ANUNȚURI și NOUTĂȚI
 
●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - numărul membrilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - consfătuirea profesorilor de fizică și chimie

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2021-2022!

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată - consfătuire județeană

●   24.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - consfătuire județeană

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   24.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   24.09.2021    Comunicat de presă - Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori. Chestionarul va fi diseminat de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene.

●   23.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)

●   23.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   23.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Hai la Olimpiadă

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la organizarea și desfășurarea activității de inspecție școlară și procesul de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar în anul școlar 2021-2022

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de cerc pedagogic din aria curriculară arte - Consfătuiri județene ale profesorilor din aria curriculară arte

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar particulare - Consfătuiri județene învățământ particular și alternative educaționale

●   22.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Proiectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică”

●   22.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   22.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Tăureni

●   22.09.2021    Oportunitatea de dezvoltare personală - Universitatea „Dimitrie Cantermir” Târgu-Mureș

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor: „Cea mai bună lecție despre vaccinare”

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor: Proiect Smart Energy

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - planificare probă de interviu - concurs de selecție pentru metodiști

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - consfătuiri județene - geografie

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - consfătuiri județene - biologie

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - adeverințe privind calificativele obținute și lipsa sancțiunilor!

●   21.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - consfătuiri județene - istorie și științe socio-umane

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022!

●   20.09.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2021-2022 la cursul de reconversie profesională în „Geografie” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   20.09.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru cursul postuniversitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română și limba latină - consfătuirile județene ale profesorilor de limba română și limba latină

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuirile județene ale profesorilor de limbi moderne - zona Sighișoara

●   20.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuirile județene ale profesorilor de limbi moderne

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Proiect educațional - Concurs „Cortine de cerneală.”

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare număr formațiuni de studiu, an școlar 2021-2022

●   16.09.2021    HOTĂRÂRE privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice

●   16.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular - Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale!

●   15.09.2021    REVENIRE la Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 15.09.2021

●   15.09.2021    Ministerul Educației lansează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021

●   15.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - apelul de proiecte 2021 pentru componenta dedicată incluziunii copiilor romi în școală

●   15.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități de prevenire a consumului de droguri

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - eliberare calificative directori/directori adjuncți, an școlar 2020-2021

●   14.09.2021    Ministerul Educației Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - Repere metodologice pentru aplicarea Curriculumului

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   14.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - program de conversie profesională geografie și geografia turismului

●   14.09.2021    PRECIZĂRI referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2021-2022

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - situații de risc

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - avizul obligatoriu privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare

●   13.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: componența grupului de acțiune antibullying

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - examen pentru promovarea în grade profesionale pentru 1 post șef birou normare-salarizare

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Desemnarea unei persoane cu atribuții în domeniul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați

●   10.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activitățile pentru pregătirea debutului anului școlar în condiții de siguranță

●   09.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - limbi moderne - Referitor la consfătuirea județeană a reprezentanților de cerc pedagogic - limbi moderne

●   09.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Măsuri urgente privind prelucrarea datelor cu caracter personal!

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Macheta cu privire la situația estimativă a ocupării posturilor din învățământul preuniversitar de stat

●   08.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Desemnarea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, nivel liceal

●   07/09/2021    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 07/09/2021!

●   07.09.2021    ORDIN privind implementarea catalogului electronic în școli pilot

●   07.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. cercuri pedagogice

●   07.09.2021    INSTRUCȚIUNEA nr. 232/07.09.2021 pentru asigurarea vaccinării în unitățile de învățământ a elevilor/studenților, familiilor acestora și a personalului propriu

●   07.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Joi, 9 septembrie 2021, la ora 10.00, va avea loc ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Mureș, în sistem videoconferință

●   07.09.2021    Graficul ședinței de repartizare din data de 08.09.2021

●   07.09.2021    Rezultatele de la Concursul Județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sunt afișate la centrul de examen de la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș!

●   07.09.2021    Ordin pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Proiect „Copil unic și prețios”, proiect prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. cercurile pedagogice

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Festival Concurs de Interpretare a Muzicii Folk

●   06.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Colectare date aferente anului școlar 2021-2022!

●   06.09.2021    HOTĂRÂREA nr. 65 privind stabilirea măsurilor care pot fi aplicate în unitățile de învățământ în contextul pandemiei de COVID-19

●   03.09.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar județul Mureș - Proba scrisă a concursului, pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat dar și a personalului fără studii corespunzătoare postului, se va susține în data de 06.09.2021, la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș, ora 9.00. Accesul candidaților este permis între ora 7.30-8.30. Interviul personalului fără studii corespunzătoare postului, se va realiza în data de 06.09.2021, începând cu ora 15.00, la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Consfătuirea coordonatorilor de cercuri pedagogice - 9 septembrie 2021, ora 13.00

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Consfătuirea coordonatorilor de cercuri pedagogice

●   03.09.2021    PROCEDURĂ privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activități formale și nonformale

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   03.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Publicarea arhivei „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022”

●   02.09.2021    ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

●   02.09.2021    Punctajele cadrelor didactice care s-au titularizat în sesiunea 2021 și au depus dosar de detașare la cerere, conform art. 86, alin.13 din metodologie

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere, 0.5 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Comuna Ideciu de Jos

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator îngrijitor, 1 normă, pe perioadă determinată la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni - Școala Gimnazială Vidrasău

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bilbiotecar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Vătava

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   02.09.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din județul Mureș - probele orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă orală se organizează, în data de 03.09.2021, la Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu-Mureș, structura Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuși” Târgu-Mureș, ora 9.00.!

●   02.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Centre de examen Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie - referitor la vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de bibliotecar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   02.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2021-2022!

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Luni, 6 septembrie 2021, la ora 12.00, la Sala Festivă „Constantin Brâncuși” va avea loc ședința de lucru!

●   01.09.2021    ORDONANȚA nr. 19 din 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă determinată la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2021 și gradul didactic I seria 2020-2022, ce solicită amânare

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Reglementări privind asistența medicală școlară/organizarea rețelei de asistență medicală școlară

●   01.09.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș

●   01.09.2021    Universitatea din București - Program de conversie profesională sesiunea 2021

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Consilieri educativi

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: programul național de protecție socială „Bani de liceu”

●   01.09.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizator medii an școlar 2020-2021/județul Mureș!

●   01.09.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.33.3!

●   31.08.2021    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

●   31.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 0,5 normă, pe perioadă determinată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   31.08.2021    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele înregistrate în a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021

●   31.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor bucătărie, 1 normă, pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   31.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 din care 0.5 normă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Reghin, pe perioadă nedeterminată

●   31.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - monitorizarea și prevenirea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

●   31.08.2021    Ordinul ministerului sănătății și al ministerului educației nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos

●   31.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială Nadeș

●   30.08.2021    În atenția cadrelor didactice participante la Concursul la nivel județean - Înscrierea la Concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor /catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se va desfășura în zilele de 01.09.2021-02.09.2021 între orele 9-14 la parterul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târgu Mureș, str. Victor Babes, nr.11.

●   30.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0.5 normă, a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată - 0.5 post, 1 post îngrijitor la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Sighișoara

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de paznic la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0.75 post, a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Breaza

●   27.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 0.25 post, perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Breaza

●   27.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare

●   26.08.2021    Formular excursie școlară

●   26.08.2021    Model protocol de colaborare ONG-ISJ

●   26.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Sighișoara

●   25.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social!

●   25.08.2021    HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021

●   24.08.2021    Începând cu data de 24.08.2021 se eliberează în timpul programului de lucru al secretariatului I.S.J. Mureș (L-J:12.00-16.00, V:11.00-13.00) deciziile pentru titularizare

●   24.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor la ferma didactică, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   23.08.2021    În atenția unităților de învățământ - Ridicare decizii numire director/director adjunct

●   20.08.2021    Graficul ședințelor publice de repartizare din perioada 23-27 august 2021 pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate

●   20.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - persoană de contact responsabilă cu gestionarea problemelor privind evoluția epidemiologică

●   19.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Outward Bound România

●   19.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în perioada 18-27 august 2021

●   19.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - referitor: desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie

●   17.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică - Referitor la concursul național de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

●   17.08.2021    Cursuri cu participare indirectă pentru profesori, directori și personalul auxiliar

●   17.08.2021    Ordinul ministrului educației nr. 4634 din data 17.08.2021, privind participarea cadrelor didactice la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, prin intermediul FTP

●   17.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post vacant de paznic la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș

●   17.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, 1 normă a unui post vacant de instructor de educație extrașcolară (organizator sportiv) la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș

●   17.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post vacant de îngrijitor la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș

●   17.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post vacant de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Reghin

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar (studii superioare) 0.5 normă + administrator financiar (studii superioare) 0.5 normă durată nedeterminată la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare durată nedeterminată normă întreagă la Liceul Vocațional Refotmat Târgu Mureș

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar cu studii superioare durată nedeterminată normă întreagă la Școala Gimnazială Batoș

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare perioadă nedeterminată (0,5 normă la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina, 0,5 normă la Școala Gimnazială Batoș)

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie normă întreagă perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare normă întreagă perioada determinată la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare pe perioadă nedeterminată 2 postri la Grădinița P.P. nr. 10 (Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș)

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare pe perioadă determinată 1 normă la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   16.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie (studii medii) pe perioadă nedeterminată 1 normă la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   13.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la organizarea examenului național de Bacalaureat 2021!

●   13.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef (studii superioare), normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   13.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   12.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: la modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată, în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologie (OMEC nr. 5991/2020)

●   11.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la organizarea examenului național de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021

●   11.08.2021    Anexă la Ordinul ministerului educației nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

●   11.08.2021    În atenția directorilor/directorilor adjuncți a unităților de învățământ și a cadrelor didactice - funcții vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, pentru anul școlar 2021-2022

●   11.08.2019    Model acord detașare în interesul învățământului director/director adjunct

●   11.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal, filiera tehnologică cu învățământ profesional, inclusiv dual - ședință de lucru!

●   11.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: preluarea materialelor consumabile

●   09.08.2021    Lista posturilor rămase vacante/rezervate după 6 august 2021

●   09.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - colectare de date cu privire la numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale pentru anul școlar 2020-2021

●   07.08.2021    Rezultatele repartizării în licee a absolvenţilor claselor a VIII-a - etapa a II-a!

●   05.08.2021    În atenția profesorilor și a elevilor din județul Mureș - Formular privind Implementarea statutului elevului la nivel județean

●   05.08.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe cu program prelungit și unitățile de învățământ preșcolar cu personalitate juridică din județul Mureș - completare machetă trimisă pe adresa unității de învățământ

●   04.08.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Informatician, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Economic „Transilvania” din Târgu Mureș

●   04.08.2021    Informare

●   03.08.2021    Rezulatele concursului de Titularizare 2021 după contestații!

●   02.08.2021    Graficul ședinței de repartizare din data de 04.08.2021 - pentru candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național 2021

●   02.08.2021    Lista candidaților din alte județe care au solicitat repartizare în județul Mureș în urma concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2021

●   30.07.2021    Oportunitatea de dezvoltare personală - Universitatea „Dimitrie Cantermir” Târgu-Mureș

●   29.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Lista locurilor rămase libere în urma primei etape de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat din județul Mureș

●   29.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   28.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor de limba și literatura română, educație fizică și sport, arte plastice - Referitor: Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit fair-play”. Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   28.07.2021    Comunicat de presă - Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021) - rezultate finale

●   27.07.2021    Comunicat de presă - Titularizare 2021

●   27.07.2021    REVENIRE CONTESTAȚII!

●   27.07.2021    Rezultate titularizare 2021 - înainte de contestații!

●   26.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Competiția națională „Educație pentru toți”

●   26.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Concurs de benzi desenate „România la 100 de ani de la aderarea la UNESCO”

●   26.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Referitor: Perioadă prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor pentru nota obținută la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021 la Inspectoratele Școlare

●   24.07.2021    Rezultate Admitere 2021 - Admiterea în licee!

●   23.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Propuneri comisii Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

●   23.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: specializările/calificările autorizate să funcționeze provizoriu - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021

●   23.07.2021    În atenția unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădiniță - Ref.: Înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

●   22.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Recomandare manual de Educație muzicală pentru clasa a III-a

●   22.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare - Bacalaureat 2021, sesiunea august-septembrie 2021

●   22.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală specializată/instrumente/pian - Referitor: Program de excelență Piano Star

●   22.07.2021    Comunicat de presă - Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

●   21.07.2021    Comunicat de presă - Rezultate Definitivat 2021

●   20.07.2021    Revenire la adresa 4734/25.06.2021 - Ref: Centre de concurs și discipline arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - accesul candidaților se face între orele 07.00 și 08:15.

●   20.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

●   20.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Conferința privind viitorul Europei

●   16.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   15.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Documente utile privind evaluarea anuală a activității manageriale pentru anul școlar 2020-2021

●   15.07.2021    În atenția elevilor - Cotidianul Zi de Zi angajează elevi-reporteri

●   15.07.2021    Spot video MAI etic, MAI integru

●   15.07.2021    Admiterea în licee 2021 - județul Mureș!

●   15.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   15.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   14.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Validare fișe absolvenți 2021

●   14.07.2021    Comunicat de presă - Definitivat 2021

●   13.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 - Informare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   13.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: la vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Națională

●   12.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ref: Calendar admitere pe locuri speciale alocate distinct candidaților de etnie rromă și candidaților cu cerințe educaționale speciale, pentru anul școlar 2021-2022!

●   12.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluarea daunelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice și hidrologice înewgistrată în perioada iunie-iulie 2021

●   12.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificarea respectării prevederilor legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional

●   12.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Referitor: Absolvenții ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea „Sport și Performanță Motrică”

●   12.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Ref: Examen definitivat - Sesiunea 2021

●   09.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a (luni, 12.07.2021)

●   08.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2021

●   07.07.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.33!

●   05.07.2021    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021

●   05.07.2021    Model de cerere - contestație pentru Bacalaureat 2021

●   05.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admitere pe locuri speciale pentru rromi și CES în învățământul profesional și dual de stat

●   04.07.2021    Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate finale după contestații!

●   02.07.2021    Informare privind admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 pentru candidații care provin din alte județe

●   02.07.2021    Școala Gimnazială „Omega” angajează - profesor pentru învățământ preșcolar (1 post), profesori pentru învățământul primar (2 posturi)

●   02.07.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Rezultatele obținute la probele orale pentru participanții la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și pentru cadrele didactice participante la etapa de detașare

●   01.07.2021    Comunicat de presă -Informare privind desfășurarea probei la limba și literatura maternă din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie – iulie 2021)

●   30.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind desfășurarea probei la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

●   30.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

●   30.06.2021    Mesajul inspectorului școlar general la finalul Evaluării Naționale

●   30.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Distribuire diplome absolvenți 2021!

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: concerte lecție și educative pentru copii

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și învățământ preuniversitar care au în structură grădiniță - Referitor la funcționarea unităților de învățământ cu nivel preșcolar în perioada vacanței de vară/planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară

●   29.06.2021    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2021 (înainte de contestații)

●   29.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind desfășurarea probei obligatorii a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2021)

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Simulare situații de urgență

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Activități educative

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Etapa Specială a Evaluării Naționale!

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul pentru școli al României

●   29.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Proiect „Școala pentru toți copiii”-II”

●   28.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind desfășurarea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021)

●   28.06.2021    Mesajul inspectorului școlar general către absolvenții claselor liceale

●   25.06.2021    [REAMINTIRE] Ședința de instruire a membrilor comisiilor de Bacalaureat 2021

●   25.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind prezența la ultima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)

●   25.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Centre de concurs și discipline arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022

●   24.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind prezența la a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)

●   23.06.2021    Ședința de instruire a membrilor comisiilor de Bacalaureat 2021

●   23.06.2021    Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2021, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 23.06.2021

●   23.06.2021    Propuneri de centre zonale de înscriere pentru admitere 2021

●   23.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS - pentru efectivele de elevi complete

●   22.06.2021    Comunicat de presă - Informare privind prezența la prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)

●   22.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Organizarea examenului național de Bacalaureat 2021

●   18.06.2021    Comunicat de presă - Peste 3000 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională

●   18.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Proiect Let's Go Digital

●   18.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Program „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”

●   18.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Acordarea feedback-ului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar

●   17.06.2021    [REVENIRE] Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2021 reaprobate în C.A. din data de 17.06.2021

●   17.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădiniță - Referitor: Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară, anul școlar 2020-2021

●   17.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Deplasări elevi

●   17.06.2021    Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2021-2022 la cursul de reconversie profesională în „Geografie” - Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș

●   17.06.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, 0,5 normă perioadă nedeterminată - Casa Corpului Didactic Mureș

●   16.06.2021    ORDIN privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

●   16.06.2021    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de incompatibilitate și conflicte de interese

●   16.06.2021    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2021

●   15.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Competiție de dezbateri de tema digitalizării, respectiv pe Prioritatea Comisiei Europene „O Europă pregătită pentru era digitală”

●   15.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   15.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Concurs de eseuri „Să salvăm marea noastră: noi modalități de reducere a poluării marine a Mării Negre”

●   15.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - Validarea fișelor definitivat 2021!

●   14.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, a președinților centrelor de examen și a președinților centrelor zonale de evaluare - Evaluare națională clasa a VIII-a - Ședință de instruire

●   10.06.2021    Ofertă educațională prin învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă la direcția ID-IFR CREDIS, Universitatea din București

●   10.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Referitor: planificarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Bacalaureat 2021

●   10.06.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere, 1 normă, perioadă nedeterminată - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6

●   10.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Referitor: Centre de examen și Centre zonale de evaluare în cadrul examenului de Bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2021

●   09.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicarea sigiliilor unităților de învățământ

●   09.06.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   09.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - curs reconversie profesională

●   08.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021

●   07.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Resurse Educaționale Deschise (R.E.D.)

●   07.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Definitivat 2021, asistenți supraveghetori

●   04.06.2021    Bacalaureat 2021 - Anexe la procedura 29092 din 20.05.2021

●   04.06.2021    Mesajul inspectorului școlar general de Ziua Învățătorului

●   03.06.2021    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar

●   03.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - cursuri reconversie profesională

●   03.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la crearea bazei de date cu datele personale ale profesorilor evaluatori a probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale în anul școlar 2020-2021

●   02.06.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.32.3!

●   02.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Programul Școală după Școală

●   02.06.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Perioada de introducere a datelor în aplicația dedicată

●   02.06.2021    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la programul „EURO 200” pentru anul 2021!

●   02.06.2021    ORDIN privind completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiela vocațională, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.433/2014

●   31.05.2021    PROCEDURA OPERATIONALĂ privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și echivalarea examenelor internaționale

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Raportul școlii, centralizator pentru rezultatele fișelor de evaluare din cadrul evaluării naționale - 2021 la finalul clasei a II-a/a IV-a/a VI-a

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Programul pentru școli al României

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Solfy - tehnologie interactivă pentru stimularea profesorilor și elevilor în practica solfegiului

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Propuneri Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din unitatea de învățământ

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Comisii examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021

●   31.05.2021    Mesajul inspectorului școlar general către absolvenții claselor a XII-a

●   31.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

●   31.05.2021    ORDIN Nr. 3852 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021

●   31.05.2021    Procedură nr. 29318/26.05.2021 privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini

●   31.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de secretar (studii superioare) la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   31.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de secretar (studii superioare) la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   31.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, studii superioare, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   28.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Completarea în SIIIR, modulul „Resurse Umane” a datelor privind încadrarea personalului didactic de predare titular

●   28.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Înscrierea la examenul național de Bacalaureat 2021

●   28.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Raportare - prevenirea consumului de droguri

●   28.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuirea actelor de studii!

●   28.05.2021    ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2021

●   28.05.2021    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2020-2021 - modificarea taxei de bacalaureat

●   27.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Cerc pedagogic educație muzicală

●   26.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic Limba și Literatura Română - nivel gimnazial, zona Luduș - Iernut - Sărmașu

●   26.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - Referitor: Plata profesorilor metodiști

●   26.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - Taxa bacalaureat

●   26.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă, a unui post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

●   26.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: revenire la apelul pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice cercetătorilor din învățământul universitar în vederea construirii grupului de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumui pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

●   26.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2020-2021

●   25.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Maratonul vaccinării. Liceenii mureșeni se vaccinează

●   25.05.2021    PROCEDURĂ - privind înscrierea la examenul național de Bacalaureat - 2021

●   25.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere, 0,5 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Comuna Crăiești

●   25.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați urgent adresa de email a unității de învățământ, referitor la sondajul de opinie privind aplicarea legislației antidiscriminare

●   24.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Campania „Ziua mondială fără tutun”

●   24.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Organizarea și desfășurarea probelor orale pentru cadrele didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și pentru cadrele didactice participante la etapa de detașare

●   24.05.2021    Raport cu locurile rămase libere după a doua etapă - clasa pregătitoare - An școlar 2021-2022

●   24.05.2021    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2021 – etapa II

●   24.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Maratonul vaccinării. Liceenii mureșeni se vaccinează

●   24.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, în limbile minorităților naționale - deschidere aplicație SNMS

●   24.05.2021    Începând cu data de 25.05.2021 se eliberează în timpul programului de lucru al secretariatului I.S.J. Mureș (L-J:12.00-16.00, V:11.00.13.00) deciziile pentru etapa de continuitate peste 7, la camera 106

●   24.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal

●   21.05.2021    Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea 2021

●   21.05.2021    Comunicat de presă - 185.173 angajați din sistemul național de învățământ s-au vaccinat

●   21.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la campania gratuită pentru profesori - ECDL Pedagogie digitală

●   21.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilorl/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - validarea fișelor de înscriere

●   21.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Proiectul Pavilion Muzical - lecții muzicale în clasă și acasă

●   21.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a din liceele județului Mureș

●   20.05.2021    Lista elevilor admiși în etapa I la înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022 din județul Mureș

●   20.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic Limba și Literatura Română - nivel liceal, zona Luduș - Iernut

●   20.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Maratonul vaccinării - Liceenii mureșeni se vaccinează”!

●   20.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gradul didactic I, gradul didactic II

●   20.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Definitivare 2021

●   20.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Concurs: „Drepturile copilului”

●   19.05.2021    Comunicat de presă - Ordonanță de Urgență - inițiată de Ministerul Educației și aprobată de Executiv - pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ

●   18.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - ref: bază de date

●   18.05.2021    ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de aiguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   17.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Limba franceză - zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   17.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - ciclurile primar și gimnazial

●   17.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea depunerii dosarelor personalului didactic la sediul I.Ș.J. Mureș

●   17.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la procesul de vaccinare în rândul personalului din învățământ din județul Mureș

●   17.05.2021    Începând cu data de 18.05.2021 se eliberează în timpul programului de lucru al secretariatului I.S.J. Mureș (L-J:12.00-16.00, V:11.00.13.00) deciziile pentru etapa de pretransfer

●   17.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă a unui post de muncitor calificat la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   13.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicație mobilă „Voci pentru mâini”

●   13.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de franceză - Cerc pedagogic zona Reghin

●   13.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de paznic la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   13.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   13.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitoare, 1 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   13.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   13.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a două posturi vacante de îngrijitoare la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   13.05.2021    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe - Ref.: reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022 - PROCEDURĂ INFORMATICĂ privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021/2022 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2021-2022)

●   13.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - disfuncționalitate apărută la nivelul unităților de învățământ!

●   12.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Program „Ora de net”

●   12.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial - Referitor: Programul „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)"

●   12.05.2021    Gradații de merit - Anexe word procedură

●   12.05.2021    Fișe (auto)evaluare - gradații de merit

●   12.05.2021    Numărul gradațiilor de merit pe discipline

●   12.05.2021    Procedura operațională gradații de merit

●   12.05.2021    În atenția personalului didactic de predare, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control, personalul didactic auxiliar - Gradații de merit

●   12.05.2021    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   12.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Ref. RoboTEC - Concurs internațional de robotică pentru elevi și studenți

●   11.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de muncitor calificat la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   11.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   11.05.2021    Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu și în învățământul profesional

●   11.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice titulare - Ref. Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

●   11.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Raportare trafic de persoane

●   11.05.2021    Notă privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   11.05.2021    ORDIN privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

●   11.05.2021    ORDIN privind instituirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, precum și pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

●   11.05.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Șincai

●   10.05.2021    ORDIN pentru completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017

●   10.05.2021    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5460/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

●   10.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - Referitor: Programe digitale acreditate - Certipro Education

●   10.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Fișă înscriere concurs

●   07.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor - Referitor: programul Educație digitală pentru profesori

●   07.05.2021    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică de la clasele cu profil matematică-informatică, respectiv matematică-informatică, intensiv informatică. Referitor: Concursul Național de Robotică NEXTLAB.TECH

●   07.05.2021    Maratonul Vaccinării - 14-16 mai 2021 - 72 de ore NON STOP începând de vineri, ora 08:00

●   07.05.2021    În atenția directorilor și a cadrelor didactice. Referitor la înscrierea candidaților la Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2021

●   07.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a absolvenților claselor a VIII-a - Referitor la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a în clasele cu program BILINGV și INTENSIV de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

●   06.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a/ a IV-a/ a VI-a

●   06.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Programul Școală după Școală

●   05.05.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   05.05.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5455/2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

●   05.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul pentru școli al României

●   05.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   05.05.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Evaluarea Națională la finalul clasei a II-a/ a IV-a/ a VI-a

●   05.05.2021    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

●   29.04.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   29.04.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.32.2!

●   29.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Proiect Acceleratorul de implicare civică pentru elevi - Prelungire termen înscriere: 09.05.2021

●   29.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ cu PJ din județul Mureș - Referitor la emiterea Hotărârilor Consiliilor Locale

●   28.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ

●   28.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe - Ref.: reînscrierea/înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2021-2022

●   28.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Revenire la Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv - luna mai

●   28.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice semestrul II - secția română

●   27.04.2021    Importanța vaccinării antiCOVID-19 - Broșură pentru „Vaccinare și testare pentru învățare!”

●   27.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: platforma e-learning - VreauLaExamen

●   27.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Susținerea unor probe de admitere în clasa a V-a

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - zona Târnăveni

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Proiect „Parteneriat pentru excelență - Academii de profesori Erasmus+”

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial, a diriginților și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - În vederea consilierii și orientării elevilor clasei a VIII-a pentru alegerea în cunoștință de cauză a profilului pe care doresc să-l urmeze

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Deciziile de modificare a contractului individual de muncă din perioadă determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș în timpul programului cu publicul, de luni până joi între orele 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00!

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Program Național de Activități de Învățare Remedială pentru Elevi - solicitare de tranșă luna martie

●   26.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: înscrierea în învățământul primar

●   26.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   23.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința cu Secretarul de Stat în Ministerul Educației!

●   23.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - sesiunea specială a simulării evaluării naționale 2021

●   23.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de paznic la Școala Gimnazială Idiciu

●   23.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială Bahnea

●   22.04.2021    ORDIN privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică

●   22.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice semestrul II - secția maghiară

●   22.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor - Plata sigiliilor cu noua denumire a unității școlare

●   22.04.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice. Referitor la etapa de detașare în intereseul învățământului și detașare la cerere, pentru anul școlar 2021-2022

●   22.04.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice. Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere

●   22.04.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice. Referitor la soluționarea cererilor de concediu fără plată ale titularilor, pentru anul școlar 2021-2022

●   21.04.2021    Comunicat de presă - Berar Antoniu-Ioan, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   21.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: noul set de instrumente pentru profesori-Subiecte ecologice de abordat în clasă

●   21.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 normă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   20.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - modificarea calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022 privind admiterea pe locuri speciale pentru rromi

●   20.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   20.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Chestionar proiect educațional intoMUSIC

●   20.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de secretar (studii superioare) la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   20.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-bucătar, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   19.04.2021    [REVENIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferință Națională „Creativitate și inovație în educație - un an de învățare on-line, primul pas spre viitor” ediție on-line - Google Meet

●   19.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - zona Sighișoara

●   19.04.2021    Lista cu punctajele finale ale cadrelor didactice pentru etapa de pretransfer 2021-2022

●   19.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Pedagog Școlar, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș

●   19.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la APEL pentru selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumui pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic

●   16.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la programul „EURO 200” pentru anul 2021!

●   16.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională Band

●   16.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   15.04.2021    Lista cu punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer 2021-2022

●   15.04.2021    Lista cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de modificare a repartizării cadrului didactic cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei 2021-2022

●   15.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul Ora de Carieră

●   15.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - ciclurile primar și gimnazial

●   15.04.2021    Comunicat de presă - 1138 de laptopuri prin Proiectul ROSE

●   13.04.2021    Invitație online referitor la Programe de formare din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, programe adaptate nevoilor actuale ale cadrelor didactice. (click pentru acces.)!

●   13.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Primară Fânațele Mădărașului

●   13.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de secretar școală studii superioare (S) la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   13.04.2021    Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea studiilor

●   12.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   12.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Cozma

●   12.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, în limbile minorităților naționale - deschidere aplicație SNMS

●   12.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Referitor: Chestionar cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice din învățământul vocațional muzical și învățământul de masă

●   12.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 1 normă, a unui post vacant de secretar (studii superioare) la Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   09.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Revenire la documente tehnice aferente derulării activităților remediale din luna martie în cadrul Programului Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până a VIII-a inclusiv conform calendarului

●   09.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Situație elevi cu părinți plecați în străinătate

●   09.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Calendarul activităților educative extrașcolare

●   08.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: concursul Fii ProFin

●   08.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, 0,5 normă, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Primară Petrilaca de Mureș

●   07.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: pretransferul personalului didactic, modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   07.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Referitor: oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 a Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Univertății Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

●   07.04.2021    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

●   07.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte europene - Referitor: Ghidul Programului Erasmus+ 2021. Apelul Național. Formulare de candidature; Program UE pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2021-2027

●   07.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   07.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Proiectul „Bursă profesională”. Notă: Anexele solicitate în format editabil se găsesc pe e-mailul școlii

●   06.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, 1 normă, perioadă nedeterminată - Centrul Școlar de Educație Inclusivă Nr. 3 Reghin

●   06.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - situația cu unitățile de învățământ cu personalitate juridică - învățământ de stat și privat care funcționează în anul școlar 2020-2021

●   06.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   05.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin

●   05.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   05.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programul pentru școli al României

●   05.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la deschiderea unităților de învățământ cu nivel preșcolar în perioada vacanței de primăvară

●   05.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș

●   02.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Noul antet

●   02.04.2021    Informare privind rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2021

●   02.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

●   02.04.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Pedagog Școlar, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu Mureș

●   02.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Documente tehnice aferente derulării activităților remediale din luna martie în cadrul Programului Național de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv conform calendarului

●   01.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - echivalare studii pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată!

●   01.04.2021    Comunicat de presă - Competiție de Teqball sprijinită de Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   01.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - elevii cu cetățenie germană sunt absolviți de examenul de admitere la secția special/germană și nu plătesc taxe de școlarizare

●   01.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - nivel liceal - ședința de lucru!

●   01.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: Concursul de muzică „Giovanni in Crescendo” în format digital

●   01.04.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ

●   31.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: Concerte lecție și educative pentru copii

●   31.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Revenire la Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv - luna aprilie

●   31.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2

●   31.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la deschiderea unităților de învățământ cu nivel preșcolar în perioada vacanței de primăvară

●   31.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar cu studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   30.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - subiecte și bareme simulare Evaluare Națională

●   30.03.2021    HOTĂRÂRE nr. 352 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confessional

●   30.03.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

●   29.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - subiecte și bareme simulare Evaluare Națională

●   29.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - Luduș-Iernut-Sărmașu

●   26.03.2021    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2021 – etapa I

●   26.03.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor: Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2020 și/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie (Continuitate la suplinire peste 5)

●   26.03.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor: Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar.

●   26.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv - luna aprilie

●   26.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - nivel liceal

●   26.03.2021    HOTĂRÂRE nr. 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în Romania din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19

●   25.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de franceză - Cerc pedagogic zona Reghin

●   25.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de engleză - Cerc pedagogic zona Sighișoara

●   25.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Ghidul Programului Erasmus+ 2021

●   25.03.2021    Comunicat de presă - Adaptarea structurii anului școlar la situația epidemiologică actuală

●   25.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2021

●   25.03.2021    [REAMINTIRE] ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021!

●   25.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar cu studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   24.03.2021    ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   24.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   23.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: protejarea imaginii copiilor/elevilor

●   23.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Acățari

●   23.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Distribuirea de costume de protecție de unică folosință

●   23.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată și unitariană - Cerc pedagogic

●   23.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Apold

●   23.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Băgaciu

●   22.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - anunț privind depunerea actelor pentru obținerea/menținerea titlului de Colegiu Național/Colegiu

●   22.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   19.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului ariei curriculare tehnologii - Cerc pedagogic „Tehnologii”

●   19.03.2021    În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de restrângere de activitate

●   19.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi. Referitor: Concurs „Apa pe care ne-o dorim”

●   19.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi. Referitor: Concursului de dramaturgie pentru adolescenți New Drama

●   19.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE)

●   19.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Proiectul JA „Susțin educația financiară în comunitatea mea”

●   19.03.2021    Notă privind completarea Ghidului solicitantului aferent anului școlar 2020-2021, Ediția I, cod: AJP1 - PPS - Acordarea ajutorului financiar FEGA în cadru programului pentru școli al României

●   19.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   19.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   18.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Distribuirea costume de protecție de unică folosință

●   18.03.2021    Precizări privind organizarea simulărilor evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

●   18.03.2021    Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2021

●   17.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Distribuirea costume de protecție de unică folosință

●   17.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   16.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: organizarea și desfășurarea simulării probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2020-2021

●   16.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi. Referitor: Programul Educațional „Eroii Internetului - Siguranța elevilor în mediul online în școli”

●   16.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0,5 post, a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială Boiu

●   16.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   16.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferință Națională „Creativitate și inovație în educație - un an de învățare on-line, primul pas spre viitor” ediție on-line - Google Meet

●   16.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ: Liceul Tehnologic „Electrtomureș” Târgu Mureș și Liceul Tehnologic Iernut - materiale de promovare virtuală

●   15.03.2021    Comunicat de presă - Situație epidemiologică la nivelul unităților de învățământ preuniversitar în perioada 8-15 martie 2021

●   15.03.2021    Referitor la desfășurarea probelor orale și a suspendării unor activități din cadrul etapei de restrângere de activitate pentru anul școlar 2021-2022, în condițiile prelungirii stării de alertă

●   15.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea cursurilor deschise propuse pentru elevi în cadrul programului „Student pentru o oră la UAB”

●   15.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Examenul Național de Bacalaureat 2021

●   15.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

●   15.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Informare Inspectoratul de Poliție Județean Mureș

●   15.03.2021    ORDIN privind completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, prin retipărirea manualelor școlare

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar și administrator financiar, studii superioare, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Ațintiș

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,5 normă, perioadă determinată - Școala Gimnazială Hodac

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Hodac

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Deaj

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   15.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Târgu Mureș

●   12.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Implementarea în SIIIR a unor prevederi ale Ordonanței de urgență nr. 133/2020, cu modificările ulterioare

●   12.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la înscrierea copiilor în învățământul primar

●   12.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv

●   12.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagogic limba franceză - referitor la Ziua Internațională a Francofoniei

●   12.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   10.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Sfântul Petru” - Sânpetru de Câmpie

●   10.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6

●   10.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,5 post, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”

●   10.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Programul Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv

●   10.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: completare chestionar bibliotecari

●   09.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   09.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri

●   09.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Programe de prevenire a consumului de droguri

●   09.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2020

●   09.03.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3.300/2021

●   09.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - procedură privind organizarea și desfășurarea, în anul școlar 2020-2021, a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

●   09.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - termenul limită pentru înscrierea în cadrul Centrului Județean de Excelență Mureș a fost până în data de 05 03 2021, orele 24.00, conform anunțului din 01 03 2021!

●   08.03.2021    ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   08.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

●   08.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   08.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, studii superioare, cu atribuții de administrator de patrimoniu, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni

●   08.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - limitarea numărului elevilor din clase terminale care pot participa fizic la cursuri

●   06.03.2021    Comunicat de presă - 6 martie 2021

●   05.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagogic limba franceză - referitor la Ziua Internațională a Francofoniei

●   05.03.2021    Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

●   05.03.2021    Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

●   05.03.2021    Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

●   05.03.2021    Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

●   05.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Referitor: Stabilirea unităților de învățământ care vor organizarea activității remediale în cadrul Programului Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv conform calendarului!

●   05.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Informatician, 1 normă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Târgu Mureș

●   05.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Rapoarte de violență - an școlar 2020-2021, semestrul I

●   05.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Program Școlar Colgate

●   05.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

●   04.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Ion Dacian” - Saschiz

●   04.03.2021    Comunicat de presă - Educația, calea spre viitor

●   04.03.2021    În atenţia doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - referitor la Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, începând cu data de 01.09.2021

●   04.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   04.03.2021    Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2021

●   04.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - nota contabilă de înregistrare a dispozitivelor electronice

●   04.02.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.32.1!

●   02.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara

●   02.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, condițiile specifice, avizate de comisia județeană de mobilitate se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în data de 03.03.2021 între orele 12-16

●   02.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Târgu Mureș

●   02.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Andrei Bărseanu” Târnăveni

●   02.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   01.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrieri Centrul Județean de Excelență Mureș

●   01.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrieri Centrul Județean de Excelență Mureș, înscriere profesori - format editabil

●   01.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrieri Centrul Județean de Excelență Mureș, înscriere elevi (Notă: Pentru elevii care desfășoară cursurile on-line nu este necesară completarea adeverinței de la școală.) - format editabil

●   01.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Norme metodologice de aplicare a Programului Național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv

●   01.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, studii superioare, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   01.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   01.03.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Concerte lecție și educative pentru copii

●   01.03.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   26.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Programul pentru școli al României

●   26.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel gimnazial - Cerc pedagogic

●   26.02.2021    Comunicat de presă - mai multe șanse prin educație

●   26.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar

●   26.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit Ștefania

●   26.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

●   26.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   25.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   25.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă franceză - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   25.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă franceză, nivel gimnaziu - Cerc pedagogic - zona Târgu Mureș

●   25.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 0,25 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Ogra

●   25.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   25.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ogra

●   25.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Ștefania Târgu Mureș

●   25.02.2021    ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

●   24.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă engleză - Cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   24.02.2021    Comunicat de presă - Ministerul Educației 24 02 2021

●   24.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

●   24.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   23.02.2021    Comunicat de presă - Centre de vaccinare rapidă pentru personalul din învățământul mureșean

●   23.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: proiecte de tip „A doua șansă”

●   23.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: concurs „Energie pentru Viitor”

●   23.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: „Vrei să fii un mic antreprenor?”

●   23.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă engleză - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   23.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă franceză - Cerc pedagogic - zona Târgu Mureș

●   23.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar (contabil șef), 1 normă, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   22.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Hodac

●   22.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - curs reconversie profesională în geografie

●   22.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv dual - Săptămâna meseriilor

●   22.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Neaua

●   22.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: planificare vaccinare!

●   19.02.2021    Comunicat de presă - buget învățământ 2021

●   19.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - program „Micii grădinari”

●   19.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 0,5 post instructor de educație extrașcolară cu studii superioare perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   19.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 post îngrijitor școală și 0,5 post îngrijitor școală, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   19.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - se pot ridica de la secretariatul IȘJ Mureș deciziile de întregire de normă în timpul programului cu publicul, de luni până joi între orele 12-16 și vineri între orele 11-13

●   18.02.2021    Titularizare 2021 - lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2021-2022

●   18.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - machetă COVID-19 județul Mureș

●   18.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă franceză - Cerc pedagogic - zona Reghin

●   18.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   18.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 post, perioadă nedeterminată - Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   18.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   18.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați urgent adresa de email a unității de învățământ, referitor la posturile didactice vacante/rezervate!

●   18.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Protocol de testare rapidă, antigen covid-19

●   17.02.2021    Comunicat Ministerul Educației - comunicat de presă

●   17.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul absolventului de liceu 2021

●   17.02.2021    ORDIN Nr.3238 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii

●   17.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: depunere dosare online pentru etapa de completare de catedră la nivel județean 2021

●   17.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: distribuirea testelor antigen, mănușilor și vizierelor

●   16.02.2021    Comunicat Ministerul Educației - Structura anului școlar 2021-2022, organizarea testelor de antrenament și a simulărilor examenelor naționale

●   16.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preuniversitar - Ref.: Campania gratuită pentru profesori-ECDL Pedagogică digitală

●   16.02.2021    ORDIN nr. 3.243 privind structura anului școlar 2021-2022

●   16.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Crăiești

●   16.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   16.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților consiliilor școlare ale elevilor - adunare generală ordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   16.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbă engleză - Cerc pedagogic - zona Sovata

●   16.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor: situație elevi cu părinți plecați în străinătate

●   16.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Crăiești

●   16.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   16.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar cu atribuții bibliotecar, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   15.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - centrul de vaccinare C.C.D. Mureș

●   15.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   15.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic - zona Reghin

●   15.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară Românească „Mărțișor Dorohoian” - Regulament

●   12.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   12.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, studii superioare, 1 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   12.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Hodac

●   12.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Referitor: Participarea la Apelul de proiecte „Tineri cetățeni activi pentru dezvoltarea durabilă în țările membre ale Inițiativei Central Europene și din toate regiunile” (Active Young Citizens for Sustainable Development in CEI and All areas)

●   12.02.2021    Comunicat Ministerul Educației - Situație epidemiologică 12.02.2021

●   11.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1/2 normă, perioadă nedeterminată - Palatul Copiilor Târgu-Mureș - structura Sighișoara

●   11.02.2021    Comunicat Ministerul Educației - Situație epidemiologică 11.02.2021

●   11.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 post, perioadă determinată - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   11.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „TRaian Săvulescu” Târgu Mureș

●   11.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   10.02.2021    Hotărâre nr. 8 din 10.02.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

●   10.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare, o nornă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   10.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - macheta „cabinete medicale școlare”

●   10.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 post, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   10.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer, 1 post, perioadă nedeterminată - Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   10.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Profesională Band

●   10.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   09.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - autorizația de securitate la incendiu

●   09.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Cozma

●   09.02.2021    ORDIN privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

●   09.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VIII, anul școlar 2021-2022, etapa II

●   09.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   09.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   09.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș

●   09.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Vocațional de Artă

●   08.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

●   08.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   08.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - macheta „Infrastructură”

●   08.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor și 0,5 post îngrijitor, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   05.02.2021    ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   05.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor: adeverințe experți

●   05.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Cerc pedagogic, nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   04.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor Mesajul Meu Antidrog

●   04.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări semestrul al II-lea!

●   04.02.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.32!

●   04.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș

●   04.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor 1, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Reghin

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef (studii superioare), normă întreagă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   03.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Voivodeni

●   03.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea desfășurării evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial

●   03.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință cu toți directorii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din județul Mureș!

●   03.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - curs reconversie profesională în geografie

●   03.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - curs reconversie profesională în geografia turismului

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Târnăveni

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, două norme, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar șef (studii superioare), normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   03.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   02.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar, normă întreagă, perioadă determinată - Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   02.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, normă întreagă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic Electromureș Târgu Mureș

●   02.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor la activități educative

●   02.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - referitor la Programul pentru școli al României

●   02.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - date privind exercițiile de simulare a situațiilor de urgență

●   02.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic Târnăveni

●   02.02.2021    Comunicat de presă - 193.573 de angajați din sistemul național de învățământ își declară disponibilitatea de vaccinare - 117.245 de angajați sunt programați (sau reprogramați), din care 27.033 sunt deja vaccinați cel puțin cu prima doză până la data 1 februarie 2021

●   01.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor bucătărie, 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   01.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   01.02.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat-bucătar, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   01.02.2021    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministerului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

●   28.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor la Programul național „Școala altfel”

●   29.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   29.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teologic Romano-Catolic „Il. Rackoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   29.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   29.01.2021    ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3665/2019

●   29.01.2021    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului post liceal, aprobată prin Ordinul ministerului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014

●   29.01.2021    ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

●   29.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Nr. 04 Apalina - Reghin

●   29.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Bahnea

●   28.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Proiectul de încadrare cu personalul didactic pentru anul școlar 2021-2022

●   28.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   28.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Teleki Domokos” Gornești

●   28.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   28.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania” Târgu Mureș

●   28.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - autorizarea de funcționare provizorie/acreditare/evaluare externă periodică

●   27.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cartea Obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru cei mici

●   27.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică de la clasele cu profil matematică-informatică respectiv matematică-informatică, intensiv informatică - Ref. subiecte propuse pentru Atestatul de informatică, anul școlar 2020-2021

●   27.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref. evaluare Plan de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2017-2020

●   27.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Neaua

●   27.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   27.01.2021    ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   27.01.2021    ORDIN nr 5460 din 31 08 2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

●   27.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Nadeș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, 0,5 normă - Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara - Grădinița cu program normal nr. 4 Dealul Viilor - Sighișoara

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   25.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Competiția Premiul Zayed pentru sustenabilitate pentru anul 2022

●   25.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda - GPP Deda

●   25.01.2021    În atenţia, cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2021-2023, specializarea: profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi educatoare

●   25.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Școala Gimnazială nr. 7 Târgu Mureș

●   25.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Referitor: Implementarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite

●   22.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Reghin

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 132/12.01.2021 - PROIECTUL DE ÎNCADRARE a unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 66/07.01.2021 - menținerea în activitate ca titular în funcția didactică la cerere, în anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 72/07.01.2021 - întregirea normei didactice

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 131/12.01.2021 - completarea normei didactice

●   22.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI, anul școlar 2021-2022, etapa I

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022

●   21.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - activitatea cu publicul va fi reluată!

●   21.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. monitorizarea și susținerea activității de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul județului Mureș!

●   20.01.2021    HOTĂRÂREA NR. 12 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea listei centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 de la nivelul județului Mureș, aferent etapei II a Strategiei naționale de vaccinare

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Albești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   20.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să veniți la depozitul de manuale pentru a ridica afișele cu prevenirea COVID-19 de luni până vineri între orele 8.00-14.00

●   20.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. finanțarea infrastructurii educaționale prin Programul Operațional Regional 2021-2027!

●   20.01.2021    Comunicat de presă - Județul Mureș dă startul etapei de vaccinare

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Albești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 7 Târgu Mureș

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-bucătărie, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Pedagog școlar, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   19.01.2021    [Consultare publică] Proiectele metodologiilor de organizare a programului „A doua șansă” pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior

●   19.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2021

●   19.01.2021    Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   19.01.2021    Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de invățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   19.01.2021    Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Neaua

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator de patrimoniu, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar cu studii superioare, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   18.01.2021    ORDIN nr. 3.009 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009

●   18.01.2021    ORDIN nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   18.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Cerc pedagogic, nivel liceal - zona Reghin

●   18.01.2021    Comunicat de presă - 18 ianuarie 2021

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic Târnăveni

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Hodac

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   15.01.2021    Invitație adresată unităților de învățământ liceal de a participa la competiția Premiul Zayed pentru sustenabilitate pentru anul 2022

●   15.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coaliția Educație pentru climă

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - program educație financiară

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar S, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic Târnăveni

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.01.2021    Maraton de spectacole lectură de Ziua Culturii Naționale La Teatrul Național Târgu-Mureș

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar Șef, normă întreagă pe perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Electromureș” din Târgu Mureș

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ completare art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011

●   13.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Sighișoara

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat,1 normă, pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

●   13.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată și unitariană - Cerc pedagogic

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor,1/2 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Deaj

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, 0,25 normă/post, de îngrijitor la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni - Școala Primară Cerghizel și Școala Primară Șăușa - Perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 0,50 normă, studii superioare, perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0,25 normă, studii superioare, perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit Manpel

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel liceal - Cerc pedagogic

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Proiectul de încadrare a unității de unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2021-2022

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Completarea normei didactice în anul școlar 2021-2022

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Ședințe de lucru privind mobilitatea personalului didactic

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul „Vreau să fiu antreprenor”

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   12.01.2021    ZIUA CULTURII NAȚIONALE

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de îngrijitor la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bahnea

●   12.01.2021    Comunicat de presă - Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ref.: Concursul Online de Lingvistică pentru elevii claselor V-XII (COL 2021)

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitor la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Consemnare condică de prezență și fișă de prezență

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Fișă de avizare a programei pentru opțional/CDȘ

●   11.01.2021    Anunț concurs de titularizare posturi didactice la Școala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară” Reghin și Școala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară” Sighișoara

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   08.01.2021    Rezultatele selecției pentru corpul național de experți seria a 17-a

●   07.01.2021    Anunț pentru ocuparea a 0,5 post de medic de specialitate cu competențe de medicină sportivă

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Întregirea normei didactice

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Actualizare decizii titulari

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la 1 septembrie 2021; reîncadrare în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: pensionari 2021

●   06.01.2021    Către toate unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   06.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Acățari

●   06.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   06.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Ridicare decizii eliberare/numire directori/directori adjuncți

●   05.01.2021    Comunicat de presă - 05 ianuarie 2021

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   05.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: ARACIP

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   04.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - diferențe între planul de școlarizare și evoluția demografică!

●   30.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

●   29.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de socio-umane - Concurs național

●   29.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   21.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   18.12.2020    ORDIN privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 17-a

●   18.12.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Anexei la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

●   18.12.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.7!

●   17.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

●   17.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   17.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: calendar avizare programe CDȘ

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Reghin

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   15.12.2020    REAMINTIRE! În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunere proiect plan de școlarizare!

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Târgu Mureș

●   15.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   15.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Târgu Mureș

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel gimnazial - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Sighișoara

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Târgu Mureș

●   14.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice - secția maghiară

●   14.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Petelea

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic limba engleză - zona Iernut-Luduș-Sărmașu

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   11.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Suseni

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a autorităților administrației publice locale - proiectele de hotărâre privind organizarea rețelei școlare

●   10.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Tg.Mureș

●   10.12.2020    Ordine programe titularizare și definitivat 2020-2021

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   10.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES)

●   10.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională Band

●   10.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Târgu Mureș

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic "Traian Vuia" Târgu Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Fogarasi Sámuel" Gănești

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Ion Dacian" Saschiz

●   08.12.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la grad II 2022 și grad I 2021-2023 și repartiția metodiștilor

●   08.12.2020    Sondaj privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul școlar 2021-2022

●   08.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Reghin

●   08.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Sovata-Miecurea Niraj-Sângeorgiu de Pădure

●   08.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Kemény János" Brâncovenești

●   08.12.2020    ORDIN pentru modificarea Ordinului nr. 5972/2020 privind suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar

●   08.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală și educație plastică - Apel de selecție experți RED

●   07.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Tg. Mureș

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Dănilă Stupar" Rușii Munți

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Traian" Târnăveni

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Breaza

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician 1 norma - Școala Gimnazială "Victor Jinga" Sighișoara

●   07.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Programul de formare al Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" Târgu Mureș

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiect Global takes Action

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare Săptămâna Educației Globale

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Kádár Márton" Pănet

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Adămuș

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr.4 Apalina - Reghin

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Romulus Guga" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Secretar Șef la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Târgu Mureș

●   02.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Ref.: Derularea proiectelor ERASMUS+ în perioada stării de alertă

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144/2020

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   02.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   02.12.2020    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2020-2021

●   01.12.2020    La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!

●   26.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de portar normă întreagă la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   26.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   26.11.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2021!

●   26.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   25.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   24.11.2020    Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022!

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar 0,5 normă la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic 1 normă la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 1 normă la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagigic limba franceză - zona Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Sighișoara

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Târgu Mureș

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arta actorului - Referitor la: cerc pedagogic interdisciplinar, cu participarea profesorilor de arta actorului și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - zona Târgu Mureș

●   23.11.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.6!

●   23.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi cetățeni străini

●   20.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Târgu Mureș - rural

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Reghin

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Târgu Mureș - gimnaziu

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ!

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile de învățământ care nu au ridicat încă manualele de clasa a VIII-a, le pot ridica de la depozitul de manuale în perioada 23.11-04.12.2020, între orele 8-16

●   19.11.2020    Repartizarea metodiștilor pentru inspecțiile curente 1 în anul școlar 2020-2021

●   17.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic 0,50 normă la Școala Profesională Band

●   17.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală 0,25 normă la Școala Primară Valea Rece

●   17.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba Engleză nivel liceal - cerc pedagogic Limba Engleză

●   17.11.2020    Comunicat de presă - Ziua Internațională a Elevului și Studentului

●   17.11.2020    Repartizarea profesorilor metodiști în vederea efectuării inspecțiilor de specialitate pentru examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

●   16.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a

●   16.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   16.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   13.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu 0,5 normă la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   13.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Ediția a IX-a a proiectului „Ziua armatei române”

●   13.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Planificarea cercurilor pedagogice zonale

●   12.11.2020    ORDIN privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

●   10.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș

●   10.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   10.11.2020    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   10.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesarul formularelor de studii pentru absolvenții învățământului preuniversitar promoția 2021

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: concurs: „Meseria mea-Brățară de aur!”

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locuri speciale pentru rromi și a elevilor cu cerințe educaționale speciale!

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: copii cu părinți plecați în străinătate

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar normă întreagă la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - cerc pedagogic județean pentru prezentarea platformei online de educație muzicală „Solfy”

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor 1/2 normă la Școala Gimnazială Zagăr

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Școala Gimnazială Zagăr

●   06.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de intervenție la nivelul unităților de învățământ din județul Mureș!

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor calificat (de întreținere) la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Matyus Istvan” Chibed

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu normă întreagă la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 1 normă la Școala Primară Cipău

●   05.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - acord de parteneriat

●   05.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician 1 normă la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” din Târgu Mureș

●   05.11.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de Definitivare

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor spălătorie la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Reghin

●   04.11.2020    ORDIN privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

●   04.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați adresa de e-mail a școlilor - completare machetă!

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 0,5 normă la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare normă întreagă la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Normal Berghia

●   03.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - actualizare date SIIIR!

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de paznic - normă întreagă la Liceul Tehnologic Electromureș

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de îngrijitor - normă întreagă la Liceul Tehnologic Electromureș

●   03.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de secretar șef la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   03.11.2020    Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română, semestrul I

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de administrator financiar, 1 post, studii superioare, format din 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr.5 Reghin + 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr.4 Reghin

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română bacalaureat 2021!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română Evaluare Națională VIII 2021 (școli/secții cu predare în limba maghiară)!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română Evaluare Națională VIII 2021 (școli/secții cu predare în limba română)!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul Solicitantului pentru finanțarea tabletelor și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice!

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   30.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Petre Popescu” Vânători

●   30.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - Graficul concursurilor și festivalurilor activităților educative județene

●   30.10.2020    Înscriere la gradele didactice II și I

●   28.10.2020    Procedură operațională privind modul de aplicare a Programului Național Școală de Acasă

●   28.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Situație elevi care au abandonat studiile pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Silvic Gurghiu

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Iernut

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, unitatea structură Școala Gimnazială Pădureni

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar/primar/gimnazial - Ref.: OUG nr. 133/2020

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Recomandări privind organizarea activității didactice online în condiții de securitate

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Băla

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   23.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română (gimnaziu - școli/secții cu predare in limba maghiară) - Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020

●   23.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind echivalarea studiilor

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 + 0,25 + 0,25 post vacant de îngrijitor școală la Școala Profesională Band

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyés Lajos” Sovata

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Cerc pedagogic

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile de învățământ care nu au ridicat încă manualele de clasa a VIII-a, le pot ridica de la depozitul de manuale în perioada 26-30.10.2020, între orele 8-16

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144 din 24 august 2020

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Solovăstru

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Proiect „Să vorbim despre bani și bănci”

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială Ogra

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Răstolița

●   21.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   21.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   21.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Burse școlare

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Programul stART - burse private

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Liceul „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144 din 24 august 2020

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2020-2021, limbi moderne

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Chețani

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   20.10.2020    POC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice

●   20.10.2020    POIM publică ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

●   19.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Proiect Școala Siguranței Tedi

●   19.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fântânele

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor grădiniță la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   19.10.2020    Programul cu publicul este închis!

●   14.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la O.U.G. 144 din 24 august 2020

●   14.10.2020    Suspendare activitate cu publicul

●   14.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: curs cadre didactice „Profesor real într-o școală virtuală”

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Petelea

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Hodac

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Deaj

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bichiș

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Oferta de programe a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică 2020-2021

●   13.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect #Integritate 2020

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu Mureș

●   12.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: concurs „Prietenii apelor”

●   12.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Inspecții speciale Gradul I

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de paznic - 1 normă la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Stânceni

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   09.10.2020    Curs postuniversitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

●   09.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - invitație participare proiect „Cronica învățământului mureșean”

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Bokskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Lunca

●   09.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - privind utilizarea modelelor de „Condică de prezeță”/„Fișă de prezență” destinate consemnării prezenței cadrelor didactice

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar - perioadă nedeterminată - 1 normă la Liceul Silvic Gurghiu

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,50 post secretar-personal didactic auxiliar, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Cozma

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: FLIP - școala de bani pe roți

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - conversie profesională

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2020-2021

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Adămuș

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Siguranța Școlară!

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: proiect european „Ora de Net”

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: proiecte de prevenire a consumului de droguri

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - zona Sighișoara - Consfătuiri

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Program de formare adresat profesorilor de istorie și discipline socio-umane din învățământul liceal și gimnazial

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   07.10.2020    UN AN ȘCOLAR ALTFEL - Repere și reflecții

●   07.10.2020    Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar - secția maghiară

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Sânger

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Băgaciu

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nadeș

●   07.10.2020    ORDIN Nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022*)

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională Band

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   06.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal - Referitor: pentru unitățile de învățământ care au preluat/vor prelua tablete pentru elevi în cadrul Programului Național „Școala de acasă”

●   06.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor la procedura de organizare a alegerilor pentru funcțiile din cadrul consiliilor școlare ale elevilor

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Acățari

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ogra

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Tăureni

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Apold

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Baza de date a profesorilor de informatică/TIC

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și privat - Completare machete Cost standard și SC0 pentru anul școlar 2020-2021!

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   02.10.2020    Mesajul inspectorului școlar general cu ocazia Zilei Internaționale a Educației

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala „Petre N. Popescu” Vânători

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Baza de date a profesorilor de matematică

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Neaua

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fântânele

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bahnea

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal din județul Mureș - Tablete pentru elevi în cadrul Programului Național „Școala de acasă”

●   01.10.2020    Precizări și graficul activităților de evoluție în cariera didactică prin acordarea gradelor didactice II și I

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației este zi nelucrătoare

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Normele metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Târgu Mureș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Șincai

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscriere CPEECN

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Baza de date profesori de chimie și fizică

●   30.09.2020    ORDIN nr. 5.599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   30.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG144 -verificați adresa de e-mail!

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   30.09.2020    Rezultate selecție metodiști 2020

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - consfătuiri

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Crăiești

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - zona Târgu Mureș - consfătuiri

●   29.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din Aria Curriculară Arte - actualizarea bazei de date a profesorilor de educație muzicală/educație muzicală specializată, arte vizuale/educație plastică și arta actorului

●   29.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - posturile vacante existente!

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - consfătuiri

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Aplicarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020

●   28.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG144-verificați adresa de e-mail!

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - consfătuiri

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - machetă cu referire la informații despre cadrele didactice de limbi moderne

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuiri

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   25.09.2020    Concurs selecție metodiști - 2020

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ, a reprezentanților cercurilor pedagogice, specializările educație muzicală/educație muzicală specializată, arte vizuale/educație plastică și arta actorului - Consfătuiri

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Hai la Olimpiadă

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Hai la Olimpiadă

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri pentru alocarea de fonduri europene nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și profesorilor de limba latină - Consfătuiri

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de religie ortodoxă - Consfătuirile profesofesorilor de religie ortodoxă

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de religie ortodoxă și Greco-catolică - actualizarea bazei de date a profesorilor de Religie ortodoxă și Greco-catolică

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zagăr

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zagăr

●   24.09.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.5!

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cristești

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor spălătorie la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de muncitor bucătărie la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    ORDIN privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020!

●   23.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de educație muzicală, educație plastică și arta actorului - Consfătuiri

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Mátyus István” Chibed

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 + 0,5 post vacant de muncitor de întreținere la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor în bucătărie la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de îngrijitoare și 0,5 post vacant de muncitor spălătorie la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Măgherani

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecția membrilor în Corpul de Profesori Evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

●   22.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Consfătuiri

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - completarea machetei trimisă pe e-mailul unității de învățământ

●   22.09.2020    ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Programul național „Bani de liceu”!

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice limbi moderne - Consfătuire

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2020-2021

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Reactualizare bază de date a profesorilor

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - consfătuirea profesorilor de istorie și discipline socio-umane

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Ridicarea adeverințelor cu calificative

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Târgu Mureș

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul național „Școală de acasă”

●   21.09.2020    LEGE Nr. 203/2020 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

●   21.09.2020    Asociația Sildor organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice titularizabile la Grădinița Cu Program Prelungit "Bambi" Tîrgu Mureș

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe educaționale junior achievement pentru anul școlar 2020-2021

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - programul Erasmus+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - ateliere de scriere pentru acreditarE+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - zilele europene ale cercetării și inovării

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu-Mureș

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   18.09.2020    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru construirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4979/2020

●   18.09.2020    Procedură privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activitățile formale și nonformale

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - organizarea activităților sportive

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - machetă scenarii de funcționare

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar cu clasele P-VIII din județul Mureș - asocierea elevilor la formațiunile de studiu în SIIIR!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   16.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - simulare a situațiilor de urgență desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - încheiere contracte cu unitatea furnizoare de mâncare gătită

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe și unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică din județul Mureș - raportare asociere preșcolari la formațiunea de studiu!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - directori și coordonatori grădinițe 2020-2021

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Activitităților Educative Naționale, Regionale, Județene 2021

●   15.09.2020    Mesaj pentru părinți

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - în perioada 15-22 septembrie 2020 se vor ridica manualele de la depozit între orele 12.00-16.00 (vineri 12.00-14.00), intrarea în curte se face obigatoriu cu mașina și se coboară doar la depozit, pentru ridicarea manualelor școlare (manualele care au fost comandate în luna august)!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar (secția română, maghiară, germană) - documente de informare se găsesc în departamente la secțiunea invățământ preșcolar

●   14.09.2020    ORDIN nr. 4.812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 144 din 24.08.2020, privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabille necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școloar 2020-2021!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul Național „Educația în siguranță”!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente importante în secțiunea „Departamente - Educație fizică și sport”

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - chestionar care stă la baza dezbaterii globale UN75 lansat de Secretarul General al ONU

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane nivel gimnazial - Platforma de sprijin pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

●   14.09.2020    Ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

●   11.09.2020    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/