ANUNȚURI și NOUTĂȚI
 
●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Informatică

●   27.01.2023    Sprijin pentru plata facturilor la energie

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarele competițiilor specifice învățământului profesional și tehnic 2022-2023

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional / liceal - tehnologic / postliceal / gimnazial - educație tehnologică

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul județean la ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru elevii claselor II-IV

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, clasele V-XII, etapa locală

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sighișoara

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și Socio-umane în anul școlar 2022-2023

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cuprinderea claselor/grupelor care studiază Limba și literatura maternă, Istoria și tradițiilor minorităților și al Educației muzicale în limba maternă în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice 2023-2030”

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendar olimpiade școlare aprobate de Ministerul Educației, cu nr. 24347/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Calendar olimpiade școlare aprobat de Ministerul Educației, cu nr. 2434/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Regulamentul Concursului Național „Educație rutieră - Educație pentru viață!”

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabilului șef - completare date financiare în aplicația SIIIR

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - etapa zonală a Olimpiadei Naționale de limba engleză

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII, faza locală

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Cerc Pedagogic, limba și literatura maghiară, nivel gimnazial și liceal

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic limbi moderne, zona Sighișoara

●   19.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   18.01.2023    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie din învățământul liceal - Simularea concursului de admitere la UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș la disciplina chimie și chimie organică

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Invitație concurs: „Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Drepturile Copilului „De-a Dreptul Creativ”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasboug, Franța

●   17.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, mediul rural - educație fizică și sport, zona Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie - Cerc pedagogic istorie, zona Târnăveni

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2023

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea normei didactice în anul școlar 2023-2024

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Întregirea normei didactice începând cu 01.09.2023

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Invitație la webinarul pentru profesorii de istorie „Resurse pentru profesorii de istorie - Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului”

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - Concursul zonal de pentatlon școlar OTTUSA

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”!

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice care ocupă prin concurs funcții de conducere în unități de învățământ de stat, inclusiv special, care școlarizează pe nivel primar și/sau gimnazial în vederea participării la programul de formare profesională continuă „Managementul implementării eficiente a curricumului național. Manager - CRED. Formare nivel 2!

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania” Târgu Mureș

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Primară Montessori

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - concursul zonal de matematică KOBAK

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - simularea admiterii la UMFST - disciplina biologie

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel gimnazial - Concursul județean „Keep in Touch with Reality”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ghidul solicitantului condiții generale aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări Climatice 2023-2030”

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale - Săptămâna Eminescu

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Sângeorgiu de Pădure

●   10.01.2023    Invitație - Eveniment omagial - „La steaua...” - Ziua Culturii Naționale!

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul cu publicul!

●   09.01.2023    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează înscrierea elevilor și profesorilor pentru anul școlar 2022-2023

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, nivel gimnazial, zona Sighișoara

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Caravanei SMURD „Fii pregătit” și a Centrului Mobil de Instruire a Populației pentru Răspuns la Situații de Urgență

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - candidații înscriși la definitivat sesiunea 2023!

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bogata

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Începerea cursurilor

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar activități de evaluare externă (ARACIP)

●   06.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   05.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză F.A.S.T. English

●   05.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Pensionarea cadrelor didactice

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2023; reîncadrarea în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   03.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă recuperare zile libere

●   28.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   27.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf - învățământ primar, gimnazial și liceal

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - FRDS

●   22.12.2022    Concurs Regional „Lumea lui Caragiale - Ce lume, dom'le, ce lume!”

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Calendarul competițional județean

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Calendarul Olimpiadei Naționale de Istorie 2022

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - registrul psihologilor acreditați pe județe

●   21.12.2022    LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

●   21.12.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.6!

●   21.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   20.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   20.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Programul „Summer Institutes for Secondary Educators”

●   19.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație concurs: „Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” - grădinița grupa mare, ciclul primar-gimnazial-liceal

●   16.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe școlare pentru discipline opționale din învățământul preuniversitar

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul liceal pentru disciplina informatică și geografie - Proiectul educațional privat SchoolModeOn

●   14.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație proiect educațional „SUNT NATURA” clasele I-VIII

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la: activitate, cu Agenția Națională Antidrog

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea de întâlniri la clasă, între elevi și senatorii membri ai Grupului de prietenie copii-senatori, din cadrul Senat Junior

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Concurs județean „Plurilingvism” - nivel liceal

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târnăveni

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concurs județean „Les amis de la scéne on the spot” - nivel gimnazial

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   12.12.2022    ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - concursul județean de matematică „Simon Petru”, ediția a XXI-a 21 ianuarie 2023

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - facilitare participanți la Atelierele de lucru PROF

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial, zona Reghin

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sovata

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Reghin

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Valea Largă

●   09.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ care nu au ridicat tichetele sociale din emisiunea a 2-a sunt rugate să le ridice astăzi, până la ora 14.00!

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Mit Filmen Deutsch lernen”

●   08.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Adorjani Karoly” Glodeni

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic al profesorilor de religie reformată

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității Școlare precum și Regulamentul Intern

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau educație civică/educație socială/științe socio-umane - calendarul Olimpiadei de Științe socio-umane, anul școlar 2022-2023

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor geografie și biologie - Cerc pedagogic de geografie-biologie, zona Târnăveni

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic de biologie, zona Sovata

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   06.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică „LuminaMath 2022”, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizare unități de învățământ care își schimbă sediul în același județ sau își extind activitatea pe aceleași niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeași localitate

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FDRS)

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghid de orientare metodologică adresat cadrelor didactice din învățământul primar și secundar privind modalitatea de combatere a dezinformării și de promovare a alfabetizării digitale

●   05.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.5!

●   29.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   28.11.2022    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   28.11.2022    ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ care au titlul de Colegiu Național/Colegiu - reconfirmare titlului de Colegiu/Colegiu Național

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților - programele școlare pentru disciplina de trunchi comun Religie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional pentru elevi aparținând cultului evanghelic-lutheran din România

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2023!

●   24.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, acreditate, PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice-PROF

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - program dezvoltare locală

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șăulia

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Bühne Frei”

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română

●   23.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.4!

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire la spectacolul tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Bogata

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - concursul național de discurs public în limba engleză

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel gimnazial

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Deaj

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Batoș

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Teatru Vienez de copii - „Copiii joacă teatru”

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - club activ cels

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel liceal

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   18.11.2022    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară (modul 2 și 3), an școlar 2022-2023

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la ziua de 2 decembrie 2022

●   18.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Selecție pentru grupele de începători la lupte libere

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tineri Cineaști

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Viișoara

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursie școlară

●   16.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Crăiești

●   16.11.2022    Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități dedicate Zilei Naționale a României

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare colindători

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Cozma

●   14.11.2022    Regulamentul concursului cu participare națională „În slujba idealului de unire”, Ediția a V-a, decembrie 2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic de geografie, zona Luduș

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   14.11.2022    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asociația Preventis

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Spectacol tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   11.11.2022    Planul Inspectoratului Școlar Județean Mureș raportat la planul național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   11.11.2022    Centrul Județean de Excelență Mureș - Afișează rezultatele evaluării elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul activităților educative județene anul școlar 2022-2023 -educație timpurie - nivel preșcolar

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Journée internationale des professeurs de français

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Repere privind desfășurarea activității în anul școlar 2022-2023, domeniul management instituțional

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC - Ediția 2022 a campaniei sociale: „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bahnea

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Ó, ha cinke volnék...” - secția maghiară

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Száll a mese szájról - szájra, száll az nóta ágról – ágra” - secția maghiară

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vătava

●   09.11.2022    Notificare privind demararea campaniei de vaccinare a vulpilor 2022

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   09.11.2022    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) Fotbal

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și dual de stat - Informare operatori economici privind acțiunile de stabilire a cifrei de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2023-2024

●   08.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   08.11.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024” și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024”

●   08.11.2022    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

●   08.11.2022    ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Adresă Ministerul Educației privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților

●   08.11.2022    Calendarul concursurilor interjudețene/naționale de matematică desfășurate în județul Mureș pentru anul școlar 2022-2023

●   08.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.3!

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Amicii pompieri”

●   07.11.2022    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivare în învățământ și repartizarea inspecțiilor

●   07.11.2022    Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul” - Concurs regional de creație, interpretare și ecologia limbii, nivel liceal, ediția a XXIII-a, an școlar 2022-2023

●   07.11.2022    Simpozionul și concursul interdisciplinar județean „Misteriosul Univers”, ediția a VII-a - 25 noiembrie 2022

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - Festivalul Județean Boule de Neige

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Reghin

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Diseminarea activităților privind marcarea Zilei dreptului internațional umanitar și promovarea introducerii opționalului „Dreptul Internațional Umanitar” în unitățile de învățământ

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc Pedagogic Matematică, zona Reghin

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul Concursului Județean de matematică și limba română „Poezia minții” ediția a III-a, 13 mai 2023

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   07.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.3!

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Vocațional de Artă

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   04.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   04.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul școlar județean „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil” cu implicarea preșcolarilor și elevilor din ciclul primar

●   04.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   04.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   03.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   03.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Luduș-Iernut-Sărmaș

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul de organizare a concursului județean de teatru „Vreau să fiu actor!”, ediția a VI-a, 18 mai 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul concursului regional de creație și critică literară „Dor de Eminescu” destinat elevilor din ciclul gimnazial, ediția a XXII-a, 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Concursul interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu „Lucian Blaga”, ediția a XIII-a, mai 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Proiect educațional „Galeria scriitorilor” - Concursul județean al revistelor literare, ciclul liceal, ediția a II-a 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Proiect educațional „Mângâierea clipei-versuri rost(u)ite cu sufletul” - Concurs județean de interpretare artistică din opera poeților mureșeni destinat elevilor din ciclul gimnazial, ediția a V-a 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul privind desfășurarea Concursului Regional „Valurile copilăriei” Ediția a VII-a 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Proiectul „CSU în Școală”

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentrul anul școlar 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Concursul de ortografie în limba maghiară „Furkesz”, pentru clasele II-IV

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Modele subiecte matematică Evaluarea Națională 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Modele subiecte matematică Bacalaureat 2023

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   01.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Model subiecte Bacalaureat 2023

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Model subiecte Evaluare Națională 2023

●   01.11.2022    Comunicat de presă - Detașare în interesul învățământului, în funcție de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Adresa Ministerului Educației privind programul școlar

●   01.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   31.10.2022    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2022-2023 la cursul de conversie profesională în „Psihologie”

●   31.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   31.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sânger

●   31.10.2022    Concepția națională de răspuns în caz de epidemii

●   28.10.2022    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic al directorilor unităților de învățământ!

●   28.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   28.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Silvic Gurghiu

●   27.10.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.2!

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Chețani

●   26.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic al directorilor unităților de învățământ!

●   25.10.2022    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Cursuri de conversie profesională

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Solovăstru

●   25.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizarea datelor în SIIIR!

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Deaj

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, învățământ primar, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel primar și gimnazial - Concursul Județean de Limba Engleză, Frosty-the ice-words contest

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Numerus”, ediția a XX-a - 19 noiembrie 2022

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Național de Educație pentru Valori „Joc, respect și bucurie”

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   21.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   21.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cerc pedagogic zona Sighișoara - educație fizică și sport/antrenori

●   21.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   21.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   19.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Competiția internațională „Strip-Kais2022”

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - fii critic & creativ

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal și a contabililor șefi - taxă susținere examene naționale pentru elevii care au susținut de două ori probele scrise!

●   18.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura rromani - consfătuirea județeană a profesorilor de limba și literatura rromani, a cadrelor didactice care predau la secția rromani și a profesorilor care predau istoria și tradițiile rromilor

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Târgu-Mureș

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - amânarea gradului didactic II

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cerc pedagogic zona Reghin - educație fizică și sport/antrenori

●   18.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   18.10.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.1!

●   17.10.2022    [REVENIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu - calendar!

●   17.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   17.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ambasador Profesor și părinte azi

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   14.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel Liceal - zona Reghin

●   14.10.2022    Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București organizează începând cu anul școlar 2022-2023 programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   14.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ)

●   14.10.2022    Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar secția română în anul școlar 2022-2023

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Măgherani

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   13.10.2022    Metodologie de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4

●   13.10.2022    Metodologie de organizare și funcționare a învățământului dual

●   13.10.2022    ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2022-2023 - Limbi moderne

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activitatea de pedagogie muzeală pentru liceeni „Istoria se învață la muzeu”

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul județean liceal de geografie „Simion Văsieș”

●   13.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   12.10.2022    PRECIZĂRI referitoare la calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru privind planurile-cadru, planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2022-2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ!

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Interjudețean de Matematică „Alexandru Papiu Ilarian” ediția a XXV-a 15 octombrie 2022

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Cadrele didactice care nu și-au ridicat deciziile de titularizare, viabilitatea postului, modificarea contractului de muncă din durata determinată în contract pe viabilitatea postului, completare normă didactică, pretransfer, sunt rugate ca în cel mai scurt timp să se prezinte la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00) pentru ridicarea acestor documente!

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” Târgu Mureș

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   12.10.2022    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează înscrierea elevilor și a profesorilor pentrul anul școlar 2022-2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - CAEJ Tehnologii 2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Participarea directorilor și a directorilor adjuncți la programul de formare profesională continuă MANAGER - CRED, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   11.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul stART de burse private

●   11.10.2022    Proiect Educațional Concurs - Cortine de cerneală

●   11.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

●   11.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - numărul membrilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Consfătuirea județeană învățământ preșcolar/antepreșcolar - limba maghiară

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   10.10.2022    Graficul activităților Metodico-Științifice învățământ primar - secția maghiară în anul școlar 2022-2023

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați

●   07.10.2022    Rezultate selecție Metodiști 2022!

●   07.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Consfătuiri județene învățământ preșcolar - limba română

●   07.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   07.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   06.10.2022    Planificare proba de interviu - Concurs de selecție pentru metodiști

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Viișoara

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cuci

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   04.10.2022    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434/2020

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar (cu sau fără creșă ca structură a acestora), unităților de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau anteproșcolar, unități de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică - Scrisoare metodică_Educație timpurie_2022-2023

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Competiție Teqball 2022 - World Championships Qualifier

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

●   03.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Adămuș

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică LuminaMath 2022, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul de Matematică Zrinyi 2023

●   03.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație de participare la programul de formare specializată pentru funcțiile de conducere din sectorul public

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021-2023 și a Planului de acțiuni

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Siguranță școlară

●   30.09.2022    Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Lider european” și Competiția „EuroQuiz”

●   30.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere definitivat 2023

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul Activităților Educative Județene la Matematică an școlar 2022-2023

●   30.09.2022    Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București - Facultatea de Științe ale Educației organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   30.09.2022    Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   30.09.2022    Universitatea „Danubius” Galați organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.09.2022    Universitatea Politehnică din București organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.09.2022    ANUNȚ - Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, an școlar 2022-2023, după organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   29.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie romano-catolică

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau în învățământul preșcolar - Seminarul online de educație financiară dedicat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - Start2Play

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Calendarul Activităților Educative

●   28.09.2022    Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2022-2023

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic Lucian Blaga Reghin

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Neaua

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fântânele

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Lunca

●   27.09.2022    În atenția candidaților rămași nerepartizați în urma ședințelor publice din perioada august-septembrie 2022, precum și a cadrelor didactice titulare, care cu solicitat detașare la cerere după începerea anului școlar - Organizarea ședinței de repartizare pentru candidații rămași nerepartizați în ședințele publice din perioada august-septembrie și a cadrelor didactice titulare, care au solicitat detașare la cerere după începerea anului școlar!

●   27.09.2022    Anunț selecție profesori metodiști 2022

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar și unităților de învățământ cu personalitate juridică de nivel preșcolar - Calendarul activităților educative județene nivel preșcolar

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Consfătuirea județeană de informatică

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie reformată

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   26.09.2022    Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - sesiunea iunie-octombrie - Rezultate - proba de interviu - 26 septembrie 2022!

●   26.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la contractul de finanțare PNRAS!

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 04 Apalina Reghin

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Chețani

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   23.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a maiștrilor - Program de pregătire psihopedagogică si metodică

●   23.09.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.36_1!

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ particular și alternative educaționale - Consfătuiri județene - învățământ particular și alternative educaționale

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport/antrenori - Consfătuiri județene - educație fizică și sport/antrenori

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înștiințările privind evaluarea activității manageriale ca urmare a ocupării funcției de director/director adjunct în anul școlar 2021-2022

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bahnea

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Lihaly” Gălești

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   21.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Consfătuiri județene - matematică

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Deaj

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor și a preoților profesori de Religie ortodoxă - Consfătuirile profesorilor de Religie ortodoxă

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sărățeni

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau discipline tehnice de specialitate - Consfătuirea județeană a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional/învățământul liceal - tehnologic/învățământul postliceal/învățământul gimnazial - Educație tehnologică

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina biologie

●   20.09.2022    Festivalul - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu” Ediția a XXII-a

●   20.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - centrul de interviu și graficul desfășurării probei de interviu!

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș”

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sport OK

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea județeană a profesorilor de Limba și literatura maghiară

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - învățământ special și special integrat

●   19.09.2022    [REAMINTIRE]În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista finală cu situații-problemă, prevăzută în Anexa 2 a Procedurii operaționale a ME privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu (...), nr. 31419/24.08.2022, completată conform art. 4, lit. a) din procedură!

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vătava

●   19.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista opțiunilor candidaților pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   19.09.2022    Calendar echivalare credite profesionale transferabile

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2022-2023

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirile profesorilor de limbi moderne

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cristești

●   16.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista finală cu situații-problemă, prevăzută în Anexa 2 a Procedurii operaționale a ME privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu (...), nr. 31419/24.08.2022, completată conform art. 4, lit. a) din procedură

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Petelea

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   16.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Festivalul de sport - OK! Sport!, ediția a doua

●   15.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluare externă în vederea acreditării/evaluarea externă periodică

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect Școala Siguranței Tedi

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Actualizare bază de date profesori limbi moderne

●   15.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național de desene „FinPitic și Lumea Financiară”

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programă școlară opțional integrat „Start în aventura cunoașterii Universului” pentru învățământ primar

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Consfătuirea județeană a profesorilor de fizică și chimie

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date pentru învățământul primar, secția maghiară și germană

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date pentru învățământul primar, secția română

●   14.09.2022    ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportarea datelor despre refugiații ucraineni

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Hodac

●   13.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Salonul de carte Bookfest Târgu Mureș

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul StartFin (Formarea personalului didactic din îmvățământul primar în domeniul financiar)

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Consilieri educativi

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina geografie

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea activităților de instruire practică

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023!

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu!

●   13.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   12.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați!

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplinele istorie și socio-umane

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect „AvGeek Aerospace Challenge”

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect de prevenire a delincvenței juvenile „Deschide-ți mintea, nu fi închis!”

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2022

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date profesori limba și literatura română

●   12.09.2022    Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   09.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programele, proiectele, competițiile naționale și internaționale Junior Achievement România

●   09.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   09.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   09.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - solicitare rechizite/instrumente de lucru

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect de prevenire a delincvenței juvenile intitulat „Deschide-ți mintea, nu fi închis!”

●   08.09.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - școli de aplicație aprobate prin OME nr. 4523/10.08.2022

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind stabilirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentaților cercurilor pedagogice - limbi moderne - Consfătuirea județeană a reprezentanților de cerc pedagogic

●   07.09.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - depunerea, soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - actualizare bază de date profesori de matematică

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Catalogul conținând oferta de programe de conversie profesională primită de la universitățile românești până la această dată, pentru care se poate asigura finanțarea din Proiectul ROSE, începând cu anul universitar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicarea prevederilor OME nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică

●   07.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit Târgu Mureș

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetele de normare pentru anul școlar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină - Consfătuiri județene

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - documente școlare valabile pentru anul școlar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe baza de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - consfătuirea profesorilor de informatică

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   05.09.2022    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2022-2023 - actualizare

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Alegeri Consiliul Național al Elevilor

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu

●   05.09.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02.09.2022

●   02.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prezența câte unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne la unitățile de învățământ care organizează festivități

●   02.09.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   01.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2022 și gradul didactic I seria 2021-2023, ce solicită amânare

●   01.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și a elevilor

●   01.09.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.36!

●   24.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 31.08.2022

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate după contestații - concurs/testare județeană - suplinitori calificați!

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - norme metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   31.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 01 septembrie 2022!

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenirea segregării școlare

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - înregistrare naționalități etnie în SIIIR pentru elevii care aparțin etniei rromilor

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate înainte de contestații - concurs/testare județeană - suplinitori calificați!

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reglementări situații ISU august 2022

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate finale după contestații - concurs/testare județeană - suplinitori necalificați!

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Subiecte și bareme concurs județean - suplinitori calificați

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea cadrelor didactice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   29.08.2022    În atenția cadrelor didactice participante la Concursul Național pentru ocuparea posturilor/catedrelor rezervate/vacante 2022 - Deciziile de angajare pentru perioadă NEDETERMINATĂ (titulari 2022) se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   26.08.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul județean (suplinitori calificați) și alte solicitări - anunț probă practică/orală de profil și probă de limbă!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - anunț probă scrisă suplinitori necalificați!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații tichete sociale pentru anul școlar 2022-2023!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - tichete sociale pentru anul școlar 2022-2023!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - anunț probă scrisă suplinitori calificați!

●   25.08.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs județean profesori calificați/necalificați!

●   24.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 24.08.2022

●   24.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - ridicarea deciziilor de eliberare/numire a directorilor/directorilor adjuncți, cu detașare în interesul învățământului

●   24.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   23.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea consiliului profesoral și desemnarea membrilor în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   22.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22.08.2022

●   22.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   22.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a bibliotecarilor școlari - parteneriat I.S.J. Mureș - România - Italia - solicitare donație de carte în limba română

●   22.08.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.5!

●   19.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19.08.2022

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Colectare date aferente anului școlar 2022-2023!

●   19.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 22 august 2022

●   19.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 23-24 august 2022

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durata determinată, în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru cadrele didactice

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau Educație financiară la școlile gimnaziale - Programul acreditat „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”

●   18.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Plan Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor

●   18.08.2022    [REVENIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Platformă pentru culegerea informațiilor despre refugiații ucrainieni prezenți în unitățile de învățământ din România!

●   17.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 17.08.2022

●   17.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - festivități de deschidere a noului an școlar

●   17.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - organizarea examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022 - probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale!

●   16.08.2022    ORDIN privind structura anului școlar 2022-2023

●   16.08.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 18.08.2022

●   11.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare Garanție pentru tineret anul școlar 2021-2022

●   10.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, ședința de instruire!

●   10.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

●   02.08.2022    Comunicat de presă - Agenția de Credite și Burse de Studii

●   02.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02.08.2022

●   02.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Platformă pentru culegerea informațiilor despre refugiații ucrainieni prezenți în unitățile de învățământ din România

●   02.08.2022    Informații examen Grad didactic II, sesiunea 2022

●   29.07.2022    Repartizarea candidaților la proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, la centrul special nominalizat la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș!

●   29.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Centrul special, proba scrisă!

●   28.07.2022    Rezultatele finale ale evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   27.07.2022    Admitere 2022 - Lista locurilor libere din județul Mureș

●   27.07.2022    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022 (după contestații)

●   27.07.2022    Comunicat de presă - Examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații

●   27.07.2022    Rezultatele la examenul național de definitivare!

●   27.07.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 01.08.2022

●   27.07.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 29.07.2022

●   27.07.2022    Rezultatele finale titularizare!

●   25.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte normative care vizează domeniul formării și dezvoltării în cariera didactică

●   22.07.2022    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022!

●   22.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș sesiunea iunie-octombrie 2022 - Depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere

●   22.07.2022    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   20.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022)

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul probelor de aptitudini - Admitere în învățământul liceal - etapa a II-a

●   19.07.2022    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022 (înainte de contestații)

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   19.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022 - adresa de comunicare

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Perioada prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor pentru nota obținută la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022 la Inspectoratele școlare județene

●   19.07.2022    Rezultatele la concursul de titularizare!

●   18.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2022 - examenul național de definitivare!

●   18.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea vizualizării de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

●   15.07.2022    Lista locurilor libere pentru învățământul profesional pentru Etapa a II-a

●   14.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind participarea la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - sesiunea 2022

●   14.07.2022    Comunicat de presă - 110.035 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal (anul școlar 2022 - 2023) - etapa de repartizare computerizată

●   14.07.2022    Afișare rezultate Admitere în Liceu 2022

●   14.07.2022    Afișare rezultate Admitere în Liceu 2022 județul Mureș

●   13.07.2022    Notă privind implementarea catalogului electronic în unități-pilot începând cu anul școlar 2022-2023

●   12.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, ediția a V-a

●   12.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023

●   11.07.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: Granturi pentru unitățile de învățământ-pilot

●   11.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportul privind implementarea Statutului elevilor la nivel național în anul școlar 2021-2022

●   08.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Ora de începere a probei scrise!

●   08.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - implementarea catalogului electronic în unitățile de învățământ preuniversitar

●   07.07.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual” în vederea deschiderii și susținerii unor rute profesionale complete pentru învățământul tehnic prin extinderea rutei duale la nivel universitar

●   07.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admitere în învățământul dual de stat

●   07.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, atletism

●   07.07.2022    Admitere elevi CES liceu 2022!

●   07.07.2022    Admitere elevi rromi liceu 2022!

●   07.07.2022    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat

●   07.07.2022    ORDIN pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   06.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților rromi și a celor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional de stat

●   06.07.2022    Procedură operațională privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

●   06.07.2022    Cerere de înscriere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal

●   06.07.2022    Metodologia și procedura de evaluare a activității directorilor/directorilor adjuncți în anul școlar 2021-2022!

●   06.07.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023 - Etapa a II-a

●   06.07.2022    Comunicat de presă - A fost aprobat noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

●   05.07.2022    Rezultatele la probele orale ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   05.07.2022    Rezultatele la inspecțiile la clasă/probele practice ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   05.07.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.4!

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă - Acte de violență, an școlar 2021-2022, semestrul al II-lea

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de instruire!

●   01.07.2022    Admitere 2022 - Ierarhia din județul MURES!

●   01.07.2022    Rezultate Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 după contestații

●   01.07.2022    Rezultate Evaluare Națională 2022 după contestații

●   01.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele la examenele naționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, după contestații

●   01.07.2022    NOTĂ privind etapa de repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

●   01.07.2022    Comunicat de presă - Rezultate finale în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 (după soluționarea contestațiilor)

●   30.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.06.2022    Centre de concurs și disciplinele arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   29.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a!

●   29.06.2022    Comunicat de presă - Informare privind examenele și concursurile naționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   29.06.2022    CLARIFICĂRI privind completarea Certificatelor de calificare profesională nivel 4 a Cadrului național al calificărilor (CNC)

●   29.06.2022    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023!

●   28.06.2022    PROCEDURĂ de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat!

●   27.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - În vederea completării părții verso a diplomei de bacalaureat la probele de examen

●   27.06.2022    Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)

●   27.06.2022    Rezultatele (înainte de contestații) pentru prima sesiune, au fost publicate.

●   27.06.2022    Concurs directori/dir. adjuncți - fără sancțiuni în anul școlar curent

●   27.06.2022    Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   27.06.2022    ORDIN al ministrului educației pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

●   23.06.2022    Adresă referitoare la completarea certificatului de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională!

●   23.06.2022    Rezultatele la Evaluarea Naţională 2022

●   22.06.2022    TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 22.06.2022

●   21.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   21.06.2022    Precizări privind completarea certificatelor de calificare profesională nivel 3,4 și 5 a Cadrului național al calificărilor(CNC)

●   20.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Completare acte de studii 2022!

●   19.06.2022    Comunicat de presă - Luni, 20 iunie, încep probele scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2022)

●   17.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a!

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - completarea actelor de studii pentru absolvenții claselor a XII-a

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - examenul național de definitivare

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință instruire - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară, anul școlar 2021-2022

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Deplasări elevi

●   14.06.2022    ORDIN pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, educație fizică și sport, arte plastice - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit fair-play”. Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevederile O.M.E. nr. 3958/6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2022 - Validare fișe definitivat!

●   09.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Participare cadre didactice la realizarea profilului absolventului de master didactic

●   09.06.2022    Rezultatele concursului județean Mesemondó verseny-Micul povestitor pentru clasele a II-a anul școlar 2021-2022

●   09.06.2022    Comunicat de presă - Proiect „Școala=e-educație”, cod SMIS 144502

●   09.06.2022    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, verificarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe formularele actelor de studii

●   08.06.2022    Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit!

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională 2022 - Școli arondate!

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenelor naționale!

●   08.06.2022    Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2022, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 08.06.2022!

●   08.06.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023

●   07.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire Evaluarea Națională 2022!

●   07.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, proba de limba și literatura română

●   07.06.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Normal „Laleaua” Târnăveni

●   05.06.2022    Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) începe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6 - 16 iunie

●   03.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   02.06.2022    Departamentul de Formare continuă și transfer tehnologic - ofertă de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul școlar 2022-2023 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

●   02.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament pentru evaluarea națională - set 4

●   31.05.2022    NOTĂ privind probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de bacalaureat 2022

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Procedură informatică privind înscrierea în înățământul preșcolar/(după caz) antepreșcolar pentru anul școlar 2022-2023 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2022-2023)

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Gala limbii și literaturii române

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Curs acreditat „Educație economico-financiară pentru profesori”

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Curs despre Holocaust și drepturile omului, Cluj-Napoca, 19-23 iulie 2022

●   27.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul MOL de promovare a talentelor, adresat tinerilor sportivi și artiști

●   26.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - „Ziua Internațională a Copiilor”

●   26.05.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

●   26.05.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2022-2023

●   25.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - 1 iunie - Arta ocupă orașul

●   25.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale de limbă pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022/limbi moderne

●   25.05.2022    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, evaluării național a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2022

●   24.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

●   24.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților angajate pe viabilitatea postului/catedrei înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților din promoțiile anterioare care nu și-au validat fișa de înscriere - Acești candidați și-au pierdut dreptul de a participa la concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă!

●   23.05.2022    Punctaje detașare la cerere 23.05.2022

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie, fizică și biologie - Olimpiada „Speranțe pentru Juniori” 2022 - etapa județeană

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Târnăveni

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - taxa pentru susținerea probelor din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-august 2022!

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Adeverințe definitivat

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - Cerc metodic aria curriculară „Tehnologii”

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - „Cupa Primăverii” - fotbal băieți, nivel gimnazial, mediul rural

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ liceal care nu au completat chestionarul PROF - elevi (re)migranți, au termen de completare azi, ora 10.00!

●   19.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna prevenirii criminalității

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică - Concursul național de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul școlar județean de creație literară și artistico-plastică „Fascicanta lume a copilăriei”, ediția a IV-a, 2022

●   18.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concurusul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 - Neprezentarea la validare în perioada 10-20 mai 2022 a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs, în conformitate cu art. 67 alin. 5 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023!

●   18.05.2022    Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

●   18.05.2022    Precizări cu privire la susținerea probelor de aptitudini și comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat în liceele vocaționale, profil teologic, pentru anul școlar 2022-2023

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Perioada vacanței școlare din intervalul 6-26 februarie 2023

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii la filarmonică

●   17.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Concurs județean de atletism, nivel primar

●   17.05.2022    [REAMINTIRE - Concursul Național de Titularizare 2022 (înscriere și validare) - În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

●   16.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Premierea elevilor premiați la Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 2022

●   16.05.2022    ORDIN privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022

●   16.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, inclusiv a procesului de înscriere a copiilor în educația timpurie antepreșcolară

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - Sesiunea 2022

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

●   12.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a

●   12.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”, Ediția a II-a, 2022

●   12.05.2022    Notă - Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Rolul gândirii critice în combaterea dezinformării

●   11.05.2022    [ACTUALIZARE - Link formular de înscriere] În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Managementul implementării eficiente a curriculumui național - Manager - CRED!

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

●   11.05.2022    Revenire la adresa nr. 4097/09.05.2022 privind calendarul probelor de aptitudini

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări pentru candidații de etnie rromă la admiterea în învățământul liceal și profesional de stat (toate informațiile au fost transmise pe adresa de e-mail a unităților de învățământ)

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuirea actelor de studii!

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Școlar Național de Geografie „Terra”

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor terminale și a psihologilor școlari - Bursa Generală a Locurilor de Muncă din data de 20.05.2022

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, ciclul gimnazial - Concurs de istorie „Primul război mondial reflectat în cinematografie”

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendarul probelor de aptitudini

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Fișe de admitere

●   09.05.2022    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la www.edu.ro/titularizare_2022!

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Modificare dată de desfășurare a etapei județene a Concursului pentru Sănătate și Prim Ajutor „Sanitarii Pricepuți”

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina istorie - Concursul Național „Memoria Holocaustului”, etapa județeană, 19.05.2022

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

●   06.05.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06.05.2022

●   06.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

●   06.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - reînscrierea/înscrierea preșcolarilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - „Francofonia în 60 de minute”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul - concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună”, Goreni - 27 mai 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național „Educație rutieră, educație pentru viață”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Casa Corpului Didactic organizează programe de pregătire pentru personalul didactic care va participa la susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, respectiv la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, limba română - Concursul școlar județean de Orientare turistică și sportivă „Scaunul Domnului”, Ediția a IV-a, 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului de creație literar-artistică „Emoțiile Primăverii”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania #CLIMATECONNECT

●   04.05.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   04.05.2022    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare!

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - Evaluarea competențelor Bacalaureat 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea candidaților pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal!

●   03.05.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   03.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Copil unic și prețios” proiect prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   03.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade” - nivel gimnazial

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea candidaților pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Simpozionul și Concursul județean cu participare națională „Europa în Școală”, ediția a VII-a

●   02.05.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție unități de învățământ care să funcționeze cu statut de școală de aplicație începând cu anul școlar 2022-2023!

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Selecție Concurs Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul liceal

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere candidați pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal

●   02.05.2022    Rezultatele Concursului județean de matematică „Brenyó Mihály” pentru clasele III-IV - anul școlar 2021-2022

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   29.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   29.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Celebrarea Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Eroilor

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să completați de urgență și cu maximă atenție macheta transmisă pe adresa de e-mail a unităților de învățământ referitoare la raportul tichetelor sociale în vederea alimentării cardurilor!

●   28.04.2022    HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

●   27.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - concursul județean „Treasure hunt”

●   27.04.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2021-2022!

●   27.04.2022    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a!

●   27.04.2022    Manual de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2021-2022!

●   27.04.2022    [REAMINTIRE] Deciziile pentru etapele de pretransfer, completare de catedră, modificarea contractului de muncă din perioadă determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului, restrângere de activitate se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   21.04.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, Personal didactic de conducere, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar - sesiunea 2022

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar mediator școlar/pedagog

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   21.04.2022    Fișă de evaluare pentru personalul didactic auxiliar - consilier juridic

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar - consilier/referent

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar: bibliotecar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator patrimoniu

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar/contabil

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practică

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculară Arte

●   21.04.2022    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2022 probate în C.A. din data de 21.04.2022

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare!

●   21.04.2022    [REACTUALIZARE] Calendarul activităților educative județene 2022 - departament: Educație Permanentă

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   21.04.2022    Etape județene ale proiectelor cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale 2022

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2021-2022

●   21.04.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”

●   20.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Brașov

●   20.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   19.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „O platformă de învățare electronică pentru formarea elevilor de la profilul tehnic, a ucenicilor și absolvenților în proiectare și dezvoltare web”

●   15.04.2022    Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022!

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Reprezentarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar la Adunările Generale ale Federațiilor Sportive Naționale pe ramură de sport

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție unități de învățământ care să funcționeze cu statut de școală de aplicație începând cu anul școlar 2022-2023!

●   15.04.2022    Deciziile pentru etapa de pretransfer se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   15.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   15.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, înot

●   14.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Proiectul „Kinder Joy of Moving” - proiect de educație și cultură sportivă

●   14.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - toate unitățile de învățământ vor ridica tichetele sociale OBLIGATORIU în cursul zile de astăzi (14.04.2021) până la orele 17.00!

●   14.04.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința națională didactica matematicii!

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a elevilor claselor a VIII-a - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limbi moderne și a elevilor claselor a XII-a - Atestat competențe lingvistice - limbi moderne

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluarea tichetelor sociale de către unitățile de învățământ!

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de pregătire Sportivă Teoretică - faza națională

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istorie - Concursul Național „Memoria Holocaustului”, etapa județeană

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Covasna

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, înot

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații importante privind proiectul Sprijin educațional pa bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2022-2023

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - distribuire decizii și fișe ale postului pentru directorii și directorii adjuncți cu detașare!

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, tenis de masă

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Gala elevului reprezentant

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, nivel preșcolar secția maghiară anul școlar 2021-2022 semestrul II

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania națională privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri „Curățăm România”

●   11.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   08.04.2022    CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2022 – ETAPA I!

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel liceal și gimnazial - zona Reghin

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua educației financiare

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua educației financiare - Banca Națională a României

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Centura de Aur - Box

●   07.04.2022    Rezultatele concursului județean de pentatlon școlar „ÖTTUSA” pentru elevii claselor a III-a, anul școlar 2021-2022

●   07.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   06.04.2022    Deciziile privind modificarea contractului de muncă pe viabilitatea postului se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua educației financiare

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   06.04.2022    [Reamintire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ/Fișa de avizare

●   05.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Competiție Teqball

●   05.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați reușiți la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - distribuire decizii, contracte de management, fișe ale postului!

●   05.04.2022    Comunicat de presă - Videoconferință interinstituțională cu inspectoratele școlare județene, organizată de Ministerul Educației pentru prezentarea unor elemente de modernizare și reformă a învățământului

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2022

●   04.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   04.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   04.04.2022    Ședință publică de repartizare pretransfer 7 aprilie 2022!

●   04.04.2022    ORDIN privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022!

●   04.04.2022    ORDIN privind structura anului școlar 2022-2023!

●   04.04.2022    Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, rămase vacante după concurs

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel liceal - Concursul interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu „Lucian Blaga”, ediția a XII-a, mai 2022

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah pentru juniorii cu deficiențe de vedere

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de dramaturgie pentru adolescenți New Drama

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu și gimnaziu - Olimpiada Națională de Informatică - etapele de gimnaziu și liceu

●   01.04.2022    Precizări referitoare la aplicarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificărilor profesionale de nivel 3 și de nivel 4 ale Cadrului național al calificărilor - pentru sesiunile anului școlar 2021-2022

●   01.04.2022    Rezultatele concursului județean Regemondó versenz/„Legenda legendelor” pentru clasa a III-a, an școlar 2021-2022

●   01.04.2022    Rezultatele concursului județean Képrege/„Legenda în imagini” pentru clasa a IV-a, an școlar 2021-2022

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică - faza județeană

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023

●   31.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - Festivalul Internațional al Copiilor Europei „Joy of Europe”

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - Festivalul de pictură „The Small Montmartre Bitola”

●   31.03.2022    Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul simulării naționale și a examenului de Evaluare Națională 2022

●   31.03.2022    Conferința operațională „Creativitate și inovație în educație - Profesionalism, inteligență și adaptare în arta didactică” - ediție online

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - Simpozion „Învățământul preuniversitar economic în era digitală. Provocări și oportunități”

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Cluj

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Competiție Teqball

●   29.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere!

●   29.03.2022    Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct!

●   29.03.2022    Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   29.03.2022    Centre de evaluare - nivel de dezvoltare în județul Mureș, precizări pentru părinți

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - subiecte și bareme simulare Bacalaureat 2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul național de limba și literatura maghiară „Kőrösi Csoma Sándor”

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă - etapa județeană 2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - lista candidaților înscriși la examenul național de definitivare

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursurile naționale Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2021-2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Proiectul Olimpiadele Comunicării

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Concursului Școlar Național de Geografie „Terra”

●   28.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   28.03.2022    Plan de școlarizare Clasa pregătitoare An școlar 2022-2023

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Luduș

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Reghin

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Miercurea Nirajului

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Sighișoara

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Sovata

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Târnăveni

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș

●   28.03.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.3!

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Dezvoltare locală

●   25.03.2022    Anunț UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

●   25.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 25 martie 2022!

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Selecție pentru grupe începători pe ramuri sportive

●   25.03.2022    Centru Județean de Excelență Mureș - Orar anul școlar 2021-2022

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Școala Europeană”

●   25.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cuci

●   24.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Știu și aplic - Securitatea și sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile școlii”

●   24.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 24 martie 2022!

●   24.03.2022    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023!

●   23.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 23 martie 2022!

●   23.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Olimpiada Națională de Informatică - elevi calificați la etapa națională - liceu și gimnaziu

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică Faza județeană - clasele V-XII

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Rezultatele finale Olimpiada Națională de Informatică - etapa Judetețeană Liceu

●   22.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 22 martie 2022!

●   22.03.2022    Posturile didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 la data de 22.03.2022 județul Mureș

●   22.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   21.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 21 martie 2022!

●   21.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   21.03.2022    Deciziile privind transferarea/completarea/restrângerea de activitate/ca urmare a completării normei didactice, la cerere, pe perioadă nedeterminată în altă unitate de învățământ, începând cu anul școlar 2022-2023, se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   21.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - modificarea Ordinului de Ministru nr. 4916/2020

●   21.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada de Benzi Desenate

●   18.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 18 martie 2022!

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Poliției Române

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - modificarea Ordinului de Ministru nr. 4916/2020

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Concurs județean „Drepturile salariaților” din cadrul proiectului educativ județean „Tranziția de la scoală la locul de muncă”

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română anul școlar 2021-2022 semestrul II

●   17.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 17 martie 2022!

●   16.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   16.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 16 martie 2022!

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământ primar, secția română - Concursul școlar județean de recitare „Poezia, comoară din sufletul meu”, ediția a V-a

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământ primar, secția română - Concursul școlar județean „Ne place matematica” cu implicarea elevilor din medii dezavantajate, ediția a II-a

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocuri de manuale retipărite pentru clasele IX-XII din „Catalogul manualelor școlare valabile pentru anul școlar 2022/2023”

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Desfășurarea Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional - Etapa județeană, anul școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada județeană de matematică

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Concursul județean „Chants, sons sur scene!”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul de Matematică „Petru Maior”, ediția a II-a, 2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - calendarul competițiilor interjudețene/regionale zona VI centru, județele Mureș, Cluj, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu - varianta finală

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor rezultatelor obținute la proba de interviu!

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - cultele reformat și unitarian - Olimpiada națională de religie romano-catolică de limba maghiară în anul școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - cultele reformat și unitarian - Olimpiada națională de religie - cultele: reformat, evanghelic și unitarian - clasele V-XII

●   15.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ogra

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național „Made for Europe”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică - etapa județeană

●   15.03.2022    ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienții la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României!

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” - clasele IX-XII - an școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul internațional de creație și interpretare „Ana Blandiana” ediția a X-a, 2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Student pentru o oră la UAB” - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul european „Tinerii în Pădurile Europei”

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, pentru apropierea de domiciliu, al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022/Pretransferul prin schimb de posturi prin consimțământ scris al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare de post/catedră - sesiunea 2022/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris - sesiunea 2022

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - graficul desfășurării probei de interviu!

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința națională didactica matematicii

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - Olimpiada Națională de Informatică - etapa județeană liceu

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Rezultate finale Olimpiada Națională de Informatică - etapa județeană gimnaziu

●   11.03.2022    ORDIN privind aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere și a Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României!

●   11.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Iernut

●   10.03.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

●   10.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de creație literară și Concurs de artă plastică

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău”

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană maternă - Olimpiada de limba și literatura germană maternă

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba modernă - Criterii de departajare în vederea calificării la etapa națională

●   09.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Excelență nr. 2 Târgu Mureș

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - Criterii de calificare, departajare și de premiere

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - centrele de interviu și unitățile de învățământ arondate!

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - listă opțiuni candidați!

●   08.03.2022    Desfășurarea activității didactice în școli, începând cu data de 9 martie 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de istoria și tradițiile rromilor - etapa județeană 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concursul-Festival județean „Festival de la Francophonie” - ediția a XIV-a

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - nivel gimnazial și liceal tehnologic - „Ziua Națională a Meseriilor” - 11 martie 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică din mediul rural - Concursul Național de Matematică-Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII

●   07.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de limba germană modernă în anul școlar 2021-2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - OME nr. 3133/2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durata determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 93' din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, clasele V-VIII

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați - activități de implementare, documente, termene

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați - etapele proiectului

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istoria și tradițiile minorității maghiare - Olimpiada de istoria și tradițiile minorității maghiare, etapa județeană

●   07.03.2022    Alături de Ucraina

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică

●   07.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română (gimnaziu) - Olimpiada națională „Universul cunoașterii prin lectură”, etapa județeană

●   04.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel liceal - Cerc pedagogic limba engleză

●   04.03.2022    Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   04.03.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, organizat în centrul special desemnat la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, pentru candidații aflați în carantină sau izolare în data de 18.02.2022!

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Olimpiada Națională a sportului Școlar (ONSȘ) - calendarul competițiilor județene și interjudețene/regionale organizate de județul Mureș

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română (clasele IX-XII)- etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba română - nivel gimnazial (clasele V-VIII)

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba maghiară - nivel gimnazial (clasele V-VIII)

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Olimpiada Națională de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și religie - Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românească - etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba latină - Olimpiada națională de limbi clasice, etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ dual - precizări admitere învățământ dual

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară tehnologii - Concursul pe meserii pentru învățământul profesional

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Olimpiada Națională de informatică - etapa Județeană pentru gimnaziu!

●   04.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   04.03.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - lista finală cu situații-problemă!

●   03.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Băla

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Olimpiada de religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară tehnologii - Olimpiada faza județeană - aria curriculară tehnologii, învățământ liceal - filiera tehnologică

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - Olimpiada din aria curriculară „Tehnologii”

●   02.03.2022    În atenția candidaților admiși la proba scrisă pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică!

●   02.03.2022    Precizări cu privire la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a proba de limba și literatura română

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Fii avocat în școala ta!”

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.03.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pământului”

●   02.03.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - depunere, respectiv soluționare contestații

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Campionatele Naționale Școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în anul școlar 2022/2023 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar și restrângere de activitate

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare limbi moderne

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - tragerea la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de directori, pentru candidații aflați în carantină/izolare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel primar și gimnazial - Concurs județean „English Challenge”

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare biologie-geografie, anul școlar 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulament privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză în anul școlar 2021-2022, clasele VII-XII

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice

●   28.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - proba scrisă, 4 martie 2022!

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie (secția maghiară) - Cerc pedagogic

●   28.02.2022    Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Calendarul olimpiadelor școlare de istorie și socio-umane, 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Olimpiadele de istorie și socio-umane-filosofie, etapa județeană

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri județene - istorie și științe socio-umane

●   28.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Șăulia

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apeluri de proiecte demarate de Comisia Europeană

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a simulării Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022 - (Elevi cu CES)

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a simulării examenului Național de Bacalaureat 2022 (Elevi cu CES)

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică din mediul rural - Concursul Național de Matematică - Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII

●   25.02.2022    PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examnele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Școala după Școală

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania de plantare a puieților de molid

●   24.02.2022    Lista cu punctajele cadrelor didactice participante la etapa de completare a normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar

●   24.02.2022    Lista punctajelor pentru cadrele didactice participate la etapa de restrângere de activitate

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară clasele V-XII

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză în anul școlar 2021-2022

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare, an școlar 2021-2022

●   24.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 1 Luduș

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a cadrelor didactice din grădinițe - proiect Ora de Educație Rutieră

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercetare disciplinară cadre didactice!

●   23.02.2022    În atenția cadrelor didactice din unitățile de învățământ gimnazial - Selecția pentru ocuparea posturilor de formatori pentru regiunea Centru, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul Național de Suport pentru Copii

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Olimpiada Națională a sportului Școlar (ONSȘ)

●   23.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dezbatere: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - Ghidul Aplicantului (ținte, așteptări, reguli de finanțare)

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului profesional nivel 3 - sesiunea iulie 2022

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului liceal, filiera tehnologică nivel 4 - sesiunea iunie 2022

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului postliceal nivel 5 - sesiunea august 2022

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii - Calendarul activităților educative județene 2021-2022

●   21.02.2022    Lista posturilor/ catedrelor didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023

●   21.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - nivel liceal - Concursul județean „Plurilingvism”

●   21.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   21.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Bahnea

●   18.02.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, organizat în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   18.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sîngeorgiu de Mureș

●   18.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin

●   18.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Concursul județean „Keep in touch with reality”

●   17.02.2022    Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15.02.2022-15.07.2022, Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, concurs destinat copiilor

●   17.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   17.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului!

●   17.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   16.02.2022    Calendarul concursurilor școlare județene - Ciclul primar, secția română - Anul școlar 2021-2022

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Înscrierea la Olimpiada Județeană de Informatică

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

●   16.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau discipline opționale de Educație juridică sau desfășoară activități extracurriculare în domeniu - Recomandări privind includerea în cadrul activităților educaționale și de formare a unor elemente privind noțiuni și reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal

●   16.02.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea declarației pe propria răspundere și a documentelor doveditoare de către candidații aflați în carantină/izolare!

●   15.02.2022    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2021-2022 - actualizare

●   15.02.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

●   15.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Apold

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program Eroii internetului - Siguranța elevilor în mediul online

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecție supraveghetori concurs directori

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare cu privire la un nou instrument pentru promovarea și operaționalitatea Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Democrației (CRCCD) al Consiliului Europei (CoE) și organizarea unui seminar online de promovare

●   14.02.2022    Comunicat de presă - Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   14.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   11.02.2022    Graficul activităților educative județene - proiecte educative - concursuri - Educație Timpurie - nivel preșcolar 2022

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Sovata

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Reghin

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura Română - Cerc pedagogic limba și literatura Română nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat din județul Mureș - depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar și transferul personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat din județul Mureș - stabilirea și publicarea condițiilor specifice pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

●   11.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   10.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară arte - Calendarul activităților educative județene artistice 2021-2022

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea Consiliului profesoral și desemnarea reprezentanților în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2021-2022 - limbi moderne

●   10.02.2022    Comunicat de presă - Ziua Națională a Lecturii

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - 15 februarie, Ziua națională a lecturii

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sistemul educațional de tip homeschooling

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulament - Concursul Național de Interpretare „Șansă Egală”, a VIII-a ediție 25-26 Martie 2022, Târgu Mureș

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   09.02.2022    Calendarul activităților educative județene 2022 - departament: Educație Permanentă

●   08.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   08.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Simpozion național „Istoria ca lectură a trecutului: metode și cunoaștere”

●   07.02.2022    Urgent - În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particular - Verificare și finalizare SC3!

●   07.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   07.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   04.02.2022    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș!

●   04.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Protecția copiilor

●   03.02.2022    HOTĂRÂREA nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora

●   03.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Proiect ERASMUS+

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Proiect „Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul județului Mureș

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Guvernul reorganizează ARACIP, o instituție esențială pentru învățământul românesc

●   02.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   02.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   02.02.2022    ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   02.02.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35!

●   01.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   01.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Albești

●   01.02.2022    [Revenire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ

●   01.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   01.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință!

●   01.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   01.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - concursuri pentru învățământul primar, secția maghiară

●   01.02.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - deblocarea dosarelor pe platforma informatică și remedierea eventualelor erori la înscriere!

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă școli

●   31.01.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației a decis extinderea perioadei de depunere a dosarelor de bursă și a emis clarificări privind acordarea acestora

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați!

●   31.01.2021    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean - Cel mai bun povestitor și interpret de cântece populare „Száll a mese szájról-szájra, száll a nóta ágról-ágrá”

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean - Jocuri din folclorul copiilor „Bújj, bújj, zöld ág!”

●   31.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   31.01.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect educațional „Bucuria Lecturii”

●   28.01.2022    Comunicat de presă - Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 28 ianuarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   28.01.2022    Soluționarea cererilor de menținere ca titular în funcția didactică în anul școlar 2022-2023 a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 65 de ani până la 1 septembrie 2022

●   28.01.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere!

●   28.01.2022    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

●   27.01.2022    Lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat/refuzat întregirea normei didactice începând cu anul școlar 2022-2023

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic Limba Franceză - nivel județean

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a și manuale de liceu cu programe școlare noi

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura Română - Cerc pedagogic limba și literatura Română nivel gimnazial - zona Târnăveni

●   26.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   26.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evenimentul „Open Gates - Open Minds” - Zilele Porților Deschise, ediția a II-a

●   26.01.2022    Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   26.01.2022    ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022!

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză- zona Sighișoara

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic Limba Franceză - zona Reghin

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2021-2022

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - corespondență/comunicare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș!

●   21.01.2022    Consorții școlare pentru anul școlar 2022-2023

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a cadrelor didactice de specialitate - aria curriculară Tehnologii - Calendarul Activităților Educative Județene Tehnologii

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză nivel gimnazial - zona Reghin

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - platforma e-learning

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor/profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Calendarul Concursurilor Școlare Județene 2021-2022 - învățământ primar, secția română

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Competiția națională Greenfoot - programare în Java

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC gimnaziu - Concursul #Digitaliada - amânare înscriere

●   21.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean de recitare și interpretare cântece „Ó, ha cinke volnék”

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ preșcolar - Calendarul Activităților Educative Județene - nivel preșcolar

●   20.01.2022    Concursuri Didactic Auxiliar/Nedidactic!

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic Limba și Literatura Română liceu - zona Sovata-Sângeorgiu de Pădure-Miercurea Nirajului

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - fără sancțiuni în anul școlar curent

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic Limba și Literatura Română liceu - zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   19.01.2022    Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 19.01.2022!

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasă/lenjereasă, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Neaua

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Zagăr

●   18.01.2022    Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2021-2022

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Târnăveni

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară arte - Calendarul Activităților Educative Județene Artistice 2022

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă stoc acte de studii

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative

●   18.01.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021!

●   17.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevederile Legii nr. 259/2021, potrivit cărora prețurile de energie electrică și gaze naturale se plafonează

●   17.01.2022    ORDIN privind modificarea Ordinului comun nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   14.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - referitor la transferurile elevilor în anul școlar 2021-2022!

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   13.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire directori!

●   13.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   13.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de fochist, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Hodac

●   12.01.2022    Eveniment omagial - „La steaua... ” - Ziua Culturii Naționale!

●   12.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-ferma didactică, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   11.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   11.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   10.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - burse pentru elevii din învățământul preuniversitar

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program de educație financiară Școala de Bani

●   10.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - traseele și modalitatea de distribuire a deciziilor, contractelor de management și a fișelor postului la ședința cu directorii și directorii adjuncți din 11.01.2022!

●   07.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Deaj

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - reprogramare ședință directori!

●   05.01.2022    Comunicat burse elevi 2022

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Corespondența/comunicarea cu I.Ș.J. Mureș!

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul „Correctional”

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Băgaciu

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Băgaciu

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   04.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

●   04.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   04.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - ședință cu directorii și directorii adjuncți, respectiv distribuirea deciziilor, contractelor de management și a fișelor postului

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   29.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar salarizare și evidența elevilor, 1 normă pe perioadă determinată la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2

●   27.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   27.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   23.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, intitulat Informatică și Tehnologia Informației

●   21.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   21.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   20.12.2021    Completare formular digital de intrare în România

●   20.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   17.12.2021    Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 17 decembrie 2021!

●   17.12.2021    Lista cu rezultatele finale la proba scrisă a candidaților care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct și nu au depus opțiuni pentru ocuparea unei funcții vacante sau nu au ocupat o funcţie vacantă în urma concursului!

●   17.12.2021    Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș rămase vacante după concurs!

●   17.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Concursul de Inovație Tehnică & IT „Da Vinci”, ediția a VII-a 2021-2022

●   17.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș

●   17.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   17.12.2021    Procedura de înscriere și de desfășurare online a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024

●   16.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evoluția demografică!

●   16.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Junior Achievement România

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program de turism educațional și cultural „București pentru Copii - Turism Educațional și Cultural”

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Târnăveni

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   15.12.2021    NOTĂ privind existența unor clase/grupe de elevi care urmează programul „A doua șansă” prin proiecte cu finanțare europeană

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vețca

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar cu atribuții de salarizare (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Suseni

●   14.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date candidați directori, promovați pe funcții vacante

●   13.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Junior Achievement JA Incubator

●   13.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - oferta alternativei educaționale „Step by Step”

●   13.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   13.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   11.12.2021    Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct - 11 decembrie 2021!

●   11.12.2021    Rezultate înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 11 decembrie 2021!

●   10.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel liceal - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târgu Mureș

●   10.12.2021    În atenția candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 - Depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere!

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Solovăstru

●   10.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din Aria Curriculară Arte - concurs improvizație pentru educație

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Măgherani

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   10.12.2021    Comunicat de presă - Informare privind funcționarea școlilor și grădinițelor, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   09.12.2021    Procedură operațională - privind declararea candidatului „reușit” dintre candidații care au optat pentru ocuparea aceleiași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și nu pot fi ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare!

●   09.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă ref. la transferul elevilor în anul școlar 2021-2022

●   09.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2022!

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș - 1,5 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Rândunica” Târgu Mureș - 1 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța” Târgu Mureș - 1 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” Târgu Mureș

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș - 0,5 normă periodă nedeterminată la Grădinița „Licurici” Târgu Mureș

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin

●   08.12.2021    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor!

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fântânele

●   07.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 07 decembrie 2021!

●   07.12.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.34!

●   07.12.2021    Comunicat de presă - Numire ISGA

●   06.12.2021    Comunicat de presă - Informații privind funcționarea școlilor și grădinițelor, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   06.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 06 decembrie 2021!

●   06.12.2021    Comunicat de presă - Proiectul „EDU-INTERACT”

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare (la grădiniță), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Deaj

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   03.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 03 decembrie 2021!

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar școală, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   03.12.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - modificare grafic desfășurare probă de interviu, comisia numărul 9!

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul de pictură „The Small Montmarte Bitola”

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Crosul Europei, ediția a VII-a, virtual și clasic

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Erasmus+

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Acățari

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 02 decembrie 2021!

●   02.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - procedură de sistem pentru distribuirea, administrarea testelor rapide determinare antigen SARS CoV2 și raportarea rezultatelor!

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar (studii superioare), 0,5 post pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Școala Gimnazială Vărgata

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - cu atribuții de salarizare (studii superioare), 1 post pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 post pe perioadă determinată, normă întreagă la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 2 posturi pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - salarizare (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș - Grădinița cu Program Prelungit nr. 15 Târgu Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Târgu Mureș - Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Târgu Mureș

●   26.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 26 noiembrie 2021!

●   26.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de învățare Neuroștiința la Clasă

●   26.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire teste rapide antigen non-invazive, probă din salivă

●   26.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic TEHNOLOGII

●   26.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Silvic Gurghiu

●   26.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   26.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   26.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   25.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 25 noiembrie 2021!

●   25.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   24.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 24 noiembrie 2021!

●   24.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   24.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   24.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Educației pentru climă

●   24.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Europa ta, părerea ta!

●   24.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice semestrul I - secția maghiară

●   24.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - De-a Arhitectura în școli

●   24.11.2021    Proiect plan de școlarizare 2022-2023!

●   24.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   24.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   23.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 23 noiembrie 2021!

●   23.11.2021    Lista reactualizată a cadrelor didactice înscrise la definitivat - 2022 și repartizarea profesorilor metodiști pentru efectuarea inspecțiilor!

●   23.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - educație timpurie - secția română

●   23.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   23.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Adămuș

●   22.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 22 noiembrie 2021!

●   22.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,25 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Profesională Band

●   22.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Luduș

●   22.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   22.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Târgu Mureș

●   22.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Reghin

●   22.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   22.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   22.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Siguranța în mediul școlar

●   22.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Apold

●   19.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 19 noiembrie 2021!

●   19.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   19.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere, 1 post pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   19.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 2 posturi pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   19.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   18.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 18 noiembrie 2021!

●   18.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   18.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș

●   18.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   18.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință

●   18.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   17.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 17 noiembrie 2021!

●   17.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   17.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor, 0,25 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Bichiș

●   17.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   17.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (muncitor de întreținere), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Viișoara

●   17.11.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - modificare grafic desfășurare probă de interviu, comisia numărul 2!

●   17.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz

●   16.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 16 noiembrie 2021!

●   16.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - elevi cetățeni străini!

●   16.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   16.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Grade didactice, candidații cu note la concursul de directori!

●   15.11.2021    PRECIZARE - Sala Festivă a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Târgu-Mureș, unde își va desfășura activitatea comisia nr. 4 a probei de interviu a concursului de directori, se află în curtea Liceului „Constantin Brâncuși”, respectiv a Școlii Gimnaziale „Europa” din Târgu-Mureș, pe str. dr. Victor Babeș, nr. 11.

●   15.11.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 15 noiembrie 2021!

●   15.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Conferință „Captivează prin educație - Predarea și învățarea, mai ușoare prin conștientizare, concentrare și motivație”

●   15.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   15.11.2021    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023!

●   15.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Traian Târnăveni

●   15.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6

●   15.11.2021    În atenția candidaților participanți la proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor la proba de interviu a concursului!

●   15.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - actualizare date SIIIR!

●   15.11.2021    Lista cadrelor didactice înscrise la definitivat - 2022 și repartizarea profesorilor metodiști pentru efectuarea inspecțiilor!

●   15.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - precizări privind plata indemnizației pentru titlul științific de doctor

●   15.11.2021    INSTRUCȚIUNE privind procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ!

●   15.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   12.11.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - graficul desfășurării probei de interviu!

●   11.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   11.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Educație nonformală în sistem outdoor

●   11.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Dezvoltare locală

●   11.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - apel pentru granturi în cadrul Programului anual de lucru 2021

●   11.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și gimnazial - eveniment online „Cum să îmi protejez copilul de infecțiile respiratorii”

●   11.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - activitate didactică de predare-evaluare se poate face on-line din sala de clasă

●   11.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 2 norme pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic nr. 1 Sighișoara

●   10.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizare segregare școlară!

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Reghin

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   10.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” Târgu Mureș

●   09.11.2021    Comunicat de presă - de ce sunt importante tezele

●   09.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă de raportare!

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Bahnea

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (muncitor de întreținere), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   09.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „George Coșbuc”

●   08.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință

●   08.11.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - centrele de interviu și unitățile de învățământ arondate!

●   08.11.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - lista finală cu situații-problemă!

●   08.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Iernut

●   08.11.2021    ORDIN privind structura anului școlar 2021-2022

●   08.11.2021    ORDIN pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul minitrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

●   08.11.2021    ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministerului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   08.11.2021    ORDINUL nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   08.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Pataki Ágotha” Mădăraș

●   05.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - centralizator de vaccinare personal învățământ preuniversitar 2021-2022!

●   05.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Miheșu de Câmpie

●   05.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de videoclipuri pe tema eficienței energetice „Film4Energy Challenge”

●   05.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2021-2022

●   04.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   04.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   04.11.2021    Lista cererilor cadrelor didactice privind opțiunea pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează, la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș

●   03.11.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.33.5!

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (muncitor de întreținere), 0.75 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 0.75 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   03.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul stART

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   03.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Nr. 1 Crăciunești

●   02.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice - Limba Engleză - Evaluare - Centrul Județean de Excelență

●   02.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   02.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

●   02.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a elevilor din ani terminali - Subiecte examene naționale

●   02.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor școlari - Programul pentru școli al României

●   02.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, o normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, o normă pe perioadă determinată la Școala Gimnazială Nadeș

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Suseni

●   01.11.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - lista școlilor care au beneficiat în ultimii 3 ani școlari de finanțări pentru elevii de etnie rromă

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   01.11.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   29.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   29.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   29.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   29.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   28.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Măgherani

●   28.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   28.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   28.10.2021    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

●   28.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a unui post vacant de muncitor calificat, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   27.10.2021    În atenția doamnei/domnului director și a doamnelor secretare ale unităților de învățământ preuniversitar de stat - raportare nume și număr candidați pentru funcția de director/director adjunct, titularizați pe baza art. 253 din LEN 1/2011

●   27.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   27.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a unui post vacant de muncitor calificat (muncitor de întreținere), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   27.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a unui post vacant de muncitor calificat (muncitor bucătărie cantină), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   27.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a unui post vacant de administrator patrimoniu (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   27.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fântânele

●   26.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

●   26.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ideciu de Jos

●   26.10.2021    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   26.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin

●   26.10.2021    În atenția candidaților sesiunii speciale a probei scrise pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățâmânt preuniversitar de stat din județul Mureș - organizarea sesiunii speciale, probă scrisă, concurs directori!

●   26.10.2021    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

●   26.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   26.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   26.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   25.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   25.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu Târgu Mureș

●   25.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș

●   25.10.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2021-2022 la cursul de reconversie profesională în „Economia comerțului, turismului și serviciilor” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   25.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Nadeș

●   25.10.2021    HOTĂRÂRE nr. 91 din 22.10.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2

●   25.10.2021    ORDIN pentru instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de informatician, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, 1 normă pe perioadă determinată la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   22.10.2021    Comunicat de presă - Campania națională a informării despre efectele nutriției/alimentației

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   22.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   21.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Susținerea de către absolvenții învățământului liceal a examenului de bacalaureat, în sesiunile anului școlar 2021-2022

●   21.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program „Vreau să fiu antreprenor”

●   21.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri urgente pentru asigurarea respectării prevederilor art. 5 și art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare RGPD, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și internetului

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sărățeni

●   21.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice admise în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică!

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   21.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Nr. 04 Apalina Reghin

●   20.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - orele de educație fizică și sport se vor desfășura exclusiv în spațiul exterior

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Wesselenyi Miklos” Ghindari

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   20.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - solicitare număr de preșcolari beneficiari de tichete sociale - proiect POAD

●   20.10.2021    Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Târgu Mureș

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   20.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Batoș

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comunicare ADR Centru privind două evenimente europene

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualele școlare noi care urmează sa fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2022-2023!

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect „Albinele sunt Prietenii Noștri”

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Decalare - Consfătuirea profesorilor de informatică

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul național de matematică LuminaMath 2021, ediția a XXV-a

●   19.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program „Academia Română în dialog cu tinerii”

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare cu contract de muncă individual, 2 posturi pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   19.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Păsăreni

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar, normă întreagă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Albești

●   18.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și a bibliotecarilor școlari - proiect Libris - Oferim 200.000 lei în cărți pentru bibliotecile școlare

●   18.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Bogata

●   15.10.2021    Comunicat de presă - concurs director/director adjunct

●   15.10.2021    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș!

●   14.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar (contabil), 0.5 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Mărculeni

●   14.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Consfătuiri județene învățământ preșcolar - limba română

●   14.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Vocațional Reformat

●   14.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Europa”

●   14.10.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021!

●   13.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare grădiniță, 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   13.10.2021    Graficul activităților metodico-științifice învățământ primar - secția maghiară în anul școlar 2021-2022

●   13.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (clasa I) - Proiectul Școala Siguranței Tedi

●   13.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - reactualizarea bazei de date pentru cadrele didactice care predau educație fizică și sport

●   13.10.2021    Recunoașterea perioadelor de studii și a actelor de studii de nivel preuniversitar și universitar obținute în străinătate

●   13.10.2021    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor notelor de la proba scrisă a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   12.10.2021    Comunicat de presă - Sesiune suplimentară în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director în unitățile de învățământ dedicată candidaților înscriși care nu se pot prezenta în data de 15 octombrie din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau din cauza carantinării

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - consfătuirea profesorilor de informatică

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - consfătuiri județene învățământ preșcolar - limba maghiară

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - implementarea in SIIIR a unor prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 133/2020, cu modificările ulterioare

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date pentru învățământul primar secția română

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - implementarea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC)

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Înscriere elevi la cursurile Centrului Județean de Excelență Mureș!

●   12.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   12.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Crăiești

●   12.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Șincai

●   12.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - tragerea la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   11.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul cu publicul!

●   11.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar/paznic (ferma didactică), 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   11.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor școlari - Balul bobocilor

●   11.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Viișoara

●   11.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   11.10.2021    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - organizarea, desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   11.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Nadeș

●   11.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenire și combatere a comportamentelor de tip bullying in mediul școlar

●   08.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea județeană a cadrelor didactice care predau discipline tehnice (nivel gimnazial, profesional, liceal și postliceal)

●   08.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Reînscriere/înscriere elevi la Centrul Județean de Excelență Mureș

●   08.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Răstolița

●   08.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   07.10.2021    Comunicat de presă - Precizări privind creșterea cuantumului minim al burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și dublarea bugetului alocat burselor elevilor

●   07.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   07.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   07.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Miheșu de Câmpie

●   07.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - înscrieri grade didactice în anul școlar 2021-2022

●   07.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la înscrierea de cadre didactice, în calitate de asistenți, la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   07.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   07.10.2021    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș, după etapa de remediere a erorilor!

●   07.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   06.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - cost standard!

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   06.10.2021    Anul comunităților profesionale de învățare 2021-2022

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Lunca

●   06.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   06.10.2021    INSTRUCȚIUNE pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - Referitor: Consfătuirea județeană a profesorilor de religie

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Concursul național „Drepturile copilului și adolescenților în mediul online!”

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Competiția internațională de benzi desenate „Comic Strip 2021”

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Cel mai cool curs de integritate academică din România

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul pentru școli al României

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a Consiliilor profesorale - Referitor: La întrunirea Consiliului profesoral și desemnarea membrilor în comisia probei de interviu

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Club Sportiv Școlar Sighișoara

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Mărculeni

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Videoconferință directori

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Actualizare bază de date cadre didactice

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice din învățământul primar și a profesorilor de educație muzicală/educație muzicală specializată - Referitor: Webinar Solfy - tehnologie interactivă pentru stimularea cadrelor didactice și a elevilor în practica solfegiului

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș

●   04.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Clase suspendate conform Ordinului pentru aprobarea de măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Târnăveni

●   04.10.2021    Comunicat de presă - Mesajul inspectorului școlar general cu ocazia Zilei Mondiale a Educației

●   04.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   04.10.2021    ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ogra

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Neaua

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   01.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - consfătuirea profesorilor de matematică

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Bahnea

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Petelea

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   01.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiecte antidrog

●   01.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - baza de date pentru învățământul primar, secția maghiară

●   01.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ziua de 5 octombrie 2021!

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sânger

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 1 Luduș

●   01.10.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - înscrieri grade didactice în anul școlar 2021-2022!

●   01.10.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   30.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   30.09.2021    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea 2021!

●   30.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Deaj

●   30.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Apold

●   29.09.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.33.4!

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ideciu de Jos

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   29.09.2021    ORDIN privind aprobarea normelor metodologice pentru finanțarea învățământului terțiar nonuniversitar organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate

●   29.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - raport privind starea învățământului mureșean an școlar 2020-2021

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Silvic Gurghiu

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Adămuș

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Băgaciu

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia”

●   29.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Ațintiș

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice cu profil pedagogic - curs intensiv de educație digitală pentru învățământ primar (gratuit)

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - eliberarea copiei de pe registru sau a extrasului de pe cazierul judiciar!

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ogra

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - rezultate selecție metodiști 2021

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscrieri Definitivat 2022!

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - consfătuiri județene

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - competiția #CedefopPhotoAward

●   28.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice limba engleză, zona Sighișoara - întâlnire cerc pedagogic în cadrul proiectului British Council

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   28.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sâmpetru de Câmpie

●   27.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   27.09.2021    Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea 2021

●   27.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata

●   27.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala Premiilor Pentru Directoii Anului 2021

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - numărul membrilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - consfătuirea profesorilor de fizică și chimie

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2021-2022!

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată - consfătuire județeană

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - consfătuire județeană

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   24.09.2021    Comunicat de presă - Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori. Chestionarul va fi diseminat de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene.

●   23.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)

●   23.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   23.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Hai la Olimpiadă

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară și procesul de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar în anul școlar 2021-2022

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de cerc pedagogic din aria curriculară arte - Consfătuiri județene ale profesorilor din aria curriculară arte

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar particulare - Consfătuiri județene învățământ particular și alternative educaționale

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Proiectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică”

●   22.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   22.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Tăureni

●   22.09.2021    Oportunitatea de dezvoltare personală - Universitatea „Dimitrie Cantermir” Târgu-Mureș

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor: „Cea mai bună lecție despre vaccinare”

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor: Proiect Smart Energy

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - planificare probă de interviu - concurs de selecție pentru metodiști

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - consfătuiri județene - geografie

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - consfătuiri județene - biologie

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - adeverințe privind calificativele obținute și lipsa sancțiunilor!

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - consfătuiri județene - istorie și științe socio-umane

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022!

●   20.09.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2021-2022 la cursul de reconversie profesională în „Geografie” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   20.09.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru cursul postuniversitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română și limba latină - consfătuirile județene ale profesorilor de limba română și limba latină

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuirile județene ale profesorilor de limbi moderne - zona Sighișoara

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuirile județene ale profesorilor de limbi moderne

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Proiect educațional - Concurs „Cortine de cerneală.”

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare număr formațiuni de studiu, an școlar 2021-2022

●   16.09.2021    HOTĂRÂRE privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale!

●   15.09.2021    REVENIRE la Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 15.09.2021

●   15.09.2021    Ministerul Educației lansează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021

●   15.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - apelul de proiecte 2021 pentru componenta dedicată incluziunii copiilor romi în școală

●   15.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități de prevenire a consumului de droguri

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - eliberare calificative directori/directori adjuncți, an școlar 2020-2021

●   14.09.2021    Ministerul Educației Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Repere metodologice pentru aplicarea Curriculumului

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - program de conversie profesională geografie și geografia turismului

●   14.09.2021    PRECIZĂRI referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2021-2022

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - situații de risc

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - avizul obligatoriu privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: componența grupului de acțiune antibullying

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - examen pentru promovarea în grade profesionale pentru 1 post șef birou normare-salarizare

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Desemnarea unei persoane cu atribuții în domeniul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activitățile pentru pregătirea debutului anului școlar în condiții de siguranță

●   09.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - limbi moderne - Referitor la consfătuirea județeană a reprezentanților de cerc pedagogic - limbi moderne

●   09.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Măsuri urgente privind prelucrarea datelor cu caracter personal!

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Macheta cu privire la situația estimativă a ocupării posturilor din învățământul preuniversitar de stat

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Desemnarea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, nivel liceal

●   07/09/2021    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2021!

●   07.09.2021    ORDIN privind implementarea catalogului electronic în școli pilot

●   07.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. cercuri pedagogice

●   07.09.2021    INSTRUCȚIUNEA nr. 232/07.09.2021 pentru asigurarea vaccinării în unitățile de învățământ a elevilor/studenților, familiilor acestora și a personalului propriu

●   07.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Joi, 9 septembrie 2021, la ora 10.00, va avea loc ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Mureș, în sistem videoconferință

●   07.09.2021    Graficul ședinței de repartizare din data de 08.09.2021

●   07.09.2021    Rezultatele de la Concursul Județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sunt afișate la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș!

●   07.09.2021    Ordin pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Proiect „Copil unic și prețios”, proiect prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. cercurile pedagogice

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Festival Concurs de Interpretare a Muzicii Folk

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Colectare date aferente anului școlar 2021-2022!

●   06.09.2021    HOTĂRÂREA nr. 65 privind stabilirea măsurilor care pot fi aplicate în unitățile de învățământ în contextul pandemiei de COVID-19

●   03.09.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar județul Mureș - Proba scrisă a concursului, pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat dar și a personalului fără studii corespunzătoare postului, se va susține în data de 06.09.2021, la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș, ora 9.00. Accesul candidaților este permis între ora 7.30-8.30. Interviul personalului fără studii corespunzătoare postului, se va realiza în data de 06.09.2021, începând cu ora 15.00, la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Consfătuirea coordonatorilor de cercuri pedagogice - 9 septembrie 2021, ora 13.00

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Consfătuirea coordonatorilor de cercuri pedagogice

●   03.09.2021    PROCEDURĂ privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Publicarea arhivei „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022”

●   02.09.2021    ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

●   02.09.2021    Punctajele cadrelor didactice care s-au titularizat în sesiunea 2021 și au depus dosar de detașare la cerere, conform art. 86, alin.13 din metodologie

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere, 0.5 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Comuna Ideciu de Jos

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator îngrijitor, 1 normă, pe perioadă determinată la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni - Școala Gimnazială Vidrasău

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bilbiotecar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Vătava

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   02.09.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din județul Mureș - probele orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă orală se organizează, în data de 03.09.2021, la Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș, ora 9.00.!

●   02.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Centre de examen Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie - referitor la vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2021-2022!

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Luni, 6 septembrie 2021, la ora 12.00, la Sala Festivă „Constantin Brâncuși” va avea loc ședința de lucru!

●   01.09.2021    ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă determinată la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2021 și gradul didactic I seria 2020-2022, ce solicită amânare

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Reglementări privind asistența medicală școlară/organizarea rețelei de asistență medicală școlară

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Universitatea din București - Program de conversie profesională sesiunea 2021

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Consilieri educativi

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: programul național de protecție socială „Bani de liceu”

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizator medii an școlar 2020-2021/județul Mureș!

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/