NYÍTÓLAP ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ PROGRAM RÉSZTVEVŐ DIÁKOK TEREMBEOSZTÁS VÁROSNÉZÉS SZÁLLÁS
DÍJAZÁSI ÜNNEPSÉG KÖZPONTI BIZOTTSÁG HELYI BIZOTTSÁG SZABÁLYZAT TÉTELEK/JAVÍTÓKULCSOK VÉGLEGES EREDMÉNYEK PARTNEREK/TÁMOGATÓK
ONG
      
A FŐTANFELÜGYELŐ ÜZENETE
 
       ,,Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, sok szeretettel.”- fogalmazta meg találóan Teréz anya.
   Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Maros megyében kerülhet sor a negyedik Magyar Nyelvű Római Katolikus Országos Hittan- olimpiára, a keresztény hit és identitás megnyilvánulásának jegyében.
     A vallásoktatás és nevelés során a tanulók erkölcsi és spirituális értékekkel gazdagodnak, érzékenyebbekké válnak a jó és igazsságos iránt, az életkínálta szép iránt.

     A Hittanolimpia lehetőséget kínál a diákoknak, hogy még közelebb kerüljenek Istenhez, hogy barátokat szerezzenek, hogy lelkileg töltődjenek.

     A Jó Isten adjon erőt ehhez a versenyhez és óvjon mindannyiunkat!

Drd. Gavril-Sabin PĂȘCAN, FŐTANFELÜGYELŐ


     „Nu există lucruri mărețe, doar lucruri mici cu o dragoste mare, fericite sunt acelea”, spunea atât de frumos Maica Teresa.
     Județului Mureș îi revine deosebita onoare de a găzdui, pentru prima dată, cea de-a IV-a ediție a
Olimpiadei Naționale de Religie Romano-Catolică, mărturia de credință și afirmare a identității de creștin.
       Prin religie, elevii își cultivă valorile morale și spirituale, își dezvoltă dragostea pentru bine, adevăr și frumos.

     Această olimpiadă este o oportunitate unică ce le oferă tinerilor posibilitatea de a-l cunoaște mai profund pe Dumnezeu, de a lega prietenii și de a zâmbi din suflet.

       Dumnezeu să vă dea putere în această competiție și să ne ocrotească pe toți!

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, prof. drd. Gavril-Sabin PĂȘCAN

 
A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE ÉRSEKÉNEK AZ ÜZENETE
 
 
   Nagy szeretettel köszöntöm a negyedik Magyar Nyelvű Római Katolikus Hittan-olimpia előkészítőit, a hitoktatókat és a résztvevő diákokat. A tantárgyverseny mutatja és dicséri a hitoktatás eredményességét: a hittanárok pedagógiai szakértelmét, ugyanakkor a résztvevő diákok felkészültségét és kreativitását is.
   A hitoktatás nemcsak az imádságról, hit-tanulásáról szól, hanem a hitnek mélyebb megismerése, tudása és az életbe-ültetése is ehhez kapcsolódik. A hittanverseny alkalmával a versenyzők nem a hitüket, hanem a hittanórán szerzett ismereteiket mérik össze. Természetesen a hit nem egyenlő az ismerettel, s nem lesz minden ismeretből hit.
   A versenyzés – de nem versengés – feltételezi a komoly felkészülést, a céltudatos és szabályszerű küzdést, a készülődéshez nélkülözhetetlen kitartást és állhatatosságot, a játékosságot és a csapatmunka örömét is. Komoly közösségépítő jellege is van, hiszen bevonja a résztvevők szűkebb körét, családját is. A legnagyszerűbb pedig az, hogy mindenki gazdagodik ezáltal: bátorsággal, leleményességgel, szakértelemmel, elméleti és gyakorlati tudással, az egymásban örömet lelő létformában, a játszó ember (homo ludens) lelkületében.

   A jó Isten áldása kísérje a hitoktatók munkáját és a diákok kitartó lelkesedését!

NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ, Dr. Kovács Gergely érsek


MAROS MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG   |   KAPCSOLAT |  FOTÓTÁR