MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
 
●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2015-2016 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Lista posturilor pentru etapa de pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ în anul școlar 2015-2016.

●   În atenția unităților de învățământ - condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar (se vor afișa la sediu/site-ul unității în data de 20.03.2015)

●   Lista deciziilor neridicate la întregire de catedră și completare pe neterminată

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Grafic preluare dosare pretransfer 2015 și alte documente.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Grafic ședință publică transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate și Lista punctajelor cadrelor didactice.

●   Rezultate obținute la proba orală la limba de predare - transfer pentru restrângere de activitate 2015.

●   Proba orală la limba de predare are loc în data de 06.03.2015 la ISJ Mureș, cam. 200 (învățători de la ora 10,00 limbi moderne de la ora 12,00)

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate cu 01.09.2015

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind transmiterea condițiilor specifice de ocupare a posturilor vacante pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar.

●   Lista posturilor pentru etapa de transfer la titulari în anul școlar 2015-2016.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate,începând cu 1 septembrie 2015, model cerere pentru ISJ și grafic depunere dosare.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație personal didactic cu studii medii încadrat în funcțiile de antrenor și maistru instructor

●   În atenția unităților de învățământ - condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

●   Graficul ședinței publice pentru completare de catedră la titulari

●   Graficul probei practice pentru completare de catedră la titulari

●   Lista posturilor incomplete pentru etapa de completare de catedră la titulari în anul școlar 2015-2016.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Posturile au fost actualizate la ora 9,45, verificați link-ul primit pe mail în 16.02.2015, după afișarea lor, azi la ora 12,00, nu se mai fac modificări !

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind transmiterea condițiilor specifice de ocupare a posturilor vacante pentru etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate .

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare informaticieni

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice -Fișa de evaluare a activității la nivelul județului Mureș - Anexa 2 OMEN 4895/10.112014

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa - Completare de catedră titulari cu 01.09.2015

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa - Transfer pentru restrângere de activitate titulari cu 01.09.2015

●   Grafic preluare proiectul de încadrare cu personal didactic 2015-2016, 2-6 februarie 2015 între orele 8,30-13,00

●   OMEN nr. 5109/12.12.2014 - pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015

●   Lista Consorțiilor școlare în anul 2015-2016.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Criterii unice la nivelul județului Mureș - Anexa 2 punctul IV OMEN 4895/10.112014

●   Prezentările de la Ședințele de lucru din săptămâna 12-16 ianuarie 2015.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind pensionarea/menținerea/ reîncadrarea în funcția didactică a personalului titular care îndeplinește condițiile de pensionare până la data de 01.09.2015 și documente utile. Termene diferite pentru pensionari, menținere pensionari și reîncadrare pensionari conform calendarului.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind constituirea consorțiilor școlare și documentele aferente. Termen 23.01.2015.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind constituirea posturilor didactice și încadrarea personalului didactic titular 2015-2016. MACHETE DE MOBILITATE 2015. Termen 2-6 februarie 2015 conform graficului.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională specifică privind actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   OMEN nr. 5078-08.12.2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale „Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar

●   Ordinul MEN Nr. 5108 din 12.12.2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - sedințe de lucru privind mobilitatea personalului didactic în anul 2015

●   În atenția directorilor și a secretarelor- lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare până la 01.09.2015

●   În atenția directorilor - Consorții școlare pentru anul școlar 2015-2016

●   Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014 s-a publicat in MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 861 BIS/26.11.2014.

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2014-2015 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   

●   În atenția cadrelor didactice - lista posturilor pentru concursurile de suplinire din martie 2015 (modficată la Sc Gim Europa Tg. Mureș, Sc Gim A. Maior Reghin, Sc Gim Traian Târnăveni, Sc Gim nr. 1 Luduș)

●   În atenția cadrelor didactice - lista posturilor pentru concursurile de suplinire din martie 2015 din cele 6 centre de concurs.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 3-31 martie 2015. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   Lista repartizărilor - concurs/ testare februarie 2015

●   În atenția cadrelor didactice - lista posturilor pentru concursurile de suplinire din februarie 2015 din cele 6 centre de concurs.

●   Lista repartizărilor - concurs/ testare ianuarie 2015 - fișier în actualiare după repartizările la concursuri ultima actualizare 02.02.2015.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 9-27 februarie 2015. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Sâncraiu de Tg.Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Liviu Rebreanu Tg.Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Ioan Bojor Reghin

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Romulus Guga Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Teoretic Joseph Haltrich Sighișoara

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Zau de Câmpie

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Solovăstru - calendar modificat.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Deaj

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Kadar Marton Pănet

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Iernut

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Papiu Ilarian

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Europa Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Palatul Copiilor Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Sâncraiu de Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Solovăstru

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Radu Popa Sighișoara

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Aurel Mosora Sighișoara

●   Lista unităților care nu au transmis situația pensionarilor: COZMA, GHEORGHE DOJA, ICLANDU MARE, LIC TEHN MIERCUREA NIRAJULUI, SANPETRU DE CAMPIE, SARATENI, SASCHIZ, VETCA, TAURENI

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015.Șc. Gim. Sf. Petru Sânpetru de Câmpie

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. cu program sportiv Szasz Adalbert Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. GPP nr. 4 Reghin

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Samuil Micu Sărmaș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Kadar Marton Pănet

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Ideciul de Jos

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Rușii Munți

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim Voivodeni

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Teoretic Bolyai Farkas Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. de Artă Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Gh. Șincai Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Vasile Pop Grebeniș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Friedrich Schiller. Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Emil Drăgan Ungheni

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Școala Gimnazială Pogăceaua

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori ianuarie 2015. Șc. Gim. Teleki Domokos Gornești

●   Lista repartizărilor - concurs/ testare decembrie 2014 - fișier în actualiare după repartizările la concursuri ultima actualizare 30.12.2014.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Colegiul Agricol T. Săvulescu Tg. Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc Gim. Fogarasi Samuel Gănești

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc Gim. Teleki Domokos Gornești

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc Gim. Kadar Marton Pănet

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc Gim. Dacia Tg Mureș

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Lic. Tehn. P. Maior Reghin

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim Zau de Câmpie

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Lic. Tehn. i Bojor Reghin.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim. Adorjany Karoly Glodeni.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim. Solovăstru.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori decembrie 2014. Șc. Gim Dr. Nyulas Ferenc Eremitu.

●   Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată prin OMEN nr. 4895/2014 s-a publicat in MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 861 BIS/26.11.2014.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind desfășurarea concursurilor de suplinire pentru posturile vacantate pe parcursul anului școlar

●   Lista repartizărilor - concurs/ testare noiembrie 2014

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - emitere noi numire pentru personalul didactic titular afectat de schimbarea rețelei școlare.

●   Grafic concurs suplinire Centrul 1 - Sc Gim Mihai Viteazu Tg Mureș

●   Grafic concurs suplinire Centrul nr. 6 - Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de suplinire noiembrie 2014. Detalii se pot obține de la fiecare centru de concurs. modificată 17.11.2014

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 11-21 noiembrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   Lista repartizărilor - concurs/ testare octombrie 2014

●   Grafic probe orale și inspecții - Centrul 1 Sc Gim Mihai Viteazu Tg Mureș

●   Grafic concurs suplinire Centrul nr. 1 - Șc Gim Mihai Viteazu Tg Mureș

●   Grafic concurs suplinire Centrul nr. 3 - Colegiul Tehnic Târnăveni

●   Grafic concurs suplinire Centrul nr. 5 - Lic. Tehn. L. Blaga Reghin

●   Grafic concurs suplinire Centrul nr. 6 - Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   Lista posturilor Centrul 1 Șc. Gim. Mihai Viteazu Tg Mureș-actualizată

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de suplinire octombrie 2014. Detalii se pot ob'ine de la fiecare centru de concurs.

●   În atenția unităților de învățământ private - machete normare 2014-2015

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 13-31 octombrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs, în arhivă se găsesc toate documentele utile!

●   Unități care nu au transmis fișierul conform adresei adr 8143-03.10.2014 BEICA DE JOS, BREAZA, CHETANI, CRĂIEŞTI, CRISTEŞTI, GĂLEŞTI, GĂNEŞTI, GURGHIU, HODAC, "PETRU MAIOR" REGHIN, "GHEORGHE ŞINCAI" TÂRGU MUREŞ, ŞINCAI.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - repartizare concurs suplinire septembrie 2014. Decizile se ridică de la centrele de concurs.

●   În atenția unităților de învățământ - situație cadre didactice și auxiliare !

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice - Program de depunere contestaţii - Liceul Tehnologic "Gheorghe Şincai" Târgu Mureş

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice - Repartizare concus suplinire 30 septembrie

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Verificati urgent adresa de e-mail a școlii! Adr. MEN 822/26.09.2014 document care trebuie completat luni 29.09.2014 pana la ora 14,

●   În atenția directorilor și secretarelor - vă rugăm verificați situația centralizată a posturilor. Eventualele erori mai pot fi corectate până în 25.09.2014 ora 12, telefonic la nr. 0265-213779 int. 106.După ora 12,00 nu se mai preiau modificări la machete.

●   În atenţia unităţilor nominalizate în tabel - machete normare lipsă.!

●   Cerere de înscriere la concursul de suplinire din septembrie 2014- se depun la centrul de concurs în 24-25 septembrie 2014 între orele 12-14.

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 1 - Liceul Tehnologic "Gheorghe Şincai" Târgu Mureş -modificat

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 2 - Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 3 - Colegiul Tehnic Tarnaveni -modificat

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 4 - Colegiul Național Mircea Eliade Sighișoara -modificat

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 5 - Liceul Teoretic Lucian Blaga Reghin -modificat

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 30.09.2014 - Centrul de concurs nr. 6 - Liceul Tehnologic Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 16-30 septembrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice care au solicitat conform legii reducerea normei didactice de la 18 la 16 ore în anul şcolar 2014-2015!

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Va solicităm să transmiteți urgent la centrele de concurs toate posturile vacante /rezervate care au fost ocupate cu personal fără studii corespunzătoare sau cu angajare pe perioadă determinată de 60 de zile în vederea organizării concursului / testării cadrelor didactice!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - pe pagina posturi vacante NU AM PRIMIT propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014 (pe modelul de fișier conform mesajului din 13.09.2014). TERMENUL era 16.09.2014 ora 10,00. Directorii vor trimite pe fax modalitatea de ocupare cu semnatura și stampilă!

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 16-30 septembrie 2014. Posturile vacante/rezervate se transmit spre centralizare la centrele de concurs!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - pe pagina posturi vacante NU AM PRIMIT propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014 (pe modelul de fișier conform mesajului din 13.09.2014). TERMENUL era 16.09.2014 ora 10,00!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor- machete normare 2014-2015. s-a corectat pagina machete2persoane !

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - pe pagina posturi vacante NU AM PRIMIT propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014 (pe modelul de fișier conform mesajului din 13.09.2014). TERMENUL era 16.09.2014 ora 10,00

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări de la Inspectoratul teritorial de muncă Mureș

●   În atenția directoarilor de grădinițe - precizări degrevare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să transmiteti propuneri privind modalitatea de ocupare a posturilor vacante/rezervate până la concursul de suplinire din 30 septembrie 2014. TERMEN 16.09.2014 ora 10,00

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs/ testare suplinitori 16-30 septembrie 2014!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor- machete normare 2014-2015.!

●   Lista posturilor în 12.09.2014 - ultima actualizare.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didatice titulare 2014, care au depus dosar de detașare. Dosarele incomplete nu vor fi soluționate. Lista puctajelor.

●   În atenția cadrelor didactice - Graficul şedinţelor publice - 12 septembrie 2014

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didatice titulare 2014, care au depus dosar de detașare. Dosarele incomplete nu vor fi soluționate. Detașarea va fi soluționată la sfârșitul ședinței publice din data de 12.09.2014.

●   Graficul ședinței publice 08.09.2014.

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizată în 09.09.2014.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ Şi a cadrelor didactice - Precizări încadrare personal didactic

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ Şi a cadrelor didactice - Preluare dosare pentru repartizare în şedinţa publică

●   În perioada 3-5 septembrie 2014, între orele 9-13 directorii unităților de învățământ sunt rugați să se prezinte la secretariatul IȘJ Mureș cam. 105 pentru ridicare deciziilor de detașare, suplinire, completare de catedră.

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 02.09.2014. Plata cu ora la titulari, asociați și pensionari se poate acorda numai pe posturile neocupate afișate cu respectarea art 94-96 din OMEN 5451/2013.

●   În atenția tuturor unităților de învățământ. În baza Legii 1/2011 va anexăm modelele de cereri pentru concediile cu/fără plată și eliberări, începand cu 1.09.2011.

●    Model cerere aprobare plata cu ora 2014-2015. Cererea se înregistrează la secretariat (3 exemplare) şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2013-2014 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora

●   În atenția directorii unităţilor de învăţământ, adr. MEN 447SG/28.08.2014 - aveţia obligaţia de a informa toate cadrele didactice pensionabile pentru limită de vârstă sau cadrele didactice care doresc să se pensioneze anticipat și anticipat parţial că trebuie să depună cereri de pensionare la casele teritoriale de pensii.

●   Lista cadrelor didactice care nu îndeplinesc condiţiile de detaşare în interesul învăţământului pe posturile solicitate

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 27.08.2014 după detașare la cerere. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, după fiecare etapă a mobilităţii personalului didacticposturi 01_09_2014.xls.

●   Rezultate proba practică/orala pentru detașare/suplinire - Palatul Copiilor Tg Mureș

●   Rezultate proba practică/orala pentru detașare/suplinire - L.T. C. Brancuși Tg Mureș

●   Graficul şedinţelor publice 27-29 august 2014

●   Lista candidaților care au depus dosar de suplinire în 21-22 august 2014. Evantualele erori vor fi comunicate la compartimentul managementul resurselor umane tel. 0265-213779 int. 106 în cursul zilei de 26.08.2014 între orele 8-14.

●   Lista punctajelor pentru detașare la cerere prin concurs specific în 2014-2015.

●   Model cerere plata cu ora 2014-2015, dosarele se depun la unitățile de învățământ în 1-2 septembrie 2014 (care au posturi vacante în vederea obținerii avizului) SAU la ISJ Mureș (pentru cei care participă la repartizare în ședința publică)

●   În atenția cadrelor didactice participante la concursul de titularizare 2014. - În baza adresei MEN 53760/22.08.2014, cadrele didactice care nu au susținut probele practice/orale pot susține aceste probe în 25.08.2014. În vederea susținerii probei candidații vor contacta inspectorul școlar în data de 25.08.2014 până la ora 9,00.!

●   În atenția directorilor și a cadrelor diactice înscrise la detașare la cerere/detașare în interesul învățământului - precizări proba practică/orală.

●   În atenția cadrelor titularizate 2014-deciziile de numire pe post se eliberează în perioada 25-27 august 2014 între orele 9-14 de la cam 105.

●   În atenția cadrelor didactice repartizate în 4-5 august 2014 - care doresc să renunțe la postul ocupat.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate (pagina VACANTE), lista posturilor ocupate (pagina OCUPATE) actualizat 25.08.2014.

●   Model de adresă prin care unitatea de învățământ primitoare solicită titularului detașarea în interesul învățământului în 2014-2015

●   Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2014-2015.Se depun la unitățile de învățământ în 21-22 august între orele 8-12.

●   Model tabel pentru solicitare detașare în interesul învățământului în anul școlar 2014-2015. Termen 26.08.2014 ora 12.00.

●   Cerere detașare la cerere prin concurs specific în anul școlar 2014-2015.Se depun la ISJ Mureș în 21-22 august între orele 8-12.

●   Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 şi/sau 2011.Se depun la ISJ Mureș în 21-22 august între orele 8-12.

●   Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015 cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau 2011 (CONTINUITATE pentru cei care nu au depus dosar la titularizare În mai). Se depun la ISJ Mureș în 21-22 august între orele 8-12.

●   Cerere completare catedră titular în anul școlar 2014-2015.Se depun la ISJ Mureș în 21-22 august între orele 8-12.

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei candidaților repartizați.

●   Lista candidaților rămași nerepartizați.

●   Lista posturilor ocupate până în 01.08.2014, vacante/rezervate.

●   Adresa MEN nr. 52282/31.07.2014 - actualizarea listei posturilor didactice in perioada 2-5 august 2014

●   Rezultate concurs Titularizare 2014, dupa contestatii.

●   Lucrari scrise anulate la centrele de evaluare contestate

●   Adr. MEN 52045-30.07.2014.

●   În atenția cadrelor didactice - concurs ocupare posturi Șc. Gim. Omega Tg Mureș

●   Lista posturilor publicată în 12.05.2014 ora 15.

●   În atenţia cadrelor didactice - Grafic ședință publică de repartizare - suplinire- 04.08.2014.

●   În atenţia cadrelor didactice - Grafic ședință publică de repartizare - titularizare - 31.07.2014.

●   Rezultate concurs Titularizare 2014.Contestațiile se depun la sediul ISJ Mureș, cam 106, în 25.07.2014 până la ora 21,00 și 26.07.2014 de la 9,00 până la ora 15,00.

●   Adresa MEN nr. 51612/24.07.2014 - Etapele de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar prevazute in Calendar pentru perioada 2-5 august 2014

●   În atenția unităților de învățământ - graficul activităților la nivelul ISJ pentru perioada 1 august - 12 septembrie (compartimentul managementul resurselor umane).

●   În atenția candidaților participanți la concursul din 21.07.2014. Rezultatele se afișează în 25.07.2014. Contestațiile se depun la sediul ISJ Mureș, cam 106, în 25.07.2014 până la ora 21,00 și 26.07.2014 de la 9,00 până la ora 15,00.

●   Subiecte si bareme Titularizare 2014

●   TITULARIZARE 2014 - Repartizarea candidaților pe săli

●   Candidați înscriși la Concursul de titularizare 2014, absolvenți anterior anului 2014, care nu și-au validat fișa de inscriere.

●   Procedura MEN nr. 48312 si 48310/27.06.2014 privind desfasurarea probei scrise a concursului pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea 2014

●   În atenția tuturor unităților de învățământ. În baza Legii 1/2011 va anexăm modelele de cereri pentru concediile cu/fără plată și eliberări, începand cu 1.09.2011.

●   Graficul de validare fișe concurs Titularizare pentru absolvenții 2014 - la Lic. Tehn. Gh. Șincai Tg Mureș.

●   Lista candidaților la concursul din 21.07.2014 care nu au predat fișa de inspecție la centrul de concurs / nu au fișele validate. Candiații din listă vor contacta urgent centrul de concurs.

●   Accept participare specializari noi la etapele de mobilitate și la concurs - 4.

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la concurs 2014 - graficul probelor practice și orale din 24 iunie 2014 - REAMINTIRE.

●   În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din Tg. Mureş-solicitare asistenţi concurs ocupare posturi.

●   Rezultate probe pratice - orale 17.06.2014.

●   În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2012 - în perioada 24-26 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106, după această dată dosarele nu se mai eliberează.

●   În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2011 - în perioada 17-19 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106, după această dată dosarele nu se mai eliberează. REPUBLICARE ANUNȚ

●   În atenția cadrelor didatice înscrise la concursul de ocupare a posturilor 2014. Inspețiile la clasă se depun la centrul de concurs, L.T. Gh. Șincai Tg Mureș, până la data de 24 iunie 2014.

●   Accept participare specializari noi la etapele de mobilitate și la concurs - 3.

●   Accept participare specializari noi la etapele de mobilitate și la concurs - 2.

●   Accept participare specializari noi la etapele de mobilitate și la concurs - 1.

●   Lista cadrelor didactice care NU AU RIDICAT deciziile de la etepele de mobilitate martie - mai 2014.

●   Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate 2014 -fisier EXCEL.

●   Lista candidaților la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate 2014 - cu studii autorizate.

●   Lista candidaților la concursul de ocupare a posturilor vacante/rezervate 2014 - cu studii neautorizate.

●   În atenția candidaților înscriși la Concursul de Titularizare 2014.

●   În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate 2011 - în perioada 17-19 iunie 2014 între orele 11-14 se pot ridica dosarele depuse la ISJ Mureș cam. 106, după această dată dosarele nu se mai eliberează.

●   Adr. MEN 44103-28.05.2014 - precizări validare fișe.

●   Adr. MEN 43394-22.05.2014 - precizări pentru absolvenți Univ. Spiru Haret iulie 2011 și februarie 2012.

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de titularizare 2014- precizări privind inspecția la clasă și probele practice / orale. Actualizat 05.06.2014.

●   Fișe de evaluare a lecției pentru inspecția specială la clasă concurs - SESIUNEA 2014

●   Denumirile disciplinelor de concurs - SESIUNEA 2014

●   Denumirile problelor practice asociate disciplinelor de concurs - SESIUNEA 2014

●   În atenţia candidaților la examenul de Titularizare 2014 - Grafic de validare a fișelor de înscriere

●   Lista posturilor actualizată (12.05.2014 ora 15).

●   În atenţia unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - Verificare listă posturi vacante-rezervate!

●   În atenţia unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice - CENTRE DE CONCURS TITULARIZARE 2014!

●   Grafic preluare dosare centrul 1 - Lic. Tehn. Gh. Sincai Tg. Mureş

●   În atenţia directorilor unităţilor PJ şi a cadrelor didactice.

●   Adr. MEN 40932/06.05.2014 Precizări privind organizarea concursului și anexa 2 din OMEN 3356/2014.

●   Lista posturilor publicată în 06.05.2014.

●   Lista contestațiilor aprobate privind menținerea în activitate ca titular a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice. Centre de concurs Titlarizare 2014, cerere -model, calcul media de repartizare.

●   Fișa de înscriere la concurs titularizare 2014

●   Deciziile pentru pretransfer, art. 253, menținere pensionari în activitate și continuitate cu note peste 7 și definitivat (aprobate) se ridică de la secretariatul ISJ Mureș cam 105 în 14-15 mai 2014 între orele 10-14.

●   Adr. MEN 40152-29.04.2014-organizarea unor activități de mobilitate, organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice sesiunea 2014

●   Lista posturilor actualizate (05.05.2014 ora 15.30) eventualele corecturi vor fi comunicate telefonic la 0265-213779 int. 106 în 05.05.2014 între 11-14.

●   Rezultate obținute în urma contestațiilor la etapa de mobilitate Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în anul școlar 2014-2015.

●   Lista cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru care a fost aprobată / nu a fost aprobată menținerea ca titular în anul școlar 2014-2015.

●   Adresa MEN nr. 39615-24.04.2014 - spciealizări / programe acceptate pentru participarea la etapele de mobilitate.

●   Rezultate probe practice - orale pretransfer 2014.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Graficul şedinţei publice pentru art.253 - 29.04.2014

●   În atenția directorilor unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Graficul şedinţei publice pentru pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi prin consimţământ - 28.04.2014

●   Graficul probelor pratice-orale Pretransfer - 25 aprilie 2014.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   Lista cadrelor didactice care au depus dosar de pretransfer în etapa a II-a

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - În atenţia cadrelor didactice care au contracte de muncă pe perioadă determinată

●   Adresa MEN 38444-14.04.2014-ref. la organizarea și desfășurarea preransferului consimțit între unitățile de învățământ.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I

●   OMEN NR. 3275/10.04.2014 - pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014-2015, aprobata prin OMEN nr. 5451/2013

●   În atenția cadrelor didactice participante la etapa de restrângere de activitate. Deciziile se elibereaza în 14-17 aprilie 2014 între orele 10-14 la secretariatul ISJ Mureș cam. 105.

●   Model - Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2014-2015, cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin, definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau 2011)

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete. fișier xls actualizat 08.04.2014-ora 17,30

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteți o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet și vacant pentru care propuneți menținerea pensionarilor ca titulari.!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - în 08.04.2014 intre orele 8-13 putem marca posturile conform adresei MEN atașate, ne transmiteți o adresă pe fax-ul ISJ cu precizarea exactă a codului postului complet cu viabilitate de 4 ani și vacant pentru care propuneți marcarea pe art. 253.!

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate și a celor ocupate (colorate cu galben). Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 08.04.2014 între orele 8-14, la nr. de telefon 0265-213779 int. 106.

●   În baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013, cu modificările şi completările ulterioare, posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h) din aceeaşi Metodologie, ca urmare a participării unor cadre didactice titulare la acţiunea de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, se ocupă în aceleaşi condiţii ca şi posturile didactice/catedrele vacante publicate anterior acestei etape. Prin urmare, în data de 24.04.2014, consiliile de administraţie pot emite şi acorduri de principiu în vederea ocupării acestor posturi didactice/catedre printr-una din modalităţile prevăzute la punctul 4 a) din Adresa MEN nr. 31701/2014, condiţionat de eliberarea acestora prin pretransfer.

●   Unitățile de învățământ care au trimis condiţii specifice de ocupare a posturilor în etapa de pretransfer pot să le ridice de la secretariatul ISJ Mureş!

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic continuitate 2014.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic prelungirea activitate pentru pensionari 2014.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - grafic preluare dosare pretransfer 2014, model cerere pt. ISJ, model acord pentru ISJ.

●   Concurs suplinire - martie 2014 - Repartizări.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări transmitere documente mobilitate

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Precizări privind condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul pentru transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate începând cu 01.09.2014

●   În atenția directorilor cu posturi vacante și a cadrelor didactice interesate-Centru de concurs suplinire 26 martie 2014, lista posturilor vacante / rezervate, reprezentatul ISJ Mureș în comisie, atribuții membrii comisie.

●   În atenția cadrelor didactice - deciziile pentru completare de catedră și întregire se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș cam. 105 în 19-20 martie 2014 între orele 9-15.

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de suplinire din martie 2014. (fișier actualizat 17.03.2014 ora 14)

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu posturi vacante/rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire martie 2014. Transmitere posturi 12.03.2014-17.03.2014 ora 12,00.

●   Posturi/catedre/vacante/rezervate mobilitate an școlar 2014-2015, pagina 2 sunt posturile sunt ocupate în sedința din 7 martie 2014.

●   Procedura operaţională privind transferarea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate

●   Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 01.09.2014.

●   Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Lista posturilor, vacante/rezervate. Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 10.03.2014 între orele 11-15, corectat ora 15,30.

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ și cadrelor didactice - grafic preluare dosare pentru RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE.

●   Adresa MEN nr. 32298/05.03.2014 - Ref. Mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Graficul şedinţelor publice pentru completarea catedrei la titulari pentru anul şcolar 2014-2015

●   Concurs suplinire - februarie 2014 - Repartizări.

●   Lista posturilor incomplete pentru completare de catedră.

●   În atenția unităților de învățământ cu personalitate juridică - condiții specifice.

●   FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele mişcării personalului didactic pentru anul şcolar 2014-2015, conform Anexei nr. 2 a Metodologiei - cadru privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/12.11.2013, modificată prin OMEN 3080/2014.

●   În atenția unităților de învățământ - Lista posturilor INCOMPLETE, vacante/rezervate. Erorile constatate față de machete și datele încărcate, vor fi comunicate în data de 3.03.2014 între orele 11-15 la nr. de telefon 0265-213779 int. 106, 0733-942125, 0730-040277.

●   Adresa MEN nr. 31701/27.02.2014 - privind etapele de mobilitate care se deruleaza in perioada februarie - aprilie 2014

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Grafic preluare dosare - completare de catedra la titulari, 4-5 martie 2014

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Convocare informaticieni

●   Cerere pentru completarea normei didactice la titulari pentru anul școlar 2014-2015

●   OMEN 3045/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

●    Lista Consorțiilor școlare în jud. Mureș pentru anul școlar 2014-2015.

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul de suplinire din februarie 2014.

●   În atenția directorilor și cadrelor didactice interesate - Centre de concurs pentru suplinire februarie 2014 (reprezentanții ISJ în comisii, calendar, cerere tip, atribuții membrii comisie).

●   OMEN 3080/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naţionale nr. 5451/2013

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ cu posturi vacante/rezervate neocupate şi a cadrelor didactice - Concurs de suplinire februarie 2014. Transmitere posturi 25.01.2014-14.02.2014

●   În atentia cadrelor didactice interesate - Concurs ocupare posturi vacante - Şcoala Postliceală "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureş

●   În atenția secretarelor-situația pensionarilor conform adr. 119/13.01.2014-școlile care nu au transmis (marcate cu roșu) vor transmite situația pe fax-ul ISJ Mureș (actualizat 13.02.2014 ora 10).

●   În atentia directorilor unităţilor de învăţământ - Criterii unice - Anexa 2 pct. IV, OMEN 5451/2013

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire februarie 2014- fișier actualizat 14.02.2014 ora 16.

●   În atenția directorilor machete Mobilitate 2014-2015.

●   Calendar de mobilitate 2014-2015-prezentare.

●   Concurs suplinire - ianuarie 2014 - Repartizări.

●   În atenţia directorilor - de trimis lista personalului didactic care îndeplineşte vârsta standard de pensionare

●   Şedinţe de lucru privind mobilitatea personalului didactic(14-23 ianuarie - modificat)!

●   Program concurs suplinire ianuarie 2014.

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire ianuarie 2014- fișier actualizat 13.01.2014.

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 15 ianuarie 2014-completare.

●   În atenția directorilor - Şedinţe de lucru Mobilitate 2014 - 2015

●   În atenţia directorilor - Consorții școlare.

●   Concurs suplinire 15 ianuarie 2014- reprezentanţii ISJ în comisie.

●   Lista posturilor pentru concursul de suplinire din 15 ianuarie 2014, actualizat.

●   OMEN 5451-2013 Metodologie mobilitate personal didactic 2014-2015

●   Lista în ACTUALIZARE a posturilor pentru concursul de suplinire din noiembrie 2013, (ultima actualizare 24.10.2013 ora 10,00)

●   Concurs suplinire noiembrie 2013 - comunicare posturi.

●   Lista suplinitorilor repartizaţi - Centrul de concurs C.N. Mircea Eliade Sighişoara

●   Lista suplinitorilor repartizaţi - Centrul de concurs Şc. Gim. L. Rebreanu Tg. Mureş

●   Lista suplinitorilor repartizaţi - Centrul de concurs Lic. Tehn. Nr. 1 Luduş

●   Lista suplinitorilor repartizaţi - Centrul de concurs Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   Lista suplinitorilor repartizaţi - Centrul de concurs Lic. Tehn. Lucian Blaga Reghin

●   Grafic inspecții, probă orală - Lic. Teh. Nr. 1 Luduș

●   Grafic inspecții, probă orală - Șc. Gim. Liviu REbreanu Tg. Mureș

●   Grafic inspecții, probă orală - Lic. Teh. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   Grafic inspecții, probă orală - Lic. Teh. L. Blaga Reghin

●   Lista FINALĂ a posturilor pentru concursul de suplinire din 7-15 octombrie 2013, (ultima actualizare 08.10.2013 ora 12,00)

●   Concurs suplinire 7-15 octombrie 2013 - comunicare posturi.

●   Concurs suplinire 7-15 octombrie 2013- reprezentanții ISJ în comisie.

●   Concurs suplinire 7-15 octombrie 2013- Centre de concurs, cerere de înscriere

●   Lista candidaților repartizați - Centrul de concurs nr. 1 Școala Gimnazială L. Rebreanu Tg. Mureș

●   Lista candidaților repartizați - Centrul de concurs nr. 2 Lic. Tehn. Luduș

●   Lista candidaților repartizați - Centrul de concurs nr. 3 Colegiul M. Eliade Sighișoara

●   Lista candidaților repartizați - Centrul de concurs nr. 4 Lic. Teoretic. L. Blaga Reghin

●   Lista candidaților repartizați - Centrul de concurs nr. 5 Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sangiorgiu de Pădure

●   Centrul de concurs zona Reghin - Lic. Tehn. Lucian Blaga Reghin

●   Centrul de concurs zona Mureș - Șc. Gim. Liviu Rebreanu Tg. Mureș

●   Centrul de concurs zona Luduș - Lic. Tehn. nr. 1 Luduș

●   Centrul de concurs Zona Sovata - Lic. Tehn. Sf. Gheorghe Sângiorgiu de Pădure

●   În atenţia unităţilor de învăţământ care organizează concurs de suplinire

●   Lista posturilor didactice pentru concursul de suplinire. Candidații înscriși la concursul de titularizare 2013, depun la centru de concurs doar cererea completată în vederea participării la concurs. Detalii privind concursul se pot obține la centrele de concurs și de la inspectorii de specialitate. Actualizat în 17.09.2013 ora 15.30. Nu se mai admit modificări.

●   Lista posturilor ocupate la data de 16.09.2013, la toate etapele de mobilitate.

●   Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice

●   În atenția cadrelor didactice - Centre de concurs de suplinire 16-20 septembrie, model cerere

●   METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 2014

●   REVENIRE (machete modificate)- În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situația normării personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic!

●   În atenția tuturor unităților de învățământ. În baza Legii 1/2011 va anexăm modelele de cereri pentru concediile cu/fără plată și eliberări, începand cu 1.09.2011.

●    Model cerere aprobare plata cu ora 2013-2014. Cererea se înregistrează la secretariat (2 exemplare) şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2012-2013 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   În atenția cadrelor didactice - Graficul sedinţelor publice 12-13 septembrie!

●   Lista posturilor pentru ședința publică din 11 septembrie 2013 (pagina 1). Lista posturilor ocupate pagina 2.

●   Site oficial MEN - Titularizare

●   Site oficial MEN - Subiecte

●   Ordinul MEN 4959-02.09.2013 si anexa -organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile preuniversitare de stat

●   În atenția cadrelor didactice, deciziile pentru completare, detașare și suplinire pentru posturile ocupate la ședințele publice din august 2013 se eliberează de inspectorii de specialitate în săptămâna 9-13 septembrie 2013.

●   Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate-ședința publică. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate înclusiv plata cu ora (care îndeplinesc condițiile de ocupare). FINAL

●   În atenția cadrelor didactice, ședința publică din 6 septembrie, pensionarii care și-au depus dosar la ISJ Mureș (18 persoane), titularii care nu s-au detașat în august și candidați nerepartizați

●   În atenția cadrelor didactice titulare 2013, preluare dosare detașare la cerere prin concurs specific

●   În atenția directorilor unităţilor de învăţământ - Situatia normarii personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic

●   Lista actualizată a posturilor. Pagina 1 posturi neocupate pentru care se poate da acord plata cu ora pe modelul de comunicare postat. Pagina 2 posturi ocupate la etapele de mobilitate din acest an, persoanele se prezintă la postul ocupat (data eliberării numirilor se va comunica pe site) . !

●   În atenția directorilor - Plata cu ora titulari, pensionari, asociați, suplinitori. !

●   În atenția cadrelor didactice, deciziile de titularizare 2013 se eliberează în data de 02.09.2013 înte orele 10-14.

●   Lista actualizată a posturilor, după ședința din 28 august. Profesorii care au ocupat posturi incomplete mai pot alege în 29 august de la ora 11-13. Cadrele didactice cu post marcat pentru continuitate, absente în 26 - 27 august 2013 mai pot veni în 29 august 2013, ora 11-13.

●   Model de cerere - plata cu ora

●   Lista posturi - 26.08.2013.

●   Detașări în interesul învățământului care nu îndeplinesc condițiile OMEC 6239/2012

●   Graficul ședințelor publice detașare la cerere prin concurs specific și suplinire, sala festivă a Lic. Tehnologic C. Brâncuși Tg. Mureș.

●   Grafic validare fișe suplinitori înscriși în 19 august 2013.

●   Lista punctaje detașare la cerere prin concurs specific, completare de catedră titulari.

●   În atenția cadrelor didactice, participante la detașare sau suplinire, probe practice/orale.

●   În atenția directorilor-detașare interesul învățământului.

●   Lista posturi vacante/rezervate, complete/incomplete pentru - detașare interesul învățământului.

●   Lista posturi etapa a II-a.

●   Grafic ședință publică de repartizare, 14 august 2013, Centrul de concurs nr. 1 Lic. Tehn. Gh. Sincai Tg. Mureș

●   Grafic ședință publică de repartizare, 14 august 2013, Centrul de concurs nr. 2 Șc. Gim. M. Viteazu Tg. Mureș

●   Grafic ședință publică de repartizare, 14 august 2013, Centrul de concurs nr. 3 Lic. Pedagogic M. Viteazu Tg. Mureș

●   Rezultate finale Concurs titularizare 2013,

●   Grafic ședință publică de repartizare, 9 august 2013, Centrul de concurs nr. 1 Lic. Tehn. Gh. Sincai Tg. Mureș

●   Grafic ședință publică de repartizare, 9 august 2013, Centrul de concurs nr. 2 Șc. Gim. M. Viteazu Tg. Mureș

●   Grafic ședință publică de repartizare, 9 august 2013, Centrul de concurs nr. 3 Lic. Pedagogic M. Viteazu Tg. Mureș

●   Rezultate Concurs titularizare 2013, contestațiile se depun la ISJ Mureș în data de 5 august 2013 ora 11,00-21,00 și 6 august 2013 ora 8,00-15,00.

●   În atenţia unităţilor de învăţământ- LICEAL, situație posturi/cadre didactice.

●   Extras din OMECTS 6239-2012, grafic activități compartimentul managementul resurselor umane 1 aug.-16 sept. 2013.

●   Model cerere angajare pe perioada determinată în baza notelor din 2011 și 2012, suplinire

●   Model cerere detașare în interesul învățământului 2013-2014

●   Model cerere detașare la cerere 2013-2014

●   Model cerere continuitate la suplinire 2013-2014

●   Model de cerere schimb de posturi între titulari.

●   Subiecte și bareme concurs Titularizare 2013.

●   Lista candidaților care participă la concursul de titularizare 2013. Candidații au obligația să-și valideze fișele.

●   Restantieri adresa 626-05.07.2013

●   În atenția directorilor și secretarelor - Licee, Palate și cluburi, CSS-uri, Învățământ special !

●   Lista candidaților care nu au predat inspecțiile la clasă. Termenul de predare a fost 02.07.2013.

●   Lista fișe nevalidate absolvenți anterior anului 2013.

●   Grafic validare absolvenți 2013 - Centrul de concurs nr. 1 Liceul Tehnologic Gh. Sincai Tg. Mureș

●   Grafic validare absolvenți 2013 - Centrul de concurs nr. 2 Școala Gimnazială M. Viteazu Tg. Mureș

●   Grafic validare absolvenți 2013 - Centrul de concurs nr. 3 Liceul Pedagogic M. Eminescu Tg. Mureș

●   În atenţia candidaţilor înscrişi la Titularizare 2013 şi a Centrelor de concurs.

●   În atenţia unităţilor de învăţământ - supraveghetori la Concursul de Titularizare

●   Specializări noi cuprinse în centralizator

●   În atenția tuturor unităților de învățământ. Inspecții la clasă Titularizare 2013.

●   În atenția centrelor de titularizare și a absolvenților 2013 înscriși la concurs.

●   În atenția candidaților înscriși la Titularizare-2013, precizări inspecție la clasă/ proba practică/ orală.

●   Centrul nr. 1 Liceul Tehn. Gh. Sincai Tg. Mureș, grafic repartizare inspecții profesori-maiștri. Pentru ale modificări se va contacta inspectorul de specialitate și președintele din centru de concurs.

●   Centrul nr. 2 Sc. Gim M. Viteazu Tg. Mureș, grafic repartizare inspecții învățători.Pentru ale modificări se va contacta inspectorul de specialitate și președintele din centru de concurs.

●   Centrul nr. 3 Lic. Pedagogic M. Eminescu Tg. Mureș, grafic repartizare inspecții educatoare.Pentru ale modificări se va contacta inspectorul de specialitate și președintele din centru de concurs.

●   Grafic validare fișe de concurs - Titularizare 2013. Scoala Gimnaziala ”Mihai Viteazul” Tg. Mureș

●   Grafic validare fișe de concurs - Titularizare 2013. Liceul Tehnologic Gh. Sincai Tg. Mureș

●   Grafic validare fișe de concurs - Titularizare 2013. Liceul Vocational Mihai Eminescu Tg. Mureș

●   Date de contact Centre de concurs Titularizare 2013

●   Repartizare concurs suplinire mai 2013

●   În atenția directorilor-repartizare informaticini la Centrele de Titularizare.

●   Deciziile de titularizare pe art. 253 se ridică de la secretariatul ISJ în 13-14 mai 2013, între orele 10-15. Cadrele didactice cu decizii de pretransfer/restrângere/completare/pensionari prelungire își vor ridica OBLIGATORIU deciziile în 13-14 mai 2013.

●   Anunţ - Concurs ocupare post vacant educatoare

●   Cerere înscriere concurs de titularizare 2013 și fișă de înscriere.

●   Centre de concurs pentru Titularizare 2013. Grafic preluare dosare la Centrele de concurs.

●   Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete, pentru concurs pe site-ul MEN.

●   Lista posturi vacante/rezervate, ocupate/neocupate, fișier în actualizare pe baza adreselor din unitățile de învățământ, actualizat în 6 mai 2013.

●   Lista cadrelor didactice netitulare pentru care s-a aprobat/respins titularizare în baza art. 253, În CA din 30.04.2013

●   Lista cadre didactice care au depus cereri în baza art. 253

●   Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, cereri (aprobate/respinse)

●   Deciziile de pretransfer se ridică de la ISJ Mureș, cam. 105, în 29-30 aprilie 2013 între orele 9-15 pe baza CI/BI

●   Lista posturilor la data de 16.04.2013.

●   În atenția directorilor, titularizare art. 253 - urgent

●   CERERE privind încadrarea ca TITULAR în baza art. 253.

●   CERERE privind recunoaşterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013 - 2014, a personalului didactic, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013

●   ACORD modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 - MODEL MODIFICAT

●   ACORD continuitate suplinire 2013 - MODEL.

●   ACORD continuare pensionari - MODEL MODIFICAT.

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, ART.253.

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013.

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la suplinirea prin continuitate pentru anul şcolar 2013-2014

●   În atenţia directorilor - Pretransfer prin consimţământ 2013 - Grafic probe orale/ practice şi Grafic şedinţă publică

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţămînt ierarhizarea cadrelor didactice care solicită acordul pentru pretransfer

●   Candidaţi repartizaţi la concursul de suplinire din 27.03.2013

●   Toate cadrele didactice care participa la etapa de pretransferare trebuie sa aiba depuse dosare atat la ISJ, cat si la unitatile de invatamant in care doresc sa se pretransfere.

●   Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013

●   În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ - Referitor la suplinirea prin continuitate pentru anul şcolar 2013-2014

●   Lista posturi pentru pretransfer consimtit 2013.

●   Lista posturilor vacante/rezervate, complete/incomplete.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice titulare, pretransfer 2013

●   Modelele cereri pretransfer, diverse.

●   Lista punctaje transfer pentru restrângere de activitate 2013, grafic sedință publică.

●   Lista posturilor vacante pentru concursul de suplinire din 27 martie 2013, Centre de concurs

●   Adresa 1072-12.03.2013-transmitere consimțământ restrângere

●   Grafic verificare-preluare dosare transfer pentru restrângere în anul școlar 2013-2014.

●   În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice, concurs pentru posturile vacante din martie, suplinire 2013.

●   Deciziile de completare pentru 2013-2014 se eliberează în data de 07.03.2013 la secretariatul ISJ Mureș (cam. 105) între orele 9-15

●   Lista posturilor vacante pentru restrângere de activitate, site MEN și avizier.

●   Lista posturilor care intră în restrâgere de activitate și a cadrelor didactice, începând cu 1 septembrie 2013

●   Lista candidatilor repartizati in urma concursului pentru suplinire din 27.02.2013

●   O R D I N pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012

●   Graficul sedintei publice pentru completare de catedra la titulari in anul scolar 2013-2014

●   Posturi completare de catedra la titulari in anul scolar 2013-2014

●   Posturi vacante pentru concursul din 26 februarie 2013.

●   Cerere completare norma didactica pentru titulari, in anul scolar 2013-2014. Cererile cu documentele mentionate in cerere se depun la ISJ in 26 februarie 2013 intre orele 8-16 si 27 februarie 2013 intre orele 8-12.

●   Centre de concurs 25 februarie-1 martie 2013, lista posturi vacante.

●   Lista posturilor vacante rezervate- fisier in lucru pentru corectare erori. Erorile vor fi transmise pe adresa personal.isjmures@gmail.com, pana in data de 26.02.2013 ora 16.30. Fisier actualizat in 25.02.2013 ora 20.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - posturi vacante/rezervate

●   În atenția unităților de învățământ, CJRAE și profesorilor psihologi

●   OMEN nr. 3128/01.02.2013 Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2013

●   Va rugam pana la ora 15:00 unitatile care au facut modificari la machetele de incadrarea sa le transmita pe adresa personal.isjmures@gmail.com, secretariatul va respecta si raspunde corectitudinea si incadrarea in termen.

●   OMEN 3104-2013 modificare si completare OMECTS 6239-2012 - Metodologie de mobilitate

●   Eliberare decizii titulari refacute

●   Mobilitate personal didactic, Criterii unice la nivelul judetului Mures Activitatea metodica si stiintifica – Anexa 2 punctul IV

●   Formular date de contact secretare, conform adresei nr. 237-23.01.2013

●   Proiect de incadrare 2013-2014, machete de mobilitate

●   Stabilirea consortii scolare - termen transmitere 30 ianuarie 2013

●   OMECTS 6239-14.11.2012-Metodologie privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

●   Lista personal care indeplineste varsta de pensionare pana la 01.09.2013

●   Lista candidatilor calificati-fara studii corespunzatoare repartizati - 18 ianuarie 2013

●   Centre concurs, posturi vacante

●   In atentia directorilor - Comunicare posturi vacante/rezervate pentru concurs/testare, ianuarie 2013!

●   Fisierul- numiri de refacut

●   In atentia directorilor - numiri de refacut

●   Situatia invatamant simultan, termen de trimitere 5 decembrie 2012 ora 12. Datele vor fi transmise pe adresa de e-mail personal.isjmures@gmail.com. Atentie sunt 2 foi!

●   Lista candidatilor repartizati la concursul de suplinire, noiembrie 2012.

●   Modificare post Sc Gim Ogra

●   Concurs ocupare posturi vacante noiembrie 2012 (centre de concurs, lista posturi vacante/rezervate, model cerere, atributii membri comisie grafic).

●   Adr. 8879-2012, Comunicare posturi vacante/rezervate pentru concurs/testare

●   In atentia tuturor unitatilor de invatamant. In baza Legii 1/2011 va anexam modelele de cereri pentru concediile cu/fara plata si eliberari, incepand cu 1.09.2011.

●   Concurs suplinire octombrie 2012 - repartizari.

●   Grafic suplinire 23-24 octombrie 2012. Centrul de concurs CN M. Eliade Sighisoara

●   Concurs suplinire 17-23 octombrie 2012.

●   Lista posturilor vacante comunicate in perioada 10-12 oct 2012-fisier in perioada de actualizare, de verificat, actualizat 19.10.2012-ora 14.

●   Lista cadrelor detasate in judetul Harghita.

●   Lista candiatilor repartizati in Centrul de concurs-Sc. Gim. Bahnea

●   Conform adresei nr. 949/21.09.2012, fisiere lipsa sau cu erori anu au coretate pana la ora 10.

●   Conform adresei nr. 949/21.09.2012, in fisiere au fost identificate erori.

●   In atentia directorilor unitatilor de inavatamant. In perioada 10-12 octombrie 2012 veti comunica posturile vacatate/rezervate in vederea organizarii urmatorului concurs de suplinire pe fisierul anexat. Fisierul se transmite electronic si listat.

●   Concurs ocupare posturi vacante - Scoala Generala Bahnea

●   Concurs ocupare posturi vacante - Asociere Scoala Generala Viisoara-Scoala Generala Zagar

●   Situatie cadre didactice navetiste în anul școlar 2011-2012, completati formularul la final se apasa butonul Trimite/Submit.

●   Adresa nr. 6408- 25.09.2012- selectii din OMECTS 5624/2012 privind ocuparea posturilor vacantate pe parcursul anului scolar 2012-2013.

●   Fisier comunicare posturi vacante

●   Lista personalului repartizat în centrele de concurs/testare nr. 4

●    Lista personalului repartizat în centrele de concurs/testare nr. 1,2,3,5,6,7.

●   In atentia directorilor si secretarelor-date statistice privind situatia normarii 2012-2013!

●    Model cerere aprobare plata cu ora 2012-2013. Cererea se înregistrează la secretariat şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com

●   Adresa MECTS privind inspectiile speciale pt. concursul de suplinire.

●   Lista posturilor vacante/rezervate si arondarea lor pe centre ACTUALIZAT 21.09.2012 ora 14, ATENTIE fisierul are 2 pagini.

●   Grafice inspectii la Gr. Sc. Ludus.

●   Grafice inspectii la Colegiul Tehnic Tarnaveni.

●   Grafice inspectii la CN Unirea Tg Mures.

●   Precizari privind organizarea concursului de suplinire.

●   OMECTS 5642-2012-Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile acestei Metodologii se aplică pe parcursul anului şcolar 2012-2013 şi pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar particular.

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2011-2012 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Lista posturilor vacante/rezervate.

●   Anunt completare de catedra titulari, detasare titulari 2012, suplinitori nerepartizati.

●   Grafic sedinte publice completare catedra titulari, detasare la cerere prin concurs specific, suplinire si plata cu ora 6-7 septembrie 2012.doc

●   Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 13 iulie 2011 şi/sau 14 iulie 2010

●   Lista porturilor ocupate/repartizate pana in data de 31.08.2012. Deciziile de titularizare/pretransfer se ridica de cadrele didactice in data de 4.09.2012 intre orele 9-11 de la secretariatul ISJ Mures. Deciziile de detasare/suplinire/completare norma titulari se ridica de directorii unitatilor in data de 4.09.2012 intre orele 11-12 de la secretariatul ISJ Mures.

●   Lista posturilor neocupate pentru care se poate acorda avizul conform art. 156, 157 din OMECTS 5560/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

●   Adresa MECTS 55770/31.08.2012.pdf

●   Grafic sedinta publica SUPLINIRE 30-31 AUGUST 2012

●   Lista detasarilor in interesul invatamantului aprobate/respinse 2012

●   Grafic sedinta publica detasare la cerere 2012

●   Anunt continuitati la suplinire radiate in urma titularizarii sau obtinerii notei sub 5.

●   Sedinta publica de pretransfer prin consimţământ are loc in 24 august 2012, de la ora 10 la ISJ Mures sala 200.

●   Lista punctaje pentru detasare la cerere prin concurs specific 2012-2013.

●   In atentia unitatilor din invatamant, conform OMECTS 4472/2012, pentru instintarea referitoare la acordurile emise pentru pretransfer prin consimtamant, se transmite adresa cu anexele mentionate.!

●   In atentia cadrelor didactice titulare participante la etapele de detasare - probele practice/orale au loc in data de 22.08.2012 orele 10:00 la sediul ISJ MURES sala 200.

●   Lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a completat catedra in 20 august 2012. Deciziile se emit in 31 august 2012 si vor fi eliberate ulterior.

●   Lista posturilor vacante/rezervate.

●   Sedinta publica pentru completarea normei didactice la titulari are loc in data de 20.08.2012 de la ora 9, la ISJ Mures in sala 200.

●   Model cerere pretransfer, detasare in interesul invatamantului, detasare la cerere.

●   În aten?ia directorilor - Fisa de evaluare a activitati metodice si stiintifice - etapele miscarii personalului didactic

●   Anunt detasare interesul invatatmantului pentru anul scolar 2012-2013

●   Anunt detasare la cerere prin concurs specific pentru anul scolar 2012-2013

●   Grafic sedinte de repartizare, 13 si 16 august 2012, Centrul nr.3-GRUP SCOLAR "PETRU MAIOR" REGHIN

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr.9-LICEUL TEORETIC JOZSEF HALTRICH SIGHISOARA

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr.7-COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA ELIADE" SIGHISOARA

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr.4-GRUP SCOLAR LUDUS

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr.8-GRUP SCOLAR SANGIORGIU DE PADURE

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr.5 -COLEGIUL TEHNIC TARNAVENI

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr. 1-COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" TG MURES

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr. 10-GRUPUL SCOLAR "SAMUIL MICU" SARMAS

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr. 6-GRUPUL SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA

●   Grafic sedințe de repartizare, 13 și 16 august 2012, Centrul nr. 2-GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE MARINESCU" TG. MUREŞ.

●   OMECTS 4689/2012, Plata Comisiilor de titularizare 2012

●   In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Colegiul Tehnic Tarnaveni

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Domokos Kazmer Sovata

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Ludus

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare CN Unirea Tg Mures

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Gh. Marinescu Tg-Mures

●   Grafic validare pentru absolventii 2012, Centrul de titularizare Gr Sc Sf Gheorghe Sangiorgiu de Padure

●   In atentia centrelor de titularizare

●   Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar

●   ORDIN nr. 4472/2012 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobats prin Ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

●   Cadrele didactice care au beneficiat de restrangere de activitate sunt rugate sa se prezinte la ISJ Mures camera 105, (cu decizia in original) in perioada 28-31 mai intre orele 9-15, pentru a primi decizia de restrangere. (modificata)

●   In atentia candidatilor la concursul de titularizare 2012 - Probele practice specifice Palatului si clubului Copiilor se desfasoara in ziua de 30 mai 2012, incepand cu orele 11.00, la sediul Palatului copiilor din Tg.Mures pentru toti candidatii care vizeaza posturi in cluburile copiilor

●   In atentia centrelor de titularizare - Anexa 15 la Metodologie - INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI, corelata cu programa specifica pentru concurs

●   Rectificat - In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate - Grafic inspectie speciala la clasa/proba practica

●   Fise de evaluarea inspectie speciala si practica

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs - Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Sighişoara

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 8 - GRUPUL ŞCOLAR „SFÂNTUL GHEORGHE” SÂNGEORGIU DE PĂDURE

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 7 - Grupul Şcolar „Petru Maior” Reghin

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 4 - Grupul Scolar Industrial Ludus

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 5 - Colegiul Tehnic Tarnaveni

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 2 – Grupul Scolar "Gheorghe Marinescu" Tîrgu-Mureş

●   Lista dosarelor incomplete dela GRUPUL ȘCOLAR "GHEORGHE MARINESCU" TÎRGU-MUREŞ

●   Graficul validării fişelor de înscriere depuse în centrul de concurs nr. 1 – Colegiul Naţional „Unirea”

●   Grafic pentru validarea fișelor de înscriere la Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate - 2012

●   In atentia candidatilor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate - Precizari privind inspectia speciala la clasa

●   Model Cerere plata cu ora 2012

●   Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

●   Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

●   Program pentru perioada de depunere a dosarelor la centrele de examen pentru titularizare

●   Program pentru perioada de depunere a dosarelor la centrele de examen pentru titularizare

●   Fişa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice (2012)

●   In atentia directorilor - Nota referitor la suplinire prin continuitate

●   LISTA POSTURILOR VACANTE

●   

http://titularizare.edu.ro/2012/
  Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: