GRADATII DE MERIT
 
●   Gradații de merit 2019 - Grafic contestații

●   Precizări gradații de merit

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic de predare

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic palate și cluburi ale copiilor, CSS

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic auxiliar

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic auxiliar

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019