Ședințe publice de repartizare
 
●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar și restrângere de activitate

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul școlar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓