DESCHIDERE FESTIVĂ PARTICIPANȚI CAZARE REPARTIZARE PE SĂLI COMISIA CENTRALĂ COMISIA DE ORGANIZARE
PROGRAM REGULAMENT SUBIECTE ȘI BAREME REZULTATE BROȘURA PARTENERI
ONG

 MESAJUL PREFECTULUI JUDEȚULUI MUREȘ
   
      Marele istoric, Nicolae Iorga, afirma că „fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și trebuie un gram de iubire ca s-o înțelegi.
      În acest an, jude
țul Mureș are deosebita onoare de a găzdui nu mai puțin de cinci olimpiade și concursuri școlare: Olimpiada Națională de Istorie, Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică, Olimpiada Națională a Sportului Școlar.
      Istoria jude
țului Mureș, poziționarea acestuia ca un punct de răscruce al legăturilor între toate provinciile țării, bogăția culturală și preocuparea pentru educație și performanță ne-au adus titlul de gazdă pentru olimpiadele menționate mai sus. Ne bucură și ne onorează să vă avem ca oaspeți în județul nostru. Vă invit, așadar, să descoperiți valorile și obiectivele turistice, care fac din aceste locuri un adevărat pol al multiculturalității, al performanței în educație și al valorilor culturale.
      Într-un sistem competitiv, dinamic
și provocator, performanțele școlare trebuie să reprezinte o realitate a învățământului românesc. De aceea, știu că efortul pe care îl depuneți împreună elevi, profesori și părinți face ca educația să primeze și că reprezentați o echipă.
       Jude
țul Mureș găzduieşte în acest an școlar Olimpiada Naţională de Istorie, o recunoaştere a evoluţiei poporului român și a identității noastre naționale. Traversăm cu toții vremuri pline de provocări în care simțim, de multe ori, că istoria este făurită de fiecare dintre noi.
      Vă felicit, dragi elevi, pentru preocuparea voastră de a studia istoria,
știința cea mai temeinică pentru întărirea conștiinței de neam și cea mai în măsură de a lega și mai mult solidaritatea dintre azi și ieri, dintre trecut și prezent, de a adânci în sufletele noastre cultul străbunilor pe care se sprijină tăria și mărimea unei națiuni.

      Vă îndemn să aveți grijă de prezent, pentru că doar așa vom avea un viitor mai bun!

„Istoria pentru noi trebuie să fie un izvor nesecat de poezie sănătoasă, un şir de icoane sfinte de unde să căpătăm totdeauna învăţătură de adevăr şi insuflare de virtute”.

Ion Luca CARAGIALE

Vă așteptăm cu drag la această sărbătoare unde talentul, creativitatea și perseverența vor câștiga!

PREFECTUL JUDEȚULUI MUREȘ, Mara-Cristina TOGĂNEL

 
   
MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL
 
      Este un context onorant pentru Județul Mureș, pentru Inspectoratul Școlar Județean Mureș și pentru întreg învățământul mureșean să găzduiască, în aceste zile de renaștere, când natura primăvăratecă ne întâmpină cu seninul cerului și speranțe legănate de adierea visurilor ce se vor putea împlini, Etapa Națională a Olimpiadei de Istorie, în perioada 18 – 21 aprilie 2022.
      Sub cupola acestei competi
ții, stimați profesori, ajunși aici din toate colțurile țării, vă invităm să trăiți momente autentice de respirație istorică prin lucrările valoroase ale elevilor, să parcurgeți aceste zile nu cu sentimentul unei confruntări, ci cu acela al unei desăvârșiri intelectuale!
      Dragi elevi, v
ă felicităm, pentru că ați reușit să aduceți o altă primăvară, aici, la Târgu-Mureș, prin elanul vostru tineresc, prin puterea voastră de a depăși un prag al cunoașterii, învățând mai mult, depășind limite, într-o perioadă dificilă, ce v-a pus și pe voi la încercare.
      Tuturor, vă adresăm un călduros
Bun Venit! pe meleaguri mureșene, dorindu-vă ca, în istoria prezentă a acestei olimpiade, să integrați cu sufletul, dar și cu mintea fragmente din marea istorie națională. Așa cum afirma Constantin Noica, să nu uitați că „istoria instituie sensul, diferența ontică și devenirea în cerc!

Succes deplin și frumoase reușite!

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, prof. drd. Gavril-Sabin PĂȘCAN


 MESAJUL PREŞEDINTELUI COMISIEI CENTRALE
      În celebrul roman „1984”, scriitorul englez George Orwell spunea că „Cine controlează trecutul controlează viitorul”. Cu asemenea convingeri, oamenii cercetează istoria, conștienți că ea poate reprezenta un ghid pentru viitorul lor, pentru viitorul popoarelor.
      Astăzi, obiectivele cercetării istoriei sunt mai complexe, dar istoria rămâne în continuare
știința cu cel mai mare impact instructiv și educativ, pentru că permite reconstituirea trecutului și explicarea acestuia, având în continuare multiple valențe educative. De asemenea, știm că „istoria”, ca reflectare a trecutului, este un fenomen pluralist, uneori subiectiv, un fenomen foarte complex, că fiecare dintre noi are propria istorie, fiecare dintre noi este un produs al istoriei, ca urmare, istoria se impune pentru fiecare cu același interes cu care ne-am studia pe noi înșine. Dar, istoricul, omul, care cercetează trecutul, are datoria de a scrie despre oameni, despre momente și evenimente din istorie, prin respectarea unor norme morale, asumându-și imparțialitatea, construind narațiunea pe baza izvoarelor, în funcție de ceea ce istoricii numesc determinări cauzale.
      În paralel cu consultarea izvoarelor, documente de arhivă, inscrip
ții sau vestigii arheologice, presă, memorialistică etc., istoricii se folosesc de scrierile predecesorilor, de la care preiau informații, își creează un univers al cunoașterii, o cultură istorică. Și acest drum spre cunoaștere începe din anii de școală, prin studiul manualelor, prin lecturi suplimentare, așa cum demonstrați voi, participanții la Olimpiada de istorie. Ați ajuns să reprezentați județele voastre în urma unei competiții, în care ați dovedit că sunteți cei mai buni cunoscători ai istoriei la nivelul vostru de studiu, prin faptul că aveți un orizont de cunoaștere care vă recomandă ca, în viitor, să deveniți istorici, capabili să consiliați oamenii, pentru a crea o lume cât mai bună.
      Cu aceste gânduri, vă invit să participa
ți la Olimpiada de istorie, să veniți la Târgu-Mureș, în orașul unde, arhitectura spațiului urban, muzeele, filarmonica, teatrele, bisericile, bibliotecile, școlile și universitățile, distribuite într-o armonie perfectă, au creat un peisaj urban unic, un stil inconfundabil, Târgu-Mureș fiind unul dintre cele mai frumoase orașe transilvane. Aici vă doresc să vă începeți aventura cunoașterii, să vă legitimați dorința de cucerire a viitorului.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE, Prof. univ.dr. Cornel SIGMIREAN

 
 
 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ   |   TÂRGU-MUREȘ  |  JUDEȚUL MUREȘ  |  GALERIE FOTO 2008  |  CONTACT