Acasă   ||
PROCEDURĂ
Procedură operațională  
Fișa de identificare RED  
   
ÎVATAMANT PRESCOLAR
Învățământ preșcolar, secția română  
Învățământ preșcolar, secția maghiară  
   
INVATAMANT PRIMAR
Limba și literatura română-maternă  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Matematică și științe ale naturii  
Om și societate  
Educație fizică, sport și sănătate  
Arte  
Tehnologii  
Pregătire sportiva practică  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
   
GIMNAZIU
Limba și literatura română  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Matematică și științe ale naturii  
Informatică și TIC  
Om si societate  
Istorie minorități  
Religii  
Arte  
Educație fizică și sport  
Educație tehnologică  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
   
LICEU
Matematică și științe ale naturii  
Informatică și TIC  
Arte  
Educație fizică și sport  
Tehnologii  
Consiliere și orientare  
Curriculum la decizia școlii  
Limba și literatura română  
Limbi materne  
Limbi moderne  
Om și societate  
Economie  
Alte programe școlare  
   
INVATAMANT PROFESIONAL
Matematica si stiinte ale naturii  
Om si societate  
Educatie fizica si sport  
Consiliere si orientare  
Tehnologii  
   
INVATAMANT SPECIAL/SPECIAL INTEGRAT
Materiale învățământ special/Special integrat  
   
MANAGEMENT
Materiale management  
   


    A nyelvi megformálás lehetőségei az egyszerű mondatban 8.osztály I.pptx

    A nyelvi megformálás lehetőségei az egyszerű mondatban 8.osztály II.pptx

    Farczádi Zsuzsánna, A személynevek helyesírása, VI. osztály.pdf

    György Veress Imola, Műnemek és műfajok, VIII. osztály.pdf

    György Veress Imola, Stíluseszközök, VIII. osztály.pdf

    Szabó Csilla, János vitéz, V.osztály .pdf

    Szabó Csilla, Kömíves Kelemenné, VII.osztály.pdf

    Tóth Mária Orsolya, Hangtan, VIII. osztály.pdf

    VIII oszt magyar Hangtan Tóth Mária Orsolya.pdf

    VIII oszt magyar műnemek műfajok Győrgy Veress Imola.pdf

    VIII oszt magyar stíluseszközök György Veress Imola.pdf