ANUNȚURI și NOUTĂȚI
 
●   27.01.2021    ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

●   27.01.2021    ORDIN nr 5460 din 31 08 2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

●   27.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Nadeș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog școlar, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, 0,5 normă - Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara - Grădinița cu program normal nr. 4 Dealul Viilor - Sighișoara

●   26.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   25.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: Competiția Premiul Zayed pentru sustenabilitate pentru anul 2022

●   25.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda - GPP Deda

●   25.01.2021    În atenţia, cadrelor didactice înscrise la colocviul pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2021-2023, specializarea: profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi educatoare

●   25.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Școala Gimnazială nr. 7 Târgu Mureș

●   25.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Referitor: Implementarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite

●   22.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, perioadă nedeterminată, normă întreagă - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Reghin

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 132/12.01.2021 - PROIECTUL DE ÎNCADRARE a unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 66/07.01.2021 - menținerea în activitate ca titular în funcția didactică la cerere, în anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 72/07.01.2021 - întregirea normei didactice

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 131/12.01.2021 - completarea normei didactice

●   22.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VI, anul școlar 2021-2022, etapa I

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

●   22.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022

●   21.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - activitatea cu publicul va fi reluată!

●   21.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. monitorizarea și susținerea activității de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul județului Mureș!

●   20.01.2021    HOTĂRÂREA NR. 12 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea listei centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 de la nivelul județului Mureș, aferent etapei II a Strategiei naționale de vaccinare

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Albești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   20.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă rugăm să veniți la depozitul de manuale pentru a ridica afișele cu prevenirea COVID-19 de luni până vineri între orele 8.00-14.00

●   20.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. finanțarea infrastructurii educaționale prin Programul Operațional Regional 2021-2027!

●   20.01.2021    Comunicat de presă - Județul Mureș dă startul etapei de vaccinare

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Albești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   20.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială nr. 7 Târgu Mureș

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-bucătărie, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Pedagog școlar, 1 normă, perioadă nedeterminată - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   19.01.2021    [Consultare publică] Proiectele metodologiilor de organizare a programului „A doua șansă” pentru învățământul primar și învățământul secundar inferior

●   19.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2021

●   19.01.2021    Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   19.01.2021    Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de invățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   19.01.2021    Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

●   19.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar 0,5 normă, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Neaua

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Administrator de patrimoniu, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar cu studii superioare, perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   18.01.2021    ORDIN nr. 3.009 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009

●   18.01.2021    ORDIN nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   18.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Cerc pedagogic, nivel liceal - zona Reghin

●   18.01.2021    Comunicat de presă - 18 ianuarie 2021

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Tehnologic Târnăveni

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Școala Gimnazială Hodac

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   18.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   15.01.2021    Invitație adresată unităților de învățământ liceal de a participa la competiția Premiul Zayed pentru sustenabilitate pentru anul 2022

●   15.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 - Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coaliția Educație pentru climă

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - program educație financiară

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar S, perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic Târnăveni

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.01.2021    Maraton de spectacole lectură de Ziua Culturii Naționale La Teatrul Național Târgu-Mureș

●   14.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de Secretar Șef, normă întreagă pe perioadă nedeterminată - Liceul Tehnologic „Electromureș” din Târgu Mureș

●   14.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ completare art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011

●   13.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română, nivel gimnazial - Cerc pedagogic zona Sighișoara

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat,1 normă, pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

●   13.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată și unitariană - Cerc pedagogic

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor,1/2 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Deaj

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, 0,25 normă/post, de îngrijitor la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni - Școala Primară Cerghizel și Școala Primară Șăușa - Perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 0,50 normă, studii superioare, perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0,25 normă, studii superioare, perioadă nedeterminată

●   13.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Grădinița cu Program Prelungit Manpel

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel liceal - Cerc pedagogic

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Proiectul de încadrare a unității de unității de învățământ cu personal didactic de predare, pentru anul școlar 2021-2022

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Completarea normei didactice în anul școlar 2021-2022

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Ședințe de lucru privind mobilitatea personalului didactic

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul „Vreau să fiu antreprenor”

●   12.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   12.01.2021    ZIUA CULTURII NAȚIONALE

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de îngrijitor la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   12.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bahnea

●   12.01.2021    Comunicat de presă - Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul semestrului I

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ref.: Concursul Online de Lingvistică pentru elevii claselor V-XII (COL 2021)

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitor la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Consemnare condică de prezență și fișă de prezență

●   11.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel preșcolar - Fișă de avizare a programei pentru opțional/CDȘ

●   11.01.2021    Anunț concurs de titularizare posturi didactice la Școala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară” Reghin și Școala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară” Sighișoara

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post de îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   11.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   08.01.2021    Rezultatele selecției pentru corpul național de experți seria a 17-a

●   07.01.2021    Anunț pentru ocuparea a 0,5 post de medic de specialitate cu competențe de medicină sportivă

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Întregirea normei didactice

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Actualizare decizii titulari

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la 1 septembrie 2021; reîncadrare în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   07.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: pensionari 2021

●   06.01.2021    Către toate unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   06.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Acățari

●   06.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   06.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Ridicare decizii eliberare/numire directori/directori adjuncți

●   05.01.2021    Comunicat de presă - 05 ianuarie 2021

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   05.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: ARACIP

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin

●   05.01.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   04.01.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - diferențe între planul de școlarizare și evoluția demografică!

●   30.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

●   29.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de socio-umane - Concurs național

●   29.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   21.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

●   18.12.2020    ORDIN privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 17-a

●   18.12.2020    ORDIN pentru modificarea și completarea Anexei la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

●   18.12.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.7!

●   17.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

●   17.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ din cadrul programului „Internet în școala ta” - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   17.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: calendar avizare programe CDȘ

●   16.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Reghin

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   16.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   15.12.2020    REAMINTIRE! În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunere proiect plan de școlarizare!

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Târgu Mureș

●   15.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   15.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba engleză - zona Târgu Mureș

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel gimnazial - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Sighișoara

●   15.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - nivel liceal - Ref. cerc pedagogic limba și literatura română - zona Târgu Mureș

●   14.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice - secția maghiară

●   14.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Petelea

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic limba engleză - zona Iernut-Luduș-Sărmașu

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   11.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Suseni

●   11.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a autorităților administrației publice locale - proiectele de hotărâre privind organizarea rețelei școlare

●   10.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Tg.Mureș

●   10.12.2020    Ordine programe titularizare și definitivat 2020-2021

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   10.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES)

●   10.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională Band

●   10.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Târgu Mureș

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Târnăveni

●   10.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic "Traian Vuia" Târgu Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Fogarasi Sámuel" Gănești

●   09.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Ion Dacian" Saschiz

●   08.12.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la grad II 2022 și grad I 2021-2023 și repartiția metodiștilor

●   08.12.2020    Sondaj privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul școlar 2021-2022

●   08.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Reghin

●   08.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Sovata-Miecurea Niraj-Sângeorgiu de Pădure

●   08.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   08.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Kemény János" Brâncovenești

●   08.12.2020    ORDIN pentru modificarea Ordinului nr. 5972/2020 privind suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar

●   08.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală și educație plastică - Apel de selecție experți RED

●   07.12.2020    În atenția profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Cerc pedagogic - zona Tg. Mureș

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Dănilă Stupar" Rușii Munți

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Traian" Târnăveni

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Breaza

●   07.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician 1 norma - Școala Gimnazială "Victor Jinga" Sighișoara

●   07.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: Programul de formare al Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" Târgu Mureș

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiect Global takes Action

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   04.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare Săptămâna Educației Globale

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Kádár Márton" Pănet

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Adămuș

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr.4 Apalina - Reghin

●   04.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială "Romulus Guga" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Târgu Mureș

●   03.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de Secretar Șef la Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Târgu Mureș

●   02.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Ref.: Derularea proiectelor ERASMUS+ în perioada stării de alertă

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144/2020

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Luduș

●   02.12.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   02.12.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   02.12.2020    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2020-2021

●   01.12.2020    La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!

●   26.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de portar normă întreagă la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   26.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   26.11.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ - sesiunea 2021!

●   26.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   25.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   24.11.2020    Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022!

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar 0,5 normă la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic 1 normă la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   24.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 1 normă la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - cerc pedagigic limba franceză - zona Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Reghin

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Sighișoara

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică/arte vizuale - Referitor la: cerc pedagogic educație plastică/Arte vizuale - zona Târgu Mureș

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arta actorului - Referitor la: cerc pedagogic interdisciplinar, cu participarea profesorilor de arta actorului și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - zona Târgu Mureș

●   23.11.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.6!

●   23.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație elevi cetățeni străini

●   20.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   20.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Târgu Mureș - rural

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Reghin

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - cerc pedagogic - Târgu Mureș - gimnaziu

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ!

●   19.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile de învățământ care nu au ridicat încă manualele de clasa a VIII-a, le pot ridica de la depozitul de manuale în perioada 23.11-04.12.2020, între orele 8-16

●   19.11.2020    Repartizarea metodiștilor pentru inspecțiile curente 1 în anul școlar 2020-2021

●   17.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de paznic 0,50 normă la Școala Profesională Band

●   17.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor școală 0,25 normă la Școala Primară Valea Rece

●   17.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba Engleză nivel liceal - cerc pedagogic Limba Engleză

●   17.11.2020    Comunicat de presă - Ziua Internațională a Elevului și Studentului

●   17.11.2020    Repartizarea profesorilor metodiști în vederea efectuării inspecțiilor de specialitate pentru examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021

●   16.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a

●   16.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   16.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   13.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu 0,5 normă la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   13.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Ediția a IX-a a proiectului „Ziua armatei române”

●   13.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație muzicală - Planificarea cercurilor pedagogice zonale

●   12.11.2020    ORDIN privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

●   10.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș

●   10.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   10.11.2020    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   10.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesarul formularelor de studii pentru absolvenții învățământului preuniversitar promoția 2021

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: concurs: „Meseria mea-Brățară de aur!”

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locuri speciale pentru rromi și a elevilor cu cerințe educaționale speciale!

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref: copii cu părinți plecați în străinătate

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator financiar normă întreagă la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   09.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - cerc pedagogic județean pentru prezentarea platformei online de educație muzicală „Solfy”

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor 1/2 normă la Școala Gimnazială Zagăr

●   09.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor normă întreagă la Școala Gimnazială Zagăr

●   06.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de intervenție la nivelul unităților de învățământ din județul Mureș!

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor calificat (de întreținere) la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Matyus Istvan” Chibed

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de secretar normă întreagă la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de administrator patrimoniu normă întreagă la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   06.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 1 normă la Școala Primară Cipău

●   05.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - acord de parteneriat

●   05.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de informatician 1 normă la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” din Târgu Mureș

●   05.11.2020    Lista cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de Definitivare

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de muncitor spălătorie la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Reghin

●   04.11.2020    ORDIN privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

●   04.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați adresa de e-mail a școlilor - completare machetă!

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitor 0,5 normă la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare normă întreagă la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   04.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de îngrijitoare la Grădinița cu Program Normal Berghia

●   03.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - actualizare date SIIIR!

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de paznic - normă întreagă la Liceul Tehnologic Electromureș

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi de îngrijitor - normă întreagă la Liceul Tehnologic Electromureș

●   03.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de secretar șef la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   03.11.2020    Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română, semestrul I

●   03.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de administrator financiar, 1 post, studii superioare, format din 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr.5 Reghin + 0,50 normă la Grădinița cu P.P.Nr.4 Reghin

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română bacalaureat 2021!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română Evaluare Națională VIII 2021 (școli/secții cu predare în limba maghiară)!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - model subiect limba și literatura română Evaluare Națională VIII 2021 (școli/secții cu predare în limba română)!

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.11.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghidul Solicitantului pentru finanțarea tabletelor și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice!

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Beica de Jos

●   02.11.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   30.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Petre Popescu” Vânători

●   30.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar - Graficul concursurilor și festivalurilor activităților educative județene

●   30.10.2020    Înscriere la gradele didactice II și I

●   28.10.2020    Procedură operațională privind modul de aplicare a Programului Național Școală de Acasă

●   28.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Situație elevi care au abandonat studiile pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Silvic Gurghiu

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Iernut

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   28.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. la: Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, unitatea structură Școala Gimnazială Pădureni

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   27.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar/primar/gimnazial - Ref.: OUG nr. 133/2020

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Recomandări privind organizarea activității didactice online în condiții de securitate

●   27.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Băla

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   26.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   23.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română (gimnaziu - școli/secții cu predare in limba maghiară) - Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020

●   23.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind echivalarea studiilor

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 + 0,25 + 0,25 post vacant de îngrijitor școală la Școala Profesională Band

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyés Lajos” Sovata

●   23.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Deák Farkas” Miercurea Nirajului

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Cerc pedagogic

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Unitățile de învățământ care nu au ridicat încă manualele de clasa a VIII-a, le pot ridica de la depozitul de manuale în perioada 26-30.10.2020, între orele 8-16

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144 din 24 august 2020

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Vocațional de Artă Târgu Mureș

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Solovăstru

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   22.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Proiect „Să vorbim despre bani și bănci”

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor la Școala Gimnazială Ogra

●   22.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor la Școala Gimnazială Răstolița

●   21.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator financiar la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   21.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   21.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Burse școlare

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Programul stART - burse private

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de secretar la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 0,5 post vacant de secretar la Liceul „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: OUG 144 din 24 august 2020

●   20.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2020-2021, limbi moderne

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Chețani

●   20.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   20.10.2020    POC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice

●   20.10.2020    POIM publică ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

●   19.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ref.: Proiect Școala Siguranței Tedi

●   19.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fântânele

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post vacant de îngrijitor grădiniță la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   19.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   19.10.2020    Programul cu publicul este închis!

●   14.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la O.U.G. 144 din 24 august 2020

●   14.10.2020    Suspendare activitate cu publicul

●   14.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: curs cadre didactice „Profesor real într-o școală virtuală”

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Petelea

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Hodac

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Deaj

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bichiș

●   14.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   13.10.2020    Oferta de programe a Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică 2020-2021

●   13.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect #Integritate 2020

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic Electromureș Târgu Mureș

●   12.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: concurs „Prietenii apelor”

●   12.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Inspecții speciale Gradul I

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de paznic - 1 normă la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Stânceni

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   12.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   09.10.2020    Curs postuniversitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”

●   09.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - invitație participare proiect „Cronica învățământului mureșean”

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Bokskai Istvan” Miercurea Nirajului

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Lunca

●   09.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - privind utilizarea modelelor de „Condică de prezeță”/„Fișă de prezență” destinate consemnării prezenței cadrelor didactice

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar - perioadă nedeterminată - 1 normă la Liceul Silvic Gurghiu

●   09.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,50 post secretar-personal didactic auxiliar, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Cozma

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: FLIP - școala de bani pe roți

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - conversie profesională

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   08.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2020-2021

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Adămuș

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cozma

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   08.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Petres Kálmán” Sâmbriaș

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Siguranța Școlară!

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: proiect european „Ora de Net”

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: proiecte de prevenire a consumului de droguri

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - zona Sighișoara - Consfătuiri

●   07.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Program de formare adresat profesorilor de istorie și discipline socio-umane din învățământul liceal și gimnazial

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   07.10.2020    UN AN ȘCOLAR ALTFEL - Repere și reflecții

●   07.10.2020    Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar - secția maghiară

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Sânger

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Băgaciu

●   07.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nadeș

●   07.10.2020    ORDIN Nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022*)

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Profesională Band

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   06.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal - Referitor: pentru unitățile de învățământ care au preluat/vor prelua tablete pentru elevi în cadrul Programului Național „Școala de acasă”

●   06.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor la procedura de organizare a alegerilor pentru funcțiile din cadrul consiliilor școlare ale elevilor

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Acățari

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Ogra

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Tăureni

●   06.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Apold

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Baza de date a profesorilor de informatică/TIC

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și privat - Completare machete Cost standard și SC0 pentru anul școlar 2020-2021!

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   02.10.2020    Mesajul inspectorului școlar general cu ocazia Zilei Internaționale a Educației

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Török János” Bălăușeri

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata

●   02.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala „Petre N. Popescu” Vânători

●   02.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Baza de date a profesorilor de matematică

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Neaua

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Fântânele

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Bahnea

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal din județul Mureș - Tablete pentru elevi în cadrul Programului Național „Școala de acasă”

●   01.10.2020    Precizări și graficul activităților de evoluție în cariera didactică prin acordarea gradelor didactice II și I

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației este zi nelucrătoare

●   01.10.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Normele metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Târgu Mureș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   01.10.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Șincai

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscriere CPEECN

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Baza de date profesori de chimie și fizică

●   30.09.2020    ORDIN nr. 5.599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   30.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG144 -verificați adresa de e-mail!

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu manualele școlare - Ref. Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, anul școlar 2020-2021 - deschidere aplicație SNMS

●   30.09.2020    Rezultate selecție metodiști 2020

●   30.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - consfătuiri

●   30.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Crăiești

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de fizică și chimie - zona Târgu Mureș - consfătuiri

●   29.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din Aria Curriculară Arte - actualizarea bazei de date a profesorilor de educație muzicală/educație muzicală specializată, arte vizuale/educație plastică și arta actorului

●   29.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - posturile vacante existente!

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - consfătuiri

●   29.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Aplicarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 septembrie 2020

●   28.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - OUG144-verificați adresa de e-mail!

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - consfătuiri

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - machetă cu referire la informații despre cadrele didactice de limbi moderne

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - consfătuiri

●   25.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc să susțină examenul național de definitivare în învățământ, în sesiunea 2021!

●   25.09.2020    Concurs selecție metodiști - 2020

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ, a reprezentanților cercurilor pedagogice, specializările educație muzicală/educație muzicală specializată, arte vizuale/educație plastică și arta actorului - Consfătuiri

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Hai la Olimpiadă

●   25.09.2020    REVENIRE În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Hai la Olimpiadă

●   24.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri pentru alocarea de fonduri europene nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și profesorilor de limba latină - Consfătuiri

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de religie ortodoxă - Consfătuirile profesofesorilor de religie ortodoxă

●   24.03.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de religie ortodoxă și Greco-catolică - actualizarea bazei de date a profesorilor de Religie ortodoxă și Greco-catolică

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zagăr

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Zagăr

●   24.09.2020    Lansare EduSAL versiunea 2.31.5!

●   24.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Cristești

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor spălătorie la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de muncitor bucătărie la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor la Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș

●   23.09.2020    ORDIN privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020!

●   23.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de educație muzicală, educație plastică și arta actorului - Consfătuiri

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor școală la Școala Gimnazială „Mátyus István” Chibed

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 + 0,5 post vacant de muncitor de întreținere la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor în bucătărie la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post vacant de îngrijitoare și 0,5 post vacant de muncitor spălătorie la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de administrator patrimoniu la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   23.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială Măgherani

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecția membrilor în Corpul de Profesori Evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

●   22.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Consfătuiri

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădinițe - completarea machetei trimisă pe e-mailul unității de învățământ

●   22.09.2020    ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

●   22.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Programul național „Bani de liceu”!

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice limbi moderne - Consfătuire

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2020-2021

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Reactualizare bază de date a profesorilor

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - consfătuirea profesorilor de istorie și discipline socio-umane

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a directorilor adjuncți - Ridicarea adeverințelor cu calificative

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de informatician la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

●   21.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Târgu Mureș

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Consfătuiri

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel preșcolar

●   21.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul național „Școală de acasă”

●   21.09.2020    LEGE Nr. 203/2020 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

●   21.09.2020    Asociația Sildor organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice titularizabile la Grădinița Cu Program Prelungit "Bambi" Tîrgu Mureș

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe educaționale junior achievement pentru anul școlar 2020-2021

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - programul Erasmus+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - ateliere de scriere pentru acreditarE+

●   18.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - zilele europene ale cercetării și inovării

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc” Târgu-Mureș

●   18.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   18.09.2020    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei pentru construirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4979/2020

●   18.09.2020    Procedură privind selecția profesorilor metodiști pe specialități pentru activitățile formale și nonformale

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - organizarea activităților sportive

●   17.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - machetă scenarii de funcționare

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar cu clasele P-VIII din județul Mureș - asocierea elevilor la formațiunile de studiu în SIIIR!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   16.09.2020    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2020-2021 la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - simulare a situațiilor de urgență desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități desfășurate pe parcursul semestrului II al anului școlar 2019-2020

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - încheiere contracte cu unitatea furnizoare de mâncare gătită

●   16.09.2020    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură grădinițe și unități de învățământ preșcolar cu personalitate juridică din județul Mureș - raportare asociere preșcolari la formațiunea de studiu!

●   16.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - directori și coordonatori grădinițe 2020-2021

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Activitităților Educative Naționale, Regionale, Județene 2021

●   15.09.2020    Mesaj pentru părinți

●   15.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - în perioada 15-22 septembrie 2020 se vor ridica manualele de la depozit între orele 12.00-16.00 (vineri 12.00-14.00), intrarea în curte se face obigatoriu cu mașina și se coboară doar la depozit, pentru ridicarea manualelor școlare (manualele care au fost comandate în luna august)!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar (secția română, maghiară, germană) - documente de informare se găsesc în departamente la secțiunea invățământ preșcolar

●   14.09.2020    ORDIN nr. 4.812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 144 din 24.08.2020, privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabille necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școloar 2020-2021!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul Național „Educația în siguranță”!

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Documente importante în secțiunea „Departamente - Educație fizică și sport”

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ - chestionar care stă la baza dezbaterii globale UN75 lansat de Secretarul General al ONU

●   14.09.2020    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane nivel gimnazial - Platforma de sprijin pentru profesorii de educație pentru cetățenie democratică în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

●   14.09.2020    ORDIN nr. 1.375 din 9 septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

●   14.09.2020    Ordin pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

●   11.09.2020    Mesajul Inspectorului Școlar General la început de an școlar

Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/reader/