GRADAȚII DE MERIT 2020
●   TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute de candidați la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 09.07.2020

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, pentru personalul didactic auxiliar - Sesiunea 2020

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, personal didactic - Sesiunea 2020

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - graficul depunerii dosarelor de gradație de merit

●   ORDIN pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3307/2020

●   Numărul gradațiilor de merit pe discipline

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic de predare

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic palate și cluburi ale copiilor, CSS

●   Fișe (auto)evaluare - personal didactic auxiliar

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic

●   Procedura operațională gradații de merit - personal didactic auxiliar

●   ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020