NOUTĂȚI / ANUNȚURI
 
●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   17.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor în bucătărie la Școala Gimnazială „Europa”

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Ref.: Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară „Mikes Kelemen” (cls. V-XII)

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) și profesorilor de educație muzicală

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Ref.: Etapa județeană a concursului „Public Speaking”

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal și gimnazial - Ref.: Subiecte Atestat, organizarea olimpiadelor de Informatică și Informatică Aplicată

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Aria curriculară educație fizică, sport și sănătate

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Lista activităților educative regionale și interjudețene ce se vor organiza și desfășura în anul 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Lista activităților educative naționale ce se vor organiza și desfășura în România în anul 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Macheta alocații - Vă rugăm să verificați adresa de email a unității de învățământ și să ne semnalați prin email la adresa alocatii@edums.ro dacă nu ați primit macheta!

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Transferul, începând cu data de 01.09.2020, al titularilor detașați în interesul învățământului în anul școlar 2019-2020, pentru nesoluționarea restrângerii de activitate

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de încadrare a unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2020-2021

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea normei didactice în anul școlar 2020-2021

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - nivel liceal - Simularea concursului de admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Viișoara

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vețca

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta abandon

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - Concurs național #Digitaliada

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier IA, studii superioare, în cadrul Compartimentului de informatizare la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială Iernut

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Manpel

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar, studii superioare, la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu-Mureș

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședințe de lucru

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel liceal - Concursul național de ortografie „Implom József”, clasele IX-XII

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Regulamentul specific de organizare și desfășurare a concursului județean de Limba engleză „Keep in touch with reality”, clasele VII-VIII

●   14.01.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare disfuncționalități școli!

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Reactualizarea bazei de date a profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică a gimnaziilor și liceelor maghiare

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul „F.A.S.T. English”

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Concurs județean de traduceri "Plurilingvism"

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angjații C.J.R.A.E. Mureș

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pensionari 01.09.2020

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020; reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Întregirea normei didactice începând cu data de 01.09.2020

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Verificarea situațiilor privind pregătirea psihopedagogică a personalului didactic de predare debutant, prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic / departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic (Art. 3 alin. (8) lit. a) din OMEC nr. 5259/12.11.2019)

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică din învățământul sportiv integrat și învățământul sportiv suplimentar

●   10.01.2020    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

●   10.01.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   09.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții O.N.S.Ș

●   09.01.2020    Anunț privind organizarea concursului de obținere/menținere a titlului de Colegiu Național/Colegiu

●   08.01.2020    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2019-2020, semestrul al II-lea

●   08.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Curriculum la decizia școlii „Educație juridică”

●   08.01.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul avizării programelor CDȘ!

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM

●   07.01.2020    INVITAȚIE - Ziua Culturii Naționale

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   07.01.2020    În atenția absolvenților școlilor postliceale/colegiilor din învățământul terțiar nonuniversitar/școlilor de maiștri în domeniu - Cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Dezbateri privind importanța și necesitatea studierii istoriei în mileniul al III-lea

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Precizări cu privire la programele pentru olimpiada la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice/Educație tehnologică din învățământul gimnazial, în anul școlar 2019-2020

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică

●   06.01.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Funcție vacantă de director adjunct la Colegiul Național „Unirea” Târgu-Mureș

●   06.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Deaj

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Săptămâna aceasta se pot ridica manualele de clasa a VII-a secția maghiară și germană

●   23.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Școala Gimnazială „Apafi Mihály” Ernei

●   23.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu-Mureș

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Ref.: Competiția foto Erasmus+

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania „Domestos susține igiena în școli”

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   20.12.2019    Calendarul activităților educative județene, județ Mureș

●   19.12.2019    URGENT! În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta”!

●   19.12.2019    Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf - Învățământ primar, gimnazial și liceal Timișoara, 2020-2022

●   19.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Listele de inventariere semnate/ștampilate vor fi depuse în original la ISJ, OBLIGATORIU astăzi până la ora 15:00!

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „RO Cyberex - Perfecționare, cooperare și prevenire în lupta împotriva criminalității informatice”

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Simulare admitere la UMFST, disciplina biologie

●   17.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vătava

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Metodologii olimpiade școlare

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente specifice olimpiade școlare 2019-2020

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Informare privind predarea opționalelor având ca tematică educația juridică

●   17.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teoretic „Bocskai István” Miercurea Nirajului

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Apel național pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Erasmus+ 2020

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   16.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul de matematică „Simon Petru”

●   16.12.2019    Elevii premiați la Concursul județean „Poezia minții”, decembrie 2019

●   16.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   16.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Apeluri pentru proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar al SEE

●   16.12.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   13.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Etapele județene ale Cupei „Tymbark”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „I ❤ RULE OF LAW”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul zonal de creație și interpretare „Noi și Eminescu”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   12.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș

●   12.12.2019    Sondaj privind optiunile scolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul scolar 2020-2021

●   12.12.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.4!

●   11.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi

●   11.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Electromureș

●   10.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de îngrijitor la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - Validare fișe Definitivat 2020

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Precizări referitoare la Olimpiada de științe socio-umane

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie și geografie - Calendarul olimpiadelor și a concursurilor școlare

●   09.12.2019    Notă privind convocarea grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2019-2020

●   09.12.2019    Corrigendum nr. 1 la Apelul de selecție formatori CRED Regiunea Centru

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   09.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu-Mureș

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic, zona Sovata

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu-Mureș și zona limitrofă - Ședință de lucru

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Proiectul „World's Largest Lesson”

●   09.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu-Mureș

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României!

●   06.12.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale!

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Ref.: Concurs județean de Creație și Interpretare Artistică „Dor de Eminescu”

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat - spălătoreasă la Grădinița cu Program Prelungit Manpel Târgu-Mureș

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic zona Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Silvic Gurghiu

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician la Școala Gimnazială „Apafi Mihály” Ernei

●   05.12.2019    Comanda pe suport de hârtie se va depune la Depozitul de manuale până în data de 9.12.2019, ora 11!

●   05.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ și completați cele două documente privind necesarul de acte de studii, promoția 2020! În cazul în care nu ați primit e-mailul vă rugăm să ne contactați.

●   04.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceuașu de Cîmpie

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Regulamentul concursului „DEUTSCH LERNEN MIT MUSIK”

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ațintiș

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Convocator

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, nivel gimnazial - Concurs de istorie „PRIMUL RĂZBOI MONDIAL REFLECTAT ÎN CINEMATOGRAFIE”

●   03.12.2019    Apel de selectie nr. 1827.CRED.BV.15.11.2019 experți formare Regiunea Centru Proiect CRED

●   03.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   03.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   03.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programări colindători

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect plan de școlarizare 2020-2021

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Cerc pedagogic, zonele Reghin-Sovata

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare

●   02.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   02.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   02.12.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.3!

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene și a consilierilor educativi - Premiului Jan Amos Comenius pentru predarea de înaltă calitate despre Uniunea Europeană

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație, Ziua Națională a României

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș, unitatea structură Școala Primară Hodoșa

●   29.11.2019    Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de mediator școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2019 - Ridicare certificate 2019

●   28.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială „Petres Kalman” Sâmbriaș

●   28.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Bahnea

●   28.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ (situație bază materială școli)!

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Religie ortodoxă - Proiectul "Cultură și credință"

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   27.11.2019    În atenția directorilor/profesorilor centrelor școlare pentru educație incluzivă și a profesorilor logopezi - Eveniment de lansare al proiectului „Șansa mea de a vorbi corect”

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

●   27.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de instructor de educație extrașcolară (organizator sportiv) la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu-Mureș

●   27.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, zona Târgu-Mureș - rural

●   26.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Palatul Copiilor Târgu-Mureș

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - secția maghiară - Activitate metodică

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și matematică - Concursul județean „Poezia minții”

●   26.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   25.11.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   25.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Șezătoarea literară-concurs Din valurile vremei...

●   25.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș

●   22.11.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.2!

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Programul Ora de Net (Safer Internet)

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Concursul CoderDojo Tech Schools

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cupa Tymbark

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fântânele

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea festivalului județean de Limba engleză „Winter festival”

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea festivalului de Limba franceză „Boule de neige”

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concrusului de Limba engleză „Public speaking”

●   21.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel liceal - Cerc pedagogic zona Reghin

●   20.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Cerc pedagogic zona Târnăveni

●   20.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vătava

●   20.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători

●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș

●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de laborant la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator de patrimoniu la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Grade didactice în octombrie 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Definitivat sesiunea 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Luduș

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, zona Sighișoara - A 13-a activitate în cadrul proiectului ”English for the Community”

●   18.11.2019    Anunț - Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

●   15.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Cerc pedagogic

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș

●   14.11.2019    Invitație la eveniment cultural-religios

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pregătiri pentru sezonul rece

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare - Comenzi manuale

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială Neaua

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu-Mureș

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru anul școlar 2019-2020

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Sondaj

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Vacantare posturi

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2019-2020

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs județean „DARE TO SPEAK OUT”

●   12.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de Asistent social, studii S, 1 normă, perioadă nedeterminată la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tg. Mureș

●   12.11.2019    În atenția profesorilor de matematică, respectiv învățători - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița

●   11.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceauașu de Câmpie

●   11.11.2019    Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020

●   11.11.2019    Anunț! - Consultare publică a documentelor Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ațintiș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 1,5 post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu-Mureș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2,5 post de paznic la Școala Gimnazială Bahnea

●   08.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Spațiul învățării

●   07.11.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ref.: Premiere Concurs Interjudețean de Creație Literar-Artistică „Valurile copilăriei”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vețca

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Albești

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Deaj

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliilor Școlare ale Elevilor - Adunarea generală ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul olimpiadelor/concursurilor naționale de Matematică în județul Mureș

●   06.11.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sânger

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Apold

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Campania socială „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Rapoarte de activitate

●   05.11.2019    Erată referitor la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Iernut

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul național de creație literară „I.L. Caragiale - Momente, schițe, comedii...”

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor atelier la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar 0.5 + secretar 0.5 la Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de mediator scolar la CJRAE Mureș

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Protocol de colaborare, cerere de aprobare deplasări/excursii/tabere de studii/agrement/tematică/concurs/festival

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Modele subiecte examene naţionale 2020, Limba și literatura română - Bacalaureat și Evaluare Naţională VIII

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș, unitatea structură Grădinița „Paradisul copilăriei” Târgu-Mureș

●   05.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului informatică, în urma verificării dosarelor din data de 05.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   04.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului audit intern, în urma verificării dosarelor din data de 04.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu Mureș

●   04.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul concursurilor și festivalurilor activităților educative județene

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   04.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - „Europa ta, părerea ta!”

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială Iernut

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   31.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   30.10.2019    Erată la anunțul de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială nr.04 Apalina Reghin

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bază de date directori / directori adjuncți

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Educație pentru sănătate

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2019-2020

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Concursul național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor umaniste, ediția a II-a

●   29.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    ACTUALIZAT: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Planificarea cercurilor pedagogice, anul școlar 2019-2020

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   28.10.2019    Liceul de Arte "Hariclea Darclee" Brăila - organizează concursul Național de Creație Literară "ARS NOVA"

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Concurs „Lider European”

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Măsuri pentru prevenirea și evitarea accidentelor în timpul activităților de educație fizică și sport

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   25.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   25.10.2019    Proiect educațional - Concurs de creație literară "CORNEL REGMAN ÎN ACTUALITATE"

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Breaza

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar studii superioare la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu-Mureș

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Cozma

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   23.10.2019    NOTĂ DE APROBARE a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Informatizare la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor grupă învățământ preșcolar la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul concursurilor județene/interjudețene de Matematică în județul Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Crăiești

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu-Mureș

●   21.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   21.10.2019    Concursul iTEC, ediția a 13-a, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC)

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu-Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Acățari

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior” - 19 octombrie 2019

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar/bibliotecar (0.5 secretar + 0,5 bibliotecar) la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu-Mureș

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Kádár Márton” Pănet

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg.Mures

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de bibliotecar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de șofer microbuz școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la adresa Direcției de Asistență Socială Tg. Mureș

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Tg. Mureș

●   17.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ogra

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ (Bani de liceu)!

●   16.10.2019    În atenția directorilor și profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară)

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Programe școlare limba latină, pentru competițiile școlare

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   16.10.2019    Lansarea Proiectului Eramus+ "Diferiți dar împreună" Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai"

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele Concursului Județean de Creație Literară "Serafim Duicu" Ediția a XIX-a

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Adămuș

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Tg-Mureș

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză - Consfătuirea profesorilor de limba franceză - Luduș-Iernut-Sărmașu

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirea profesorilor de limbi moderne - Reghin

●   16.10.2019    În atenția conducerii și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor

●   16.10.2019    În atenția directorilor - Concurs de desene "Marea Neagră, marea care ne unește"

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Viișoara

●   15.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de religie - CERCURI METODICE RELIGIE

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de matematică

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat bucătărie pe perioadă nedeterminată Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul „LuminaMath”

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ/dirigintelui/psihologului școlar - Invitație

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară- Concursul de recitare balade și basme populare „Kriza János”

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Romulus Guga" Târgu-Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Băgaciu

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Reghin

●   14.10.2019    Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic normă întreagă la Școala Gimnazială "Dr. Bernádi György" Târgu-Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Școala Gimnazială "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Mureș, structură G.P.P. "Bambi"

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Petelea

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte urgent la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național de desen „Supereroii lui Picurici”

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Călătoria mea interculturală - ediția a VII-a”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de geografie - Concursul Județean Liceal de Geografie „Simion Văsieș”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Grădinița „Căsuța fermecată” Luduș

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozionul și concursul județean „Misteriosul univers”, ediția a V-a

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație copii cu CES

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială Apold

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,75 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Șaeș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Regulamentele concursurilor școlar

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu-Mureș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Vă rugăm să completați macheta trimisă pe adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   07.10.2019    Rezultatele selecției de metodiști 2019

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cost standard

●   07.10.2019    Mulțumiri - Ziua Internațională a Educației

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte din data de 07.10.2019 la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu-Mureș

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   03.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   03.10.2019    INVITAȚIE - Ziua Internațională a Educației

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Scrisoare metodică

●   02.10.2019    Anunț amânare concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   02.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, unitatea structură Școala Primară Sânmărghita

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul solicitantului privind „Acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli al României”

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Concursul de orientare Campionat Școlar Mureșan

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu”, ediția a XIX-a

●   02.10.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Revenire la adresa I.S.J. Mureș referitoare la Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   01.10.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.2!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista documentelor manageriale la nivelul unităților de învățământ

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Consfătuiri

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Revenire - Campania „Tu poți face lumină”

●   01.10.2019    În atenția cadrelor didactice titulare care au promovat Examenul de definitivat 2019 - Deciziile de titularizare se ridică personal de la camera 106 în timpul programului cu publicul!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente specifice

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Miercurea Nirajului (0,5 post la Liceul Teoretic „Bocskai István” + 0,5 post la Școala Gimnazială „Deák Farkas”)

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu-Mureș

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Etapele zonale ale concursului de limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Consfătuire

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „Tu poți face lumină”

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la: Organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana isteților - Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun

●   30.09.2019    ACTUALIZAT: Concurs zonal de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar – listă posturi vacante/model cerere

●   30.09.2019    Concurs de selecție metodiști - Programarea candidaților la proba de interviu!

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul de matematică „Zrínyi Ilona” 2020

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul interjudețean de matematică „Alexandru Papiu-Ilarian”, ediția a XXIV-a

●   27.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   27.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină!

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuiri județene

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscriere la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   26.09.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   25.09.2019    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale. Text în vigoare începând cu anul şcolar 2019 - 2020, actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2019.

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din înățământul preuniversitar de stat

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul pentru admitere în Centrul de Excelență la matematică „Otilia Stan” Târgu-Mureș

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Materiale prezentate la consfătuirea profesorilor de istorie și socio-umane, semestrul I, anul școlar 2019-2020

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situații limbi moderne

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs de ocupare a posturilor rămase neocupate sau atribuite în regim de plata cu ora pe termen scurt sau de cel mult 30/60 de zile

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor - fermă didactică la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de pedagog școlar la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș

●   24.09.2019    Conferința Internațională „Educația incluzivă - actualități și perspective”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare adeverințe cu calificative

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - Preșcolari beneficiari ai programului social „Tichete pentru grădinițe”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Consfătuiri

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a doamnei/domnului secretar - Ședință

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania „Domestos susține igiena în școli”

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post secretar + 0,5 post administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu-Mureș

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu-Mureș

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   23.09.2019    URGENT: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm ca până la ora 10 să finalizați pe SIIIR asocierea elevilor la formațiunile de studiu și procesarea transferurilor!

●   20.09.2019    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021!

●   20.09.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Poezie "Panait Cerna", ediția a XLV-a, Tulcea, 2019

●   20.09.2019    Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2019-2020

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Activitate cerc pedagogic Limba engleză - Sighișoara

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tehnologia Zilei Europene a Limbilor

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la Programul pentru școli al României

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Ref. Concursul internațional de informatică Bebras

●   19.09.2019    Concurs Interjudețean „Valurile copilăriei”, ediția a IV-a

●   19.09.2019    Selecție profesori metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala Siguranței Tedi

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna educației globale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la Calendarul activităților educative

●   18.09.2019    ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice - Educație timpurie, secția română

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de istorie și discipline socio-umane

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani - an școlar 2019-2020

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani care nu au depus documentele pe parcursul anului școlar 2018-2019

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul preprimar - secțiile română, maghiară și germană

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Consfătuirea Județeană a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Consfătuirea județeană a educatoarelor de la secția maghiară

●   18.09.2019    Înscriere grade didactice

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - Consfătuirea profesorilor de religie

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitoare - Școala Gimnazială Petelea

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare și preșcolare

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2019

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscrieri la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” - Informatică

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor pentru învățământ primar/învățători 2019-2020- secțiile română, maghiară, germană

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor de biologie și geografie

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021

●   17.09.2019    În atenția profesorilor de Limba și literatura română - Programe școlare actuale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale digitale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

●   17.09.2019    ORDIN nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a Vl-a în anul şcolar 2019—2020 | Monitorul Oficial nr. 725 din 03 septembrie 2019

●   17.09.2019    ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm să ne comunicați clasele nerealizate pentru anul școlar 2019-2020, în vederea ștergerii din SIIIR

●   17.09.2019    Notă privind perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2019-2020

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   14.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind paza în școli și elevii care fac naveta către unitățile de învățământ!

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Din primii ani, o educație incluzivă și de calitate

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Curriculumul românesc pentru educaţie timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Adunare generală ordinară

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Activități dedicate comemorării Holocaustului în România

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Situația cursurilor opționale la disciplina istorie

●   13.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   12.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier IA cu studii superioare, format din 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Investiții și 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Tehnic Administrativ, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice - CRED

●   12.09.2019    Festivitatea de premiere a excelenței în studiul Limbilor Moderne 2018-2019

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    ORDIN privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Hai la olimpiadă

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alegerile pentru Președintele României

●   12.09.2019    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Cursuri postuniversitare UMFST - Domeniul Filologie (limba română și limbi moderne)

●   11.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   11.09.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.1

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   10.09.2019    ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Seminar de formare continuă

●   09.09.2019    În atenția cadrelor didactice din învățământul preprimar - Consfătuiri

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Eveniment dedicat profesorilor de limba engleză

●   09.09.2019    Revenim la școală în siguranță

●   09.09.2019    Anunț concurs la Grădinița cu Program Prelungit „Emanuel” Reghin a 2 posturi educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar, secția română

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori zonali în anul școlar 2019-2020

●   06.09.2019    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/