MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC
 
●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2019-2020 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   ACTUALIZAT: Concurs zonal de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar – listă posturi vacante/model cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs de ocupare a posturilor rămase neocupate sau atribuite în regim de plata cu ora pe termen scurt sau de cel mult 30/60 de zile

●   Lista posturilor vacante-rezervate la data 05/09/2019

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 06.09.2019 în vederea ocupării posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate

●   Rezultate la probele practice/orale - Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante

●   În atenția candidaților înscriși la Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante - probe practice/orale

●   Lista posturilor vacante-rezervate la data 30/08/2019

●   În atenția candidaților la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Documente necesare pentru dosarul de înscriere

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 30.08.2019

●   Precizări privind concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

●   Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate 28.08.2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. la concursul de suplinire organizat la nivelul I.S.J. Mureș

●   În atenția candidaților pentru concursul de suplinire, sesiunea septembrie 2019 - Programul de depunere al dosarelor

●   În atenția candidaților pentru concursul de suplinire, sesiunea septembrie 2019 - Documente dosar concurs suplinitori

●   Lista actualizată a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 24.08.2019

●   Graficul şedinţei de repartizare din data de 26.08.2019

●   Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate 22.08.2019

●   În atenția candidaților repartizați pe posturi/catedre vacante în ședințele din 31.07.2019-01.08.2019 - Se pot ridica deciziile de la secretariatul ISJ Mureș, conform programului cu publicul!

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 22.08.2019

●   Lista posturilor vacante-rezervate la data 13/08/2019

●   Plata cu ora 2019-2020 - precizări și documente

●   În atenţia candidaților care doresc să participe la ședințele publice de repartizare din perioada 22-26 august 2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ref.: modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioada determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare.

●   REAMINTIRE: În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea în interesul învățământului 2019-2020.

●   REAMINTIRE: În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea la cerere 2019-2020.

●   Ședința de repartizare din data de 01.08.2019 va avea loc la sala festivă a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși" Târgu Mureș, începând cu ora 9.00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate sau împuternicire notarială!

●   În atenția cadrelor didactice - Precizări privind repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante în perioada 31.07.2019 - 01.08.2019

●   Rezultatele finale ale candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   Titularizare 2019 - Graficul ședinței de repartizare din data de 31.07.2019!

●   Rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Precizări titularizare

●   În atenția candidaților participanți la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019Precizări mobilitate 2019-2020 - Contestații titularizare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar CARE NU AU VALIDAT FIȘELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar - Repartizare candidați CENTRUL DE CONCURS NR. 1 - COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU” TÂRGU MUREȘ

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar - Repartizare candidați CENTRUL DE CONCURS NR. 2 - LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MARINESCU” TÂRGU MUREȘ

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar - Instrucțiuni pentru candidați

●   Rezultate la inspecții la clasă / probe practice (acest fișier este disponibil 48 ore de la afișare)

●   Rezultate la probe orale la limba de predare (acest fișier este disponibil 48 ore de la afișare)

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie ortodoxă - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de psihologie și psihopedagogie specială - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată și unitariană - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie și geografie - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de învățământ profesional - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de învățământ special și special integrat - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arte - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   Lista centrelor de concurs cu disciplinele arondate fiecărui centru pentru proba scrisă din 17 iulie 2019.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și cultură civică - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Programarea inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția magiară - Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2019-2020 și detașare la cerere

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific

●   Dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante respinse în urma verificării - LISTĂ ACTUALIZATĂ

●   Dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante respinse în urma verificării

●   Validarea fișelor de înscriere de către candidații înscriși la TITULARIZARE 2019

●   Graficul de susținere a inspecțiilor la clasă, a probelor practice și a probelor orale de limbă pentru Titularizare, Detașare la cerere și Repartizare 2019

●   Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2019-2020

●   Fișa înscriere concurs

●   Lista cadrelor didactice pensionate pentru care s-a APROBAT/RESPINS reîncadrarea ca titular în anul școlar 2019-2020, în Consiliul de administrație din 20.05.2019

●   Graficul ședinței pentru pretransferarea personalului didactic titular prin consimțământ între unitățile de învățământ / prin schimb de posturi

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de prelungire a contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza rezultatelor obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015 pentru învățători/ institutori/ profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi

●   Rezultate la probe practice/orale și inspecții la clasă - valabile pentru etapa de pretransfer 2019

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - concurs titularizare 2019 (documente utile, grafic depunere dosare etc.)

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea în interesul învățământului 2019-2020.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea la cerere 2019-2020.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2019-2020.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa de continuitatea peste 7,00 și definitivat sau înscris la definitivat 2019.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - documente pentru etapa de continuitatea peste 5,00 sau peste 7,00 fără definitivat.

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ începând cu 01.09.2019.

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Fizică

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Matematică

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Limba germană, limba engleză, limba franceză

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Fotbal, Handbal, Atletism

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Educatoare, secția română

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Psihopedagogie specială

●   Graficul probelor practice/orale în profilul postului - Pedagogie muzicală, Educație artistică specializată - arte plastice și decorative, Consiliere psihopedagogică

●   Modele cereri demisie, pensionare titulari.

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2019-2020

●   Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

●   Criterii pentru obținerea acordului directorului Colegiului Național Pedagogic Mihai Eminescu Tg.Mureș

●   În atenția directorilor unităților și a cadrelor didactice - precizări privind etapa de pretransfer 2019

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2019-2020

●   Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

●   ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460/2018!

●   OMEN 3862-04.04.2019 privind modificarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN 5460/2018 cu modificările și completările ulterioare.

●   În atenția cadrelor didactice - ședința de repartizare transfer pentru restrângere de activitate, are loc în data de 27.03.2019 la IȘJ Mureș - sala 200 de la ora 8,30 (toate disciplinele).

●   Lista finală cu punctajele cadrelor didactice - Transfer pentru restrângere de activitate începând cu 01.09.2019

●   În atenția directorilor unităților și a cadrelor didactice - precizări privind repartizarea în baza art. 253 cu 01.09.2019

●   Inspecțiile la clasă, pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate la titulari, au loc în perioada 13-15 martie 2019 (detalii de la inspectorul școlar secretar al comisiei)

●   Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2019-2020

●   Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

●   Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1.09.2019

●   Rezultatele probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de completarea normei didactice la titulari 2019-2020

●   Graficul ședinței de repartizare - completare de catedră la titulari pentru anul școlar 2019-2020.

●   În atenția directorilor unităților și a cadrelor didactice - transfer pentru restrângere de activitate 2019-2020

●   În atenția directorilor unităților - model comunicare modificare/radiere/adăugare posturi pentru anul școlar 2019-2020 (termen 07.03.2019).

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete pentru anul școlar 2019-2020 (Acest raport conţine date în curs de actualizare).

●   În atenția directorilor - transmitere condiții specifice pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer prin consimțământ 2019-2020.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice -Fișa de evaluare a activității la nivelul județului Mureș - Anexa 2 OMEN 5460/12.11.2018, corectat

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - completare de catedră la titulari 2019-2020.

●   Lista cuprinzând cadrele didactice pentru care s-a APROBAT, menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020

●   Lista cuprinzând cadrele didactice pentru care NU S-A APROBAT, menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020

●   Consorții școlare pentru anul școlar 2019-2020

●   Rezultatele probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de întregire de catedră la titulari 2019-2020

●   Graficul desfășurării probelor practice/orale și a inspecției la clasă pentru etapa de întregire de catedră la titulari 2019-2020 (29-30.01.2019)

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - întregire 2019.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice- Criterii unice la nivelul județului Mureș - Activitatea metodică și științifică - Anexa 2 punctul IV OMEN 5460/12.11.2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Machete mobilitate 2019-2020.

●   În atenţia directorilor - ședință de lucru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - menținerea ca titular pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pensionare până la 01.09.2019/ reîncadrarea în funcția didactică a personalului titular (documente utile, termene diferite pentru menținere pensionari și reîncadrare pensionari conform calendarului).

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - numiri de refăcut 2019.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - pensionari cu 01.09.2019

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - consorții școlare 2019-2020

●   Programe noi pentru Titularizare și Definitivat. Se aplică din 2019.

●   Ordin 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2018-2019 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Lista posturilor - ultima actualizare 10.04.2019 ora 12,00.

●   Rezultate concursuri / testare, transmise în perioada 01-25.04.2019.

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehnologic Domokos Kazmer Sovata

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Europa Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Petre N. Popescu Vânători

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Teleki Domokoș Gornești

●   Anunț și Calendar Concurs - Liceul Teoretic Samuil Micu Sărmașu

●   Rezultate concursuri / testare, transmise în perioada 02-29.03.2019.

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Ideciu de Jos

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Solovăstru

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Rîciu

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Batoș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Augustin Maior Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Bocskai Istvan ‪Miercurea Nirajului

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Europa Tg.Mureș

●   Rezultate concursuri / testare, transmise în perioada 01-12.03.2019.

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Ibănești

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. I. Vlasiu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Agricol T. Săvulescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Măgherani

●   Rezultate concursuri / testare, transmise în perioada 01.02-01.03.2019.

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Național Mircea Eliade Sighișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Rakosi Lajos Gheorghe Doja

●   Anunț și Calendar Concurs - Liceul Tehnologic Traian Vuia Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu Tg.Mureș -modificat

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială "Europa" Tîrgu Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Școala Gimnazială Pogăceaua

●   Anunț și Calendar Concurs - Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" Tîrgu Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. M. Neagu Sighișoara

●   Rezultate concursuri / testare, transmise în perioada 01-15.02.2019.

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Teleki Domokos Gornești

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Europa Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Petre N. Popescu Vânători

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Național Unirea Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Palatul Copiilor Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Dănilă Stupar Rușii Munți

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Traian Tîrnăveni

●   Anunț și Calendar Concurs - Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Benedek Elek Livezeni

●   Anunț și Calendar Concurs - Grădinița cu Program Prelungit Manpel Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Colegiul Agricol Traian Săvulescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. cu Program Sportiv Szasz Adalbert Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Prof. Dumbrăvioara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Nicolae Bălcescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Deaj

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. nr. 1 Luduș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teor. Bocskai Istvan Miercurea Nirajului

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Radu Popa Sighișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - GPP nr. 6 Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - GPP nr. 5 Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Petres Kalman Sâmbriaș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Apold

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Kemeny Janos Brâncovenești

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Batoș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Tholdalagi Mihaly Corunca

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. A Maior Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teor. A. Bârseanu Târnăveni

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Bahnea

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim.Lic. Tehn. nr. 1 Luduș

●   Anunț și Calendar Concurs - C. Ec. Transilvania Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - CJRAE Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Dacia Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Voc. de Artă Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teor. Gh. Marinescu Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Liviu Rebreanu Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teor. Samuil Micu Sărmașu

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Viișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sâncraiu de Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sf. Gheorghe Sîngiorgiu de Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Liviu Rebreanu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sf. Nicolae Laslăul Mare

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Al. I. Cuza Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Iuliu Grama Chiheriu de Jos

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Deak Farkas Miercurea Nirajului

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Ion lasiu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Ațintiș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Nicolae Bălcescu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Europa Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Gheorghe Șincai Rîciu

●   Anunț și Calendar Concurs - GPP nr. 4 Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Lucian Blaga Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. George Coșbuc Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Traian Târnăveni

●   Lista posturilor - ultima actualizare 29.11.2018 ora 12,00.

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 13.12.2018 ora 11,00).

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 12.12.2018 ora 11,00).

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 06.12.2018 ora 13,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Teleki Domokos Gornești

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Apold

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. I. Chinezu Sântana de Mureș

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 29.11.2018 ora 10,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Ogra

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Iernut

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Al. I. Cuza Tg.Mureș

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 28.11.2018 ora 12,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - C. Agr. T. Săvulescu Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teor Bolyai Farkas Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Voc. de Artă Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Fogarasi Samuel Gănești

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Bogata

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Georghe Coșbuc Tg. Mureș

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 23.11.2018 ora 12,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Petru Maior Reghin

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 20.11.2018 ora 9,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Petre N. Popescu Vînători

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 19.11.2018 ora 8,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Vasile Pop Grebenișu de Câmpie

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Șăulia

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 15.11.2018 ora 8,30).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Cristețti

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Emil Drăgan Ungheni

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 13.11.2018 ora 8,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. A. Persu Tg. Mureș

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 12.11.2018 ora 13,00).

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 12.11.2018 ora 9,00).

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 09.11.2018 ora 9,30).

●   Anunț și Calendar Concurs - CSS Tg.Mureș

●   Lista candidaților repartizați în urma concursurilor desfășurate în unitățile de învățământ (actualizare 08.11.2018 ora 8,00).

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Aurel Mosora Sighișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Radu Popa Sighișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sf. nicolae Laslăul Mare

●   Anunț și Calendar Concurs - CJRAE MUREȘ

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Neaua

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. nr. 4 Apalina Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Albești

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Prof. Band

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Zau de Câmpie

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. S. Duicu Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Teol. Romano Catolic II Rakoczi Ferenc Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Iernut

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Iuliu Grama Chiheru de Jos

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Acățari

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Kiss Gergely Păsăreni

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Emil Drăgan Ungheni

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Ion Chinezu Sântana de Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Fărăgău

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Solovăstru

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Petre N. Popescu Vînători

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Petres Kalman Sâmbriaș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Petru Maior Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Fogarasi Samuel Gănești

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Aurel Persu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Apold

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. Avram Iancu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - C.N. Unirea Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - CJRAE Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Mihai Viteazu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. nr.1 Luduș.

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Ogra

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Adămuș

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. I. Bojor Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. G‫im. Teleki domkos Gornești

●   Anunț și Calendar Concurs - Palatul Copiilor Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Iernut

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Pataki Agota Mădăraș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. nr. 4 Apalina Reghin

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sâncraiu de Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Cornel Regman Daneș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Papiu Ilarian

●   Anunț și Calendar Concurs - Lic. Tehn. T. Vuia Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Măgherani

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Kadar Marton Pănet

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Pogăceaua

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Romulus Guga Tg. Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Kemeny Janos Brăncovenești

●   Anunț și Calendar Concurs - CSS Sighișoara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Prof. Dumbrăvioara

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Ghindari

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Europa Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Al. Ioan Cuza Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Bahnea

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Emil Drăgan Ungheni

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Sărățeni

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Serafim Duicu Tg.Mureș

●   Anunț și Calendar Concurs - Șc. Gim. Nicolae Bălcescu Tg.Mureș

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de ocupare a posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar (model de comunicare posturi și modelul graficului de desfășurare al concursului)

●   Lista repartizărilor după concursul/testarea din octombrie 2018 (zona Mureș, Sovata, Reghin, Iernut, Luduș, Tîrnăveni, Sighișoara)

●   În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului școlar - Centrul de concurs Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" Târgu Mureș

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul/testarea din octombrie 2018 - repartizarea la centre de concurs și lista posturilor ocupate în ședința din 27.09.2018.

●   În atenția directorilor și a secretarelor - aprobare plata cu ora 2018-2019, adresa se înregistrează la secretariatul IȘJ Mureș (3 exemplare) și se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com (începând cu data de 25.09.2018)

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice intersate - comunicare posturi, repartizare candidați cu note, concurs/testare - octombrie 2018.

●   În atenția directorilor - vă rugăm, conform art. 103 din Metodologie, să transmiteți modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, (tabel PCO pe fax sau în original - AZI 13.09.2018) în caz contrar, cele 83 de coduri vor fi tăiate din încadrare.

●   În atenția directorilor - vă reamintim, conform art. 103 din Metodologie se transmite modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, termen era 07.09.2018 ora 13,00 (tabel PCO pe fax sau în original).

●   Lista unităților și nr. posturi pentru care NU s-a transmis modalitatea de ocupare conform art. 103.

●   OMEN 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiva planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrare a în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind aplicarea prevederilor punctului 17 din Ordonanța nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației!

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - punere în aplicare a Ordonanței nr.9/2018

●   În atenția directorilor - lista posturilor neocupate după ședința de detașare la cerere din 07.09.2018 (corectat 5087).

●   ORDONANŢĂ Nr. 9/2018 din 23 august 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

●   G.P.P. "Emanuel", va organiza concurs de titularizare în conformitate cu OMEN nr. 5625/31.08.2012

●   În atenția directorilor - lista posturilor neocupate după ședința din 31.08.2018. În baza OMEN nr. 5485/13.11.2017 (vă rugăm să completați fișierul plata cu ora 2018-2019 conform art 103 alin. 1)

●   În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat și private din județul Mureș - Date statistice privind situația normării personalului didactic de predare/didactic auxiliar/nedidactic din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2018-2019

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (NU se mai publică alte posturi didactice).

●   Anunț preluare dosare detașare la cerere prin concurs specific - titulari 2018

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate NEOCUPATE pentru anul școlar 2018-2019 - actualizată în 30.08.2018 ora 16,30. (ultima actualizare NU se mai publică alte posturi didactice)

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate NEOCUPATE pentru anul școlar 2018-2019 (actulizată 28.08.2018 ora 19,00).

●   Candidații cu note peste 5,00 participanți la concursul județean / testarea din 28.08.2018 sunt repartizați în ședința din data de 31.08.2018.

●   Grafic ședință de repartizare 31.08.2018.

●   Grafic ședință de repartizare 29.08.2018

●   Repartizare în săli concurs candidați calificați

●   Repartizare în săli testare candidați necalificați

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate NEOCUPATE pentru anul școlar 2018-2019 - actualizată în 24.08.2018 ora 21,12.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019, (Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate neocupate și ocupate (după ședința de suplinire din 23-24.08.2018)

●   Probele orale și practice, pentru candidații calificați, au loc în data de 27.08.2018 ora 11,00 la Șc. Gim. Europa Tg. Mureș.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate NEOCUPATE pentru anul școlar 2018-2019 - actualizată în 22.08.2018 ora 21,00.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019, (Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate neocupate și ocupate (după ședința de detașare la cerere din 22.08.2018)

●   În atenția cadrelor didactice titularizate în 2018, care nu și-au ridicat deciziile. Vă rugăm să veniți personal să ridicați deciziile de la secretariat.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor vacante/rezervate neocupate pentru anul școlar 2018-2019.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019, (Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate neocupate și ocupate ca urmare a soluționării detașărilor în interesul învățământului și publicării posturilor eliberate la detașare și conform adreselor transmise precizate la detalii)

●   Grafic ședința de repartizare 23-24.08.2018

●   Grafic ședința de repartizare 22.08.2018

●   Grafic ședința de repartizare 21.08.2018

●   Concurs județean calificați 28.08.2018 - precizări și documente.

●   Testare județeană necalificați 28.08.2018 - precizări și documente.

●   Plata cu ora 2018-2019 - precizări și documente.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta cu privire la Deciziei CCR_387-2018, termen 20.08.2018!

●   Reamintire - OMEN nr. 3017/2018 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 s-a publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/18.01.2018.

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019, (Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate și ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a: cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ; cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018—2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1.09.2018; cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018— 2019, pentru personalul didactic angajat cu CIM pe perioada determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie).

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice - rezultate probe practice / orale la limba de predare, din 02.08.2018, în vederea detașărilor în interesul învățământului.

●   Organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului - din 02.08.2018

●   Lista cadrelor didactice pensionate pentru care s-a APROBAT/RESPINS reîncadrarea ca titular în anul școlar 2018-2019, în Consiliul de administrație din 31.07.2018

●   Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019 (vacante, rezervate pentru următoarele etape de mobilitate).

●   Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019, (vacante, rezervate și ocupate la etapele de mobilitate pănă la data de 27.07.2018).

●   Lista tuturor catedrelor vacante, complete şi incomplete, pentru anul școlar 2018-2019, PDF (modificată ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare).

●   Rezultatele finale ale candidaţilor înscrişi la concursul de Titularizare în județul MUREȘ

●   Grafic ședința de repartizare - 27.07.2018 - posturi vacante pentru pretransfer prin consimțământ și schimb de posturi

●   Grafic ședința de repartizare - 26.07.2018 - posturi vacante pentru pretransfer prin concurs

●   Grafic ședința de repartizare - 25.07.2018 - posturi publicate cu angajare pe perioadă nedeterminată

●   Rezultate candidati cu fișe în mai multe județe - Titularizare 2018

●   Rezultatele candidaţilor înscrişi la concursul de Titularizare în județul MUREȘ

●   Contestațiile la proba scrisă se depun la ISJ Mureș, cam. 106, după următorul program: 17 iulie 2018, până la ora 21:00, 18 iulie 2018, până la ora 15:00.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2018-2019 (precizări, calendar și documente)

●   PROCEDURA privind desfasurarea probei scrise, sigilarea si securizarea lucrarilor scrise din cadrul concursului national – TITULARIZARE 2018

●   Precizari privind repartizarea in sedintele publice din 25-26 iulie 2018

●   Lista candidaților admiși la concurs este afișată la avizierul IȘJ Mureș

●   Grafic validare fișe concurs Titularizare pentru absolvenții 2018 - reamintire.

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la concurs de titularizare 2018 - corectate 02.07.2018 ora 16,30. Notele la inspecție mai pot fi introduse în aplicație pănâ în data de 03.07.2018 ora 12,00. Rugăm directorii, profesorii metodiști și cadrele didactice să verifice notele de la inspecție și probele practice / orale susținute ACTUALIZAT 03.07.2018!

●   Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate și la concursul de definitivat 2018 - 2

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor și examenelor naționale

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată pentru examenele și concursurile naționale, 2018

●   Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs - Titularizare 2018

●   Fișe de înscriere la concursul de Titularizare 2018 nevalidate!

●   În atenția directorilor și cadrelor didactice - listă decizii neridicate la etapele de mobilitate emise în martie 2018

●   În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de titularizare 2018 - cursuri de pregătire organizate de CCD Mureș

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Înscrieri pentru supraveghetori pentru proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar - Titularizare 2018

●   CENTRUL NR. 1: Colegiul Național Unirea Tg. Mureș CENTRUL NR. 2: Lic. Tehn. Ion Vlasiu Tg. Mureș struct Lic. Tehn. C. Brâncuși Tg. Mureș CENTRUL NR. 3: Lic. Teor. Gh. Marinescu Tg. Mureș - pentru concursul național din 11.07.2018

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Limba RRomani

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs specific

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Geografie

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Biologie

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Arte și învățământ special

●   Programarea inspec?iilor speciale pentru candida?ii înscri?i la Concursul de Titularizare la disciplina Religie ortodoxa

●   Graficul de susținere a inspecțiilor la clasă, a probelor practice și a probelor orale de limbă pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare și Detașare la cerere 2018

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplinele Tehnice

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Matematică

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplinele Limbi moderne

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Limba și literatura maghiară

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Religie reformată

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare la disciplina Fizică

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare la disciplina Chimie

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - Educatoare, secția română

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - Educatoare, secția maghiară

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare la disciplina Limba și literatura română

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare la disciplina istorie și cultură civică

●   Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - educație fizică

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - învățători secția română

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - învățători secția maghiară

●   Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare la disciplinele istorie și cultură civică

●   Validarea fișelor de înscriere de către candidații înscriși la concursul de ocupare a posturilor

●   Dosare depuse la concurs, verificate pănă azi - probleme identificate în dosarele verificate, nu vor fi admise la concurs 2018 dacă nu se aduc documentele lipsa sau neconforme = actualizat în 03.05.2018 ora 19.00.

●   Anunț concurs titularizare - Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” Vaideiu

●   În atenția directorilor - Rezultate inspecții la clasă, probe practice pretransfer 2018.

●   Deciziile de repartizare în baza art. 253 se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în baza actului de identitate în perioada 24-27 aprilie 2018.

●   Discipline de concurs 2018 (titularizare)

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (la data de 19.04.2018).

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019, PDF (la data de 19.04.2018).

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare pentru preluare și încărcare dosare pentru concursul de titularizare în aplicația informatică

●   Grafic depunere dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante modificat!

●   Documente necesare pentru înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

●   Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluționare pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ

●   Grafic probe practice/ orale și inspecție specială la clasă pentru pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ

●   Graficul ședinței publice - art.253, modificat

●   Depunere dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind prelungirea CIM în anul școlar 2018-2019 (continuitatea peste 5,00).

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019.

●   Conditii specifice pentru etapa de pretransfer prin consimțământ, aprobate în Comisia de mobilitate a ISJ Mureș.

●   În atenția cadrelor didactice - ședința de repartizare pentru restrângere de activitate are loc în data de 27.03.2018, la IȘJ Mureș - sala 200, de la ora 12,00 toate disciplinele.

●   Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate și la concursul de definitivat 2018 - 1

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind concursul național de titularizare, detașarea la cerere prin concurs/concurs specific pentru anul școlar 2018-2019

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice titulare - precizări privind aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2018-2019

●   Rezultate probe practice / orale și inspecție pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate 2018.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind continuitatea peste 7,00 și definitivat sau înscris la definitivat 2018.

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind pretransferul prin consimțământ între unități și prin schimb de posturi între titulari 2018

●   În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind repartizarea în baza art. 253 cu 01.09.2018

●   Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate

●   Grafic probe practice/ orale și inspecție specială la clasă pentru transfer pentru restrângere de catedră

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (actualizată în baza Hotărârii CA al ISJ Mureș din 07.03.2018)

●   Lista posturilor ocupate la etapa de completare (actualizată în baza Hotărârii CA al ISJ Mureș din 07.03.2018)

●   Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2018.

●   Conditii specifice pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer prin consimțământ, aprobate în Comisia de mobilitate a ISJ Mureș din 05.03.2018.

●   Rezultate inspecție predate după ora 12,30

●   Rezultate probe practice / orale și inspecție pentru etapa de completare 2018.

●   Graficul preluării dosarelor pentru transfer pentru restrângere de activitate la titulari în anul școlar 2018-2019

●   Graficul desfășurării probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă pentru completare de catedră

●   Graficul ședinței publice pentru completare de catedră la titulari, 05.03.2018.

●   Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (nu se mai pot opera modificări în listă)

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - transmitere condiții specifice pentru etapele de transfer și pretransfer 2018

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Grafic preluare dosare completare de catedră la titulari 2018-2019

●   Lista cuprinzănd cadrele didactice pentru care s-a APROBAT menținerea ca titular în funcția didactică în anul școlar 2018-2019 (Hot. CA nr. 3/02.02.2018)

●   Lista cuprinzănd cadrele didactice pentru care NU s-a APROBAT menținerea ca titular în funcția didactică în anul școlar 2018-2019 (Hot. CA nr. 3/02.02.2018)

●   Rezultate probe practice / inspecție pentru întregirea normei didactice cu 01.08.2018

●   Calendar de mobilitate - prezentare în baza OMEN 3017/08.01.2018

●   Grafic probe practice și inspecție la clasă pentru Întregire de catedră cu 01.09.2018

●   Consorții școlare pentru anul școlar 2018-2019

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice -Fișa de evaluare a activității la nivelul județului Mureș - Anexa 2 OMEN 5485/13.11.2017, corectat

●   În atenţia directorilor - Criterii unice la nivelul județului Mureș - Activitatea metodică și științifică - Anexa 2 punctul IV OMEN 5485/13.11.2017

●   În atenţia directorilor - transfer pentru restrângere de activitate 2018-2019

●   În atenţia directorilor - completare de catedră la titulari 2018-2019

●   În atenţia directorilor - întregire 2018-2019.zip

●    Ordinul MEN nr. 3017/2018 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 s-a publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/18.01.2018.

●   În atenţia directorilor - Menţinerea ca titulari în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018; Reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

●   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Machete mobilitate 2018-2019.

●   În atenţia directorilor - ședință de lucru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019!

●   În atenţia directorilor - numiri de refăcut 2018.

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - pensionari cu 01.09.2018

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - consorții școlare 2018-2019

●   OMEN 5485-13.11.2017 Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2017-2018 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

http://titularizare.edu.ro/2012/
  Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/ro/reader/