ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ANTEPREŞCOLAR/PREŞCOLAR

 
 
Programul de funcționare: zilnic, de luni până vineri (în programul cu publicul)
●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An școlar 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Plan de măsuri pentru organizarea înscrierii copiilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2024-2025

●   Criterii specifice de departajare - înscriere creșă/grădiniță

●   Raport dinamic al locurilor rămase libere după reînscriere pentru anul școlar 2024-2025

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2024-2025

●   Unități de învățământ care organizează ,,Ziua porților deschise” (nivel antepreșcolar/preșcolar)/Județul Mureș

●   Prevederi legislative - Anexa nr. 1 la Ordinul M.E. nr. 4018/15.03.2024 - Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2024-2025

●   Prevederi legislative - Anexa nr. 2 la Ordinul M.E. nr. 4018/15.03.2024 - Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

●   Informații înscriere, criterii departajare

●   Procedura de distribuţie aleatorie a antepreşcolarilor/ preşcolarilor/ elevilor în formaţiunile de studiu

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedură de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiuni de studiu

●   Date contact unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - Mureș

●   Ghid întrebări & răspunsuri || Înscrierea/Reînscrierea în învățământul antepreșcolar și preșcolar || 2024 - 2025

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-model de reînscriere 2024-antepreșcolar/preșcolar - format WORD

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2024-preșcolar - format PDF

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2024-preșcolar - format WORD

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2024-antepreșcolar - format PDF

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2024-antepreșcolar - format WORD

●   PLAN ȘCOLARIZARE 2024-2025 - Preșcolar/Antepreșcolar

●   Raport dinamic al locurilor disponibile în învățământul antepreșcolar și preșcolar înainte de reînscriere

●   ORDIN/METODOLOGIE/CALENDAR

●   ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025 în unități de învățământ preuniversitare cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An școlar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar/antepreșcolar după etapa de ajustări de înscriere pentru anul școlar 2023-2024

●   În atenția directorilor de grădinițe/creșe și a directorilor unităților de învățământ care au în structuri grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - Procedura de Înscriere a copiilor În unitățile de Învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar În etapa de ajustări, derulată la nivelul inspectoratului școlar

●   Procedura operațională specifică privind repartizarea copiilor înscriși în etapa de ajustări, pe locurile rămase libere în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în anul școlar 2023 – 2024

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar/antepreșcolar după a II-a etapă de înscriere pentru anul școlar 2023-2024

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar/antepreșcolar după prima etapă de înscriere pentru anul școlar 2023-2024

●   NOTĂ privind procesul de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau anteproșcolar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădiniță/creșă - precizări privind fazele din interiorul celor două etape de înscriere la grădiniță/creșă

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2023-preșcolar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2023-antepreșcolar

●   NOTĂ - Cereri tip de înscriere în educația timpurie 2023 (nivel antepreșcolar și nivel preșcolar) pentru etapa I, etapa II și respectiv pentru etapa de ajustări

●   Evidența unităților de învățământ cu nivel antepreșcolar și a numărului de locuri aprobate pentru anul școlar 2023-2024

●   Evidența unităților de învățământ cu nivel preșcolar și a numărului de locuri aprobate pentru anul școlar 2023-2024

●   În atenția directorilor unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2023-2024

●   Prevederi legislative - Anexa nr. 1 la Ordinul M.E. nr. 4319/26.05.2023 - Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

●   Prevederi legislative - Anexa nr. 2 la Ordinul M.E. nr. 4319/26.05.2023 - Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

●   Prevederi legislative - Anexa nr. 3 la Ordinul M.E. nr. 4319/26.05.2023 - Declaraţie pe propria răspundere

●   Model cerere de reînscriere în grădiniță anul școlar 2023-2024

●   Model cerere de reînscriere în creșă anul școlar 2023-2024

●   ORDIN al ministrului educației privind aprobarea Metodologie-cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare!

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar - Etapa I

●   În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Cerere tip înscriere antepreșcolar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Cerere tip înscriere preșcolar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Procedură informatică privind înscrierea în înățământul preșcolar/(după caz) antepreșcolar pentru anul școlar 2022-2023 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2022-2023)

●   PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, inclusiv a procesului de înscriere a copiilor în educația timpurie antepreșcolară pentru anul școlar 2022-2023

●   În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - reînscrierea/înscrierea preșcolarilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Situație reînscriere grădinițe - Mureș - SIIIR - 31.05.2022

●   Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/02.08.2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţie timpurie

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2020-2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - După etapa II

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - Etapa II

●   În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădiniță - Ref.: Înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - Etapa I, faza III

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - Etapa I, faza II

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - Etapa I, faza I

●   Cerere-tip de înscriere în învățământul preșcolar - 2021

●   [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe - Ref.: reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - PROCEDURĂ INFORMATICĂ privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021/2022 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2021-2022)

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la deschiderea unităților de învățământ cu nivel preșcolar în perioada vacanței de primăvară

●    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ An şcolar 2019-2020 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscreierea în învățământul preșcolar - Etapa I, faza III

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscreierea în învățământul preșcolar - Etapa I, faza II

●   Raport dinamic al locurilor disponibile la înscreierea în învățământul preșcolar - Etapa I, faza I

●   Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - Etapa I

●   În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ care au în structură grădiniță - precizări înscriere/reînscriere preșcolari în grădinițe

●   În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ care au în structură grădiniță - precizări înscriere/reînscriere preșcolari în grădinițe - procedura informatică pentru înscriere/reînscriere preșcolari