Ședințe publice de repartizare
 
●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice.Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de restrângere de activitate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar 2 Martie 2021