CONCURS DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI IN SCOLI
   
●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Documente utile privind evaluarea anuală a activității manageriale pentru anul școlar 2020-2021

●   Model acord detașare în interesul învățământului director/director adjunct

●   Funcții vacante de directori/ directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș pentru anul școlar 2020-2021

●   Rezultatele finale ale concursului pentru funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș, după contestații

●   Rezultatele finale ale candidatului la funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de CV - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului vitae și a probei de interviu pentru candidatul la funcția vacantă de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferencz” Târgu-Mureș

●   Procedură operațională specifică privind desfășurarea probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director de la Liceul Tehnologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise la centrul special organizat la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș, structura Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   Șablon răspuns proba scrisă - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   În atenția Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” jud. Mureș, Sindicatului Învățământului Preuniversitar Mureș, Consiliului Județean al Elevilor, Federației Naționale a Asociaților de Părinți, Mas-media - Tragerea la sorți în vederea selecției supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului din data de 14.02.2019

●   Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcției de director, sesiunuea ianuarie - februarie 2019

●   Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul pentru ocuparea funcției de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș, sesiunea ianuarie-februarie 2019

●   În atenția tuturor candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș - Procedură operațională

●   În atenția tuturor candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákoczi Ferenc” din Tîrgu Mureș - Modele de itemi exemplificativi

●   Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de director la Liceul Teologic Romano-Catolic ”II. Rákóczi Ferenc” Tîrgu Mureș

●   Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ din județul Mureș

●   Calendarul organizării și desfășurării concursului

●   Lista documentelor necesare pentru înscriere

●   Bibliografia-cadru

●   Fișa cadru a postului de director unitate de învățământ

●   Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - referitor la concursul de ocupare a funcţiilor de directori și directori adjuncți prin detașare în interesul învățământului

●   În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - lista posturilor de director/dir.adj. rămase libere după concurs

●   Tabel nominal cu rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - perioada 25-26.07.2017

●   Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 25.07.2017

●   Tabel nominal cu rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - perioada 20-22.07.2017

●   Rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți

●   Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 24.07.2017

●   Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 22.07.2017

●   Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 21.07.2017

●   Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 21.07.2017

●   Lista candidaților care au depus contestații la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 20.07.2017

●   Program contestații - Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți (sâmbătă și duminică)

●   Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjunct - 20.07.2017

●   Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjunct - 19.07.2017

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș - Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului vitae și a probei de interviu

●   Teste și șablon de evaluare la proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Rezultate înregistrate în urma desfășurării probei scrise la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   În atenția unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș - precizări.

●   În atenția unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   În atenția observatorilor participanți la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   Adresa MEN 1623/DGMP/10.07.2017 - Canale de sesizare a faptelor de corupție TELVERDE național 0 800 801 100 TELVERDE al ISJ Mureș 0 800 816 265 - telefon gratuit la care cetățenii pot semnala nereguli apărute în organizarea și derularea concursului. Site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

●   Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul de director/director adjunct.

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - Lista candidaților admiși/respinși la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei scrise și evaluării testului grilă

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct

●   Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, elaboraţi de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Precizări privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Depunere dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Fișe post pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   Documente pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   Lista posturilor vacante pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   ORDIN Nr. 3969/2017 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele finale la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultatele finale contestații la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Cereri de contestaţie admise la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform procedurii 1991/dgmru/18.11.2016

●   Depunere contestatii la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 28.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 27.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 26.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 25.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 24.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 20.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 19.10.2016

●   Rezultate candidați la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de conducere în data de 18.10.2016

●   Revenire la programul de desfășurare al probelor la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct!

●   Reamintire - Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   În atenția candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului Vitae și a probei de interviu pentru candidații la funcția de director și director adjunct din jud. Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   Repartizarea pe săli a candidaților la Centrul special de concurs – LICEUL TEHNOLOGIC ”ION VLASIU” STRUCTURA LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

●   Repartizarea pe săli a candidaților la Centrul special de concurs – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”EUROPA” TÎRGU MUREȘ

●   Listă supraveghetori la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere

●   Rezultatele reverificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - precizari proba scrisă - prezența comisiilor

●   În atenția membrilor din comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ din jud.Mureș - tragere sorți comisii

●   În atenția candidațiolor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere și membrilor comisiei de concurs din unitățile de învățământ - referitor la proba scrisă

●   Rezultatele verificarii dosarelor de inscriere depuse de candidati la concursul pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar

●   În atenția directorilor înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere - precizări concurs

●   Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și dir.adjunct din unitățile de învățământ

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Declarație pe propria răspundere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări concurs directori/directori adjuncți

●   ORDIN Nr. 3177/147 din 5 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

●   Modele de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

●   Precizări referitoare la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   Lista unităților de învățământ cu predare în limba română, cu predare în limba maghiară şi a unităţilor de învăţământ cu secții de predare în limba maghiară şi în limba germană în care funcțiile vacante de director și director adjunct pot fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 3 alin. 6 din OMENCS nr. 5080/2016

●   În atenția directorilor și a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ - Propuneri membrii pentru comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

●   Procedura de înscriere electronică a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   Model de cerere pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Declarație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Legislație pentru Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Fișe de post pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Mureș

●   C a l e n d a r u l Organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   Startul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct în şcoli

●   O R D I N pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   PDI-urile/PAS-urile unităţilor şcolare

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: