ADMITERE 2019-2020
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 28.02.2019
Titlu: Ordinul MEN nr. 3132/ 05.02.2019 pentru completarea Ordinului MEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

Data: 19.09.2018
Titlu: Ordinul MEN nr. 4829/30.08.2018, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

Data: 19.09.2018
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 19.09.2018
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Data: 19.09.2018
Titlu: Anexa IV la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională


COMUNICĂRI


Data: 12.07.2019
Titlu: Admitere 2019 - Rezultatele repartizării computerizate!

Data: 03.07.2019
Titlu: Ierarhia - Admitere 2019 pentru candidaţii ce provin din judeţul Mureș!

Data: 05.06.2019
Titlu: Centrul special de admitere Mureș pentru candidații proveniți din alte județe

Data: 25.06.2019
Titlu: Comunicat #23 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 24.06.2019
Titlu: Comunicat #22 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 18.06.2019
Titlu: Comunicat #21 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 18.06.2019
Titlu: Comunicat #20 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 12.06.2019
Titlu: Comunicat #19 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 12.06.2019
Titlu: Comunicat #18 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 12.06.2019
Titlu: Comunicat #17 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 07.06.2019
Titlu: Comunicat #16 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 07.06.2019
Titlu: Comunicat #15 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 06.06.2019
Titlu: Comunicat de presă - Broșură admitere clasa a VIII-a!

Data: 06.06.2019
Titlu: Comunicat #14 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 06.06.2019
Titlu: Comunicat #13 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 05.06.2019
Titlu: Ghidul adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul liceal!

Data: 05.06.2019
Titlu: Comunicat #12 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 05.06.2019
Titlu: Înscrierea în învățământul seral / frecvență redusă

Data: 23.05.2019
Titlu: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în licee

Data: 05.06.2019
Titlu: Comunicat #11 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 04.06.2019
Titlu: Comunicat #9 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 04.06.2019
Titlu: Comunicat #8 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 03.06.2019
Titlu: Comunicat #7 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 30.05.2019
Titlu: Comunicat #6 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

Data: 30.05.2019
Titlu: Comunicat #5 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 30.05.2019
Titlu: Comunicat #4 referitor la Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat 2019 pentru absolvenții proveniți din alte județe

Data: 28.05.2019
Titlu: Comunicat #3 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

Data: 23.05.2019
Titlu: Comunicat #2 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

Data: 23.05.2019
Titlu: Comunicat #1 referitor la Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2019-2020 pentru candidații care provin din alte județe

Data: 16.05.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba Engleză și a absolvenților clasei a VIII-a - Admitere - Grafic depunere contestații pentru proba de limbă modernă

Data: 07.05.2019
Titlu: Admitere 2019 - Calendarul testelor de verificare a cunoştinţelor la limba modernă, maternă şi a probelor de aptitudini pentru prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat!

Data: 01.03.2019
Titlu: Modelul Fişei de înscriere în anul școlar 2019-2020 – admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat

Data: 01.03.2019
Titlu: Anexă la fișa de înscriere în anul școlar 2019-2020 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Data: 28.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologie de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Data: 28.01.2019
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2019-2020

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE - 2019-2020


Data: 12.11.2019
Titlu: ORDIN privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ-Teritoriala, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

Data: 12.06.2019
Titlu: Planul de școlarizare pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de zi, de masă, pentru anul școlar 2019 - 2020

Data: 21.11.2018
Titlu: Stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020

Data: 06.11.2018
Titlu: Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020

Data: .11.2018
Titlu: ORDIN nr. 5.031 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020


ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE - 2018-2019


Data: 09.02.2018
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019

Data: 15.11.2017
Titlu: Materiale necesare pentru operatorii economici

Data: 06.11.2017
Titlu: OMEN 5360 din 16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: Solicitare școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare și funcționare a învațământul dual

Data: 07.11.2017
Titlu: OMEN 4795 din 31.08.2017 Calendar admitere invatamant profesional si invatamant dual, an scolar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: NOTA codificarea calificarilor pentru Fisa înscriere inv. profesional și Fișa opțiuni înv. dual

Data: 07.11.2017
Titlu: Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic (inclusiv dual) -descarca aici

Data: 15.11.2017
Titlu: Oferta educațională 2017-2018 - Învățământ profesional și învățământ dual


COMUNICĂRI


Data: 16.07.2019
Titlu: Situația admiterii în învățământul profesional, pentru anul școlar 2019-2020 - Etapa I de admitere

Data: 05.06.2019
Titlu: Ghidul adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

Data: 23.05.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Data: 01.03.2019
Titlu: Modelul Fişei de înscriere în anul școlar 2019-2020 pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

Data: 01.03.2019
Titlu: Anexa la Fişa pentru înscrierea în învăţământul profesional - fişa de opţiuni pentru învăţământul dual

Data: 28.01.2019
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2019-2020

   
Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/ro/reader/