CONCURS DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI IN SCOLI
   
●   Rezultatele finale la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultatele finale contestații la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Cereri de contestaţie admise la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform procedurii 1991/dgmru/18.11.2016

●   Depunere contestatii la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 28.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 27.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 26.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 25.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 24.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 20.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 19.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 18.10.2016

●   Revenire la programul de desfășurare al probelor la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct!

●   Reamintire - Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   În atenția candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului Vitae și a probei de interviu pentru candidații la funcția de director și director adjunct din jud. Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   Repartizarea pe săli a candidaților la Centrul special de concurs – LICEUL TEHNOLOGIC ”ION VLASIU” STRUCTURA LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

●   Repartizarea pe săli a candidaților la Centrul special de concurs – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EUROPA” TÎRGU MUREȘ

●   Listă supraveghetori la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   Rezultatele reverificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - precizari proba scrisă - prezența comisiilor

●   În atenția membrilor din comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din jud.Mureș - tragere sorți comisii

●   În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - referitor la proba scrisă

●   Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   În atenția directorilor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere - precizări concurs

●   Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și dir.adjunct din unitățile de învățământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Declarație pe propria răspundere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări concurs directori/directori adjuncți

●   ORDIN Nr. 3177/147 din 5 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

●   Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

●   Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   Lista unităților de învățământ cu predare în limba română, cu predare în limba maghiară şi a unităţilor de învăţământ cu secții de predare în limba maghiară şi în limba germană în care funcțiile vacante de director și director adjunct pot fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 3 alin. 6 din OMENCS nr. 5080/2016

●   În atenția directorilor și a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ - Propuneri membrii pentru comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   Procedura de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   Model de cerere pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Declarație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Legislație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Fișe de post pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Mureș

●   C a l e n d a r u l Organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Startul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct în şcoli

●   O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   PDI-urile/PAS-urile unităţilor şcolare

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: