Înscrierea preșcolarilor/elevilor din Ucraina
●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea de facilități privind transportul intern al elevilor ucraineni

●   ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

●   Cerere înscriere limba română

●   Cerere înscriere limba ucraineană

●   Cerere înscriere limba engleză

●