GRADATII DE MERIT
 
●   Contestații gradații de merit - sesiunea 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere - tip de înscriere la concursul de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar 2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ -Precizări gradații de merit

●   Fișe (auto)evaluare

●   Anexe și declarații

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic auxiliar

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic

●   Numărul gradații de merit pe discipline - sesiunea 2018

●   Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.633/3.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

●   Metodologia privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018