Avizari acte de studii - Aprobari dublicate - Echivalari de studii
 
●   Procedura echivalare acte de studii 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări echivalare acte de studii - OMEN 3217/16.02.2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări eliberare certificate de competențe

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Necesarul formularelor actelor de studii care se vor elibera absolvenților din învățământul preuniversitar, promoția 2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar, promoția 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări acte de studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări completare certificat de calificare nivel 3

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Casare acte de studii

●   Notă control tematic MEN privind procesul de gestionare a actelor de studii, a documentelor școlare și a matrițelor sigilate.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări completare diplome de bacalaureat

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii și sigilii!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - aplicare timbru sec pe actele de studii

●   Acte necesare/modele de cereri avizării actelor de studii în vederea obținerii apostilei de la HAGA

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii comandate și neutilizate

●   În atenția directorilor și a profesorilor de Limbi moderne - O.M.E.N.C.S. 5905/29.11.2016 privind recunoașterea și echivalarea certificatelor internaționale

●   În atenția directorilor unităților de învățământ cu predare intensiv-bilingvă a unei limbi cu circulatie internațională - completarea atestatelor de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   Precizările MENCS privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar promoția 2017

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Echivalare studiilor efectuate în străinătate

●   Procedura operațională privind recunoașterea studiilor efectuate în străinătate

●   În atenția directorilor - Începând cu data de 25.08.2016 se pot ridica de la Depozitul de manuale următoarele acte de studii: certificat de echivalare a examenului de capacitate, certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului, certificat de absolvire a învățământului obligatoriu de nivel primar în programul "A doua șansă"

●   Informare privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

●   Măsuri de simplificare la nivelul administrației publice

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - preluare acte studii

●   În atenția directorilor - eliberare adeverință/diplomă de bacalaureat 2016

●   În atenția directorilor - element de siguranță acte studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări acte de studii

●   Ordinul MENCS nr. 3844/2016 - aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

●   Completare formulare tipizate - acte studii

●   În atenția directorilor - plată acte studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări acte de studii

●   Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2015 - 2016

●   Precizări privind completarea formulalelor actelor de studii - Certificate de calificare nivel 3 si 4

●   In atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări acte de studii

●   Revenire - Precizari privind tipul actelor de studii destinate absolventilor invatamantului preuniversitar

●   Precizarile privind tipul actelor de studii destinate absolventilor invatamantului preuniversitar, promotia 2011, aprobate cu nr. 32331/2011.

●   In atentia directorilor unitatilor de invatamant - echivalare acte studii

●   Precizari privind eliberarea duplicatelor dupa actele de studii

●   Nota - Ref.: acte echivalare studii preuniversitare