ANUNȚURI / NOUTĂȚI
 
●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe educaționale junior achievement pentru anul școlar 2020-2021

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - programul Erasmus+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - ateliere de scriere pentru acreditarE+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - zilele europene ale cercetării și inovării

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu-Mureș

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   18.09.2020    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru construirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4979/2020

●   18.09.2020    Procedură privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activitățile formale și nonformale

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - organizarea activităților sportive

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - machetă scenarii de funcționare

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar cu clasele P-VIII din județul Mureș - asocierea elevilor la formațiunile de studiu în SIIIR!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   16.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - simulare a situațiilor de urgență desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - încheiere contracte cu unitatea furnizoare de mâncare gătită

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe și unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică din județul Mureș - raportare asociere preșcolari la formațiunea de studiu!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - directori și coordonatori grădinițe 2020-2021

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Activitităților Educative Naționale, Regionale, Județene 2021

●   15.09.2020    Mesaj pentru părinți

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - în perioada 15-22 septembrie 2020 se vor ridica manualele de la depozit între orele 12.00-16.00 (vineri 12.00-14.00), intrarea în curte se face obigatoriu cu mașina și se coboară doar la depozit, pentru ridicarea manualelor școlare (manualele care au fost comandate în luna august)!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar (secția română, maghiară, germană) - documente de informare se găsesc în departamente la secțiunea invățământ preșcolar

●   14.09.2020    ORDIN nr. 4.812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 144 din 24.08.2020, privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabille necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școloar 2020-2021!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul Național „Educația în siguranță”!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente importante în secțiunea „Departamente - Educație fizică și sport”

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - chestionar care stă la baza dezbaterii globale UN75 lansat de Secretarul General al ONU

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane nivel gimnazial - Platforma de sprijin pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

●   14.09.2020    Ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

●   11.09.2020    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

●   10.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de repartizare - detașare

●   10.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație personal didactic responsabil cu proiecte educaționale

●   10.09.2020    ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

●   09.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. aplicarea prevederilor OUG nr.144/2020

●   09.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - CRED

●   09.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   09.09.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   08.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   07.09.2020    Lista posturilor vacante/rezervate

●   07.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Hai la Olimpiadă

●   07.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Hai la Olimpiadă

●   07.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de elev reprezentant în cadrul consiliilor de administrație din unitățile de învățământ liceal

●   07.09.2020    REVENIRE: Graficul ședinței de repartizare din data de 08.09.2020 (locație schimbată)

●   07.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de lucru

●   04.09.2020    Comunicat de presă - Linii Telverde destinate informării cu privire la începerea noului an școlar/universitar

●   03.09.2020    Punctaje detașare la cerere titulari 2020

●   03.09.2020    Comunicat de presă - Deschidere an școlar

●   03.09.2020    Calendar echivalare credite profesionale transferabile conform O.M. nr. 5562/07 octombrie 2011

●   03.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. eliberare diplome de bacalaureat

●   03.09.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019 -2020 (gimnaziu și liceu)

●   02.09.2020    Lista posturilor vacante/rezervate

●   02.09.2020    Ședința de repartizare pentru candidații care au participat la concursul județean, calificați/necalificați, va avea loc în data de 8 septembrie după un grafic care va fi postat ulterior!

●   02.09.2020    Rezultate Concurs județean suplinitori calificați după contestații!

●   02.09.2020    Rezultate Concurs județean suplinitori calificați înainte de contestații!

●   02.09.2020    Examenul de bacalaureat național 2020, august-septembrie - Rezultate (înainte de contestații)!

●   02.09.2020    Graficul ședinței de repartizare din data de 03.09.2020

●   02.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. Concursul de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii corpului național de experți în management educațional

●   02.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Punerea în aplicare a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 435 din 28 mai 2020

●   02.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020, Educație timpurie – nivel preșcolar

●   02.09.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.4!

●   02.09.2020    ORDIN Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   01.09.2020    Rezultate Concurs județean suplinitori necalificați după contestații!

●   01.09.2020    Rezultate Concurs județean suplinitori calificați înainte de contestații!

●   01.09.2020    Ghiduri pentru organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ

●   01.09.2020    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2020-2021

●   01.09.2020    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Achiziții echipamente de protecție medicală și containere

●   31.08.2020    Rezultate Concurs județean suplinitori necalificați înainte de contestații!

●   31.08.2020    Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

●   31.08.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144/2020 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2

●   31.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II sesiunea 2020 și gradul didactic I seria 2019-2020

●   28.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. Concursul județean de ocuparea a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

●   26.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   26.08.2020    NOTĂ Ref. la desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din sesiunea august-septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat

●   26.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - transmiterea necesarului de rechizite pentru elevii defavorizați

●   26.08.2020    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Sprijin educațional pe bază de tichete sociale - Informații privind sumele calculate se vor cere de la Serviciul public de asistență socială/conducerea U.A.T. de care aparține unitatea de învățământ

●   25.08.2020    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/08/2020

●   25.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021 cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora

●   25.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - program educațional inițiat de Comitetul Internațional al Crucii Roșii

●   24.08.2020    Graficul ședinței de repartizare din data de 26-27.08.2020

●   24.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice - Ref.: Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

●   24.08.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.3!

●   21.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședință publică de repartizare a detașărilor la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a mediilor

●   21.08.2020    Ședință de instruire în vederea organizării și desfășurării examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020!

●   19.08.2020    ACTUALIZAT! Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19/08/2020

●   19.08.2020    Metodologie pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

●   19.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ desemnate centre de examen bacalaureat, sesiunea august-septembrie - Pregătiri!

●   18.08.2020    Graficul ședintelor de repartizare din 20 și 21 august 2020

●   18.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - actualizare situație grupuri sanitare, apă curentă, rețea canalizare, aviz sanitar

●   18.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a directorilor adjuncți și a cadrelor didactice - Ridicare decizii de numire

●   17.08.2020    REVENIRE - Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

●   17.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu - organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat-august 2020

●   17.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - program de formare „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”

●   17.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului EURO 200 - ridicarea bonurilor valorice!

●   13.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesitatea creșterii gradului de implicare a părinților în activitatea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ

●   12.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschiderea aplicației SNMS

●   12.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la ședințele de repartizare a etapelor de ocupare a posturilor didactice - august 2020 - Ref.: privind desfășurarea ședințelor de repartizare și a etapelor de ocupare a posturilor didactice - august 2020

●   12.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la etapa de detașare în interesul învățământului

●   11.08.2020    Centralizator cereri de repartizare candidați din alte județe pentru județul Mureş - ședința publică din 13.08.2020

●   11.08.2020    Rezulatele concursului de Titularizare 2020 după contestații

●   11.08.2020    Posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată 2020 pentru ședința din data de 13.08.2020

●   10.08.2020    Graficul ședinței de repartizare din data de 13.08.2020 a candidaților care au obținut minimum nota 7.00 la proba scrisă în cadrul Concursului Național sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor

●   10.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020 - Ref.: ședință de repartizare a cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020

●   07.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - transmiterea situației privind actele de violență școlară înregistrate în semestrul al II-lea

●   07.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: repartizarea candidaților prevăzuți la art. 65 alin. (18) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.C. 5259/2019, cu modificările și completările ulterioare

●   06.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă solicităm completarea machetei pentru furnizarea fructelor, laptelui și a produselor lactate în școli

●   05.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020 - referitor la cererile candidaților care solicită repartizare în alte județe diferite de cel în care au susținut proba scrisă

●   05.08.2020    Model înștiințare repartizare în alt județ

●   05.08.2020    Model cerere repartizare cu nota din alt județ

●   05.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de lucru extraordinară!

●   05.08.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - constituirea corpului național de experți în management educațional

●   04.08.2020    Titularizare 2020 - Rezulatele concursului de Titularizare 2020

●   31.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Funcții vacante de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș pentru anul școlar 2020-2021

●   31.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020 - Referitor la perioada prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor la inspectoratele școlare

●   31.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020 - Model contestație la concursul de Titularizare, sesiunea 2020

●   30.07.2020    Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020!

●   28.07.2020    În atenția cadrelor didactice care au susținut examenul național de definitivare în învățământ - Ref.: Contestații

●   28.07.2020    Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2020!

●   28.07.2020    ORDIN privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin Programul Național „Școală de acasă”

●   27.07.2020    Titularizare 2020 - referitor la ora de începere a probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2020!

●   24.07.2020    Titularizare 2020 - Asocierea disciplinelor de concurs la centrele de concurs din județul Mureș

●   24.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă solicităm să ne anunțați dacă există pagube produse ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice în perioada iunie-iulie 2020

●   24.07.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.3!

●   20.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să completați macheta trimisă pe adresa de email!

●   20.07.2020    În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - proba scrisă la examenul național de definitivare în învățământ

●   20.07.2020    În atenția cadrelor didactice - selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional

●   17.07.2020    Lista candidaților înscriși la Concursul de titularizare

●   17.07.2020    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020 - datele de înscriere ale candidaților

●   17.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - vă rugăm să dispuneți publicarea pe site-ul propriu a declarațiilor de avere și interese

●   17.07.2020    Punctaje detașare la cerere

●   17.07.2020    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020 și a cadrelor didactice care și-au depus cerere pentru detașare și care au solicitat probe orale/intensiv/bilingv - Desfășurare probe orale titularizare și detașare

●   17.07.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - model structură subiect Evaluare Națională VIII 2021

●   16.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ primar în limbile minorităților naționale care au finalizat clasa pregătitoare - rapoartele privind rezultatele elevilor din clasa pregătitoare care studiază limbile minorităților naționale

●   14.07.2020    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

●   14.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ref.: comisii examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020

●   14.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat național, sesiunea august-septembrie 2020

●   13.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice - Ref.: Înscriere online - Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021!

●   13.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   10.07.2020    În atenția candidaților care au depus dosarele la concursul de acordare a gradaților de merit sesiunea 2020 - s-au afișat punctajele obținute la gradațiile de merit

●   10.07.2020    Admitere 2020 - Rezultatele repartizării computerizate!

●   10.07.2020    TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele obținute de candidați la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2020, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 09.07.2020

●   08.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - noile modele de cerere de înscriere la Concursul de titularizare!

●   07.07.2020    În atenția profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar - înscrieri studii universitare de master - Designer Instrucțional

●   07.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare informaticieni!

●   07.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare - convocare bibliotecare/bibliotecari!

●   07.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: concursul național de ocupare a posturilor/cadrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

●   07.07.2020    Model cereri concurs titularizare

●   07.07.2020    În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedre vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - dosar înscriere concurs

●   07.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2020-2021

●   07.07.2020    Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019 - Calendar

●   07.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - completare machetă privind situația grupurilor sanitare!

●   06.07.2020    URGENT Admitere în municipiul București - predarea/transmiterea fișierelor de opțiuni originale la centrul de admitere!

●   06.07.2020    Examenul de bacalaureat național 2020 - Rezultate (după contestații)!

●   06.07.2020    Verificați adresa de email a unității de învățământ - nivel liceal (vizualizare lucrări BAC)

●   02.07.2020    În atenția cadrelor didactice - deciziile pentru modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului și deciziile de prelungire a contractului individual de muncă pentru anul școlar 2020-2021, pentru candidații cu notă/medie peste 7 și definitivat se ridică personal pe baza cărții de identitate de la sediul IȘJ Mureş, camera 106, iar deciziile de pretransfer de la secretariat, în timpul programului cu publicul

●   02.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de acțiune pentru educația digitală

●   02.07.2020    Bacalaureat - etapa specială 2020 propuneri Centru de examen și Centru zonal de evaluare

●   02.07.2020    PROCEDURĂ privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   01.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Documente utile privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți

●   01.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - susținere probe examen bacalaureat etapa specială!

●   01.07.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   01.07.2020    Procedura operațională privind completarea, avizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii

●   01.07.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.1!

●   30.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - curs cadre didactice ASF

●   30.06.2020    Precizări admitere în învățământul liceal de stat pe locurile speciale pentru rromi!

●   30.06.2020    Examenul de bacalaureat național 2020 - Rezultate (înainte de contestații)!

●   30.06.2020    Etapa de contestații a examemului național de bacalaureat

●   30.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Etapa specială BAC 2020!

●   30.06.2020    Precizări admitere în învățământul profesional de stat pe locurile speciale pentru rromi!

●   29.06.2020    În atenția candidaților la admitere din alte județe - referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 pentru absolvenții din alte județe

●   29.06.2020    Referitor la admiterea în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2020-2021, pentru absolvenții clasei a VIII-a pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, Procedura nr. 31276/24 06 2020, Oferta Educațională - locuri distinct alocate candidaților cu CES

●   29.06.2020    Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021, pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe

●   29.06.2020    ORDIN privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020

●   27.06.2020    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate după contestații!

●   26.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - date privind desfășurarea activităților de prevenire a traficului de persoane!

●   26.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - date privind implementarea măsurilor educative în unitatea de învățământ!

●   26.06.2020    PROCEDURĂ SPECIALĂ - cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020

●   26.06.2020    ORDIN - pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

●   26.06.2020    Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar vacanța de vară, anul școlar 2019-2020

●   26.06.2020    Anunț privind selecția Grupului Țintă în cadrul proiectului POCU/446/6/22 „Educație timpurie incluzivă și de calitate (ETIC)”

●   25.06.2020    Propuneri de centre zonale de înscriere pentru admitere - 2020

●   25.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională

●   25.06.2020    PROCEDURĂ de admitere a candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal, profesional și dual de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale specială (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special

●   25.06.2020    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   25.06.2020    PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   25.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Admitere

●   24.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Referitor la Etapa Specială a Evaluării Naționale

●   24.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din Târgu Mureș, care au în structură grădinițe - Ședință!

●   23.06.2020    Precizări privind completarea Certificatului de calificare profesională nivel 4 pentru filiera vocațională

●   23.06.2020    În atenția candidaților la admitere din alte județe - Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 pentru absolvenții din alte județe

●   22.06.2020    Examenul de bacalaureat național 2020 - Subiecte și bareme!

●   22.06.2020    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate înainte de contestații!

●   22.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de conversie profesională

●   22.06.2020    Precizări privind completarea Certificatului de competențe digitale, Certificatului de competență lingvistică, Atestatului de competențe profesionale și Certificatelor de calificare profesională nivel 3, 4 și 5

●   19.06.2020    În atenția comisiilor din centrele de examen și a centrelor zonale de evaluare pentru bacalaureat - Toate materialele necesare organizării și desfășurării examenului de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2020, pot fi consultate accesând secțiunea Bacalaureat sau acest link

●   19.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - alocarea locurilor distincte în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES

●   19.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să verificați adresa de email a școlilor referitor la programarea și avizarea actelor de studii 2020!

●   19.06.2020    În atenția cadrelor didactice - deciziile de restrângere de activitate și de modificarea contractului individual de muncă pe viabilitatea postului se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș în intervalul orar prevăzut pentru programul cu publicul. Deciziile se ridică personal, prezentând cartea de identitate!

●   19.06.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   19.06.2020    Recomandări pentru desfășurarea activităților cu copiii în unitățile de învățământ preșcolar, în perioada vacanței de vară 2020

●   18.06.2020    În atenția cadrelor didactice care și-au exprimat intenția de participare la programul de pregătire pentru susținerea Examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020 Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante rezervate în învățământul preuniversitar - Titularizare 2020

●   18.06.2020    În atenția comisiilor din centrele de examen și a centrelor zonale de evaluare pentru bacalaureat- președinți, vicepreședinți, membri, secretari, informaticieni, responsabili audio-video - Ref. Ședință de instruire în vederea organizării și desfășurării examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020!

●   18.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul Euro 200 - vă rugăm să verificați adresa de email a școlii!

●   18.06.2020    În atenția candidaților - suspendare etape mobilitate

●   17.06.2020    Potrivit art. 1 alin. (1) din OMEC nr. 4549/17.06.2020, se suspendă concursul de titularizare prevăzut în anexa nr. 19 la metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/2020, cu modificările și completările ulterioare. În consecință se va amâna și perioada privind depunerea dosarelor în vederea înscrierii candidaților la concurs!

●   17.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - materiale pentru dezvoltare profesională

●   17.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice - Ref. instruirea membrilor din comisiile centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare a examenului de bacalaureat național sesiunea iunie-iulie 2020!

●   17.06.2020    În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ care au în structură grădiniță - precizări privind pregătirea deschiderii unităților de învățământ preșcolar

●   16.06.2020    În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedre vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - dosar înscriere concurs

●   16.06.2020    Programul Euro200 - Lista beneficiarilor din județul Mureș

●   16.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Geografia turismului

●   16.06.2020    Procedură privind admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual

●   16.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la fișa unică de înscriere la învățământul profesional și dual

●   16.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - verificare fișe înscriere definitivat!

●   15.06.2020    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Subiecte și bareme!

●   15.06.2020    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național de definitivare în învățământ, pentru organizarea și desfășurarea admiterii in învățământul liceal de stat, in învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2020

●   15.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar nivel liceal - referitor la dosarele de înscriere ale candidaților care au finalizat specializări/calificări autorizate

●   15.06.2020    În atenția directorilor unităților școlare de nivel 5 postliceal - completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale

●   12.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

●   12.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la etapa de înregistrare a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspecoratele școlare

●   11.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - situația reînceperii pregătirii specializate în invățământul sportiv

●   11.06.2020    ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare începând cu data de 15 mai 2020

●   11.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - validare fișe definitivat 2020!

●   11.06.2020    În atenția directorilor/președinților din centrele de examen pentru Evaluarea Națională - ședința de instruire în vederea desfășurării examenului de Evaluare Națională!

●   11.06.2020    ORDIN privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională în anul școlar 2019 - 2020

●   11.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ și completați macheta cu numărul copiilor cu CES din clasa a VIII-a până astăzi la ora 11.00!

●   11.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - definitivat 2020 înscriere asistenți supraveghetori

●   10.06.2020    Ședință publică de repartizare pretransfer 11-12 iunie 2020

●   10.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ centru de examen la Evaluare Națională și/sau Bacalaureat - Astăzi la ora 13 se va relua simularea tehnică la Evaluarea Națională!

●   10.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - centre de examen/centre zonale de evaluare pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a

●   09.06.2020    ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   09.06.2020    ORDIN Nr. 5087/2019 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   09.06.2020    Ordinul nr. 4321/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014, pentru anul școlar 2019-2020

●   09.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - referitor la asocierea posturilor publicate cu specializarile aferente acestora

●   09.06.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limbi moderne și a absolvenților claselor a VIII-a - echivalarea cunoștințelor de limbi moderne în vederea admiterii în clasele liceale cu profil INTENSIV sau BILINGV!

●   05.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă în vederea admiterii în clasa a IX-a învățământ liceal

●   05.06.2020    În atenția directorilor din centrele de examen de la Bacalaureat - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   05.06.2020    REVENIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre de examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

●   05.06.2020    NOTĂ Ref. Norme metodologice de aplicare a OMEC nr. 4341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020

●   05.06.2020    Ziua Învățătorului

●   04.06.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31!

●   04.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament și bareme pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2020

●   04.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm frumos să veniți după broșuri și foile tipizate pentru Evaluarea Națională!

●   04.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial și liceal - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   03.06.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a absolvenților claselor a VIII-a - probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

●   03.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - eliberare diplome de bacalaureat

●   03.06.2020    PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini de eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de înscriere și de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   03.06.2020    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

●   03.06.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 35/2020 din 26 martie 2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

●   03.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - echivalarea/recunoașterea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat național 2020

●   03.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări admitere candidați care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne

●   02.06.2020    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, pentru personalul didactic auxiliar - Sesiunea 2020

●   02.06.2020    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, personal didactic - Sesiunea 2020

●   02.06.2020    METODOLOGIE din 29 mai 2020 de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a testului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020

●   02.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică

●   02.06.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - aprobarea metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență lingvistice și digitale

●   02.06.2020    ORDIN Nr.4421 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică si matematică informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020!

●   29.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - aprobarea cererilor de cazare în internatele școlare a elevilor pentru desfășurarea activităților de pregătire în vederea susținerii exmenelor naționale

●   29.05.2020    Lista cadre didactice care și-au depus dosar pentru modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului - după contestații

●   29.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Recomandări pentru măsurile de protecție care trebuie aplicate la structurile de internat, cantine și săli de mese din instituțiile de învățământ preuniversitar pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2

●   29.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluarea măștilor de protecție destinate profesorilor și elevilor!

●   29.05.2020    PROCEDURĂ privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național

●   28.05.2020    PROCEDURĂ cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de Bacalaureat național 2020, sesiunea iunie-iulie

●   28.05.2020    Lista cadre didactice care și-au depus dosar pentru modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului

●   28.05.2020    Cerere de pretransfer la cerere/modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada viabilității postului 2020-2021

●   28.05.2020    Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2020-2021

●   28.05.2020    Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul liceal și profesional

●   28.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a personalului didactic - seminarul Didactica Internațional 2020 nu va avea loc prin participare directă

●   28.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. videoconferința „Împreună pentru dezvoltare durabilă - noi suntem generația următoare”

●   28.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - taxă pentru susținerea probelor de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu care au susținut de două ori probele scrise la Bacalaureat

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Chestionare de opinie

●   27.05.2020    ANUNȚ în atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020 - Titularizare 2020

●   27.05.2020    ANUNȚ în atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - NOTĂ privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - definitivat și grade didactice

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în licee

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - centre de examen Evaluare Națională 2020

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - centrele zonale de evaluare

●   27.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a absolvenților claselor a VIII-a - probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

●   27.05.2020    ORDIN nr. 4302 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - referitor la modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare-învățare-evaluare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - referitor la pretransferul la cerere a personalului didactic titular

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări cu privire la înscrierea candidaților la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

●   26.05.2020    ORDIN Nr. 4322/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 - 2020

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Propuneri Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din unitatea de învățământ

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru Admitere - 2020

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre de examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Cerere pentru modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Comisii examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020

●   26.05.2020    ORDIN pentru anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020 la care participă elevii români

●   26.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 25-29 mai - marți 26.05.2020, ora 19.00 clasa a VI-a, vineri 29.05 2020 ora 19.00 clasa a VII-a

●   26.05.2020    ORDIN nr. 4.298 din 20 mai 2020 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2019 - 2020

●   26.05.2020    ORDIN nr. 4.300 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5211/2018

●   26.05.2020    ORDIN nr. 4.303 din 21 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011

●   26.05.2020    ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ pentru anul școlar 2020-2021

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - calendar mobilitate 2020-2021

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință cu directorii

●   25.05.2020    REVENIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar liceal - machetă șef de promoție

●   25.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional și dual

●   25.05.2020    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind înscrierea în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și a soluționării cererilor de amânare a înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021

●   25.05.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.30.6!

●   25.05.2020    ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   22.05.2020    PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național - sesiunea 2020

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania media națională de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive „Fii Liber!”

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Start2Teach

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - desfășurare de activități preventiv-educative

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări Evaluare Națională

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - graficul depunerii dosarelor de gradație de merit

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel 5 postliceal

●   22.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 25-29 mai: luni, ora 19.00 - clasa a IX-a; joi, ora 19.00 - clasa a X-a

●   21.05.2020    ORDIN pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3307/2020

●   21.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2020-2021

●   21.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - precizări privind încheierea anului școlar 2019-2020

●   20.05.2020    Diseminare proiect nr. 2019-1-RO01-KA104-061620

●   20.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul în școli din perioada 02.06.2020-12.06.2020

●   20.05.2020    În atenția universităților din județul Mureș

●   20.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament pentru evaluarea națională și bacalaureat 2020 (set 6)

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic

●   19.05.2020    Calendarul programului Euro 200 a fost modificat prin OUG 70 din 14 mai 2020

●   19.05.2020    Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la drepturile copiilor cu CES

●   19.05.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr.3277/2020

●   19.05.2020    Precizări referitoare la activitățile desfășurate la distanță în cadrul CJARE

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - model recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar liceal - machetă șef de promoție!

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor care finalizează ciclul liceal - Programul de Burse Roma Education Fund

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

●   19.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Noutăți ridicare acte de studii

●   19.05.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   18.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 18-22 mai: marți 19.05.2020, ora 19.00 clasa a XI-a, vineri 22.05 2020 ora 19.00 clasa a V-a

●   18.05.2020    LEGE Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

●   18.05.2020    HOTĂRÂRE Nr. 24/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

●   18.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la înscrierea în clasa pregătitoare

●   18.05.2020    ORDIN Nr. 4249/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016

●   18.05.2020    ORDIN de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

●   15.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 18-22 mai: luni, ora 19.00 - clasa a VII-a, secția română; joi, ora 19.00 - clasa a VII-a, secția maghiară

●   15.05.2020    ORDIN pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3241/2020 privind aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-2020

●   15.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a unităților teritoriale administrative

●   14.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - date financiare SIIIR

●   14.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizare date Euro200!

●   13.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - acte de studii comandate

●   13.05.2020    ORDIN COMUN al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ!

●   12.05.2020    Oferta educaţională – învăţământ liceal și profesional, pentru anul şcolar 2020-2021, conform planului de şcolarizare aprobat de M.E.C.

●   12.05.2020    ANUNȚ - încheiere cursuri clase terminale!

●   12.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 11-15 mai: marți 12.05.2020, ora 19.00 clasa a IX-a, vineri 15.05 2020 ora 19.00 clasa a X-a

●   12.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED

●   12.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2020-2021

●   11.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament pentru evaluarea națională și bacalaureat 2020 (set 5)

●   08.05.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, profesorilor de limba și literatura română, limba și literatura maghiară, matematică, profesorilor diriginți - teleșcoală pentru elevii claselor V-VII, IX-XI

●   08.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: săptămâna 11-15 mai - luni, 11 mai 2020, ora 19.00 - clasa a VI-a, secția romana; joi, 14 mai 2020, ora 19.00 - clasa a VI-a, secția maghiară.

●   07.05.2020    În atenția unităților de învățământ - programare ridicare sigilii!

●   07.05.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.30.5!

●   06.05.2020    În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ care au în structură grădiniță - precizări înscriere/reînscriere preșcolari în grădinițe!

●   05.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament/barem pentru evaluarea națională și bacalaureat 2020 (set 4)

●   05.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 4-8 mai: Marți 05.05.2020, ora 19.00 clasa a VI-a, vineri 08.05.2020 ora 19.00 clasa a VII-a

●   04.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor la etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate pentru anul școlar 2020-2021

●   04.05.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 4-8 mai: luni, 4 mai, ora 19.00 - clasa a V-a, secția română; joi, 7 mai, ora 19.00 - clasa a V-a, secția maghiară

●   02.05.2020    Vă informăm că aplicația SIIIR este funcțională

●   30.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor - sigiliile cu noua denumire a unității școlare

●   29.04.2020    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

●   29.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - CRED

●   28.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență

●   28.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la emiterea Hotărârilor Consiliilor Locale!

●   28.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament pentru evaluarea națională și bacalaureat 2020 (set 3)

●   27.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Matematică clasa a XI-a se va difuza marți 28 aprilie ora 19, iar clasa a V-a vineri 1 mai ora 10

●   27.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință cu directorii unităților de învățământ preuniversitar!

●   27.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă”: În săptămâna 27 Aprilie-1 Mai - luni, ora 19:00, limba și literatura română clasa a X-a; joi, ora 19:00, limba și literatura română clasa a XI-a

●   24.04.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.30.4!

●   23.04.2020    Planul județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar din județul Mureș!

●   22.04.2020    ORDIN de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

●   22.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă”: În săptămâna 20-24 Aprilie - joi, 23.04.2020, limba și literatura română, clasa a IX-a

●   22.04.2020    ORDIN privind modificarea și completarea unor acte normative

●   18.04.2020    ORDIN privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

●   16.04.2020    REVENIRE! În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Ref. Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Matematică clasa a XI-a se va difuza vineri 24 aprilie 2020 ora 19!

●   15.04.2020    DECRET Nr. 240/2020 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

●   15.04.2020    ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 8/2020 din 9 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

●   15.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2020-2021

●   13.04.2020    Rezultat final concurs de recrutare și selecție Experți Management, în proiectul „Profesori dedicați - copii educați”

●   13.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programul Școala de acasă

●   13.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă”: În săptămâna 13-17 Aprilie: limba și literatura română, clasa a VII-a: luni, școli/secții cu predare in limba română; joi, școli/secții cu predare în limba maghiară.

●   12.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala altfel

●   10.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prelucrarea datelor cu caracter personal

●   10.04.2020    Anexe Centralizator - discipline tehnologice

●   09.04.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

●   09.04.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 32/2020 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

●   09.04.2020    LEGE Nr. 27/2020 din 27 martie 2020 privind limba semnelor române

●   09.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități desfășurate în cadrul CJRAE/CMBRAE la distanță, în contextul suspendării cursurilor față în față, în anul școlar 2019-2020

●   08 04 2020    REZULTATE EVALUARE DOSARE, etapa II - EXPERȚI MANAGEMENT, EXPERT TIC în proiectul „PROFESORI DEDICAȚI - COPII EDUCAȚI”

●   07.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunere cereri Euro200 + clarificări!

●   07.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - sesiuni de exerciții fizice simple

●   07.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități extrașcolare

●   07.04.2020    În atenția directorilor, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți: Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă” în săptămâna 6-10 Aprilie: Marți, 07 04 2020, ora 19:00 matematică clasa a VI-a, vineri 10 04 2020, ora 19:00 clasa a IX-a

●   06 04 2020    REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE - EXPERȚI MANAGEMENT

●   06.04.2020    În atenția directorilor, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți: Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă” în săptămâna 6-10 Aprilie: Luni, 6.04.2020, ora 19.00 - limba și literatura română clasa a VI-a (școli/secții cu predare in limba română) Joi, 9.04.2029, ora 19.09 - limba și literatura română clasa a VI-a (școli/secții cu predare in limba maghiară)

●   03.04.2020    LEGE Nr. 31/2020 din 31 martie 2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992

●   03.04.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.30.3!

●   02.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la plata unor drepturi acordate elevilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale

●   02.04.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - efectuarea concediului de odihnă pentru personalul din învățământul preuniversitar, în perioada vacanței de primăvară a anului școlar 2019-2020

●   01.04.2020    Anunț important: structura anului școlar 2019-2020 NU a fost modificată!

●   31.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - propunere de colaborare în vederea implementării unei soluții pentru învățământul primar la distanță

●   31.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar nivel liceal - situația specializărilor/calificărilor autorizate să funcționeze provizoriu

●   31.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - corpul de experți în management educațional, seria a 15-a

●   31.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - lista cu aplicațiile mobile pentru mișcarea fizică acasă

●   30.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Scrisoarea doamnei Ministru al M.E.C. adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar!

●   30.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, profesorilor de limba și literatura română, limba și literatura maghiară, matematică, profesorilor diriginți - teleșcoală pentru elevii claselor V-VII, IX-XI

●   30.03.2020    Informare presă - MEC a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examene naționale

●   30.03.2020    ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

●   30.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „Reacție pentru educație”

●   26.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Exerciții fizice acasă

●   26.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - M.E.C. a lansat portalul digital.educred.ro, un spațiu creat pentru cadrele didactice implicate în activități de învățare la distanță cu elevii

●   25.03.2020    ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - ORDIN privind completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, prin retipărirea manualelor școlare

●   24.03.2020    Lansare Edusal versiunea 2.30.2!

●   23.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice

●   23.03.2020    LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

●   23.03.2020    ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

●   23.03.2020    ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 1/2020 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

●   23.03.2020    LEGE Nr. 19/2020 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

●   23.03.2020    DECRET Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

●   19.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - instruiri on-line pentru profesorii din învățământul preuniversitar

●   18.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - ofertă cursuri gratuite on-line Junior Achievement România pentru elevi și profesori

●   18.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - instrucțiune privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020

●   18.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - suspendarea activității de relații cu publicul a Ministerul Fondurilor Europene - Proiecte POCU

●   18.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - recomandare spre utilizarea lecțiilor on-line!

●   18.03.2020    Anunț concurs a unui post de Expert Management în cadrul (sub)activității A7.5. Monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform planurilor de dezvoltare realizate pentru reducerea abandonului școlar și creștrerea incluziunii

●   17.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat - completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

●   17.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus!

●   17.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - Comunicat Casa de Asigurări de Sănătate Mureș referitor la măsuri de reducere a interacțiunii directe la nivelul personalului și a activității de lucru cu publicul

●   16.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - recomandări cu privire la activitatea cadrelor didactice și la cursurile on-line ale elevilor

●   13.03.2020    Lista cu punctajele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate

●   12.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - se modifică toate calendarele metodologiilor în vigoare!

●   12.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență

●   12.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - suspendarea activității de relații cu publicul!

●   12.03.2020    15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

●   12.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - curs educație financiară

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat - Ref.: Accesul în incinta Inspectoratului Școlar Județean Mureș!

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Rezultatele elevilor după contestații la Olimpiada Județeană de Informatică

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Platforma Digitaliada, sprijin pentru școli, profesori și elevi

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ incluse în proiectul „Platformă Națională Integrată - Wireless Campus”

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în subordine internate școlare

●   11.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, secretar studii superioare - 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr. 5 Reghin și 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr. 4 Reghin

●   11.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Comandă manuale secția maghiară și germană

●   10.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat - Ref.: Măsuri luate de Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Mureș ca urmare a Hotărârii nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență!

●   10.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de fizică de nivel gimnazial - concursul de fizică „Augustin Maior” ediția a XXV-a

●   10.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Rezultate concurs județean - Versmondó verseny („Lumea poeziei”)

●   10.03.2020    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de șofer, studii medii, în urma probei practice din data de 10.03.2020

●   10.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - precizări privind Hotărârea numărul 6 din 09 03 2020 a Guvernului României privind suspendarea procesului de învățământ!

●   10.03.2020    Proiect educativ județean - Educație pentru Viață, Iubire și Familie

●   10.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată - îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cercul de Carte de Limba Engleză Fischer International

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul regional de teatru - dezbatere „Happy-Hippo Show” ediția V-a

●   09.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată - 0,5 normă de administrator patrimoniu la Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   09.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată - 0,75 normă (0,25 normă muncitor și 0,50 normă paznic) la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   09.03.2020    În atenția unităților școlare din învățământul profesional și tehnic de nivel postliceal - se suspendă în totalitate stagiile clinice și lucrările practice

●   09.03.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română, clasele IX-XII

●   09.03.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba română, clasele V-VIII

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Rezultatele elevilor, Olimpiada Județeană de Informatică!

●   09.03.2020    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de șofer, studii medii, în urma probei scrise din data de 09.03.2020

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Amânare activități de Ziua Meseriilor!

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc Pedagocic, zona Sighișoara

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Dialog cultural plurilingv 1.0

●   09.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce doresc echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență!

●   06.03.2020    Procedură de urmat de unitățile de învățământ în cazul confirmării unui elev cu coronavirus

●   06.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ședință de de lucru!

●   06.03.2020    Programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar se va derula și în anul 2020

●   06.03.2020    Concursul de creație „Județul meu multicultural”, ediția a V-a - Regulament

●   06.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Start2Teach

●   06.03.2020    Lista posturilor vacante actualizate pentru anul școlar 2020-2021

●   05.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - competiții sportive

●   05.03.2020    Lista cadrelor didactice - restrângere de activitate

●   05.03.2020    În atenția cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar, zona Sărmașu - Dezbatere

●   05.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Repartizarea elevilor, Olimpiada Județeană de Informatică!

●   04.03.2019    Curs postuniversitar avizat de M.E.C „Profesor de sprijin pentru persoane cu nevoie speciale”

●   04.03.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie

●   04.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   04.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   04.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - Cerc pedagogic, zona Reghin-Sovata

●   04.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere apel proiect POCU

●   04.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   04.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Chestionare adresate părinților și profesorilor

●   04.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului județean de limba engleză „Who knows what?”, clasele IX-XII, ediția I-a

●   04.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Informatică Liceu și Gimnaziu!

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Faza județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Adolf Haimovici”

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul de matematică „Olimpiada satelor din România”

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean „Regemondó verseny/Lumea legendelor”, clasa a III-a

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de religie ortodoxă și greco-catolică - Etapa județeană a Olimpiadei de religie ortodoxă și greco-catolică

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Condiții specifice de ocupare a posturilor vacante

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Rezultatele la competițiile sportive desfășurate în perioada 24.02-27.02.2020

●   03.03.2020    Concursul Național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a IV-a 2020

●   03.03.2020    Rezultate probe practice/inspecții - Completare de catedră titulari 2020-2021

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial și liceal - Școală după școală

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Invitație la curs de formare

●   03.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni, unitatea structură Școala Primară Cerghizel

●   03.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de limba și literatura română: Rezultatele Olimpiadei de Lingvistică - etapa județeană, sunt afișate la Centrul de Concurs - Școala Gimnazială „Serafim Duicu” din Târgu Mureș

●   02.03.2020    Graficul ședinței publice - Completare de catedră titulari

●   02.03.2020    HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Convocator

●   02.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de administrator financiar la Casa Corpului Didactic Mureș

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Proba (A) scrisă a Olimpiadei de limba engleză

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi romanice și Limba engleză - Proba B a Olimpiadei de limbi romanice

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultatele finale ale Olimpiadei “Universul cunoașterii prin lectură” - etapa județeană, desfășurată în 29 Februarie 2020, sunt afișate la Centrul de concurs - Școala Gimnazială “Dr. Bernady György” din Târgu Mureș

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Înscriere la Olimpiada Județeană de Informatică Liceu și Gimnaziu!

●   02.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Cei care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română și maghiară, sunt rugați să le ridice de la depozitul de manuale, începând de astăzi și până vineri, 06.03.2020, ora 12:00

●   02.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   02.03.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   28.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Informații despre proiectele/activitățile de educație rutieră în mediul școlar

●   28.02.2020    A VII-a ediție a manifestării „Politehnica Timișoara - un pas spre viitorul tău!”, pentru elevii claselor IX-XII

●   28.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   28.02.2020    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020

●   28.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care nu beneficiază de psiholog școlar

●   28.02.2020    Diseminare proiect de mobilitate în derulare „Mecanici auto la standarde europene prin parteneriate transnaționale”

●   28.02.2020    Diseminare proiect european în derulare la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul de poezie „Gellu Naum”, ediția 2020

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Concursul Național de Ortografie „Simonyi Zsigmond”, etapa județeană

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Job de interes pentru profesori sau învățătoare

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs de creație literară și plastică „Emoțiile primăverii”

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor la deplasarea elevilor în străinătate

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Rezultatele concursului județean de ortografie în limba maghiară „Fürkész”, clasele II-IV

●   27.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   27.02.2019    HOTĂRÂRE nr. 2 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus

●   27.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Ref.: Activități moderne de robotică pentru elevii din învățământul primar și secundar

●   27.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   26.02.2020    Completare normă didactică 2020-2021

●   26.02.2020    Organizarea și desfășurarea probelor practice și a inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de completare a normei didactice

●   26.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   26.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie

●   26.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-Umane - Unitățile de învățământ în care se va preda opționalul „Educație judridică” în anul școlar 2020-2021

●   26.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la evoluția situației epidemiologice

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Elevii calificați la concursul județean Mesemondó verseny („Micul povestitor”)

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvművelő”

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Etapa județeană a Concursului național pe teme de protecția consumatorului „Alege! Este dreptul tău”

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: aplicarea Art. 51 (4) din Metodologia de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC 3277 din 17.02.2020

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Material Coronavirus

●   25.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mâine ședință cu directorii!

●   24.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Proiectul "Cultură și credință"

●   24.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic

●   24.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   24.02.2020    Procedură privind estimarea necesarului de manuale școlare noi care trebuie asigurate în învățământul preuniversitar

●   24.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană modernă - Olimpiada de limba germană modernă

●   24.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi romanice - Olimpiada de limbi romanice

●   24.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Național de Creație Literară

●   24.02.2019    Anunț - Completarea normei didactice la nivel județean

●   24.02.2019    Centre de evaluare psihosomatică în județul Mureș - Precizări pentru părinți

●   24.02.2019    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Ref.: Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

●   24.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   24.02.2020    INVITAȚIE la Concursul multidisciplinar de creație „Ion Creangă”, ediția a IX-a internațională

●   22.02.2019    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

●   21.02.2020    LISTA POSTURILOR DIDACTICE vacante/rezervate, complete/incomplete neocupate pentru anul scolar 2020-2021

●   21.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs în vederea constituirii comisiei naționale de evaluare a proiectelor propuse

●   21.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   21.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Organizarea olimpiadelor de Informatică și Informatică Aplicată

●   21.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ (Ref.: posturile pentru anul școlar 2020-2021)!

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Cerc pedagogic

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Olimpiada de Istorie, etapa județeană

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedadogic

●   20.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - ECDL

●   20.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Concursului Școlar Național de Geografie „Terra”

●   20.02.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele Pământului”

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial și liceal - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ (Ref.: Instalare certificate SSL și simulare tehnică)!

●   20.02.2020    Lansare EduSal versiunea 2.30.1!

●   20.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK

●   19.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba română, clasele V-VIII

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina „Istoria și tradițiile minorității maghiare” - Etapa județeană a Olimpiadei de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România, clasele a VI-a și a VII-a

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română, clasele IX-XII

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Elevi premianți în urma concursului județean de matematică „Brenyó Mihály” clasele III-IV

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Elevi calificați la concursul județean de matematică KOBAK

●   19.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sânger

●   19.02.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural (clasele V-VIII) - „Universul Cunoașterii prin Lectură”

●   19.02.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   19.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba și literatura maghiară

●   18.02.2020    Olimpiada de științe socio-umane, etapa județeană

●   18.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   18.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de șofer la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   17.02.2020    Rezultatele finale la Olimpiada de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață (cls. IX-XII), etapa județeană, sunt afișate la Centrul de concurs - Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   17.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VII, anul școlar 2020-2021 / Comenzile se vor depune în format letric la depozitul de manuale

●   17.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Concursul județean „Száll a mese szájról-szájra, száll a nóta ágról-ágra”

●   14.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Ref.: Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   14.02.2020    ORDIN privind repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, și pentru unitățile de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională pentru anul 2020

●   14.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial și liceal - Ședință de instruire/distribuire a noilor certificate SSL!

●   14.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind stabilirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare în anul școlar 2020-2021

●   13.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura germană maternă - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura germană maternă

●   13.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Teacher activity group Sighișioara

●   13.02.2020    Proiect educațional „Lucian Blaga - valori actuale”, ediția I

●   13.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul european „Tineri în Pădurile Europei”

●   13.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Festivalul dansurilor, cântecelor și obiceiurilor populare

●   13.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de chimie, etapa județeană

●   13.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială Măgherani

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Concurs „Euro quiz” și concurs „Lider european” în cadrul campaniei „Europa casa noastră”

●   12.02.2020    În atenția cadrelor didactice - Invitație pentru participare la studiul de cercetare, cadru strategic de cooperare în domeniul educației și formării 2020 de către platforma Lifelong Learning

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Concurs național „Made for Europe”

●   12.02.2020    În atenția profesorilor pentru învățământul primar (secția magiară)

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Competiția „Școală Europeană”

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi Concurs ”Luptă împotriva traficului de persoane în școala ta!”

●   12.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi Programul național ”Adolescenții, încotro?”

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Rezultate la competițiile sportive desfășurate în perioada 03.02-09.02.2020

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație violență fizică și psihologică!

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane - Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală”

●   11.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind oficierea ceremoniilor religiase în școli

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane - Precizări privind Concursul de Educație juridică pentru liceeni

●   11.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Rezultatele finale ale etapei zonale a Olimpiadei de Limba și literatura română (cls. V-VIII), desfășurată în 08.02.2020, sunt afișate la centrele de concurs

●   10.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel gimnazial - Curs online gratuit Scratch

●   10.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Concursul județean „Ó, ha cinke volnék...”

●   10.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Măsuri specifice împotriva infecțiilor respiratorii și gripei

●   10.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Ziua Protecției Civile”

●   07.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Epidemia de gripă

●   07.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Epidemia de gripă

●   07.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română, semestrul al II-lea

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă, etapa județeană 2020

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare modificat conform adresei M.E.C. nr. 25078/29.01.2020

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Activitățile de consiliere, monitorizare și evaluare a organizării și desfășurării examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, învățământului profesional, liceal filiera tehnologică și postliceal, nivel 3, 4 și 5, în sesiunile anului școlar 2019-2020

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Calendarul olimpiadelor naționale școlare

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Matematică „Simon Petru”

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic, zona Luduș-Iernut

●   06.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   06.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.7 Târgu Mureș

●   06.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   06.02.2020    Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor vacante la Fundația Rad Med Farm Speranța

●   06.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere școală la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Olimpiada de istorie, etapa locală

●   05.02.2020    Rezultatele obținute la inspecția specială în profilul postului pentru etapa de întregire de catedră la titulari

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedadogic

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Aplicația de comenzi manuale este funcțională!

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Etapa județeană a Olimpiadei de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață (LAV)

●   05.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Regulament specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Limba Germană modernă

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Comandă manuale!

●   05.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Ref.: Concursul de recitare „Vidám versek versmondó versenye”

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba latină - etapa județeană (clasele VII-XII) sunt afișate la Centrul de concurs, Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș!

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele finale ale Olimpiadei de Limba și Literatura Română - etapa județeană (clasele V-VIII, minorități) sunt afișate la Centrul de concurs, Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș!

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Festivalul de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Regulatentul Concursului Internațional de creații literare „Iulia Hașdeu”

●   04.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de Asistent social la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Inițiativa Educațională Națională „Teatrul în educație”

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Regulament specific de organizare a olimpiadei de limba germană modernă

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Etapa județeană a olimpiadelor școlare

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Rezultate la competițiile sportive desfășurate în perioada 25.01-01.02.2020

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Activități de prevenire anticorupție în cadrul Programului „Școala altfel”

●   04.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ogra

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Concursul județean de ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   04.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de fizică, etapa județeană

●   03.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   03.02.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Convocator

●   03.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare grupă învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit Ștefania Târgu Mureș

●   03.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Zagăr

●   03.02.2020    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale; în vigoare începând cu data de 20 ianuarie 2020

●   03.02.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Apold

●   31.01.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic - zona Târgu Mureș

●   31.01.2020    Lansare EduSal versiunea 2.30!

●   31.01.2020    Centralizator de discipline 2020

●   31.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere școală la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   31.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   31.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   31.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Etapa județeană a Concursului Național de Pentatlon pentru elvii clasei a III-a (secția maghiară), Öttusa

●   31.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Acordul de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

●   31.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Istorie (secția magiară) și a profesorilor care predau disciplina „Istoria și tradițiile minorității maghiare” - Cerc pedagogic

●   30.01.2020    Revenire - Organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de întregire a normei didactice

●   30.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   30.01.2020    Notă cu privire la organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „TEHNOLOGII” etapa județeană, anul școlar 2019-2020

●   30.01.2020    ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020 și pentru aprobarea calendarului acestora

●   30.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane - Burse unsettled pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani

●   30.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane - Precizări privind concursul de Educație juridică pentru liceeni

●   30.01.2020    Organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă pentru etapa de întregire a normei didactice

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul de creație literară „Ion Creangă”, ediția a XIV-a, 2019-2020

●   29.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Mărculeni

●   29.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Ref.: Cupa Tymbark

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Cerc pedagogic

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Chestionar sănătate orală DSP

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Date referitoare la stadiul realizării acțiunilor desfășurate

●   29.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de astronomie și astrofizică, etapa județeană, 2020

●   28.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   28.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de laborant la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ediția a IV-a a Evenimentului tineretului european (EYE)

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiții școlare care se adresează în principal elevilor care aparțin minorității rrome

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Satelor din România

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada locală de matematică / Regulament / Programă

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul județean de matematică „Simon Petru”

●   28.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare ședință de instruire a directorilor privind aplicarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul „Spații Verzi”

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date privind situația elevilor beneficiari de burse

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe educaționale Junior Achievement pentru anul școlar 2020-2021

●   27.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ibănești

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare la disciplina Educație Tehnologică, 2020

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare COMPLETAT

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural (clasele V-VIII) - „Universul Cunoașterii prin Lectură”

●   27.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de magaziner la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   27.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Deaj

●   27.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitor la Palatul Copiilor Târgu Mureș, structura Sovata

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și discipline Socio-Umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la Istorie și Științe Socio-Umane pentru anul școlar 2019-2020

●   27.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizare gripă - TERMEN: ORA 9:00!

●   23.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Olimpiada Limba Engleză - etapa locală - gimnaziu/liceu

●   23.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație preșcolari cu vârsta de 4 și 5 ani

●   23.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de secretar/bibliotecar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   23.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la CJRAE Mureș

●   23.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concurs Național de Geografie „Terra” - etapa zonală

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic - zona Târgu Mureș

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Programa de concurs „Tehnici Matematice”

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicităm verificarea denumirii corecte a unității de învățământ cu personalitate juridică conform listei atașate, în vederea confecționării sigiliilor cu noua denumire a ministerului

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Festivitatea de premiere a Concursului Național de Matematică LuminaMath

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul upper.school

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Tehnici Matematice”

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor acte de studii - finalizare aplicare timbru sec

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Concurs de educație juridică pentru liceeni

●   22.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - zona Târgu Mureș

●   22.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   22.01.2020    Versiunea EduSAL 2.29.5

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză și franceză - Concurs județean de teatru în limbile engleză și franceză

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - zona Sighișoara

●   21.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgu Mureș

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - secția maghiară - Concursul alternativ „Regemondó verseny - Lumea legendelor”, pentru elevii claselor a III-a

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - secția maghiară - Concursul zonal de matematică KOBAK

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta privind exercițiile de simulare a situațiilor de urgență

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta privind activități de prevenire a consumului de droguri, a traficului de persoane și privind măsurile de sprijin acordate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

●   21.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta privind violența

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba Latină - Calendarul Olimpiadelor Școlare

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Precizări referitoare la Concursul național pe teme de protecția consumatorilor "Alege!"Este dreptul tău"

●   20.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni

●   20.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Acățari

●   20.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Vasile Pop" Grebenișu de Câmpie

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale - nivel gimnazial (clasele V-VIII)

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Book-trailer - BOOKTRAILER FILM FESTIVAL

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de limba Latină

●   20.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română pentru nivel gimnazial (clasele V-VIII) - predare în limba română

●   20.01.2020    Datele de contact ale redacției Tribuna Învățământului

●   20.01.2020    Rezultate Olimpiada Națională a Sportului Școlar 2019-2020

●   20.01.2020    Asigurarea manualelor școlare , prin retipăriri, pentru clasele I-VI, anul școlar 2020-2021 TERMEN 29 IANUARIE 2020!

●   20.01.2019    Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   20.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor, 0,5 normă GPP2 Sighișoara

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   17.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor în bucătărie la Școala Gimnazială „Europa”

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Ref.: Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară „Mikes Kelemen” (cls. V-XII)

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) și profesorilor de educație muzicală

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Ref.: Etapa județeană a concursului „Public Speaking”

●   17.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, nivel liceal și gimnazial - Ref.: Subiecte Atestat, organizarea olimpiadelor de Informatică și Informatică Aplicată

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Aria curriculară educație fizică, sport și sănătate

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Lista activităților educative regionale și interjudețene ce se vor organiza și desfășura în anul 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Lista activităților educative naționale ce se vor organiza și desfășura în România în anul 2020

●   16.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Macheta alocații - Vă rugăm să verificați adresa de email a unității de învățământ și să ne semnalați prin email la adresa alocatii@edums.ro dacă nu ați primit macheta!

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Transferul, începând cu data de 01.09.2020, al titularilor detașați în interesul învățământului în anul școlar 2019-2020, pentru nesoluționarea restrângerii de activitate

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de încadrare a unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2020-2021

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea normei didactice în anul școlar 2020-2021

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - nivel liceal - Simularea concursului de admitere la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Viișoara

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vețca

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta abandon

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul Național de Arte pentru Liceeni - LicArt

●   15.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - Concurs național #Digitaliada

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de consilier IA, studii superioare, în cadrul Compartimentului de informatizare la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială Iernut

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Manpel

●   15.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar, studii superioare, la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședințe de lucru

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel liceal - Concursul național de ortografie „Implom József”, clasele IX-XII

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Regulamentul specific de organizare și desfășurare a concursului județean de Limba engleză „Keep in touch with reality”, clasele VII-VIII

●   14.01.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   14.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare disfuncționalități școli!

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Reactualizarea bazei de date a profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică a gimnaziilor și liceelor maghiare

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul „F.A.S.T. English”

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Concurs județean de traduceri "Plurilingvism"

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angjații C.J.R.A.E. Mureș

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale

●   13.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de lingvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pensionari 01.09.2020

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020; reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Întregirea normei didactice începând cu data de 01.09.2020

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Verificarea situațiilor privind pregătirea psihopedagogică a personalului didactic de predare debutant, prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic / departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic (Art. 3 alin. (8) lit. a) din OMEC nr. 5259/12.11.2019)

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică din învățământul sportiv integrat și învățământul sportiv suplimentar

●   10.01.2020    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

●   10.01.2020    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

●   10.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   09.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții O.N.S.Ș

●   09.01.2020    Anunț privind organizarea concursului de obținere/menținere a titlului de Colegiu Național/Colegiu

●   08.01.2020    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2019-2020, semestrul al II-lea

●   08.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Curriculum la decizia școlii „Educație juridică”

●   08.01.2020    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul avizării programelor CDȘ!

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM

●   07.01.2020    INVITAȚIE - Ziua Culturii Naționale

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   07.01.2020    În atenția absolvenților școlilor postliceale/colegiilor din învățământul terțiar nonuniversitar/școlilor de maiștri în domeniu - Cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   07.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Dezbateri privind importanța și necesitatea studierii istoriei în mileniul al III-lea

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Precizări cu privire la programele pentru olimpiada la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice/Educație tehnologică din învățământul gimnazial, în anul școlar 2019-2020

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică

●   06.01.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Funcție vacantă de director adjunct la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   06.01.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Deaj

●   06.01.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Săptămâna aceasta se pot ridica manualele de clasa a VII-a secția maghiară și germană

●   23.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Școala Gimnazială „Apafi Mihály” Ernei

●   23.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Ref.: Competiția foto Erasmus+

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   20.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania „Domestos susține igiena în școli”

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   20.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   20.12.2019    Calendarul activităților educative județene, județ Mureș

●   19.12.2019    URGENT! În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta”!

●   19.12.2019    Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf - Învățământ primar, gimnazial și liceal Timișoara, 2020-2022

●   19.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Listele de inventariere semnate/ștampilate vor fi depuse în original la ISJ, OBLIGATORIU astăzi până la ora 15:00!

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „RO Cyberex - Perfecționare, cooperare și prevenire în lupta împotriva criminalității informatice”

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   18.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Simulare admitere la UMFST, disciplina biologie

●   17.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vătava

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Metodologii olimpiade școlare

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente specifice olimpiade școlare 2019-2020

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Informare privind predarea opționalelor având ca tematică educația juridică

●   17.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teoretic „Bocskai István” Miercurea Nirajului

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Apel național pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Erasmus+ 2020

●   17.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare

●   16.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul de matematică „Simon Petru”

●   16.12.2019    Elevii premiați la Concursul județean „Poezia minții”, decembrie 2019

●   16.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   16.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Apeluri pentru proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar al SEE

●   16.12.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   13.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Etapele județene ale Cupei „Tymbark”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „I ❤ RULE OF LAW”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul zonal de creație și interpretare „Noi și Eminescu”

●   12.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   12.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   12.12.2019    Sondaj privind optiunile scolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul scolar 2020-2021

●   12.12.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.4!

●   11.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a consilierilor educativi

●   11.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Electromureș

●   10.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de îngrijitor la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2020 - Validare fișe Definitivat 2020

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Precizări referitoare la Olimpiada de științe socio-umane

●   10.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie și geografie - Calendarul olimpiadelor și a concursurilor școlare

●   09.12.2019    Notă privind convocarea grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2019-2020

●   09.12.2019    Corrigendum nr. 1 la Apelul de selecție formatori CRED Regiunea Centru

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   09.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic, zona Sovata

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș și zona limitrofă - Ședință de lucru

●   09.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Proiectul „World's Largest Lesson”

●   09.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României!

●   06.12.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale!

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Ref.: Concurs județean de Creație și Interpretare Artistică „Dor de Eminescu”

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor calificat - spălătoreasă la Grădinița cu Program Prelungit Manpel Târgu Mureș

●   06.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic zona Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Silvic Gurghiu

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician la Școala Gimnazială „Apafi Mihály” Ernei

●   05.12.2019    Comanda pe suport de hârtie se va depune la Depozitul de manuale până în data de 9.12.2019, ora 11!

●   05.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ și completați cele două documente privind necesarul de acte de studii, promoția 2020! În cazul în care nu ați primit e-mailul vă rugăm să ne contactați.

●   04.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceuașu de Cîmpie

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Regulamentul concursului „DEUTSCH LERNEN MIT MUSIK”

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ațintiș

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Convocator

●   04.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, nivel gimnazial - Concurs de istorie „PRIMUL RĂZBOI MONDIAL REFLECTAT ÎN CINEMATOGRAFIE”

●   03.12.2019    Apel de selectie nr. 1827.CRED.BV.15.11.2019 experți formare Regiunea Centru Proiect CRED

●   03.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   03.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   03.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programări colindători

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect plan de școlarizare 2020-2021

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Cerc pedagogic, zonele Reghin-Sovata

●   02.12.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare

●   02.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   02.12.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   02.12.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.3!

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a responsabililor cu proiecte educaționale europene și a consilierilor educativi - Premiului Jan Amos Comenius pentru predarea de înaltă calitate despre Uniunea Europeană

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație, Ziua Națională a României

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș, unitatea structură Școala Primară Hodoșa

●   29.11.2019    Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de mediator școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   29.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2019 - Ridicare certificate 2019

●   28.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială „Petres Kalman” Sâmbriaș

●   28.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Bahnea

●   28.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ (situație bază materială școli)!

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Religie ortodoxă - Proiectul "Cultură și credință"

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   27.11.2019    În atenția directorilor/profesorilor centrelor școlare pentru educație incluzivă și a profesorilor logopezi - Eveniment de lansare al proiectului „Șansa mea de a vorbi corect”

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități

●   27.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de instructor de educație extrașcolară (organizator sportiv) la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș

●   27.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   27.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș - rural

●   26.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - secția maghiară - Activitate metodică

●   26.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și matematică - Concursul județean „Poezia minții”

●   26.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   25.11.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   25.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Șezătoarea literară-concurs Din valurile vremei...

●   25.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș

●   22.11.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29.2!

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Programul Ora de Net (Safer Internet)

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Concursul CoderDojo Tech Schools

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cupa Tymbark

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fântânele

●   22.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea festivalului județean de Limba engleză „Winter festival”

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea festivalului de Limba franceză „Boule de neige”

●   22.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concrusului de Limba engleză „Public speaking”

●   21.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel liceal - Cerc pedagogic zona Reghin

●   20.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Cerc pedagogic zona Târnăveni

●   20.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vătava

●   20.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vînători

●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   19.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de laborant la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   19.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator de patrimoniu la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Grade didactice în octombrie 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    Lista cadrelor didactice înscrise la Definitivat sesiunea 2019 și repartizarea inspecțiilor

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Luduș

●   18.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, zona Sighișoara - A 13-a activitate în cadrul proiectului ”English for the Community”

●   18.11.2019    Anunț - Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

●   15.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor fizică și chimie - Cerc pedagogic

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   15.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   14.11.2019    Invitație la eveniment cultural-religios

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pregătiri pentru sezonul rece

●   14.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare - Comenzi manuale

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești, unitatea structură Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   14.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Fogarasi Sámuel” Gănești

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială Neaua

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   13.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru anul școlar 2019-2020

●   13.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Sondaj

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Vacantare posturi

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2019-2020

●   12.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs județean „DARE TO SPEAK OUT”

●   12.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual de Asistent social, studii S, 1 normă, perioadă nedeterminată la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tg. Mureș

●   12.11.2019    În atenția profesorilor de matematică, respectiv învățători - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița

●   11.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   11.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ceauașu de Câmpie

●   11.11.2019    Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2019-2020

●   11.11.2019    Anunț! - Consultare publică a documentelor Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ațintiș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 1,5 post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   08.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2,5 post de paznic la Școala Gimnazială Bahnea

●   08.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Spațiul învățării

●   07.11.2019    Reamintire: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ref.: Premiere Concurs Interjudețean de Creație Literar-Artistică „Valurile copilăriei”

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Vețca

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Albești

●   07.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Deaj

●   07.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliilor Școlare ale Elevilor - Adunarea generală ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică a poeziei religioase "Vasile Voiculescu"

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul olimpiadelor/concursurilor naționale de Matematică în județul Mureș

●   06.11.2019    Lansare EduSal versiunea 2.29!

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație pentru sănătate

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sânger

●   06.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de informatician la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Apold

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   06.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Campania socială „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Rapoarte de activitate

●   05.11.2019    Erată referitor la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Iernut

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul național de creație literară „I.L. Caragiale - Momente, schițe, comedii...”

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor atelier la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar 0.5 + secretar 0.5 la Școala Gimnazială Coroisânmărtin

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de mediator scolar la CJRAE Mureș

●   05.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Protocol de colaborare, cerere de aprobare deplasări/excursii/tabere de studii/agrement/tematică/concurs/festival

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   05.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Modele subiecte examene naţionale 2020, Limba și literatura română - Bacalaureat și Evaluare Naţională VIII

●   05.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu Mureș, unitatea structură Grădinița „Paradisul copilăriei” Târgu Mureș

●   05.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului informatică, în urma verificării dosarelor din data de 05.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   04.11.2019    Tabel nominal cu rezultatele la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier IA, studii superioare, în cadrul compartimentului audit intern, în urma verificării dosarelor din data de 04.11.2019

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu Mureș

●   04.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul concursurilor și festivalurilor activităților educative județene

●   04.11.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   04.11.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   04.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - „Europa ta, părerea ta!”

●   04.11.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi - Camapania „Alcoolul și tutunul nu te fac important!”

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială Iernut

●   31.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   31.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   30.10.2019    Erată la anunțul de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Hodac

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Șincai

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   30.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială nr.04 Apalina Reghin

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bază de date directori / directori adjuncți

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Educație pentru sănătate

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2019-2020

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Concursul național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor umaniste, ediția a II-a

●   29.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   29.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    ACTUALIZAT: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Planificarea cercurilor pedagogice, anul școlar 2019-2020

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   28.10.2019    Liceul de Arte "Hariclea Darclee" Brăila - organizează concursul Național de Creație Literară "ARS NOVA"

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Concurs „Lider European”

●   28.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Măsuri pentru prevenirea și evitarea accidentelor în timpul activităților de educație fizică și sport

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   28.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   25.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   25.10.2019    Proiect educațional - Concurs de creație literară "CORNEL REGMAN ÎN ACTUALITATE"

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Breaza

●   24.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   24.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar studii superioare la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Cozma

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   23.10.2019    NOTĂ DE APROBARE a listei privind numărul beneficiarilor Programului național ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2019-2020

●   23.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Audit la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier IA (S) în cadrul compartimentului Informatizare la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor grupă învățământ preșcolar la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 0,5 post de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul concursurilor județene/interjudețene de Matematică în județul Mureș

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Crăiești

●   22.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu Mureș

●   21.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   21.10.2019    Concursul iTEC, ediția a 13-a, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC)

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara

●   21.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Acățari

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   18.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior” - 19 octombrie 2019

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar/bibliotecar (0.5 secretar + 0,5 bibliotecar) la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Kádár Márton” Pănet

●   18.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tg.Mures

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post de bibliotecar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de șofer microbuz școlar la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la adresa Direcției de Asistență Socială Tg. Mureș

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Tg. Mureș

●   17.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Ogra

●   17.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ (Bani de liceu)!

●   16.10.2019    În atenția directorilor și profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară)

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Programe școlare limba latină, pentru competițiile școlare

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a consilierilor educativi

●   16.10.2019    Lansarea Proiectului Eramus+ "Diferiți dar împreună" Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai"

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal

●   16.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de limba și literatura română - Rezultatele Concursului Județean de Creație Literară "Serafim Duicu" Ediția a XIX-a

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Adămuș

●   16.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Tg-Mureș

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limba franceză - Consfătuirea profesorilor de limba franceză - Luduș-Iernut-Sărmașu

●   16.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirea profesorilor de limbi moderne - Reghin

●   16.10.2019    În atenția conducerii și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor

●   16.10.2019    În atenția directorilor - Concurs de desene "Marea Neagră, marea care ne unește"

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Viișoara

●   15.10.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de religie - CERCURI METODICE RELIGIE

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu

●   15.10.2019    În atenția directorilor, a profesorilor de matematică

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat bucătărie pe perioadă nedeterminată Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   15.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Grădinița cu Program Prelungit nr 4 Târnăveni

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul „LuminaMath”

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ/dirigintelui/psihologului școlar - Invitație

●   14.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară- Concursul de recitare balade și basme populare „Kriza János”

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială "Romulus Guga" Târgu Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Băgaciu

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Reghin

●   14.10.2019    Procedura privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic normă întreagă la Școala Gimnazială "Dr. Bernádi György" Târgu Mureș

●   14.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Școala Gimnazială "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Mureș, structură G.P.P. "Bambi"

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor care s-au vacantat după începerea anului școlar la Școala Gimnazială Petelea

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manuale școlare

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte urgent la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   11.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național de desen „Supereroii lui Picurici”

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Călătoria mea interculturală - ediția a VII-a”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2019-2020 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   10.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de geografie - Concursul Județean Liceal de Geografie „Simion Văsieș”

●   10.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Grădinița „Căsuța fermecată” Luduș

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozionul și concursul județean „Misteriosul univers”, ediția a V-a

●   09.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație copii cu CES

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială Apold

●   09.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,75 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Șaeș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Regulamentele concursurilor școlar

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de bucătar la Grădinița cu Program Prelungit Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   08.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Electromureș din Târgu Mureș

●   08.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Vă rugăm să completați macheta trimisă pe adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   07.10.2019    Rezultatele selecției de metodiști 2019

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cost standard

●   07.10.2019    Mulțumiri - Ziua Internațională a Educației

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile școlare care nu și-au ridicat manualele de clasa a VII-a, secția română, să se prezinte din data de 07.10.2019 la depozitul de manuale pentru ridicarea acestora!

●   07.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   07.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar (contabil șef) la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   03.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de bibliotecar la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Râciu

●   03.10.2019    INVITAȚIE - Ziua Internațională a Educației

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Scrisoare metodică

●   02.10.2019    Anunț amânare concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   02.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor, unitatea structură Școala Primară Sânmărghita

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul solicitantului privind „Acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli al României”

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Concursul de orientare Campionat Școlar Mureșan

●   02.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ şi a profesorilor de limba şi literatura română - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu”, ediția a XIX-a

●   02.10.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Școala Gimnazială Fărăgău

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Revenire la adresa I.S.J. Mureș referitoare la Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   01.10.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.2!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul național „Ascultă 5 minute de muzică clasică”

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista documentelor manageriale la nivelul unităților de învățământ

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Consfătuiri

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Revenire - Campania „Tu poți face lumină”

●   01.10.2019    În atenția cadrelor didactice titulare care au promovat Examenul de definitivat 2019 - Deciziile de titularizare se ridică personal de la camera 106 în timpul programului cu publicul!

●   01.10.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente specifice

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de muncitor întreținere la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Miercurea Nirajului (0,5 post la Liceul Teoretic „Bocskai István” + 0,5 post la Școala Gimnazială „Deák Farkas”)

●   01.10.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Etapele zonale ale concursului de limba maghiară „Fürkész” pentru clasele II-IV

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Consfătuire

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „Tu poți face lumină”

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la: Organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare

●   30.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana isteților - Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun

●   30.09.2019    ACTUALIZAT: Concurs zonal de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar – listă posturi vacante/model cerere

●   30.09.2019    Concurs de selecție metodiști - Programarea candidaților la proba de interviu!

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul de matematică „Zrínyi Ilona” 2020

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul interjudețean de matematică „Alexandru Papiu-Ilarian”, ediția a XXIV-a

●   27.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,25 post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   27.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   27.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină!

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuiri județene

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscriere la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Opțional „Educație pentru siguranță”

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentruînvățământ primar, secția maghiară - Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare - an școlar 2019-2020

●   26.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   26.09.2019    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   25.09.2019    LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale. Text în vigoare începând cu anul şcolar 2019 - 2020, actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 18 iulie 2019.

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din înățământul preuniversitar de stat

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul pentru admitere în Centrul de Excelență la matematică „Otilia Stan” Târgu Mureș

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Materiale prezentate la consfătuirea profesorilor de istorie și socio-umane, semestrul I, anul școlar 2019-2020

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situații limbi moderne

●   25.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs de ocupare a posturilor rămase neocupate sau atribuite în regim de plata cu ora pe termen scurt sau de cel mult 30/60 de zile

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor - fermă didactică la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   24.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de pedagog școlar la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   24.09.2019    Conferința Internațională „Educația incluzivă - actualități și perspective”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Papiu-Junior”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare adeverințe cu calificative

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele din învățământul primar și gimnazial, anul școlar 2019-2020!

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - Preșcolari beneficiari ai programului social „Tichete pentru grădinițe”

●   24.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Consfătuiri

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a doamnei/domnului secretar - Ședință

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania „Domestos susține igiena în școli”

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de administrator financiar la Școala Gimnazială Viișoara

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post secretar + 0,5 post administrator financiar la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   23.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar (contabil șef) la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   23.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   23.09.2019    URGENT: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm ca până la ora 10 să finalizați pe SIIIR asocierea elevilor la formațiunile de studiu și procesarea transferurilor!

●   20.09.2019    REVENIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ din lista atașată - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021!

●   20.09.2019    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Poezie "Panait Cerna", ediția a XLV-a, Tulcea, 2019

●   20.09.2019    Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2019-2020

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Activitate cerc pedagogic Limba engleză - Sighișoara

●   20.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tehnologia Zilei Europene a Limbilor

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. la Programul pentru școli al României

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Ref. Concursul internațional de informatică Bebras

●   19.09.2019    Concurs Interjudețean „Valurile copilăriei”, ediția a IV-a

●   19.09.2019    Selecție profesori metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala Siguranței Tedi

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna educației globale

●   19.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. la Calendarul activităților educative

●   18.09.2019    ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice - Educație timpurie, secția română

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de istorie și discipline socio-umane

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Pedagogia învățământului primar și preșcolar

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani - an școlar 2019-2020

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alocații pentru elevii peste 18 ani care nu au depus documentele pe parcursul anului școlar 2018-2019

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul preprimar - secțiile română, maghiară și germană

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare bază de date a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ref.: Situație cursuri opționale Limba și Literatura Română, Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Consfătuirea Județeană a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină

●   18.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția maghiară - Consfătuirea județeană a educatoarelor de la secția maghiară

●   18.09.2019    Înscriere grade didactice

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - Consfătuirea profesorilor de religie

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitoare - Școala Gimnazială Petelea

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare și preșcolare

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2019

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Înscrieri la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” - Informatică

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor pentru învățământ primar/învățători 2019-2020- secțiile română, maghiară, germană

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a profesorilor de biologie și geografie

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informații necesare pentru stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualelor școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2020-2021

●   17.09.2019    În atenția profesorilor de Limba și literatura română - Programe școlare actuale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale digitale

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

●   17.09.2019    ORDIN nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a Vl-a în anul şcolar 2019—2020 | Monitorul Oficial nr. 725 din 03 septembrie 2019

●   17.09.2019    ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri

●   17.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă solicităm să ne comunicați clasele nerealizate pentru anul școlar 2019-2020, în vederea ștergerii din SIIIR

●   17.09.2019    Notă privind perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2019-2020

●   17.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de consilier IA (S) în cadrul compartimentului audit al Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   14.09.2019    REAMINTIRE: În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind paza în școli și elevii care fac naveta către unitățile de învățământ!

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Din primii ani, o educație incluzivă și de calitate

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul pentru educație timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar, secția română - Curriculumul românesc pentru educaţie timpurie

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor - Adunare generală ordinară

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Activități dedicate comemorării Holocaustului în România

●   13.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Situația cursurilor opționale la disciplina istorie

●   13.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   12.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier IA cu studii superioare, format din 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Investiții și 0,5 post Consilier IA cu studii superioare Tehnic Administrativ, la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice - CRED

●   12.09.2019    Festivitatea de premiere a excelenței în studiul Limbilor Moderne 2018-2019

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    ORDIN privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Hai la olimpiadă

●   12.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Alegerile pentru Președintele României

●   12.09.2019    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Cursuri postuniversitare UMFST - Domeniul Filologie (limba română și limbi moderne)

●   11.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Ședința de analiză a stării învățământului 2018-2019 - Perspective, direcții, oportunități

●   11.09.2019    Lansare EduSal versiunea 2.28.1

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   10.09.2019    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic Gurghiu

●   10.09.2019    ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume!”

●   10.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Seminar de formare continuă

●   09.09.2019    În atenția cadrelor didactice din învățământul preprimar - Consfătuiri

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Eveniment dedicat profesorilor de limba engleză

●   09.09.2019    Revenim la școală în siguranță

●   09.09.2019    Anunț concurs la Grădinița cu Program Prelungit „Emanuel” Reghin a 2 posturi educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar, secția română

●   09.09.2019    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori zonali în anul școlar 2019-2020

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/