ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
 
●   Model de crere de înscriere în învățământul preșcolar - 2019

●   Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2019-2020

●   Procedura informatică privind înscrierea în învățământul preșcolar