MEN||Subiecte examene nationale||Forum educational||Euro200||Bacalaureat||Admitere||Titularizare||Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasa a VIII-a
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasele II-IV-VI
ADMITERE
EXAMENUL DE BACALAUREAT
AVIZĂRI ACTE DE STUDII
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2018
DEFINITIVAT SI GRADE DIDACTICE
CONCURS DIRECTORI/DIR.ADJUNCTI
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
”FIECARE COPIL LA GRĂDINIȚĂ”
GRADAŢII DE MERIT
 
CONCURS INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT
C.N.E.M.E
 
   
 N O U T Ă Ţ I
Data: 19.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție pentru ocuparea unor posturi de consilieri școlari în cadrul proiectului POCU INTESPO - ”Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare” Cod SMIS 113589

Data: 18.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - funcții vacante/rezervate de director/director adjunct

Data: 18.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Mângâierea clipei - versuri rost(u)ite cu sufletul"

Data: 18.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenție privind Hepatita Virală A


Data: 17.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019 - Fișa de înscriere Definitivat 2019!

Data: 17.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Lista elevilor calificați la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă" (HLO) - Informatică

Data: 17.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

Data: 16.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru anul școlar 2018-2019

Data: 16.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de ocupare a posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar (model de comunicare posturi și modelul graficului de desfășurare al concursului)

Data: 16.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultate concurs județean de creație literară ”Serafim Duicu”, ediția a XVIII-a


Data: 16.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm ca până la ora 10.30 să verificați și să finalizați Costul standard pe SIIIR (termenul era ieri, 15.10.2018)!

Data: 15.10.2018
Titlu: În atenția directorilor / directorilor adjuncți din unitățile de învățământ liceal - Situația educației juridice în programa școlară

Data: 15.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul "Kriza János"

Data: 15.10.2018
Titlu: ORDIN nr. 4.831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

Data: 12.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților școlare de învățământ preuniversitar de stat - rechizite

Data: 12.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - EpiPen

Data: 12.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania InspiRed


Data: 11.10.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul de definitivare în învățământ - sesiunea 2019 - Precizări!

 
  Mai multe.....