GRADATII DE MERIT
 
●   Graficul de predare/preluare dosare în vederea participării la Concursul pentru obținerea gradației de merit

●   Fișe gradații de merit 2017 - revizuite

●   Gradația de merit recunoaște eforturile cadrelor didactice în materie de prevenire și combatere a abandonului școlar și în proiectele de promovare a incluziunii școlare

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2017

●   Procedurile operaționale privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de acordare a gradațiilor de merit 2017

●   Fișe gradații de merit 2017

●   Ordin pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017