GRADAȚII DE MERIT
●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Gradații de merit 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2024, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș din data de 27.06.2024!

●   Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 12.06.2024!

●   Grafic pentru depunerea contestațiilor la gradațiile de merit sesiunea 2024

●   Model cerere pentru depunerea contestațiilor la gradațiile de merit sesiunea 2024

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2024 aprobate în C.A. din data de 10.05.2024

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - aria curriculară arte

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practică

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - consilieri școlari

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - profesori logopezi

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic auxiliar - mediator școlar

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator patrimoniu

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar/contabil

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Gradații de merit 2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor

●   TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2023, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș din data de 04.07.2023!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit, sesiunea 2023

●   Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 16.06.2023!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2023!

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2023 aprobate în C.A. din data de 11.05.2023

●   PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit: personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic de predare Sesiunea 2023

●   PROCEDURA DE SISTEM privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic auxiliar pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2023

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator de patrimoniu

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar_contabil

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_bibliotecar

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_consilier_referent

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_mediator scolar_pedagog

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculara Arte

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practica

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2023

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Gradații de merit 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 22.06.2022

●   Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit!

●   Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2022, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 08.06.2022!

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, Personal didactic de conducere, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar - sesiunea 2022

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar mediator școlar/pedagog

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   Fișă de evaluare pentru personalul didactic auxiliar - consilier juridic

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar - consilier/referent

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar: bibliotecar

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator patrimoniu

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar/contabil

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practică

●   Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculară Arte

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2022 probate în C.A. din data de 21.04.2022

●   Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Gradații de merit 2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2021, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 23.06.2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea depunerii dosarelor personalului didactic la sediul I.Ș.J. Mureș

●   Gradații de merit - Anexe word procedură

●   Fișe (auto)evaluare

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline

●   Procedura operațională gradații de merit

●   În atenția personalului didactic de predare, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control, personalul didactic auxiliar - Gradații de merit

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Gradații de merit 2020 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute de candidați la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 09.07.2020

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, pentru personalul didactic auxiliar - Sesiunea 2020

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, personal didactic - Sesiunea 2020

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - graficul depunerii dosarelor de gradație de merit

●   ORDIN pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3307/2020

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic de predare

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic palate și cluburi ale copiilor, CSS

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic auxiliar

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic auxiliar

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020