "Din lumea Sofiei"

●   11.12.2013    În atenția conducerii unităților de învățământ - pentru proiectul Planului de școlarizare se completează și anexele 11 a și 11 b, anexe postate pe site în data de 20.11.2013 (aceste anexe vor fi înaintate la ISJ cam 118)!

●   10.12.2013    Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare Biologie-Geografie - 2013-2014

●   10.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - schimbare locaţie Modul V din cadrul programului "Prevenirea violentei în şcoli"!

●   10.12.2013    În atenția directorilor - unitățile de învățământ de pe lista să verifice adresa de e-mail a unității și să completeze tabelul cu datele cerute(atent)Termen 10.12.2013 ora 12 - este OBLIGATORIU să completați toate celulele și să corectați și denumirea unității unde este cazul!

●   10.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie muzicală şi educaţie specializată - sesiune dezbatere

●   10.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ cu filiera teoretică şi vocaţională - şedinţă de lucru

●   11.12.2013    În atenția directorilor - Concurs de eseuri filosofice - "Din lumea Sofiei"

●   09.12.2013    Rezultate, Subiecte, Bareme etapa judeteana- Olimpiada "Lectura ca abilitate de viata"

●   09.12.2013    În atenția directorilor - unitățile de învățământ de pe lista să verifice adresa de e-mail a unității și să completeze tabelul cu datele cerute(atent)Termen 10.12.2013 ora 12!

●   09.12.2013    În atentia unităților de învățământ care au posturi vacante sau rezervate neocupate şi a cadrelor didactice. - Concurs de suplinire ianuarie 2014 - pentru cadre didactice calificate şi cadre didactice fără studii corespunzătoare postului

●   09.12.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ din lista - "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   09.12.2013    Concursul Naţional Biblioteca anului

●   09.12.2013    În atenția directorilor și secretarelor - numiri de refăcut ca urmare a schimbării rețelei (nume, arondări)

●   09.12.2013    În atenția directorilor - Situație încărcare rapoarte clasa pregătitoare!

●   06.12.2013    În atenţia directorilor - Aplicarea în învăţământul liceal a disciplinei opţionale "Fii activ, pregăteşte-ţi accesul către succes!"

●   06.12.2013    În atenţia directorilor - Situaţia unităţilor şcolare cu personalitate juridică care, potrivit legii, pot intra în procesul de evaluare periodică

●   04.12.2013    Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

●   03.12.2013    În atenţia directorilor şi a contabililor - Precizări privind decontarea navetei elevilor!

●   03.12.2013    Înscrieri Grade didactice la Universitatea "Petru Maior" Tg.Mureş

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Plan de şcolarizare - sunt modificări la Anexa 1, vă rugăm să completaţi această variantă!

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba rromani - Cerc pedagogic

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Târg de Crăciun

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la definitivat

●   03.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli - modulul V

●   02.12.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Statele de personal pentru noiembrie spre aprobare!

●   02.12.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de fizică şi chimie - Cerc pedagogic

●   29.11.2013    În atenţia directorilor şi a educatoarelor - zona Reghin şi Ludus - Cerc pedagogic

●   29.11.2013    În atenţia directorilor - programare colindători

●   28.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică - Concursul de Evaluare în educaţie

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - clădiri construite si finalizate

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - clădiri reabilitate

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a coordonatorilor de proiecte educaţionale europene - Consfătuiri

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a consilierilor educativi - Educaţie rutieră

●   28.11.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - Program Ziua Naţională a României

●   28.11.2013    În atenţia directorilor - documente încărcate în aplicaţia de evaluare înternă a calităţii educaţiei

●   27.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de fizică şi chimie din zona Sighişoara - cerc pedagogic

●   27.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind siguranţa elevilor

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - cuantumuri indemnizatii funcţii de conducere

●   26.11.2013    Reamintire - În atentia directorilor si a profesorilor de Limba și Literatura Română - etapa județeană a olimpiadei de Lectură ca abilitate de viață

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial şi gradiniţe - Cerc Metodic al directorilor

●   26.11.2013    Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015

●   26.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ de pe lista anexată - Unități care nu au nici un raport încărcat la clasa pregătitoare!

●   25.11.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ special - date statistice

●   25.11.2013    În atenția directorilor si a coordonatorilor SNAC - evaluare activitate

●   25.11.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Şedinţă de instruire a responsabililor comisiilor metodice - învăţământ primar, secţia maghiară

●   25.11.2013    În atenția directorilor şi a profesorilor de istorie - 95 de ani de la Marea Unire

●   25.11.2013    În atenția directorilor unităților de învățământ de pe lista atașată - notă!

●   25.11.2013    În atenția directorilor - contracte de catering

●   22.11.2013    În atenția directorilor și a metodistilor de Educație fizică și sport - materiale

●   22.11.2013    În atenția directorilor și a metodistilor de Educație fizică și sport - plan de acţiune

●   22.11.2013    În atenţia directorilor - Cost standard

●   22.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalare de studii pe baza ECTS/SECT

●   22.11.2013    Anunţ - În atenţia unităţilor de învăţământ - Atât proiectul pentru reţea şcolară cât şi adresa de confirmare privind neschimbarea reţelei şcolare trebuie avizate şi de Primărie!

●   22.11.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - situaţie elevi scutiţi

●   22.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar - OMEN 5397/05.11.2013

●   21.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Proiect internaţional "Children's World"

●   21.11.2013    În atenţia directorilor - Şedinţă de lucru - BDNE

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - concurs matematică

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor metodişti şi a responsabililor de cerc pedagogic Matematică - Informatică

●   21.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesoriulor de fizică chimie din zona luduş

●   21.11.2013    Modele subiecte, Programe examene nationale - Lb. Romana 2014

●   20.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt - Anexe privind Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015!

●   20.11.2013    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba și Literatura Română - etapa județeană a olimpiadei de Lectură ca abilitate de viață

●   20.11.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de istorie - Distribuire revistă istorică "ERA"

●   20.11.2013    Rezultatele selecţiei de experţi în management, după contestaţii

●   20.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt - Revenire la adresa nr. 1062/19.11.2013!

●   20.11.2013    În atenția directorilor și a profesorilor din învăţământul primar - Graficul concursurilor şi activităţilor educative extracurriculare în anul şcolar 2013-2014, secţia maghiară

●   20.11.2013    Revenire - În atenția directorilor - situație clădiri!(unitati de la care nu am primit situatia)!

●   20.11.2013    Lista posturilor repartizate în urma concursului de suplinire din noiembrie

●   20.11.2013    În atenția directorilor și a profesorilor - apel pentru selecţia cadrelor didactice în grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursul şi evaluările naţionale din anul 2014!

●   19.11.2013    În atenția directorilor, a profesorilor metodişti şi a responsabililor de cerc pedagogic - ARTA - cerc pedagogic

●   19.11.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ din mediul rural care aparţin de zona Tg.Mureş - în atenţia educatoarelor la secţia maghiară - cerc pedagogic

●   19.11.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - cercuri pedagogice

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba Franceză din zona Reghin - Lecţie deschisă

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt, a metodoştilor şi responsabililor de cerc pedagogic - Curs de formare adresat profesorilor metodisti şi responsabililor de cerc pedagogic pentru Limbi Moderne (engleză, franceză, germană, italiană)

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt şi a laboranţilor chimie-fizică-biologie - Şedinţă de lucru

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt, a metodoştilor şi responsabililor de cerc pedagogic - Curs de formare adresat profesorilor metodisti şi responsabililor de cerc pedagogic pentru disciplinele chimie şi fizică

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt - Precizări privind Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2014-2015

●   19.11.2013    În atenţia directorilor unităților de învățămînt - Situaţia privind tinerii peste 18 ani care au abandonat şcoala sau au fost exmatriculaţi în perioada 15.10.2013- 15.11.2013

●   18.11.2013    În atenţia profesorilor de matematică din unităţile gimnaziale şi liceale - secţia maghiară

●   18.11.2013    Revenire - În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Matematică - Etapa judeţeană a olimpiadei de lingvistică

●   18.11.2013    În atenția directorilor, a profesorilor de Limba și Literatura Română și a bibliotecarilor - 100 de ani de la înființarea Bibliotecii Orașului Tg.Mureș

●   18.11.2013    Revenire - În atenția directorilor - situație clădiri!(unitati de la care nu am primit situatia)!

●   18.11.2013    PROGRAMUL DE INTERES PUBLIC JUDEŢEAN „Prevenirea violenţei în şcoli” - Septembrie - decembrie 2013

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a cadrelor didactice - Proiect MANAGEDU

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a cadrelor didactice debutante - Definitivat 2014

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a consilierilor educativi - Activităţi extraşcolare

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt liceal - Adunarea generala de alegeri a Consiliului Judeţean al Elevilor

●   15.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de istorie/socio-umane - Calendarul şi regulamentele concursurilor şi olimpiadelor naţionale

●   14.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Matematică - Concurs Naţional de matematică LuminaMath

●   14.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română şi Matematică - Etapa judeţeană a olimpiadei de lingvistică

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba Engleză - Lectie deschisă în cadrul cercului pedagogic

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba Germană Modernă - Cerc pedagogic

●   13.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt - Sedinta instruire metodişti

●   12.11.2013    În atentia profesorilor de Educaţie Fizică din zona Sighişoara

●   12.11.2013    În atentia metodiştilor şi responsabililor de cerc pedagogic care apartin Ariei Curriculare Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate

●   12.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a cadrelor didactice - Prevenirea violenţei în şcoli

●   12.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Matematică gimnaziu - Concurs Naţional de Matematică LuminaMath

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Matematică - Cerc pedagogic

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Cocurs Naţional de creaţie literară şi reviste şcolare "Mihai Eminescu"

●   11.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba şi literatura română, Limba latină - Cerc pedagogic

●   08.11.2013    Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

●   08.11.2013    Lista posturilor pentru concursul de suplinire din noiembrie 2013.

●   08.11.2013    Revenire - În atenția directorilor - situație clădiri!

●   07.11.2013    În atentia unităților de învățămînt - Competiţia Europeană pentru crearea de Conţinut Pozitiv adresat copiilor

●   07.11.2013    În atentia unităților de învățămînt cu profil sportiv - Proiect "Primii pasi pentru un sport curat"

●   07.11.2013    În atentia unităților de învățămînt - Prevenirea violenţei în şcoli

●   07.11.2013    În atentia unităților de învățămînt care au posturi vacante sau rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire pentru cadre didactice calificate şi cadre didactice fără studii corespunzătoare postului

●   07.11.2013    În atentia unităților de învățămînt care organizează concurs de suplinire

●   07.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt din zona Tîrgu Mureş - Cerc pedagogic al profesorilor de Geografie şi Biologie

●   07.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt - Proiect POSDRU/87/1.3/S/62274 - Reform Transilvania

●   06.11.2013    Programare statoct 2013!(TOATE pj-urile introduc la ISJ Mures)

●   06.11.2013    În atenția directorilor și a contabililor - Precizări privind decontarea navetei elevilor!

●   05.11.2013    Revenire - În atenția directorilor - programare verificare state de funcții!

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a responsabililor de cerc pedagogic Chimie/Fizică - Şedinţa responsabililor de cerc pedagogic Chimie/Fizică din judeţul Mureş

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi a profesorilor de Limba engleză din zona Reghin - Concurs zonal de discurs public "Dare To Speak Out"

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt - Statistica privind rezultatele înregistrate în urma sondării opțiunilor școlare la elevii de clasa a VIII-a din unitățile școlare mureșene

●   05.11.2013    În atentia directorilor unităților de învățămînt şi profesorilor de Limba engleză - Concurs "International Public Speaking Competition Discourse"

●   05.11.2013    Revenire - În atenția directorilor - programare verificare state de funcții! (Zona Mures si Tg.Mures va veni la ISJ cam.200, Zona Ludus la Lic.T.nr.1 Ludus la ora 13:00 , pentru celelalte zone vom anunța locația în cursul zilei de mâine)! - NUMAI DIRECTORII DE ȘCOLI GENERALE SE PREZINTĂ LA ÎNTÂLNIRE!!!!

●   05.11.2013    În atentia unităților de învățămînt din municipiul Tg.Mureş - în atenţia educatoarelor la secţia maghiară - cercul pedagogic

●   04.11.2013    În atenția directorilor - date directori

●   04.11.2013    În atentia unităților de învățămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - sedinta

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie şieducaţie plastică - Situaţia colecţiilor muzeale, de istorie şi arta

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învăţământ primar(secţia maghiară) - cercuri pedagogice

●   04.11.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar - documente

●   04.11.2013    În atenţia directorilor - "A doua şansă" - învăţământ secundar inferior

●   04.11.2013    Precizări raferitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare/atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor din învăţământul preuniversitar în anul 2013-2014

●   04.11.2013    Revenire - În atenția directorilor unităţilor de învăţământ particular şi alternative educaţionale - control tematic (termen 04.11.2013 ora 12:00)!

●   01.11.2013    În atenţia directorilor - Afis "Lapte si corn"

●   31.10.2013    Rezultate concurs evaluare în educație - Limba și literatura română - etapa predictivă, 26 octombrie 2013 - Centrul de evaluare - Colegiul Economic "Transilvania"

●   31.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de Limba Franceză din ZONA LUDUS

●   31.10.2013    În atenţia directorilor și a profesorilor de istorie - "Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de istorie"

●   31.10.2013    În atenţia directorilor completare certificate de absolvire

●   31.10.2013    În atenţia directorilor - Completare SC Absenteism

●   31.10.2013    În atenţia directorilor - concurs de proiecte pentru semestrul I al anului 2014

●   31.10.2013    În atenţia directorilor şi responsabililor cu întocmirea dosarelor de alocatii pentru tinerii peste 18 ani - azi, 31.10.2013 este termenul limită pentru preluarea dosarelor de alocații!

●   30.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - instruirea responsabililor de comisii metodice

●   30.10.2013    În atenţia directorilor din învăţământul liceal - Cerc pedagogic

●   30.10.2013    Lista unitatilor de la care nu am primit situatia cu cadrele (baza de date pentru formarea continua)!

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Cerc pedagogic de Limba engleză - zona Reghin

●   29.10.2013    În atenţia directorilor - lista unitatilor care nu au raspuns la adresa 8659/14.10.2013

●   29.10.2013    În atenţia directorilor si a responsabilului cu formarea continuă - repartizare metodişti pe zone

●   29.10.2013    A fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". - Au fost acordate ajutoare sociale pentru toţi solicitanţii eligibili care şi-au depus cereri

●   29.10.2013    În atenţia directorilor - SNAC

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Nominalizare coordonator SNAC

●   29.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Ordin nr.3477 privind dezvoltarea Strategiei Naţionale pentru Acţiune Comunitară

●   29.10.2013    Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online

●   28.10.2013    În atenţia directorilor - Situatie statistică a profesorilor de matematică

●   28.10.2013    În atenţia directorilor şi a personalului care a absolvit programul de formare continuă "Informatizarea bibliotecilor şcolare"

●   28.10.2013    În atenţia directorilor şi personalului care a absolvit programul de formare continuă "Eficientizarea activităţii de secretariat"

●   28.10.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - protocoale de colaborare

●   28.10.2013    În atenția directorilor si a profesorilor - anunţ analize medicale

●   28.10.2013    Lista candidaţilor admişi în etapa de selectie on-line în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

●   24.10.2013    Fisier de completat pentru - “Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar” (NU MODIFICATI NIMIC DOAR COMPLETATI)! am adaugat si limba si lit.maghiara,germana!

●   25.10.2013    În atenția directorilor si a profesorilor - concurs de arte plastice "Maxim'Art"

●   25.10.2013    Precizări privind diplomele de studii

●   24.10.2013    Fisier de completat pentru - “Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar” (NU MODIFICATI NIMIC DOAR COMPLETATI)! am adaugat si limba si lit.maghiara!

●   24.10.2013    În atenția directorilor si a profesorilor de matematică - Concursul Interjudeţean de Matematică "Alexandru Papiu Ilarian"

●   24.10.2013    În atenția directorilor - Concurs suplinire noiembrie 2013 - comunicare posturi. Lista actualizată este postată la secțiunea Mișcarea personalului didactic.

●   24.10.2013    Referitor la baza de date cu formarea continuă - clarificări!

●   23.10.2013    Revenire - În atenţia directorilor şi a responsabililor cu formarea continuă - baza de date cadre!(toate cadrele did/aux, eventuale intrebari pe cadre@edums.ro) - campul CNP rectificat!

●   23.10.2013    În atenţia directorilor - Festivalul Naţional al Şanselor Tale

●   23.10.2013    În atenţia directorilor - Societatea Culturală "Mioriţa" Tg.Mureş

●   23.10.2013    În atenția liceelor - vă rugăm până în data de 23.10.2013 ora 16 să trimiteți faxul cu finalizarea încărcării cererilor în aplicația Bani de liceu(va rugam verificati rapoartele de erori)!

●   23.10.2013    Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   23.10.2013    În atenţia directorilor din lista anexată - sedinţă

●   22.10.2013    În atenția directorilor - solicitare date rromi

●   22.10.2013    În atenția directorilor unităților din Municipiul Tg.Mureș - manifestare cu prilejul sărbătoririi "Zilei Armatei Române"

●   22.10.2013    În atenția directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Simpoziunul Național de Didactica Limbii și Literaturii Române

●   22.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - invitaţie la teatru

●   22.10.2013    Precizări privind încadrarea personalului didactic care predă curriculum de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

●   22.10.2013    Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul şcolar 2013-2014

●   22.10.2013    Concurs Naţional de creaţie literară "I.L.Caragiale - Momente, schiţe, comedii.."

●   22.10.2013    În atenţia directorilor - baza de date pentru învățământul primar

●   22.10.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări echivalare studii pe baza ECTS/SECT

●   22.10.2013    În atenţia directorilor, consilierilor educativi şi a profesorilor de istorie - Ziua Armatei Române

●   21.10.2013    Reamintire - În atenția directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Concursul de evaluare în educaţie

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul "Poveștile Cangurului" pentru clasele V-XII

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente concursuri, olimpiade 2013-2014

●   21.10.2013    În atenția profesorilor de Educație fizică și sport - documente portofoliu

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a responsabililor de cerc pedagogic Limbi moderne - şedinţă

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Reghin - atelier de diseminare

●   21.10.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - zona Mureş(cerc pedagogic)

●   21.10.2013    Reamintire - În atenţia unităților de învățămînt - baza de date a profesorilor de Lb.Română/latină!

●   21.10.2013    Reamintire - Clarificari programul social Bani de liceu(va rugam verificati la rapoarte de erori Cererile pentru care mediul trecut în cerere nu corespunde cu domiciliul )

●   21.10.2013    În atenţia directorilor - formarea şi dezvoltarea compenţelor profesionale ale cadrelor didactice în cadrul politicilor educaţionale!

●   21.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţămînt liceal - Situatie elevi peste 18 ani

●   21.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţămînt liceal - Şedinţă de lucru - alocaţii pentru tinerii peste 18 ani

●   21.10.2013    În atnţia unităţilor de învăţămînt preşcolar - Cercul pedagogic al educatoarelor zona Ludus-Iernut - secţia română

●   21.10.2013    În atenția liceelor - vă rugăm până în data de 23.10.2013 ora 10 să trimiteți faxul cu finalizarea încărcări cererilor în aplicația Bani de liceu.

●   21.10.2013    În atenţia directorilor - ref.la selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   18.10.2013    În atenția contabililor - Dare de seamă trim.III!(se predă pe stick sau cd, nu se acceptă dischetă)!

●   18.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţie privind învăţământul în limbile minorităţilor naţionale pentru anul şcolar 2013-2014!

●   18.10.2013    Concurs de desene şi fotografie - regulament concurs

●   18.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - opţiuni şcolare ale elevilor din clasele a VIII-a

●   17.10.2013    Rezultate finale Selecția Corpului de profesori metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   17.10.2013    Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului de scurtă durată - sesiunea 2013-2014

●   17.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - exerciţii practice de simulare a noţiunilor de bază despre cutremure

●   16.10.2013    Lista suplinitorilor repartizaţi / nerepartizaţi - Concursul de suplinire din 11 oct 2013.

●   16.10.2013    In atenția unităților de învățământ - Până vineri, 18.10.2013, toate unitățile de învățământ preșcolar și liceal vor preda caietele statistice SC 1.1, respectiv SC 4.1, SC 5.1a și SC 5.1b în două exemplare!

●   15.10.2013    Rezultatele la proba scrisă a selecției de metodiști

●   15.10.2013    Ședință cu responsabilii de cerc pedagogic și a consiliului consultativ care aparține ariei curriculare ed.fizică

●   15.10.2013    În atenția profesorilor de educație fizică și sport

●   14.10.2013    În atenţia unităților de învățămînt - baza de date a profesorilor de Lb.Română/latină

●   14.10.2013    În atentia unităților de învățămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - ref. la desfasurarea campaniei electorale pentru alegeri

●   14.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ particular şi alternative educaţionale - control tematic

●   14.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ din municipiul Târgu Mureș - date elevi

●   14.10.2013    În atenția directorilor - registrul de incidente

●   14.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică - Situație grade didactice!

●   11.10.2013    Lista cadrelor didactice ADMISE pentru proba scrisă a selecției de metodiști, ce va avea loc în data de 14.10.2013, ora 17 la Şc.Gimn.,,Europa" Tg.Mureş.

●   11.10.2013    Au fost trimise pe mail datele de logare pentru aplicația unde se incarcă fișele de la clasa pregătitoare!

●   11.10.2013    Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2013 – 2014

●   11.10.2013    In atenția unităților de învățământ gimnazial - SC Absenteism pentru anul scolar 2012-2013 în BDNE!

●   11.10.2013    În atenţia cadrelor didactice înscrise la selecţia pentru Corpul de metodişti ISJ!

●   11.10.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ preşcolar - Cerc pedagogic pentru debutante - secţia română

●   10.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ care beneficiaza de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajaţi ai CJRAE Mureş

●   10.10.2013    In atenția unităților de învățământ - Până vineri, 11.10.2013, toate unitățile de învățământ vor preda caietele statistice SC2.1, respectiv clasele I-VIII; termenul era 3.10.2013!

●   09.10.2013    În atenția directorilor - Competiţia Europeană pentru crearea de Conţinut Pozitiv adresat copiilor

●   09.10.2013    In atenția unităților de învățământ gimnazial - SC Absenteism pentru anul scolar 2012-2013 în BDNE!

●   09.10.2013    În atenția directorilor - activităţi de prevenire a traficului de persoane

●   09.10.2013    În atenția directorilor - Ziua internaţională pentru Reducerea Dezastrelor

●   08.10.2013    În atenția directorilor si a profesorilor de Limba si literatura română - Concursul de evaluare în educaţie

●   08.10.2013    Proiecte propuse pentru calendarul CAEN 2014!

●   08.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - personal didactic care ocupa funţia de coordonator de proiecte şi programe educaţionale europene

●   08.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli

●   08.10.2013    Lista FINALĂ a posturilor pentru concursul de suplinire din 7-15 octombrie 2013, detalii la secțiunea Mișcarea personalului didactic.

●   08.10.2013    Ordonanță transport elevi - Art.15

●   08.10.2013    Referitor la Raport Clasa pregătitoare - vă rugăm recitiți pasul 5 și să respectați, și așa trimiteți la unitatea unde sunteți arondați

●   08.10.2013    Clarificari programul social Bani de liceu

●   08.10.2013    Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice - învăţământ primar - secţia maghiară

●   07.10.2013    Bani de liceu - datele tehnice referitoare la incarcarea cererilor au fost trimise pe adresele de e-mail a liceelor(va rugam verificati , daca cineva nu a primit , sa solicite pe e-mail office@edums.ro)

●   07.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Evaluare finala ICOS

●   07.10.2013    A fost trimisa pe adresele de e-mail arondarile unitatilor care au avut clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 - Unitatile arondate sa trimita fisele elevilor la centrele arondate.(daca sunt unitati care au avut clp. si nu sunt arondate sa ne scrie pe adresa office@edums.ro)

●   07.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - date rețea școlară!

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua internațională a educației

●   03.10.2013    În atenția directorilor și a cadrelor didactice interesate. Concurs de suplinire 7-15 octombrie 2013

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Proiectul de prevenire a delicvenţei juvenile "Deschide-ţi mintea, nu fi închis!"

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele socio-umane şi istorie

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Teatrul Naţional Târgu Mureş

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua siguranţei rutiere!

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Exerciţiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   03.10.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar

●   03.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele religie si religie greco-catolica

●   03.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ - Comemorarea Primului Razboi Mondial

●   03.10.2013    În atenția unităţilor de învăţământ - Tribuna Învăţământului

●   02.10.2013    În atenția directorilor - state de functii

●   02.10.2013    Graficul concursusilor si olimpiadelor de Matematica

●   02.10.2013    Graficul concursurilor de Informatică

●   02.10.2013    Ghidul solicitantului - Lapte in scoli 2013-2014

●   02.10.2013    Unitățile de învățământ de pe listă să verifice adresele de e-mail!

●   02.10.2013    Lista unităţilor de învăţământ pentru care nu au fost completate datele referitoare la mediile claselor V-VIII la disciplinele pentru care s-a susţinut proba de examen la Evaluarea naţională!

●   02.10.2013    Nota privind prelungirea duratei de înscriere la selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursul și evaluările naționale din anul 2014

●   02.10.2013    Vă rugăm ca toate unitățile care au clasă pregătitoare să verifice dacă au raportul final pe anul 2012-2013,urmează perioda încărcării în aplicația CNEE a acestor rapoarte - Raport de evaluare clasa pregătitoare final(adresa din data 23.05.2013)!

●   01.10.2013    În atenția directorilor și a profesorilor care aparțin Ariei Curriculare Educație Fizică, Sport și Sănătate - Olimpiada Națională a Sportului Școlar

●   01.10.2013    În atenția directorilor și a profesorilor din învățământ sportiv integrat și/sau suplimentar

●   01.10.2013    În atenția directorilor și a profesorilor care aparțin Ariei Curriculare Educație Fizică, Sport și Sănătate - fișa disciplinei

●   01.10.2013    În atenția directorilor - bază de date profesori educație muzicală/educație specializată și educație plastică

●   01.10.2013    În atenția directorilor , consilierului educativ si a profesorului de istorie - comemorarea Holocaustului

●   01.10.2013    În atenția directorilor de licee și a profesorilor de informatică - competențe digitale

●   01.10.2013    În atenţia directorilor - ref.la selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   01.10.2013    Curs de formare directori!

●   01.10.2013    ORDIN privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a

●   30.09.2013    Lista unitatilor care nu au completat(finalizat) SC-0!

●   27.09.2013    În atenţia directorilor (Tg.Mures)- ridicare documente ARACIP

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de TIC - subiecte de atestat

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a cadrelor didactice - proiect educațional "Baterel si lumea NON-E"

●   27.09.2013    În atenţia directorilor si a consilierirlor educativi - consfătuire

●   27.09.2013    În atentia unităților de învățămînt - acțiune de recartare a manualelor școlare

●   26.09.2013    Va rugam sa verificati periodic aplicatia licente.edu.ro - Sunt postate chituri de instalare AEL

●   25.09.2013    În atentia unităților de învățămînt - Date ale cadrelor didactice din învăţământul primar

●   25.09.2013    În atentia unităților de învățămînt - Programe de conversie profesională

●   25.09.2013    În atentia unităților de învățămînt - Date ale cadrelor didactice care predau disciplinele biologie sau geografie

●   25.09.2013    INVITAȚIE - manifestări dedicate marcării a 30 de ani la dispariția scriitorului Romulus Guga

●   25.09.2013    INVITAȚIE - Festivalul - concurs de poezie și eseu pentru elevi "Serafim Duicu"

●   25.09.2013    În atentia profesorilor de matematică şi a învăţătorilor - Concurs de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   25.09.2013    În atentia unităților de învățămînt - Comunicat ARACIP privind derularea activităţilor de evaluare externă 2013-2014

●   25.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care nu au completat datele conform adresei ISJ 7072 din 20 septembrie, cu termen de finalizare 24 septembrie 2013, ora 12.00!

●   24.09.2013    În atentia unităților de învățămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - alegeri

●   24.09.2013    URGENT- Termen limita de introducere in BDNE a SC0 - Vineri 27.09.2013, ORA 10!

●   24.09.2013    Prezentare raport de analiza final 2012-2013

●   24.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - programul Junior Achievement

●   24.09.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de limba romani - consfatuiri

●   24.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - machete protocoale de colaborare

●   23.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - "Patrula de Reciclare"

●   23.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Vizite de studiu pentru factori de decizie în educație

●   23.09.2013    Lista candidaților repartizați în urma concursului-testării din data de 19.09.2013.

●   23.09.2013    În atentia unităților de învățămînt liceal - în atentia conducerii și a președintelui consiliului elevilor - ședință

●   23.09.2013    Inscrieri grade didactice

●   23.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ gimnazial - Situaţie medii V-VIII

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Şedinţă de analiză a activităţii instructiv-educative

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia înscrierii absolvenţilor clasei a VIII-a, an şcolar 2012-2013, în clasa a IX-a

●   20.09.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Notă privind vânzarea materialelor didactice şi nedidactice în incinta unităţilor de învăţământ

●   20.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Alocaţii pentru elevii peste 18 ani - precizări suplimentare

●   19.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - scolile din lista ataşată care au asociată culoarea galbenă să blocheze starea în EDUSAL, iar cele cu roşu să introducă datele!

●   19.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ preşcolar şi primar- Concurs "Cu creta pe asfaltul copilariei" organizat de Asociaţia Info Kids

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Raportul Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru ARACIP

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - scolile din lista ataşată care au asociată culoarea galbenă să blocheze starea în EDUSAL, iar cele cu roşu să introducă datele!

●   18.09.2013    În atenţia cadrelor didactice - eliberarea numirilor emise în urma şedinţelor publice din septembrie

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - începe cursul de formare adresat cadrelor didactice din gradiniţe şi şcoli

●   18.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Alocaţii pentru elevii peste 18 ani

●   17.09.2013    Lista posturilor didactice pentru concursul de suplinire. Candidații înscriși la concursul de titularizare 2013, depun la centru de concurs doar cererea completată în vederea participării la concurs. Detalii privind concursul se pot obține la centrele de concurs și de la inspectorii de specialitate. Actualizat în 17.09.2013 ora 15.30. Nu se mai admit modificări.

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia cu personalul didactic care ocupă funcţia de coordonator de programe şi proiecte educative

●   17.09.2013    În atenţia directorilor - prevenire, evaluare si consiliere antidrog

●   17.09.2013    În atenţia directorilor de grădiniţe cu personalitate juridică şi a directorilor care au în subordine grădiniţe cu program prelungit din Târgu Mureş!

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - "Prevenirea violenţei în şcoli"!

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Revenire la adresa 6932 din 13 septembrie 2013 privind procedura de selecţie a metodiştilor

●   17.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie/Socio-umane - reprogramare consfătuiri

●   17.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ care organizează concurs de suplinire

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Repartizarea broşurilor din cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş"

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ liceal - Dosarele de alocaţii ale elevilor care au împlinit 18 ani în lunile mai sau iunie se preiau până mâine, 17 septembrie 2013, ora 13.00, la ISJ Mureş, cam. 104!

●   16.09.2013    Se prelungește termenul de completare a machetelor în edusal până în 18.09.2013 ora 10:00

●   16.09.2013    Intrebari si raspunsuri Edusal – Macheta salarii

●   16.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - selecţie de cadre didactice în vederea constituirii corpului profesorilor metodişti pe specialităţi

●   13.09.2013    În atenția profesorilor de Educaţie fizică din învăţământul de masă, din învăţământul sportiv integrat sau suplimentar şi din palatele şi cluburile copiilor - consfătuiri

●   13.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie/Socio-umane - consfătuiri

●   13.09.2013    În atenţia contabililor unităţilor de învăţământ - vă rugăm să verificaţi adresele de e-mail!

●   13.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ care organizează concurs de suplinire

●   12.09.2013    Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice

●   12.09.2013    Nota - Bani de liceu

●   12.09.2013    Nota referitoare la completarea machetei salarii

●   12.09.2013    URGENT! - Macheta salarii Legea 284/2010 - Edusal

●   12.09.2013    REVENIRE (machete modificate)- În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situatia normarii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic!

●   11.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care nu au completat raportul din aplicaţia licente.edu.ro!

●   11.09.2013    În atenția cadrelor didactice - Centre de concurs de suplinire 16-20 septembrie, model cerere

●   11.09.2013    În atenția cadrelor didactice - Graficul sedinţelor publice 12-13 septembrie!

●   11.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ

●   11.09.2013    În atenția cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat

●   11.09.2013    Invitatie - deschidere an școlar

●   11.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal - alocaţii

●   11.09.2013    În atenția directorilor - Ordine MEN(bacalaureat,evaluare nationala, titularizare,admitere)

●   11.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Geografie - consfătuiri

●   11.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Biologie - consfătuiri

●   10.09.2013    Lista unităţilor de învăţământ care mai au de completat raportul din aplicaţia licente.edu.ro!

●   10.09.2013    În atenția directorilor și a educatoarelor/profesorilor pentru învăţământ preprimar de la secţia maghiară - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenția directorilor și a educatoarelor/profesorilor pentru învăţământ preprimar de la secţia română - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenția directorilor unităţilor şcolare din învăţământul profesional şi tehnic- şedinţă de lucru

●   10.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Chimie și Fizică - consfătuiri

●   10.09.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română, Limba latină - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Educaţie tehnologică - cercuri pedagogice

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor pentru învăţământ primar- consfătuiri

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Matematică, Informatica şi TIC- consfătuiri

●   09.09.2013    Mâine, ora 14:00 sedință cu directorii de la Liceele tehnologice care nu și-au realizat planul de școlarizare, cls.IX(cam. 200)!

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limba şi literatura maghiară, Limba şi literatura germană maternă, Religie reformată, Religie romano-catolică - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de Limbi moderne - consfătuiri

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie muzicală şi educaţie plastică - Consfătuire

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ de pe lista atasata - programul de interes public "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   09.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Licente!

●   09.09.2013    În atenția cadrelor didactice-deciziile de completare, detașare și suplinire, după ședințele publice din august, se eliberează de inspectorii de specialitate în perioada 9-13 septembrie 2013.

●   05.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Vă solicităm ca în perioada 9-11 septembrie 2013 între orele 9-15 vă rugăm să vă prezentați la camera 105 pentru ridicarea caietelor statistice

●   05.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - actul de identitate

●   05.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Ziua pompierilor din România - competiția sportivă de masă "Crosul Pompierilor"

●   05.09.2013    Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate-ședința publică. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate înclusiv plata cu ora (care îndeplinesc condițiile de ocupare). FINAL

●   05.09.2013    Rezultate finale la examenul de bacalaureat sesiunea august - după contestații

●   05.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Adresă licențe de la minister!(TOATE unitățile fac raport în septembrie)!

●   04.09.2013    În atenția cadrelor didactice, ședința publică din 6 septembrie, pensionarii care și-au depus dosar la ISJ Mureș (18 persoane), titularii care nu s-au detașat în august și candidați nerepartizați

●   04.09.2013    În atenția cadrelor didactice titulare 2013, preluare dosare detașare la cerere prin concurs specific

●   04.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - raport FINAL instalare licente!(toate unitățile care au stații eligibile)

●   04.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Program de formare

●   03.09.2013    În atenția directorilor si a profesorilor de matematică-informatică - Proba practică pentru profesorii de matematică pe catedre de tehnologia informaţiei şi comunicării

●   03.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situația calculatoarelor eligibile(primite de la MEN în comparație cu ce ați declarat în aplicație - mare grija la servere - TABELUL ESTE PENTRU INDRUMARE )

●   03.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - raport FINAL instalare licente!(toate unitățile care au stații eligibile)

●   02.09.2013    În atenţia cadrelor didactice suplinitoare - Anunţ renunţări la post

●   02.09.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ şi a absolvenţilor clasei a VIII-a - Precizări admitere

●   02.09.2013    Rezultate finale la examenul de Bacalaureat 2013 sesiunea august - înainte de contestații

●   02.09.2013    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situatia normarii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic

●   30.08.2013    Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate pentru care se poate da acord plata cu ora pe modelul de comunicare postat. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate din acest an, persoanele se prezintă la postul ocupat (data eliberării numirilor se va comunica pe site) . !

●   30.08.2013    În atenția directorilor - model firma școlară

●   30.08.2013    În atenția directorilor - Plata cu ora titulari, pensionari, asociați, suplinitori.!

●   29.08.2013    În atenția cadrelor didactice, deciziile de titularizare 2013 se eliberează în data de 02.09.2013 înte orele 10-14.

●   28.08.2013    Model de cerere - plata cu ora

●   27.08.2013    În atenţia cadrelor didactice ce au promovat examenul naţional de definitivat sesiunea 2013!

●   27.08.2013    În atenţia directorilor de unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat sau suplimentar şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport, şefi de catedră

●   27.08.2013    În atenţia directorilor de unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat sau suplimentar

●   26.08.2013    Detașări în interesul învățământului care nu îndeplinesc condițiile OMEC 6239/2012

●   26.08.2013    Către cluburile sportive școlare - Macheta baze sportive

●   23.08.2013    Toate unitățile de învățământ - În atenția persoanelor care s-au inscris la bacalaureat

●   23.08.2013    În atenția directorilor din unitățile de învățământ ședintă de lucru!

●   23.08.2013    Graficul ședințelor publice detașare la cerere prin concurs specific și suplinire, sala festivă a Lic. Tehnologic C. Brâncuși Tg. Mureș.

●   22.08.2013    În atenția directorilor - Achiziție publică de mobilier școlar

●   22.08.2013    În atenția contabililor - Date de contact pentru transmitere situații financiar contabile - termen 23.08.2013

●   22.08.2013    Grafic validare fișe suplinitori înscriși în 19 august 2013.

●   21.08.2013    Lista punctaje detașare la cerere prin concurs specific, completare de catedră titulari.

●   20.08.2013    În atenția directorilor - cursuri de formare pentru cadrele didactice care predau in clasa pregatitoare

●   20.08.2013    În atenția directorilor - tabel nominal supraveghetori

●   20.08.2013    În atenția cadrelor didactice, participante la detașare sau suplinire, probe practice/orale.

●   19.08.2013    În atenția directorilor-detașare interesul învățământului.

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ - Precizări privind etapele de mobilitate - 16 august 2013

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice care doresc să se detaşeze - 16 august 2013 se preiau dosarele la ISJ Mureş!

●   14.08.2013    Vineri, 16.08.2013 simulare tehnica bacalaureat!

●   14.08.2013    Anunţ privind selecţia partenerului privat în baza adresei 5015/09.08.2013

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ - avize sanitare

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ - Prevenirea violenţei în şcoli!

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ - achizitia publică de mobilier pentru clasa pregatitoare

●   14.08.2013    În atenția unitaţilor de învăţământ - verificati adresele de e-mail, se face o verificare suplimentara la situatia ASF!

●   13.08.2013    În atenția centrelor de examen bacalaureat - Simulare tehnică în data de 16.08.2013 (verificati adresele de e-mail)

●   12.08.2013    În atenția directorilor - program de formare

●   12.08.2013    În atentia unităţilor de învăţământ care au arondate gradinite - sedinta

●   09.08.2013    Anunț - selecție parteneri proiect POSDRU

●   08.08.2013    Rezultate finale Concurs titularizare 2013,

●   07.08.2013    În atentia unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Mureş - Lista actualizată a unităţilor de învăţământ care nu au transmis până la data de 6 august situaţia solicitată conform adresei 3919 din 23.07.2013!

●   07.08.2013    În atentia directorilor şi contabililor unităţilor de învăţământ - Vă informăm că în data de 09.08.2013 se vor face deschideri de credite pentru plata examenelor!

●   06.08.2013    În atentia unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Mureş - Lista unităţilor de învăţământ care nu au transmis până la data de 6 august situaţia solicitată conform adresei 3919 din 23.07.2013!

●   05.08.2013    Rezultate Concurs titularizare 2013, contestațiile se depun la ISJ Mureș în data de 5 august 2013 ora 11,00-21,00 și 6 august 2013 ora 8,00-15,00.

●   02.08.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ- LICEAL, situație posturi/cadre didactice.

●   01.08.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Programul de interes public "Prevenirea violenţei în şcoli"

●   31.07.2013    GRAFIC EXAMEN GRADUL II LA UBB-Cluj Napoca -extensia Tg.Mureş

●   31.07.2013    Candidati cu dosare incomplete - Grad II, 2013!

●   31.07.2013    Extras din OMECTS 6239-2012, grafic activități compartimentul managementul resurselor umane 1 aug.-16 sept. 2013.

●   27.07.2013    Rezultate finale dupa contestatii - DEFINITIVAT 2013

●   26.07.2013    În atenţia contabililor unităţilor de învăţământ - Inspectii de grad - TERMEN 29.07.2013 ORA 10:00

●   26.07.2013    În atenţia contabililor unităţilor de învăţământ - Examene nationale

●   25.07.2013    Rezultate admitere - Repartizarea II

●   25.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ liceal - Situaţia locurilor libere în urma înscrierii în clasa a IX-a!

●   24.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Programe de conversie profesionala

●   23.07.2013    În atenția Directorilor de unități școlare – gimnaziu și liceu și Responsabililor cu Formarea Continuă de la nivelul unităților școlare!

●   23.07.2013    Nota euro200 - Ridicare cupoane Euro200

●   23.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - intervenţii adresate copiilor cu dificultăţi de învăţare integraţi în şcoala de masă

●   23.07.2013    Centre examen Bacalaureat sesiunea august-septembrie

●   23.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Alocaţii pentru susţinerea familiei!

●   23.07.2013    REZULTATE PROBE SCRISE - DEFINITIVAT 2013

●   22.07.2013    Ordin MEN.3907 2013 privind plata comisiilor definitivat

●   19.07.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic

●   19.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Până luni, 22 iulie 2013, ora 10, verificaţi şi completaţi în BDNE SC3b şi transmiteţi fax de confirmare ca datele sunt complete si corecte !

●   19.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Concursul "Juvenes Translatores"

●   19.07.2013    Notă Licențe - Finalizare și raportare!

●   18.07.2013    Notă Licențe - Lista unităților care nu au completat raportul din aplicație!

●   18.07.2013    Notă Licențe - Nr. de stații eligibile centralizat pe PJ

●   18.07.2013    În atenţia candidaţilor la examenul de titularizare - Planificarea validării fişelor de înscriere

●   18.07.2013    Notă Licențe - Revenire Clarificare laboratoare sei V tip 4+1 !

●   18.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Tabara de vara "Prietenia"

●   18.07.2013    Notă Licențe - Lista unităților care nu au completat raportul în aplicație!

●   17.07.2013    În atenţia asistenţilor şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat în învăţământ

●   17.07.2013    Notă Licențe - Lista unităților care nu au completat raportul în aplicație!

●   16.07.2013    Notă Licențe - Lista stațiilor și a serverelor primite pe unități de învățământ care ar trebui declarate eligibile obligatoriu.(Sei V si Sei rural)!

●   16.07.2013    contabililor - Termenul de depunere al situaţiilor financiare

●   15.07.2013    Notă Licențe - Lista stațiilor și a serverelor primite pe unități de învățământ care ar trebui declarate eligibile obligatoriu.(Sei V si Sei rural)

●   15.07.2013    Nota Licente - Raspunsuri la intrebari!

●   15.07.2013    Nota Licente - finalizare raport!

●   12.07.2013    În atenţia preşedinţilor Centrelor de comunicare pentru Evaluare Naţională - urgent declaraţii/angajamente persoane de contact!

●   12.07.2013    Notă Licențe - Vă rugăm până luni 15.07.2013 ora 12:00 să completati raportul de instalare in aplicatia licente.edu.ro!

●   12.07.2013    Persoanele de contact din Centrele de examen Bacalaureat sa verifice urgent adresele de e-mail.

●   12.07.2013    Notă Licențe - Vă rugăm până la ora 12:00 să conformați instalarea licențelor în aplicație și să trimiteți nota semnată și ștampilată.

●   11.07.2013    Examen ECDL 16,17,18,19 iulie 2013 - Locația Sighișoara-Reghin-Tîrgu Mureș

●   11.07.2013    În atenţia directorilor şi a bibliotecarilor! - Lista unitatilor care nu au trimis datele solicitate!

●   11.07.2013    Anunţ - Concurs pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea din New Delhi - India

●   11.07.2013    Nota licente - cei care au terminat instalarile sunt rugati sa confirme in aplicatie acest lucru - pana in data de 12 iulie trebuie finalizat

●   11.07.2013    LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE AU STAȚII ELIGIBILE ȘI NU AU COMPLETAT ȘI CONFORMAT ÎN APLICAȚIE DESCĂRCAREA LICENȚELOR!

●   10.07.2013    În atenția unităților liceale - Diplome de bacalaureat(timbru sec)

●   10.07.2013    Nota licente - cei care doresc deblocare pentru a modifica numarul de statii eligibile sunt rugate sa ne anunte pe e-mail licente@edums.ro!

●   10.07.2013    În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Vizualizare lucrări!

●   09.07.2013    În atenţia directorilor - Licențe! Vă rugăm ca în cursul zilei de azi să finalizați declarația stațiilor și a serverelor eligibile și descărcarea în aplicație!(Precizari pe e-mail)

●   09.07.2013    În atenţia directorilor - achiziţionare mobilier pentru clasa pregătitoare

●   09.07.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor care vor participa la cursurile de formare pentru clasa pregătitoare

●   09.07.2013    În atenţia directorilor si a bibliotecarilor scolari - ridicare carti

●   09.07.2013    Ridicare acte studii

●   09.07.2013    Revenire - În atenţia directorilor şi a bibliotecarilor!Termen Marti 09 iulie ora 16:00!

●   08.07.2013    Reamintire - În atenţia unităţilor de învăţământ - Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi

●   08.07.2013    În atenţia directorilor - Tabăra de pregătire pentru situații de urgență

●   08.07.2013    Rezultate finale la examenul de Bacalaureat 2013 sesiunea iunie-iulie înainte de contestații

●   08.07.2013    În atenția președinților Centrelor de examen Bacalaureat 2013

●   08.07.2013    În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii de Bacalaureat - sesiunea august 2013

●   05.07.2013    În atenţia directorilor - proces restituire imobile

●   05.07.2013    Notă referitoare la ridicarea actelor de studii!

●   05.07.2013    În atenția directorilor și secretarelor - Licee, Palate și cluburi, CSS-uri, Învățământ special !

●   04.07.2013    Examen ECDL 9,10,11,12 iulie 2013 - Locația Luduș - Târnăveni

●   04.07.2013    Revenire - Precizari privind tipul actelor de studii destinate absolventilor invatamantului preuniversitar

●   03.07.2013    Rezultatele la contestaţii - EVALUARE NAŢIONALĂ 2013

●   03.07.2013    Conversie profesionala - Istorie

●   03.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Ordine de plată examene naționale

●   03.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - ridicare tipizate

●   03.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - mobilier pentru clasa pregătitoare

●   03.07.2013    Lista candidaților care nu au predat inspecțiile la clasă. Termenul de predare a fost 02.07.2013.

●   03.07.2013    În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Afișarea rezultatelor!

●   02.07.2013    În atenţia candidaţilor din alte judeţe care participă la admitere în judeţul Mureş

●   02.07.2013    În atenţia directorilor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA al judeţului Mureş a planificat realizarea de exerciţii trimestriale de testare a sistemului de alarme

●   02.07.2013    În atenţia educatoarelor - Asociaţia Internaţională pentru tineret Stutgard caută educatoare vorbitoare de limba germană

●   02.07.2013    În atenţia directorilor - excursii - locurile de îmbarcare

●   02.07.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor care vor participa la cursurile de formare pentru clasa pregătitoare

●   02.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - şcoala de vara pe educaţie Politică

●   01.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Macheta SC 3b din BDNE a fost corectata!

●   01.07.2013    Notă - privind clarificarea unor aspecte legate de operarea în programul Edusal

●   01.07.2013    În atenția președinților Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Preluarea rezultatelor de la contestaţii!

●   01.07.2013    În atenția președinților Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Predare stampile

●   01.07.2013    În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Rapoarte Evaluare Națională

●   01.07.2013    Grafic validare fise pentru absolvenții 2013 la Titularizare.

●   01.07.2013    În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat - Dosare incomplete

●   01.07.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - înscriere asistenţi pentru examenul de definitivat

●   28.06.2013    Toti cei care s-au inscris in comisia de BAC sa fie prezenti duminica la sedinta

●   28.06.2013    În atenţia candidaţilor înscrişi la Titularizare 2013 şi a Centrelor de concurs.

●   28.06.2013    Examen ECDL 2,3,4,5,18 iulie 2013 - Locația Tg. Mureș

●   28.06.2013    Examen ECDL 2,3,4,5,18 iulie 2013 - Tabel nominal participanți și programarea candidaților

●   28.06.2013    În atenția președinților Centrelor de examen - Model de cerere pentru contestaţii Evaluare Naţională!

●   28.06.2013    În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională!

●   28.06.2013    În atenția președinților Centrelor de examen pentru Evaluare Naţională

●   27.06.2013    Precizări pentru completarea SC 3b

●   27.06.2013    Important - În atenția președinților Centrelor de examen(Evaluare Nationala) - modificare calendar contestații!

●   27.06.2013    În atenţia centrelor de examen Bacalaureat! şedinţă

●   27.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Situaţia privind tinerii peste 18 ani care au abandonat şcoala sau au fost exmatriculaţi în perioada 01.05.2013 – 21.06.2013!

●   27.06.2013    În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de gradul II - seria 2013, specializarea învăţători - educatoare, linia română

●   27.06.2013    În atenţia centrelor zonale de înscriere pentru admitere si a liceelor vocaţionale - şedinţă tehnică

●   27.06.2013    Tabăra națională de artă foto

●   26.06.2013    În atenția directorilor unităților liceale-Referitor la proba C (competențe lingvistice)

●   26.06.2013    Campania socială şi comercială "Ajută-ţi şcoala!"

●   26.06.2013    Pregatiri grad II (inv.educ.) - sectia maghiara

●   26.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Zi de doliu naţional

●   25.06.2013    În atenţia preşedinţilor Centrelor de examen - Bacalaureat

●   25.06.2013    În atenţia preşedinţilor Centrelor de evaluare!

●   25.06.2013    În atenția președinților Centrelor de examen si de comunicare!

●   23.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Şedinţă Evaluare Naţională - 24 iunie 2013, ora 18.00, în Sala festivă a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuşi"!

●   21.06.2013    Nota minister - Asigurarea conditiilor optime pentru sustinerea examenelor nationale

●   21.06.2013    Informare campanie Igiena Laptelui - Va rugam asigurati afisarea materialelor

●   21.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Definitivat 2013!

●   20.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Şedinţă tehnică pentru Evaluare Naţională!

●   20.06.2013    Reamintire - În atenţia directorilor - Evaluarea anuala a personalului de conducere din unitatile de invatamant din judetul Mures!

●   18.06.2013    Vineri la ora 12:00 va avea loc o simulare tehnică la Evaluare Națională(Centrele de comunicare sunt rugate să verifice adresele de e-mail)

●   18.06.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie plastică

●   18.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Precizări privind situatia statistică la sfârşitul semestrului II

●   18.06.2013    Unităţile de învăţămînt preuniversitare beneficiare ,,Bani de liceu,,

●   18.06.2013    În atenția directorilor, directorilor adjuncți și responsabililor cu formarea continuă din unitățile școlare ale județului Mureș

●   18.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Evaluare Naţională 2013

●   18.06.2013    Pregătiri examen grad II - 2013

●   18.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - supraveghetori la Concursul de Titularizare

●   18.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - din liceu cu clase de profil matematică - informatică şi intensiv informatică - raport atestat informatică

●   18.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - notă referitor la Evaluare Naţională 2013

●   17.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - exerciţiu de testare a Planului de urgenţă externă

●   17.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Oferta educaţională a Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni

●   14.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ - Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

●   13.06.2013    În atenția directorilor unităților de învățământ - diplomele!

●   13.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ

●   13.06.2013    În atenţia unităţilor de învăţământ

●   13.06.2013    Unități de învățământ de la care nu am primit situația folosirii licențelor w7!

●   13.06.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul de EVALUARE ÎN EDUCAȚIE

●   13.06.2013    În atenţia directorilor - utilizarea licențelor Microsoft primite în 2012

●   12.06.2013    Invitaţie - Ziua Eroilor

●   12.06.2013    În atenţia directorilor din Centrele zonale de înscriere pentru admitere

●   12.06.2013    În atenţia directorilor din unităţile de învăţământ gimnaziale - Centrele zonale de înscriere pentru admitere

●   12.06.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - gimnaziu, secţia maghiară

●   12.06.2013    Ordinul privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic şi didactic auxiliar

●   12.06.2013    În atenţia directorilor - anexe investitii

●   11.06.2013    Evaluare finală - Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii - E-Formare!

●   11.06.2013    În atenţia directorilor - precizări examene nationale

●   10.06.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică şi discipline economice

●   10.06.2013    În atenţia directorilor şi a preşedintelui Consiliului elevilor

●   10.06.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - Comemorarea Zilei Eroilor

●   10.06.2013    În atenţia directorilor - Precizări Bacalaureat şi Evaluare Naţională

●   10.06.2013    În atenţia directorilor - Concurs judeţean de Matematică "Petru Maior"

●   10.06.2013    În atentia unitatilor de invatamant liceale - imprimate scolare

●   07.06.2013    În atenția directorilor - Tipizate

●   07.06.2013    În atenția directorilor - Oportunitate de formare pentru profesorii de matematică

●   07.06.2013    În atenția directorilor - anunț - ”Festivalului județean al Copiilor – Daneș”

●   06.06.2013    Evaluare finală - Management şi Leadership în Educaţie - Management şi Comunicare

●   06.06.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de educaţie plastică - Festivalul de Benzi Desenate

●   06.06.2013    În atenţia directorilor - festival international "Awaza, tărâmul prieteniei"

●   05.06.2013    Aplicaţia ADLIC 2013!

●   05.06.2013    În atenţia directorilor - pe adresele de e-mail a unităților a fost trimis o solicitare de date referitor la înscrierea în clasa I - termen 06.06.2013 ora 10:00

●   05.06.2013    În atenţia părinţilor absolventilor claselor a VIII-a şi a conducerii unităţilor de învăţământ

●   05.06.2013    În date de 06.06.2013 de la ora 10 simulare TEHNICĂ bacalaureat, și ora 15:30 Evaluare Națională(persoanele de contact să verifice periodic adresa de e-mail)!

●   05.06.2013    În atenţia directorilor - Concursul "Descoperă Palatul"

●   05.06.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de educaţie fizică şi sport şi antrenorilor - "Gala sportului mureşean"

●   05.06.2013    În atenţia directorilor - "Competiţia Europeană pentru crearea de Conţinut Pozitiv adresat copiilor"

●   05.06.2013    În atenţia directorilor - promovare profesii din domeniul Managamentului Situaţiilor de Urgenţă

●   04.06.2013    5 iunie - Ziua Învăţătorului

●   04.06.2013    În atenţia directorilor - plata navetei elevilor defalcat

●   04.06.2013    Rezultate finale - Olimpiada satelor muresene

●   04.06.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie plastică - concursul de desene "Ziua Europei 2013"

●   04.06.2013    În atenția unităților PJ - situația profesori chimie, termen 05.06.2013 ora 14!

●   04.06.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ implicate în SNAC - raport sintetic

●   04.06.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal și a centrelor de comunicare la Evaluare Națională - A fost trimis pe adresele de e-mail a persoanelor de contac graficul simulărilor tehnice

●   03.06.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - revenire la adresa 3352/27.05.2013

●   03.06.2013    In perioada 04-07 iunie va rugam sa ridicati de la secretariatul ISJ planul de scolarizare aprobat pentru anul scolar 2013-2014

●   03.06.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   03.06.2013    Conferința județeană a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști!

●   03.06.2013    Reamintire - În atenţia directorilor - sanctiuni!

●   03.06.2013    În atenţia directorilor - adeverinţe vechime la catedră pentru gradele didactice

●   03.06.2013    În atenţia directorilor - Summit-ul OSCE al Tineretului

●   03.06.2013    Lista beneficiarilor euro200 - Numărul total de beneficiari in judetul mures a fost 1037, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 76.40 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectaţi conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Selecţia persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobat anual cu această destinaţie.

●   31.05.2013    Revenire - În atenţia unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic - Constituirea bazei de date privind elevii înscrişi în anul terminal în învăţămîntul liceal tehnologic de zi, ruta progresivă în anul şcolar 2012-2013

●   31.05.2013    În atenţia directorilor - activităţi demonstrative de tehnică militară dedicate"Zilei Copilului"

●   31.05.2013    În atenţia directorilor - sanctiuni!

●   31.05.2013    Aplicaţia de colectare date Bacalaureat pentru centre examen (CE) - Termen 04 IUNIE 2013(UPLOAD)

●   31.05.2013    Toate unitatile de invatamant sa verifice adresa de e-mail!

●   30.05.2013    În atenţia directorilor - precizari MEN referitoare la grad II 2013

●   30.05.2013    În atenţia directorilor - situatie sume restante la plata navetei elevilor

●   30.05.2013    În atenţia directorilor - mobilier clasa pregatitoare!

●   29.05.2013    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş desfăşoară cu ocazia zilei de 1 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului o serie de activităţi dedicate celor mici

●   29.05.2013    Catre centrele de admitere - ridicare brosuri

●   28.05.2013    În atenţia directorilor - referinte Programul Economia Bazata pe Cunoastere - preluare materiale

●   28.05.2013    În atenția tuturor unităților de învățământ. Inspecții la clasă Titularizare 2013.

●   28.05.2013    INVITAŢIE - Festivitate prilejuită de absolvirea claselor a XII-a

●   28.05.2013    În atenția centrelor de titularizare și a absolvenților 2013 înscriși la concurs.

●   27.05.2013    În atenţia directorilor - imprimate scolare

●   27.05.2013    Brosura admiterii in licee 2013!

●   27.05.2013    INVITAȚIE - Întâlnire cu scriitorii Ileana Mălăncioiu și Ion Mureșan, Miercuri, 29 mai 2013, ora 12:00, Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”

●   27.05.2013    In atentia unitatilor de invatamant - nota Evaluare Nationala

●   27.05.2013    Concurs naţional de balet "Romania Internaţional Ballet Competition"

●   27.05.2013    În atenţia directorilor - Evaluarea anuala a personalului de conducere din unitatile de invatamant din judetul mures

●   27.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică "Formarea continua a profesorilor de matematica in societatea cunoasterii

●   27.05.2013    Cuantum taxe pentru finalizarea studiilor (bacalaureat)

●   27.05.2013    Am trimis pe adresele de e-mail a unitatilor exportul din aplicatie cu cererile e200 - Va rugam verificati!

●   27.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie/stiinte socio-umane - Concurs National Memoria Holocaustului

●   24.05.2013    În atenția directorilor unităților de învățământ.

●   23.05.2013    Raport de evaluare clasa pregătitoare final

●   23.05.2013    În atenţia profesorilor de matematică - referinţe : Olimpiada satelor mureşene

●   23.05.2013    Aplicaţia de colectare date Bacalaureat pentru licee - Termen 31 Mai 2013

●   22.05.2013    În atenţia directorilor - recuperare manuale şcolare

●   22.05.2013    Circulara modificare coduri CAEN

●   21.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică având domiciliul în mediul rural - Formare Continuă a profesorilor de matematică și societatea cunoașterii"

●   21.05.2013    În atenția unităților de învățământ, nota - clasa pregătitoare

●   21.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Germană - seminar de formare continua "Competenţele de predare şi jocurile de mişcare"

●   21.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - formare nationala cu tema "Développer des compétences a l'aide différents supports""

●   21.05.2013    Nota Euro 200 - au fost trimise catre licee pe adresele de e-mail specitificatiile tehnice pentru introducerea cererilor Euro200!

●   20.05.2013    Grafic validare fișe de concurs - Titularizare 2013.

●   20.05.2013    Repartizare concurs suplinire mai 2013

●   20.05.2013    În atenția directorilor - solicitare înscriere profesori asistenți.

●   20.05.2013    Conferința județeană a bibliotecarilor școlari și a profesorilor documentariști

●   20.05.2013    Festivitatea de premiere a Concursului județean de lectură și creație literară - ”Floare de cireș” 2013.

●   20.05.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Concursul de Evaluare în Educație - Limba și Literatura Română, etapa a III-a

●   20.05.2013    În atenția directorilor de școli gimnaziale din mediul rural și a profesorilor de fizică și chimie.

●   20.05.2013    Rezultate selecție program de formare - DE LA DEBUT LA SUCCES.

●   20.05.2013    În atenția unităților de învățământ, Raport evaluare clasa pregătitoare.

●   20.05.2013    Macheta Euro200 - 2013!

●   17.05.2013    În atenția unităților de învățământ cuprinse în Programul ”Lapte și corn”, respectiv Programul european de încurajare a consumului de fructe în școli

●   16.05.2013    În atenția unităților de învățământ, situație cabinete medicale școlare.

●   16.05.2013    În atenția tuturor unităților de învățământ, precizări privind HCL-urile privind rețeaua școlară 2013-2014

●   16.05.2013    URGENT - Sume suplimentare necesare pentru plata salariilor aferente trimestrului II. Termen: 16.05.2013, ora 15.00. Sumele se trec în mii lei!

●   16.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de matematică gimnaziu, secţia maghiară

●   16.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - evaluarea situaţiei elevilor de etnie rromă

●   16.05.2013    Notă cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2012-2013

●   16.05.2013    Susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale de către absolvenţii din promoţiile anterioare

●   16.05.2013    Proiectul "Programei şcolare pentru pregătirea practică şi stagiul de pregătire practică, clasa a XI-a învăţământ profesional cu durata de 2 ani

●   16.05.2013    Anunţ: Curs specializarea - "Expert Achiziţii Publice", cod C.O.R. 214946

●   15.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt

●   15.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt preşcolar

●   14.05.2013    INVITAȚIE - Scriitorul AUGUSTIN BUZURA, întâlnire cu cititorii, Miercuri,15 mai 2013, ora 11:00, Colegiul Național ”Al.Papiu Ilarian”

●   14.05.2013    Procedura inscriere examen bacalaureat 2013

●   14.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de limba și literatura română -Rezultate finale la Concursul Naţional "Lectura ca abilitate de viață", mai 2013

●   13.05.2013    Admitere an şcolar 2013-2014 - Centre în care se desfăşoară probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă / limbă maternă / probe aptitudini

●   13.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de istorie - Concursul Naţional "Democraţie şi toleranţă"

●   13.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de istorie - Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal

●   13.05.2013    În atenția directorilor-repartizare informaticini la Centrele de Titularizare.

●   13.05.2013    În atenția directorilor Campania - "PROFI te premiază"

●   13.05.2013    În atenţia directorilor / secretar șef - unităţilor de învăţământ

●   13.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Gradații de merit 2013

●   10.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Notă privind proba D de evaluare a competenţelor digitale pentru examenul de bacalaureat naţional 2013!

●   10.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de geografie - Rezultate finale ale elevilor din judeţul Mureş la Concursul Naţional de Geografie "Terra" - Etapa naţională 2013, ediţia I

●   10.05.2013    Deciziile de titularizare pe art. 253 se ridică de la secretariatul ISJ în 13-14 mai 2013, între orele 10-15. Cadrele didactice cu decizii de pretransfer/restrângere/completare/pensionari prelungire își vor ridica OBLIGATORIU deciziile în 13-14 mai 2013.

●   10.05.2013    Olimpiada de științe pentru juniori 18.05.2013.

●   10.05.2013    Revenire - În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii Evaluare Naţională 2013 - pentru cei care NU au trimis situaţiile!

●   10.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregătitoare

●   09.05.2013    Anunţ - Concurs ocupare post vacant educatoare

●   09.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor matematică - "Olimpiada Satelor" - ediţia I, concurs de matematică adresat elevilor din clasele V-VIII

●   09.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor matematică - Concursul Internaţional de Matematică CANGURUL

●   09.05.2013    INVITAŢIE - Festivitate prilejuită de absolvirea claselor a XII-a

●   09.05.2013    În atenţia directorilor - Concursul Naţional de Poezie "Copiii României creează"

●   09.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport - Campionatul de fotbal pentru elevii din liceele mureşene

●   09.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport - Semimaratonul Mureş-ediţia I

●   08.05.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Etapa judeţeană a Concursului Naţional "Lectura şi abilităţile de viaţă"

●   08.05.2013    În atenţia directorilor - Conform instrucţiunilor M.E.N. - Centre concurs judeţul Mureş

●   08.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba engleză - Activitate formare continuă "Metode comunicative în predarea limbii engleze"

●   08.05.2013    Revenire - În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii Evaluare Naţională 2013 - pentru cei care NU au trimis situaţiile!

●   08.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de geografie - Sesiune de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal la disciplina geografie

●   08.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - Seminar Holocaust - S.U.A.

●   08.05.2013    Revenire adr. 354/22.04.2013, proiectul "De la debut la succes"

●   07.05.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor aplicanţi ai curriculum-ului opţional MVP - Şedinţă de lucru!

●   07.05.2013    Cerere înscriere concurs de titularizare 2013 și fișă de înscriere.

●   07.05.2013    Centre de concurs pentru Titularizare 2013. Grafic preluare dosare la Centrele de concurs.

●   07.05.2013    Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete, pentru concurs pe site-ul MEN.

●   30.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregătitoare

●   30.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la Concursurile tehnico-aplicative pentru elevi

●   30.04.2013    Anunt - post liber titularizabil de educatoare

●   30.04.2013    Lista cadrelor didactice netitulare pentru care s-a aprobat/respins titularizare în baza art. 253, În CA din 30.04.2013

●   30.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - TV BAc 2013

●   30.04.2013    Reamintire - În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2013!

●   29.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - RAEI (Aracip)

●   29.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - referitor la Concursul Naţional "Lectura şi abilităţile de viaţă"

●   29.04.2013    În atenţia directorilor - referitor la administrarea on-line a Chestionarului elevului privind activităţile curriculare şi extracurriculare ale elevilor din învăţământul preuniversitar

●   29.04.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de chimie - etapa judeteana a concursului de Chimie pentru clasa a-VII-a "Raluca Ripan"

●   29.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - Festivalul jocurilor de mişcare "Fanteziile jocului"

●   29.04.2013    Rezultate obţinute la concursul transcurricular pentru elevii din mediul rural "Universul Cunoaşterii Prin Lectură"

●   29.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - Festivalul internaţional de Film Transilvania

●   29.04.2013    Raport cu locurile rămase libere după prima etapă - An şcolar 2013-2014

●   29.04.2013    Lista copiilor admişi în prima etapă - Clasa pregătitoare - An şcolar 2013-2014

●   29.04.2013    În atenţia directorilor - clasa pregătitoare - aplicatie

●   29.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba Franceză - Concursul Orthofrancais

●   29.04.2013    În atenţia directorilor - situație clasa I!

●   26.04.2013    Lista cadre didactice care au depus cereri în baza art. 253

●   26.04.2013    În atenţia directorilor - referitor la clasa pregătitoare cereri din alte circumscriptii - va rugam setati toate cererile pe Admis pana la ora 13:00.Dupa aceasta ora sa nu mai apara nici o cerere neprocesata!

●   26.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Conferinţa Naţionala "Experienţe Didactice în Contextul Multicultural"!

●   26.04.2013    În atenţia directorilor tabăra internaţională de vară "Creştem în Iordania"

●   25.04.2013    În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice înscrise la examenul naţional de definitivare - activităţi de informare şi consiliere

●   25.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de istorie - Concurs naţional "Ce înseamnă comunismul pentru mine?"

●   25.04.2013    În atenţia directorilor - referitor la clasa pregătitoare cereri neprocesate - Vă rugăm ca până la ora 16:00 să procesați TOATE cererile fie cu Admis fie cu Respins - Vineri după ora 12:00 va fi deblocat planul pentru modificări pentru cei care cer în scris modificarea planului!

●   25.04.2013    În atenţia directorilor - referitor la clasa pregatitoare cereri neprocesate

●   24.04.2013    Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, cereri (aprobate/respinse)

●   24.04.2013    Rezultatele finale ale concursului interdisciplinar "+_ poezie", etapa judeţeană, 20 aprilie 2013

●   24.04.2013    În atentia bibliotecarilor scolari, RFC-istilor si documentaristilor CDI!Accesati linkul!

●   24.04.2013    Deciziile de pretransfer se ridică de la ISJ Mureș, cam. 105, în 29-30 aprilie 2013 între orele 9-15 pe baza CI/BI

●   23.04.2013    În atenţia directorilor - Stampile

●   23.04.2013    Campania de prevenire a dispariţiilor de minori "Împreună pentru siguranţa copiilor"

●   23.04.2013    În atenţia directorilor - Congresul internaţional al Centrelor Culturale pentru Copii şi Tineret

●   23.04.2013    În atenţia directorilor - informaţii bacalaureat special

●   23.04.2013    În atenţia directorilor - program de recuperare 3 mai

●   23.04.2013    Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAC

●   23.04.2013    În atenția bibliotecarilor școlari, RFC-iștilor și documentariștilor CDI

●   23.04.2013    Planul-cadru pentru învăţământul primar

●   23.04.2013    Concurs de literatură şi jurnalism sportiv intitulat "Un condei numit Fair Play" şi concursul de pictură grafică şi desen intitulat "Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor"

●   23.04.2013    În atenţia directorilor - pagube produse la unităţile de învăţămînt de inundaţiile din luna aprilie

●   22.04.2013    Simpozion Naţional cu tema: Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele educaţionale

●   22.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concursul Transcurricular pentru elevii din mediul rural "Universul cunoaşterii prin lectură" - etapa judeţeană

●   22.04.2013    În atenţia directorilor si a cadrelor didactice - proiectul "De la debut la succes"

●   22.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care derulează înscrieri în învăţământul primar!

●   22.04.2013    În atenţia directorilor şi învăţătorilor claselor I - concursul de recitări "Din lumea celor care nu cuvântă"

●   22.04.2013    În atenţia directorilor - lista unităților de învățământ care au cereri nevalidate!

●   22.04.2013    În atenţia directorilor - Monitorizarea situaţiei înscrierilor în clasa I - RAPORTARE FINALĂ, 22.04.2013, ora 9.00 - Se raportează toate cererile depuse din 2 aprilie - 22 aprilie, doar cereri de clasa I!

●   19.04.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de chimie - Concursul de Chimie "Petru Poni"

●   19.04.2013    În atenţia directorilor si a presedintelui consiliului elevilor - sedinta

●   18.04.2013    În atenţia directorilor - referitor la clasa pregatitoare cereri nevalidate

●   18.04.2013    În atenţia directorilor - referinţe examen de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi intensiv informatică

●   18.04.2013    În atenţia directorilor - Monitorizarea situaţiei înscrierilor în clasa I - a treia raportare, 18.04.2013, ora 9.00 - Se raportează cumulat cu situațiile trimise anterior!

●   17.04.2013    În atenția directorilor cadre didactice care vor prelua clasa pregatitoare in anul scolar 2013-2014

●   17.04.2013    În atenția directorilor și cadrelor didactice - programul e-formare "Competente integrate pentru sicietatea cunoasterii"

●   17.04.2013    ACORD modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 - MODEL MODIFICAT

●   17.04.2013    ACORD continuitate suplinire 2013 - MODEL.

●   17.04.2013    ACORD continuare pensionari - MODEL MODIFICAT.

●   17.04.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne - premierea elevilor

●   17.04.2013    În atenția directorilor - spații ce apartin unor societăți comerciale

●   17.04.2013    În atenţia directorilor - recuperare cursuri 2,3 mai

●   16.04.2013    În atenţia directorilor unităților școlare - programul european de incurajare a consumului de fructe în școli

●   15.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura română şi matematică - etapa judeţeană a concursului interdisciplinar "+- Poezie"

●   15.04.2013    În atenția directorilor, titularizare art. 253 - urgent

●   15.04.2013    Comanda de manuale pentru anul scolar 2013-2014

●   15.04.2013    În atenția cadrelor didatice - Eliberarea adeverintei de expert in management educational 2013, se face la cam. 105 în 17-18 aprilie 2013, între orele 12-15.

●   15.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - stampile

●   15.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal și a profesorilor de chimie - sesiunea de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale "Chimia prieten sau dușman?"

●   15.04.2013    În atenţia directorilor care au in structura clasa pregatitoare si clasa I - contactare copii recenzati

●   15.04.2013    În atenția cadrelor didatice participante la etapa de RESTRANGERE. Eliberarea deciziilor se face la cam. 105 în 17-18 aprilie 2013, între orele 12-15.

●   15.04.2013    În atenţia directorilor - Monitorizarea situaţiei înscrierilor în clasa I - a doua raportare, 15.04.2013, ora 9.00!

●   12.04.2013    În atenţia directorilor şi a contabililor şefi - Depunerea situaţiilor financiare - trimestrul I 2013!

●   11.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie muzicală şi educaţie muzicală specializată - Simpozion Naţional al cadrelor didactice, cu tema: "De la renascentişti la... impresionişti"

●   11.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnaziale - Şedinţă de lucru!

●   10.04.2013    În atenţia directorilor - Monitorizarea situaţiei înscrierilor în clasa I!

●   10.04.2013    În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii Evaluare Naţională 2013!

●   10.04.2013    În atenţia directorilor - Concursul naţional de creaţie literară în limba rromani "Ştefan Fuli"

●   10.04.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport - Concurs anual de orientare turistică

●   09.04.2013    În atenţia directorilor - Elevii calificaţi la concursul judeţean de matematică KOBAK - clasa a IV-a

●   09.04.2013    Revenire - În atenția directorilor - Propuneri componență comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale!

●   09.04.2013    În atenţia directorilor - Pretransfer prin consimţământ 2013 - Grafic probe orale/ practice şi Grafic şedinţă publică

●   09.04.2013    În atenţia directorilor - Propuneri pentru Comisii de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2013!

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Programul de preluare dosare GRADAŢII MERIT: 9-11 aprilie 2013, în intervalul orar 9.00-15.00!

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Rezultatele concursului judeţean Mesemondó Verseny - "Micul povestitor", 6 aprilie 2013

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Rezultate - Olimpiada de Geografie/ Biologie - Etapa naţională 2013

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - Centre de Comunicare/ Unităţi arondate şi Centre Zonale de Evaluare, în vederea derulării Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a 2013

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt - EXERCIŢIU DE TESTARE A SISTEMULUI DE ALARMARE PUBLICĂ - 10 aprilie 2013, ora 11.00

●   08.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt şi a profesorilor de istorie - Concurs Naţional de Eseuri "Uniunea Europeană, un proiect de viitor-perspectivă globală, dimensiune transatlantică şi parteneriat euroasiatic" - Ediţia I, 2013

●   05.04.2013    În atenția directorilor și cadrelor didactice! Program de formare "Competențe integrate pentru societatea cunoașterii"

●   04.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt ierarhizarea cadrelor didactice care solicită acordul pentru pretransfer

●   03.04.2013    În atenţia directorilor - Concurs Naţional pentru elevi "Diversitatea - O şansă în plus pentru viitor"

●   03.04.2013    Candidaţi repartizaţi la concursul de suplinire din 27.03.2013

●   03.04.2013    Ref. Concurs naţional de creaţie literară în limba rromani "Ştefan fuli"

●   03.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregatitoare - evaluarea psihosomatica

●   02.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregatitoare

●   02.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - campanie de informare şi comunicare din cadrul programului "Europa casa noastră"

●   02.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ si a profesorilor de educaţie fizică şi sport - baza de date UNEFS

●   02.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal și a profesorilor de chimie - sesiunea de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale "Chimia prieten sau dușman?"

●   02.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregatitoare - Aplicația de înscriere

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Rezultatele Concursului Judeţean "Limba română e patria mea"

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Participare la Târgul Educaţional Mureş 2013

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Raportarea Programului "Să ştii mai multe, să fii mai bun!"

●   01.04.2013    Informaţii referitoare la Clasa Pregătitoare: Numărul de TELVERDE: 0 800 816 265, este disponibil începând cu data de 01.04.2013, între orele 8-16!

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de istorie

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013

●   01.04.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la suplinirea prin continuitate pentru anul şcolar 2013-2014

●   29.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Programa concursului "Lectura şi abilităţile de viaţă"

●   29.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind echivalarea studiilor preuniversitare

●   29.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a profesorilor de educaţie fizică - Unităţi de învăţământ cu echipe înscrise în competiţia de fotbal "CUPA COCA-COLA"

●   29.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Clasa pregătitoare şi Clasa I - Centre de evaluare psihosomatică din judeţul Mureş

●   28.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregătitoare - "Ziua porţilor deschise"

●   28.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ care au clasa pregătitoare - criterii specifice de departajare

●   28.03.2013    Conferinţa de presă - Vineri 29.03.2012 - Aspecte legate de clasa pregătitoare

●   28.03.2013    În atenţia directorilor - Evaluarea preşcolarilor pentru înscrierea în clasa I, respectiv grupa pregătitoare

●   28.03.2013    Invitaţie - Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele V-VI

●   28.03.2013    Nota euro200 - elevi din clasa pregatitoare

●   28.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Olimpiada naţională de matematică!

●   27.03.2013    Olimpiada Limba şi literatura rromani faza naţională

●   27.03.2013    Lista unităților de învățământ de la care nu am primit comanda pentru tipizate!

●   27.03.2013    În atenția directorilor și a cadrelor didactice titulare, pretransfer 2013

●   27.03.2013    CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE - ANUL 2013

●   27.03.2013    CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE NAȚIONALE - ANUL 2013

●   27.03.2013    Lista grupelor la examenul ECDL din 28-29- 30 martie 2013! Tabel nominal participanți și programarea candidaților

●   27.03.2013    Propuneri de Centre pentru examenul de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2013

●   26.03.2013    În atenţia cadrelor didactice(institutori) respinse în urma depuneri dosarelor privind echivalarea studiilor

●   26.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - Festivalul jocurilor de mişcare "Fanteziile jocului"

●   26.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică TIC liceu - rezultate finale,lotul naţional

●   26.03.2013    În atenţia directorilor - examniare ECDl Start

●   26.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - evaluare,asistenţă psihoeducaţională

●   26.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Concursul naţional "Mesajul meu pentru antidrog"

●   26.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ gimnazial - marşul "În faţa drogurilor nu suntem diferiţi"

●   25.03.2013    Rezultatele la concursul Universul cunoașterii prin lectură, etapa zonală 2013

●   25.03.2013    Reamintire - Concursul judeţean "Limba română e patria mea"

●   25.03.2013    Festival - Concurs Internaţional "Chants , Sons Sur Scene"

●   25.03.2013    În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ liceal - şedinţă de lucru a Comisiei Metodice

●   22.03.2013    Lista grupelor la examenul ECDL din 26-27 martie 2013! Tabel nominal participanți și programarea candidaților

●   22.03.2013.pdf    În atenţia directorilor şi a preşedintelui consiliului elevilor - şedinţă

●   22.03.2013    Anunţ - Parlamentul României a adoptat Legea nr.53/14.03.2013 privind instituirea zilei de 31 August ca fiind Ziua Limbii Române

●   22.03.2013    Notă Program EURO 200

●   22.03.2013    Reamintire - În atenția directorilor - Comandă tipizate!!

●   21.03.2013    În atenția directorilor - efective de elevi pe niveluri

●   21.03.2013.pdf    Mesaj de felicitare pentru participanţii la Concursul judeţean "Cel mai ingenios şi durabil marţisor - nucă"

●   21.03.2013    În atenţia directorilor - program educaţional "Minimax învaţă copii să recicleze"

●   21.03.2013    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba şi Literatura Română - Concursul Naţional "Lectura ca abilitate de viaţă"

●   20.03.2013    Notificare referitor la obţinerea certificatului ECDL Start pentru beneficiarii programului de formare continuă "Competenţe intergrate pentru societatea cunoaşterii"

●   20.03.2013    În atenţia directorilor - comandă revista Tribuna Învățământului

●   20.03.2013    În atenţia directorilor - Concursul de interptretare vocală "Ritmurile Copilăriei"

●   20.03.2013    Anunţ - Amânarea Simpozionului Naţional "Instrucţie şi educaţie în şcoala contemporană"

●   20.03.2013    Precizări privind tipul actelor de studii destinate absolvenţilor învăţământului preuniversitar, promoţia 2013

●   20.03.2013    În atenţia directorilor - Concursul de biciclete

●   20.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică TIC liceu - OJTI

●   20.03.2013    Lista punctaje transfer pentru restrângere de activitate 2013, grafic sedință publică.

●   20.03.2013    Lista posturilor vacante pentru concursul de suplinire din 27 martie 2013, Centre de concurs

●   18.03.2013    În atenția directorilor Concursul naţional "Made for Europe"

●   18.03.2013    În atenția directorilor - Propuneri componență comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

●   18.03.2013    Tabel rezultate Olimpiada Limba rromani

●   18.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de geografie - Concursul national de geografie "Terra"

●   18.03.2013    Tabel nominal cuprinzând lotul judeţului Mureş , participant la Concursul interjudeţean de matematică "Gheorghe Lazăr"

●   18.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică TIC liceu

●   18.03.2013    Norme metodologice pentru determinarea costiului standard per elev/preşcolar

●   18.03.2013    Rezultatele la Olimpiada naţională de Pedagogie-Psihologie

●   18.03.2013    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Concurs judeţean de creaţie literară "Floare de cireş"

●   18.03.2013    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Olimpiada lingvistică - etapa judeţeană

●   18.03.2013    Revenire - In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK

●   18.03.2013    Revenire - În atenţia directorilor şi a profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - Festivalul dansurilor populare şi obiceiurilor populare "Tradiţii, comori populare" - etapa judeţeană

●   18.03.2013    Programe de conversie profesionala

●   18.03.2013    Dezbatere publică - Proiect Metodologie şi Calendar înscriere învăţământ primar 2013-2014

●   18.03.2013    PROIECT - Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013.

●   18.03.2013    PROIECT - Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013.

●   15.03.2013    Procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular

●   15.03.2013    Rezultate selecţie experţi în managementul educaţional

●   15.03.2013    Lista cu elevii calificaţi pentru etapa naţională a ediţiei a doua a Concursului naţional de creaţie literară în limba rromani “Ştefan Fuli”

●   15.03.2013    În atenția directorilor şi a profesorilor pentru minorități/ pentru problemele educaționale ale rromilor - Concursul naţional şcolar de istoria şi tradiţiile rromilor

●   14.03.2013    În atenția unităților de învățământ care au clasa pregătitoare/clasa I!

●   14.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Transcurricular pentru elevii din mediul rural - Universul cunoașterii prin lectură

●   14.03.2013    În atenţia directorilor - Reform transilvania

●   14.03.2013    În atenția directorilor - Comandă tipizate

●   14.03.2013    Procedura operaţională pentru predarea/preluarea dosarelor în vederea înscrierii la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit 2013

●   14.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică și TIC liceu - olimpiada de tehnologia informației

●   14.03.2013    Revenire adresa 214/13.03.2012 - În atenția unităților de învățământ care au clasa pregătitoare/clasa I

●   14.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică - liceu - Concursul Mate-Info UBB

●   13.03.2013    Rezultate finale la olimpiada franceză şi italiană

●   13.03.2013    În atenția unităților de învățământ care au clasa pregătitoare/clasa I

●   13.03.2013    În atenţia directorilor, profesorilor de matematică și informatică - referinţe Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică "Grigore Moisil"

●   13.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul naţional de creaţie literară - poveşti "Ion Creangă"

●   13.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul naţional de creaţie literară "ARS NOVA"

●   13.03.2013    Către unităţile de învăţământ nominalizate în anexa - PSI

●   13.03.2013    Program de Guvernare Educatie 2013-2016

●   12.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport - concursul atletism-cros

●   12.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - întâlnire de lucru cu loturile naționale

●   12.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada de istorie - faza judeţeană

●   12.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada de Limba si literatura germană maternă

●   12.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada de limba maghiară "Simonyi Zsigmond" - etapa judeţeană

●   12.03.2013    Adresa 1072-12.03.2013-transmitere consimțământ restrângere

●   11.03.2013    În atenţia directorilor - ref.Olimpiada de Limba maternă rromani

●   11.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada judeteana de matematica

●   11.03.2013    Rezultate finale la Concursul naţional de matematică aplicată "Adolf Haimovici" M2 - faza judeţeană

●   11.03.2013    În atenţia directorilor - elevii în spaţiul audiovizual

●   11.03.2013    În atenţia directorilor - Ziua de 1 aprilie 2013

●   11.03.2013    În atenţia directorilor - Ştampile

●   08.03.2013    În atenţia directorilor - revenire la adresă - Concursul Naţional "Tinerii dezbat"

●   08.03.2013    În atenţia directorilor - Competiţia naţională "Scoală Europeană"

●   08.03.2013    În atenţia directorilor - Concursul naţional "Made for europe" - 2013

●   08.03.2013    Festivalul Judeţean al Francofoniei 2013

●   08.03.2013    În atenţia directorilor - Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare "Mamaia Copiilor"

●   07.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de biologie - Sesiuni de comunicări ştiinţifice

●   07.03.2013    Concurs competenţe de limba română pentru minorităţi - 2013

●   07.03.2013    În atenţia directorilor - regulamentul Concursului Naţional pentru Elevi Diversitatea - O şansă în plus pentru viitor

●   07.03.2013    Grafic verificare-preluare dosare trensfer pentru restrângere în anul școlar 2013-2014.

●   07.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică şi istorie - simulare 13 martie

●   07.03.2013    Concursul judeţean "Limba română e patria mea"

●   06.03.2013    În atenţia profesorilor de ed.Fizică şi Sport, care au echipe înscrise la CM de fotbal şcolar -faza judeţeană

●   06.03.2013    Concursul de creaţie , interpretare artistică şi eseu "Lucian Blaga"

●   06.03.2013    Anunt - concurs pentru ocuparea postului de lector

●   06.03.2013    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs pentru posturile vacante din martie, suplinire 2013.

●   06.03.2013    Ordin cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 2 si 3

●   06.03.2013    Concursul Naţional pe teme de protecţia consumatorilor "Alege!Este dreptul tău"

●   06.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică - faza judeţeană!

●   06.03.2013    În atenția unităților școlare! Documente casare CCD Mureș

●   06.03.2013    Deciziile de completare pentru 2013-2014 se eliberează în data de 07.03.2013 la secretariatul ISJ Mureș (cam. 105) între orele 9-15

●   05.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de geografie

●   05.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de biologie

●   05.03.2013    În atenţia directorilor - Fişe gradaţii de merit 2013

●   05.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada judeţeană de ştiinţe socio-umane

●   05.03.2013    În atenţia directorilor - Concursul Judeţean de Creaţie Plastică "Sărbătorile Pascale: Obiceiuri, tradiţii, bucurii..." - ediţia I 2013

●   05.03.2013    În atenţia directorilor - Concursul naţional de creaţie literară în limba rromani "Ştefan Fuli" - ediţia a II-a 2013

●   05.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - Festivalul dansurilor populare şi obiceiurilor populare "Tradiţii, comori populare" - etapa judeţeană

●   05.03.2013    Metodologie de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a a candidaţilor care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă

●   05.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizica și sport - proiectul "Sportul contra droguri"

●   05.03.2013    Regulamentul Concursului naţional de creatie literară în limba rromani "Stefan Fuli"

●   05.03.2013    Rezultate la Olimpiada de limba engleză - etapa judeţeană

●   05.03.2013    Referinţe Olimpiada de Matematică - faza judeţeană

●   04.03.2013    Lista posturilor vacante pentru restrângere de activitate, site MEN și avizier.

●   04.03.2013    Lista posturilor care intră în restrângere de activitate și a cadrelor didactice, începând cu 1 septembrie 2013

●   04.03.2013    Rezultate finale la Olimpiada de educaţie tehnologică etapa judeţeană – februarie 2013

●   04.03.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică secţia maghiară - Festivitatea de premiere Concursul de matematică Zrinyi Ilona

●   04.03.2013    Clarificări aspecte salariale

●   01.03.2013    Lista candidatilor repartizati in urma concursului pentru suplinire din 27.02.2013

●   01.03.2013    Elevii calificați la concursul județean "Mesemondo verseny- Lumea poeziei"

●   01.03.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de biologie - Olimpiada interdisciplinară - "Știintele Pământului"

●   28.02.2013    O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012

●   28.02.2013    Apel pentru grup ţintă proiect POSDRU - Program de formare a personalului implicat în activităţile de proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară

●   28.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică - olimpiada judeţeană

●   28.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Concursul Internaţional de matematică aplicată Cangurul

●   28.02.2013    În atenţia directorilor - număr estimat de rechizite

●   28.02.2013    În atenţia directorilor - Concursul Naţional "Tinerii dezbat"

●   27.02.2012    Invitaţie - Concursul judeţean - Realizarea celui mai ingenios şi durabil "mărţişor-nucă"

●   26.02.2013    În atenţia directorilor - "Ziua porţilor deschise" la sediul inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea"

●   26.02.2013    În atenţia directorilor - revenire la adresa în legătură cu selecţia elevilor privind completarea grupului ţintă, în cadrul proiectului "Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din învăţămîntul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile"

●   26.02.2013    Concurs de creaţie literară - "Emoţiile primăverii"

●   26.02.2013    Rezultate concursul judeţean "Versmondó verseny - Lumea poeziei"

●   26.02.2013    În atenâţia directorilor - Precizări programul "Să ştii mai multe să fii mai bun!"

●   26.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - etapa judeţeană a Concursului Naţional Interdisciplinar - Cultură şi spiritualitate românească

●   26.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba italiană liceu - olimpiada judeţeană

●   26.02.2013    Razultate olimpiada judeţeană de Limba germană dupa contestaţii

●   26.02.2013    Graficul sedintei publice pentru completare de catedra la titulari in anul scolar 2013-2014

●   26.02.2013    În atenția drectorilor și a profesorilor de Limba Franceză - olimpiada județeană

●   26.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Istorie - olimpiada județeană

●   25.02.2013    În atenţia profesorilor cu domiciliul în mediul rural - proiectul eProf

●   25.02.2013    Modificare nota promovare Grad II.Subiecte definitivat

●   25.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de informatică - Olimpiada judeţeană

●   25.02.2013    În atenţia directorilor - normă profesor consilier şcolar

●   22.02.2013    In atentia unitatilor- inscriere elevi in clasa a I-a.

●   21.02.2013    În atenția unităților din anexă - Inventar aparate și echipamente

●   21.02.2013    În atenţia profesorilor de limba franceză - FESTIVALUL FRANCOFONIEI

●   21.02.2013    În atenţia directorilor de licee şi a profesorilor de Limba engleză - Olimpiada de Limba engleză - faza judeţeană

●   21.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de educaţie fizică şi sport - ONSS!

●   21.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de biologie - Olimpiada judeţeană de Biologie

●   21.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de geografie - Olimpiada judeţeană de Geografie - etapa judeţeană

●   21.02.2013    În atenţia coordonatorilor SNAC - etapa judeteana a concursului de dans "Împreuna pentru viitor"

●   21.02.2013    În atenția directorilor - programe de CDS central

●   21.02.2013    Reamintire - În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura română - Festivalul Naţional de Creaţie şi de Interpretare "Ana Blandiana" - ediţia a II-a

●   21.02.2013    Concurs naţional de proiecte antidrog "Împreună"

●   20.02.2013    Evaluare finală în cadrul programului de formare acreditat "Competenţe integrate pentru societatea cunoaţerii"

●   20.02.2013    În atenţia directorilor - Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experti în management educaţional 2013

●   20.02.2013    In atentia directorilor - acte normative care reglementeaza dreptul la protejarea imaginii publice a copilului si a vietii sale intime, private si familiale.

●   20.02.2013    SIMPOZION CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE Promovarea exemplelor de bună practică din domeniul educaţional perioada - 18-22 martie 2013!

●   19.02.2013    In atentia directorilor unitatilor de invatamant, corectare erori posturi.!

●   19.02.2013    Invitaţie - Conferinţa Naţională "Experienţe didactice în context multicultural"

●   19.02.2013    Apel pentru exprimarea interesului de includere în grupele de formabili din cadrul proiectului POSDRU "PROGRAM DE FORMARE A PERSONALULUI IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢILE DE PROIECTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE CURRICULARĂ"

●   19.02.2013    Rezultate finale olimpiada de limba şi literatura maghiară ,,Mikes Kelemen” - etapa judeţeană 2013

●   19.02.2013    Notă - în atenţia directorilor şi a personalului didactic auxiliar: bibliotecari şi secretari

●   18.02.2013    În atenția directorilor - Situație baze sportive!

●   18.02.2013    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - posturi vacante/rezervate

●   18.02.2013    În atenţia directorilor - descrierea unei activităţi de combatere a violenţei în şcoli

●   18.02.2013    Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

●   18.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Istorie/Socio umane - etapa judeţeană a olimpiadei de Ştiinţe socio-umane

●   15.02.2013    In atentia profesorilor de invatamant primar - proiect de plan cadru pentru invatamantul primar

●   15.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de religie ortodoxă - precizări olimpiada de religie ortodoxă

●   15.02.2013    În atenţia directorilor şi a persoanelor care se ocupă cu activitatea de resurse umane şi cu Edusal - întâlnire de lucru

●   14.02.2013    În atenția unităților de învățământ liceal - doamnelor/domnilor directori, coordonatori educativi și diriginți ai claselor terminale - Colocviul academic "Școala inovativă și perspectiva studiilor universitare", 26 februarie 2012, ora 12.00, la sediul Universității "Petru Maior" - Aula Magna

●   14.02.2013    Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar - În atenţia coordonatorilor SNAC

●   14.02.2013    În atenţia unităţilor liceale şi a profesorilor de biologie - întălnire de lucru

●   13.02.2013    Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar - SNAC

●   13.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de limba şi literatura română - Festivalul Naţional de Creaţie şi de Interpretare "Ana Blandiana" - ediţia a II-a

●   13.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - Conferinţa Naţională Didactică "Matematicii"

●   13.02.2012    În atenția unităților de învățământ, CJRAE și profesorilor psihologi

●   13.02.2012    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - revista "Eroii rezistenței anticomuniste"

●   13.02.2013    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - etapa județeană a Olimpiadei de Chimie

●   13.02.2013    Nota referitor la desfasurarea concursului de Limba si literatura maghiara "Mikes Kelemen"

●   13.02.2013    Invitație - Concursul județean Realizarea celui mai ingenios și durabil "mărțișor-nucă"

●   13.02.2013    Nota validare fluxuri program EDUSAL

●   12.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de educatie fizica si sport - Regulament de organizare a Campionatului Mondial Scolar de Fotbal

●   12.02.2013    In atentia directorilor de unitati cu personalitate juridica!

●   12.02.2013    Rezultatele concursului judeţean de matematică Bernyo Mihaly

●   12.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de limba Rromani - Olimpiada de limba rromani

●   12.02.2013    Elevi calificaţi la faza judeţeană în urma desfaşurării fazei locale a olimpiadei de matematică

●   12.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de învăţământ primar care au participat la cursurile de formare pentru calasa pregătitoare - ridicare adeverinţe

●   11.02.2013    În atenţia cadrelor didactice de Limba şi literatura română - Informaţii privind Olimpiada de lingvistică puteţi găsi aici, pe site-ul Universității Bucureşti

●   11.02.2013    În atenţia directorilor - organizare "Ziua porţilor deschise" 1-8 martie

●   11.02.2013    În atenţia directorilor unităţilor şcolare din anexă.

●   11.02.2013    În atenţia directorilor - Revenire la nota 9383/18.02.2012 Calendar simulări Examene naţionale

●   11.02.2013    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Limba şi literatura română - Concursul Internaţional "Lecţii cu Nichita"

●   11.02.2013    Invitaţie la Concursul regional de creaţie artistică "Brâncuşiana"

●   11.02.2013    În atenţia directorilor - solicitare pentru acordarea sprijinului şi colaborarea cu reprezentanţii poliţiei rutiere din localitatea unde se află unitatea pentru informarea elevilor referitor la circulaţia pe drumurile publice

●   11.02.2013    În atenţia directorilor - informare activităţi referitoare la invitaţia Turkmenistanului adresată României

●   11.02.2013    Programa la limba şi literatura rromani pentru susţinerea examenului naţional de acordare a definitivatului

●   08.02.2013    În atenţia Directorilor de unităţi şcolare - gimnaziu si liceu - e-formare ANUNT IMPORTANT SI URGENT!

●   07.02.2013    În atenţia directorilor si a profesorilor de educaţie fizică şi sport - Calendar ONSS faza judeteana gimnaziu,calendar competitional Olimpiada Nationala a sportului scolar etapa judeteana

●   07.02.2013    In atentia unitatilor de invatamant - si a profesorilor de geografie/responsabililor cercurilor pedagogice zonale - Concursul National de Geografie "Terra"

●   07.02.2013    In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK

●   06.02.2013    OMEN nr. 3128/01.02.2013 Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2013

●   06.02.2013    Proiectul de incadrare nu a fost trimis electronic pana in data de 6.02.2013 de urmatoarele unitati!

●   06.02.2013    Elevii calificati la concursul judetean "Versmondo verseny - Lumea poeziei"

●   06.02.2013    Elevii calificati la concursul judetean de limba maghiara "Kis nyelvmuvelo"

●   06.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba Germana moderna - olimpiada judeteana(Revenire)

●   06.02.2013    Elevii calificati la Concursul National "Regemondo - Lumea legendelor"

●   06.02.2013    Nota privind asigurarea sustenabilitatii Programelor Phare TVET care au vizat dotarea cu echipamente a unitatilor de invatamant profesional si tehnic

●   06.02.2013    In atentia directorilor de unitati de invatamant in care se organizeaza invatamant sportiv integrat su suplimentar

●   06.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de educatie fizica si sport - solicitare date conform OMECTS 3462/2012

●   06.02.2013    Nota referitor la organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" - faza judeteana

●   06.02.2013    In atentia unitatilor de invatamant care nu au completat formularul cu datele de contact!

●   05.02.2013    Nota - referitor ;a perioada de desfasurare a examenului de bacalaureat 2013 - sesine speciala

●   05.02.2013    In atentia profesorilor de Limba Engleza - Concursul International Public Speaking Competition - faza judeteana(revenire)

●   05.02.2013    In atentia directorilor - Desfasurarea Olimpiadei de Matematica gimnaziu/liceu - faza locala

●   05.02.2013    Va rugam pana la ora 15:00 unitatile care au facut modificari la machetele de incadrarea sa le transmita pe adresa personal.isjmures@gmail.com, secretariatul va respecta si raspunde de corectitudinea si incadrarea in termen. Cine a trimis sa nu mai trimita din nou!

●   05.02.2013    n atentia directorilor unitatilor liceale si a profesorilor de Limba engleza - Olimpiada de Limba engleza - faza judeteana

●   05.02.2013    In atentia directorilor - olimpiada de pedagogie si psihologie - etapa judeteana

●   05.02.2013    In atentia unitatilor de nivel gimnazial - precizari privind desfasurarea Olimpiadei scolare - Educatie tehnologica 2013

●   05.02.2013    In atentia directorilor unitatilor liceale - Disciplina optionala "Managementul vietii personale" - cursuri de formare ; implementare in CDS 2013-2014

●   04.02.2013    Calendarul concursurilor nationale scolare finantate de catre M.E.N.

●   04.02.2013    Calendarul olimpiadelor nationale scolare

●   04.02.2013    Calendarul olimpiadelor si concursurilor scolare internationale desfasurate in Romania si in Strainatate -2013

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de limba latina - Olimpiada de limba latina - etapa judeteana(Regulament specific de organizare si desfasurare a olimpiadelor de limbi clasice)

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de matematica - concursul "Zrinyi Ilona" 2013

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de matematica - precizari privind organizarea si desfasurarea olimpiadei de matematica

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a presedintelui consiliului elevilor

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba italiana - olimpiada judeteana

●   04.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba Franceza - Olimpiada faza judeteana

●   04.02.2013    In atentia profesorilor de Limba Franceza - Concursul-Festival cu participare internationala Chant's sons sur scene

●   04.02.2013    OMEN 3104-2013 modificare si completare OMECTS 6239-2012 - Metodologie de mobilitate

●   01.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Concursul de Evaluare in Educatie

●   01.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Proiectul interjudetean FESTIVALUL TEATRULUI SCURT PENTRU ELEVI

●   01.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Olimpiada de Limba , Comunicare si Literatura Romana - etapa judeteana

●   01.02.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura maghiara - Simulare

●   30.01.2013    In atentia directorilor , a personalului didactic si didactic auxiliar(informaticieni)- proiectul "Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar - utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate"

●   30.01.2013    Elevii calificati la concursul judetean de matematica Brenyo Mihaly

●   30.01.2013    Adresa date de contact Unitate-secretare (cine nu a transmis)

●   29.01.2013    In atentia directorilor - anunt de recrutare a cadrelor didactice

●   29.01.2013    In atentia directorilor - date elevi Rromi

●   29.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de fizica - etapa judeteana a Olimpiadei de fizica incepe la ora 10:00!

●   29.01.2013    ORDIN Nr. 192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverintei care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor

●   29.01.2013    In atentia profesorilor de Istorie - competitii scolare

●   29.01.2012    Metodologie de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar

●   28.01.2013    In atentia coordonatorilor SNAC - sedinta

●   28.01.2013    Evaluare elevi la finalul claselor: II, IV,VI

●   28.01.2013    Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii" in anul scolar 2012-2013

●   25.01.2013    Procedura Operationala interna a Isj Mures privind simularea examenelor nationale

●   25.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de geografie - Concurs judetean de geografie "Simion Vasies"

●   25.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de geografie - etapa locala a Olimpiadei de Geografie

●   24.01.2013    Eliberare decizii titulari refacute

●   24.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de istorie - etapa zonala a olimpiadei de Istorie pentru elevii din clasa a VIII-a

●   23.01.2013    Mobilitate personal didactic, Criterii unice la nivelul judetului Mures Activitatea metodica si stiintifica – Anexa 2 punctul IV

●   23.01.2013    In atentia Directorilor de unitati scolare - gimnaziu si liceu si Responsabililor cu Formarea Continua de la nivelul unitatilor scolare - raport situatie conturi Portal E-formare

●   23.01.2013    In atentia directorilor - scolarizare copii

●   23.01.2013    Important! In atentia directorilor - simulare tehnica transmitere subiecte Evaluare Nationala si bacalaureat!

●   23.01.2013    Adresa date de contact Unitate-secretare

●   23.01.2013    Apel Grup tinta - E formare, sesiune 6

●   23.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba Engleza - Olimpiada de Limba Franceza - gimnaziu - faza locala

●   23.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba Engleza - Olimpiada de Limba Engleza - gimnaziu - faza locala

●   23.01.2013    In atentia profesorilor de Limba Franceza - simulare examen DELF

●   23.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Olimpiada de Limba, comunicare si Literatura - etapa judeteana

●   23.01.2013    Proiect de incadrare 2013-2014, machete de mobilitate

●   23.01.2013    Stabilirea consortii scolare - termen transmitere 30 ianuarie 2013

●   23.01.2013    OMECTS 6239-14.11.2012-Metodologie privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

●   23.01.2013    Important! In atentia directorilor - simulare tehnica transmitere subiecte Evaluare Nationala si bacalaureat!

●   22.01.2013    Olimpiada de fizica-etapa judeteana

●   22.01.2013    In atentia unitatilor de invatamant PJ - Alocatii Sustinere Familiala, absente nemotivate pentru semestrul I an scolar 2012-2013!

●   22.01.2013    Lista personal care indeplineste varsta de pensionare pana la 01.09.2013

●   22.01.2013    Olimpiada de limba germana materna-etapa judeteana

●   22.01.2013    Situatia imobilelor retrocedate, termen 23.01.2013 ora 10!

●   22.01.2013    Catre toate unitatile de invatamant, in atentia conducerii.

●   22.01.2013    Rezultatele concursului de matematica "Simon Petru"

●   22.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Istorie

●   22.01.2013    In atentia directorilor - Precizari privind Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Festival-Concurs de teatru "Spiritul lui Caragiale"

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Olimpiada Internationala de Limba, Literatura si Spiritualitate Romaneasca

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana din invatamantul gimnazial rural - Concurs National Transcurricular pentru elevii din mediul rural "Universul Cunoasterii Prin Lectura"

●   21.01.2013    In atentia directorilor - situatia varstei copiilor cuprins la gradinita!

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Concursul National Interdisciplinar de Limba si Literatura Romana si Religie - "Cultura si spiritualitate romaneasca"

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - organizarea si desfasurarea Olimpiadei de Lingvistica

●   21.01.2013    Lista candidatilor calificati-fara studii corespunzatoare repartizati - 18 ianuarie 2013

●   21.01.2013    In atentia directorilor si a responsabililor cu proiecte educationale - reamintire despre proiectul "Fabuloasa lume a banilor"

●   21.01.2013    Catre,CSS Tg.Mures, CSS Reghin, CSS Sighisoara, CSS Tarnaveni, LPS Tg. Mures, CNOE Sighisoara - proiectul "Gala sportului scolar muresean"

●   21.01.2013    Important! In atentia directorilor - simulare tehnica transmitere subiecte Evaluare Nationala si bacalaureat!

●   21.01.2013    Concurs Eseuri filosofice pentru Elevi

●   21.01.2013    Catre consiliul Consultativ al ISJ-Mures

●   21.01.2013    In atentia profesorilor de educatie fizica si sport care pregatesc la nivelul unitatilor scolare echipe de fotbal

●   21.01.2013    In atentia profesorilor de educatie fizica si sport - ONSS

●   18.01.2013    Important! In atentia directorilor - simulare tehnica transmitere subiecte Evaluare Nationala si bacalaureat

●   18.01.2013    Festivitatea de premiere a concursului national de matematica LuminaMath

●   18.01.2013    Colocviu grad didactic I seria 2013-2015

●   17.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura maghiara - Olimpiada de Limba si literatura maghiara "Mikes Kelemen" - etapa zonala

●   17.01.2013    In atentia directorilor - Introducerea datelor elevilor in BDNE si asocierea acestora la formatiunile de studiu (clase) pentru anul scolar 2012-2013 se va finaliza pana la data de 21.01.2013!

●   16.01.2013    In atentia directorilor - proiect strategic "Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatiei"

●   16.01.2013    In atentia directorilor - Proiecte de parteneriate scolare Comenius

●   16.01.2013    Reamintire - In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Olimpiada de Limba, Comunicare si Literatura Romana - etapa zonala - nivel gimnazial (cl. V - VIII)

●   16.01.2013    In atentia profesorilor de matematica - propuneri pentru elaborarea subiectelor la Olimpiada judeteana

●   16.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - simulare in vederea examenului de bacalaureat si a evaluarii nationale

●   16.01.2013    In atentia directorilor - sedinta de lucru privind implementarea educatiei de tip outdor la clasa pregatitoare

●   16.01.2013    In atentia directorilor - Metodologia de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar

●   16.01.2013    In atentia directorilor - program de educatie manageriala on-line

●   16.01.2013    Invitatie - Simpozionul National "Instructie si educatie in scoala contemporana"

●   16.01.2013    In atentia directorilor - siguranta elevilor

●   16.01.2013    In atentia cadrelor didactice inscrise la examenul national de definitivat!

●   15.01.2013    Catre unitatile de invatamant liceal in care se implementeaza curriculum-ul optional "Managementul Vietii Personale" - in atentia directorilor si a profesorilor implicati - sedinta de lucru joi, 17 ianuarie 2013, incepand cu orele 14:30, in sala 200 sediul ISJ Mures!

●   15.01.2013    In atentia profesorilor de biologie /responsabililor cercurilor pedagogice zonale - etapa locala a Olimpiadei de biologie pentru elevii clasei a VII-a

●   15.01.2013    Concursul de matematica "Simon Petru"

●   15.01.2013    Rezultatele etapei la Concursul National LUMINAMATH, editia a XVI-a

●   15.01.2013    In atentia unitatilor de invatamant preprimar - precizari referitor la prevederile Ordinului nr 6.370 din 6 decembrie 2012

●   15.01.2013    ORDIN Nr. 6.211 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

●   15.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - "Saptamana Eminesciana"

●   15.01.2013    In atentia directorilor de colegii si licee din Tg-Mures - sedinta pentru discutarea proiectului de retea scolara!

●   14.01.2013    Centre concurs, posturi vacante

●   14.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana - Concursul de creatie si interpretare "Cuvinte ce exprima adevarul"

●   14.01.2013    In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar(sectia maghiara) - concursul alternativ "Regemondo-Lumea legendelor"

●   14.01.2013    In atentia contabililor - depunerea situatiilor financiare

●   14.01.2013    In atentia directorilor - Sedinta directori - prezentarea Raportului privind Starea Invatamantului Muresean

●   07.01.2013    In atentia unitatilor - Absente! Va rugam finalizati urgent introducerea absentelor!

●   09.01.2013    Revenire adresa 9036 din 05.12.2012 - In atentia directorilor si a cadrelor didactice care predau la clasa pregatitoare!

●   09.01.2013    In atentia directorilor - Proiectul "Servicii de sprijin educational pentru elevii de liceu romi"

●   09.01.2013    In atentia directorilor - Comunicare posturi vacante/rezervate pentru concurs/testare, ianuarie 2013!

●   07.01.2013    In atentia unitatilor de invatamant - Situatia statistica SC 3 (sf.sem.I) se va introduce in BDNE, doar in momentul modificarii caietelor statistice. Vom reveni cu o adresa in acest sens.

●   07.01.2013    In atentia directorilor - fundamentarea cifrei de scolarizare si stabiliarea retelei de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2013-2014

●   04.01.2013    In atentia directorilor - precizari referitoare la organizarea si desfasurarea examenelor de certificare /atestare a competentelor profesionale ale absolventilor din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013

●   21.12.2012    Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2012-2013

●   21.12.2012    In atentia directorilor - Planificare permanenta a conducerii I.S.J. Mures, in perioada vacantei de iarna

●   20.12.2012    In atentia directorilor - Calendar simulare examene nationale 2013

●   18.12.2012    In atentia directorilor - activitate de prevenire a segregarii

●   18.12.2012    In atentia unitatilor de pe lista atasata - Date elevi MVP

●   18.12.2012    In atentia profesorilor de matematica - formarea continua a profesorilor de matematica in societatea cunoasterii

●   17.12.2012    In atentia profesorilor de Limba si literatura maghiara - nota concursuri de ortografie

●   17.12.2012    Programele Olimpiadelor de Tehnologie aprobate de M.E.C.T.S prin nota nr.101290/03.12.2012 pentru anul scolar 2012-2013

●   17.12.2012    In atentia directorilor - nota competitii scolare

●   13.12.2012    In atentia profesorilor de Limba engleza - concurs International Public Speaking Competition 2013

●   13.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de religie - nota olimpiade de religie

●   12.12.2012    In atentia unitatilor de invatamant profesional si tehnic, invatamant liceal filiera teoretica - Seminarul judetean pentru prezentarea PLAI actualizat directorilor unitatilor scolare

●   12.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Sezatoare literara "Din valurile vremei..."

●   12.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Concursul National de Creatie literara "Ion Creanga" - editia a VIII-a

●   11.12.2012    Nota olimpiade scolare 2012-2013(Tehnologic)

●   11.12.2012    In atentia unitatilor de invatamant primar si gimnazial - proiectul educational "Fabuloasa lume a banilor"

●   11.12.2012    In atentia directorilor si a responsabililor cu proiecte educationale si a cadrelor didactice - "Apel national pentru propuneri de proiecte 2013"

●   11.12.2012    In atentia profesorilor de invatamant primar care au participat la cursurile de formare pentru clasa pregatitoare

●   10.12.2012    In atentia directorilor - situatie segregare

●   10.12.2012    Rugam unitatile de invatamant liceal invatamant tehnic sa verifice adresa de e-mail

●   07.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Geografie - cerc pedagogic zona Tg.Mures

●   07.12.2012    In atentia directorilor - siguranta elevilor in unitatile de invatamant

●   07.12.2012    In atentia unitatilor - Absente!

●   06.12.2012    In atentia directorilor - numiri de refacut

●   06.12.2012    In atentia directorilor de scoli gimnaziale si a profesorilor de Limba franceza/engleza - zona Sarmasu (cerc pedagogic)

●   06.12.2012    URGENT - Unitati de invatamant care NU au introdus in BDNE - Monitorizarea financiara!

●   05.12.2012    Revenire - In atentia directorilor si a contabililor! - Va rugam sa dati drumul la carduri iar contributiile nu se achita pana la noi reglementari!

●   05.12.2012    In atentia directorilor - programare colindari

●   05.12.2012    In atentia directorilor si a cadrelor didactice care predau la clasa pregatitoare

●   05.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor - Grade didactice!

●   05.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba engleza - concursul zonal de discurs public "Dare to speak out"

●   05.12.2012    URGENT - Situatia invatamant simultan, termen de trimitere 5 decembrie 2012 ora 12. Datele vor fi transmise pe adresa de e-mail personal.isjmures@gmail.com. Atentie sunt 2 foi!

●   05.12.2012    Aplicatia BDNE a fost pornita.

●   04.12.2012    Precizari cu privirea la Monitorizarea financiara din BDNE

●   04.12.2012    Rezultate finale/ elevi calificati la etapa nationala la Concursul National de Matematica "Lumina Math"

●   04.12.2012    Revenire la adresa 1255/03.12.2012 - Naveta elevi - Datele solicitate se refera la anul scolar 2011-2012!

●   4.12.2012    Situatia invatamant simultan, termen de trimitere 5 decembrie 2012 ora 12. Datele vor fi transmise pe adresa de e-mail personal.isjmures@gmail.com. Atentie sunt 2 foi!

●   04.12.2012    Ordin nr. 6152/7.11.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4925/2005

●   03.12.2012    In atentia directorilor - Naveta elevi!

●   03.12.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba franceza - Festivalul de iarna "BOULE DE NEIGE"

●   03.12.2012    In atentia directorilor - Cercul pedagogic al educatoarelor debutante - zona Tg.Mures - sectia romana

●   03.12.2012    In atentia directorilor - Cercul pedagogic al educatoarelor din municipiul Tg.Mures - sectia romana

●   03.12.2012    In atentia directorilor - Monitorizare financiara-BDNE!

●   29.11.2012    In atentia directorilor - materiale optiuni scolare

●   29.11.2012    Graficul concursurilor si olimpiadelor scolare - Biologie/Geografie

●   29.11.2012    Programa olimpiadei de geografie - an scolar 2012-2013

●   29.11.2012    PRECIZARI la Regulamentul privind desfasurarea Olimpiadei de Biologie si a Olimpiadei Internationale de Stiinte a Uniunii Europene aprobat cu nr.28694/ 07.02.2012, valabile pentru anul scolar 2012-2013

●   29.11.2012    In atentia profesorilor de geografie - Concurs National "Terra"

●   28.11.2012    Graficul concursurilor si olimpiadelor scolare - Istorie/socio umane

●   28.11.2012    In atentia directorilor - Concurs de selectie pentru posibilii participanti la ceremonia de acordare a Premiului Nobel pentru Pace

●   28.11.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal - Campania "Sergiu Ardelean"

●   28.11.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant preprimar - cerc metodic

●   27.11.2012    In atentia unitatilor de invatamant liceal filiera vocationala - completari la Nota MECTS nr.62046/08.10.2012 care cuprinde Lista disciplinelor la care se sustin lucrari de evaluare semestriala (teze)

●   27.11.2012    In atentia directorilor - SC-BDNE!

●   26.11.2012    In atentia directorilor si a responsabililor comisiilor metodice (invatamant primar, sectia maghiara)

●   26.11.2012    In atentia directorilor si a contabililor sefi. Sumele vor fi trecute in -mii lei- . Termen: 28.11.2012!

●   26.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Concursul National de Creatie Literara si Reviste Scolare "Mihai Eminescu", adresat elevilor din clasele V-VIII

●   26.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Olimpiada de Limba, Comunicare si Literatura Romana - etapa zonala - nivel gimnazial (cl. V - VIII)

●   26.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de chimie-fizica gimnaziu, zona Tg.Mures

●   26.11.2012    Concurs ocupare posturi vacante noiembrie 2012 (centre de concurs, lista posturi vacante/rezervate, model cerere, atributii membri comisie grafic).

●   26.11.2012    Lista premiilor, ca urmare a rezultatelor obtinute la concursuri internationale, pentru anul scolar 2011-2012

●   26.11.2012    In atentia directorilor - Concursul - Festivalul Drepturilor Copilului "Pentru cucerirea drepturilor noastre" Editia a III-a

●   26.11.2012    In atentia educatoarelor - sectia maghiara

●   26.11.2012    Concursul de matematica NUMERUS, Editia a XI-a - Rezultate finale

●   26.11.2012    Solicitare acreditare ARACIP!

●   26.11.2012     Simpozion Instructie si Educatie in Scoala Contemporana, 23.03.2013.

●   23.11.2012    In atentia directorilor - manifestari consacrate Zilei Nationale a Romaniei

●   22.11.2012    In atentia educatoarelor de la sectia maghiara - zona Tg.Mures

●   21.11.2012    Adr. 8879-2012, Comunicare posturi vacante/rezervate pentru concurs/testare

●   21.11.2012    Cerc pedagogic al profesorilor de fizica liceu, zona Tg Mures.

●   20.11.2012    ICOS - Planificarea evaluarii finale

●   20.11.2012    In atentia directorilor si a presedintilor Consiliului Elevilor

●   19.11.2012    Lista persoanelor care s-au inscris la cursurile pentru secretari si bibliotecari, si lipsesc documente din dosarul de inscriere

●   19.11.2012    In atentia directorilor de scoli gimnaziale si a profesorilor de Limba franceza - cerc pedagogic

●   19.11.2012    In atentia profesorilor metodisti - invatamant primar sectia maghiara

●   19.11.2012    In atentia directorilor si a coordonatorilor SNAC - "Saptamana legumelor si a fructelor donate"

●   16.11.2012    In atentia profesorilor de Limba Engleza - liceu - Workshop "Okian Pearson Brasov"

●   16.11.2012    In atentia directorilor - Fenomenul Re-migratiei

●   14.11.2012    In atentia directorilor - Mesaj Campania "Sergiu Ardelean"

●   14.11.2012    In atentia profesorilor de limba Engleza gimnaziu - "Winter Festival"

●   14.11.2012    In atentia profesorilor de limba Franceza gimnaziu - Festival "Boule de neige"

●   14.11.2012    In atentia directorilor - "Ziua sigurantei pe internet 2013"

●   14.11.2012    In atentia directorilor - Cerc metodic(Revenire - data modificata)

●   13.11.2012    E-Formare - Planificarea evaluarii Sesiunea IV si restantieri

●   13.11.2012    In atentia directorilor - Precizari burse pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional

●   13.11.2012    In atentia directorilor - elevi cu performante scolare de exceptie

●   12.11.2012    In atentia directorilor - "Saptamana legumelor si a fructelor donate"

●   12.11.2012    In atentia directorilor - activitati de alimentatie publica-catering

●   12.11.2012    In atentia directorilor-situatie absenteism BDNE!

●   12.11.2012    Graficul concursurilor de informatica

●   12.11.2012    In atentia directorilor - instruirea profesorilor documentaristi/responsabili CDI

●   12.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba engleza - Workshop "Engleza prin muzica si joc"

●   12.11.2012    In atentia directorilor - siguranta elevilor in perimetrul unitatilor scolare

●   12.11.2012    In atentia directorilor al unitatilor scolare din Zona Mures - Cerc metodic

●   12.11.2012    In atentia directorilor - optiunile scolare ale elevilor din casele a VIII-a

●   12.11.2012    In atentia directorilor - Absente!

●   09.11.2012    In atentia contabililor sefi

●   09.11.2012    Repartizarea profesorilor metodisti pentru efectuarea inspectiilor curente si speciale in vederea obtinerii gradelor didactice

●   08.11.2012    In atentia contabililor sefi

●   08.11.2012    Apel privind selectia grupului tinta(secretari,bibliotecari) pentru cursul numit "Profesionalism la toate nivelele invatamantului preuniversitar"

●   08.11.2012    In atentia directorilor - referitor la incadrarea si salarizarea profesorilor de instruire practica si a maistrilor instructori

●   07.11.2012    Concursul de creatie si interpretare artistica "Vasile Voiculescu"

●   07.11.2012    Invitatie Centenar N.Steinhardt "In genul tinerilor"

●   06.11.2012    In atentia liceelor tehnologice - "Festivalul National al sanselor tale"

●   06.11.2012    Fisa post director adjunct - orientativa

●   06.11.2012    In atentia directorilor - Actualizare baze de date BDNE!

●   05.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de informatica - Consiliul consultattiv al profesorilor de informatica

●   05.11.2012    In atentia directorilor - situatie elevi strainatate

●   05.11.2012    In atentia directorilor invatamant liceal - proiectul educational "Sergiu Ardelean"

●   01.11.2012    In atentia directorilor - "Ziua sigurantei pe Internet 2013"

●   01.11.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de informatica - Informatii ECDL

●   31.10.2012    In atentia directorilor - "Lapte - Corn"

●   31.10.2012    In atentia profesorilor de Limba Engleza - Gimnaziu - Cerc Pedagogic

●   31.10.2012    In atentia directorilor - FNAP-IP

●   30.10.2012    Rezultate finale la Concursul interjudetean de matematica "Alexandru Papiu Ilarian"

●   30.10.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de religie ortodoxa - consfatuire anuala

●   30.10.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Istorie - concursuri scolare

●   30.10.2012    In atentia directorilor de invatamant liceal - cerc metodic

●   30.10.2012    In atentia directorilor - program de formare pentru diriginti

●   30.10.2012    Beneficiari ai programului social "Bani de liceu" (2012-2013)- Au fost acordate ajutoare sociale pentru toti solicitantii eligibili care si-au depus cereri.

●   29.10.2012    In atentia directorilor - masuri pentru perioada de iarna

●   29.10.2012    In atentia directorilor - Navete!

●   29.10.2012    In atentia directorilor - ridicare fisa post

●   26.10.2012    In atentia directorilor - Proiectul "Start pentru Talentati" - destinat elevilor din clasele a VII-a, de la nivelul municipiului Tg.Mures

●   26.10.2012    In atentia directorilor - fisa postului

●   25.10.2012    In atentia profesorilor de matematica de gimnaziu si liceu - Concursul Interjudetean de matematica "Alexandru Papiu Ilarian" - Comisia de evaluare

●   24.10.2012    Derulare proiect "Sunt minor, dar pot fi de ajutor!", adresat elevilor din clasele VII-VIII

●   24.10.2012    In atentia unitatilor cu nivel liceal - instructiuni "Bani de Liceu"!

●   23.10.2012    Urgent caiete statistice 2.1 , 1.1 , 4.1 2012-2013 la camera 118 in 2 exemplare!

●   23.10.2012    Catre directorii unitatilor de invatamant si a presedintelui consiliului elevilor - sedinta -calendar de organizare si desfasurare a procesului electoral

●   23.10.2012    Recomandare privind neimplicarea elevilor in programul YouthBank Mures

●   22.10.2012    In atentia directorilor - referitor la clarificarea unor aspecte privind studierea orelor de religie

●   22.10.2012    Programare Statoct

●   22.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant cu nivel Liceal - Bani de liceu

●   19.10.2012    In atentia unitatilor liceale - Nr.cereri Bani de liceu!(va rugam completati urgent)

●   19.10.2012    In atentia directorilor - adeverinte modificarea denumirii

●   18.10.2012    Pregatire academica si burse pentru liceenii si absolventii de liceu romi pasionati de medicina

●   18.10.2012    In atentia directorilor din invatamantul prescolar si a educatoarelor - Scrisoare metodica

●   18.10.2012    Activitati educative - "Construieste scoli verzi", si "Baterel si Lumea Non-E"

●   18.10.2012    Concursul National de creatie literara "Momente, schite, comedii.." Editia I

●   17.10.2012    Lista disciplinelor la care se sustin lucrari de evaluare semestriala (teze) in anul scolar 2012-2013

●   17.10.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba Franceza

●   17.10.2012    In atentia directorilor - baza de date preprimar!

●   16.10.2012    Apel privind selectia cadrelor didactice care vor alcatui grupurile de lucru pe discipline pentru examenele/concursurile si evaluarile nationale din anul 2013 precum si programul OECD PISA 2015

●   16.10.2012    Statoct 2012

●   16.10.2012    In atentia directorilor - Activitatile specifice functiei de diriginte

●   16.10.2012    In atentia profesorilor de matematica si a profesorilor din ciclul primar - Concursul de matematica "Zrinyi Ilona/Gordiusz"

●   16.10.2012    Precizari privind organizarea activitatii in anul scolar 2012-2013

●   16.10.2012    Nota BDNE - Conform MECTS Caietele statistice si Absenteismul vor fi actualizate pana la sfarsitul lunii

●   16.10.2012    In atentia directorilor - precizari MECTS

●   16.10.2012    In atentia contabililor sefi - situatii financiare pana in data de 30 septembrie

●   15.10.2012    In atentia directorilor - Concursul "Profi te premiaza"

●   15.10.2012    In atentia directorilor - informare proiect "Formarea persoalului didactic din invatamantul secundar in vedera utilizarii tehnologiei informatiei si a instrumentelor e-learning in activitatatea didactica"

●   15.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant cu nivel Liceal - Bani de liceu

●   15.10.2012    Orgaizarea si desfasurarea invatamantului cu frecventa redusa in anul scolar 2012-2013

●   15.10.2012    In atentia directorilor si responsabililor cu formarea profesionala.

●   15.10.2012   In atentia directorilor-situatie absenteism!

●   12.10.2012   In atentia conducerii unitatilor de invatamant profesional si tehnic

●   12.10.2012   Precizari privind organizarea activitatii in anul scolar 2012-2013

●   12.10.2012   In atentia conducerii unitatilor de invatamant

●   11.10.2012   In atentia directorilor-unitatilor de invatamant profesional si tehnic

●   11.10.2012   In atentia directorilor-situatie absenteism!

●   11.10.2012   In atentia cadrelor diidactice-prelungire termen de inscriere pentru e-formare.

●   10.10.2012    Revenire - In atentia directorilor - baze de date invatamant primar(macheta schimbata)

●   10.10.2012    In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara)

●   09.10.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant preprimar - baza de date educatoare

●   09.10.2012    Important: precizari grade didactice 2012-2013(reamintire)

●   09.10.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de matematica

●   09.10.2012    Reamintire - pana maine(10.10.2012) orele 10:00 sa completati absentele!

●   09.10.2012    In atentia directorilor - elevi care studiaza in limba materna

●   09.10.2012    In atentia directorilor - ridicare stampile

●   09.10.2012    In atentia directorilor unitatilor de pe lista anexata - receptionarea si distribuirea rechizitelor scolare

●   09.10.2012    In atentia directorilor si a contabililor sefi - indemnizatiile de conducere a contabililor sefi

●   08.10.2012    URGENT-de retrimis fisierul de alocatii (elevi 18 ani) pe adresa de e-mail: alocatii.asf@gmail.com (din motive tehnice)!!!

●   08.10.2012    Concursul de Evaluare in Educatie - Limba si Literatura romana

●   05.10.2012    Hotararea Consiliului de administratie al ISJ Mures referitor la cuantumurile indemnizatiilor

●   05.10.2012    In atentia directorilor si a responsabililor de cerc si catedre metodice - educatie fizica si sport

●   05.10.2012    In atentia directorilor si a cadrelor didactice - concursul organizat de Alianta Civilizatiilor din cadrul Natiunilor Unite

●   05.10.2012    In atentia directorilor si a cadrelor didactice - proiectul european "Competente in comunicare - performanta in educatie"

●   05.10.2012    In atentia unitatilor - Absente

●   05.10.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - propuneri de masuri punctuale pentru ameliorarea rezultatelor la examenele nationale(bacalaureat, evaluare nationala)

●   05.10.2012    In atentia directorilor - mobilier clasa pregatitoare

●   05.10.2012    In atentia directorilor - ridicare stampile

●   05.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant prescolar - efective de prescolari la grupa mica in anul scolar 2012-2013

●   05.10.2012    Zonarea judetului in vederea activitatilor educative extracurriculare ale invatamantului primar - sectia maghiara

●   05.10.2012    In atentia directorilor - pregatirea in conditii bune a unitatilor de invatamant care asigura spatii pentru buna desfasurare a alegerilor

●   04.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant profesional si tehnic - Expozitia internationala de Echipamente si Produse din domeniul Agriculturii, Horticulturii, Viticulturii si zootehniei INDAGRA

●   04.10.2012    Graficul Concursurilor de Matematica pentru anul scolar 2012-2013

●   04.10.2012    In atentia directorilor - Sistemul - Cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic in judetul Mures

●   04.10.2012    Graficul concursurilor si activitatilor educative, extracurriculare, organizate de invatamantul primar - sectia maghiara - in anul scolar 2012-2013

●   03.10.2012    URGENT-revenire situatie retea scolara. Unitatile din lista atasata, sa trimita urgent datele cerute. Termen, Joi 04.10.2012, orele 11!

●   03.10.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar sectia maghiara - Graficul activitatilor metodico-stiintifice

●   03.10.2012    In atentia directorilor - Festivalul - Concurs de poezie si eseu pentru elevi "Serafim Duicu"

●   03.10.2012    In atentia directorilor - aniversare anuala a Zilei Mondiale a Profesorului

●   03.10.2012    In atentia directorilor si a contabililor - sentinte

●   02.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant - URGENT, cei care nu si-au introdus caietele statistice SC0 (in BDNE) au termen AZI pana la ora 11, altfel raman fara finantare!!!

●   02.10.2012    In atentia directorilor - cercul tehnico aplicativ pentru elevi "Prietenii pompierilor"

●   01.10.2012    In atentia directorilor si a educatoarelor - cursuri de formare acreditate

●   01.10.2012    In atentia unitatilor liceale - revenire macheta bacalaureat 2012!

●   01.10.2012    URGENT - In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal - macheta bacalaureat 2012!

●   01.10.2012    In atentia directorilor - revenire la adresa 5434/03.09.2012!

●   01.10.2012    In atentia unitatilor de invatamant prescolar - activitatea si prezenta educatoarei/profesorului pentru invatamant prescolar

●   01.10.2012    In atentia directorilor - baza de date a profesorilor de educatie muzicala/educatie muzicala specializata/educatie plastica

●   28.09.2012   In atentia directorilor unitatilor de invatamant. In perioada 10-12 octombrie 2012 veti comunica posturile vacatate/rezervate in vederea organizarii urmatorului concurs de suplinire pe fisierul anexat. Fisierul se transmite electronic si listat.

●   28.09.2012   Concurs ocupare posturi vacante - Scoala Generala Bahnea

●   28.09.2012    Precizari privind incadrarea personalului didactic care preda curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

●   28.09.2012    URGENT- Termen limita de introducere in BDNE a SC0 - LUNI 01.10.2012, ORELE 10!

●   28.09.2012    In atentia directorilor si a responsabililor de comisie metodica - limbi moderne

●   28.09.2012    URGENT - In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal - macheta bacalaureat 2012!

●   27.09.2012   Concurs ocupare posturi vacante - Asociere Scoala Generala Viisoara-Scoala Generala Zagar

●   27.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant

●   27.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant

●   27.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant profesional

●   27.09.2012    In atentia liceelor tehnologice si a profesorilor de limbi straine

●   27.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - situatie modalitate de incalzire!!

●   27.09.2012    Materiale pentru activitatea educativa - In atentia coordonatorilor de programe si proiecte educative

●   27.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant PJ - situatie retea scoalara!

●   26.09.2012   Situatie cadre didactice navetiste in anul scolar 2011-2012, completati formularul la final se apasa butonul Trimite/Submit.

●   26.09.2012    In atentia directorilor - reactualizare ROI

●   26.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal, si a presedintelui consiliului elevilor

●   26.09.2012    Bani de liceu 2012!

●   26.09.2012   In atentia directorilor - testare initiala.

●   26.09.2012   In atentia directorilor - campanie vaccinare.

●   25.09.2012    Pentru unitati scolare cu efectiv mai mare de 1000 de elevi: ref. la indemnizatia directorilor

●   25.09.2012   Adresa nr. 6408- 25.09.2012- selectii din OMECTS 5624/2012 privind ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului scolar 2012-2013.

●   25.09.2012    Lista personalului repartizat în centrele de concurs/testare nr. 1,2,3,5,6,7.

●   25.09.2012    baze de date profesori de matematica, informatica

●   25.09.2012    Concursul nationat de matematica Lumina Math

●   25.09.2012    Sedinta de analiza - materiale prezentate

●   25.09.2012    Regulament Concurs de desene-Copilarie in siguranta

●   25.09.2012    Situatie baza materiala 2012-2013 URGENT!!!!

●   25.09.2012    Rapoarte anuale de evaluare interna a calitatii

●   24.09.2012    Metodologie privind studiul in limba materna

●   24.09.2012    Receptie mobilier - situatii restante

●   24.09.2012    Beneficiari rechizite scolare

●   24.09.2012    Concurs Juventus Translatores - proiect pentru promovarea traducerii si a multilingvismului in randul elevilor

●   24.09.2012    Consfaturi - Consilieri educativi

●   21.09.2012    In atentia directorilor si secretarelor-date statistice privind situatia normarii 2012-2013!

●   21.09.2012   Grafic desfasurare concurs suplinire Gr.Sc. Sangiorgiu de Padure.

●   21.09.2012    Grafic desfasurare concurs suplinire Colegiul Tehnic Tarnaveni.

●   21.09.2012    Grafic desfasurare concurs suplinire Colegiul Unirea Tg Mures.

●   21.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - Sedinta de analiza

●   21.09.2012    Alocatii Sprijin Familial, fisier cu absente nemotivate pentru semestrul II al anului scolar 2011-2012 - URGENT, PENTRU CEI CARE NU AU TRIMIS SITUATIA!

●   21.09.2012   Centrul de concurs Colegiul National Unirea - concurs ocupare posturi didactice

●   21.09.2012   In atentia unitatilor de invatamant si a cadrelor didactice de etnie rroma - concurs ocupare posturi didactice

●   20.09.2012   In atentia directorilor, responsabililor cu formarea continua si a cadrelor didactice - apel selectie.

●   20.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Stiinte Socio-Umane

●   20.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant profesional si tehnic - Anexe

●   20.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant primar - clasa pregatitoare/clasa I

●   20.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant - programul Lapte si Corn

●   20.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant - recartarea manualelor scolare

●   20.09.2012    In atentia conducerilor unitatilor de invatamant si a presedintelui consiliului elevilor.

●   19.09.2012    Cerc de Matematica Valayi Gyula

●   19.09.2012    Machete plan scolarizare 2012-2013!

●   18.09.2012    Grafice inspectii la clasa/probe practice/probe orale.

●   18.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant cu posturi vacante/rezervate pentru concursul de suplinire. Directorii vor contacta in data de 18.09.2012 pana la ora 15, directorii centrelor de concurs, pentru a asigura inspectiile la clasa/probe practice/probele orale pentru candidatii inscrisi la concurs. Modelul de inspectie la clasa sa gaseste in OMECTS 5560/2011 anexa 12.

●   18.09.2012    In atentia directorilor - situatie personal didactic coordonator programe si proiecte educationale

●   18.09.2012    In atentia directorilor si a responsabililor de comisii metodice - limbi moderne

●   14.09.2012    Precizari privind ocuparea posturilor vacante/rezervate.

●   14.09.2012    Important: precizari grade didactice 2012-2013

●   14.09.2012    In atentia conducerii unitatolor de invatamant - pana marti 18.09.2012 va rugam sa ridicati caietele statistice de la secretariatul ISJ cam 105

●   12.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si literatura Romana, Limba Latina - consfatuiri

●   12.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant liceal - proiectul de prevenire a delicventei juvenile intitulat "Descide-ti mintea, nu fi inchis!"

●   12.09.2012    In atentia profesorilor de educatie fizica si sport - consfatuiri

●   12.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant preprimar - educatoarelor/profesorilor - consfatuiri

●   11.09.2012    In atentia directorilor CJRAE/CSEI si a profesorilor din invatamant special si special integrat

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de Limba si literatura maghiara/Religie reformata si Romano catolica

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de Geografie si Biologie - consfatuiri

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de invatamant primar - cercuri pedagogice

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de matematica/informatica/TiC - consfatuiri

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de Istorie/Stiinte socio-umane - consfatuiri

●   11.09.2012   Anunt completare de catedra titulari, detasare titulari 2012, suplinitori nerepartizati.

●   11.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant preprimar

●   11.09.2012    In atentia unitatilor de invatamant profesional si tehnic - consfatuiri

●   11.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Istorie - cursuri optionale

●   11.09.2012    In atentia profesorilor de limbi moderne - consfatuiri

●   10.09.2012    In atentia educatoarelor - sectia maghiara - consfatuiri

●   10.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de istorie - Comemorarea Holocaustului in Romania

●   10.09.2012    Comunicat - Structura Anului Scolar 2012-2013 - Anul scolar va incepe in data de 17 septembrie 2012 orele 9:00

●   10.09.2012    In atentia directorilor - situatie personal de conducere

●   10.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de Chimie si Fizica - Consfatuire

●   10.09.2012    Reamintire - In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal din judetul Mures - campania judeteana "Sergiu Ardelean"!

●   07.09.2012    Alocatii Sprijin Familial, fisier cu absente nemotivate pentru semestrul II al anului scolar 2011-2012 - URGENT, PENTRU CEI CARE NU AU TRIMIS SITUATIA!

●   07.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal

●   07.09.2012    Lista elevilor repartizati, conform calendarului Etapei a III-a ADMITERE 2012!

●   07.09.2012    In atentia coordonatorilor de cercuri pedagogice sectia romana si maghiara

●   07.09.2012    Conferinta de presa - luni 10.09.2012 ora 10

●   07.09.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal din judetul Mures - campania judeteana "Sergiu Ardelean"

●   06.09.2012    Rezultatele finale ale evaluarii portofoliilor depuse la concursul de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational, Judetul MURES - sesiunea 2012, seria a 3-a

●   06.09.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de discipline artistice, educatie muzicala/plastica

●   06.09.2012    In atetia conducerii unitatilor liceale - va rugam verificati adresa de e-mail(unitate, persona de contact bac)si completati cu urgenta situatia ceruta pana la ora 15:00- bac2012!

●   06.09.2012    In atentia directorilor - Aplicare timbru sec pentru sesiunea aug-sept, Bacalaureat 2012!

●   06.09.2012    In atentia directorilor - Situatie clase pregatitoare!

●   05.09.2012   Grafic sedinte publice completare catedra titulari, detasare la cerere prin concurs specific, suplinire si plata cu ora 6-7 septembrie 2012.doc

●   05.09.2012    Rezultate contestatii bacalaureat 2012 sesiunea august

●   05.09.2012    In atentia directorilor - referitor la comenzi stampile

●   03.09.2012    In atentia directorilor - revenire comanda tipizate pentru clasele pregatitoare (catalog/raport de evaluare)

●   03.09.2012    In atentia directorilor - referitor la achizitia de mobilier pentru clasele pregatitoare

●   03.09.2012    Reactualizarea bazei de date a profesorilor de Limba si literatura Romana/Latina!

●   02.09.2012   Precizari privind etapele de mobilitate care se desfasoara in perioada 3-7 septembrie 2012, precizari eliberare decizii, posturi ocupate/neocupate la 1.09.2012.

●   02.09.2012    Rezultatele finale la examenul de bacalaureat 2012 sesiunea august - inainte de contestatii

●   31.08.2012    In atentia profesorilor de limba germana - activitate de perfectionare

●   31.08.2012    In atentia directorilor - comanda tipizate clase pregatitoare

●   29.08.2012    In atentia directorilor - cursuri de formare 3-7 septembrie 2012

●   29.08.2012    URGENT - In atentia directorilor unitatilor de invatamant - Avize Sanitare!

●   28.08.2012    In atentia unitatilor de invatamant gimnazial, centrelor de testare - Etapa III Admitere 2012!

●   24.08.2012    Lista actualizata a candidatilor admisi la selectia online a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational - sesiunea 2012, seria a 3-a - judetul Mures (inclusiv cei respinsi de evaluatori conform metodologiei)

●   24.08.2012    Rezultatele evaluarii portofoliilor depuse la concursul de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational - inainte de contestatii, Judetul MURES - sesiunea 2012, seria a 3-a, validate in sedinta Consiliului de administratie al I.S.J. Mures din ziua de 24.08.2012. Contestatiile se depun la sediul ISJ Mures camera 105, in perioada 27-31 august 2012, zilnic, intre orele 9:00-13:00.

●   24.08.2012   Anunt continuitati la suplinire radiate in urma titularizarii sau obtinerii notei sub 5.

●   24.08.2012    Situatia privind comasarea claselor

●   24.08.2012    In atentia directorilor - Sedinta 28.08.2012

●   23.08.2012    Programe scolare pentru clasa pregatitoare

●   23.08.2012   Sedinta publica de pretransfer prin consimtamant are loc in 24 august 2012, de la ora 10 la ISJ Mures sala 200.

●   22.08.2012    In atentia directorilor si a profesorilor care vor preda la clasa pregatitoare - cursuri de formare

●   22.08.2012   In atentia unitatilor din invatamant, conform OMECTS 4472/2012, pentru instintarea referitoare la acordurile emise pentru pretransfer prin consimtamant, se transmite adresa cu anexele mentionate.!

●   22.08.2012    In atentia cadrelor didactice titulare participante la etapele de detasare - probele practice/orale au loc in data de 22.08.2012 orele 10:00 la sediul ISJ MURES sala 200.

●   21.08.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant din judetul mures - denumiri unitati de invatamant

●   20.08.2012    In atentia candidatilor admisi la examenul national de DEFINITIVARE - sesiunea 2012, ridicarea adeverintelor se va face in data de 23 august 2012, la sediul ISJ,cam. 105, intre orele 9:00-14:00(candidatii sa aiba asupra lor cartea de identitate)

●   20.08.2012    In atentia directorilor unitatilor gimnaziale din Targu Mures - sedinta cu privire la pregatirea debutului anului scolar 2012-2013!

●   17.08.2012   Sedinta publica pentru completarea normei didactice la titulari are loc in data de 20.08.2012 de la ora 9, la ISJ Mures in sala 200.

●   17.08.2012    In atentia directorilor - Stadiul realizarii reparatiilor curente!

●   16.08.2012    Lista candidatilor admisi la etapa de seelctie online - Corpul National de Experti in Management Educational

●   16.08.2012    In atentia directorilor - Tabele profesori asistenti bacalaureat

●   16.08.2012    In atentia directorilor - stadiu pregatire clasa 0 - revenire!

●   16.08.2012   Anunt pretransfer pentru anul scolar 2012-2013

●   14.08.2012   Anunt detasare interesul invatatmantului pentru anul scolar 2012-2013

●   14.08.2012   Anunt detasare la cerere prin concurs specific pentru anul scolar 2012-2013

●   14.08.2012    In atentia directorilor - grupuri sanitare clasa pregatitoare!

●   14.08.2012    In atentia directorilor - Inspectii tematice

●   13.08.2012   In atentia tuturor directorilor unitatilor de invatamant, comunicare posturi vacante/rezervate. Adresele se trimit semnate si stampilate

●   10.08.2012    In atentia cadrelor didactice - Lista punctajelor pentru completare de catedra 2012-2013

●   10.08.2012    Rezultatele FINALE la proba scrisa din 2 August au fost publicate!

●   10.08.2012    In atentia unitatilor de invatamant liceal - situatie pregatire elevi pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2012

●   10.08.2012    In atentia centrelor de examen - Bacalaureat, sesiunea August 2012 - Propuneri comisii

●   09.08.2012    In atentia unitatilor de invatamant - Aviz sanitar!

●   07.08.2012    In atentia candidatilor participanti la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din 2 august 2012

●   07.08.2012    In atentia centrelor de examen-Bacalaureat, sesiunea August 2012 - Propuneri comisii

●   7.08.2012    Rezultatele la proba scrisa din 2 August au fost publicate!

●   07.08.2012    Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in managementul educational

●   07.08.2012    Alocatii Sprijin Familial, fisier cu absente nemotivate pentru semestrul II al anului scolar 2011-2012

●   06.08.2012    Competente profesionale, sesiunea August 2012

●   01.08.2012    In atentia unitatilor de invatamant care au clase pregatitoare

●   31.07.2012    In atentia unitatilor de pe lista - Proiectul "Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor rromi"

●   31.07.2012    In atentia directorilor si a contabililor unitatilor de invatamant

●   31.07.2012    In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice

●   27.07.2012    Grafic examen grad II(educatoare/invatatoare) la UBB Cluj Napoca -extensia TG.MURES

●   26.07.2012    Rezultate finale definitivat 2012 - Dupa contestatii

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Colegiul Tehnic Tarnaveni

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Domokos Kazmer Sovata

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Ludus

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare CN Unirea Tg Mures

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Gh. Marinescu Tg-Mures

●   26.07.2012   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Sf Gheorghe Sangiorgiu de Padure

●   26.07.2012    Grafic examen grad didactic II sesiunea 2012 - UBB Cluj

●   25.07.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - mobilier scolar

●   25.07.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - Componenta Consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant

●   25.07.2012    In atentia presedintilor cetrelor de concurs Titularizare 2012 - Maine 26.07.2012 orele 9:00 sunt convocati la ISJ Mures sala 200 pentru ridicarea materialelor necesare desfasurarii copncursului

●   25.07.2012    In atentia tuturor unitatilor de invatamant - programe de formare continua - "Management si leadership in educatie"

●   24.07.2012    ORDIN Nr.4925 din 2005 - modificat - Regulament unitati de invatamant

●   23.07.2012    In atentia candidatilor la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2012

●   23.07.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar!

●   23.07.2012    Rezultate repartizare computerizata-etapa II Admitere 2012

●   23.07.2012    Nota - ridicare cupoane euro200!

●   23.07.2012    Comunicat de presa - Amanarea concursului pentru ocuparea postului de inspector scolar general

●   23.07.2012    Rezultate la examenul de definitivat 2012

●   19.07.2012    In atentia centrelor de titularizare

●   19.07.2012    In atentia centrelor de Titularizare - persoanele de contact(informaticieni) sunt rugati sa verifice adresele de e-mail si sa confirme primirea lor!

●   18.07.2012    URGENT-Completare fisier Alocatii Sprijin Familial (doar unitatile din fisier)!

●   18.07.2012    Nota - ridicare cupoane euro200

●   18.07.2012    Admitere, etapa II - fisele candidatilor participanti la a II-a etapa se vor trimite la ISJ, cam. 104 (Adriana Kiss) termen 20.07.2012!!!

●   18.07.2012    In atentia directorilor - inscrierea elevilor in invatamant profesional de 2 ani - Lista unitatilor de invatamant si a inscrierilor la nivelul judetului Mures dupa prima etapa de inscriere a elevilor in invatamantul profesional de 2 ani

●   18.07.2012    In atentia directorilor - masuri tehnico-organizatorice privind referendumul

●   18.07.2012    In atentia directorilor - Situatie calculatoare din alte dotari decat SEI(MECTS) destinat procesului de invatamant

●   17.07.2012    Situatii financiare trimestriale!

●   17.07.2012    OMECTS nr. 4613/28.06.2012 - evaluarea anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

●   17.07.2012    In tentia directorilor unitatilor de invatamant de pe lista atasata - Licente Microsoft!

●   17.07.2012    Lista unitatilor de invitamant de la care nu am primit situatia licentelor instalate!

●   16.07.2012    Nota - sesiune speciala Admitere 2012

●   16.07.2012    Centre testare limba materna/moderna Etapa II Admitere 2012

●   16.07.2012    In atentia candidatilor inscrsi la Examenul de definitivare in invatamant - sesiunea 2012

●   16.07.2012    Centre bacalaureat 2012 - sesiunea august

●   16.07.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant - OMECTS privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

●   13.07.2012    REPARTIZARE ADMITERE - locuri libere pentru etapa II

●   13.07.2012    REPARTIZARE ADMITERE - Atentie COD 130 - ECONOMIC!

●   13.07.2012    ADMITERE - rapoartele vor fi trimise informaticienilor pe e-mail(listele semnate se vor ridica luni)

●   13.07.2012    Rezultatele repartizarii - Admitere 2012, etapa I

●   13.07.2012    In atentia directorilor unitatilor prescolare - preluare colete jucarii

●   12.07.2012    Lista actualizata a candidatilor admisi la selectia online a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational - sesiunea 2012, seria a 2-a - judetul Mures (inclusiv cei respinsi de evaluatori conform metodologiei)

●   12.07.2012    Rezultatele evaluarii portofoliilor depuse la concursul de selectie a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational - inainte de contestatii, Judetul MURES - sesiunea 2012, seria a 2-a, validate in sedinta Consiliului de administratie al I.S.J. Mures din ziua de 11.07.2012. Contestatiile se depun la sediul ISJ Mures camera 105, in perioada 13-19 iulie, in zilele lucratoare, zilnic, intre orele 9:00-13:00

●   12.07.2012    In atentia directorilor - Situatie instalare licente

●   12.07.2012    Comunicat de presa - cursuri intensive de pregatire pentru examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie

●   12.07.2012    In atentia directorilor - Licente Microsoft!

●   12.07.2012    In atentia directorilor de licee si grupuri scolare - analiza rezultate examen bacalaureat sesiunea iunie-iulie si masuri pentru pregatirea elevilor

●   12.07.2012    In atentia directorilor unitatilor liceale - pregatire academica si burse pentru elevii de liceu romi pasionati de medicina

●   11.07.2012    In atentia directorilor - Solicitare propuneri comisii bacalaureat sesiunea august-septembrie

●   11.07.2012    Locuri libere la liceele vocationale - Admitere 2012, Etapa II

●   10.07.2012    In atentia directorilor - precizari Licente Microsoft

●   10.07.2012    In atentia directorilor - Licente Microsoft

●   08.07.2012    Nota Admitere - predare baze si fise cu optiuni

●   08.07.2012    Lista elevilor de etnie roma, repartizati in sedinta publica din 07.07.2012

●   08.07.2012    Rezultate la examenul de bacalaureat inainte de contestatii!

●   05.07.2012    Baza de date Vocational, pentru Admitere 2012

●   05.07.2012    Situatie recunoasteri certificate de competente lingvistice bac 2012

●   05.07.2012    Revenire la adresa 4201/03.07.2012 - achizitia publica de mobilier scolar pentru clasele pregatitoare

●   05.07.2012    In atentia directorilor - cost standard pe elev/prescolar

●   04.07.2012    Admitere 2012 - Ierarhia la nivel judetean

●   03.07.2012    Inscrieri asistenti supraveghetori la examenul de definitivat

●   03.07.2012    In atentia centrelor de inscriere Admitere2012 - fisierul corect pentru lista specializarilor din Adlik (reimportati doar specializari.dbf)!

●   03.07.2012    Nota referitor la achizitiile de mobilier pentru clasa pregatitoare

●   03.07.2012    Admitere - In atentia absolventilor proveniti din alte judete

●   02.07.2012    In atentia directorilor - reconstituirea Consiliul de administratie al scolii

●   02.07.2012    Rezultate contestatii la Evaluare Nationala

●   29.06.2012    Rezultatele la Evaluare Nationala inainte de contestatii

●   29.06.2012    Centrele de inscriere Admitere2012-toate exporturile care contin si notele de la evaluare se transmit pana luni 2 iulie 2012, orele 16, pe adresa de e-mail: kss_adi@yahoo.com!

●   29.06.2012    PREGATIRI GRADUL II-UBB extensia Tg.Mures

●   28.06.2012    DUMINICA 01 IULIE 2012 ORELE 9:00- Sedinta de instruire pentru comisiile din centrele de examen si evaluare pentru bacalaureat sesiunea iulie 2012!

●   28.06.2012    In atentia directorilor - repartizare locuri speciale pentru rromi

●   28.06.2012    Echivalare studii OM4111/22.05.2012

●   28.06.2012    In atentia directorilor - Licente Microsoft!

●   27.06.2012    Plata drepturilor salariale ale personalului in cadrul examenelor nationale - 2012

●   27.06.2012    In atentia directorilor - Comanda tipizate - Reamintire

●   25.06.2012    Precizari privind atributiile pentru evaluaarea si asigurarea calitatii (CEAC)

●   25.06.2012    In atentia directorilor - sume reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti

●   25.06.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant liceal - sedinta de lucru

●   21.06.2012    In atentia directorilor - Comanda tipizate

●   21.06.2012    In atentia centrelor de inscriere ADMITERE2012 - urgent, transmiteti bazele cuprinzand elevii corigenti, neincheiati, repetenti, precum si exportul din programul Adlic - pentru cei care nu au transmis (kss_adi@yahoo.com)!

●   21.06.2012    In atentia cadrelor didactice inscrise la examenul national de definitivat - un singur centru de examen!

●   21.06.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de informatica - Formarea profesorilor de Informatica pe Tehnologia .NET

●   21.06.2012    In atentia directorilor - cadre clase pregatitoatre

●   21.06.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de educatie muzicala - concert de muzica clasica

●   20.06.2012    Sedinta Evaluare Nationala pentru clasa a VIII-a

●   20.06.2012    Extras din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011 - ora inceperii

●   20.06.2012    In atentia profesorilor de educatie plastica - concurs pentru elevi

●   20.06.2012    In atentia directorilor - Evaluarea personalului didactic si nedidactic - Metodologie

●   19.06.2012    In atentia directorilor unitatilor liceale - Chestionar BAC!

●   19.06.2012    Model de cerere pentru inscriere la locuri speciale pentru rromi

●   19.06.2012    In atentia directorilor - Locuri pentru rromi la facultati si la liceu

●   19.06.2012    Pregatiri gradul II

●   18.06.2012    In atentia centrelor de inscriere Admitere 2012 - Aplicatia locala 2012!!!

●   18.06.2012    In atentia conducerii unitatilor de invatamant - concursul pentru ocuparea postului de inspector scolar general

●   18.06.2012    ORDIN nr. 4472/2012 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobats prin Ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

●   18.06.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limbi moderne din unitatile de invatamant mentionate in anexe - premiere elevi olimpici

●   18.06.2012    In atentia cadrelor didactice inscrise la Examenul de definitivat

●   18.06.2012    Catre toate unitatile de invatamant - informare despre incidente in cadrul institutiei de invatamant

●   18.06.2012    Catre toate unitatile de invatamant - Situati speciale la examene nationale care nu sunt prevazute in metodologie

●   18.06.2012    In atentia contabililor sefi - Fonduri burese

●   16.06.2012    Situatia privind violenta in mediul scolar.Termen: vineri, 22 iunie 2012, ora 12:00!

●   15.06.2012    In atentia directorilor - Situatia privind abandonul scolar!Termen 20 iunie 2012 ora 12:00!

●   15.06.2012    In atentia directorilor de gimnazii si scoli generale

●   15.06.2012    Nota referitor la organizarea concursului pentru ocuparea functiei de inspecor scolar general

●   15.06.2012    Catre unitatile de invatamant care organizeaza examene nationale

●   15.06.2012    In atentia directorilor de licee si grupuri scolare - admitere in institutiile de invatamant superior si postliceal ale Ministerului Administratiei si Internelor

●   14.06.2012    Revenire - Mobilier scolar

●   13.06.2012    In atentia unitatilor de invatamant gimnazial: ERATA - Modificare plan scolarizare 2012-2013 ADMITERE 2012!!!

●   12.06.2012    Ridicare decizii de numire in functia de profesor mentor

●   12.06.2012    In atentia presedintilor Comisiei de Bacalaureat

●   12.06.2012    Achizitie cursuri ECDL Proiect Reform Transilvania

●   12.06.2012    In atentia directorilor din unitatile scolare pilot, din cadrul proiectului "Competente cheie TIC in curriculum scolar"

●   12.06.2012    Ordonanta de Urgenta - privind prorogarea termenului prevazut la art.V din Ordonanta Guvernului nr 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

●   11.06.2012    In atentia Centrelor de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna si a Centrelor in care s-au desfasurat probe de aptitudini - ADMITERE2012

●   11.06.2012    In atentia directorilor si profesorilor de limba si literatura romana - Concursul Judetean de Lectura si de Creatie Literara "Floare de Cires"

●   11.06.2012    In atentia directorilor si profesorilor de limba si literatura romana - Festivitate de decernare a premeiilor si disctintiilor (Olimpiade, concursuri)

●   11.06.2012    Comunicat de presa - Premierea elevilor participanti la Olimpiada Natioanla de Chimie

●   11.06.2012    In atentia directorilor - Achizitie mobilier an scolar 2012-2013!

●   11.06.2012    Catre unitatile de invatamant din judetul Mures, in atentia directorilor si a directorilor adj. - evaluarea anuala a personalului de conducere

●   11.06.2012    Reamintire - In atentia direcorilor - Precizari privind organizarea examenelor nationale in anul scolar 2011-2012

●   08.06.2012    Catre toate liceele din din judetul Mures - In atentia directorilor - camere video in salile de examen!

●   08.06.2012    Consiliul Judetean al Elevilor - sedinta de lucru -joi, 14 iunie 2012 ora 15:00, la sediul ISJ Mures.

●   08.06.2012    Lista candidaturilor admise in urma selectiei cadrelor didactice pentru constituirea corpului profesorilor mentori.

●   07.06.2012    In atentia directorilor - cadru festiv pentru elevii olimpici la olimpiada de limba franceza

●   06.06.2012    5 iunie 2012 - Ziua Invatatorului - va rugam sa organizati manifestari adecvate, conf. notei MECTS atasate. Exemple de activitati propuse sunt asteptate pe adresa de e-mail:isjmspropuneri@gmail.com

●   06.06.2012    Revenire - In atentia directorilor unitatilor de invatamant in care se desfasoara sectii de votare - asigurare permanenta

●   06.06.2012    In atentia directorilor - propuneri profesori evaluatori pentru Evaluare Nationala la clasa a VIII-a

●   05.06.2012    Revenire la adresa 3276/28.05.2012 - Proiectul Jean Monnet

●   05.06.2012    Concursul "Sanitarii priceputi", etapa judeteana - vineri , 8 iunie 2012, orele 13:00

●   05.06.2012    Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational seria a 2-a

●   05.06.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant in care se desfasoara sectii de votare

●   05.06.2012    In atentia liceelor si a Centrelor de Comunicare pentru Evaluare Nationala clasa a VIII-a - Simulari tehnice pentru activitatile de transfer /preluare/distribuire a variantelor de subiecte 6-8 iunie 2012!

●   05.06.2012    Programul orar al inscrierilor pentru corpul national de experti in management educational

●   01.06.2012    Lista beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2012, pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.

●   01.06.2012    In atentia gradinitelor care au Program Normal!

●   01.06.2012    Catre COLEGII, LICEE SI GRUPURI SCOLARE - Ref. Cuantumul taxelor care vor fi achitate de absolventii promotiilor anterioare

●   01.06.2012    In atentia directorilor - ANOFM Mures - activitati dedicate copiilor/tinerilor

●   31.05.2012    In atentia tuturor unitatilor de invatamant - REAMINTIRE notificare excursii

●   31.05.2012    In atentia directorilor si a candidatilor la examenul de definitivat - validare fise

●   31.05.2012    In atentia directorilor din mediul rural - Va rugam sa va prezentati in data de 1 iunie 2012 la sediul ISJ Mures, camera 105 intre orele 10-14 pentru ridicarea planului de scolarizare 2012-2013

●   31.05.2012    In atentia directorilor - situatie cladiri

●   31.05.2012    In atentia centrelor de examen bacalaureat/evaluare nationala clasa a VIII-a - transfer subiecte

●   30.05.2012    In atentia directorilor din mediul urban - Va rugam sa va prezentati in data de 31 mai 2012 la sediul ISJ Mures, camera 105 intre orele 10-15 pentru ridicarea planului de scolarizare 2012-2013

●   30.05.2012    In atentia directorilor - Optiune 1 Iunie

●   30.05.2012    Nota Definitivat - In atentia directorilor si a candidatilor inscrisi la examenul de definitivat 2012

●   30.05.2012    In atentia directorilor - Simpozionul international si expozitia concurs internationala de creatie plastica datini si obiceiuri populare - punte culturala intre popoare

●   30.05.2012    In atentia directorilor - Invitatie participare la tabara de creatie interculturala pentru tineri

●   30.05.2012    Ordinul 4171 din 24 mai 2012 (Ordinul 4171/2012) privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012, seria a 2-a

●   30.05.2012    In atentia directorilor - Cuantum Taxe la examen de certificare a competentelor profesionale nivel 3 avansat, postiliceal

●   29.05.2012    Cadrele didactice care au beneficiat de restrangere de activitate sunt rugate sa se prezinte la ISJ Mures camera 105, (cu decizia in original) in perioada 28-31 mai intre orele 9-15, pentru a primi decizia de restrangere. (modificata)

●   29.05.2012    In atentia profesorilor de educatie fizia csi sport - 29 mai 2012 participarea si rezultatele finale ale competitiilor sportive scolare din calendarul o.n.s.s. - Zone/interjudetene si finale nationale an scolar 2011 - 2012

●   29.05.2012    Lista unitatilor din judetul mures care vor organiza invatamant profesional de zi incepand cu anul scolar 2012-2013 si oferta educationala

●   29.05.2012    Catre centrele de inscriere in invatamantul liceal de stat - Admitere - Brosuri Admitere 2012

●   29.05.2012    In atentia directorilor - Cuantum Taxe la examenele de finalizare a studiilor

●   29.05.2012    In atentia directorilor: proiect Jean Monnet, aria curriculara Om si Societate

●   29.05.2012    In atentia direcorilor - Precizari privind organizarea examenelor nationale in anul scolar 2011-2012

●   29.05.2012    In atentia directorilor de licee si a candidatolor la examenul de Bacalaureat 2012 - programul TVBAC2012

●   29.05.2012    In atentia directorilor - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata

●   29.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 30 Mai 2012

●   28.05.2012    Nota euro200 - Fosti elevi beneficiari din 2004 pana in 2011

●   25.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 29 Mai 2012

●   25.05.2012    Referitor la adresa cu notificarea la ANSPDCP privind prelucrarea datelor cu caracter personal

●   25.05.2012    Nota euro200 - Referitor la beneficiari din anii precedenti care nu au valorificat cuponul

●   25.05.2012    In atentia directorilor - Inscriere la Clasa pregatitoare/clasa I!

●   25.05.2012    In atentia directrorilor - zi libera in data de 28.05.2012

●   24.05.2012    In atentia directorilor - recrutare CISC

●   24.05.2012    Nota euro200 - Solicitanti care au fost beneficiari anii precedenti!

●   24.05.2012    Catre unitatile de invatamant unde se va organiza Examene Nationale (Bacalaureat, Evaluare Nationala la clasa a VIII-a, Titularizare, Definitivat)

●   23.05.2012    Nota euro200 - Verificare date!

●   22.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 24,25 Mai 2012

●   22.05.2012    In atentia directorilor - Oferta de tabere pentru vacanta de vara 2012 (va rugam afisati la avizierul scolii)

●   21.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 23 Mai 2012

●   21.05.2012    Centre de comunicare si de evaluare la Evaluare nationala ln clasa a VIII-a - 2012

●   21.05.2012    In atentia directorilor de invatamant gimnazial din mediul rural si a profesorilor de chimie/fizica - etapa judeteana a Concursului de fizica si chimie pentru elevii de gimnaziu din mediul rural "Impuls perpetuum"

●   18.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 21,22 Mai 2012

●   18.05.2012    Mai sunt 2 zile in care puteti acorda cate un vot pentru fiecare din cele 10 activitati propuse de mureseni in Competitia Scoala altfel ! Transmiteti acest mesaj elevilor, parintilor, profesorilor, partenerilor educationali si altor mureseni ! Fiecare vot este important! Atentie - voturile trebuie validate din casuta de e-mail

●   18.05.2012    Propuneri comisii pentru Centrele de inscriere ADMITERE 2012

●   18.05.2012    Centre inscriere si centre de verificare a aptitudinilor, ADMITERE 2012 - verificare

●   17.05.2012    Procedura si Fisa de inscriere la examenul de Bacalaureat 2012

●   17.05.2012    In atentia directorilor - date profesori Limba romana

●   17.05.2012    In atentia profesorilor pentru invatamant primar, profesorilor de matematica din gimnaziu - Proba de baraj la Concursul International de Matematica din gimnaziu

●   16.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 17,18 Mai 2012

●   16.05.2012    Urgent - Sesiunea speciala de bacalaureat 2012

●   16.05.2012    Regulament bibliografie concurs Memoria Holocaustului

●   16.05.2012    Catre toate unitatile de invatamant care organizeaza Examene Nationale - Procedura operationala Camere supraveghere videoexamene nationale

●   16.05.2012    Modificare fisa Admitere 2012 -Modificarea survenita este in sectiunea din footer: in loc de numarul 4911/2012 este 5331.

●   16.05.2012    In atentai unitatilor liceale - Programul CL(client liceu) pentru colectare date elevi pentru Bacalaureat 2012 - TERMEN 31 MAI 2012 (Bacalaureat 2012 CL(client Liceu).rar)!

●   15.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de ISTORIE - Concursul National Memoria Holocaustului

●   15.05.2012    Catre unitatile de invatamant cu candidati admisi in Corpul national de experti in management educational

●   14.05.2012    Competitia "O activitate de succes in Scoala altfel" - Va invitam sa votati activitatile reprezentative din judetul Mures

●   14.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 15, 15 Mai 2012

●   14.05.2012    In atentia directorilor - definitivat, grad didactic I, grad didactic II - sesiunea 2012

●   14.05.2012    Catre directorii unitatilor de invatamant gimnazial/liceal - In atentia profesorilor de chimie/fizica/biologie

●   14.05.2012    In atentia unitatilor liceale - a fost trimis pe adresa unitatii si a informaticienilor precizarile privind introducerea dosarelor euro200 in aplicatie.

●   14.05.2012    Bacalaureat 2012 - ora de incepere a competentelor

●   11.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 11 mai 2012

●   11.05.2012    In atentia candidatilor la concursul de titularizare 2012 - Probele practice specifice palatului si cluburilor copiilor se desfasoara in ziua de 30 mai 2012, incepand cu orele 11.00, la sediul Palatului copiilor din Tg.Mures pentru toti candidatii care vizeaza posturi in cluburile copiilor

●   11.05.2012    In atentia educatoarelor, mediul urban si rural, sectia maghiara - Cerc pedagogic

●   11.05.2012    In atentia directorilor - programul "eTwinning", termen 17.05.2012

●   10.05.2012    In atentia Centrelor pentru evaluare a probelor de aptitudini - Profil pedagogic

●   10.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba romana - Concurs de evaluare la Limba si literatura romana - etapa a III-a

●   10.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de educatie fizica - Proiect de activitati olimpice 2012

●   10.05.2012    In atentia centrelor de titularizare - Anexa 15 la Metodologie - INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, corelata cu programa specifica pentru concurs

●   09.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 11 mai 2012

●   09.05.2012    In atentia unitatilor de invatamant - Sesiune corigente

●   09.05.2012    In atentia directorilor, a profesorilor de informatica si TIC - Proiect TIC

●   08.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de istorie - Concursul national "Democratie si toleranta"

●   08.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de istorie - Memorialul Sighet, Editia a XV-a. Scoala de vara.

●   08.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 10 mai 2012

●   07.05.2012    Rezultatele etapei nationale a concursului "Regemondo-Lumea legendelor" Clasa a III-a

●   07.05.2012    Rezultate - Concursul International de Matematica Aplicata Cangurul, Baraj Clasele VII-XII

●   07.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Concursul national de interpretare critica si jurnale de lectura "Mihail Iordache"

●   07.05.2012    In atentia directorilor si a profesorilor de limba si literatura romana - Concursul National de Creatie literara "Marin Preda"

●   07.05.2012    Program de formare in domeniul afacerilor europene(socio-umane)

●   07.05.2012    Urgent - Situatie instalare licente Microsoft!

●   07.05.2012    In atentia invatatorilor de sectia romana, clasa a II-a - Concursul "Festivalul jocurilor muzicale si de miscare"

●   07.05.2012    In atentia profesorilor de istorie, de stiinte sociu-umane si de limba si literatura romana - Curs Holocaust SUA

●   07.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 9 mai 2012

●   04.05.2012    Rectificat - In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate - Grafic inspectie speciala la clasa/proba practica

●   04.05.2012    In atentia centrelor de testare Admitere 2012

●   04.05.2012    In atentia directorilor/directorilor adjuncti

●   04.05.2012    Planificarea probelor practice - profesor mentor

●   04.05.2012    Definitivat 2012

●   03.05.2012    Centre de inscriere Admitere 2012 - modificare in urma obiectiilor facute. Va rog verificati !!!

●   03.05.2012    In atentia directorilor - Concursul de Chimie pentru clasa a VII-a ,, Raluca Ripan,,

●   03.05.2012    Nota Euro200 - macheta pentru centralizare

●   03.05.2012    In atentia directorilor - Solicitare propuneri comisii bacalaureat(rectificat)

●   03.05.2012    Concursul "Prietenii Pompierilor" - etapa judeteana

●   03.05.2012    Concursul Cupa DHS etapa judeteana - Mures a fost reprogramat pentru ziua de vineri, 4 mai, ora 15

●   03.05.2012    In atentia directorilor de licee - Consumabile pentru examenul de Bacalaureat

●   03.05.2012    In atentia directorilor - Vizite pregatitoare prin programul LLP

●   03.05.2012    In atentia directorilor unitatilor de invatamant cu nivel liceal - Sesiune de referate si comunicari stiintifice ale elevilor din invtamantul liceal - disciplina istorie

●   02.05.2012    Procedura de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare/clasa I - etapa a IV-a - perioada 02-18 mai 2012

●   02.05.2012    Lista candida?ilor, componenþi ai loturilor naþionale lãrgite, ce pot susþine examenul de bacalaureat-sesiune specialã, 19 mai - 1 iunie 2012

●   02.05.2012    CALENDARUL sesiunii speciale de bacalaureat - 2012, 19 mai – 1 iunie 2012

●   02.05.2012    Centre de inscriere - Admitere 2012, obiec?ii cu privire la arondare

●   02.05.2012    Sesiune speciala Bac 2012

●   02.05.2012    Convocare sedinta - Admitere 2012

●   02.05.2012    Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAK clasa a IV-a

●   02.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 3 mai 2012

●   02.05.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 4 mai 2012

●   27.04.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor - 2 mai 2012

●   27.04.2012    In atentia directorilor - Program de Screening Pentru Depistarea Precoce a Scoliozei la Copii

●   27.04.2012    Adresa - clasa pregatitoare/clasa I - terminare etapa III

●   27.04.2012    Proiectul "Descopera Natura" - Obiectiv - Dotarea unui laborator de biologie in judetul Mures

●   27.04.2012    Nota - ziua de 30 aprilie 2012 se stabileste ca zi libera

●   27.04.2012    Concurs Judetean de Matematica "Petru Maior" clasele a IV-a

●   26.04.2012    Dosare depuse pentru echivalare studii pe OM 5553/2011

●   25.04.2012    In atentia cadrelor didactice care au depus cerere de reevaluare a portofoliilor personale in vederea constituirii corpului national de experti in management educational

●   25.04.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor

●   25.04.2012    Rectificare - In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si literatura romana si de Matematica(+-Poezie)

●   24.04.2012    Planificarea probelor practice in vederea ocuparii functiei didactice de mentor

●   24.04.2012    Conferinta Nationala Didactica Matematicii - Reghin 5 mai 2012

●   24.04.2012    In atentia directorilor si a coordonatorilor educativi - "Scoala Altfel"

●   24.04.2012    Catre directorii unitatilor de invatamant de nivel liceal filiera tehnologica - in atentia profesorilor de chimie

●   24.04.2012    In atentia directorilor ai unitatilor de invatamant de nivel liceal - Concurs de SAH pentru licee "Cupa demolay - BNR"

●   24.04.2012    Cãtre,Directorii ºcolilor implicate în derularea proiectului “COMPETENÞE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ªCOLAR” - ID 4615

●   24.04.2012    Lista unitatilor de la care nu am primit baza de date cerut in adresa Nr. 370 /18.04.2012 - Baza de date Femei din Municipiul Targu Mures

●   24.04.2012    Adresa referitor la acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, conform OMECTS nr. 5576/2011

●   23.04.2012    În aten?ia Directorilor de unitã?i ºcolare - Competen?e TIC - Anexa10

●   23.04.2012    Planificarea probei practice in vederea ocuparii functiei didactice de profesor mentor

●   23.04.2012    Centre pentru examenul de bacalaureat – sesiunea iunie- iulie 2012

●   23.04.2012    Rezultatele concursului judetean "Mesemondo - Micul povestitor" clasa a III-a

●   23.04.2012    Rezultatele concursului judetean "Regemondo-lumea legendelor" clasa a III-a

●   23.04.2012    Elevi calificaþi la proba de baraj a Concursului Internaþional de Matematicã Aplicatã CANGURUL MATEMATIC Proba de baraj va avea loc în data de 19 mai 2012 în Centrul Judeþean de la Gimnaziul "Liviu Rebreanu" din Tg.-Mureº

●   23.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs - Colegiul Naþional „Mircea Eliade” Sighiºoara

●   20.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 8 - GRUPUL ªCOLAR „SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PÃDURE

●   20.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 7 - Grupul ªcolar „Petru Maior” Reghin

●   20.04.2012    Programul si locatiile de desfasurare ale Jocurilor din cadrul Ligii Liceelor - Editia a II-a

●   20.04.2012    In atentia profesorilor de Istorie - Seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   20.04.2012    In atentia Directorilor - Concurs judetean de creatie plastica "Prietenii Naturii"

●   20.04.2012    In atentia Directorilor de unitati scolare Vã transmitem informa?ii utile asupra activitã?ilor de pilotare, din perioada 23-30 aprilie 2012, din cadrul proiectului Competen?e TIC

●   19.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 4 - Grupul Scolar Industrial Ludus

●   19.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 5 - Colegiul Tehnic Tarnaveni

●   19.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 2 – Grupul Scolar "Gheorghe Marinescu" Tîrgu-Mureº

●   19.04.2012    Lista dosarelor incomplete dela GRUPUL ?COLAR "GHEORGHE MARINESCU" TÎRGU-MUREª

●   19.04.2012    Graficul validãrii fiºelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 1 – Colegiul Naþional „Unirea”

●   19.04.2012    Grafic pentru validarea fi?elor de înscriere la Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate - 2012

●   19.04.2012    In atentia directorilor unitatilor liceale - licente

●   18.04.2012    Revenire la adresa Nr. 370 /02.02.2012 - Baza de date Femei din Municipiul Targu Mures

●   18.04.2012    Nota licente Microsoft(W7+Off2010)

●   18.04.2012    Catre toate unitatile de invatamant preuniversitar - In atentia directorilor - 2 aprilie -31 mai se va desfasura proba practica de catre candidatii admisi in urma evaluarii portofoliilor.

●   18.04.2012    In atentia unitatilor liceale - ridicare decizii privind comisiile de evaluare a competentelor - bacalaureat sesiunea iunie-iulie

●   18.04.2012    In atentia contabililor sefi. Soft dare de seama versiune noua!Pentru cei care nu au resuit sa salveze datele cu versiunea anterioara.

●   17.04.2012    In atentia directorilor - nivel primar/gimnazial - licente laboratoare(W7+office 2010)!

●   13.04.2012    Toate unitatile de Invatamant preuniversitar in atentia contabililor - Termenul de depunere al situatiilor financiare

●   12.04.2012    Nota Bacalaureat special - modificarea perioadei de desfasurare

●   12.04.2012    In atentia directorilor - nivel primar/gimnazial - licente laboratoare(W7+office 2010)

●   12.04.2012    Concursul National de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici" - 19-21 aprilie 2012

●   12.04.2012    In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate - Precizari privind inspectia speciala la clasa

●   11.04.2012    Precizari privind desfasurarea olimpiadei scolare la limba franceza - gimnaziu

●   11.04.2012    In atentia profesorilor de limba franceza - Concursul National Orthofrancais

●