EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASA A VIII-A 2024

 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 12.06.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de limba și literatura română, matematică, limba și literatura maternă - Informare candidați privind corectarea unor greșeli la Evaluarea Națională 2024!

Data: 10.06.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a,în anul școlar 2023-2024!

Data: 28.05.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

Data: 08.01.2024
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - sesiunea 2024

Data: 08.01.2024
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

Data: 08.01.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a

Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 19.01.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea unităților de învățământ/centrelor de examen pentru distribuirea/preluarea scanerelor

Data: 17.01.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024!

Data: 12.01.2024
Titlu: Procedură Operațională privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile de învățământ din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a

Data: 09.01.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a Evaluării Naționale de către absolvenții claselor a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

Data: 08.01.2024
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - sesiunea 2024

Data: 14.12.2023
Titlu: ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024

Data: 12.01.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
COMUNICARI
Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 
Titlu: 

Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 
Titlu: 

Data: 
Titlu: 

 
DOCUMENTE
    

▓▓▓▓▓▓ SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓


Data: 30.01.2024
Titlu: PV instruire, repartizare asistenți

Data: 30.01.2024
Titlu: Dosar săli

Data: 30.01.2024
Titlu: Atribuții și angajamente

Data: 30.01.2024
Titlu: Afiș sală de examen supravegheată audio-video


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 08.01.2024
Titlu: Cerere evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: