Înscrierea preșcolarilor/elevilor din Ucraina
●   Cerere de înscriere la cursuri de inițiere în limba română

●   Procedura de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2023-2024, a cetatenilor ucrainiei cu statut de elevi

●   Ordin nr. 5807/29.09.2022 privind aprobarea Metodologiei speciale de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obținut o protecție internațională în România și care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoașterii și atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piața forței de muncă sau al continuării studiilor

●   Ordin nr. 6127/24.10.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind școlarizarea și organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a Procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru minorii cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene

●   Ordin nr. 6129/24.10.2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea cursului de inițiere în limba română și a procedurii privind elaborarea, aprobarea și distribuirea programelor și manualelor cursului de inițiere în limba română pentru străinii adulți care au dobândit o formă de protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Instituțiile/organizațiile din județul Mureș care organizează/desfășoară activități educaționale pentru copii refugiați ecraineni

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea de facilități privind transportul intern al elevilor ucraineni

●   ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României

●   Cerere înscriere limba română

●   Cerere înscriere limba ucraineană

●   Cerere înscriere limba engleză

●