CONCURS DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI IN SCOLI
   
●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ CONCURS DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT SESIUNEA IUNIE-OCTOMBRIE 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   ANUNȚ - Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, an școlar 2022-2023, după organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - sesiunea iunie-octombrie - Rezultate - proba de interviu - 26 septembrie 2022!

●   Formular contestații

●   Informare contestații candidați

●   TEL VERDE

●   Sală de interviu supravegheată audio-video

●   Centru de interviu prevăzut cu săli supravegheate audio-video

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - centrul de interviu și graficul desfășurării probei de interviu!

●   În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista opțiunilor candidaților pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista finală cu situații-problemă, prevăzută în Anexa 2 a Procedurii operaționale a ME privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu (...), nr. 31419/24.08.2022, completată conform art. 4, lit. a) din procedură

●   În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică

●   Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - depunerea, soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea consiliului profesoral și desemnarea membrilor în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   Repartizarea candidaților la proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, la centrul special nominalizat la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Centrul special, proba scrisă

●   Rezultatele finale ale evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș sesiunea iunie-octombrie 2022 - Depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere

●   Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022 - adresa de comunicare

●   PROCEDURĂ de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat!

●   Fără sancțiuni în anul școlar curent

●   ORDIN al ministrului educației pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

●   ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021!

●   Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ CONCURS DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   ORDIN al ministrului educației pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați reușiți la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - distribuire decizii, contracte de management, fișe ale postului!

●   Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, rămase vacante după concurs

●   Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere

●   Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct

●   Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 25 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 24 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 23 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 22 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 21 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 18 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 17 martie 2022!

●   Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 16 martie 2022!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor rezultatelor obținute la proba de interviu!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - graficul desfășurării probei de interviu!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - centrele de interviu și unitățile de învățământ arondate!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - listă opțiuni candidați!

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - lista finală cu situații-problemă!

●   În atenția candidaților admiși la proba scrisă pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică!

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - depunere, respectiv soluționare contestații

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - tragerea la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de directori, pentru candidații aflați în carantină/izolare

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - proba scrisă, 4 martie 2022!

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, organizat în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea declarației pe propria răspundere și a documentelor doveditoare de către candidații aflați în carantină/izolare!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecție supraveghetori concurs directori

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea Consiliului profesoral și desemnarea reprezentanților în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - deblocarea dosarelor pe platforma informatică și remedierea eventualelor erori la înscriere!

●   Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - adresa de comunicare

●   Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - fără sancțiuni în anul școlar curent

●   Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 19.01.2022!

●   Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021!

●   Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ CONCURS DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT SESIUNEA 2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 17 decembrie 2021

●   Lista cu rezultatele finale la proba scrisă a candidaților care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct și nu au depus opțiuni pentru ocuparea unei funcții vacante sau nu au ocupat o funcţie vacantă în urma concursului

●   Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș rămase vacante după concurs

●   Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct - 11 decembrie 2021!

●   Rezultate înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 11 decembrie 2021!

●   În atenția candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 - Depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere

●   Procedură operațională - privind declararea candidatului „reușit” dintre candidații care au optat pentru ocuparea aceleiași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și nu pot fi ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 07 decembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 06 decembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 03 decembrie 2021!

●   În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - modificare grafic desfășurare probă de interviu, comisia numărul 9!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 02 decembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 26 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 25 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 24 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 23 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 22 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 19 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 18 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 17 noiembrie 2021!

●   În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - modificare grafic desfășurare probă de interviu, comisia numărul 2!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 16 noiembrie 2021!

●   Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 15 noiembrie 2021!

●   În atenția candidaților participanți la proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor la proba de interviu a concursului!

●   În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - graficul desfășurării probei de interviu!

●   În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - lista finală cu situații-problemă!

●   În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - centrele de interviu și unitățile de învățământ arondate

●   Lista cererilor cadrelor didactice privind opțiunea pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează, la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

●   În atenția doamnei/domnului director și a doamnelor secretare ale unităților de învățământ preuniversitar de stat - raportare nume și număr candidați pentru funcția de director/director adjunct, titularizați pe baza art. 253 din LEN 1/2011

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   În atenția candidaților sesiunii speciale a probei scrise pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățâmânt preuniversitar de stat din județul Mureș - organizarea sesiunii speciale, probă scrisă, concurs directori!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice admise în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică

●   Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

●   Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

●   ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor notelor de la proba scrisă a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - tragerea la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la înscrierea de cadre didactice, în calitate de asistenți, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș, după etapa de remediere a erorilor!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a Consiliilor profesorale - Referitor: la întrunirea Consiliului profesoral și desemnarea membrilor în comisia probei de interviu

●   Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea 2021

●   Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea 2021

●   REVENIRE la Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 15.09.2021

●   Ministerul Educației lansează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - eliberare calificative directori/directori adjuncți, an școlar 2020-2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: