MEN||Subiecte examene nationale||Forum educational||Euro200||Bacalaureat||Admitere||Titularizare||Portalul educational SEI
NAVIGARE RAPIDĂ
RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasa a VIII-a
EVALUARE NAŢIONALĂ - clasele II-IV-VI
ADMITERE
EXAMENUL DE BACALAUREAT
AVIZĂRI ACTE DE STUDII
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2018
DEFINITIVAT SI GRADE DIDACTICE
CONCURS DIRECTORI/DIR.ADJUNCTI
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
”FIECARE COPIL LA GRĂDINIȚĂ”
GRADAŢII DE MERIT
 
CONCURS INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT
C.N.E.M.E
 
   
 N O U T Ă Ţ I
Data: 20.06.2018
Titlu: În atenția profesorilor înscriși pentru examenul de Bacalaureat 2018, sesiune Iunie-Iulie

Data: 20.06.2018
Titlu: Planificarea activității în perioada vacanței de vară - Învământ preșcolar

Data: 20.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind Instrucțiunea 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice

Data: 20.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Contestații Program Euro 200

Data: 20.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de MEN pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul de bacalaureat național - 2018


Data: 19.06.2018
Titlu: Rezultate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a!

Data: 19.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Faza națională a European Cyber Security Challenge 2018

Data: 19.06.2018
Titlu: Lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2018 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

Data: 18.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări cu privire la efectuarea concediului de odihnă

Data: 15.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicarea Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice

Data: 15.06.2018
Titlu: În atenţia cadrelor didactice care și-au exprimat intenția de a participa la programul de pregătire pentru Examenul de Definitivat/Concursul național de ocupare a posturilor/catederelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Data: 15.06.2018
Titlu: Mesaj la încheierea cursurilor anului școlar 2017-2018

Data: 15.06.2018
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea unui post de paznic/portar - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș


Data: 14.06.2018
Titlu: În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial - Vă solicităm să verificați urgent adresa de e-mail a școlii și să completați situația absolvenților de clasa a VIII-a. Termen 15.06.2018, ora 12.00!

Data: 14.06.2018
Titlu: Tabăra Națională de prim ajutor

Data: 14.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs pentru realizarea afișului de promovare a concursului național "Tehnologia Zilei Europene a limbilor"

Data: 14.06.2018
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea unui post de spălătoreasă- Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

Data: 14.06.2018
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea unui post de bucătăreasă - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

 
  Mai multe.....