DEFINITIVAT ȘI GRADE DIDACTICE
 
●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul școlar 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Definitivat 2024 - Înscrieri asistenți!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise l definitivat - Definitivat sesiunea 2024 - validare fișe!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - definitivat și grade didactice - completare dosare

●   Programe pentru definitivat 2024!

●   Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat 2024!

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor

●   Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ și repartizarea inspecțiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea la grade didactice în anul școlar 2023-2024

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul național pentru definitivare în învățământul în anul școlar 2023-2024

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2023 și gradul didactic I seria 2022-2024, ce solicită amânare

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul școlar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2023, după contestații!

●   Rezultatele Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2023 înainte de contestații!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Definitivat 2023!

●   Validare fișe definitivat 2023!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Definitivat grade didactice!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea studiilor!

●   Centralizatorul pe discipline titularizate și definitivat 2023

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrele didactice înscrise la gradul didactic I seria 2023-2025

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - candidații înscriși la definitivat sesiunea 2023!

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   Lista cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivare în învățământ și repartizarea inspecțiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - amânarea gradului didactic II

●   Rezultate selecție Metodiști 2022!

●   Planificare proba de interviu - Concurs de selecție pentru metodiști

●   ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul , aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434/2020

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere definitivat 2023

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2022 și gradul didactic I seria 2021-2023, ce solicită amânare

●   Informații examen Grad didactic II, sesiunea 2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2022 - examenul național de definitivare!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - examenul național de definitivare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2022 - Validare fișe definitivat!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Adeverințe definitivat

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - lista candidaților înscriși la examenul național de definitivare

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor!

●   Lista reactualizată a cadrelor didactice înscrise la definitivat - 2022 și repartizarea profesorilor metodiști pentru efectuarea inspecțiilor!

●   Lista cadrelor didactice înscrise la definitivat - 2022 și repartizarea profesorilor metodiști pentru efectuarea inspecțiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - înscrieri grade didactice în anul școlar 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - înscrieri grade didactice în anul școlar 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscrieri Definitivat 2022!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - planificare probă de interviu - concurs de selecție pentru metodiști

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2021 și gradul didactic I seria 2020-2022, ce solicită amânare

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2020-2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Subiectele și baremele de la examenul de Definitivat 2021 sunt postate pe adresa: http://subiecte2021.edu.ro/2021/definitivare/Subiecte_si_bareme/

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Ref: Examen definitivat - Sesiunea 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Distribuire diplome absolvenți 2021!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Validarea fișelor definitivat 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Definitivat 2021, asistenți supraveghetori

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Gradul didactic I, gradul didactic II

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Definitivare 2021

●   Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea studiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - echivalare studii pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   În atenţia, cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2021-2023, specializarea: profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi educatoare

●   Ordine programe titularizare și definitivat 2020-2021

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grad II 2022 și grad I 2021-2023 și repartiția metodiștilor

●   Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2021

●   Repartizarea metodiștilor pentru inspecțiile curente 1 în anul școlar 2020-2021

●   Repartizarea profesorilor metodiști în vederea efectuării inspecțiilor de specialitate pentru examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

●   Lista cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de Definitivare

●   Înscriere la gradele didactice II și I

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Inspecții speciale Gradul I

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   Precizări și graficul activităților de evoluție în cariera didactică prin acordarea gradelor didactice II și I

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2019-2020 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II sesiunea 2020 și gradul didactic I seria 2019-2020

●   În atenția cadrelor didactice care au susținut examenul național de definitivare în învățământ - Ref.: Contestații

●   Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2020!

●   În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - proba scrisă la examenul național de definitivare în învățământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - verificare fișe înscriere definitivat!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - validare fișe definitivat 2020!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - definitivat 2020 înscriere asistenți supraveghetori

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - definitivat și grade didactice

●   ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011

●   ORDIN nr. 4.300 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5211/2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - Validare fișe Definitivat 2020

●   Lista cadrelor didactice înscrise la Grade didactice în octombrie 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   Lista cadrelor didactice înscrise la Definitivat sesiunea 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   Înscriere grade didactice

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2018-2019 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - Amânări grade didactice

●   Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2019!

●   În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ 2019!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradele didactice - Completare dosare grad II și grad I

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2019 - Definitivat, completare dosare, validare fișe

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - O.M.E.N. nr. 3665 din 13.03.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic I - Colocviu grad I seria 2019-2020

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare învățământ - SESIUNEA 2019

●   OMEN Nr. 5365 privind aprobarea programei pentru susţinerea examenului naţional de definitivare la disciplina Religie creştină după Evanghelii

●   OMEN nr. 5529 privind aprobarea programei pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială și Artele spectacolului

●   Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice/inspecția curentă 1 în OCTOMBRIE 2018

●   Ridicare certificări definitivat 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat, sesiunea 2019 - Repartizarea inspecțiilor

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019 - Fișa de înscriere Definitivat 2019!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul de definitivare în învățământ - sesiunea 2019 - Precizări!

●   Amânâri grad II 2019

●   Precizări grade didactice

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2017-2018 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2018 și gradul didactic I - seria 2017-2019

●   EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT - Rezultatele candidaţilor după contestații au fost publicate

●    Rezultatele candidaţilor la proba scrisă înainte de contestații au fost publicate

●   Definitivat 2018 - Subiecte și bareme

●   În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învățământ - Proba scrisă - 18 iulie 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor și examenelor naționale

●   Termene limită de efectuare/predare inspecții curente - grade didactice

●   Inscriere asistenți/supraveghetori pentru Examenul de Definitivat 2018

●   Programare validare fișe de înscriere pentru Examenul de Definitivat 2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Modele adeverințe de vechime pentru cadrele didactice înscrise la examenele pentru obținerea gradelor didactice I și II

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență!

●   Colocviu de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I sesiunea 2018-2020

●   Lista cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II și I în luna octombrie 2017

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018 - Validare fișe de înscriere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018 - Repartizare inspecții Definitivat 2018

●   Lista cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de Definitivat - sesiunea 2018

●   Lista cadrelor didactice ce au aprobare pentru amânarea gradului didactic II pentru sesiunea 2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice debutante - Definitivat, sesiunea 2018

●   Precizări și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice II și I

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2016-2017 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele finale obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   Rezultatele obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   Subiecte și bareme examen Definitivat

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ, sesiune 2017 - Proba scrisă

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - validare date

●   ORDIN Nr. 5087/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrieri asistenți supraveghetori la examenul național de definitivare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016 - ridicare certificate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ referitor la OMEN nr.3114/19.01.2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - se vor organiza cursuri de pregătire a cadrelor didactice debutante

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări de la centre universitare, referitoare la susținerea colocviului de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I

●   Calendar 2016-2017 privind echivalarea colegiului de 3 ani cu studii universitare de licență

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind formarea continuă

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016 - poze pentru certificate

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare sesiunea 2017 - Validare fișe

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare sesiunea 2017 - Inspecții la clasă

●   Lista nominală a cadrelor didactice înscrise la definitivat - sesiunea 2017

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice debutante - Calendar, Metodologie examen definitivat!

●   Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

●   Precizări și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice I și II

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2015-2016 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele finale ale candidaţilor la examenul de definitivat 2016

●   Rezultatele candidaţilor la examenul de definitivat 2016 - proba scrisă

●   Subiecte și bareme DEFINITIVAT 2016

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la definitivat - locație examen!

●   Grafic de desfășurare a examenului de grad didactic II - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

●   Grafic de desfășurare a examenului de grad didactic II - învățământ primar și preșcolar - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

●   Graficul desfășurării pregătirilor pentru examenul de grad didactic II

●   În atenția directorilor si a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare - validare fișe

●   Graficul desfășurării pregătirilor pentru examenul de grad didactic II sesiunea 2016 - Limba română

●   Validare fișe pentru examenul de DEFINITIVAT!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul de definitivat - preluare certificat de acordare a definitivării

●   Asistenți supraveghetori pentru examenul de definitivat

●   Grade didactice - condiții de vechime și calificative

●   Reamintire - Program de pregătire pentru cadre didactice pentru definitivat și titularizare

●   În atenția directorilor - Program de pregătire pentru examenul național de definitivare

●   În atenția unităților de învățământ – curs acreditat evaluator titularizare și definitivat

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare - validare fișe

●   Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - notă privind programa pentru susținerea examenului național de definitivare

●   OMECS nr. 5558/27.10.2015 de aprobare a programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ

●   Cerere inscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ

●   Fişă de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ

●   Fişa de evaluare a activității didactice în cadrul inspecţiei speciale la clasă

●   Proces – verbal de inspecţie la clasă

●   Grafic

●   Calendar

●   ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OMECS 5286/23.09.2015 și OMECS 5287/23.09.2015

●   Precizari și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice II și I

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2014-2015 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Amânare grade didactice an școlar 2015-2016

●   Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național de Definitvat - sesiunea 2015

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Palnificare validare fișe!

●   Grafic primire dosare definitivat 2015!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul Național de Definitivat - sesiunea 2015

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4553/2014 - Calendar de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Precizări şi graficul înscrierii la grade didactice

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul scolar 2013-2014 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenţia candidaţilor care au susţinut examenul de Definitivat 2014 - Rezultate finale!

●   În atenţia candidaţilor care au susţinut examenul de Definitivat 2014 - Rezultate proba scrisă!

●   În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat - precizări privind accesul în sălile de examen!

●   În atenţia directorilor şi a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivat - Precizări privind traducerea subiectelor

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Înscriere pentru asistenţi supraveghetori la Examenul naţional de definitivare în învăţământ

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învăţământ - Precizări, programare validare fişe şi dosare cu probleme

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Modele de adeverinţe de vechime pentru grade didactice

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - OMEN 3240/26.03.2014 referitor la grade didactice

●   Colocviu grad I la UBB Cluj N., UBB - exstensia Tg.Mures - modificat

●   Colocviu grad I seria 2014-2016 la UBB - extensia Tg.Mures si Lucian Blaga Sibiu

●   Inscrieri grade didactice

●   Rezultate finale dupa contestatii - DEFINITIVAT 2013

●   REZULTATE PROBE SCRISE - DEFINITIVAT 2013

●   În atenţia asistenţilor şi a candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat în învăţământ

●   În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul de definitivat - Dosare incomplete

●   În atenţia unităţilor de învăţământ - înscriere asistenţi pentru examenul de definitivat

●   În atenţia directorilor - adeverinţe vechime la catedră pentru gradele didactice

●   În atenţia directorilor - precizari MEN referitoare la grad II 2013

●   Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățământ

●   Programe de conversie profesionala

●   Modificare nota promovare Grad II.Subiecte definitivat

●   Programa la limba şi literatura rromani pentru susţinerea examenului naţional de acordare a definitivatului

●   Colocviu grad didactic I seria 2013-2015

●   In atentia directorilor si a profesorilor - Grade didactice!

●   Important: precizari grade didactice 2012-2013(reamintire)

●   Rezultate finale definitivat 2012 - Dupa contestatii

●   Rezultate la examenul de definitivat 2012

●   In atentia candidatilor inscrsi la Examenul de definitivare in invatamant - sesiunea 2012

●   In atentia cadrelor didactice inscrise la examenul national de definitivat - un singur centru de examen!

●   In atentia cadrelor didactice inscrise la Examenul de definitivat

●   In atentia directorilor si a candidatilor la examenul de definitivat - validare fiser

●   Nota Definitivat - In atentia directorilor si a candidatilor inscrisi la examenul de definitivat 2012

●   Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I actualizată 01.12.2011

●   Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ

●   Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012—2013(Definitivat - capitolul V)