NOUTATI
 
●   28.04.2017    Rezultatele finale obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   27.04.2017    În atenția cadrelor didactice și a cadrelor pretransferate de pe rural pe urban în 25.04.2017!

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și cultură civică - Concurs național "Democrație și toleranță" faza județeană 2017

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a absolvenților claselor a VIII-a - Graficul de desfășurare a pregătirilor la probele de aptitudini profil pedagogic, în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect "Tehnică de calcul pentru școlile din mediul rural"

●   25.04.2017    Concursul județean de creație plastică și vizuală "Simbol și Tradiție"

●   25.04.2017    Anunț concurs de titularizare - Școala Gimnazială "Soli Deo Gloria" Vaideiu

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de lucru cu membrii Comisiei de organizare și profesorii coordonatori ai echipelor înscrise la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat"

●   25.04.2017    Rezultatele obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   25.04.2017    În atenția cadrelor didactice care participă la ședința publică de pretransfer - Locația în care se desfășoară ședința este sala 200, etajul II - IȘJ Mureș!

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități de prevenire destinate elevilor din clasele terminale, în cadrul Programului "Școala altfel"

●   24.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator finaciar - Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni

●   24.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tîrgu Mureș

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba şi literatura română, Matematică şi Limba engleză- FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER 2017

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a III-a - Proiectul "Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a"

●   24.04.2017    Anunț ridicare decizii de numire pe post

●   24.04.2017    Reamintire - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2016-2017

●   21.04.2017    Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK, clasa a IV-a

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Călătoria mea multiculturală”

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programul de Burse Roma Education Fund

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de îndemânare pe bicicletă CUPA DHS - EDUCAȚIE RUTIERĂ

●   20.04.2017    Subiecte și bareme examen Definitivat

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Oferta educațională pe anul 2017 a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campaniile educaționale „Europa, casa noastră”

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planul de acțiune privind măsurile de monitorizare, control și remediere a rezultatelor obținute de elevi la Simulările probelor scrise la examenele naționale de Evaluare Națională 2017 și Bacalaureat 2017

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs național antidrog - Să călcăm pe iarbă, 8 mai 2017.

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozion și concurs național - Europa în școală, 9 mai 2017.

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - exercițiu de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă - PROCIV 2017.

●   13.04.2017    Apel de candidaturi pentru școala de vară „2017 Summer School for female planners”, organizată de International Institute for Educational Planning (UNESCO), 7 - 25 august 2017

●   13.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Activități dedicate Zilei Europei

●   13.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică, liceu - Rezultatele finale ale Olimpiadei de tehnologia Informației, faza județeană

●   13.04.2017    Anunț organizare concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de mediatori școlari la CJRAE Mureș

●   12.04.2017    Apel candidaturi Summer School

●   12.04.2017    Finaliștii Concursului SNAC - 2017

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea prelungirii contractului de muncă (continuitate cu notă peste 7,00 și def sau înscris la definitivat 2017)

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea prelungirii contractului de muncă (continuitate cu notă peste 5,00)

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea concediilor fără plată (art. 255 și art. 279 Legea 1/2011)

●   12.04.2017    Conferința Națională Didactica Matematicii

●   12.04.2017    Rezultatele concursului județean "Mesemondo verseny - Micul povestitor" - clasa a II-a

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie- Concursul Școlar Național de Biologie “George Emil Palade” - etapa județeană

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind etapa de ajustări la înscrierea în clasa pregătitoare

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică- Subiecte, bareme și rezultate la OLIMPIADA SATELOR MUREȘENE “Conf. Dr. ADRIAN PETRESCU”, etapa județeană

●   11.04.2017    Concursul "Re-creativ Materiale Reciclabile"

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexa 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual - Solicitare de școlarizare în învățământul dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual - Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Întâlnire de lucru cu loturile naționale

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ, sesiune 2017 - Proba scrisă

●   11.04.2017    Concursul de fizică "Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni - etapa națională

●   11.04.2017    Fișe gradații de merit 2017 - revizuite

●   11.04.2017    Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate 2017 și definitivat - 1.

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Siguranța în mediul online

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Creatori de viitor - Champions United"

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul activităților educative județene

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de ajustări la înscrierea în clasa pregătitoare

●   10.04.2017    Programe de promovare a cultului eroilor în rândul tinerei generații

●   10.04.2017    Rezultatele Olimpiadei de Tehnologia Informației - înainte de contestații!

●   07.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiectul "Armata - O școala altfel"

●   06.04.2017    Titulari înscriși la pretransfer în alte județe.

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică liceu - Olimpiada de Tehnologia Informației - faza județeană!

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursuri tehnico-aplicative

●   06.04.2017    Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor de la liceu, la disciplina Istorie - rezultate finale

●   06.04.2017    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2017

●   06.04.2017    Procedurile operaționale privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de acordare a gradațiilor de merit 2017

●   06.04.2017    Fișe gradații de merit 2017

●   06.04.2017    Anunț graficul sedinței publice pretransfer 2017.

●   06.04.2017    Rezultate probe practice / orale pretransfer 2017.

●   06.04.2017    Dosarele pentru obținerea acordului de pretransfer prin consimțământ se depun la unitățile de învățământ în perioada 4-7 aprilie 2017, între orele 8,00-14,00.

●   06.04.2017    Listă cu punctajele finale pentru pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ.

●   06.04.2017    Dosarele pentru obținerea acordului de pretransfer prin consimțământ se depun la unitățile de învățământ în perioada 4-7 aprilie 2017, între orele 8,00-14,00.

●   05.04.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor" - PRELUNGIRE TERMEN

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   05.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Teleki Domokos" Gornești

●   05.04.2017    Rezultate finale la etapa județeană a Sesiunii de referate și comunicări științifice ale elevilor de la liceu, la disciplina Istorie

●   05.04.2017    Rezultate finale la etapa județeană a Concursului Interdisciplinar "Cultură și Civilizație în România"

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Cerc metodic, zona Luduș

●   05.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tîrgu Mureș

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică, Chimie, Biologie și Geografie - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Concursului Interdisciplinar "Științele Pământului"

●   05.04.2017    Lista dosarelor respinse la etapa de pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ - 2017

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică liceu- Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - ziua de 18 aprilie 2017 declarată zi liberă

●   04.04.2017    Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație”

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare ședință pe tema Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Chimie

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Fizică

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Ateliere Fără Frontiere

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană Modernă - Elevii calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada de Istorie și Tradițiile Minorității Maghiare - etapa județeană

●   04.04.2017    Invitație - Bursa Generală a locurilor de muncă

●   04.04.2017    Listă cu punctajele cadrelor didactice pentru pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ.

●   04.04.2017    Graficul probei practice/orale pentru pretransfer prin consimțământ din 05.04.2017

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada Națională Corală - faza zonală

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală - faza zonală

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de Matematică a Satelor Mureșene "Conf. Dr. Adrian Petrescu"

●   04.04.2017    Concurs de eseuri cu tema "Eroi și eroism în bătăliile anului 1917"

●   04.04.2017    Rezultate finale la Concursul Național "Cultură și spiritualitate românească" - faza județeană

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de bucătar - Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic - Școala Gimnazială "Dr. Bernady Gyorgy" Tîrgu Mureș

●   03.04.2017    Comunicat de presă - Ghidul absolventului de liceu

●   03.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Carta Europeană a Siguranței Rutiere (ERSC)

●   31.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   31.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - CSEI nr.1 Tg.Mureș

●   31.03.2017    Reamintire - 20.03.2017 - În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenire a incendiilor în instituțiile de învățământ

●   30.03.2017    Rezultate finale la Concursul Școlar Național Terra - etapa județeană

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - OTI - faza județeană

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - activități la Unitatea Militară 01752 Sighișoara

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - precizări privind concursul de reviste școlare

●   30.03.2017    Programe de conversie profesională

●   30.03.2017    Lista posturilor, după ședința publică de repartizare, pentru concursul/testarea din aprilie 2017 (actualizată - 30.03.2017 ora 13.00)!

●   30.03.2017    Fișe înscriere SNAC - concursuri naționale(format editabil)

●   29.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere - Școala gimnazială "Tudor Vladimirescu"

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Limba Italiană - Botoșani

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - ședința de instructaj al loturilor olimpice

●   29.03.2017    Concursul "Festivalul județean al jocului și jocurilor muzicale și de mișcare"

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - validare date

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu - Clarificarea statutului disciplinelor de informatică în gimnaziu

●   29.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară "Mikes Kelemen"

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Matematică - Timișoara

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Limba franceză - GURA HUMORULUI

●   29.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare ședință

●   28.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Rezultatele finale ale elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural "UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ"

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Istorie - Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din ciclul liceal, la Istorie - faza județeană

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Tabel nominal cu rezultatele elevilor participanți la etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice la disciplina Biologie

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba engleză - Tabel nominal cu elevii participanți la Olimpiada Națională de Limba engleză

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba engleză - Rezultate finale după proba B la etapa județeană a Olimpiadei de Limba engleză

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Cerc pedagogic

●   27.03.2017    În atenția unităților de învățământ liceal - Concursul "Spune povestea locului tău"

●   27.03.2017    În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate (întregire, completare de catedră, transfer pentru restrângere). Deciziile se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în timpul programului cu publicul.

●   27.03.2017    Reamintire -16.03.2017 - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și religie - etapa județeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și Spiritualitate Românească"

●   27.03.2017    Cupa Tymbark Junior

●   24.03.2017    OMEN nr.3384/24.02.2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin OMEN nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice (Publicat în Monitorul oficial nr. 201/23.03.2017)

●   24.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de limba germană modernă

●   24.03.2017    Concurs de titularizare - Școala Gimnazială "Soli Deo Gloria" Vaideiu

●   24.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - OJI -ședință de lucru

●   24.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"

●   24.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   24.02.2017    Reamintire - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018!(TERMEN FINAL 24.03.2017 ora 13:00)!

●   24.03.2017    Planificarea concursurilor tradiționale județene:"Micile talente" - secția maghiară

●   24.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - competiții sportive

●   23.02.2017    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   23.02.2017    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - reprogramare concurs județean de matematică KOBAK

●   23.02.2017    Reamintire - În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - reprogramare concurs zonal de matematică KOBAK

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - în 22.03.2017 pe adresa de e-mail a unităților de învățământ a fost transmisă o situație de completat conform adresei MEN nr. 240/22.03.2017 (situația are 2 pagini).

●   23.03.2017    Rezultate finale după contestații la concursul de matematică "Adolf Haimovici"

●   23.03.2017    Reamintire - Rezultate obținute de elevii participanți la concursul "Atleți pentru Hristos" și Olimpiada județeană de Religie ortodoxă

●   23.03.2017    Lista copiilor înmatriculați după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Lista nominală a copiilor care nu au fost admiși după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Locurile rămase libere după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante - soluționarea PRETRANSFERULUI consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar (condițiile aprobate pentru etapa de transfer-restrângere de activitate rămân valabile și pentru etapa de pretransfer).

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de creație literară "Tinere condeie"

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

●   22.03.2017    Formular excursie școlară

●   22.03.2017    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare), repartizare, aprilie 2017.

●   22.03.2017    Concurs Național de educație ecologică "S.O.S TERRA !"

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - reprogramare proiect "No drugs revolution"

●   22.03.2017    Olimpiada județeană "Istoria și tradițiile minorităților maghiare"

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC- concursuri naționale

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba engleză gimnaziu -etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba engleză liceu - proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba italiană liceu - proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba franceză gimnaziu/liceu- proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la olimpiada de istorie - etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la olimpiada județeană de matematică

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   22.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Adorjáni Károly" Glodeni

●   22.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Concurs de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   22.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de religie - Cultul romano-catolic - faza județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de religie în limba maghiară - cultele reformat, evanghelic, unitarian - faza județeană

●   22.03.2017    Lotul județean de Informatică și rezultate de la Olimpiada Județeană de Informatică

●   22.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Colegiul Economic "Transilvania"

●   21.03.2017    Rezultate obținute de elevii participanți la concursul "Atleți pentru Hristos" și Olimpiada județeană de Religie ortodoxă

●   21.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație "Lapte și Corn"

●   21.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   21.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului"

●   21.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - siguranța elevilor

●   21.03.2017    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei Satelor Mureșene "Conf.Dr.Adrian Petrescu"

●   21.03.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă reamintim că termenul pentru transmiterea necesarului actelor de studii care se vor elibera pentru absolvenții promoției 2017 este 21.03.2017!

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenire a incendiilor în instituțiile de învățământ

●   20.03.2017    Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul preprimar și primar, (secția română,maghiară,gemană, rromani)- diseminarea proiectului ELIRA

●   20.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor la grădiniță - Școala Gimnazială Zau de Cîmpie

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Curs de formare pe tema predării Holocaustului în S.U.A

●   20.03.2017    Rezultate înainte de contestații la Olimpiada de istorie etapa județeană

●   20.03.2017    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei "Universul cunoașterii prin lectură"

●   17.03.2017    În atenția profesorilor de Istorie - Concursul "Eroi și eroism în bătăliile anului 1917"

●   17.03.2017    Concursul Regional de creație literară "Festivalul poeziei cu formă fixă"

●   16.03.2017    Regulament concurs "Orașul meu, adaptat la schimbările climatice"

●   16.03.2017    oncursul de desene-felicitări organizat de Poliția mureșeană

●   16.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Concursul județean de limba engleză "English challenge!"

●   16.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - plan de conformare

●   16.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și religie - etapa județeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și Spiritualitate Românească"

●   16.03.2017    Procedura de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 - pentru copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapele anterioare

●   16.03.2017    Planificarea cercurilor pedagogice ale educatoarelor pe anul școlar 2016-2017 - semestrul II

●   15.03.2017    Concursuri naționale din cadrul SNAC

●   15.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   15.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ preșcolar (secția română) - replanificare cerc pedagogic

●   15.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - consfătuirea inspectorilor de Educație fizică

●   15.03.2017    Invitație "Conferință cu participare internațională" - Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor

●   15.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Școala Gimnazială Vărgata

●   15.03.2017    Concursul Național de Proză Scurtă "Fănuș Neagu"

●   15.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de științe socio-umane - etapa județeană

●   15.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor(0,25 normă) - Școala Gimnazială Acățari

●   15.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - cheltuieli cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare

●   14.03.2017    Subiecte și bareme pentru proba de Limba și literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului!

●   14.03.2017    Rezultate la Concursul de Chimie "Petru Poni" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - sesiuni de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   14.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - prezentare examen E.C.L.

●   14.03.2017     concursul "Cultură și civilizație în România" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Concurs Național "Made for Europe"

●   14.03.2017    Concurs național de geografie "Terra" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - acte studii

●   14.03.2017    Rezultate înainte de contestații - olimpiada de științe socio-umane etapa județeană

●   14.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - Liceul teoretic "Samuil Micu" Sărmașu

●   14.03.2017    Curs gratuit de limba italiană

●   14.03.2017    Tabel nominal cu rezultatele finale la etapa județeană a olimpiadei de Limba germană maternă

●   14.03.2017    Tabel nominal cu rezultatele finale la etapa județeană a olimpiadei de biologie

●   14.03.2017    Regulament de organizare - Concursul național de creații literare și plastice - "Primăvara - culoare și cuvânt"

●   14.03.2017    APELUL pentru selecția cadrelor didactice în vederea evaluării manualelor școlare de clasa a V-a.Înscrierea se va realiza online, pe site-ul www.rocnee.eu -secțiunea Apeluri, începând cu data de 14 martie 2017.

●   13.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - Liceul Teoretic "Samuil Micu" Sărmașu

●   13.03.2017    Subiecte și bareme pentru proba de Limba și literatura română din cadrul simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului!

●   13.03.2017    Rezultatele concursului județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   13.03.2017    Rezultatele concursului alternativ "Regemondó verseny - Lumea legendelor", clasa a III-a

●   13.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică , respectiv învățători (secția maghiară)- Festivitatea de premiere a concursului de Matematică Zrínyi Ilona

●   13.03.2017    Concurs Național de creație plastică "Planeta Pământ"

●   13.03.2016    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - Colegiul Silvic Gurghiu

●   13.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent social - Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă nr.2

●   13.03.2017    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018

●   13.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - rezultate la Olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   13.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Expoziție de artă

●   13.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Concurs județean Spelling Bee

●   13.03.2017    Invitație la Romanian International University Fair - RIUF

●   10.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei "Universul cunoașterii prin lectură"

●   10.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ fără aviz/autorizație de securitate la incendiu

●   10.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - Liceul Vocațional Reformat

●   10.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant - Liceul Vocațional Reformat

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor grupă preșcolar(2 posturi) - Școala Gimnazială "George Coșbuc" Tg.Mureș

●   09.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică - faza județeană - clasele V-XII

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - repartizarea elevilor la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   09.03.2017    Concurs de eseu și creație plastică "Lumea din cuvinte și culoare"

●   09.03.2017    În atenția cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate - Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor. Contestațiile se depun la secretariatul ISJ Mureș în data de 09.03.2017, între orele 12.00 - 16.00 și 10 martie 2017 între orele 11.00 - 13.00

●   09.03.2017    Rezultate finale la olimpiada "Arta actorului"

●   09.03.2017    Rezultate finale la olimpiada de geografie etapa județeană

●   09.03.2017    Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană la Concursul național de geografie "Terra" 25 martie 2017"

●   09.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, geografie, chimie și fizică - Olimpiada interdisciplinară "Științele Pământului"

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-fochist - Școala Gimnazială Hodac

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Liceul Tehnologic "Petru Maior" Reghin

●   09.03.2017    Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.393/28.02.2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul euro200

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concurs național de geografie "Teleki Pál"

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - pretransfer consimțit între unități de învățământ / pretransfer prin schimb de posturi

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de eseuri Olimpiada Voluntarilor

●   08.03.2017    Invitație - spectacol "Fotbal muzical"

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs european "Tineri în pădurile Europei"

●   08.03.2017    Lista elevilor calificați la faza județeană a olimpiadei de matematică

●   08.03.2017    Comunicat de presă M.E.N. - Ministerul Educației a aprobat noile programe școlare pentru ciclul gimnazial

●   07.03.2017    Reamintire din 17.11.2016 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festival Județean de Teatru - Liceu "Vreau să fiu actor!"

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de informatica - referințe înscriere la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din Tg.Mureș - ședință cu administratorii de patrimoniu

●   07.03.2017    Precizări - Olimpiada de istorie, etapa județeană, 18 martie 2017

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Olimpiada de religie

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național pe teme de protecția consumatorilor "Alege! Este dreptul tău"

●   07.03.2017    Rezultate finale la concursul de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   07.03.2017    Rezultate olimpiada de chimie - etapa județeană

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - aplicare timbru sec pe actele de studii

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare examen de Evaluare națională

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare examen de Bacalaureat

●   07.03.2017    METODOLOGIE privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie care predau disciplina "Istoria și tradițiile minorității maghiare" - cerc pedagogic

●   06.03.2017    Informare privind colaborarea dintre unitățile școlare și centrele școlare incluzive privind numirea responsabilului de caz

●   06.03.2017    Rezultate finale olimpiada animatorilor - etapa județeană

●   06.03.2017    Rezultate finale olimpiada de pedagogie - psihologie - etapa județeană

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Concurs Național "Made for Europe"

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Competiția națională "Școală Europeană"

●   06.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică "Vasile Voiculescu"

●   06.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   06.03.2017    Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară - "Fürkész" clasele II-IV

●   06.03.2017    Rezultatele concursului judeţean de matematică "Brenyó Mihály" clasele III-IV

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - situație "Corn și Lapte"

●   06.03.2017    Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele VI-XII

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, Educație plastică și Educație fizică și sport - Concursuri naționale

●   03.03.2017    Invitație - Spectacol artistic de 8 martie

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Olimpiada județeană de Religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Olimpiada de biologie - etapa județeană

●   02.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul Francofoniei - Ediția a IX-a

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate

●   02.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - Liceul cu Program Sportiv "Sz. Adalbert "Tg. Mureș

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de lucru inițiată de I.S.U. "Horea"

●   02.03.2017    În atenția cadrelor didactice admise în corpul național de experți în management educațional, seria a 11-a

●   02.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Olimpiada județeană de Limba engleză - clasele VII-VIII

●   02.03.2017    Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2017

●   01.03.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - G.P.P. nr.4 Târnăveni

●   01.03.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor

●   01.03.2017    Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru soluționarea transferului (restrângerii de activitate) / pretransferului prin consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic titular

●   01.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Calendarul Olimpiadelor naționale și internaționale școlare - disciplina Limba și literatura română

●   01.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie - cultele reformat/evanghelic/unitarian - Olimpiada de religie

●   01.03.2017    REAMINTIRE - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul judeţean de teatru "Minunata lume a scenei"

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Concurs de comunicări științifice la chimie pentru elevii din clasele liceale

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Concursul de chimie "Petru Poni"

●   28.02.2017    Rezultatele simulării a examenului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg.Mureș - clasele XI-XII

●   28.02.2017    Rezultate finale olimpiada județeană de fizică

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - cerc pedagogic

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de Chimie - etapa județeană

●   28.02.2017    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - reprogramare concurs zonal de matematică KOBAK

●   28.02.2017    Reamintire - 16.12.2016 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Parol, chiar eu l-am jucat"!

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de informatica - înscriere la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu

●   28.02.2017    Rezultate finale Olimpiada de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   28.02.2017    În atenția unităților de învățământ - Elevi calificați la concursul județean Mesemondó verseny (Micul povestitor), clasa a II-a, an școlar 2016-2017

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura germană maternă - Olimpiada de limba și literatura germană maternă

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie - cultul romano-catolic - Olimpiada de religie

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Concurs de limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   28.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul național "Școala Altfel"

●   28.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "No drugs Revolution" - evenimente de conștientizare asupara riscurilor asociate consumului de droguri

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național de proiecte antidrog "Împreună"

●   28.02.2017    INVITAȚIE - Concurs județean de recitare "Poezia, comoara din sufletul meu"

●   28.02.2017    ORDIN pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016 – 2017

●   28.02.2017    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018

●   28.02.2017    Rezultate finale - Olimpiada de Limba latină - etapa județeană

●   27.02.2017    Lista posturilor după ședința publică de repartizare pentru concursul/testarea din martie 2017 (actualizată - 27.02.2017 ora 16.30) directorii vor verifica posturile actualizate periodic!

●   27.02.2017    Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limba și literatura română, clasele IX-XII

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Olimpiada de geografie - etapa județeană

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana educațională - UNIVERSIDAY

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație antidrog

●   24.02.2017    Grafic probe practice și orale(la limba de predare) - pentru etapa de Completare de catedră la titulari

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație violență în școli ANES

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație violență în școli

●   24.02.2017    Conferința internațională Arta în educație-"Abordări psihopedagogice și terapeutice"

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul "Festivalului Studenților Artiști"

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - referințe privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Județene de Informatică

●   24.02.2017    Rezultate olimpiada de astronomie și astrofizică

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii Dezbat"

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificare denumire unități de învățământ pentru schimbarea sigiliilor - Termen 24.02.2017

●   23.02.2017    Graficul ședinței publice - Completare de catedră titulari

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - ședință de lucru

●   23.02.2017    Calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare (aprobate de MEN, secția maghiară)

●   23.02.2017    Calendarul concursurilor școlare județene(secția maghiară)

●   23.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concurs Național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "ÖTTUSA"-etapa județeană

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - ciclul gimnazial - concurs zonal de limba maghiară Fürkesz pentru clasele V-VIII

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de chimie - etapa județeană

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada locală de Matematică a Satelor Mureșene conf.dr. Adrian Petrescu

●   23.02.2017    Regulament concurs - Simpozion Național - Plurilingvism și multiculturalitate în secolul XXI

●   23.02.2017    Proiect educațional regional "Emoțiile primăverii"

●   23.02.2017    Regulament concurs european "Tineri în pădurile Europei" - Y.P.E.F.

●   23.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   22.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări organizatorice privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

●   22.02.2017    Comunicat de presă M.E.N - Au fost aprobate Metodologia şi Calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

●   22.02.2017    Ordinul M.E.N. 3247 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

●   22.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrieri asistenți supraveghetori la examenul național de definitivare

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a unităților administrativ teritoriale - Emitere HCL privind structura rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018

●   21.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de magazioner - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tg.Mureș

●   21.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tg.Mureș

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016 - ridicare certificate

●   21.02.2017    PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL!

●   21.02.2017    Ordin pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017

●   21.02.2017    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română etapa județeană - clasele IX-XII

●   21.02.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de Limba latină - clasele VIII-XII

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Olimpiada de științe socio-umane, faza județeană

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Concursul județean de limba maghiară "Fűrkész"

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Proiectul "Motivație și performanță"

●   21.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   21.02.2017    Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de geografie - clasa a VIII-a

●   20.02.2017    În atenția directorilor , profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Zona Tg.Mureș - Cerc metodic

●   20.02.2017    Informare referitor la Olimpiada Națională de Limba și literatura rromani - faza județeană

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - număr abonamente "Tribuna învățământului"

●   20.02.2017    Calendarul olimpiadelor naționale și internaționale școlare disciplina Limba și literatura română

●   20.02.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele V-VIII - etapa județeană

●   20.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - se modifică ora de începere a Olimpiadei de fizică - etapa județeană - pentru ora 9:00

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - responsabil de caz psihoeducațional

●   20.02.2017    Concurs Național de Eseuri pentru Tineret și Profesori"O zi în România Perfectă"

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situația numărului de elevi aflați în abandon școlar

●   20.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare grupă învățământ preșcolar - G.P.P. nr.6 Tg.Mureș

●   20.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor(curățenie) 0.5 normă - Școala Gimnazială Vărgata

●   17.02.2017    CALENDARUL olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în strainătate – 2017

●   17.02.2017    Declarațiile susținute de conducerea Ministerului Educației Naționale în cadrul conferinței de presă din data de 15 februarie 2017

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor(curățenie) - Școala Gimnazială "Europa"

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor grupă preșcolar- Școala Gimnazială "Europa"

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Colegiul Național Mircea Eliade Sighișoara

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Școala Gimnazială Apold

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Școala Gimnazială Romulus Guga Tg.Mureș

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent social -perioadă determinată - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Informatician - perioadă nedeterminată - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   16.02.2017    Programe Junior Achievment pentru dezvoltarea abilităților pentru viață și profesie

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - date contact ale reprezentanților elevilor

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada locală de matematică

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concurs Național de Geografie "Terra" - etapa locală

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Fără ură, cu toleranță"

●   16.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - gimnaziu - cerc pedagogic

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ cu program integrat și suplimentar de artă - Olimpiada de Interpretare Instrumentală-gimnaziu și Corală-liceu - faza zonală

●   15.02.2017    Revenire -17.01.2017 -În atenția directorilor unităților de învățământ - calendarul avizării programelor CDȘ

●   15.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii comandate și neutilizate

●   15.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - ședință de lucru

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiect național "Mesajul Meu Antidrog"

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - programele internaționale Junior Achievment pentru anul școlar 2017-2018

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare "Tehnologii" și Educație Tehnologică

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - combaterea violenței in familie

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - Olimpiada de astronomie și astrofizică - etapa județeană

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - Olimpiada de fizică - etapa județeană

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada județeană de Limba Engleză clasele VII-VIII

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză și Italiană - Olimpiada județeană de Limbi Romanice

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada județeană de Limba Engleză clasele XI-XII

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Germană modernă - Olimpiada județeană de Limba Germană Modernă Clasele VII-XII

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concursul "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   13.02.2017    Graficul de preluare a contractului de management educațional și a fișei postului pentru directori și directori adjuncți

●   13.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Olimpiada de geografie - etapa locală

●   13.02.2017    Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale

●   13.02.2017    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) -Concurs alternativ "Regemondó verseny - Lumea legendelor", clasa a III-a

●   10.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Înscrieri pentru etapa zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română

●   10.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Cărțile pentru etapa Națională a Olimpiadei de Lectură (OLAV)

●   10.02.2017    Rezultate în urma contestațiilor - menținere ca titular în funcția didactică

●   07.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Olimpiada Națională a Sportului Școlar

●   07.02.2017    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   07.02.2017    Elevii calificați la concursul județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   06.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concurs Național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "ÖTTUSA"

●   06.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor 0.25 normă - Școala Gimnazială Comuna Ceuașu de Cîmpie

●   06.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați adresele de e-mail a unităților de învățământ

●   06.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Simularea concursului de admitere la UMF Tg.Mureș la disciplina chimie organică

●   03.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Liceul Tehnologic Dumbrăvioara

●   03.02.2017    Consorții școlare pentru anul școlar 2017-2018

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național pe teme de protecția consumatorilor "Alege!este dreptul tău"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul "Let's Be ECO!"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie "New drama"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Concursul Technovațion, competiție IT pentru fete

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Concursul Acadnet 2017

●   03.02.2017    Echipajele calificate la concursului județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   03.02.2017    Rezultate selecție cadre didactice în corpul național de experti în management educațional - seria a 11-a

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Cerc pedagogic

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind noua versiune de edusal au fost trimise pe adresele de e-mail a unităților de învățământ

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - precizări

●   02.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Colegiul Economic Transilvania

●   02.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Colegiul Economic Transilvania

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - acțiuni de prevenire a consumului de droguri

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de fizică - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ referitor la OMEN nr.3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ!

●   01.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Școala gimnazială Liviu Rebreanu Tg.Mureș

●   01.02.2017    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare), repartizare februarie martie 2017.

●   01.02.2017    Festivalul internațional de creație și interpretare "Ana Blandiana" Ediția a VI-a

●   01.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Gimnaziada

●   01.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a membrilor consiliului consultativ al compartimentului limbi moderne - ședință privind organizarea etapei județene a olimpiadelor de limbi moderne

●   01.02.2017    Rezultatele concursului municipal de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   31.01.2017    Rezultate finale la Olimpiada "Lectura ca abilitate de viață" - etapa județeană, 29 ianuarie 2017

●   31.01.2017    Elevii admiși la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   31.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social - Centrul Județean de resurse și asistență Educațională Mureș

●   31.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Deak Farkas" Miercurea Nirajului

●   31.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - Școala Gimnazială "Cornel Regman" Daneș

●   31.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - Colegiul Silvic Gurghiu

●   31.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Crăiești

●   31.01.2017    Proiectele de programe pentru gimnaziu la LIMBA SI LITERATURA ROMANA - materna,LIMBA SI LITERATURA ROMANA - pentru minoritatea maghiara (reper pentru toate celelalte minoritati!), ELEMENTE DE LIMBA LATINA SI CULTURA ROMANICA - în dezbaterea specialistilor si practicienilor! Activitatea de consultare a specialistilor si practicienilor se va finaliza pe data de 13 februarie!

●   31.01.2017    Anunț! - Lansarea înscrierii unităților de învățământ la Festivalul – concurs „CDIdei în cărţi”

●   30.01.2017    Concursul Național de Creație Literară "Ion Creangă"

●   30.01.2017    Rezultate la olimpiada de istorie etapa locală

●   30.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apel - Festival-concurs "CDIdei în cărți"

●   27.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - rezultate la concursul județean de limba engleză "Keep in touch with reality"

●   27.01.2017    Rezultate finale etapa județeană - Olimpiada de lingvistică

●   27.01.2017    Simpozion dedicat tinerilor ""Motivație și Performanță"

●   26.01.2017    Precizări privind desfășurarea olimpiadei de Istorie pentru clasa a VIII-a faza locală pe zona Tg.Mureș

●   26.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - se vor organiza cursuri de pregătire a cadrelor didactice debutante

●   25.01.2017    În atenția profesorilor care s-au înscris la cursul "Învățarea științelor - abordări metodologice moderne"

●   25.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Conferință științifică internațională

●   25.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări privind desfășurarea olimpiadelor care aparțin disciplinei Limba și literatura română

●   25.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar 0.5 normă - Școala Gimnazială Nadeș

●   25.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul național de discurs în limba engleză - Public Speaking Competițion 2017

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - informare referitoare la OMENCS nr. 5805/23.11.2016

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - criterii unice la nivelul județului Mureș - Activitatea metodică și științifică - Anexa 2 punctul IV OMENCȘ 5739/14.11.2016

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - cursuri de planorism și parașutism

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Recomandare de la Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - ghid pentru cadre didactice "Școala altfel"- Ghid de implementare 2016

●   20.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Webinare Erasmus+

●   19.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Olimpiada de geografie

●   19.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - prelungire termen depunere portofoliu experți!

●   19.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - zi liberă 23 ianuarie 2017!

●   19.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Olimpiada de biologie

●   19.01.2017    În atenția directorilor și a contabililor șefi - inventar echipamente

●   19.01.2017    Către toate unitățile de învățământ care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajatii C.J.R.A.E. Mureș

●   19.01.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagogic

●   19.01.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne - Concurs de traduceri "Plurilingvism"

●   18.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Avram Iancu" Târnăveni

●   18.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar(contabil șef) - Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Tg.Mureș

●   18.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de fochist - Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Tg.Mureș

●   18.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar șef - Școala Gimnazială Iernut

●   18.01.2017    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Matematică - Olimpiada de Lingvistică - etapa județeană

●   18.01.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - simularea probei scrise la disciplina limba și literatura română la bacalaureat cl.XI

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - filiera tehnologică - cerc pedagogic

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul județean de limba engleză "Keep in touch with reality"

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Național de Matematică LuminaMath

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - zona Reghin - activitate cerc pedagogic - elaborarea programelor de CDȘ

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - gimnaziu zona Reghin - activitate cerc pedagogic "Degrees of comparison"

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului județean de matematică "Simon Petru"

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări de la centre universitare, referitoare la susținerea colocviului de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - calendarul avizării programelor CDȘ

●   17.01.2017    Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 11-a - Lista candidaților admiși în etapa de selecție online

●   17.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - examen titularizare

●   17.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - recuperare ore

●   16.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Olimpiada de istorie pentru clasa a VIII-a - faza locală pe zona Tg.Mureș

●   16.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Sărbătorirea unirii principatelor române(24 ianuarie 1859)

●   16.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - cerc pedagogic

●   16.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, nivel liceal - Competiție Java - Greenfoot pentru licee

●   16.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Verificare număr posturi și adrese - vă rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   13.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, liceu - Olimpiada de limba engleză - etapa locală

●   13.01.2017    Invitație Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie 2017

●   12.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   12.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   12.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   12.01.2017    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvművelő", clasa a IV-a

●   12.01.2017    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Menţinerea ca titulari, până la 3 ani peste vârsta de pensionare

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Programele pentru concursuri și olimpiade

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de lucru privind mobilitatea personalului didactic

●   11.01.2017    Modificare dată de desfășurare OLAV- În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Lectură LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ - etapa județeană

●   11.01.2017    Modificare dată de desfășurare - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa zonală a Olimpiadei de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele V-VIII

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele IX-XII

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de Limba latină - clasele VIII-XII

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul Internațional "Public Speaking Competition"

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Schimbare antet

●   11.01.2017    Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru corpul național de experți în management educațional, seria a 11-a

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Cerc pedagogic

●   11.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul de Limba maghiară "Implom Jozsef"

●   10.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

●   10.01.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte educaționale europene!

●   10.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul județean de matematică "Simon Petru"

●   10.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Atelierul "Parteneriat E+, formare profesională (VET)"

●   10.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, aprobată prin OMENCS nr. 5080 din 2016

●   10.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2016-2017

●   09.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană

●   09.01.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială "Deak Farkas" Miercurea Nirajului

●   08.01.2017    Condiții meteorologice nefavorabile - în atenția conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul MUREȘ. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și avertizărilor meteorologice de temperaturi scăzute, transmise de către A.N.M., pentru zilele următoare, în vederea asigurării siguranței elevilor și a personalului didactic și nedidactic, vă solicităm să întreprindeți măsurile prevăzute în fișierul atașat!

●   05.01.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire la adresa 1010/09.12.2016 referitor la proiectul rețelei școlare

●   04.01.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Regional de creație și interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   29.12.2016    În atenția conducerii unităților de învățământ - Ședință

●   29.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - consultare site

●   29.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la transportul elevilor

●   28.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Bilanțul activității unității de învățământ pe anul 2016

●   28.12.2016    Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

●   27.12.2016    Calendar 2016-2017 privind echivalarea colegiului de 3 ani cu studii universitare de licență

●   22.12.2016    Programe postuniversitare de conversie profesională la Chimie și Biologie

●   22.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ, a Consiliului Județean Mureș, a Unităților Administrației publice Locale - OMENCS nr.5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexele privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ, a Consiliului Județean Mureș, a Unităților Administrației publice Locale - Model de contract de management administrativ financiar

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Materiale didactice pentru examene de specialitate

●   21.12.2016    Revenire - schimbare data de desfășurare - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru nivelul gimnazial - etapa zonală!

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Matematică - Olimpiada de Lingvistică - etapa județeană

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română- Olimpiada de Lectura LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ (OL-LAV)

●   21.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ- Solicitare date referitoare la situația elevilor cetățeni germani înscriși în clasa a VIII-a!

●   20.12.2016    În atenția directorilor și a secretarelor- lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare până la 01.09.2017.

●   20.12.2016    În atenţia directorilor - numiri de refăcut 2017.

●   20.12.2016    În atenţia directorilor - Consorții școlare 2017-2018.

●   20.12.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) ianuarie 2017, revizuire încadrări, posturi vacante!

●   20.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte educaționale europene

●   20.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Olimpiada Gimnaziilor

●   20.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național de Creație "Vocea ta, Vocea Copiilor"

●   19.12.2016    În atenția agenților economici și a directorilor unităților de învățământ profesional - Procedura și formularul de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

●   19.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul de Matematică "Simon Petru"

●   19.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă "Romeo și Julieta la Mizil"

●   16.12.2016    Lista posturilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș, după concurs

●   16.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 în SIIIR

●   16.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Parol, chiar eu l-am jucat"

●   16.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Limba germană modernă din zonele Reghin și Sovata - Activitate demonstrativă în cadrul cercului pedagogic

●   16.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Educație fizică și sport - Bilanțul pe anul 2016 al unităților de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar

●   15.12.2016    Comunicat de presă

●   15.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Educație fizică și sport - Anunț "Cupa Tymbark"

●   15.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Numirea prin detașare în interesul învățământului a directorilor și directorilor adjuncți pe posturi vacante după concurs!

●   15.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație muzicală și Educație muzicală specializată - Spectacol "Rezonanțe hibernale"

●   14.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română - nivel gimnazial

●   14.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Șezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cuprinse în Programul lapte-corn

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică liceu, zona Luduș - Iernut - Târnăveni - Sărmașu - Cerc pedagogic

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Concursul de biologie - Simularea admiterii la UMF Tîrgu Mureș

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de conversie profesională - Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

●   13.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018

●   12.12.2016    Rezultate privind opţiunile şcolare ale elevilor pentru anul şcolar 2016-2017

●   12.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - OMENCS 5784/22.11.2016 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului de experți în management educațional

●   09.12.2016    Rezultatele finale la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   09.12.2016    Rezultatele finale contestații la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   09.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a autorităților administației publice locale - O.M.E.N.C.Ș. nr.5777/2016 referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 - 2018

●   09.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză liceu zona Mureș - Activitate cerc pedagogic

●   09.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba grmană zona Mureș și Târnăveni - Activitate cerc pedagogic

●   09.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză din zona Reghin - Activitate cerc pedagogic

●   09.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ care au secții de votare - precizări!

●   08.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ care au secții de votare - precizări!

●   08.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - cerc pedagogic zona Tg.Mureș

●   08.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Creație literară și Reviste Școlare "Mihai Eminescu"

●   07.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind formarea continuă

●   07.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ responsabili de proiecte și programe educaționale europene - formulare de candidatură pentru proiectele de mobilitate, parteneriat strategic și dialog

●   07.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016 - poze pentru certificate

●   07.12.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi moderne - O.M.E.N.C.S. 5905/29.11.2016 privind recunoașterea și echivalarea certificatelor internaționale

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Neaua

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de șofer la Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vânători

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de muncitor la Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Band - structura Școala Primară Oroiu

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bucătar la Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de îngrijitoare la Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș și 1 post vacant îngrijitoare la structura Grădinița cu Program Normal "Rândunica" Tîrgu Mureș

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Nadeș

●   06.12.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Nadeș - structura Școala Gimnazială Țigmandru

●   05.12.2016(ora 12:00)    Comunicat de presă - Priorităţile noului inspector şcolar general

●   05.12.2016    În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concursurile zonale de limba maghiară "Kis nyelvművelő"

●   05.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - "Winter Festival"

●   05.12.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - cerc pedagogic zona Tg.-Mureș

●   05.12.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concursul Gimnaziilor și Liceelor Maghiare din România

●   05.12.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - programare colinde

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ responsabili de proiecte și programe educaționale europene - seminar local de informare /formare Erasmus+

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal- precizări Concursul Național de dezbateri academice "Tinerii dezbat" - 2017

●   29.11.2016    Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare - Biologie-Geografie - anul școlar 2016-2017

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cu predare intensiv-bilingvă a unei limbi cu circulatie internațională - completarea atestatelor de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine

●   29.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - festivitate de premiere a Concursului Județean de Matematică "Numerus"

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de eseuri Olimpiada Voluntarilor

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - cerc pedagogic

●   29.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței

●   28.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație 1 decembrie

●   28.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   25.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări

●   24.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - precizări examenul de Bacalaureat 2017 și Evaluare Națională 2017 - Limba și literatura română

●   24.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație referitor la predarea CDȘ-ului propus "Educație pentru sănătate"

●   24.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Revenire la adresa 9589 din 25.10.2016

●   23.11.2016    Comunicat de presă - MENCŞ a numit un nou inspector şcolar general

●   23.11.2016    Modele de subiecte la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017

●   23.11.2016    Cereri de contestaţie admise la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform procedurii 1991/dgmru/18.11.2016

●   23.11.2016    Calendarul competițional județean - "Olimpiada Națională a Sportului Școlar"

●   22.11.2016    Precizările MENCS privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar promoția 2017

●   22.11.2016    În atenţia directorilor și a profesorilor de educaţie fizica și sport - Competiții și protocoale

●   22.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - cerc metodic

●   22.11.2016    În atenția directorilor - propunere pentru comisia de contestatii la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar!

●   22.11.2016    În atenția directorilor - Referințe proiectul Internațional Hour de Code(Ora de Programare)

●   22.11.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) decembrie 2016 - lista posturilor a fost actualizată (22.11.2016 ora 9.00)

●   22.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză din zona Mureș - Activitate cerc pedagogic

●   22.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză din zona Luduș - Activitate cerc pedagogic

●   22.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză din zona Luduș - Activitate cerc pedagogic

●   21.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică , respectiv învățători - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   21.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concurs Liceal de Geografie "Simion Văsieș"

●   21.11.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Aniversarea centenarului marii uniri și a primului război mondial

●   21.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților - instruire elevi

●   21.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri sezon rece

●   21.11.2016    Depunere contestatii la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   18.11.2016    Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   17.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festival Județean de Teatru - Liceu "Vreau să fiu actor!"

●   17.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ responsabili de proiecte și programe educaționale europene - situație proiecte

●   17.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ responsabili de proiecte și programe educaționale europene - Erasmus+

●   17.11.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) decembrie 2016

●   16.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - machetă normare sport!

●   16.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gestionare acte de studii

●   16.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor VI - XII - Târgul de arte și meserii

●   16.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - Finalizare evaluare personal didactic și didactic auxiliar

●   15.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză din zona Mureș - cerc pedagogic

●   15.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică (secția maghiară) - Faza județeană a Concursului de Matematică a Gimnaziilor și Liceelor Maghiare din România

●   15.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Solicitare planificare a activităților dedicate Zilei Naționale a României

●   15.11.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale Geografie, clasa a IV-a!

●   15.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie și Istorie - Concursul de Proiecte "Valorificarea resurselor turistice din județul Mureș"

●   15.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Creatie Literară "ARS NOVA"

●   14.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - cerc metodic

●   14.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică și chimie gimnaziu - cerc pedagogic

●   14.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Invitație

●   14.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - Orice difuncționalitate privind desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ cauzată de condițiile meteo nefavorabile, va fi comunicată în scris către ISJ Mureș, azi, până la ora 10.00, pe numărul de fax 0265-218473!

●   11.11.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ în care se predă Limba germană modernă la ciclul primar - Comenzi manuale!

●   10.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale Geografie, clasa a IV-a

●   10.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - sesiunea 2018 - Repartizare inspecții definitivat 2018

●   10.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Identificare elevi cu CES conform HG nr. 423/2016

●   09.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat la Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin

●   09.11.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Concurs de postere pentru elevi cu tema "Fii inspirat!" în cadrul Campaniei InspiRed - o campanie despre oameni cu și fără HIV

●   09.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor bucătar și a 2 posturi vacante de îngrijitor grădiniță - Liceul Tehnologic Electromureș Tîrgu Mureș - structura Grădinița Cu Program Prelungit "Paradisul Copilăriei" Tîrgu Mureș

●   09.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor bucătar la Liceul Tehnologic Electromureș Tîrgu Mureș

●   08.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială "Sf. Nicolae" Laslău Mare

●   08.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC- Transmitere documente

●   08.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Batoș

●   08.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Chețani

●   08.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   08.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Viișoara

●   08.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul ROSE

●   08.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs "Metaforme ale literaturii de anticipație"

●   07.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se predă Limba germană modernă la ciclul primar - Comenzi manuale

●   04.11.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   04.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer - Clubul Sportiv Școlar Tîrgu Mureș

●   04.11.2016    Modele de subiecte pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională și Bacalaureatul în anul 2017

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator de patrimoniu 0,5 normă și Bibliotecar școlar 0,5 normă Școala Gimnazială "Radu Popa" Sighișoara

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Radu Popa" Sighișoara

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Florea Bogdan" Reghin

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor bucatarie - Școala Gimnazială Aurel Mosora Sighișoara

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - Șc.Gimn. "Alexandru Ioan Cuza" Tg.Mureș

●   03.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Informatician - Liceul vocațional de Artă

●   02.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică , respectiv învățători - Concursul de Matematica Zrinyi Ilona - 2017

●   02.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor grădiniță - 0.5 normă - Școala gimnazială Ibănești

●   02.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză din zona Târnăveni - Activitate demonstrativă în cadrul cercului pedagogic

●   02.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ de pe lista din adresă - întâlnire de lucru

●   02.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar - referitor la legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

●   02.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Grădinița cu program prelungit nr.6 Tg.Mureș

●   02.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - 0.5 normă - Școala gimnazială Chețani

●   02.11.2016    A fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". Au fost acordate ajutoare sociale pentru toţi solicitanţii eligibili care şi-au depus cereri.

●   02.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare sesiunea 2017 - Validare fișe

●   02.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ responsabili de proiecte și programe educaționale europene - consfătuire

●   01.11.2016    În atenția directorilor si a profesorilor învățământ primar secția maghiară - ședința de lucru

●   01.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul "Să învățăm despre animale"

●   01.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aniversarea centenarului marii uniri și a primului război mondial

●   01.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să preluați manualele digitale de clasa a IV-a Matematică și engleză de la depozitul de manuale(urgent)!

●   01.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare sesiunea 2017 - Inspecții la clasă

●   01.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar - 0.5 normă - școala gimnazială Nadeș

●   01.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de șofer - 0.5 normă - șc.gimn. Petre N.Popescu Vânători

●   01.11.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a trei posturi de îngrijitor și a unui post de bucătar - Grădinița cu program prelungit nr.16 Tg.Mureș

●   01.11.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - etapa județeană la Cros

●   01.11.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba engleză din zona Reghin - Workshop "Rolul gramaticii în predarea limbii engleze"

●   31.10.2016    Anunț selecție parteneri - POCU anexa 6

●   31.10.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) noiembrie 2016. (adresă, documente utile, listă posturi actualizată 31.10.2016 ora 15,00)

●   31.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - tineri care nu au solicitat eliberarea cărții de identitate pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani

●   31.10.2016    Scrisoare de mulțumire - Concurs directori

●   31.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm verificați adresele de e-mail(a fost trimisă o adresă cu inventar Internet în Școala ta , extrem de urgent termen 31.10.2016)!

●   28.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 28.10.2016

●   28.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Comemorarea a 200 de ani de la trecerea în neființă a marelui cărturar, Gheorghe Șincai

●   28.10.2016    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel” - METODOLOGIE de organizare a Programului național „Școala altfel”

●   28.10.2016    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a învățământului profesional de stat

●   27.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 27.10.2016

●   27.10.2016    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   27.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - În săptămâna Școala altfel BNR Agenția Mureș organizează întâlniri și sesiuni interactive

●   27.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național ecOprovocarea

●   27.10.2016    Graficul activității metodico-științifice - învățământ primar - secția maghiară

●   27.10.2016    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

●   26.20.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 26.10.2016

●   26.10.2016    Reamintire - Comenzi manuale clasa a IV-a

●   26.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ de pe lista din adresă - proiect european „PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE”

●   26.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Ștafetei

●   26.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - aspecte legislative

●   25.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 25.10.2016

●   25.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie ortodoxă și greco-catolică - Baza de date a profesorilor și a preoților profesori de religie ortodoxă și greco-catolică

●   25.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Solicitare transmitere raportare - adresa 663 din 16.08.2016

●   25.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursuri cu tematica "Adaptarea la schimbările climatice" - în cadrul proiectului Calea Verde spre Dezvoltarea Durabilă

●   25.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - termene limită depunere proiecte

●   25.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba engleză din zona Reghin - Concursul zonal de limba engleză "Dare To Speak Out"

●   24.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 24.10.2016

●   24.10.2016    În atenția profesorilor de Limba si Literatura Română - Proiect educațional "Mângâierea clipei-versuri rost(u)ite cu sufletul"-Concurs județean pentru elevii de gimnaziu

●   24.10.2016    Planificarea cercurilor pedagogice pe anul școlar 2016-2017 - învățământ preșcolar secția română

●   24.10.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) noiembrie 2016. (adresă, documente utile, listă posturi actualizată 25.10.2016 ora 14,00)

●   24.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială "Cornel Regman" Daneș

●   21.10.2016    Lista nominală a cadrelor didactice înscrise la definitivat - sesiunea 2017

●   21.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concurs interjudețean de matematică "Alexandru Papiu Ilarian"

●   21.10.2016    În atenția directorilor - Atelierul "MobilitateE+"

●   20.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 20.10.2016

●   20.10.2016    Planificarea cercurilor pedagogice pe anul școlar 2016-2017 - învățământ preșcolar secția maghiară

●   20.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Gpp. nr.4 Reghin

●   19.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 19.10.2016

●   19.10.2016    În atenția directorilor din Municipiul Tg.Mureș - Ziua Armatei României

●   19.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical - Centru școlar pentru educație incluzivă nr.1 Tg.Mureș

●   19.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală 0,5 normă - Școala gimnazială Neaua

●   19.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de îngrijitor - Liceul Tehnologic nr.1 Sighișoara

●   19.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Șc.gim.Nicolae Bălcescu Tg.Mureș

●   19.10.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) noiembrie 2016. (adresă, documente utile, listă posturi)

●   19.10.2016    Comenzi manuale clasa a IV-a

●   18.10.2016    Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 18.10.2016

●   18.10.2016    Revenire la programul de desfășurare al probelor la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct!

●   18.10.2016    Tribuna învatamantului - abonare revista tribuna învățământului

●   18.10.2016    Reamintire - Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   18.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - lista elevilor calificați la cursurile centrului de excelență "Otilia Stan"

●   18.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - lista elevilor calificați la cursurile centrului de excelență "Hai la olimpiadă"

●   18.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică,respectiv învățatori - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   18.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Conferința Națională Didactica Matematicii

●   18.10.2016    În atenția directorilor - Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2016-2017

●   18.10.2016    Stagiunea de concerte lecție și educative - educație muzicală

●   17.10.2016    În atenția candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   17.10.2016    Metodiști 2016-2017

●   14.10.2016    Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului Vitae și a probei de interviu pentru candidații la funcția de director și director adjunct din jud. Mureș

●   14.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bursa Flex

●   13.102.016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - precizari privind programul "Hai la olimpiadă"

●   13.10.2016    Comunicat de presă - mulțumiri parteneri educaționali

●   13.10.2016    În atenția directorilor/secretarelor unităților de învățământ - vă rugăm verificați urgent adresa de e-mail a școlii (cost standard/sc0)

●   13.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - încurajare pasiune pentru domeniile STEM

●   13.10.2016    Invitație - Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

●   12.10.2016    Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   12.10.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Completare machete cost standard și SC0 pentru anul școlar 2016-2017!

●   12.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date învățământ primar

●   11.10.2016    Repartizarea pe săli a candidaților la Centrul special de concurs pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   11.10.2016    Listă supraveghetori la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   11.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar 0,25 normă - Școala gimnazială Stînceni

●   11.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Concursul județean de istorie "Viața și opera lui Gheorghe Șincai"

●   11.10.2016    În atenția profesorilor de limba germană - Curs de formare

●   11.10.2016    În atenția directorilor si a profesorilor învățământ primar secția maghiară -

●   11.10.2016    Regulamentul oficial al programului - Patrula de reciclare

●   11.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Completare machete cost standard și SC0 pentru anul școlar 2016-2017!

●   10.10.2016    În atenția directorilor - acțiunea intitulată Code Week EU 2016

●   10.10.2016    Rezultatele reverificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   10.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul judeţean de teatru "Minunata lume a scenei"

●   10.10.2016    În atenția directorilor -Participarea copiilor migrantilor la cursurile de initiere in limba romana si integrarea lor in sistemul de educatie romanesc

●   10.10.2016    În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - precizari proba scrisă - prezența comisiilor

●   10.10.2016    În atenția directorilor - preluare materiale

●   10.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin

●   10.10.2016    În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - referitor la proba scrisă

●   10.10.2016    Rezultatele selecției profesorilor metodiști pe locurile libere

●   10.10.2016    În atenția membrilor din comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din jud.Mureș - tragere sorți comisii

●   07.10.2016    Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   07.10.2016    Informare vaccinare vulpi

●   07.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română -Invitație Simpozion Internațional "Școala - model superior al devenirii"

●   07.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Invitație - Universitatea de Arte Tg.Mureș - spectacol "Profesorul de franceză" 19.10.2016 ora 18:00

●   06.10.2016    Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, organizate de învățământul primar, secția maghiară

●   06.10.2016    Precizări privind participarea la competiția celor mai interesante activități desfășurate în cadrul Programului național "Școala altfel"

●   06.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiectul "O eră pentru democrație"

●   06.10.2016    Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Şcoala altfel”

●   06.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016

●   05.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere - Grădinița cu program prelungit Manpel Tg.Mureș

●   05.10.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul START de burse private

●   05.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar 0.5 normă - Școala Gimnazială Deaj

●   05.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor 0.5 normă - Școala gimnazială Vasile Pop Grebenișu de Câmpie

●   05.10.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Teleki Domokos" Gornești

●   05.10.2016    REAMINTIRE - În atenția directorilor și a cadrelor didactice debutante - Definitivat - Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar,verificarea și avizarea acestora până la 7.10.2016!

●   04.10.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Lista elevilor admiși la cursurile de Excelență în Matematică "Otilia Stan"

●   04.10.2016    În atenția unităților de învățământ liceal - Centralizare și transmitere dosare de alocații pentru tinerii peste 18 ani!

●   04.10.2016    Consfătuirea județeană a profesorilor de Limba și literatura maghiară

●   04.10.2016    Concurs de creație eseuri pe tema violenței "Cu violența pierzi mereu!"

●   04.10.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - precizări privind Balul Bobocilor

●   04.10.2016    În atenția directorilor - precizări privind Ziua internațională a educației

●   04.10.2016    Comunicat de presă - Ziua internațională a educației

●   03.10.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   30.09.2016    Lista posturilor pentru concursul / testarea din octombrie 2016 (ultima actualizare 4.10.2016 ora 13.00)!

●   30.09.2016    În atenția directorilor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere - precizări concurs

●   30.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - selecție elevi

●   30.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - Școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza Tg.Mureș

●   29.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - revenire cu privire la derularea acțiunii "Cupa Tymbark"

●   29.09.2016    Graficul olimpiadelor concursurilor școlare la istorie și disciplinele socio-umane anul școlar 2016-2017

●   29.09.2016    În atenția directorilor - referitor la programul lapte si corn

●   29.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar 0.5 normă - Centrul Județean de Asistentă Educațională Mureș

●   29.09.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice debutante - Calendar, Metodologie examen definitivat!

●   28.09.2016    Graficul concursurilor de matematică din județul Mureș

●   28.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concurs de admitere la centrul de excelență în matematică

●   28.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Colegiul Agricol "Traian Savulescu" Tg.Mureș

●   27.09.2016    Concursul Național de Poezie "Panait Cerna" - ediția XLII-a, Tulcea

●   27.09.2016    Locuri libere pentru corpul profesorilor metodiști pentru anul școlar 2016-2017

●   27.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de laborant - Liceul Tehnologic "Ioan Bojor" Reghin

●   27.09.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul - Concurs de poezie și eseu pentru elevi "SERAFIM DUICU"

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul internațional Bebras România în domeniul informaticii

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Declarație pe propria răspundere

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la concursul de directori

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de Religie reformată - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie reformată

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de informatica - Materiale prelucrate la consfătuirea profesorilor de informatrică

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada internațională de Informatică aplicată pe echipe

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2017

●   27.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - sesiune de formare pe tema Metode learning by doing de predare - învățare

●   26.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări concurs directori/directori adjuncți

●   26.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sedința de analiza a ISJ-Mureș se va desfașura în data de 27.09.2016 ora 10 în sala festivă a Liceului Tehnologic Constantin Brancuși din Tîrgu Mureș

●   23.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   23.09.2016    Toate unitațile de învățământ să verifice adresele de e-mail și să trimită/completeze situațiile cerute!

●   23.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Administrator financiar - Școala Gimnazială Danila Stupar Rusii Munți

●   23.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul - Concurs de poezie și eseu pentru elevi "SERAFIM DUICU"

●   23.09.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale pentru clasele I, a II-a și a IV-a!(Cine nu comanda va ramane fara manuale nu se poate interveni ulterior)

●   23.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor - Școala Gimnazială "Aurel Mosora" Sighișoara

●   23.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de îngrijitori - Liceul Tehnologic nr.1 Sighișoara

●   23.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situații statistice de început de an școlar

●   22.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor în bucătărie - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   22.09.2016    

●   22.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Echivalare studiilor efectuate în străinătate

●   22.09.2016    Proiect educațional - Concurs Interjudețean "Valurile copilăriei"

●   22.09.2016    Precizări și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice I și II

●   22.09.2016    Procedura operațională privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate

●   22.09.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) octombrie 2016

●   21.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concurs național de creativitate intitulat "Domestos susține igiena de 10"

●   21.09.2016    În atenția directorilor - promovarea înțelegerii de către elevi a obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile

●   21.09.2016    În atenția directorilor si a responsabililor cu formarea continuă - program desfașurare curs "Managementul dezvoltării profesionale în unitățile de învățământ"

●   21.09.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale pentru clasele I, a II-a și a IV-a!

●   21.09.2016    Lista posturilor - ultima actualizare 21.09.2016 ora 10.00.

●   21.09.2016    Model cerere aprobare plata cu ora 2016-2017. Cererea se înregistrează la secretariat (3 exemplare) şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com (începând cu data de 26.09.2016)

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de secretar - Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" Tg.Mureș

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de secretar - Liceul Teologic Romano-Catolic Tîrgu Mureș

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitor - Liceul Teologic Romano-Catolic Tîrgu Mureș

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Liceul Teologic Romano-Catolic Tîrgu Mureș

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post administrator de patrimoniu - Liceul Teologic Romano-Catolic Tîrgu Mureș

●   21.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Iernut

●   21.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Scrisoare metodică

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - materiale, documente

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - responsabili de proiecte și programe educaționale europene

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - concursul anual pentru tinerii traducători "Juvenes Translatores"

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrieri la programele internaționale Junior Achievement

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Invitație festival Film TIFF

●   20.09.2016    În atenția profesorilor de religie ortodoxă și greco catolică - consfătuiri

●   20.09.2016    ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   20.09.2016    ORDIN Nr. 3177/147 din 5 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - FlashMob România 2016

●   20.09.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale pentru clasele I, a II-a și a IV-a!

●   20.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație abandon

●   20.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Liceul Vocațional de Artă Tîrgu Mureș

●   20.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tîrgu Mureș

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Program consfătuiri

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Program consfătuiri

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză care predau la ciclul primar - Jolly Phonics Training Course

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Let's do it Romania" - Ziua de Curățenie Națională

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică (liceu și gimnaziu) - Program consfătuiri

●   19.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a Educatoarelor - secția maghiară - Program consfătuiri

●   19.09.2016    Săptămâna prevenirii criminalității

●   19.09.2016    Reamintire - Ofertă educaţională-program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - informatică aplicată și programare

●   19.09.2016    Reamintire - Admitere la Masteratul tehnologia informației - Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș

●   19.09.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale pentru clasele I, a II-a și a IV-a!

●   19.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   19.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer - Clubul Sportiv Școlar Tîrgu Mureș

●   19.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Băla

●   19.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Bernady Gyorgy" Tîrgu Mureș

●   16.09.2016    Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   16.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie și Fizică - Program consfătuiri

●   15.09.2016    Lista unităților de învățământ cu predare în lima română, cu predare în limba maghiară şi a unităţilor de învăţământ cu secții de predare în limba maghiară şi în limba germană în care funcțiile vacante de director și director adjunct pot fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 3 alin. 6 din OMENCS nr. 5080/2016

●   15.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tabel nominal cu polițiștii responsabili de școli în anul școlar 2016-2017

●   15.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații elevi peste 18 ani

●   15.09.2016    În atenția directorilor și a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ - Propuneri membrii pentru comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   14.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Program consfătuiri

●   14.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț videoconferință Educație fizică și sport

●   14.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi manuale pentru clasele I, a II-a și a IV-a!

●   14.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Program consfătuiri

●   14.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Școala Gimnazială "Serafim Duicu" Tîrgu Mureș

●   14.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Serafim Duicu" Tîrgu Mureș

●   14.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Serafim Duicu" Tîrgu Mureș

●   13.09.2016    Procedura de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   13.09.2016    În atenția directorilor și a educatoarelor - Program consfătuiri

●   13.09.2016    Model de cerere pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   13.09.2016    Declarație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   13.09.2016    Legislație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   12.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Program consfătuiri

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fișe de post pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director CSEI, CJRAE, palate și cluburi, CSS, directori de grădinițe

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări organizare concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   12.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi moderne - Program consfătuiri

●   12.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Mureș

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Transmitere PDI/PAS!

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2016-2017

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

●   12.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar - Colegiul Silvic Gurghiu

●   12.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de muncitor și 0,25 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   12.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor în bucătărie - Școala Gimnazială "Europa" Tîrgu Mureș

●   12.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare acte de studii

●   12.09.2016    În atenția cadrelor didactice care au promovat concursulb de experți în management educațional, seria a 10-a - Ridicare adeverințe

●   11.09.2016    C a l e n d a r u l Organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   11.09.2016    Startul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct în şcoli

●   11.09.2016    O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   09.09.2016    Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2016-2017

●   08.09.2016    ORDIN Nr. 5115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar*)_actualizat 13 ianuarie 2015

●   08.09.2016    LEGE Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei naţionale, actualizata 17.07.2016

●   08.09.2016    ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar_actualizat 10 august 2015

●   08.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" Tîrgu Mureș

●   08.09.2016    Mesaj început de an școlar

●   07.09.2016    Invitație - spectacol organizat cu ocazia începerii noului an școlar

●   07.09.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - proiectul "Școala siguranței Tedi" destinat elevilor din clasa I

●   07.09.2016    Graficul ședințelor publice de suplinire 08.09.2016

●   07.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pprogramul Național "Bani de liceu"

●   07.09.2016    ORDIN Nr. 4865 din 16 august 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

●   07.09.2016    Rezultate finale după contestații probe scrise concurs/testare suplinitori calificați

●   07.09.2016    Rezultate finale după contestații probe scrise concurs/testare suplinitori necalificați

●   07.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revizuire normare consilieri școlari

●   07.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor pentru învățământul primar - Consfătuiri

●   06.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de istorie - Comemorarea Holocaustului în România

●   06.09.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de istorie - situația predării cursurilor

●   06.09.2016    Rezultate probe scrise concurs/testare suplinitori calificați

●   06.09.2016    Rezultatele obținute la Concursul/testarea organizată la nivel județean pentru suplinitorii necalificați. Contestațiile se depun în data de 06.09.2016, între orele 11.00 - 13.00 la secretariatul ISJ Mureș

●   06.09.2016    Concursul Bianual de Artă Kanagawa

●   06.09.2016    Bursele Guvernului SUA pentru liceenii români: FLEX 2017-2018

●   05.09.2016    Lista cu punctajele cadrelor didactice care au depus dosar de detașare la cerere prin concurs specific pentru anul școlar 2016-2017

●   05.09.2016    În atenția profesorilor din învățământul primar - Grafic derulare Curs de formare cadre didactice pentru clasa pregătioare

●   05.09.2016    În atenția profesorilor din învățământul primar - Consfătuiri

●   05.09.2016    Invitație reprezentanți autorități locale

●   05.09.2016    Admitere la Masteratul tehnologia informației - Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș

●   02.09.2016    Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011 - Completat si modificat in baza actelor normative publicate in MOf pana la 03.06.2016

●   02.09.2016    ORDIN privitrd aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic

●   02.09.2016    Anunț curs de formare cadre didactice pentru clasa pregătitoare

●   02.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai Tg.Mureș

●   02.09.2016    Calendar vizualizare lucrări bacalaureat

●   01.09.2016    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor /catedrelor didactice rămase vacante/rezervate - Concurs județean în 5 septembrie 2016

●   01.09.2016    BACALAUREAT 2016 - Rezultatele finale (după contestații) pentru a doua sesiune au fost publicate

●   01.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - ridicare decizii suplinitori

●   01.09.2016    Graficul ședințelor publice de suplinire/plata cu ora 02.09.2016 sala 200 ISJ-Mureș

●   01.09.2016    În atenția directorilor și a responsabililor cu formarea continuă - decizia de numire a responsabilului cu formarea continuă din unitate

●   01.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - doliu național

●   01.09.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala gimnazială Romulus Guga

●   01.09.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tg.Mureș - ședință

●   01.09.2016    Concursul de creație - "Județul meu multicultural"

●   01.09.2016    Revenire -În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport- întâlnire de lucru

●   31.08.2016    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul județean (doar calificați care au solicitat probă practică/orală). Candidații vor fi prezenți în data de 01.09.2016 la ora 10.00 în ISJ Mureș la inspectorii de specialitate.

●   31.08.2016    Situația locurilor libere - învățământ profesional (după a II-a etapă de admitere)

●   31.08.2016    În atenția directorilor unităților cu nivel de învățământ profesional cu durata de 3 ani - Vă rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   31.08.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Mureș - Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat - etapa a III-a!

●   31.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Școala Gimnazială George Coșbuc Tg.Mures

●   30.08.2016    Rezultate selecție cadre didactice în corpul național de experti în management educațional - seria a 10-a

●   29.08.2016    BACALAUREAT 2016 - Rezultatele (înainte de contestații) pentru a doua sesiune au fost publicate

●   29.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - 1 norma - Școala Gimnazială Romulus Guga Tg.-Mureș

●   29.08.2016    În atenția directorilor și a secretarelor unităților de învățământ - Modele de tipizate ale documentelor școlare

●   29.08.2016    Program master UBB Cluj-Napoca

●   26.08.2016    În atenția directorilor/secretarelor/contabililor - precizări privind noua versiune a programului EDUSAL au fost trimise pe adresele de e-mail a unităților

●   26.08.2016    În atenția directorilor - copii acte studii directori

●   25.08.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport- FlashMob România 2016

●   25.08.2016    În atenția directorilor - Începând cu data de 25.08.2016 se pot ridica de la Depozitul de manuale următoarele acte de studii: certificat de echivalare a examenului de capacitate, certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de nivel primar în programul "A doua șansă"

●   25.08.2016    În atenția directorilor și a directorilor adjuncți - Ședință, 30.08.2016

●   25.08.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind plata cu ora 2016-2017 (documente).

●   25.08.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - HOTĂRÂRE Nr. 582/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

●   24.08.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Mureș - Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat - etapa a III-a

●   24.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu 0,5 normă - grădinița nr.4 Reghin

●   24.08.2016    Oferta educațională la Masteratele din cadrul UPM Tîrgu Mureș

●   24.08.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat și private din județul Mureș - Date statistice privind situația normării personalului didactic de predare/didactic auxiliar/nedidactic din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2016-2017

●   24.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de pedagog școlar - Liceul Tehnologic "Sf. Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   24.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Adorjani Karoli" Glodeni

●   24.08.2016    Anunț ridicare decizii - 25-26 august 2016

●   24.08.2016    Graficul pentru repartizarea candidaților care au obținut cel puțin 5,00 la examenele de Titularizare

●   23.08.2016    Se pot ridica(cu delegatie specială) de la depozitul de manuale : Atestate de competențe lingvistice , profesionale, certificate calificare nivel IV

●   22.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Școala Gimnazială nr.7 Tg.Mureș

●   22.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tg.Mureș

●   22.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   22.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială "Victor Jinga" Sighișoara

●   22.08.2016    Informare privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

●   19.08.2016    În atenția directorilor și secretarelor - situația centralizată a posturilor (cu galben sunt cele ocupate). Lista actualizată.

●   18.08.2016    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice - lista posturilor document în actualizare

●   18.08.2016    Ședința de instruire Bacalaureat 2016 - sesiunea august-septembrie

●   18.08.2016    Depunere contestații la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în management Educațional, sesiunea 2016

●   18.08.2016    Rezultatele la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în management Educațional, sesiunea 2016

●   18.08.2016    Rezultatele finale ale candidaţilor la examenul de definitivat 2016

●   16.08.2016    Precizări mobilitate personal didactic - perioada 19-22 august 2016

●   16.08.2016    Graficul ședințelor publice pentru detașare la cerere prin concurs specific

●   16.08.2016    Graficul ședințelor publice pentru completarea normei didactice la titulari, detașare la cerere prin concurs a cadrelor didactice titulare anterior anului 2016 și de repartizare a candidaților cu nota minim 7 la concursul de Titularizare 2016, conf. art.61 alin.9

●   16.08.2016    În atenția conducerii unităților de învățământ liceal - Ședință tehnică de organizare a Examenului de Bacalaureat - sesiunea august-septembrie

●   16.08.2016    În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice - modele cereri detașare, suplinire plata cu ora 2016-2017

●   16.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Hodac

●   16.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Sf. Nicolae" Laslău Mare

●   16.08.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - World's Largest Lessons

●   11.08.2016    Rezultatele candidaţilor la examenul de definitivat 2016 - proba scrisă

●   10.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Török János Bălăușeri

●   10.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Pogăceaua

●   09.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială Friedrich Schiller. Tg Mureș

●   09.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială Șăulia

●   09.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Liceul Tehnologic nr.1 Sighișoara

●   08.08.2016    Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional -Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online SESIUNEA 2016, SERIA 1 (SERIA A 10-A)

●   08.08.2016    În atenția directorilor - Autorizații sanitare

●   05.08.2016    Alocatii ASF - semestrul II

●   05.08.2016    Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

●   05.08.2016    În atenția directorilor - obținerea autorizației de securitate la incendiu

●   05.08.2016    Se pot ridica(cu delegatie specială) de la depozitul de manuale certificate de calificare nivel III până în data de 12.08.2016

●   04.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală-Liceul Tehnologic comuna Band

●   04.08.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic-portar, îngrijitor școală - Colegiul Național Mircea Eliade Sighișoara

●   04.08.2016    Subiecte și bareme DEFINITIVAT 2016

●   03.08.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - proiectul Fondul Special pentru Copii- Burse pentru Scoală

●   03.08.2016    Hotărârea nr.108 din 14 aprilie 2016 - Consiliul local municipal Tg.Mureș

●   03.08.2016    Rezultate titularizare după contestații

●   03.08.2016    Grafic ședință publică titularizare

●   02.08.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la DEFINITIVAT - locație examen!

●   01.08.2016    Program de vizualizare a lucrărilor de Bacalaureat 2016

●   01.08.2016    Lista beneficiarilor Plachetei "Mihai Eminescu" decernate de ISJ Mureș cu ocazia Zilei Culturii Naționale în perioada 2013-2016

●   29.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare ANES II

●   29.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Comisii Bacalaureat

●   29.07.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a cadrelor didactice - notă referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional , seria a 10-a

●   28.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere profesori asistenți (supraveghetori) în comisia de bacalaureat

●   28.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a școlii - precizari admitere copii pentru etapa a II-a de înscriere la gradinițe!

●   28.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul "Școală după Școală"!

●   27.07.2016    Legea nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului

●   27.07.2016    Centre pentru examenul de bacalaureat - sesiunea August - Septembrie

●   27.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ofertă tipizate școlare

●   27.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare cupoane Euro 200!

●   27.07.2016    Se pot ridica(cu delegatie specială) de la depozitul de manuale diplomele de absolvire a ciclului gimnazial până în data de 05.08.2016

●   27.07.2016    Rezultatele candidaţilor la concurs de Titularizare 2016 au fost publicate. Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar (cam. 106) în zilele de 27.07.2016 între 11.00-21.00 și 28.07.2016 între 8.30-15.00.

●   27.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul "Școală după Școală"!

●   26.07.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice membre în comisiile pentru probele practice/orale și inspecțiile la clasă Titularizare 2016.

●   26.07.2016    Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu - ADMITERE 2016 Master / Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă intitulat: Management educaţional

●   26.07.2016    Legislație iulie 2016

●   26.07.2016    Legea nr. 141/2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

●   26.07.2016    Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011

●   26.07.2016    Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

●   26.07.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - notă referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional , seria a 10-a

●   22.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - detașarea în interesul învățământului 2016-2017

●   21.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - solicitare pentru transmiterea HCL-urilor privind structura rețelei școlare 2016-2017.

●   21.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modalitate privind vizualizarea lucrărilor de către candidații majori/ reprezentanții legali ai candidaților minori a lucrărilor din cadrul Bacalaureat 2016!

●   21.07.2016    Structura anului școlar 2016-2017

●   20.07.2016    Bugetul de stat pentru anul 2016 al ISJ Mureș

●   20.07.2016    Bugetul de venituri și cheltuieli extrabugetare pentru anul 2016 al ISJ Mureș

●   20.07.2016    În atenția unităților de învățământ liceal și a centrelor zonale de înscriere pentru admitere - Se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș listele de repartizare pentru admiterea în învățământul liceal, în vederea afișării la unitățile de învățământ!

●   18.07.2016    În atenția unităților de învățământ - centre de examen pentru Bacalaureat - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - precizări referitoare la vizualizarea lucrărilor!

●   18.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare ANES

●   18.07.2016    Grafic de desfășurare a examenului de grad didactic II - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

●   18.07.2016    Grafic de desfășurare a examenului de grad didactic II - învățământ primar și preșcolar - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

●   16.07.2016    Rezultatele finale după contestații pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2016

●   14.07.2016    În atenția directorilor și a contabililor șefi - situație financiară

●   14.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluare acte studii

●   12.07.2016    Hotărârea nr. 454/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților şi personalului didactic din sistemul național de învățămănt preuniversităr

●   12.07.2016    HG nr. 478/2016 - modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002

●   12.07.2016    Program de master profesional la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mures

●   12.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - tabere sociale

●   12.07.2016    Rezultatele (înainte de contestații) pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2016

●   12.07.2016    În atenția directorilor - eliberare adeverință/diplomă de bacalaureat 2016

●   11.07.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - notă referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional , seria a 10-a

●   11.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Șc.Gimn. "Florea Bogdan" Reghin

●   11.07.2016    Sprijin financiar pentru susţinerea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă

●   11.07.2016    HG nr. 423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii cu CES integrați în învățământul de masă

●   11.07.2016    În atenția directorilor - element de siguranță acte studii

●   08.07.2016    Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educaționațl , seria a 10-a

●   08.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - completare diplome de Bacalaureat eliberate absolvenților care au sustinut și promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea specială

●   08.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări acte de studii

●   08.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   07.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Program: Orizont 2020

●   07.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijtoare 0,25 normă - Școala Primară Iștihaza(Ațintiș)

●   07.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modalitate privind vizualizarea lucrărilor de către candidații majori/ reprezentanții legali ai candidaților minori a lucrărilor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a!

●   07.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ierarhia la nivel județean a absolvenţilor claselor a VIII-a !

●   07.07.2016    În atenția Palatului copiilor și a cluburilor sportive școlare - raportare SCIM

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ desemnate centre zonale de înscriere pentru admitere - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a școlii!

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a primăriilor - folosire microbuze școlare

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - rapoarte privind educația juridică pentru anul școlar 2015-2016

●   06.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijtoare - Șc.Gimn.Apalina

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul ROSE

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevi lapte și corn

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   06.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre zonale de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017!

●   05.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate finale (după contestații) la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a!

●   05.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluare acte studii

●   05.07.2016    În atenția președinților Centrelor de Examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Afișare rezultate finale

●   04.07.2016    Subiecte și bareme bacalaureat

●   04.07.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație elevi

●   01.07.2016    Rezultate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a !

●   01.07.2016    În atenția președinților și persoanelor de contact Centrelor de Examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Precizări afișare rezultate și preluare contestații!

●   01.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijtoare - G.p.p Manpel Tg.Mureș

●   01.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor bucătărie - G.p.p. Arlechino Tg.Mureș

●   01.07.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere-fochist 0,5 normă - Șc.gimn. Solovăstru

●   30.06.2016    În atenția absolvenților din alte județe care doresc să participe la admitere în județul Mureș - Programul centrului special de admitere!

●   29.06.2016    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de Titularizare 2016 - lista notelor de la inspecțiile speciale la clasă și rezultatele la probele practice și orale.

●   29.06.2016    Graficul desfășurării pregătirilor pentru examenul de grad didactic II

●   29.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - construire grădinițe noi

●   28.06.2017    Subiecte si bareme pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

●   28.06.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Grădinița cu program prelungit nr.5 Reghin

●   28.06.2016    În atenția directorilor care au centre de examen/evaluare , subcomisii la examenul de bacalaureat - ședință

●   28.06.2016    În atenția directorilor si a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare - validare fișe

●   28.06.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Liceul Teoretic Andrei Bârseanu Tîrnăveni

●   28.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrirea copiilor în învățământul preșcolar

●   27.06.2016    Graficul desfășurării pregătirilor pentru examenul de grad didactic II sesiunea 2016 - Limba română

●   27.06.2016    Model decizie de delegare atribuții

●   27.06.2016    Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber

●   27.06.2016    În atenția cadrelor didactice - modificare locații probe practice și orale din 28.06.2016 - Titularizare 2016!

●   27.06.2016    În atenția președinților și persoanelor de contact Centrelor de Examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați adresele de e-mail ale Centrelor de examen și finalizați urgent prezența pe aplicația Evnat!

●   26.06.2016    În atenția președinților și persoanelor de contact Centrelor de Examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați adresele de e-mail ale Centrelor de examen!

●   25.06.2016    În atenția președinților Centrelor de Examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați adresa de e-mail a școlii!

●   23.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților - sedință publică de repartizare a candidaților pe locurile speciale pentru rromi

●   22.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - acțiuni de prevenire a consumului de droguri

●   22.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - exerciții de simulare a situațiilor de urgență

●   22.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - Vă rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - precizari privind Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a !

●   22.06.2016    În atenția unităților de învățământ - Ședință de instruire privind Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a

●   22.06.2016    În atenția unităților de învățământ - Statistică privind sondarea optiunilor liceale a elevilor de cls. a VIII-a

●   22.06.2016    O R D I N privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial

●   22.06.2016    Hotărâre nr. 411/2016 pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitățile bugetare

●   22.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect educativ Intervenții la mai multe niveluri privind prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România

●   21.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calcul vechime

●   21.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Drapelului Național

●   21.06.2016    Sprijin financiar pentru susţinerea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă

●   21.06.2016    Universitatea de Medicină si Farmacie Tîrgu Mureș impreună cu Liga Studenților din Târgu Mureș organizează in perioada 25.07-01.08.2016 Universitatea de Vară pentru Elevi (UVE).

●   21.06.2016    Apel pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar în vederea constituirii comisiilor naționale de specialitate (C.N.S.)

●   21.06.2016    Validare fișe pentru examenul de DEFINITIVAT!

●   21.06.2016    Reamintire - Calendar - Evaluarea anuală a personalului de conducere din unitățile de învățământ

●   21.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - Vă rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - precizari privind Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a !

●   17.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rapoartele pentru Evaluarile Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail evnat246@edums.ro până la data de 21.06.2016!

●   17.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Promovarea în SIIIR a elevilor din clasa a VIII-a în vederea înscrierii în aplicația pentru Evaluare Națională - până azi la ora 14.00 (precizări suplimentare au fost trimise pe adresa de e-mail a școlii)!

●   16.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul de definitivat - preluare certificat de acordare a definitivării

●   16.06.2016    Asistenți supraveghetori pentru examenul de definitivat

●   16.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Ref. la emiterea deciziilor de pensionare pentru cadrele didactice titulare.

●   16.06.2016    Model cerere concediu pentru directori

●   16.06.2016    Precizări comandă manuale

●   16.06.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor clădiri - Șc.Gimn.Europa

●   16.06.2016    Echipaj calificat la etapa națională a "Concursului Național Europa de mâine"

●   15.06.2016    Gala Limbii și Literaturii Române 2016. Invitație+program. Elevi şi profesori premiaţi

●   15.06.2016    Reconfigurare centre de examen și centre zonale de evaluare pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, preluare tipizate!

●   14.06.2016    Rezultate obținute la olimpiada disciplinelor din aria curriculară "Tehnologii"

●   14.06.2016    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Educație fizică și sport - Precizări privind Concursul național de ocupare a posturilor didactice, Examenul național de definitivat

●   14.06.2016    În atenţia directorilor - Rezultate centralizate la Olimpiade și Concursuri școlare la Limba și literatura maghiară, Religie în limba maghiară

●   14.06.2016    În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial - Verificați adresa de e-mail a școlii!

●   13.06.2016    În atenţia directorilor şi a profesorilor de matematică - premiere elevi

●   13.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - clarificări înscrierea elevilor în registrul matricol

●   13.06.2016    Reamintire - Calendar - Evaluarea anuală a personalului de conducere din unitățile de învățământ

●   13.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Model adeverință absolvenți liceali

●   13.06.2016    Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

●   10.06.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Deaj

●   09.06.2016    Etapa Națională a Concursului Național de biologie "George Emil Palade"

●   09.06.2016    În atenţia directorilor şi a profesorilor de Lb. şi literatura română - Invitaţie GALA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

●   09.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Festivitate de premiere a elevilor olimpici

●   09.06.2016    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale

●   09.06.2016    În atenţia directorilor unităților de învățământ - evaluare anuală a personalului

●   09.06.2016    Legea nr. 118/2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

●   09.06.2016    Asigurare manuale scolare retipariri clasele I_II_III_NOI_XI_XII

●   08.06.2016    Consultare publică - "Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a"

●   07.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații privind sumele necesare pentru plata diferențelor salariale conform legii 85/2016

●   07.06.2016    Angajare Robot-Team

●   07.06.2016    Revenire - Workshopul Joyful Teaching

●   07.06.2016    Lista cadrelor didactice , înscrise la Titularizare 2016 , care au solicitat eronat traducerea subiectului

●   07.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul ROSE

●   07.06.2016    Rezultatele centralizate ale concursurilor pentru învățământul primar, secția maghiară

●   06.06.2016    Rezultate finale concursul județean "Limba română este patria mea"

●   06.06.2016    Concursul Național de Creație Literară "Mircea Eliade și literatura existențialistă"

●   06.06.2016    Ofertă educaţională-program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - informatică aplicată și programare

●   03.06.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer - Club Sportiv Școlar Tg.Mureș

●   03.06.2016    Workshop cu tema Joyful Teaching

●   03.06.2016    Mesaj de Ziua Învățătorului

●   02.06.2016    Beneficiari euro200 2016

●   02.06.2016    Rezultatele centralizate ale concursurilor pentru învățământul primar, secția maghiară

●   02.06.2016    CENTRE DE EVALUARE CU CENTRELE DE EXAMEN ARONDATE pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

●   02.06.2016    CENTRE DE EXAMEN CU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

●   02.06.2016    Reamintire - Program de pregătire la pedagogie și elemente de psihologie școlară pentru cadrele didactice înscrise la definitivat și titularizare - Sala festiva a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși" în 02.06.2016 și 09.06.2016, orele 14.00!

●   02.06.2016    Lista cadrelor didactice, absolvenți anterior anului 2016, care nu au validat fișa de înscriere la Titularizare

●   02.06.2016    Rezultate finale după contestații la concursul național "Memoria Holocaustului"

●   02.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri sprijinire amenajări secții de votare

●   02.06.2016    Platforma eAcademie pentru funcționarii din administrația publică

●   01.06.2016    Ordinul MENCS nr. 3844/2016 - aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi a documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   01.06.2016    Planificarea activității în perioada vacanței de vară a grădinițelor pe zone

●   01.06.2016    Gala de premiere a elevilor olimpici la Istorie și Disciplinele Socio-umane

●   01.06.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ care distribuie produse Lapte-corn

●   01.06.2016    Notă cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2015-2016

●   01.06.2016    Scrisoare către liceeni - Conducerea Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, alături de întreaga comunitate academică, dorește să felicite promoțiile de absolvenți din acest an școlar, cu ocazia finalizării studiilor liceale și să le transmită un mesaj sincer de apreciere și susținere, acum, în preajma derulării probei maturității, examenul de bacalaureat.

●   31.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua internațională a Copilului

●   31.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs pentru sănătate și prim ajutor "Sanitarii pricepuți"

●   31.05.2016    Reamintire 12.05.2016 - Asigurarea manualelor scolare retipariri I_II_III 2016_2017

●   31.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Profesori asistenți pentru Titularizare 2016

●   30.05.2016    Taxa pentru susținerea examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu care au susținut de două ori probele scrise

●   30.05.2016    Grafic susținere inspecții la clasă, probe practice și orale - Titularizare 2016

●   30.05.2016    Listă punctaje detașare la cerere prin concurs specific 2016 - 2017

●   30.05.2016    Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lansează pagina de Facebook „Pregătiţi pentru grădiniţă", prin care doreşte să vină în sprijinul părinţilor, dar şi a tuturor celor interesaţi, în alegerea celei mai bune grădiniţe pentru copiii de vârstă preşcolară.

●   30.05.2016    Mesaj pentru absolvenți

●   30.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de fochist școală - Liceul Tehnologic Aurel Persu Tg.Mureș

●   26.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "Noapte de vis la ZOO" pentru copii cu dizabilități

●   26.05.2016    Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru Rromi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

●   26.05.2016    Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru Rromi în licee

●   26.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național "Educație rutieră - Educație pentru viață"

●   26.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică și chimie - Cerc pedagogic

●   26.05.2016    Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al elevilor

●   26.05.2016    Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

●   24.05.2016    Asigurare manuale scolare retipariri clasele I_II_III_NOI_XI_XII

●   24.05.2016    În atenţia profesorilor de limba şi literatura română: invitaţie - Simpozion - Univ. "P. Maior". Conferinţa Edcm - Lic. Teoretic "B. Farkas"

●   24.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză/Franceza - cercuri pedagogice

●   24.05.2016    Rezultate finale la concursul Școlar Național de geografie "Terra"

●   23.05.2016    În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română! - Concurs Național de creație și literatura Marin Preda

●   23.05.2016    Grade didactice - condiții de vechime și calificative

●   23.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - Club Sportiv Școlar Sighișoara

●   23.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor din învățământ primar - Educație financiară

●   23.05.2016    Validarea fișelor de înscriere de către candidați

●   20.05.2016    Rezultatele concursului național Istorie și societate în dimensiune virtuală

●   20.05.2016    Concursul național "Democrație și toleranță"

●   20.05.2016    Concursul "Valorificarea obiectivelor cultural-istorice și geografice din județul Mureș în activități de turism"

●   20.05.2016    Către reprezentanții autorităților locale și ai mass-mediei din județul Mureș - Invitație Festivități absolvire

●   20.05.2016    În atenția directorilor - referitor la organizarea alegerilor locale

●   19.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Torok Janos" Bălăușeri

●   19.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de istorie - Concursul "Memoria Holocaustului"

●   19.05.2016    În atenția directorilor - Euro200 - Am trimis pe adresa de e-mail a unităților instrucțiunile de introducere a dosarelor eligibile la euro200

●   19.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Sc.Gimn. Ibănești

●   19.05.2016    În atenția directorilor - Portalul e-România

●   18.05.2016    În atenția directorilor - Precizări alegeri

●   18.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Conferința "Experiențe didactice în context multicultural"

●   18.05.2016    Depunere contestații la Concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2016

●   18.05.2016    În atenția directorilor spre informare și conformare - Recomandări de la Avocatul Poporului

●   18.05.2016    LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

●   18.05.2016    În atenția directorilor - Azi de la ora 13:00 SIMULARE TEHNICĂ pentru descărcare subiecte la evaluările din clasele II-IV-VI - verificați adresele de e-mail

●   18.05.2016    Reamintire - În atenţia directorilor unitatilor de învățământ din Municipiul Tg.Mureș - Tabăra de lectură "Cărțile copilăriei"

●   17.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - zona Luduș - Activitate demonstrativă

●   17.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - 0,5 normă - Palatul Copiilor Tg.Mureș

●   17.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - 0,5 normă - Palatul Copiilor Sighișoara

●   17.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Șc.Gimn. Nicolae Iorga Sighișoara

●   17.05.2016    Schimb de experiență între cadrele didactice din licee din Romania și Republica Moldova

●   17.05.2016    Depunere contestații la Concursul de acordare a gradațiilor de merit - sesiunea 2016

●   17.05.2016    În atenția cadrelor didactice participante la etapa de titularizare pe 253 - Deciziile se eliberează în perioada 23-26 mai 2016 între orele 9,00-14,00 la secretariatul ISJ Mureș, cam 104 (personal cu carte de identitate).

●   17.05.2016    În atenția directorilor - Proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admitere

●   17.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică și chimie - Concurs de Fizică și Chimie "IMPULS PERPETUUM"

●   17.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programare Festivități de absolvire ale claselor a XII-a

●   17.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări alegeri

●   16.05.2016    În atenția directorilor - Încărcarea Raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare - 2016

●   16.05.2016    Ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ care vor organiza examene de certificare a competențelor profesionale nivel 5 postliceal - 2016

●   16.05.2016    În atenția directorilor - sondarea optiunilor liceale ale elevilor de cls. a VIII-a

●   16.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea posturilor de paznic și muncitor electrician - Liceul Tehnologic nr.1. Luduș

●   13.05.2016    Sesiuni de referate și comunicări ale elevilor la istorie

●   13.05.20165    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - gradinița cu program prelungit nr.5 Reghin

●   13.05.20165    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar cu studii superioare - 0.5 normă - Sc.Gimn. Kadar Marton Pănet

●   13.05.2016    Completare formulare tipizate - acte studii

●   12.05.2016    Asigurarea manualelor scolare retipariri I_II_III 2016_2017

●   12.05.2016    În atenția directorilor - Modificare comandă manuale - Aplicația pentru manuale cl. IV este deschisă, Finalizarea opțiunilor se face până VINERI 13.05.2016 ORA 16,De luni 16.05.2016 va fi deschisă pentru retipăriri I-II-III și achiziția XI-XII

●   12.05.2016    Fișa de înscriere din aplicație (concursul de titularizare, detașare la cerere și continuitate peste 5,00).

●   12.05.2016    În atenţia directorilor unitatilor de învățământ - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - precizări privind Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

●   12.05.2016    LISTA POSTURILOR DIDACTICE vacante/rezervate complete/incomplete OCUPATE și NEOCUPATE la data de 12.05.2016, ora 15.00 (document in lucru)!

●   12.05.2016    Calendar - Evaluarea anuală a personalului de conducere din unitățile de învățământ

●   12.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - șc.gimn. Adămuș

●   11.05.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Cerc pedagogic

●   11.05.2016    LEGE Nr. 85/2016 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

●   10.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect pilot de cercetare prin intermediul aplicației mobile Sea Hero Quest

●   10.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național "Europa de mâine"

●   10.05.2016    Concurs de chimie "Raluca Ripan"

●   10.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Crează-ți mediul"

●   10.05.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Șc.Gimn. Roteni (Acățari)

●   10.05.2016    Preluare broșuri admitere

●   10.05.2016    În atenţia directorilor unitatilor de învățământ - Ședință de instruire privind organizarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

●   10.05.2016    Statistică privind opțiunile elevilor pentru cursul opțional "Istoria Recentă a României"!

●   10.05.2016    Program de pregătire pentru cadre didactice pentru definitivat și titularizare

●   10.05.2016    Curs vocațional de Protecția consumatorilor

●   10.05.2016    Invitație - Concurs județean de educație ecologică și protecția mediului prin creații artistice , tehno-aplicative și fotografie "SĂ IUBIM ȘI SĂ PROTEJĂM NATURA"

●   10.05.2016    Invitație - Concurs județean de orientare turistică și sportivă "Scaunul Domnului"

●   09.05.2016    În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română - Concursul Județean "Limba Română este patria mea"

●   09.05.2016    În atenţia directorilor unitatilor de învățământ din Municipiul Tg.Mureș - Tabăra de lectură "Cărțile copilăriei"

●   09.05.2016    Rezultatele elevilor la etapa județeană a concursului școlar național de biologie "George Emil Palade"

●   09.05.2016    Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din ciclul liceal, la Istorie

●   09.05.2016    Concurs Național "Democrație și toleranță"

●   09.05.2016    Rezultatele concursului județean de matematică KOBAK, clasa IV-a - secția maghiară

●   09.05.2016    În atenţia directorilor - concursurile "Prietenii Pompierilor" și "Cu viața mea apăr viață"

●   09.05.2016    În atenţia directorilor - lista nominală angajați

●   09.05.2016    În atenția cadrelor didactice participante la etapa de Pretransfer 2016 - Deciziile se eliberează în perioada 10-13 mai 2016 între orele 9,00-14,00 la secretariatul ISJ Mureș, cam 104 (personal cu carte de identitate).

●   09.05.2016    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   09.05.2016    Târg de arte și meserii

●   06.05.2016    Festival Internațional de Film Transilvania

●   06.05.2016    Concurs de geografie , "Mediul înconjurător și tinerii"

●   06.05.2016    Sesiuni de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   06.05.2016    Prelungirea calendarului privind selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului

●   06.05.2016    În atenţia directorilor - Proiectul "ROSE"

●   06.05.2016    În atenţia directorilor și a profesorilor din învăţământul primar secția maghiară - sedință de lucru cu responsabilii comisiilor metodice din Tg.Mureș

●   06.05.2016    Concurs de recitări "Fascinația copilăriei"

●   05.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență

●   05.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ particulare acreditate

●   05.05.2016    Legea nr. 66/19.04.2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

●   05.05.2016    Legea nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

●   05.05.2016    Concursul Treasure Hunt - "Vânătoarea de comori" 2016

●   05.05.2016    Manifestări organizate de Instituția Prefectului Mureș

●   05.05.2016    În atenția directorilor - Etapa județeană a Olimpiadei de Științe pentru Juniori

●   05.05.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Grafic preluare dosare Concurs titularizare 2016, detașare la cerere prin concurs și concurs specific, continuitate cu note psete 5,00

●   05.05.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Grafic preluare dosare (continuitate cu note peste 7,00)

●   04.05.2016    În atenţia directorilor și a profesorilor din învăţământul primar secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   04.05.2016    Ridicare ștampile

●   04.05.2016    Grafic ședință publică 05.05.2016

●   04.05.2016    Concurs de proiecte pentru sprijinirea acţiunilor instituţiilor de învăţământ, pentru semestrul II, anul 2016

●   04.05.2016    Înscriere în comisiile de bacalaureat

●   29.04.2016    Admitere 2016 în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale

●   28.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - activități educative Salvați Copiii

●   28.04.2016    Precizări privind participarea la competiția celor mai interesante activități desfășurate în cadrul programului "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   28.04.2016    În atenția directorilor - Acte de studii neutilizate!

●   28.04.2016    Bacalaureat special

●   28.04.2016    În atenția directorilor și cadrelor didactice- Probleme dosare art.253

●   28.04.2016    În atenția directorilor - plată acte studii

●   28.04.2016    În atenția directorilor - Competiție dedicată Bursei Tânărului Cercetător

●   27.04.2016    În atenția directorilor - Concurs național interdisciplinar Literatura română în dimensiune virtuală

●   27.04.2016    În atenția directorilor - Program de pregătire pentru examenul național de definitivare

●   27.04.2016    Precizări privind înscrierea copiilor la grădiniță

●   26.04.2016    În atenția directorilor - Proiectul "Sprijinirea sistemului educațional special prin portal educațional dedicat"

●   26.04.2016    În atenția directorilor - Proiectul "eȘcoala"

●   26.04.2016    În atenția directorilor și a diriginților claselor care finalizează ciclul liceal - burse universitare absolvenților rromi

●   26.04.2016    Etapa națională a concursului internațional "Tineri în pădurile Europei"

●   25.04.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Biologie - Concurs școlar național de Biologie "George Emil Palade"

●   25.04.2016    Circularele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice referitoare la acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor personalului din învăţământul preuniversitar şi superior care a obţinut acest titlu după ianuarie 2010

●   25.04.2016    Examenul de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică

●   25.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concurs Național cu tema "Ce a însemnat comunismul pentru familia ta"

●   25.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Seminar Holocaust

●   25.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal si gimnazial din Tg-Mureș activitate de formare s.c.i.m.

●   25.04.2016    Selecție comenzi manuale clasa a IV-a!

●   22.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date de contact cadre didactice in SIIIR!

●   22.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Concursul Anual de Fizică pentru elevii claselor a VI-a "Physis"

●   22.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs Județean de Matematică "Petru Maior", clasa a IV-a

●   22.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Grafic de preluare dosare - art. 253

●   21.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursurile "Prietenii pompierilor" și "Cu viața mea apăr viața"

●   21.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Apel selecție în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului!

●   20.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reluarea procedurilor legale privind pretransferul-completare!

●   20.04.2016    Precizări alegeri

●   20.04.2016    Zile libere oficiale Paști

●   20.04.2016    Inspectoratul pentru Situații de Urgență "HOREA" al județului Mureș recrutează candidați pentru a participa la concursul de admitere în instituții de formare inițială a personalului militar

●   20.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Comisii bacalaureat

●   20.04.2016    Concurs județean de creație plastică și vizuală "Simbol și tradiție"

●   20.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul ședinței de pretransfer

●   20.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reluarea procedurilor legale privind pretransferul!

●   20.04.2016    Imagini - Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Matematică Tg. Mureș

●   19.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Va rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   19.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la alegerile locale

●   18.04.2016    În atenția directorilor și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - Festivalul jocurilor de mișcare "Fanteziile jocului"

●   18.04.2016    În atenția directorilor și a contabililor șefi - termenul de depunere al situațiilor financiare

●   18.04.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - CleanWood CO2

●   18.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la alegerile locale

●   18.04.2016    Concurs Județean "Istoria - cea dintâi carte a unei nații"

●   15.04.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Curs Vocațional de protecția consumatorilor

●   14.04.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente privind concursul de titularizare 2016

●   14.04.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente privind concediile fără plată 2016-2017

●   14.04.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente privind suplinirea prin continuitate cu note peste 7,00

●   14.04.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente privind suplinirea prin continuitate cu note între 5,00 -6,99

●   14.04.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente privind stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcţia de personal didactic cu 01.09.2016.

●   14.04.2016    Propuneri de Centre pentru examenul de bacalaureat

●   13.04.2016    Informatică didactică în limba română - Program Master - UBB Cluj

●   13.04.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul internațional "CHANTS, SONS SUR SCENE"

●   13.04.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză din zona Reghin - formare continuă

●   13.04.2016    În atenția directorilor - Acțiune curățenie generală de primăvară

●   13.04.2016    Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar

●   13.04.2016    Conferința cu participare internațională "Creativitate și inovație în educație"

●   13.04.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - Modificare data de organizare a festivalului jocurilor de mișcare pentru elevii claselor I

●   13.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - Concurs Național "Europa în școală"

●   12.04.2016    Rezultate finale la Concursul de chimie Petru Poni

●   12.04.2016    În atenția profesorilor de chimie - "Drumul spre meserie, prin chimie"

●   12.04.2016    Protocol Situații de urgență

●   11.04.2016    Protocol de colaborare ONG-ISJ

●   11.04.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și Literatura Română/Latină - Ședință de lucru loturi naționale

●   11.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - proiectul Zi de zi de ziua Națională a tineretului

●   08.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - Competiția Națională "Olimpiadele Kaufland"

●   08.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - Concurs Național "Tinere condeie"

●   08.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi - Concurs Național de Reviste Școlare

●   08.04.2016    Proiectul "Rose" - privind învățământul secundar

●   07.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bursa Kronospan

●   07.04.2016    Rezultatele concursului de Geografie "Mari exploratori geografici"

●   07.04.2016    Concursul "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   07.04.2016    9 mai Ziua Europei, printr-un concurs intitulat "EU & UE"

●   07.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   07.04.2016    Apelul pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii în învățământul gimnazial

●   07.04.2016    Invitație Concurs Județean de recitare "Poezia comoară din sufletul meu"

●   06.04.2016    Referințe Concursul de chimie "Petru Poni"

●   06.04.2016    Sedință de instruire a elevilor calificați la etapale naționale ale olimpiadei de chimie, fizică și Științele Pământului

●   06.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Rezultate după contestații la Olimpiada de Tehnologia Informației (OTI)

●   06.04.2016    Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor întreținere(2 posturi) - Colegiul Economic "Transilvania" Tg.Mureș

●   06.04.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Colegiul Economic "Transilvania" Tg.Mureș

●   06.04.2016    Rezultate olimpiada satelor mureșene "Conf.dr.Adrian Petrescu" - etapa județeană

●   06.04.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Bahnea

●   05.04.2016    Notă Euro200 - 2016

●   04.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a profesorilor de fizică chimie - "Târg al Științelor"

●   04.04.2016    Rezultatele concursului județean de limba maghiară Kis nyelvművelő(Micul lingvist") clasa a IV-a

●   04.04.2016    Concursul Național de îndemânare pe bicicletă - Cupa DHS

●   04.04.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Revenire - Rezultate la Olimpiada de Tehnologia Informației (OTI), faza județeană

●   04.04.2016    Concursul regional de creație literară "Festivalul Poeziei cu Formă Fixă"

●   04.04.2016    Preluare manuale clasele I-II-III

●   04.04.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor (0.5 normă)- Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vânători

●   04.04.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Tîrgu Mureș

●   01.04.2016    Graficul probei practice/orale pentru pretransfer

●   01.04.2016    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   01.04.2016    Lista cu punctajele cadrelor didactice pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

●   01.04.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   31.03.2016    Revenire - Rezultatele concursului județean Regemondo verseny - Lumea legendelor, clasa a III-a, an școlar 2015-2016

●   31.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Seminar de formare pe problematica Holocaustului - Israel

●   31.03.2016    Lista unităților de învățământ particulare autorizate/ acreditate de nivel preuniversitar care funcționează în județul Mureș în anul școlar 2015-2016

●   31.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instructaj pentru elevii calificați la Olimpiadele Naționale de Istorie și Științe socio-umane

●   31.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației (OJTI) - Profesori supraveghetori și evaluatori

●   31.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a profesorilor de Geografie - Rezultatele finale la Concursul Școlar Național "Terra", etapa județeană

●   30.03.2016    Invitație - Concurs Regional - Interjudețean de educație ecologică "S.O.S TERRA"

●   30.03.2016    Comunicat - Sesiune Științifică

●   30.03.2016    În atenția directorilor unităților și a profesorilor de informatică liceu - Referințe Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației (OJTI)

●   30.03.2016    Rezultatele la Olimpiada Animatorilor - etapa județeană

●   30.03.2016    Invitație Festivalul-Concurs Național de Artă Plastică "Hristos a înviat"

●   30.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Tg.Mureș

●   30.03.2016    În atenția cadrelor didactice - deciziile de la etapa de transfer pentru restrângere de activitate de eliberează în perioada 31.03-01.04.2016 între orele 9,00-14,00 la secretariatul ISJ.

●   30.03.2016    Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare pentru etapa a II-a!

●   29.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a profesorilor de Chimie - Concursul Județean "Drumul spre meserie, prin chimie"

●   29.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate la Olimpiada "Științele Pământului", etapa județeană

●   29.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Oferta educațională a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și a Universității "Transilvania" din Brașov pentru anul 2016

●   29.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Simpozionul interjudețean "Imaginea publică a Monarhiei în România 1866-1974"

●   29.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană modernă - Rezultate finale la Olimpiada de Limba germană modernă, etapa județeană

●   29.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   28.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări excursii.

●   28.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - liceu, Olimpiada de limba engleză rezultate finale dupa proba B

●   28.03.2016    În atenția profesorilor de chimie - Concursul de chimie "Petru Poni", etapa județeană.

●   25.03.2016    Înscrierea în învățământul primar - Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare dupa etapa I

●   25.03.2016    Înscrierea în învățământul primar - Cereri nesolutionate dupa etapa I

●   25.03.2016    Înscrierea în învățământul primar - Lista locurilor libere după etapa I

●   25.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul de Geografie "Mari exploratori geografici"

●   25.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări legate de contextul electoral 2016

●   25.03.2016    Concursul județean de matematică KOBAK - modificare dată de organizare

●   25.03.2016    Revenire - Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK, modificare dată de organizare

●   25.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - completare date suplimentare privind avizele PSI!

●   24.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   24.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea, interzicerea și eliminarea segregării

●   24.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - a VI-a ediție a "Taberei de film"

●   23.03.2016    Campania socială Schimbă o viață

●   23.03.2016    Rezultate finale ale elevilor participanți la olimpiada de geografie

●   23.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Liceul Vocațional de Artă TG.Mures

●   23.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație relație România - Ucraina!

●   23.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - etapa judetețeană a Concursului național de îndemanare pe bicicletă Cupa DHS

●   23.03.2016    Rezultate finale la concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici

●   23.03.2016    Rezultate finale Olimpiada Județeană de Matematică

●   23.03.2016    Rezultate finale la concursul de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   23.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - seminar de formare dedicat cadrelor didactice și directorilor

●   23.03.2016    Rezultatele finale la concursul de Religie în Limba maghiară

●   23.03.2016    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba engleza - Proba B a olimpiadei județene de Limba engleză

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Grafic preluare dosare pentru etapa de pretransfer prin consimțământ 2016, modificat

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - condițiile specifice avizate pentru etapa de pretransfer prin consimțământ 2016, se pot ridica de la secretariat ISJ Mureș și se afișează la avizierul unității.

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Religie - Rezultate finale la faza județeană a Concursului Național Interdisciplinar de Limbă și Literatură Română și Religie "Cultură și spiritualitate românească"

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea în clasa pregătitoare - etapa I, faza II

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional Concurs de cultură și interpretare literară "Romulus Guga - scriitorul și omul"

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Precizări privind organizarea și desfășurarea Concursului "Cultură și civilizație în România"

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Clasa pregătitoare

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Tehnologia Informației (OTI), faza județeană

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean Mesemondo verseny - Micul povestitor, clasa a II-a, an școlar 2015-2016

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean Versmondo verseny - Lumea poeziei, clasa a III-a, an școlar 2015-2016

●   22.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean Regemondo verseny - Lumea legendelor, clasa a III-a, an școlar 2015-2016

●   21.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate - Concurs testare martie 2016 (secțiunea 2015-2016) posturile au fost actualizate după ședința publică din 21.03.2016.

●   21.03.2016    Comanda manuale clasele V-X

●   21.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian

●   18.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - expoziția cu produsele finale ale proiectelor derulate de unitățile școlare

●   18.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - apel pentru constituirea grupului de formatori pentru programul Erasmus+

●   18.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Curs de formare în procesul de design și management al activităților de învățare pentru proiecte

●   18.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Concursul "IncluderE+/Parteneriate"

●   18.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Concursul "IncluderE+/Mobilitate"

●   18.03.2016    Rezultate simulare examen bacalaureat

●   17.03.2016    In atentia profesorilor de Limba si Literatura Romana! Invitatie - Luni, 21 martie - Ziua Internationala a Poeziei

●   17.03.2016    Reamintire!Concurs de scenete "Parol, chiar eu l-am jucat." Termen inscriere: 21 martie 2016

●   17.03.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Română și Religie - Cultură și spiritualitate românească

●   17.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor SNAC

●   17.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Tg.Mureș

●   17.03.2016    EXTREM DE URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ - PSI!

●   16.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - zona Tg.Mureș - cerc pedagogic

●   16.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba maghiară gimnaziu - Concurs de limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   16.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - Modificare data de organizare a festivalului jocurilor de mișcare pentru elevii claselor I

●   16.03.2016    Activități interactive și exerciții demonstrative prin programul "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!" - organizate de Colegiul Militar Național "Mihai Viteazul" Alba Iulia

●   16.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercuri metodice ale directorilor

●   16.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați zilnic adresele trimise pe e-mailul școlii, de mai multe ori, pe toată durata programului de lucru

●   15.03.2016    Rezultate finale la Concursul de limba germană maternă - etapa județeană

●   15.03.2016    Preluare ștampile

●   15.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică

●   15.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Biologie,Geografie, Chimie și Fizică - Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului", etapa județeană

●   15.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Geografie - Concursul Național de Geografie "Terra", etapa județeană

●   15.03.2016    Dispozitia MENCȘ nr.423/15.03.2016 - Începând cu data de 16 martie 2016 se interzice fumatul în unitățile de învățământ!

●   15.03.2016    Târg educațional în perioada 1-3 aprilie 2016

●   15.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil - Școala Gimnazială Viișoara

●   15.03.2016    Rezultatele finale la Olimpiada Județeană de Științe Socio-Umane - după contestații

●   15.03.2016    Rezultatele finale la Olimpiada Județeană de Istorie - după contestații

●   15.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate - Concurs testare martie 2016 (secțiunea Mobilitatea personalului didactic 2015-2016 lista posturilor actualizată 16.03.2016 - ora 8,30)

●   15.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Picnicuri poetice francofone Haikunoi

●   15.03.2016    Comanda de manuale pentru anul școlar 2016-2017 - retipăriri (cu catalog)!

●   15.03.2016    Rezultate Olimpiada de limbi romanice - faza județeană

●   15.03.2016    Serviciul Județean Anticorupție - activități de prevenire destinate elevilor de liceu din clasele terminale prin programul "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   15.03.2016    Rezultate Olimpiada Națională "Universul Cunoașterii prin lectură " - etapa județeană clasele V-VIII

●   14.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Școala Gimnaziala Neaua

●   14.03.2016    Zilele porților deschise la Universitatea Petru Maior Tg.Mureș

●   14.03.2016    Precizări privind concursul gradației de merit

●   14.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică și chimie - cerc pedagogic zona Luduș

●   14.03.2016    Rezultate olimpiada informatică - înainte de contestații

●   14.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a II-a și a III-a - (comanda va fi depusă și pe suport de hârtie până în data de 18.03.2016)!

●   14.03.2016    Rezultatele la Olimpiada Județeană de Istorie - înainte de contestații

●   14.03.2016    Unitățile de învățământ din lista atașată sunt rugate ca în regim de urgență să ridice corespondența de la secretariatul Inspectoratului Școlar județean Mureș, camera 104!

●   10.03.2016    Subiecte și bareme simulare examen bacalaureat

●   10.03.2016    Etapa județeană a Sesiunii de Comunicări Științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   10.03.2016    Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   10.03.2016    Concurs județean de chimie - Drumul spre meserie, prin chimie

●   10.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate finale la Olimpiada de Religie Ortodoxă - faza județeană

●   10.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de eseuri Olimpiada Voluntarilor

●   10.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Deaj

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Istorie, etapa județeană

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercurile metodice ale directorilor

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică/ Învățători, secția maghiară - Festivitatea de premiere a Concursului de Matematică "Zrinyi Ilona"

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de Matematică - faza județeană, clasele V-XII

●   09.03.2016    Precizari excursii perioada 18-22 aprilie 2016 - programul "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   09.03.2016    În atenția directorilor si a personalului didactic/didactic auxiliar - Program preluare dosare gradații de merit

●   09.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Col.Naț. Unirea Tg.Mureș

●   09.03.2016    Festivalul de Teatru-dezbatere Happy Hippo Show - Colegiul Național Al.Papiu-Ilarian Tg.Mureș

●   09.03.2016    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei Satelor Mureșene "Conf.Dr. Adrian Petrescu"

●   09.03.2016    Referințe: Olimpiada de informatică , Faza Județeană - repartizarea candidaților

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - ocuparea funcțiilor de conducere

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Concursul Național "Made for europe"

●   08.03.2016    Rezultate finale la concursul de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen" - etapa județeană

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Competiția națională "Școala Europeană"

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Concursul național "Tinerii dezbat"

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - propuneri de parteneriat

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Campionatul Național de Fotbal Unificat în 7

●   08.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul Francofoniei - Ediția a VIII-a

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Germană modernă - Olimpiada județeană de Limba Germană modernă

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză și Italiană - Olimpiada județeană de Limbi Romanice

●   08.03.2016    Elevii calificați la concursul județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura Română - etape naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții în cadrul ONSS

●   08.03.2016    Planificarea cercurilor pedagogice - învățământ preprimar - secția maghiară

●   08.03.2016    Planificarea cercurilor pedagogice - învățământ preprimar - secția română

●   08.03.2016    În atenția directorilor - condiții specifice pentru pretransfer prin consimțământ.

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind pretransferul 2016.

●   08.03.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind art. 253.

●   07.03.2016    Rezultatele obținute la faza județeană a olimpiadei de limba franceză și italiană

●   07.03.2016    Rezultate finale ale elevilor participanți la etapa județeana a Olimpiadei de Biologie

●   07.03.2016    Rezultate obținute la etapa județeana a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie

●   07.03.2016    Rezultate olimpiada de Religie Ortodoxă

●   07.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Școala gimnazială Chețani

●   07.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Colegul Meu/Colega Mea

●   07.03.2016    Festivalul internațional de creație și interpretare "Ana Blandiana" Ediția a V-a

●   07.03.2016    Concursul Național de Creație Literară Ion Creangă Ediția XI

●   07.03.2016    Graficul pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate

●   07.03.2016    Lista cu punctajele cadrelor didactice pentru soluționarea restrângerii de activitate începând cu 01.09.2016

●   07.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - am trimis pe e-mail adresa referitoare la completarea prezenței și a rezultatelor în aplicația SIIIR(termenul pentru prezență este zilnic pâna la ora 13:00)!

●   07.03.2016    Calendarul activităților educative Naționale, regionale și interjudețene

●   07.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat la Liceul Teoretic Samuil Micu Sărmașu

●   07.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor curățenie - Grădinița cu program normal nr.1 Sărmașu

●   07.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor curățenie - Șc. Gimn. Balda (com.Sărmașu)

●   07.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național "Alege!Este dreptul tău"

●   07.03.2016    Caledarul Activităților Educative Județene 2016

●   07.03.2016    Rezultate la olimpiada de științe socio-umane , etapa județeană înainte de contestații

●   04.03.2016    În atenția cadrelor didactice - Deciziile de întregire și completare de catedră pe perioadă NEDETERMINATĂ se ridică de la secretaritul ISJ Mureș în perioada 7-11 martie 2016 între orele 9,00-14,00 (personal cu CI).

●   04.03.2016    În atenția directorilor - Verificare macheta Proiect Lapte și corn, conform precizărilor din adresa atașată!

●   03.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Col.Naț. Unirea Tg.Mureș

●   03.03.2016    Olimpiada Națională de Limba și literatura rromani - faza județeană

●   03.03.2016    În atenția directorilor - prevenirea și limitarea fenomenului îmbolnăvirilor respiratorii și digestive

●   03.03.2016    În atenția directorilor - premiu de recompensa "Prix Unesco - Japon d'education an vue du developpement durable 2016"

●   03.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale - Chimie

●   02.03.2016    Comunicat de presa - burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală

●   02.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de religie reformată/romano-catolică/unitariană - Concurs de religie

●   02.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba germană - Concurs de limba și literatura germană maternă

●   02.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Concurs de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   02.03.2016    Invitație la spectacol - "Copiii în primăvara profesorilor"

●   02.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de instalator/fochist - Liceul Tehnologic nr.1 Ludus

●   02.03.2016    Festival Județean de Teatru - Liceu - Vreau să fiu actor! Ediția I

●   02.03.2016    Referințe privind programul "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   02.03.2016    Apel către organizațiile non-guvernamentale să se implice în desfășurarea programului "Școala altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!"

●   02.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național de proiecte antidrog "Împreună"

●   02.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceale și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni

●   02.03.2016    Concurs județean de teatru - pentru elevii din palate și cluburi ale copiilor, gimnazii si licee

●   02.03.2016    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei de Matematică

●   02.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - consfătuirea responsabililor de comisii metodice

●   02.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - referințe ONSS

●   02.03.2016    Rezultate finale - Etapa județeană a olimpiadei de chimie

●   01.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică

●   01.03.2016    În atenția directorilor - Concursul Călătoria mea multiculturală este "Meseriile tradiționale ale minorităților"

●   01.03.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Școala Gimnazială Teleki Domokos Gornești

●   01.03.2016    Rezultate finale Olimpiada de Limba și literatura română, cls. IX-XII - etapa județeană

●   01.03.2016    Rezultate finale- Olimpiada de Lb. şi literatura română, cls. V-VIII, etapa judeţeană

●   01.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Va rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - Precizări rezultate simulare Evaluare Națională la clasa a VIII-a!

●   01.03.2016    Informare - U.M. 01752 Sighișoara organizează o zi de școală altfel în data de 20.04.2016

●   01.03.2016    Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK

●   01.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale - etapa județeană

●   01.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire la adresa 730/17.02.2016 - verificati și adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   01.03.2016    Concurs Național de literatură și jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-play"

●   01.03.2016    În atenția directorilor - Precizări simulare Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a

●   01.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Română și Religie - Cultură și spiritualitate românească

●   01.03.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada " Universul cunoașterii prin lectură" - etapa județeană

●   01.03.2016    Fișe de înscriere pentru admiterea în învățământul licel și în învățământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2016-2017

●   29.02.2016    Anunt privind oferta educațională pentru Academia Tehnică Militară

●   29.02.2016    Reaminture - În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Olimpiada locală de matematică a satelor Mureșene

●   29.02.2016    Rezultate finale Olimpiada de limba Latină

●   29.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Olimpiada județeană

●   29.02.2016     Istorie - A doua ediție a concursului național "Locuri ale memoriei în localitatea ta"

●   29.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Olimpiada de Istorie faza județeană

●   29.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - Liceul Tehnologic Iernut

●   29.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Șc.Gimn.Radu Popa Sighișoara

●   29.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind Legea nr. 248/2015 sau ,,Legea Fiecare Copil la Grădiniță”

●   29.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevi înscriși în clasa I, conform Procedurii nr.27376 din 12.02.2016!

●   29.02.2016    Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare pentru etapa I!

●   26.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Analiza rezultatelor obținute la simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   26.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Protecției Civile

●   26.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   26.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Propuneri de parteneriate

●   25.02.2016    Lista posturilor care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2016

●   25.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Liceul Tehnologic Sfântul Gheorghe din Sângiorgiu de Pădure

●   25.02.2016    Olimpiada zonală a Corurilor de Gimnaziu

●   25.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație microbuze școlare!

●   24.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de geografie - cerc metodic zona Reghin

●   24.02.2016    Rezultate etapa județeană a Olimpiadei de geografie și a concursului școlar de geografie "Terra"

●   24.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - șc.gimn. Augustin Maior Reghin

●   24.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - condițiile specifice avizate pentru etapa de transfer pentru restângere de activitate 2016, se pot ridica de la secretariat și se afișează la avizierul unității.

●   23.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare Evaluare Națională la clasa a VIII-a -Subiecte și bareme Matematică

●   23.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie Ortodoxă și Romano-Catolică - Etapa județeană a Olimpiadei de Religie

●   23.02.2016    Raport de analiză al ISJ Mureș pe semestrul I, an școlar 2015-2016

●   23.02.2016    Rezultate olimpiada județeană de fizică

●   23.02.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Webinare Erasmus+

●   23.02.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - proiecte și rezultate Erasmus+

●   23.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Va rugăm să verificați adresa de e-mail a școlii!

●   23.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Festivalul Național Școlar de Creativitate și inventică INOVAFEST

●   23.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Ordin 3140/2016 privind aprobarea competițiilor școlare care se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2015-2016

●   23.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Modificare date de organizare concursuri școlare - secția maghiară, învățământ primar

●   23.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo", clasa a IV-a, an școlar 2015-2016

●   22.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare Evaluare Națională la clasa a VIII-a -Subiecte și bareme Limba și literatura română

●   22.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Solicitare situație privind actele de violență școlară înregistrate în semestrul I al anului școlar 2015-2016

●   22.02.2016    În curs de actualizare - Înscrierea în învățământul primar 2016!

●   22.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Precizări privind organizarea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017!

●   22.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie

●   22.02.2016    

●   22.02.2016    În atenția unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Calendarul competițiilor din cadrul ONSS și Olimpiada gimnaziilor - ediția 2015-2016

●   22.02.2016    În atenția unităților de învățământ - Procedurile, fișele de autoevaluare, numărul de gradații de merit pentru Concursul de acordare a gradației de merit - sesiunea 2016

●   19.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate, lista posturilor pentru concursurile din februarie 2016 (fișier actualizat, 19.02.2016 ora 14.30)

●   19.02.2016    Graficul probei practice pentru Completare de catedră la titulari

●   19.02.2016    În atenția directorilor, a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   18.02.2016    În atenția directorilor - Concursul Național pe teme de protecția consumatorilor "Alege! Este dreptul tău"

●   18.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții la nivel județean în cadrul ONSS-2016 și Olimpiada Gimnaziilor

●   18.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba germană modernă - Cerc pedagogic zona Mureș

●   18.02.2016    În atenția directorilor - Mâine 19.02.2016 va fi încă o simulare tehnică la Evaluare Națională - vă rugăm asigurați prezența persoanelor de contact!

●   18.02.2016    GRAFICUL ȘEDINȚEI PUBLICE - Completare de catedră titulari pentru anul școlar 2016-2017

●   18.02.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind transferul pentru restrângere de activitate 2016.

●   17.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a II-a - Festivalul județean al jocurilor de mișcare

●   17.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Organizarea și desfășurarea Olimpiadei Județene de Informatică

●   17.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea gratuită de produse lactate și de panificație pentru elevi pentru anul școlar 2016-2017

●   17.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv

●   17.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să verificați adresa de e-mail, am trimis noi precizări legate de simularea tehnica de azi!

●   17.02.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de limba latină

●   17.02.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română clasele IX-XII

●   17.02.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română clasele V-VIII

●   16.02.2016    Rectificare - În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de analiză - 23.02.2016, ora 12.00!

●   16.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic, zona Mureș

●   16.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - vă rugăm verificați adresa de e-mail, am trimis noi precizări legate de proiecte

●   15.02.2016    Proiect educational - "Parol, chiar eu l-am jucat"

●   16.02.2016    Lista posturilor vacante rezervate pentru 2016-2017 a fost actualizată azi 16.02.2016 ora 11,30, vă rugăm să verificați link-ul transmis ieri. După ora 12,00, trimitem fax de finalizare și nu se mai pot face modificări.

●   16.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză și Limba Italiană - Olimpiada Județeană de Limbi Romanice

●   16.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ care au clasa a -VIII-a - vă rugăm să asigurați prezența persoanei de contact pentru simularea tehnică la evaluare națională în data de 17,18 februarie începând cu orele 11:00

●   16.02.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice ce au depus dosar de echivalare a studiilor în anul școlar 2015-2016

●   15.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Șc. Gimn. Sâncraiu de Mureș

●   15.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a școlii - precizări privind simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a!

●   15.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedură pentru înregistrarea prezenței la grădiniță în unitățile de învățământ care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

●   15.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Olimpiada de științe socio-umane, faza județeană

●   15.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane care vor susține examenele pentru obținerea gradelor didactice I și II, seriile 2015-2018

●   15.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de îngrijitor școală - Lic. Tehn. Electromureș Tg.Mureș

●   12.02.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Concursul Național "Desenăm, ne jucăm - circulație învățăm!"

●   12.02.2016    Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2015 - 2016

●   12.02.2016    În atenția directorilor - Alocații Susținere Familială, absențe nemotivate pentru semestrul I an școlar 2015-2016!

●   11.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației

●   11.02.2016    În atenția directorilor - condiții specifice pentru transfer prin restrângere de activitate

●   11.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - etapa județeană a Olimpiadei de Fizică

●   11.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Geografie - etapa locală a Concursului Național de Geografie "Terra" și Olimpiada de geografie

●   11.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții ONSS și Olimpiada gimnaziilor

●   11.02.2016    În atenția directorilor - completare date referitoare la numărul de copii din grădinițele cu program normal

●   11.02.2016    Programe Junior Achievment pentru dezvoltarea abilităților pentru viață și profesie

●   11.02.2016    Comandă manuale școlare - referitor la adresa 85/09.02.2016

●   11.02.2016    În atenția directorilor și a contabililor - verificare plăți navete

●   11.02.2016    Olimpiada la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii " - etapa județeană

●   11.02.2016    Reamintire - Date statistice la finalul semestrului I în aplicația SIIIR(Sc3) - Va rugam ca pana la ora 10 să introduceți datele și să apăsați butonul Finalizează școala!

●   10.02.2016    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Rezultate concurs "Public Speaking Competition"

●   10.02.2016    Date de desfășurare a competiției de baschet , fete-băieți, nivel regional în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor 2016

●   10.02.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - proiect național "Mesajul Meu Antidrog"

●   10.02.2016    Reamintire - Date statistice la finalul semestrului I în aplicația Siiir(Sc3) - Va rugam ca pana la ora 10 să introduceți datele și să apăsați butonul Finalizează școala!

●   10.02.2016    Manuale școlare clasele I-II-III - Matematică/științe ale naturii

●   10.02.2016    Concurs județean "Emoțiile primăverii"

●   09.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Centru școlar pentru educație incluzivă nr.1 Tg.Mureș

●   09.02.2016    Sesiune de referate științifice "Instrumente ale managementului"

●   05.02.2016    În atenția directorilor, a elevilor și a profesorilor de limba și literatura română: INVITAȚIE Lansare de carte: Mircea Cartarescu - "Solenoid" Joi, 11 februarie, ora 17.00, Aula Magna - Universitatea "Petru Maior" Tg. Mureș

●   05.02.2016    Revenire adresa 43/03.02.2016 - Ștampile

●   05.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Sc.Gimn Europa Tg. Mureș

●   05.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Sc.Gimn. Ațintiș

●   05.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Sc.Gimn. Vînători

●   05.02.2016    Date statistice la finalul semestrului I în aplicația Siiir(Sc3)!

●   04.02.2016    În atenția directorilor și a CONTABILILOR - Completare date financiare - Bugete în aplicația SIIIR

●   04.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de îngrijitor școală - Liceul Vocațional de Artă Tg.Mureș

●   04.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Liceul Vocațional de Artă Tg.Mureș

●   04.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Olimpiada locală de matematică

●   04.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Olimpiada locală de matematică a satelor Mureșene

●   04.02.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) februarie 2016 (grafic de concurs, model transmitere posturi, lista posturilor centralizată conform comunicărilor, alte documente)

●   04.02.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - date privind Activitatea Educativă dedicată Săptămânii Educației Globale

●   03.02.2016    HG nr. 15/2016 - aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 248/2015 - stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

●   03.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică - Olimpiada Județeană de Informatică

●   03.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică - Concursul InfoMatrix 2016

●   03.02.2016    Notificare plan cadru

●   03.02.2016    Lista cadrelor didactice menținute/respinse în activitate ca titular peste vârsta standard de pensionare în anul școlar 2016-2017

●   03.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - înscriere elevi la concursul alternativ "Regemondo verseny -lumea legendelor" pentru clasa a III-a

●   03.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - înscriere elevi la concursul zonal de matematică Kobak pentru clasa a IV-a

●   03.02.2016    În atenția directorilor - plată ștampile

●   03.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian

●   03.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar IA - Scoala Gimnazială Illyés Lajos Sovata

●   03.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Colegiul Silvic Gurghiu

●   03.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Liceul Tehnologic Vasile Netea Deda

●   03.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - sc.gimn. Apold

●   03.02.2016    Precizări referitoarte la organizarea și desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale /atestare a competențelor profesionale ale absolvenților din învățământul preuniversitar

●   03.02.2016    Precizări la Metodologie-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale, aprobată prin OMECTS nr.5575/7.10.2011

●   03.02.2016    Rezultatele finale la etapa zonală a Olimpiadei de lb. și literatura română - gimnaziu

●   02.02.2016    Precizări privind programul Școla Altfel

●   02.02.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - desfasurarea competiției de baschet

●   02.02.2016    Situație elevi aflați în abandon școlar

●   02.02.2016    Reamintire - În atenția directorilor - Situație absenteism la sfîrșitul semestrului I

●   01.02.2016    Rezultate finale la olimpiada de biologie - etapa locală

●   01.02.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și Literatura română - Festivalul municipal de teatru "Minunata lume de teatru" : înscrieri la adresa de e-mail minunata_lumeascenei@yahoo.com

●   01.02.2016    În atenția directorilor si a responsabililor siiir - evoluția demografică

●   01.02.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - exerciții de simulare a situațiilor de urgență

●   01.02.2016    Convocare informaticieni!

●   01.02.2016    Rezultate la olimpiada de istorie faza locală

●   01.02.2016    Simulări examene naționale

●   01.02.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor curățenie școală - sc.gim. Iernut

●   29.01.2016    În atenția directorilor ,a consilierilor educativi și a președintelui Consiliului Elevilor - date de contact

●   29.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   29.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   29.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician - Școala gimnazială Liviu Rebreanu Tg.Mureș

●   29.01.2016    Anunț verificare sisteme de alarmare la nivelul localităților din județul Mureș

●   29.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie dedicat adolescentilor și liceenilor "New Drama"

●   29.01.2016    Reamintire - În atenția directorilor - Situație absenteism la sfîrșitul semestrului I

●   29.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală 0.5 normă Sânpetru de câmpie

●   29.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi pe funcție de îngrijitoare sc.gim.Miron Neagu Sighișoara

●   29.01.2016    În atenția directorilor - vă rugăm să verificati adresa de e-mail si sa faceti demersurile necesare pentru a verificarea și corectarea planului de școlarizare 2016-2017

●   28.01.2016    În atenția profesorilor de învățământ primar secția maghiară - Concursul Național de pentatlon

●   28.01.2016    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - schimb de experiență

●   28.01.2016    În atenția directorilor - vă rugăm urgentați și sprijiniți introducerea în siiir a planului de școlarizare pentru anul 2016-2017 (mai sunt 52 de unități care nu au finalizat)

●   28.01.2016    În atenția directorilor - pe adresa de e-mail a unității am trimis link-ul pentru verificarea Certificatului SSL și a persoanelor de contact pentru descărcarea subiectelor la examene naționale - Termen 28.01.2016 ora 16:00!

●   27.01.2016    Concursul internațional Public Speaking Cempetition - Faza județeană

●   27.01.2016    Rezultatele Concursului de Limba engleză Keep In Touch

●   27.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - situație abandon!

●   27.01.2016    Precizări privind desfășurarea olimpiadei școlare - educație tehnologică 2016

●   27.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - stadiul realizării activităților

●   26.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - protecție și educație pentru copiii afectați de migrația economică a părinților

●   26.01.2016    Cerere completare normă titular 2016-2017, depunere dosare 17-18 februarie 2016 între orele 9,00-13,00.

●   26.01.2016    Cerere întregire norma didactică 2016, termen 28.01.2016 ora 12,00.

●   26.01.2016    În atenția directorilor - lista unităților care nu au transmis personalul didactic care îndeplinește vârsta de pensionare

●   26.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - date acțiuni

●   25.01.2016    Precizări referitoare la comanda de manuale

●   25.01.2016    Rezultate șah - ONSS și Olimpiada Gimnaziilor - etapa județeană

●   25.01.2016    Competiții ONSS și Olimpiada Gimnaziilor

●   25.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățamant care au în subordine grădinițe - sesiune de informare privind modul de implementare a programului de interes național reglementat prin legea 248/2015

●   25.01.2016    În atenția directorilor - Situația elevilor peste 18 ani care au fost exmatriculați, retrași sau cu abandon

●   25.01.2016    Precizări privind completarea formulalelor actelor de studii - Certificate de calificare nivel 3 si 4

●   22.01.2016    În atenția directorilor - Lista consorțiilor școlare 2016-2017

●   22.01.2016    În atenția directorilor și a cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru gradul didactic I 2016-2018 - Precizări

●   22.01.2016    În atenția directorilor - Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a II-a și a III-a

●   21.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacant de îngrijitoare - Grădinița cu Program prelungit Nr. 16 Tîrgu Mureș

●   21.01.2016    În atenția directorilor - Distribuirea de rechizite școlare pentru anul școlar 2016-2017

●   20.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Biologie - etapa locala a Olimpiadei de Biologie

●   20.01.2016    Programe de conversie profesională

●   20.01.2016    Precizările privind tipul actelor de studii care se vor elibera absolvenților preuniversitar , promoția 2016

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Geografie - Cerc metodic, zona Reghin

●   19.01.2016    Rezultate finale concurs de limba maghiară "Implom Jozsef" etapa județeană

●   19.01.2016    Următoarele unități sunt rugate să verifice adresele de e-mail și să facă demersurile necesare pentru cele cerute referitor la euro200: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE N. POPESCU" VÂNĂTORI - LICEUL TEHNOLOGIC BAND - ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLD

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Festivitate de premiere a Concursului Național de Matematică Lumina Math

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Concursului Județean de Matematică "Simon Petru" - Rezultate, subiecte, bareme

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Național de Matematică LuminaMath

●   19.01.2016    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor istorie și științe socio-umane - cerc pedagogic zona Reghin

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru nivel gimnazial

●   19.01.2016    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - competitia "Premiul Charlemagene pentru tinerii europeni"

●   18.01.2016    În atenția directorilor și a contabililor - situații financiare

●   18.01.2016    În atenția directorilor - SIIIR - Actualizare decizii administratori IT

●   18.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Schimbări de date ale competițiilor ONSS 2016

●   18.01.2016    În atenţia directorilor - preluare drapele de la depozitul de manuale

●   18.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer categoria D pentru micrtobuz școlar - C.s.e.i. nr.2 Tg.Mures

●   15.01.2016    OMENCS nr. 3069/14.01.2016 privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2015-2016

●   15.01.2016    În atenţia directorilor - numiri de refăcut.

●   15.01.2016    Toate unitățile de învățământ să verifice adresa de e-mail și să completeze datele cerute

●   15.01.2016    Consultare publică – propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII

●   15.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Ion Vlăduțiu" Luduș

●   15.01.2016    REAMINTIRE - În atenția unităților școlare cu clase pregătitoare și elevi din clasele I-VIII - macheta pentru organizarea procedurii de licitație privind furnizarea de mere elevilor!

●   14.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate, lista posturilor pentru concurs din ianuarie 2016 (actualizat 14.01.2016 ora 16.00, după ședința publică).

●   14.01.2016    Simpozion Național "Nu eticheta, nu discrimina, NU Uita"

●   14.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română clasele V-VIII

●   14.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de limba latină

●   14.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română clasele IX-XII

●   14.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Secretar cu studii superioare - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   13.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de - muncitor intreținere școală - 0,5 normă - Școala Gimnazială Apold

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română

●   13.01.2016    În atenția directorilor - dezbatere publică plan cadru!

●   13.01.2016    În atenția directorilor - Situație absenteism la sfîrșitul semestrului I

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Schimbări de date ale competițiilor de baschet la nivel județean

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică profil tehnologic - cerc pedagogic

●   13.01.2016    Criterii unice la nivelul judetului Mures - Activitatea metodica si stiintifica - Anexa2 punctul IV OMECS 5559/27.10.2015

●   13.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor ăcoală 0,5 normă - sc.gim. Sâncraiu de Mureș

●   13.01.2016    Curs de inițiere "taster" gratuit pentru cadre didactice

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de istorie zona Tg.Mureș - olimpiada de istorie-faza locală

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concurs județean de matematică "Simon Petru"

●   13.01.2016    În atenția unităților școlare cu clase pregătitoare și elevi din clasele I-VIII - macheta pentru organizarea procedurii de licitație privind furnizarea de mere elevilor

●   13.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ primar secția maghiară - concursul zonal "Micul povestitor"

●   13.01.2016    În atenția directorilor si a profesorilor de limba si literatura maghiara liceu - concursul "Implom József"

●   12.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la aplicarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar

●   12.01.2016    Invitație ziua culturii naționale - 15 ianuarie 2016

●   12.01.2016    Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvművelő"- clasa a IV-a

●   12.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs de traduceri "Plurilingvism"

●   12.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză nivel gimnazial - Olimpiada de limba franceză

●   12.01.2016    În atenția unităților de învățământ – curs acreditat evaluator titularizare și definitivat

●   12.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiecte educaționale ce vizează populația vulnerabilă

●   12.01.2016    Ordin nr. 5575/28.10.2015 privind aprobarea programelor pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

●   12.01.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   11.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - popularizare rugby-tag

●   11.01.2016    În atenția directorilor - Calendar in vederea avizarii C.D.Ș

●   11.01.2016    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor de religie pentru clasa I!

●   11.01.2016    În atenția directorilor și a profesorilor istorie și științe socio-umane - cerc pedagogic zona Reghin

●   08.01.2016    În atenția directorilor - Pregătire unități de învățământ

●   07.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar studii superioare - Școala Gimnazială Europa

●   07.01.2016    În atenția directorilor - Copii cu părinti plecați în străinătate

●   06.01.2015    În atenția directorilor - Sărbătorirea unirii principatelor române - 24 ianuarie 1859

●   06.01.2015    În atenția directorilor - verificare denumire unitate

●   05.01.2015    În atenția directorilor - normă profesori consilieri

●   04.01.2016    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) ianuarie 2016 - lista posturilor în curs de actualizare.

●   04.01.2016    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Colegiul Agricol "Traian Savulerscu" Tg.Mures

●   30.12.2015    În atenţia directorilor - Consorții școlare.

●   22.12.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Programe de conversie profesională la Universitatea din Pitești

●   22.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa I

●   21.12.2015    În atenția directorilor și a responsabilului de proiecte - Ghidul programului Erasmus+

●   21.12.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Programe de conversie profesională la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

●   21.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Noua structura a subiectelor pentru olimpiada de lb. si literatura romana - gimnaziu si liceu

●   21.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română si a elevilor calificati la etapa natipnala a OL-LAV - Anexa la regulament: Lista de Lecturi Obligatorii pentru etapa nationala OL-LAV

●   21.12.2015    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală 0.5 normă Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   18.12.2015    În atenția unităților de învățământ - Statistica privind sondarea optiunilor liceale a elevilor de cls a VIII a

●   18.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană

●   17.12.2015    În atenția directorilor și a responsabilului de proiecte - Seminar de informare/formare Erasmus+

●   17.12.2015    În atenția directorilor și a responsabilului de proiecte - Apel Național la Propuneri de Proiecte pentru proiectul Erasmus+

●   17.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați adresa de e-mail a unității!

●   17.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de biologie - Concurs de biologie "Simularea admiterii la UMF Tîrgu Mureș"

●   17.12.2015    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) ianuarie 2016

●   16.12.2015    Ordin MECS nr.5232/14.09.2015 privind studierea religiei

●   16.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de creație și interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul"

●   16.12.2015    Concursul de matematica "Simon Petru"

●   15.12.2015    În atenţia profesorilor de limba şi literatura română şi matematică! OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ - etapa judeţeană. REZULTATE FINALE. SUBIECTE. BAREME. REGULAMENT SPECIFIC.

●   15.12.2015    În atenția directorilor și a secretarelor- lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare până la 01.09.2016

●   15.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - sedințe de lucru privind mobilitatea personalului didactic în anul 2016

●   15.12.2015    În atenția directorilor - Antet documente oficiale

●   15.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Șezătoarea literară Din valurile vremei.....

●   14.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Liceul T. comuna Band

●   14.12.2015    Programul activităților grădinițelor din județul mureș - vacanța de iarnă

●   10.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - recensământ

●   10.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare - validare fișe

●   10.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   10.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Am trimis pe adresa de e-mail a școlilor lipsuri privind completarea în siiir a clădirilor și a sălilor!

●   10.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Parteneri Erasmus+ 2016

●   10.12.2015    Ordinul MECS nr. 5557/2015 - aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

●   10.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea unui post vacant de pedagog școlar - Lic. Vocațional Pedagogic Mihai Eminescu Tg.Mureș

●   09.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar 0.5 normă șc.gim. Deaj

●   09.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere 0.5 normă - șc.gimn.din Rușii Munți

●   09.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor la șc.gim.Acățari și șc.primară Corbești

●   09.12.2015    REAMINTIRE-În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică

●   08.12.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Festivitate aniversară

●   08.12.2015    În atenţia directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic zona Reghin

●   08.12.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de istorie/socio-umane - Noile regulamente elaborate de Minister pentru olimpiada de istorie si concursul "Memoria Holocaustului"

●   08.12.2015    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul Olimpiadelor și concursurilor școlare la Istorie și disciplinele socio-umane pentru anul școlar 2015-2016

●   08.12.2015    În atenţia directorilor - Winter Festival

●   08.12.2015    În atenţia profesorilor de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: OLIMPIADA DE LECTURĂ - LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ (LAV): Rezultate finale - etapa judeţeană (5 decembrie 2015). Subiecte. Bareme. Regulament specific

●   07.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne mebri în Consiliul Consultativ al ISJ pt. limbi moderne - ședință

●   07.12.2015    În atenția directorilor - precizări IPJ Mureș privind obiecte pirotehnice

●   07.12.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - C.A.E.R.

●   04.12.2015    Invitație concurs la Festivalul Județean de Colinde "Hristos se naște, îngerii cântă"

●   04.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor Sc.gim.Vasile Pop Grebenisu de Campie

●   04.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Grădinița Rândunica Tg.Mureș

●   04.12.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare grădiniță - 2 posturi

●   04.12.2015    În atenția directorilor și a profesorilor pentru învățământ primar - ridicare cărți

●   04.12.2015    În atenția directorilor - Adeverințe!

●   02.12.2015    În atenția directorilor - Concurs Național de Matematică Lumina Math

●   02.12.2015    În atenția directorilor - Convocare informaticieni

●   02.12.2015    În atenția directorilor - și a profesorilor de Limba Franceză, zona Sighișoara - Cerc pedagogic

●   02.12.2015    În atenția directorilor - și a profesorilor de Limba Franceză, zona Târnăveni - Cerc pedagogic

●   27.11.2015    Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare biologie-geografie 2015-2016

●   27.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 0,25 normă - Sc.gimn.Mărculeni

●   27.11.2015    Atentionare meteo cod galben

●   27.11.2015    Ridicare numiri în corpul național de experți în management educațional

●   27.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef - Colegiul Național Unirea

●   27.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Liceul cu program sportiv "Sz. Adalbert "Tg.Mureș

●   27.11.2015    În atenția directorilor - Adeverințe profesori pentru credite!

●   26.11.2015    În atenția directorilor - efective de preșcolari în SIIIR!

●   26.11.2015    În atenția directorilor - colinde

●   26.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor - proiecte ADFABER

●   26.11.2015    În atenția directorilor și a secretarelor/administratorilor financiari - Resurse Materiale(Cladiri) SIIIR!

●   25.11.2015    În atenția profesorilor de limba și literatura română! INVITAȚIE: Lansare de carte conf. univ.dr. CRISTIAN STAMATOIU! joi 26 nov. 2015, ora 17 la American Corner (fostul Hotel „Parc”; intrarea prin str. Primăriei nr.2).

●   25.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate, lista posturilor pentru concurs și centrele de concurs (actualizată) Posturile pentru publicare vor fi transmise cu minim 3 zile lucrătoare înainte de publicarea pe site.

●   25.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de matematică secția maghiară - Concursul Gimnaziilor și a Liceelor

●   24.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor - fochist - Colegiul Silvic Gurghiu

●   24.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de Chimie - Fizică zona Tîrgu Mureș - Cerc pedagogic

●   24.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de Limba Engleză, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   24.11.2015    În atenția directorilor - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   23.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de Matematică responsabili ai comisiilor metodice - Concurs interjudețean de matematică "Profu' de mate"

●   23.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de Limba Franceză, zona Luduș - Cerc pedagogic

●   23.11.2015    În atenția directorilor - Manifestări organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României

●   23.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant îngrijitor școală - Liceul teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   23.11.2015    Reamintire - În atenția directorilor si a profesorilor de istorie si geografie - zona Tg.Mureș- Activitate culturală sub forma de cerc pedagogic la Universitatea "Dimitrie Cantemir" Tîrgu-Mureș

●   23.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Campania Internațională "16 zile de luptă împotriva violenței"

●   23.11.2015    În atenția directorilor - Completare machete referitoare la calificative și sancțiuni!

●   23.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant secretar - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   23.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant îngrijitor școală - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   23.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   20.11.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare - declarație

●   20.11.2015    În atenția directorilor - anexe rețea

●   19.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare - sc.gim. Dacia Tg.Mureș

●   19.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de istorie si geografie - zona Tg.Mureș- Activitate culturală sub forma de cerc pedagogic la Universitatea "Dimitrie Cantemir" Tîrgu-Mureș

●   19.11.2015    În atenția profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Curs de formare - Fiecare cadru didactic va avea un exemplar al programei școlare de limba maternă maghiară cls. a III-a.

●   19.11.2015    În atenția directorilor - situație laboratoare de chimie , fizică , biologie

●   19.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie, fizică și laboranților școlari - legi

●   19.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef - Liceul Tehnologic "Electromureș"

●   19.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - șc.gim.Cuci

●   19.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală - șc.gim.Vătava

●   19.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică

●   19.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - CDȘ - (pe fax sau pe educativms@gmail.com)

●   18.11.2015    În atenția directorilor - lista posturilor ocupate la concursul din noiembrie 2015 (pentru codurile colorate cu galben nu s-a transmis conform OMEN 4959/2013 în termen de 3 zile rezultatul concursului/testării).

●   18.11.2015    În atenția directorilor - programul "Școala după Școală"

●   18.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a olimpiadei LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

●   18.11.2015    În atenția directorilor - preluare acte de studii obligatoriu!

●   18.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - "Ziua siguranței pe Internet 2016"

●   18.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - concurs de proiecte cu tema "Change your school"

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - notă privind programa pentru susținerea examenului național de definitivare

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte - Informare proiecte

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de lucru anuală a profesorilor documentariști și a bibliotecarilor

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machete - Proiect plan scolarizare 2016-2017

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au beneficiat de proiectul INTERNET ÎN ȘCOALA TA - inventar echipament(termen 19.11.2015)!

●   17.11.2015    În atenția directorilor și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză zona Mureș - cerc pedagogic

●   17.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană zona Reghin - cerc pedagogic

●   17.11.2015    Prevederi legislative referitoare la plata și declararea sumelor din hotărâri judecătorești

●   16.11.2015    Regulamente specifice, noua structura a subiectelor: OLIMPIADA DE LB. SI LITERATURA ROMANA - GIMNAZIU SI LICEU

●   16.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - combaterea violenței în familie

●   16.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - cerc pedagogic zona Reghin

●   16.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au beneficiat de proiectul INTERNET ÎN ȘCOALA TA - inventar echipament(termen 19.11.2015)!

●   16.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală normă întreagă Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   16.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de portar-paznic (ferma dedicată) normă întreagă Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   16.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor (ferma dedicată) normă întreagă Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   16.11.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie - normă întreagă (sc.gimn.Eremitu)

●   16.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au elevi cu cerinte eduvative speciale integrati individual

●   13.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie - Ședință

●   13.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cost standard - verificați urgent adresa de e-mail a școlii!

●   12.11.2015    În atenția directorilor unităților cu nivel de învățământ profesional - Precizări privind activitățile specifice necesare pentru fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017

●   12.11.2015    În atenția profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Consfătuirea responsabililor de comisii metodice

●   12.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș - rural

●   12.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș - rural

●   12.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ particular - Va rugăm să verificați urgent adresa de e-mail a școlii - Completare date SC0, Cost standard în SIIIR!

●   12.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date Cost standard în SIIIR!

●   11.11.2015    În atentia directorilor si a profesorilor de Limba engleza - zona Ludus si Iernut - cerc pedagogic

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - La SC0 vă rugăm să fiți atenți la completare - se completează inclusiv datele referitoare la posturi și personal!

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de desene "În siguranță pe bicicletă"

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - clarificări cifră școlarizare

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - selecția operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

●   11.11.2015    Conferinta publică cu tema "Religia în lumea de azi" - sustinuța de prof.univ.dr. Andrei Marga

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de informatică - Studiu de impact Tehnologia 3D Printing

●   11.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, secția maghiară - Concursul gimnaziilor și liceelor maghiare din România

●   10.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Opţiuni şcolare clasele a VIII-a(rectificat)!

●   10.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date statistice!

●   10.11.2015    În atenția profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Curs de formare

●   10.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de rețea școlară emis de autoritățile administrației publice locale pentru anul școlar 2016-2017!

●   10.11.2015    În atenția directorilor și profesorilor de Educație fizică și sport - Competiție baschet - clasele I

●   10.11.2015    În atenția directorilor și profesorilor de Istorie - Activități derulate cu ocazia Zilei Naționale a României

●   10.11.2015    În atenția directorilor și profesorilor de Chimie și Fizică din zona Sighișoara - Cerc pedagogic

●   10.11.2015    În atenția directorilor și profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Ședință de lucru cu responsabilii comisiilor metodice

●   10.11.2015    În atenția profesorilor metodiști - învățământ primar, secția maghiară - Ședință de lucru

●   10.11.2015    În atenția directorilor - Cerc metodic al directorilor

●   06.11.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice care au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2015 - ridicare certificate

●   06.11.2015    În atenția directorilor - Comandă manuale în limbile minorităților

●   06.11.2015    În atenția directorilor și a reprezentanților autorităților locale - cifra de școlarizare

●   06.11.2015    În atenția educatoarelor secția maghiară - cerc pedagogic

●   05.11.2015    În atenția directorilor si a profesorilor de limba engleză zona Reghin - Concurs zonal de discurs public "Dare To Spek Out"

●   05.11.2015    În atenția directorilor - preluare acte de studii obligatoriu!

●   05.11.2015    Programe pentru susținerea examenului național de definitivare

●   04.11.2015    În atenția coordonatorilor SNAC - Săptămâna legumelor și a fructelor donate

●   04.11.2015    Lista cadrelor didactice ce au depus dosar pentru echivalarea studiilor

●   04.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică profil tehnologic - cerc pedagogic zona Târgu Mureș

●   04.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - activități legate de Balul Bobocilor

●   04.11.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - 25 ani de la ratificarea Convenției ONU

●   04.11.2015    În atenția directorilor nou numiți în funcție - ședință de instruire

●   04.11.2015    Reamintire - În atenția directorilor din lista atașată - PODCA 37655

●   04.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sitiație cadre didactice debutante făra examen de definitivat

●   03.11.2015    Precizări privind respectarea legislației din domeniul PSI/situații de urgență

●   03.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate Concurs/testare noiembrie 2015.

●   03.11.2015    Rezultate concurs pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - sesiunea 2015 seria 2

●   03.11.2015    Lista elevilor calificați la Centrul de Excelență în Matematică "Otilia Stan"

●   03.11.2015    Rezultate Concurs Interjudetean de Matematica "Al.Papiu Ilarian"

●   03.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Matematică (respectiv învățători) - Concurs Național de Matematică Lumina Math

●   03.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic zona Tg.Mureș

●   03.11.2015    Urgent completare resurse materiale SIIIR!

●   02.11.2015    În atenția directorilor - hotărâri judecătrești

●   02.11.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs județean de interperetare artistică "Vasile Voiculescu"

●   02.11.2015    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Refugiați!

●   02.11.2015    În atenția profesorilor de Limba Engleză - Invitație seminar Metodic

●   02.11.2015    Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2015 – 2016

●   02.11.2015    A fost publicată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu". Au fost acordate ajutoare sociale pentru toţi solicitanţii eligibili care şi-au depus cereri.

●   02.11.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au beneficiat de programul "Internet în școala ta"!

●   31.10.2015    În atenţia directorilor unităţilor de învățământ - Guvernul a decretat trei zile de doliu naţional (31 octombrie, 1-2 noiembrie 2015), în urma tragediei petrecute vineri seară în Capitală, când 30 de persoane au decedat după un incendiu izbucnit în clubul Colectiv. Ca urmare, la toate unităţile de învăţământ, Drapelul României va fi arborat în bernă!

●   30.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică

●   30.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au beneficiat de programul "Internet în școala ta"

●   30.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   30.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba rromani - Consfătuiri

●   30.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic, zona Mureș

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ din listă - Convocare la ISJ în data de 30.10.2015, ora 8,50!

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor proiectului Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții!

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Refugiați!

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare manuale digitale

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate - ședință publică de repartizare și concurs/testare noiembrie 2015.

●   29.10.2015    În atenția persoanelor interesate - Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar școlar - Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Gala Națională a Societății Civile Tinere din România

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Amplasarea afișajelor în cadrul unităților de învățământ

●   29.10.2015    În atenția cadrelor didactice - Programe de conversie profesională

●   29.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ special și special integrat - Activitate la CSEI nr. 3 Reghin

●   28.10.2015    În atenția directorilor din lista atașată - PODCA 37655

●   28.10.2015    Precizari, calendar, grafic Examenul mde definitivat 2016

●   28.10.2015    În atenția directorilor și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene

●   28.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - zona Reghin - cerc pedagogic

●   28.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 0.25 normă - Sc.gim. Radu Popa Sighișoara

●   28.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar 1 normă -Colegiul Agricol T.Săvulescu Tg.Mureș

●   28.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-bucătar 1 normă - sc.gim. Mihai Viteazu Tg.Mureș

●   28.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - rezultate de excepție ale elevilor mureșeni

●   26.10.2015    Reamintire -01.10.2015 - În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar - Realizare plan de școlarizare preșcolar - Va rugam sa finalizati completarea pana azi la ora 12!

●   23.10.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Precizări protocoale de colaborare

●   23.10.2015    În atenția directorilor și a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar - Dezbateri - Educarea și integrarea în clasa de elevi a copiilor cu cerințe educaționale speciale

●   23.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Concursul Interjudețean de Matematică "lexandru Papiu Ilarian"

●   22.10.2015    În atenția directorilor - preluare acte de studii

●   22.10.2015    În atenția directorilor - Ordin pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată

●   21.10.2015    În atenția directorilor - Acord de colaborare MECS-Kaufland

●   21.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs județean de creație literară "Poveștile toamnei"(nivel gimnazial) sc.gimn.Ion Chinezu Sântana de Mureș

●   21.10.2015    REAMINTIRE - În atenția directorilor - situație privind violența în școli!

●   21.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situația copiilor cu părinți pelcați în străinătate

●   21.10.2015    În atenția directorilor - Abonare revista Tribuna Învăţământului

●   21.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Fișa profesorului

●   21.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs municipal de interpretare artistică - "Mângâierea clipei" (nivel gimnazial) - Colegiul N. "Al.Papiu Ilarian"

●   21.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Festivalul municipal de teatru "Minunata lume de teatru"

●   21.10.2015    În atenția directorilor și a președintelui Consiliului Elevilor - ședință

●   21.10.2015    În atenția directorilor - Clarificări încadrare personal de conducere

●   21.10.2015    În atenția directorilor - lista posturilor ocupate la concursul din octombrie 2015 (pentru codurile colorate cu galben nu s-a transmis conform OMEN 4959/2013 în termen de 3 zile rezultatul concursului/testării).

●   20.10.2015    În atenția directorilor - programul "Lapte -corn"

●   20.10.2015    În atenția directorilor - Concurs suplinire noiembrie 2015

●   20.10.2015    În atenția directorilor - situație privind violența în școli

●   20.10.2015    În atenția directorilor unităților liceale - vă rugăm urgentați introducerea cererilor de bani de liceu în aplicația dedicată(datele de conectare au fost trimise pe e-mail)!

●   19.10.2015    În atenția directorilor - punerea în legalitate cu viza de reședință a elevilor care domiciliază în alte localități

●   16.10.2015    Rezultate selecție cadre didactice pentru constituirea grupului național de experți în management educațional

●   16.10.2015    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiecte CAEN, CAER, CAEJ

●   16.10.2015    Stagiune de concerte lecție și educative - educație muzicală

●   15.10.2015    În atenția directorilor - probleme identificate pentru sezonul rece

●   15.10.2015    În atenția directorilor și a contabililor - situații financiare

●   15.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Sc.gimn.Sf.Nicolae Laslău Mare

●   15.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere școală - 1 normă -Sc.gim.Avram Iancu Târnăveni

●   15.10.2015    În atenția directorilor - Precizări excursii!

●   15.10.2015    În atenția directorilor unitaților de învățământ - Va rugam sa finalizați până la ora 12.00 completarea machetelor referitoare la realizarea planului de scolarizare (primite pe adresa de e-mail a scolii) - Anexele 1, 2, 3, 4!

●   15.10.2015    Prima de instalare

●   15.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Portar - sc.gim.Radu Popa Sighișoara

●   14.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - cercul de matematica "Vályi Gyula"

●   14.10.2015    În atenția directorilor - Conversie profesională

●   14.10.2015    În atenția directorilor - Statiscică privind învățământul în lb.maghiară(www.edums.ro/maghiara)!

●   14.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Bibliotecar scolar - Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin

●   14.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală 0,5 normă - sc.gim. Zau de Câmpie

●   14.10.2015    Calendarul activităților educative 2016

●   14.10.2015    ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2015 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 20152016

●   14.10.2015    ORDIN nr. 5.088 din 31 august 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   14.10.2015    ORDIN nr. 5.087 din 31 august 2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

●   13.10.2015    În atenția directorilor - baza de date a profesorilor de Limba și Literatura Română /Latină

●   13.10.2015    În atenția directorilor - Eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

●   13.10.2015    Programul de desfășurare al concursului pentru suplinitori - Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin

●   13.10.2015    În atenția directorilor - Cerere de căutare parteneri a Școlii "Francesco Paolo Neglia" din Enna(Sicilia)

●   13.10.2015    Planificarea cercurilor pedagogice al educatoarelor secția maghiară 2015-2016

●   13.10.2015    În atenția directorilor - personal didactic care ocupa funcția de coordonator de proiecte și programe educaționale europene(machete atașate)

●   13.10.2015    În atenția directorilor - Realizare plan de scolarizare 2015-2016!

●   13.10.2015    Comunicat de presă - majorare salarii

●   12.10.2015    Concurs - Școala gimnazială "Florea Bogdan" Reghin

●   12.10.2015    În atenția directorilor - bază de date profesori matematică

●   12.10.2015    Concursul de matematica Zrinyi Ilona - 2016

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - măsuri de prevenire a părăsirii instituției în timpul programului de către elevi

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor Limbi moderne - ședință

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a baza de date învățământ preprimar

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Crossul județean

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Îngrijitor școală 0.75- Muncitor Intreținere 0.25 - sc.gen.Breaza

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - prevenire a delicvenței juvenile

●   12.10.2015    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Eveniment dedicat copiilor : Ziua Ștafetei - Acum decid eu!

●   12.10.2015    În atenția directorilor - Prevenirea traficului de persoane

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală 0.74 normă - sc.gim.Ibănești

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală 1 normă - Colegiul Agricol Traian Săvulescu Tg.Mureș

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală 0,5 normă - Sc.gim.Păsăreni

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de portar portar 1 normă - Liceul vocațional de artă

●   12.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor grădiniță 1 normă - Gradinita ppn Vînâtori)

●   12.10.2015    Model PROTOCOL DE COLABORARE

●   12.10.2015    Lista elevi participanți la Programele de Schimburi Internaționale

●   09.10.2015    În atenția directorilor - consilieri educativi

●   08.10.2015    În atenția directorilor - Programul FLEX, finanțat de Departamentul de Stat al Guvernului SUA

●   08.10.2015    Ordin MECȘ nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016

●   08.10.2015    În atenția directorilor învațământului liceal - Bani de liceu - Au fost trimise pe adresele de e-mail a liceelor precizări privind centralizarea cererilor

●   08.10.2015    În atenția directorilor - programe de conversie profesională

●   07.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Șofer-îngrijitor (1 normă)

●   07.10.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală - 0,5 norme

●   07.10.2015    În atenția directorilor - cursul "parteneriatE+"

●   06.10.2015    Precizări privind învățământul tehnic

●   06.10.2015    În atenția directorilor - Informare proiecte mobilitate Erasmus+

●   06.10.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Cursuri Centrului de excelență de matematică "Otilia Stan"

●   06.10.2015    Planificarea cercurilor pedagogice - Compartimentul învățământ preprimar - secția română

●   06.10.2015    Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările la finalul claselor II,IV,VI

●   06.10.2015    Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale

●   06.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar, secția maghiară

●   06.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comisia sportului școlar din unitatea de învățământ

●   06.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMECS 5286/23.09.2015 și OMECS 5287/23.09.2015

●   05.10.2015    Reamintire - În atenția directorilor - Ședința de analiză pe anul școlar 2014-2015

●   05.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin echivalare studii

●   02.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice interesate Concurs/testare octombrie 2015.

●   02.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi- Precizări

●   02.10.2015    În atenția cadrelor didactice care doresc să participe la Concursul de selecție al cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional

●   02.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date învățământ primar

●   02.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare acte de studii

●   02.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări!

●   01.10.2015    În atenţia profesorilor de Limba şi literatura română - Regulamente noi 2015-2016: Olimpiada de Limba şi literatura română - gimnaziu, Olimpiada de Limba şi literatura română - liceu, Olimpiada "Lectura ca abilitate de viaţă"

●   01.10.2015    Rezultate finale selecție metodiști - etapa a II-a

●   01.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar - Realizare plan de școlarizare preșcolar

●   01.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor, activităților educative extracurriculare în învățământul primar, secția maghiară

●   01.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   01.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificati urgent adresa de e-mail a școlii!

●   01.10.2015    În atenția cadrelor didactice - 5 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI

●   01.10.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   30.09.2015    Rezultate selecție metodiști - etapa a II-a (înainte de contestații)

●   30.09.2015    În atenția învățătoarelor secția maghiară. Grafic concursurilor și activităților educative extracurriculare 2015-2016

●   29.09.2015    Listă posturi ședință publică și concurs suplinire octombrie 2015. fișier actualizat cu toate posturile transmise pe fax (30.09.2015 ora actualizării 11,30) dupa ora 13,00 nu se mai fac modificări

●   29.09.2015    În atenția directorilor - Ședința de analiză pe anul școlar 2014-2015

●   29.09.2015    În atenția directorilor - Seminar de formare dedicat directorilor/managerilor de instituții de învățământ

●   29.09.2015    În atenția directorilor - Baza de date profesori de istorie/socio-umane

●   29.09.2015    În atenția directorilor - Baza de date profesori religie ortodoxă și Greco-catolică

●   29.09.2015    Model cerere pentru repartizare în ședința din 01.10.2015.

●   29.09.2015    REAMINTIRE - 16.09.2015 - În atenția directorilor unităților de învățământ - Fișa postului

●   29.09.2015    În atenția directorilor - Situații statistice

●   29.09.2015    În atenția directorilor - precizări 5 octombrie

●   28.09.2015    Model comunicare posturi ședință publică și concurs suplinire octombrie 2015.

●   28.09.2015    Ședință publică de repartizare pentru candidații nerepartizați cu note peste 5 și concurs de suplinire.

●   28.09.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - Anunț "Ziua sportului Scolar"

●   28.09.2015    Anunț EXERCIȚIU DE TESTARE A SISTEMULUI DE ALARMARE PUBLICĂ

●   28.09.2015    Legislatie utilă pentru anul școlar 2015-2016

●   24.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Recartare manuale școlare

●   24.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Dosare alocatii elevi peste 18 ani!

●   24.09.2015    În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport - proiect Federația Româna de Lupte

●   23.09.2015    Revenire la Provedura privind selectia profesorilor metodisti pe specialitati pentru activitati formale si nonformale - Etape

●   23.09.2015    Model cerere aprobare plata cu ora 2015-2016. Cererea se înregistrează la secretariat (3 exemplare) şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com

●   23.09.2015    Graficul concursurilor de matematica

●   22.09.2015    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școlă 0.5 normă

●   22.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - metodologia de organizare a Programului "Școala după Scoală"

●   22.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ si a responsabililor de comisie metodica - limbi moderne

●   22.09.2015    Prevenirea criminalității - învățământ preșcolar

●   22.09.2015    În atenția cadrelor didactici metodiști pe specialități - selecție

●   22.09.2015    Precizari și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice II și I

●   22.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - baza de date pentru CJAS(Macheta modificata cu pozitii mai multe pentru cei care au mai multi de 200)!

●   22.09.2015    MTS- organizează la Complex Expozițional Romexpo cea de a XII-a ediție a "Salonului Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret"

●   22.09.2015    Programe de conversie profesională - Universitatea "Stefan cel mare" Suceava

●   22.09.2015    Programe de conversie profesională - Universitatea din Craiova

●   21.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ - Urgent - vă rugăm să procesați cererile de înscriere în învățământul primar pe SIIIR - etapa de ajustări (admis/respins)!

●   21.09.2015    Plan național Comun de Acțiune-Cadru

●   21.09.2015    OMECȘ nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

●   21.09.2015    OMECȘ nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

●   21.09.2015    Reamintire - Dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional

●   21.09.2015    Ordinul MECS 5231/14.09.2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din românia

●   18.09.2015    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concurs național de creativitate "Domestos sustine igiena de 10"

</