Acasă   ||
PROCEDURĂ
Procedură operațională  
Fișa de identificare RED  
   
ÎVATAMANT PRESCOLAR
Învățământ preșcolar, secția română  
Învățământ preșcolar, secția maghiară  
   
INVATAMANT PRIMAR
Limba și literatura română-maternă  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Matematică și științe ale naturii  
Om și societate  
Educație fizică, sport și sănătate  
Arte  
Tehnologii  
Pregătire sportiva practică  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
   
GIMNAZIU
Limba și literatura română  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Matematică și științe ale naturii  
Informatică și TIC  
Om si societate  
Istorie minorități  
Religii  
Arte  
Educație fizică și sport  
Educație tehnologică  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
   
LICEU
Matematică și științe ale naturii  
Informatică și TIC  
Arte  
Educație fizică și sport  
Tehnologii  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
Limba și literatura română  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Om și societate  
Economie  
Alte programe școlare  
   
INVATAMANT PROFESIONAL
Matematica si stiinte ale naturii  
Om si societate  
Educatie fizica si sport  
Consiliere si orientare  
Tehnologii  
   
INVATAMANT SPECIAL/SPECIAL INTEGRAT
Materiale învățământ special/Special integrat  
   
MANAGEMENT
Materiale management  
   


    50 de ani speciali - Hu.pdf

    50 de ani speciali.pdf

    Anuar varianta electronica.pdf

    Caiet exercitii grafice.pdf

    Copilul dislexic o responsabilitate comuna.pdf

    Copilul hipoacuzic - Roșca Bianca.pdf

    Dezvoltarea deprinderilor de invatare a matematicii la ciclul primar.pdf

    Ghid metodic logopedic pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar HU.pdf

    Ghid metodic logopedic pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar RO.pdf

    Maros megyei speciális és integrált oktatás napjainkban.pdf

    Roșca Simona Bianca, CJRAE Mureș, Terapia logopedică online.pdf