Ședințe publice de repartizare
 
●   Graficul ședințelor publice de repartizare din perioada 23-27 august 2021 pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în perioada 18-27 august 2021

●   Ordinea ocupării posturilor în ședințele de repartizare în perioada 24-27 august 2021 - Anexa 18 la metodologie

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 04.08.2021 - pentru candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național 2021

●   Lista candidaților din alte județe care au solicitat repartizare în județul Mureș în urma concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2021

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice.Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de restrângere de activitate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar 2 Martie 2021