ANUNȚURI și NOUTĂȚI
 
●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - burse școlare

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2023

●   08.06.2023    Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2023-2024

●   08.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Consiliere psihopedagogică

●   08.06.2023    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen și Centrele Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2023!

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - învățământ primar secția română

●   07.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Regional Interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor banatului montan” - etapa regională

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educator puericultor/educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția română

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția maghiară și germană

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie ortodoxă

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație fizică și sport

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație muzicală/educație muzicală specializată

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Învătământ primar, secția maghiară

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Istorie și socio-umane

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limbi moderne

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Biologie-Geografie

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie reformată

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limba și literatura maghiară

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - fizică

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - chimie

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Matematică

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Discipline tehnice

●   07.06.2023    Informare de presă - Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 - 2024

●   07.06.2023    Informare de presă - proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   07.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - program de conversie profesională „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”

●   07.06.2023    Notă privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   06.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Limba și Literatura Română!

●   06.06.2023    Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

●   06.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   06.06.2023    Informare de presă - Ministerul Educației a centralizat constant informații statistice privind personalul din învățământul preuniversitar care a participat la protestul declanșat în data de 22 mai 2023.

●   06.06.2023    Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

●   31.05.2023    ORDIN al ministrului educației privind aprobarea Metodologie-cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare!

●   31.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.9 - corecții pe OUG168!

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Școala Încrederii

●   31.05.2023    MONITORUL OFICIAL - Ordin al ministrului educației pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - prelungirea înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023

●   31.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.9!

●   29.05.2023    Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională și de Ministerul Educației invită liceeni cu cetățenie română să participe în programul „FLEX 2024-2025”

●   29.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   29.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiția națională „Școala altfel”

●   26.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională

●   26.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Instituțiile/organizațiile din județul Mureș care organizează/desfășoară activități educaționale pentru copii refugiați ecraineni

●   25.05.2023    În atenția președinților centrelor de examen din județul Mureș care au desfășurat probe de aptitudini, respectiv de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă - Comunicarea și transmiterea rezultatelor elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a la probele de aptitudini, de limbă modernă sau maternă

●   24.05.2023    PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   24.05.2023    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ liceal

●   23.05.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național de Titularizare 2023 - Lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare sesiunea 2023

●   23.05.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național de Titularizare 2023 - Planificarea inspecțiilor/probelor practice/probelor orale - Graficul de desfășurare a inspecțiilor la clasă poate suferi modificări în funcție de evoluția grevei din sistemul de învățământ!

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri privind componența comisiilor din centrele de examen EVNAT 2023

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) - 2023!

●   23.05.2023    Centrele de concurs titularizare 2023 cu disciplinele arondate pe centre

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dispoziții legale aplicabile privind greva

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2023!

●   19.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Definitivat grade didactice!

●   19.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic de Limba și literatura maghiară, zona Sovata, nivel gimnazial

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concurs Regional cu participare națională „MATE+”, etapa regională

●   17.05.2023    Deciziile de prelungire a contractului de muncă, conform art. 63 (media peste 7 și definitivat) se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș personal pe baza actului de identitate, în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00)!

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ care organizează Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a - Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a - ora de începere a probelor

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic de Limba și literatura maghiară, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Simpozionul și Concursul Național „Istoria de lângă noi”, ediția a III-a, înscris în Calendarul Activităților Educative 2023

●   17.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   17.05.2023    PRECIZĂRI privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și provele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   17.05.2023    NOTĂ privind organizarea concursurilor la nivelul sistemului de învățământ

●   17.05.2023    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenlor de absolvire/certficare a calificării profesionale pentru învățământul prefesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2023

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări candidaților de etnie rromă în format letric!

●   16.05.2023    Distribuire acte studii 2023!

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Simpozionul și concursul național „Europa în școală”, ediția a VIII-a, înscris în Calendarul Activităților Educative 2023

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sovata

●   16.05.2023    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Târgu Mureș

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Săptămâna prevenirii criminalității”

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Educație rutieră - Educație pentru viață” - etapa județeană

●   12.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - înscrierea elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a pentru probele de aptitudini, de limbă modernă sau maternă!

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Sighișoara

●   12.05.2023    Procedură Operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024

●   12.05.2023    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Șefi de promoție - clasele a XII-a, a XIII-a

●   12.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Reghin - educație fizică și sport/antrenori

●   12.05.2023    NOTĂ cu privire la perioadele de desfășurare a examelor de corigență în anul școlar 2022-2023

●   11.05.2023    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2023 aprobate în C.A. din data de 11.05.2023

●   11.05.2023    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit: personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic de predare Sesiunea 2023

●   11.05.2023    PROCEDURA DE SISTEM privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic auxiliar pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2023

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator de patrimoniu

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar_contabil

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_bibliotecar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_consilier_referent

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_mediator scolar_pedagog

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculara Arte

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practica

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu egalitatea de șanse - Ziua Națională a Egalității între femei și bărbați

●   11.05.2023    ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul școlar 2023!

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuirea broșurilor de admitere pentru elevii clasei a VIII-a!

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - elevi cu cetățenie germană

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - atletism, nivel primar

●   11.05.2023    Elevii calificați la concursul județean interdisciplinar „Kurutty” pentru clasele I-IV, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   10.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluarea tichetelor sociale de către unități de învățământ!

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Geografie

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Economia comerțului, turismului și serviciilor

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul postuniversitar - Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Psihologie

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru programul postuniversitar - Export dezvoltare durabilă

●   10.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Concursului de chimie „Raluca Rîpan”

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bursa generală a locurilor de muncă din data de 12.05.2023

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică, limba română și a profesorilor pentru învățământ primar care predau în clasa a IV-a - Concursul Județean de matematică și limba română „Poezia minții” ediția a III-a -13 mai 2023

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară anul școlar 2022-2023 modulul 5

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuirea actelor de studii!

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Mureș, mediul rural - educație fizică și sport

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - eliberarea anexelor fișelor de înscriere elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Național de Geografie „Terra-mica olimpiadă de geografie”

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele I, secția română - Concursul școlar județean de recitări „Fascinația copilăriei - Din lumea celor care nu cuvântă” ediția a XVI-a

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Deciziile de pretransfer consimțit se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00)!

●   08.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   08.05.2023    Echipajele participante și elevii participanți la etapa județeană a festivalului tradițiilor, dansurilor populare „Kincseink/Tradiții, comori populare” pentru elevii din învățământul primar, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

●   05.05.2023    Lista posturilor vacante-rezervate la data de 05.05.2023

●   05.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - etapa județeană a Concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls perpetuum”

●   05.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   05.05.2023    Fișă de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2023 - titularizare!

●   04.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Concurs județean de orientare turistică și sportivă „Scaunul Domnului”

●   04.05.2023    Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2023

●   04.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Rezultatele Concursului școlar județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!”

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - concurs școlar

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și coordonatorilor SNAC - concursurile naționale SNAC

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul național de titularizare - sesiunea 2023 - Înscrierea candidaților!

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - donații calculatoare

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a!

●   03.05.2023    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare - 2023 - etapa I!

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Concurs județean de literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte” - ediția a III-a, 27 mai 2023

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - profil servicii - Concurs Județean „Preparate tradiționale ardelenești”, ediția I

●   03.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   03.05.2023    ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - regulament concurs regional interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor Banatului montan” ediția a XIII-a din 26 mai 2023

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023 (EN-II-IV-VI 2023)

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - desfășurarea etapei județene a Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrierea în învățământul primar/clasa pregătitoare

●   02.05.2023    Rezultatele concursului național „Regemondo/Keprege” pentru elevii claselor a III-a, a IV-a, an școlar 2022-2023

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică nivel gimnazial și liceal - cerc pedagogic zona Reghin

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.8!

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Șefi de promoție - clasele a XII-a, a XIII-a

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - festivitatea de absolvire a claselor a XII-a, a XIII-a

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizarea bazei de date a elevilor de clasa a VIII-a în SIIIR

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs „Orașul Verde al Viitorului”

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei „Științe pentru Juniori” 2023

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de astronomie și astrofizică 2023

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori și directori adjuncți!

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de verificare de limba modernă sau/și maternă pentru admiterea în învățământul liceal

●   27.04.2023    Clarificări privind completarea Certificatelor de calificare profesională nivel 3, 4 și 5 a Cadrului național al calificărilor (CNC)

●   27.04.2023    Manual de administrare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023 (EN-II-IV-VI 2023)!

●   27.04.2023    ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluării naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023!

●   27.04.2023    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a!

●   27.04.2023    Rezultatele concursului județean de matematică „KOBAK” pentru clasa a IV-a an școlar 2022-2023

●   27.04.2023    Elevii calificați la etapa națională Concursului Keprege pentru clasele a IV-a, anul școlar 2022-2023

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

●   26.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   26.04.2023    Codul de conduită al personalului din Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   26.04.2023    Codul de etică al personalului din Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   26.04.2023    Codul deontologic pentru cadrele didactice

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul Internațional al Copiilor Europei „Joy of Europe”

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic - Matematică, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune e cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Atestat competențe lingvistice - Limbi Moderne

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” - etapa județeană

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cursuri de pregătire metodică și de specialitate - Gradul didactic II

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Reghin

●   24.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - Participarea la cursurile de formare online a utilizatorilor SIIIR și MATE

●   24.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs Județean „Vlăsiile” ediția a XIV-a

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Sovata

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah pentru juniorii cu deficiențe de vedere

●   21.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare probe de aptitudini/probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

●   21.04.2023    [Revenire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Școli fără bullying”

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic disciplina geografie, zona Luduș

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației - repartizarea elevilor

●   20.04.2023    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2023

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Implementarea și utilizarea catalogului electronic în școlile pilot din județul Mureș

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul jocurilor de mișcare pentru elevii din învățământul primar, secția maghiară

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Începând de luni 24.04.2023, se pot ridica deciziile pentru încadrarea pe viabilitatea postului, de la secretariatul ISJ Mureș, în timpul programului cu publicul (luni-joi 12:00-16:00, vineri 11:00-13:00)!

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „”Suntem Mulți”

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor pentru învățământ primar și a celor care predau disciplina matematică la clasele din învățământul gimnazial - Premierea elevilor participanți la Concursul internațional de matematică „LuminaMath” 2022, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național „Memoria Holocaustului” 2023, etapa județeană

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național de referate și comunicări pentru elevii din clasele liceale - istorie, etapa județeană 2023

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și educație socială/civică - Concursul național „Democrație și toleranță”, etapa județeană 2023

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC gimnaziu - Invitație de participare la Olimpiada Digitală de Scratch Animation-Sript pentru copii

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Luduș

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Concursului de chimie „Petru Poni”

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2023-2024

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședință publică pretransfer consimțit între unitățile de învățământ!

●   19.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   12.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Transdisciplinar „Örökségünk őrei Protectorii patrimoniului” pentru clasele V-XII etapa regională

●   11.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar, secția română - Concursul școlar județean „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil”, secțiunea Culorile Sărbătorilor Pascale cu implicarea preșcolarilor și elevilor din ciclul primar

●   11.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   11.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Fișe de admitere (format Word)

●   10.04.2023    ANUNȚ - Deciziile privind transferarea ca urmare a completării normei didactice, la cerere, pe perioadă determinată/nedeterminată în altă unitate de învățământ și a deciziilor privind restrângerea de activitate, începând cu anul școlar 2023-2024, se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00)!

●   10.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - utilizarea trotinetelor electrice

●   10.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   10.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs regional „SPIRITUALITATEA LOCALĂ”

●   07.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - concursul județean „Treasure Hunt”

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Concursurile Naționale 3DUTECH de 3D design & printing

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Kit-uri STEM și activități moderne de robotică în unitățile de învățământ

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional de stat

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Concursul de robotică NEXTLAB.TECH

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ de nivel liceal și a profesorilor de informatică/TIC liceu - înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației

●   06.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ de nivel liceal și a profesorilor diriginți ai claselor a IX-a - invitație la conferința-dezbatere, „Drogul, calea spre infern”

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și a soluționării cererilor de amânare a înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind bursele și premiile „Henri Coandă”

●   05.04.2023    Rezultatele la probele orale pentru etapa de pretransfer consimțit 2023

●   05.04.2023    Rezultatele la inspecțiile la clasă/probe practice pentru etapa de pretransfer consimțit 2023

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori rețea școlară județul Mureș - actualizată!

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tabără de vară la Roma organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Asociația Villaggio Romeno-APS

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele II, secția română - Concursul școlar județean „Festivalul jocurilor muzicale și de mișcare” - ediția a XVI-a

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele I, secția română - Concursul școlar județean de recitări „Fascinația copilăriei - Din lumea celor care nu cuvântă” - ediția a XVI-a

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind instrucțiuni pentru reglare impozit HJ și sume negative la inflație OUG48

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stabilirea Centrelor de examen și a Centrelor Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2023

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal tehnologic, profil servicii - Concursul de cultură și educație financiar-contabilă

●   04.04.2023    Rezultatele concursului județean „Regemondo/Keprege” de reprezentare a legendelor populare pentru elevii claselor a IV-a, an școlar 2022-2023

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Workshop-ul regional privind educația în Anti-Doping

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean „Limba română este patria mea”

●   04.04.2023    Centre de evaluare - nivel de dezvoltare în județul Mureș - precizări pentru părinți

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Festivalul - Concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună” - ediția a V-a

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Școli fără bullying”

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele a III-a și a IV-a, secția română - Concursul școlar județean de matematică „MatematiCOOL” - ediția a II-a, Târgu Mureș - 6 mai 2023

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Ia ATITUDINE”, spune STOP VIOLENȚEI!”

●   31.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrierea copiilor în învățământul primar

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de educație muzicală - Atelier pentru profesorii de educație muzicală

●   30.02.2023    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Aplicarea comportamentelor sigure: Prevenirea și răspunsul la violența în rândul copiilor fără sau în risc de a pierde îngrijirea părintească”

●   30.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.5!

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele a V-a, an școlar 2023-2024

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel primar și gimnazial - Diseminarea manualului Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

●   29.03.2023    Dosare respinse la etape de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2023

●   29.03.2023    Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice și a probelor orale de limbă pentru etapa de pretransfer consimțit

●   29.03.2023    Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2023-2024

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul Județean Matema-TIC „Otilia Stan”, ediția a VI-a - 22 aprilie 2023

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ coordonatoare ale bazelor de practică pedagogică - BPP - Site „Profesionalizarea carierei didactice”

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Sighișoara

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative cofinanțate 2023

●   28.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   28.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

●   27.03.2023    Anunț - Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VII-a 2023

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic, zona Luduș - nivel gimnazial

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălceascu” Târgu Mureș

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Iulia Grama” Chiheru de Jos

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campionatul Reciclării 2023

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea de facilități privind transportul intern al elevilor ucraineni

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - etape zonale interjudețene ale ONSȘ organizate de județul Brașov

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română nivel gimnazial - Olimpiada Națională pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (clasele V-VIII)

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - vizualizare lucrare proprie olimpiada județeană

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice implicate în pregătirea tinerilor soliști - Festivalul concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești „Flori de Mai”

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor de educație fizică și sport - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv intitulat „Un condei numit Fair-Play”

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Fotbal pe teren redus fete și băieți - ONSȘ Cupa Tymbark și ONSȘ Cupa ISF, echipe la faza zonală

●   24.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   24.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   23.03.2023    Lista posturilor vacante/rezervate la data de 23.03.2023!

●   23.03.2023    Informare - Concursul Național „Istoria și Tradițiile Rromilor” - etapa județeană 2023

●   23.03.2023    Comunicat de presă - Olimpiada Națională de Informatică pentru Gimnaziu 2023

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană modernă - desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Raport simulare evaluare națională

●   23.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Rezultate etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică - liceu și gimnaziu

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - Concurs Județean „Florence Nightingale” - învățământ postliceal

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori ai elevilor înscriși la concursul „Știu și Aplic”, etapa județeană - Concursul Național „Știu și Aplic - Securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii” -etapa județeană

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Száll a mese szájról szájra, száll a nóta ágról-ágra!” - concurs de povestire și interpretare a cântecelor populare pentru preșcolari cu vârsta de 4/5-6 ani -secția maghiară, ediția a III-a ETAPA JUDEȚEANĂ Anul școlar 2022-2023

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național „Made for Europe” 2023

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic, zona Sighișoara - nivel liceal

●   22.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.4!

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie, fizică și geografie - Invitație la seminar în cadrul proiectului Erasmus+ „Natural Entrepreneurs”

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Concursul Județean de Limba Engleză „English Challenge”

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala elevului

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Marșul pentru viață

●   21.03.2023    ORDIN nr. 3.704/17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   21.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șincai

●   21.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare diplome de bacalaureat

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Petru Maior”, ediția a III-a - 1 aprilie 2023

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la „Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor 'Mihail Cantacuzino' și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic de sistemele de sănătate și de învățământ”

●   20.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   17.03.2023    ORDIN nr. 3811 din 10.03.2023 pentru aprobarea implementării proiectului privind organizarea și derularea programului de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arte plastice - Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL, etapa județeană

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană - Concursul Județean de limba germană „WörterSchatz”

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concursul național „MATE+”, etapa județeană

●   17.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   17.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de muzică „Giovanni in Crescendo-2023”

●   17.03.2023    Calendar - Simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2022-2023

●   16.03.2023    ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursului gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - rezultatele Concursului de ortografie în limba maghiară „Furkesz”, pentru clasele II-IV

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Informatică - repartizarea elevilor

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - desfășurarea Concursului Național de Geografie „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie”

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - învățământ profesional - Concurs județean „Contractul individual de muncă - drepturi și obligații” din cadrul proiectului educativ „Tranziția de la școală la locul de muncă”, ediția a II-a

●   15.03.2023    Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate complete și incomplete pentru anul școlar 2023-2024 (15.03.2023)

●   15.03.2023    ORDIN privind structura anului școlar 2023-2024

●   15.03.2023    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Ó, ha cinke volnék”- concurs de recitare și interpretare cântece pentru copii (5-6 ani) - secția maghiară, ediția a III-a, etapa județeana Anul școlar 2022-2023

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a preoților profesori de Religie cultele reformat și unitarian - Olimpiada Națională de Religie, cultele reformat și unitarian

●   15.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura germană maternă - Olimpiada județeană de limba și literatura germană maternă

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, anul școlar 2022-2023

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa județeană a competiției școlare Business Plan, prevăzută în Lista concursurilor școlare, aprobată în anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic - Limba și Literatura Română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic disciplina geografie, zona Luduș

●   14.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Casa Veselă” Corunca

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Festivalul „Kincseink/Tradiții, comori populare”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea programului „Școală după școală”

●   14.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fântânele

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Festivalul Județean al Francofoniei

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Concursul Județean de cântec francofon „Chants, sons sur scène”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Etapa județeană a concursului interdisciplinar pe bază de portofolii „Cultură și civilizație în România”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Concursul național „Călători prin istorie”, etapa județeană - 23 martie 2023

●   13.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Regemondo/Lumea legendelor” pentru clasa a III-a, anul școlar 2022-2023

●   13.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   10.03.2023    ORDIN privind aprobarea repartizării fondurilor bugetare alocate fiecărui inspectorat școlar în vederea achiziționării manualelor școlare retipărite destinate claselor IX-XII pentru anul școlar 2023-2024 și a calendarului procesului de completare a stocului pentru manualele școlare retipărite destinate claselor IX-XII, pentru anul școlar 2023-2024

●   10.03.2023    Structura anului școlar 2023-2024

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean de matematică „Kobak”, clasa a IV-a

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Limba franceză, zona Sighișoara

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul Național de Teatru pentru Elevi „George Constantin”

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs European Money Quiz

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba rromani maternă - Olimpiada Națională de limba rromani maternă - etapa județeană 2023

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Festivalului-Concurs „Mărțișorul Românesc” Pucioasa, ediția a IX-a 2023

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Atelier de lucru SEOSP!

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea studiilor!

●   10.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   09.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a preoților profesori de Religie Ortodoxă și Greco-Catolică - Olimpiada Județeană de Religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului” 2023

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs profesor real într-o școală virtuală

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Concursul Național de comunicări științifice la disciplina biologie pentru elevii din clasele liceale

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada satelor din România” etapa județeană, 10 martie 2023, Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 11 martie 2023, Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” etapa județeană, 11 martie 2023

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Olimpiada de Limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, clasele V-VIII

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie-cultul romano-catolic - Olimpiada Națională de Religie romano-catolică de Limba maghiară în anul școlar 2022-2023

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință publică de repartizare pentru etapele de completare de catedră și restrângere de activitate

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Proiecte antidrog 2021”

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, limba română - Concursul Școlar Județean „Poezia, Comoară din sufletul meu”, Ediția a VI-a

●   07.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - zona Luduș-Iernut-Sărmaș

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istorie - Olimpiada de Istorie, etapa județeană - 18 martie 2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Joblandia

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Promovarea bunăstării directorilor

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Echivalare studii 2022-2023!

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de pretransfer/modificarea repartizării

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitate postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2023

●   03.03.2023    Rezultate la proba orală de limbă la etapa de completare de catedră 2023

●   03.03.2023    Rezultatele inspecțiilor la clasă/probelor practice în etapa de completare de catedră/restrângere de activitate 2023

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - precizări privind etapa județeană a Olimpiadei de Fizică 2023

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic al profesorilor de Religie romano-catolică

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istoria și tradițiile minorității maghiare - Olimpiada de Istorie și tradițiile minorității maghiare din România, etapa județeană

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concursul Dialog Cultural Plurilingv

●   03.03.2023    Situații de urgență - Informarea, primul pas spre siguranță!

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Filarmonica de stat Târgu Mureș

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala Europeană

●   03.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.2 - Corecții!

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - documente management

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Religie - Olimpiada Interdisciplinară „Cultura și Spiritualitate Românească”, etapa județeană

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor de specialitate - Concursul „MARCA DE CALITATE A FIRMEI DE EXERCIȚIU”

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Concursul Național „ȘTIU ȘI APLIC - Securitatea și sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile școlii”

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Organizarea și desfășurarea Concursurilor pe Meserii pentru învățământul profesional, etapa județeană, 4 martie 2023

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Olimpiada Națională - Aria curriculară „Tehnologii”, etapa județeană, 4 martie 2023, proba scrisă

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Organizarea și desfășurarea Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”, etapa județeană, 4 martie 2023

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Olimpiada de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață (LAV), etapa județeană

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 - model fișă de înscriere

●   02.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.2!

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în învățământul liceal de stat - Metodologia de organizare și desfășurarea a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în anul școlar 2023/2024 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau științe socio-umane - Olimpiada de Științe Socio-Umane, etapa județeană

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Biologie

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Casa Corpului Didactic organizează pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea examenului național de definitivare, respectiv la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

●   01.03.2023    NOTĂ privind aprobarea modificărilor aduse la planurile-cadru de învățământ secundar superior (învățământ liceal/profesional/special, cursuri de zi/seral), prin ordine ale ministrului educației, ca urmare a introducerii disciplinei școlare Istoria evreilor, Holocaustul în trunchiul comun (TC)

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic - Limba și Literatura Română, zona Sighișoara

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul național de Bacalaureat 2023

●   01.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala GImnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ (centre de examen) - completare componență comisie de organizare a simulării evaluării naționale la clasa a VIII-a!

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen propuse pentru organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară - Desfășurarea Concursului național de ortografie „Simonyi Zsigmond”

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Desfășurarea etapei județene a Olimpiadei Școlare

●   28.02.2023    Rezultatele concursului județean de matematică „Brenyo Mihaly” pentru clasele III-IV, an școlar 2022-2023

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă - desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea completării de normă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probe practice/probe orale

●   27.02.2023    Proiectele de legi ale educației - „România Educată”

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL, model diplomă

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - fazele zonale organizate de județul Cluj

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

●   27.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   24.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.1!

●   24.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   24.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - evenimentul UAT's Inside - Zilele porților deschise ale Universității de Arte din Târgu Mureș

●   23.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori și directori adjuncți!

●   23.02.2023    Centralizatorul pe discipline titularizate și definitivat 2023

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția română) - Calendarul activităților educative județene pentru anul școlar 2022-2023 ciclul primar

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția română) - Concursul Școlar Județean „Terra, suntem prietenii tăi!/ Eco - Design” ținute din materiale reciclabile, Ediția I

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - organizarea simulării examenului național de Bacalaureat

●   22.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul național „Școala altfel” Teatru Național Târgu Mureș

●   21.02.2023    Lista posturilor vacante/rezervate la data de 21.02.2023!

●   21.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Vocațional de Artă

●   20.02.2023    Rezultatele concursului național Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2022-2023

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - zona Târgu Mureș, nivel liceal

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba latină - Olimpiada Națională de limbi clasice, etapa județeană

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - nu lăsa povara cyberbulling-ului să te strivească

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - mai multe oportunități de învățare în alte țări din Europa

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - calendar olimpiade școlare - limba și literatura română și discipline conexe cu erată și completări

●   17.02.2023    Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Reactualizarea bazei de date pentru cadrele didactice care predau educație-fizică și sport și reactualizarea bazei de date privind situația bazelor sportive

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie și discipline socio-umane - Concursul național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizarea în SIIIR, modulul „Resurse Materiale”, a datelor privind destinația clădirilor, încadrarea în risc seismic, autorizațiile de securitate la incediu și autorizațiile sanitare!

●   17.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor geografie - desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Geografie

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluare risc seismic

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

●   15.02.2023    Elevii calificați la concursul județean de pentatlon școlar „Ottusa” pentru elevii claselor a III-a, an școlar 2022-2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Hainovici” - 11 martie 2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 11 martie 2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - opționale derulate în anul școlar 2022-2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Organizarea simulării examenului național de Bacalaureat 2023!

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cursuri de inițiere în înot pentru elevi și preșcolari

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică 2023

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2023

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ofertă de activități în domeniul educațional UBB Cluj-Napoca

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă - Înscrierea la etapele județene ale Olimpiadelor școlare

●   13.02.2023    Anexa cerere Procedura egalizare șanse Bacalaureat 2023!

●   13.02.2023    Anexa cerere Procedura egalizare șanse Evaluare Națională 2023!

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Calendarul competițional interjudețean/zona VI Centru

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Calendarul Competițional ONSȘ și CNȘ

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul cu premii „Apa pe care ne-o dorim”

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Perfecționare în educație în sistem outdoor pentru cadre didactice - Ediția a II-a

●   13.02.2023    Rezultatele concursului județean Mesemondo verseny „Nagyapo mesefaja/Micul povestitor” pentru clasa a II-a, an școlar 2022-2023

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VIII, anul școlar 2023-2024!

●   13.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   13.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Responsabili de caz servicii psiho-educaționale-elevi în clasa a VIII-a și a XII-a

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial, zona Târnăveni

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Limba franceză, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   10.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38 cu corecții!

●   10.02.2023    Elevii calificați la concursul județean de matematică „Kobak” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

●   10.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filamornica de Stat Târgu Mureș

●   10.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - organizarea competiției școlare Bussiness Plan

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Cerc metodic Religie ortodoxă - zona Luduș

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Cerc metodic Religie ortodoxă - zona Sighișoara

●   09.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   09.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38!

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare înscriere personal la cursul de formare utilizare SIIIR și MATE

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Calendarul olimpiadelor naționale pentru informatică și TIC

●   08.02.2023    PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

●   08.02.2023    ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - Competiția iTEC (IT Engineering Contest)

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice liceu și gimnaziu - Certipro - cursuri acreditate de către Ministerul Educației

●   08.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - calendar olimpiade școlare - limba și literatura română și discipline conexe cu erată și completări

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Concursuri județene

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană și franceză - activități Asociația Gutenberg

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare limbi moderne

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Cursuri de vară gratuite pentru elevii de liceu

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - atelier/curs de educație muzicală

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de încadrare cu personalul didactic pentru anul școlar 2023-2024

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   06.02.2023    Procedură operațională privind constituirea Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Mureș și al Consiliului pe discipline de specialitate Ediția I

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - aria curriculară „Tehnologii” - Selecție membri Grup de lucru - Olimpiade din aria curriculară „Tehnologii”

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul național Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2022-2023

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Calendarul concursurilor și al olimpiadelor școlare - limba și literatura maghiară

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - calendar olimpiade și concursuri școlare 2023

●   06.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cupa Mărțișor - fotbal fete, nivel primar și gimnazial

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, CCD, CJRAE - Continuare înscriere la curs online formare utilizare SIIIR și MATE

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la adresa Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Hercules”

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulament concurs național „Alege! Este dreptul tău”

●   03.02.2023    Metodologie privind constituirea consorțiilor pentru învățământul dual

●   02.02.2023    Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru disciplinele Biologie și Geografie anul școlar 2022-2023

●   02.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   01.02.2023    Elevii calificați la concursul județean Mesemondo verseny „Nagyapo mesefaja/Micul povestitor” pentru clasa a II-a

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   01.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrele didactice înscrise la gradul didactic I seria 2023-2025

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgu Mureș

●   01.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2022-2030

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   31.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - concursul județean de interpretare/prezentare a legendelor populare „Regemondó/Lumea legendelor”

●   31.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor care predau Limba și literatura rromani maternă, în limba rromani, istoria și tradițiile rromilor - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare

●   31.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sîncraiu de Mureș

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - număr elevi rromi beneficiari ai PNRAS

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie 2023

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - cerc metodic Religie ortodoxă - zona Târnăveni

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară, clasele V-XII

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concursul Național „MATE+”

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sovata

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau educație socială, nivel gimnazial - Înscrieri pentru grupele anului 2023 la programul acreditat „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Informatică

●   27.01.2023    Sprijin pentru plata facturilor la energie

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarele competițiilor specifice învățământului profesional și tehnic 2022-2023

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional / liceal - tehnologic / postliceal / gimnazial - educație tehnologică

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul județean la ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru elevii claselor II-IV

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, clasele V-XII, etapa locală

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sighișoara

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și Socio-umane în anul școlar 2022-2023

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cuprinderea claselor/grupelor care studiază Limba și literatura maternă, Istoria și tradițiilor minorităților și al Educației muzicale în limba maternă în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice 2023-2030”

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendar olimpiade școlare aprobate de Ministerul Educației, cu nr. 24347/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Calendar olimpiade școlare aprobat de Ministerul Educației, cu nr. 2434/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Regulamentul Concursului Național „Educație rutieră - Educație pentru viață!”

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabilului șef - completare date financiare în aplicația SIIIR

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - etapa zonală a Olimpiadei Naționale de limba engleză

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII, faza locală

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Cerc Pedagogic, limba și literatura maghiară, nivel gimnazial și liceal

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic limbi moderne, zona Sighișoara

●   19.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   18.01.2023    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie din învățământul liceal - Simularea concursului de admitere la UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș la disciplina chimie și chimie organică

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Invitație concurs: „Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Drepturile Copilului „De-a Dreptul Creativ”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasboug, Franța

●   17.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, mediul rural - educație fizică și sport, zona Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie - Cerc pedagogic istorie, zona Târnăveni

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2023

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea normei didactice în anul școlar 2023-2024

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Întregirea normei didactice începând cu 01.09.2023

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Invitație la webinarul pentru profesorii de istorie „Resurse pentru profesorii de istorie - Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului”

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - Concursul zonal de pentatlon școlar OTTUSA

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”!

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice care ocupă prin concurs funcții de conducere în unități de învățământ de stat, inclusiv special, care școlarizează pe nivel primar și/sau gimnazial în vederea participării la programul de formare profesională continuă „Managementul implementării eficiente a curricumului național. Manager - CRED. Formare nivel 2!

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania” Târgu Mureș

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Primară Montessori

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - concursul zonal de matematică KOBAK

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - simularea admiterii la UMFST - disciplina biologie

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel gimnazial - Concursul județean „Keep in Touch with Reality”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ghidul solicitantului condiții generale aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări Climatice 2023-2030”

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale - Săptămâna Eminescu

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Sângeorgiu de Pădure

●   10.01.2023    Invitație - Eveniment omagial - „La steaua...” - Ziua Culturii Naționale!

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul cu publicul!

●   09.01.2023    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează înscrierea elevilor și profesorilor pentru anul școlar 2022-2023

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, nivel gimnazial, zona Sighișoara

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Caravanei SMURD „Fii pregătit” și a Centrului Mobil de Instruire a Populației pentru Răspuns la Situații de Urgență

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - candidații înscriși la definitivat sesiunea 2023!

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bogata

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Începerea cursurilor

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar activități de evaluare externă (ARACIP)

●   06.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   05.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză F.A.S.T. English

●   05.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Pensionarea cadrelor didactice

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2023; reîncadrarea în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   03.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă recuperare zile libere

●   28.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   27.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf - învățământ primar, gimnazial și liceal

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - FRDS

●   22.12.2022    Concurs Regional „Lumea lui Caragiale - Ce lume, dom'le, ce lume!”

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Calendarul competițional județean

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Calendarul Olimpiadei Naționale de Istorie 2022

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - registrul psihologilor acreditați pe județe

●   21.12.2022    LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

●   21.12.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.6!

●   21.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   20.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   20.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Programul „Summer Institutes for Secondary Educators”

●   19.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație concurs: „Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” - grădinița grupa mare, ciclul primar-gimnazial-liceal

●   16.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe școlare pentru discipline opționale din învățământul preuniversitar

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul liceal pentru disciplina informatică și geografie - Proiectul educațional privat SchoolModeOn

●   14.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație proiect educațional „SUNT NATURA” clasele I-VIII

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la: activitate, cu Agenția Națională Antidrog

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea de întâlniri la clasă, între elevi și senatorii membri ai Grupului de prietenie copii-senatori, din cadrul Senat Junior

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Concurs județean „Plurilingvism” - nivel liceal

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târnăveni

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concurs județean „Les amis de la scéne on the spot” - nivel gimnazial

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   12.12.2022    ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - concursul județean de matematică „Simon Petru”, ediția a XXI-a 21 ianuarie 2023

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - facilitare participanți la Atelierele de lucru PROF

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial, zona Reghin

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sovata

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Reghin

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Valea Largă

●   09.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ care nu au ridicat tichetele sociale din emisiunea a 2-a sunt rugate să le ridice astăzi, până la ora 14.00!

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Mit Filmen Deutsch lernen”

●   08.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Adorjani Karoly” Glodeni

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic al profesorilor de religie reformată

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității Școlare precum și Regulamentul Intern

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau educație civică/educație socială/științe socio-umane - calendarul Olimpiadei de Științe socio-umane, anul școlar 2022-2023

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor geografie și biologie - Cerc pedagogic de geografie-biologie, zona Târnăveni

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic de biologie, zona Sovata

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   06.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică „LuminaMath 2022”, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizare unități de învățământ care își schimbă sediul în același județ sau își extind activitatea pe aceleași niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeași localitate

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FDRS)

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghid de orientare metodologică adresat cadrelor didactice din învățământul primar și secundar privind modalitatea de combatere a dezinformării și de promovare a alfabetizării digitale

●   05.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.5!

●   29.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   28.11.2022    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   28.11.2022    ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ care au titlul de Colegiu Național/Colegiu - reconfirmare titlului de Colegiu/Colegiu Național

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților - programele școlare pentru disciplina de trunchi comun Religie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional pentru elevi aparținând cultului evanghelic-lutheran din România

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2023!

●   24.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, acreditate, PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice-PROF

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - program dezvoltare locală

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șăulia

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Bühne Frei”

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română

●   23.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.4!

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire la spectacolul tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Bogata

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - concursul național de discurs public în limba engleză

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel gimnazial

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Deaj

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Batoș

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Teatru Vienez de copii - „Copiii joacă teatru”

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - club activ cels

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel liceal

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   18.11.2022    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară (modul 2 și 3), an școlar 2022-2023

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la ziua de 2 decembrie 2022

●   18.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Selecție pentru grupele de începători la lupte libere

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tineri Cineaști

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Viișoara

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursie școlară

●   16.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Crăiești

●   16.11.2022    Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități dedicate Zilei Naționale a României

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare colindători

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Cozma

●   14.11.2022    Regulamentul concursului cu participare națională „În slujba idealului de unire”, Ediția a V-a, decembrie 2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic de geografie, zona Luduș

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   14.11.2022    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asociația Preventis

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Spectacol tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   11.11.2022    Planul Inspectoratului Școlar Județean Mureș raportat la planul național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   11.11.2022    Centrul Județean de Excelență Mureș - Afișează rezultatele evaluării elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul activităților educative județene anul școlar 2022-2023 -educație timpurie - nivel preșcolar

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Journée internationale des professeurs de français

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Repere privind desfășurarea activității în anul școlar 2022-2023, domeniul management instituțional

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC - Ediția 2022 a campaniei sociale: „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bahnea

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Ó, ha cinke volnék...” - secția maghiară

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   09.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Száll a mese szájról - szájra, száll az nóta ágról – ágra” - secția maghiară

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vătava

●   09.11.2022    Notificare privind demararea campaniei de vaccinare a vulpilor 2022

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   09.11.2022    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială nr. 1 Crăciunești

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș

●   09.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) Fotbal

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și dual de stat - Informare operatori economici privind acțiunile de stabilire a cifrei de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2023-2024

●   08.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   08.11.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024” și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024”

●   08.11.2022    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

●   08.11.2022    ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017

●   08.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Adresă Ministerul Educației privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților

●   08.11.2022    Calendarul concursurilor interjudețene/naționale de matematică desfășurate în județul Mureș pentru anul școlar 2022-2023

●   08.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.3!

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Amicii pompieri”

●   07.11.2022    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul pentru definitivare în învățământ și repartizarea inspecțiilor

●   07.11.2022    Proiectul educațional „Cuvinte ce exprimă adevărul” - Concurs regional de creație, interpretare și ecologia limbii, nivel liceal, ediția a XXIII-a, an școlar 2022-2023

●   07.11.2022    Simpozionul și concursul interdisciplinar județean „Misteriosul Univers”, ediția a VII-a - 25 noiembrie 2022

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - Festivalul Județean Boule de Neige

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Reghin

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Diseminarea activităților privind marcarea Zilei dreptului internațional umanitar și promovarea introducerii opționalului „Dreptul Internațional Umanitar” în unitățile de învățământ

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc Pedagogic Matematică, zona Reghin

●   07.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul Concursului Județean de matematică și limba română „Poezia minții” ediția a III-a, 13 mai 2023

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   07.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.3!

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Vocațional de Artă

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   07.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   04.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   04.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul școlar județean „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil” cu implicarea preșcolarilor și elevilor din ciclul primar

●   04.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   04.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   03.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   03.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Luduș-Iernut-Sărmaș

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul de organizare a concursului județean de teatru „Vreau să fiu actor!”, ediția a VI-a, 18 mai 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul concursului regional de creație și critică literară „Dor de Eminescu” destinat elevilor din ciclul gimnazial, ediția a XXII-a, 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Concursul interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu „Lucian Blaga”, ediția a XIII-a, mai 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Proiect educațional „Galeria scriitorilor” - Concursul județean al revistelor literare, ciclul liceal, ediția a II-a 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Proiect educațional „Mângâierea clipei-versuri rost(u)ite cu sufletul” - Concurs județean de interpretare artistică din opera poeților mureșeni destinat elevilor din ciclul gimnazial, ediția a V-a 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulamentul privind desfășurarea Concursului Regional „Valurile copilăriei” Ediția a VII-a 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Proiectul „CSU în Școală”

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Târgu Mureș

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentrul anul școlar 2022-2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Concursul de ortografie în limba maghiară „Furkesz”, pentru clasele II-IV

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Modele subiecte matematică Evaluarea Națională 2023

●   02.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Modele subiecte matematică Bacalaureat 2023

●   02.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   01.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială nr. 04 Apalina Reghin

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Model subiecte Bacalaureat 2023

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Model subiecte Evaluare Națională 2023

●   01.11.2022    Comunicat de presă - Detașare în interesul învățământului, în funcție de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   01.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Adresa Ministerului Educației privind programul școlar

●   01.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   31.10.2022    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2022-2023 la cursul de conversie profesională în „Psihologie”

●   31.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   31.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sânger

●   31.10.2022    Concepția națională de răspuns în caz de epidemii

●   28.10.2022    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic al directorilor unităților de învățământ!

●   28.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   28.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Silvic Gurghiu

●   27.10.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.2!

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   26.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Chețani

●   26.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic al directorilor unităților de învățământ!

●   25.10.2022    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Cursuri de conversie profesională

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Solovăstru

●   25.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizarea datelor în SIIIR!

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   25.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Deaj

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, învățământ primar, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel primar și gimnazial - Concursul Județean de Limba Engleză, Frosty-the ice-words contest

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Numerus”, ediția a XX-a - 19 noiembrie 2022

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Național de Educație pentru Valori „Joc, respect și bucurie”

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   24.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș

●   24.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   21.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   21.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cerc pedagogic zona Sighișoara - educație fizică și sport/antrenori

●   21.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   21.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   19.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Competiția internațională „Strip-Kais2022”

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   19.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - fii critic & creativ

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal și a contabililor șefi - taxă susținere examene naționale pentru elevii care au susținut de două ori probele scrise!

●   18.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura rromani - consfătuirea județeană a profesorilor de limba și literatura rromani, a cadrelor didactice care predau la secția rromani și a profesorilor care predau istoria și tradițiile rromilor

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Târgu-Mureș

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - amânarea gradului didactic II

●   18.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cerc pedagogic zona Reghin - educație fizică și sport/antrenori

●   18.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   18.10.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.1!

●   17.10.2022    [REVENIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu - calendar!

●   17.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   17.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ambasador Profesor și părinte azi

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   14.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel Liceal - zona Reghin

●   14.10.2022    Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București organizează începând cu anul școlar 2022-2023 programul de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   14.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ)

●   14.10.2022    Graficul activităților metodico-științifice - învățământ primar secția română în anul școlar 2022-2023

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Măgherani

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   14.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   13.10.2022    Metodologie de acces și de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4

●   13.10.2022    Metodologie de organizare și funcționare a învățământului dual

●   13.10.2022    ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2022-2023 - Limbi moderne

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activitatea de pedagogie muzeală pentru liceeni „Istoria se învață la muzeu”

●   13.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul județean liceal de geografie „Simion Văsieș”

●   13.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   12.10.2022    PRECIZĂRI referitoare la calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru privind planurile-cadru, planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2022-2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ!

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Interjudețean de Matematică „Alexandru Papiu Ilarian” ediția a XXV-a 15 octombrie 2022

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Cadrele didactice care nu și-au ridicat deciziile de titularizare, viabilitatea postului, modificarea contractului de muncă din durata determinată în contract pe viabilitatea postului, completare normă didactică, pretransfer, sunt rugate ca în cel mai scurt timp să se prezinte la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00) pentru ridicarea acestor documente!

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” Târgu Mureș

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   12.10.2022    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează înscrierea elevilor și a profesorilor pentrul anul școlar 2022-2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - CAEJ Tehnologii 2023

●   12.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Participarea directorilor și a directorilor adjuncți la programul de formare profesională continuă MANAGER - CRED, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

●   12.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   11.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul stART de burse private

●   11.10.2022    Proiect Educațional Concurs - Cortine de cerneală

●   11.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

●   11.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - numărul membrilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Consfătuirea județeană învățământ preșcolar/antepreșcolar - limba maghiară

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   10.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   10.10.2022    Graficul activităților Metodico-Științifice învățământ primar - secția maghiară în anul școlar 2022-2023

●   10.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați

●   07.10.2022    Rezultate selecție Metodiști 2022!

●   07.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Consfătuiri județene învățământ preșcolar - limba română

●   07.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic Nr.1 Sighișoara

●   07.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   06.10.2022    Planificare proba de interviu - Concurs de selecție pentru metodiști

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Viișoara

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cuci

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   04.10.2022    ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434/2020

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar (cu sau fără creșă ca structură a acestora), unităților de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau anteproșcolar, unități de educație timpurie antepreșcolară cu personalitate juridică - Scrisoare metodică_Educație timpurie_2022-2023

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Competiție Teqball 2022 - World Championships Qualifier

●   04.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

●   03.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Adămuș

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică LuminaMath 2022, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul de Matematică Zrinyi 2023

●   03.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   03.10.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație de participare la programul de formare specializată pentru funcțiile de conducere din sectorul public

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021-2023 și a Planului de acțiuni

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Siguranță școlară

●   30.09.2022    Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Lider european” și Competiția „EuroQuiz”

●   30.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere definitivat 2023

●   30.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul Activităților Educative Județene la Matematică an școlar 2022-2023

●   30.09.2022    Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București - Facultatea de Științe ale Educației organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   30.09.2022    Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   30.09.2022    Universitatea „Danubius” Galați organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.09.2022    Universitatea Politehnică din București organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.09.2022    ANUNȚ - Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, an școlar 2022-2023, după organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   29.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   29.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea la Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă” (HLO) - Informatică

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie romano-catolică

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau în învățământul preșcolar - Seminarul online de educație financiară dedicat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - Start2Play

●   28.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Calendarul Activităților Educative

●   28.09.2022    Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2022-2023

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   28.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic Lucian Blaga Reghin

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Neaua

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fântânele

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Lunca

●   27.09.2022    În atenția candidaților rămași nerepartizați în urma ședințelor publice din perioada august-septembrie 2022, precum și a cadrelor didactice titulare, care cu solicitat detașare la cerere după începerea anului școlar - Organizarea ședinței de repartizare pentru candidații rămași nerepartizați în ședințele publice din perioada august-septembrie și a cadrelor didactice titulare, care au solicitat detașare la cerere după începerea anului școlar!

●   27.09.2022    Anunț selecție profesori metodiști 2022

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar și unităților de învățământ cu personalitate juridică de nivel preșcolar - Calendarul activităților educative județene nivel preșcolar

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Consfătuirea județeană de informatică

●   27.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie reformată

●   27.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   26.09.2022    Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - sesiunea iunie-octombrie - Rezultate - proba de interviu - 26 septembrie 2022!

●   26.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la contractul de finanțare PNRAS!

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 04 Apalina Reghin

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Chețani

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   26.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   23.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a maiștrilor - Program de pregătire psihopedagogică si metodică

●   23.09.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.36_1!

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   23.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ particular și alternative educaționale - Consfătuiri județene - învățământ particular și alternative educaționale

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport/antrenori - Consfătuiri județene - educație fizică și sport/antrenori

●   22.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înștiințările privind evaluarea activității manageriale ca urmare a ocupării funcției de director/director adjunct în anul școlar 2021-2022

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bahnea

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Lihaly” Gălești

●   22.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   21.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Consfătuiri județene - matematică

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Deaj

●   21.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor și a preoților profesori de Religie ortodoxă - Consfătuirile profesorilor de Religie ortodoxă

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sărățeni

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau discipline tehnice de specialitate - Consfătuirea județeană a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional/învățământul liceal - tehnologic/învățământul postliceal/învățământul gimnazial - Educație tehnologică

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina biologie

●   20.09.2022    Festivalul - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu” Ediția a XXII-a

●   20.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - centrul de interviu și graficul desfășurării probei de interviu!

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș”

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sport OK

●   20.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea județeană a profesorilor de Limba și literatura maghiară

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   20.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - învățământ special și special integrat

●   19.09.2022    [REAMINTIRE]În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista finală cu situații-problemă, prevăzută în Anexa 2 a Procedurii operaționale a ME privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu (...), nr. 31419/24.08.2022, completată conform art. 4, lit. a) din procedură!

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vătava

●   19.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista opțiunilor candidaților pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   19.09.2022    Calendar echivalare credite profesionale transferabile

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2022-2023

●   19.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirile profesorilor de limbi moderne

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   19.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cristești

●   16.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Lista finală cu situații-problemă, prevăzută în Anexa 2 a Procedurii operaționale a ME privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu (...), nr. 31419/24.08.2022, completată conform art. 4, lit. a) din procedură

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Petelea

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   16.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   16.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Festivalul de sport - OK! Sport!, ediția a doua

●   15.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluare externă în vederea acreditării/evaluarea externă periodică

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect Școala Siguranței Tedi

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Actualizare bază de date profesori limbi moderne

●   15.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   15.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național de desene „FinPitic și Lumea Financiară”

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programă școlară opțional integrat „Start în aventura cunoașterii Universului” pentru învățământ primar

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Consfătuirea județeană a profesorilor de fizică și chimie

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date pentru învățământul primar, secția maghiară și germană

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - baza de date pentru învățământul primar, secția română

●   14.09.2022    ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportarea datelor despre refugiații ucraineni

●   14.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   14.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Hodac

●   13.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Salonul de carte Bookfest Târgu Mureș

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul StartFin (Formarea personalului didactic din îmvățământul primar în domeniul financiar)

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Consilieri educativi

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina geografie

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea activităților de instruire practică

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023!

●   13.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu!

●   13.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   12.09.2022    În atenția candidaților admiși în urma probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați!

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplinele istorie și socio-umane

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect „AvGeek Aerospace Challenge”

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect de prevenire a delincvenței juvenile „Deschide-ți mintea, nu fi închis!”

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2022

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   12.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date profesori limba și literatura română

●   12.09.2022    Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   09.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programele, proiectele, competițiile naționale și internaționale Junior Achievement România

●   09.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   09.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   09.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar - solicitare rechizite/instrumente de lucru

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect de prevenire a delincvenței juvenile intitulat „Deschide-ți mintea, nu fi închis!”

●   08.09.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise organizate în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș!

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - școli de aplicație aprobate prin OME nr. 4523/10.08.2022

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind stabilirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023

●   08.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentaților cercurilor pedagogice - limbi moderne - Consfătuirea județeană a reprezentanților de cerc pedagogic

●   07.09.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - depunerea, soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - actualizare bază de date profesori de matematică

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Catalogul conținând oferta de programe de conversie profesională primită de la universitățile românești până la această dată, pentru care se poate asigura finanțarea din Proiectul ROSE, începând cu anul universitar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicarea prevederilor OME nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică

●   07.09.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit Târgu Mureș

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetele de normare pentru anul școlar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină - Consfătuiri județene

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - documente școlare valabile pentru anul școlar 2022-2023

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe baza de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - consfătuirea profesorilor de informatică

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   05.09.2022    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2022-2023 - actualizare

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Alegeri Consiliul Național al Elevilor

●   05.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bani de liceu

●   05.09.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02.09.2022

●   02.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prezența câte unui reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne la unitățile de învățământ care organizează festivități

●   02.09.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Desfășurarea și evaluarea probei scrise a concursului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   01.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2022 și gradul didactic I seria 2021-2023, ce solicită amânare

●   01.09.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor și a elevilor

●   01.09.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.36!

●   24.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 31.08.2022

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate după contestații - concurs/testare județeană - suplinitori calificați!

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - norme metodologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   31.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 01 septembrie 2022!

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenirea segregării școlare

●   31.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - înregistrare naționalități etnie în SIIIR pentru elevii care aparțin etniei rromilor

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate înainte de contestații - concurs/testare județeană - suplinitori calificați!

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reglementări situații ISU august 2022

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate finale după contestații - concurs/testare județeană - suplinitori necalificați!

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Subiecte și bareme concurs județean - suplinitori calificați

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea cadrelor didactice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   30.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   29.08.2022    În atenția cadrelor didactice participante la Concursul Național pentru ocuparea posturilor/catedrelor rezervate/vacante 2022 - Deciziile de angajare pentru perioadă NEDETERMINATĂ (titulari 2022) se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   26.08.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul județean (suplinitori calificați) și alte solicitări - anunț probă practică/orală de profil și probă de limbă!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - anunț probă scrisă suplinitori necalificați!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații tichete sociale pentru anul școlar 2022-2023!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - tichete sociale pentru anul școlar 2022-2023!

●   25.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - anunț probă scrisă suplinitori calificați!

●   25.08.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concurs județean profesori calificați/necalificați!

●   24.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 24.08.2022

●   24.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - ridicarea deciziilor de eliberare/numire a directorilor/directorilor adjuncți, cu detașare în interesul învățământului

●   24.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   23.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea consiliului profesoral și desemnarea membrilor în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   22.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22.08.2022

●   22.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   22.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a bibliotecarilor școlari - parteneriat I.S.J. Mureș - România - Italia - solicitare donație de carte în limba română

●   22.08.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.5!

●   19.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 19.08.2022

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Colectare date aferente anului școlar 2022-2023!

●   19.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 22 august 2022

●   19.08.2022    Graficul ședinței de repartizare 23-24 august 2022

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durata determinată, în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru cadrele didactice

●   19.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau Educație financiară la școlile gimnaziale - Programul acreditat „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”

●   18.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Plan Național de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor

●   18.08.2022    [REVENIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Platformă pentru culegerea informațiilor despre refugiații ucrainieni prezenți în unitățile de învățământ din România!

●   17.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 17.08.2022

●   17.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - festivități de deschidere a noului an școlar

●   17.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - organizarea examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022 - probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale!

●   16.08.2022    ORDIN privind structura anului școlar 2022-2023

●   16.08.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 18.08.2022

●   11.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare Garanție pentru tineret anul școlar 2021-2022

●   10.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, ședința de instruire!

●   10.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

●   02.08.2022    Comunicat de presă - Agenția de Credite și Burse de Studii

●   02.08.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 02.08.2022

●   02.08.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Platformă pentru culegerea informațiilor despre refugiații ucrainieni prezenți în unitățile de învățământ din România

●   02.08.2022    Informații examen Grad didactic II, sesiunea 2022

●   29.07.2022    Repartizarea candidaților la proba scrisă a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, la centrul special nominalizat la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș!

●   29.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022 - Centrul special, proba scrisă!

●   28.07.2022    Rezultatele finale ale evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   27.07.2022    Admitere 2022 - Lista locurilor libere din județul Mureș

●   27.07.2022    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022 (după contestații)

●   27.07.2022    Comunicat de presă - Examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații

●   27.07.2022    Rezultatele la examenul național de definitivare!

●   27.07.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 01.08.2022

●   27.07.2022    Graficul ședinței de repartizare din data de 29.07.2022

●   27.07.2022    Rezultatele finale titularizare!

●   25.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte normative care vizează domeniul formării și dezvoltării în cariera didactică

●   22.07.2022    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022!

●   22.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș sesiunea iunie-octombrie 2022 - Depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere

●   22.07.2022    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022

●   20.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022)

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul probelor de aptitudini - Admitere în învățământul liceal - etapa a II-a

●   19.07.2022    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022 (înainte de contestații)

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   19.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea iunie-octombrie 2022 - adresa de comunicare

●   19.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Perioada prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor pentru nota obținută la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022 la Inspectoratele școlare județene

●   19.07.2022    Rezultatele la concursul de titularizare!

●   18.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2022 - examenul național de definitivare!

●   18.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea vizualizării de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

●   15.07.2022    Lista locurilor libere pentru învățământul profesional pentru Etapa a II-a

●   14.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind participarea la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - sesiunea 2022

●   14.07.2022    Comunicat de presă - 110.035 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal (anul școlar 2022 - 2023) - etapa de repartizare computerizată

●   14.07.2022    Afișare rezultate Admitere în Liceu 2022

●   14.07.2022    Afișare rezultate Admitere în Liceu 2022 județul Mureș

●   13.07.2022    Notă privind implementarea catalogului electronic în unități-pilot începând cu anul școlar 2022-2023

●   12.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, ediția a V-a

●   12.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023

●   11.07.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului: Granturi pentru unitățile de învățământ-pilot

●   11.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportul privind implementarea Statutului elevilor la nivel național în anul școlar 2021-2022

●   08.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Ora de începere a probei scrise!

●   08.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - implementarea catalogului electronic în unitățile de învățământ preuniversitar

●   07.07.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual” în vederea deschiderii și susținerii unor rute profesionale complete pentru învățământul tehnic prin extinderea rutei duale la nivel universitar

●   07.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admitere în învățământul dual de stat

●   07.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, atletism

●   07.07.2022    Admitere elevi CES liceu 2022!

●   07.07.2022    Admitere elevi rromi liceu 2022!

●   07.07.2022    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat

●   07.07.2022    ORDIN pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   06.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților rromi și a celor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional de stat

●   06.07.2022    Procedură operațională privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

●   06.07.2022    Cerere de înscriere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal

●   06.07.2022    Metodologia și procedura de evaluare a activității directorilor/directorilor adjuncți în anul școlar 2021-2022!

●   06.07.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023 - Etapa a II-a

●   06.07.2022    Comunicat de presă - A fost aprobat noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP)

●   05.07.2022    Rezultatele la probele orale ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   05.07.2022    Rezultatele la inspecțiile la clasă/probele practice ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   05.07.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.4!

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă - Acte de violență, an școlar 2021-2022, semestrul al II-lea

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de instruire!

●   01.07.2022    Admitere 2022 - Ierarhia din județul MURES!

●   01.07.2022    Rezultate Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022 după contestații

●   01.07.2022    Rezultate Evaluare Națională 2022 după contestații

●   01.07.2022    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele la examenele naționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, după contestații

●   01.07.2022    NOTĂ privind etapa de repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023

●   01.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

●   01.07.2022    Comunicat de presă - Rezultate finale în prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 (după soluționarea contestațiilor)

●   30.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

●   29.06.2022    Centre de concurs și disciplinele arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   29.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a!

●   29.06.2022    Comunicat de presă - Informare privind examenele și concursurile naționale organizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   29.06.2022    CLARIFICĂRI privind completarea Certificatelor de calificare profesională nivel 4 a Cadrului național al calificărilor (CNC)

●   29.06.2022    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023!

●   28.06.2022    PROCEDURĂ de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat!

●   27.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - În vederea completării părții verso a diplomei de bacalaureat la probele de examen

●   27.06.2022    Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)

●   27.06.2022    Rezultatele (înainte de contestații) pentru prima sesiune, au fost publicate.

●   27.06.2022    Concurs directori/dir. adjuncți - fără sancțiuni în anul școlar curent

●   27.06.2022    Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea iunie-octombrie 2022!

●   27.06.2022    ORDIN al ministrului educației pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

●   23.06.2022    Adresă referitoare la completarea certificatului de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională!

●   23.06.2022    Rezultatele la Evaluarea Naţională 2022

●   22.06.2022    TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 22.06.2022

●   21.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   21.06.2022    Precizări privind completarea certificatelor de calificare profesională nivel 3,4 și 5 a Cadrului național al calificărilor(CNC)

●   20.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Completare acte de studii 2022!

●   19.06.2022    Comunicat de presă - Luni, 20 iunie, încep probele scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2022)

●   17.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a!

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - completarea actelor de studii pentru absolvenții claselor a XII-a

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - examenul național de definitivare

●   16.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință instruire - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară, anul școlar 2021-2022

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului național de Bacalaureat 2022!

●   14.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Deplasări elevi

●   14.06.2022    ORDIN pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, educație fizică și sport, arte plastice - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit fair-play”. Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevederile O.M.E. nr. 3958/6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică

●   10.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2022 - Validare fișe definitivat!

●   09.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Participare cadre didactice la realizarea profilului absolventului de master didactic

●   09.06.2022    Rezultatele concursului județean Mesemondó verseny-Micul povestitor pentru clasele a II-a anul școlar 2021-2022

●   09.06.2022    Comunicat de presă - Proiect „Școala=e-educație”, cod SMIS 144502

●   09.06.2022    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, verificarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe formularele actelor de studii

●   08.06.2022    Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit!

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională 2022 - Școli arondate!

●   08.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenelor naționale!

●   08.06.2022    Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2022, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 08.06.2022!

●   08.06.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023

●   07.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire Evaluarea Națională 2022!

●   07.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, proba de limba și literatura română

●   07.06.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Normal „Laleaua” Târnăveni

●   05.06.2022    Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiune) începe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6 - 16 iunie

●   03.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   02.06.2022    Departamentul de Formare continuă și transfer tehnologic - ofertă de programe de conversie profesională disponibilă pentru anul școlar 2022-2023 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

●   02.06.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - teste de antrenament pentru evaluarea națională - set 4

●   31.05.2022    NOTĂ privind probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de bacalaureat 2022

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - Procedură informatică privind înscrierea în înățământul preșcolar/(după caz) antepreșcolar pentru anul școlar 2022-2023 (Modul SIIIR - înscrierea la grădiniță 2022-2023)

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Gala limbii și literaturii române

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Curs acreditat „Educație economico-financiară pentru profesori”

●   31.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Curs despre Holocaust și drepturile omului, Cluj-Napoca, 19-23 iulie 2022

●   27.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul MOL de promovare a talentelor, adresat tinerilor sportivi și artiști

●   26.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - „Ziua Internațională a Copiilor”

●   26.05.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

●   26.05.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2022-2023

●   25.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - 1 iunie - Arta ocupă orașul

●   25.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale de limbă pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022/limbi moderne

●   25.05.2022    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, evaluării național a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2022

●   24.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

●   24.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lisa candidaților angajate pe viabilitatea postului/catedrei înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților din promoțiile anterioare care nu și-au validat fișa de înscriere - Acești candidați și-au pierdut dreptul de a participa la concursul Național de Titularizare 2022!

●   23.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă!

●   23.05.2022    Punctaje detașare la cerere 23.05.2022

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie, fizică și biologie - Olimpiada „Speranțe pentru Juniori” 2022 - etapa județeană

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Târnăveni

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - taxa pentru susținerea probelor din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-august 2022!

●   23.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Adeverințe definitivat

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - Cerc metodic aria curriculară „Tehnologii”

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - „Cupa Primăverii” - fotbal băieți, nivel gimnazial, mediul rural

●   20.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ liceal care nu au completat chestionarul PROF - elevi (re)migranți, au termen de completare azi, ora 10.00!

●   19.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna prevenirii criminalității

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație plastică - Concursul național de arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul școlar județean de creație literară și artistico-plastică „Fascicanta lume a copilăriei”, ediția a IV-a, 2022

●   18.05.2022    În atenția candidaților înscriși la concurusul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 - Neprezentarea la validare în perioada 10-20 mai 2022 a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs, în conformitate cu art. 67 alin. 5 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023!

●   18.05.2022    Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

●   18.05.2022    Precizări cu privire la susținerea probelor de aptitudini și comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat în liceele vocaționale, profil teologic, pentru anul școlar 2022-2023

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Perioada vacanței școlare din intervalul 6-26 februarie 2023

●   18.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii la filarmonică

●   17.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - Concurs județean de atletism, nivel primar

●   17.05.2022    [REAMINTIRE - Concursul Național de Titularizare 2022 (înscriere și validare) - În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

●   16.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Premierea elevilor premiați la Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 2022

●   16.05.2022    ORDIN privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022

●   16.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, inclusiv a procesului de înscriere a copiilor în educația timpurie antepreșcolară

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar de stat - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - Sesiunea 2022

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   13.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

●   12.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a

●   12.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”, Ediția a II-a, 2022

●   12.05.2022    Notă - Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Rolul gândirii critice în combaterea dezinformării

●   11.05.2022    [ACTUALIZARE - Link formular de înscriere] În atenția directorilor unităților de învățământ primar și gimnazial - Managementul implementării eficiente a curriculumui național - Manager - CRED!

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

●   11.05.2022    Revenire la adresa nr. 4097/09.05.2022 privind calendarul probelor de aptitudini

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări pentru candidații de etnie rromă la admiterea în învățământul liceal și profesional de stat (toate informațiile au fost transmise pe adresa de e-mail a unităților de învățământ)

●   11.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuirea actelor de studii!

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Școlar Național de Geografie „Terra”

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor terminale și a psihologilor școlari - Bursa Generală a Locurilor de Muncă din data de 20.05.2022

●   10.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, ciclul gimnazial - Concurs de istorie „Primul război mondial reflectat în cinematografie”

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendarul probelor de aptitudini

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Fișe de admitere

●   09.05.2022    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la www.edu.ro/titularizare_2022!

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Modificare dată de desfășurare a etapei județene a Concursului pentru Sănătate și Prim Ajutor „Sanitarii Pricepuți”

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina istorie - Concursul Național „Memoria Holocaustului”, etapa județeană, 19.05.2022

●   09.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

●   06.05.2022    Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06.05.2022

●   06.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați

●   06.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preșcolar și a unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar - reînscrierea/înscrierea preșcolarilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual

●   05.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - „Francofonia în 60 de minute”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul - concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună”, Goreni - 27 mai 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național „Educație rutieră, educație pentru viață”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Casa Corpului Didactic organizează programe de pregătire pentru personalul didactic care va participa la susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, respectiv la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ primar, limba română - Concursul școlar județean de Orientare turistică și sportivă „Scaunul Domnului”, Ediția a IV-a, 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului de creație literar-artistică „Emoțiile Primăverii”

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania #CLIMATECONNECT

●   04.05.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   04.05.2022    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare!

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - Evaluarea competențelor Bacalaureat 2022

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale

●   04.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea candidaților pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal!

●   03.05.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   03.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Copil unic și prețios” proiect prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

●   03.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade” - nivel gimnazial

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea candidaților pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Simpozionul și Concursul județean cu participare națională „Europa în Școală”, ediția a VII-a

●   02.05.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție unități de învățământ care să funcționeze cu statut de școală de aplicație începând cu anul școlar 2022-2023!

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Selecție Concurs Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul liceal

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere candidați pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal

●   02.05.2022    Rezultatele Concursului județean de matematică „Brenyó Mihály” pentru clasele III-IV - anul școlar 2021-2022

●   02.05.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   29.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   29.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Celebrarea Zilei Veteranilor de Război și a Zilei Eroilor

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   28.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să completați de urgență și cu maximă atenție macheta transmisă pe adresa de e-mail a unităților de învățământ referitoare la raportul tichetelor sociale în vederea alimentării cardurilor!

●   28.04.2022    HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară

●   27.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - concursul județean „Treasure hunt”

●   27.04.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2021-2022!

●   27.04.2022    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a!

●   27.04.2022    Manual de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2021-2022!

●   27.04.2022    [REAMINTIRE] Deciziile pentru etapele de pretransfer, completare de catedră, modificarea contractului de muncă din perioadă determinată de un an în contract de muncă pe viabilitatea postului, restrângere de activitate se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   21.04.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit, Personal didactic de conducere, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar - sesiunea 2022

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar mediator școlar/pedagog

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   21.04.2022    Fișă de evaluare pentru personalul didactic auxiliar - consilier juridic

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar - consilier/referent

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar: bibliotecar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator patrimoniu

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar/contabil

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practică

●   21.04.2022    Fișă sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculară Arte

●   21.04.2022    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2022 probate în C.A. din data de 21.04.2022

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare!

●   21.04.2022    [REACTUALIZARE] Calendarul activităților educative județene 2022 - departament: Educație Permanentă

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   21.04.2022    Etape județene ale proiectelor cuprinse în Calendarul Activităților Educative Naționale 2022

●   21.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2021-2022

●   21.04.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”

●   20.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Brașov

●   20.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   19.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „O platformă de învățare electronică pentru formarea elevilor de la profilul tehnic, a ucenicilor și absolvenților în proiectare și dezvoltare web”

●   15.04.2022    Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022!

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Reprezentarea unităților de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar la Adunările Generale ale Federațiilor Sportive Naționale pe ramură de sport

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție unități de învățământ care să funcționeze cu statut de școală de aplicație începând cu anul școlar 2022-2023!

●   15.04.2022    Deciziile pentru etapa de pretransfer se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   15.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   15.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   15.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, înot

●   14.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Proiectul „Kinder Joy of Moving” - proiect de educație și cultură sportivă

●   14.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - toate unitățile de învățământ vor ridica tichetele sociale OBLIGATORIU în cursul zile de astăzi (14.04.2021) până la orele 17.00!

●   14.04.2022    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința națională didactica matematicii!

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a elevilor claselor a VIII-a - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limbi moderne și a elevilor claselor a XII-a - Atestat competențe lingvistice - limbi moderne

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluarea tichetelor sociale de către unitățile de învățământ!

●   13.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de pregătire Sportivă Teoretică - faza națională

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istorie - Concursul Național „Memoria Holocaustului”, etapa județeană

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Covasna

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, înot

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - informații importante privind proiectul Sprijin educațional pa bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2022-2023

●   12.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - distribuire decizii și fișe ale postului pentru directorii și directorii adjuncți cu detașare!

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare, etapa națională, tenis de masă

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Gala elevului reprezentant

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, nivel preșcolar secția maghiară anul școlar 2021-2022 semestrul II

●   11.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania națională privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri „Curățăm România”

●   11.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   08.04.2022    CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2022 – ETAPA I!

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel liceal și gimnazial - zona Reghin

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua educației financiare

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua educației financiare - Banca Națională a României

●   08.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Centura de Aur - Box

●   07.04.2022    Rezultatele concursului județean de pentatlon școlar „ÖTTUSA” pentru elevii claselor a III-a, anul școlar 2021-2022

●   07.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative finanțate 2022

●   06.04.2022    Deciziile privind modificarea contractului de muncă pe viabilitatea postului se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua educației financiare

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   06.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   06.04.2022    [Reamintire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ/Fișa de avizare

●   05.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Competiție Teqball

●   05.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați reușiți la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - distribuire decizii, contracte de management, fișe ale postului!

●   05.04.2022    Comunicat de presă - Videoconferință interinstituțională cu inspectoratele școlare județene, organizată de Ministerul Educației pentru prezentarea unor elemente de modernizare și reformă a învățământului

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - subiecte și bareme simulare Evaluare Națională 2022

●   04.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   04.04.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   04.04.2022    Ședință publică de repartizare pretransfer 7 aprilie 2022!

●   04.04.2022    ORDIN privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anul 2022!

●   04.04.2022    ORDIN privind structura anului școlar 2022-2023!

●   04.04.2022    Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, rămase vacante după concurs

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, nivel liceal - Concursul interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu „Lucian Blaga”, ediția a XII-a, mai 2022

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah pentru juniorii cu deficiențe de vedere

●   04.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de dramaturgie pentru adolescenți New Drama

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu și gimnaziu - Olimpiada Națională de Informatică - etapele de gimnaziu și liceu

●   01.04.2022    Precizări referitoare la aplicarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificărilor profesionale de nivel 3 și de nivel 4 ale Cadrului național al calificărilor - pentru sesiunile anului școlar 2021-2022

●   01.04.2022    Rezultatele concursului județean Regemondó versenz/„Legenda legendelor” pentru clasa a III-a, an școlar 2021-2022

●   01.04.2022    Rezultatele concursului județean Képrege/„Legenda în imagini” pentru clasa a IV-a, an școlar 2021-2022

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică - faza județeană

●   01.04.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Prelungirea contractului individual de muncă în anul școlar 2022-2023

●   31.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - Festivalul Internațional al Copiilor Europei „Joy of Europe”

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - Festivalul de pictură „The Small Montmartre Bitola”

●   31.03.2022    Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   31.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul simulării naționale și a examenului de Evaluare Națională 2022

●   31.03.2022    Conferința operațională „Creativitate și inovație în educație - Profesionalism, inteligență și adaptare în arta didactică” - ediție online

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - Simpozion „Învățământul preuniversitar economic în era digitală. Provocări și oportunități”

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - fazele zonale organizate de județul Cluj

●   30.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Competiție Teqball

●   29.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere!

●   29.03.2022    Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct!

●   29.03.2022    Rezultatele înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș

●   29.03.2022    Centre de evaluare - nivel de dezvoltare în județul Mureș, precizări pentru părinți

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - subiecte și bareme simulare Bacalaureat 2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul național de limba și literatura maghiară „Kőrösi Csoma Sándor”

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada Națională de Limba Rromani Maternă - etapa județeană 2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - lista candidaților înscriși la examenul național de definitivare

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursurile naționale Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2021-2022

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Proiectul Olimpiadele Comunicării

●   28.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Concursului Școlar Național de Geografie „Terra”

●   28.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   28.03.2022    Plan de școlarizare Clasa pregătitoare An școlar 2022-2023

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Luduș

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Reghin

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Miercurea Nirajului

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Sighișoara

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Sovata

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Târnăveni

●   28.03.2022    Centralizator privind circumscripțiile școlare ale unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș

●   28.03.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35.3!

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Dezvoltare locală

●   25.03.2022    Anunț UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

●   25.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 25 martie 2022!

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Selecție pentru grupe începători pe ramuri sportive

●   25.03.2022    Centru Județean de Excelență Mureș - Orar anul școlar 2021-2022

●   25.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Școala Europeană”

●   25.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cuci

●   24.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Știu și aplic - Securitatea și sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile școlii”

●   24.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 24 martie 2022!

●   24.03.2022    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023!

●   23.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 23 martie 2022!

●   23.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Olimpiada Națională de Informatică - elevi calificați la etapa națională - liceu și gimnaziu

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică Faza județeană - clasele V-XII

●   23.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Rezultatele finale Olimpiada Națională de Informatică - etapa Judetețeană Liceu

●   22.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 22 martie 2022!

●   22.03.2022    Posturile didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 la data de 22.03.2022 județul Mureș

●   22.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   21.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 21 martie 2022!

●   21.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș

●   21.03.2022    Deciziile privind transferarea/completarea/restrângerea de activitate/ca urmare a completării normei didactice, la cerere, pe perioadă nedeterminată în altă unitate de învățământ, începând cu anul școlar 2022-2023, se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, ora 12.00-16.00/vineri, ora 11.00-13.00)!

●   21.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - modificarea Ordinului de Ministru nr. 4916/2020

●   21.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada de Benzi Desenate

●   18.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 18 martie 2022!

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori!

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Poliției Române

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - modificarea Ordinului de Ministru nr. 4916/2020

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Concurs județean „Drepturile salariaților” din cadrul proiectului educativ județean „Tranziția de la scoală la locul de muncă”

●   18.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a reprezentanților cercurilor pedagogice - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română anul școlar 2021-2022 semestrul II

●   17.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 17 martie 2022!

●   16.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   16.03.2022    Rezultate - proba de interviu - Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș sesiunea ianuarie - aprilie 2022 - 16 martie 2022!

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământ primar, secția română - Concursul școlar județean de recitare „Poezia, comoară din sufletul meu”, ediția a V-a

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământ primar, secția română - Concursul școlar județean „Ne place matematica” cu implicarea elevilor din medii dezavantajate, ediția a II-a

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocuri de manuale retipărite pentru clasele IX-XII din „Catalogul manualelor școlare valabile pentru anul școlar 2022/2023”

●   16.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Desfășurarea Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii” și a Concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional - Etapa județeană, anul școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada județeană de matematică

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Concursul județean „Chants, sons sur scene!”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul de Matematică „Petru Maior”, ediția a II-a, 2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - calendarul competițiilor interjudețene/regionale zona VI centru, județele Mureș, Cluj, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu - varianta finală

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor rezultatelor obținute la proba de interviu!

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - cultele reformat și unitarian - Olimpiada națională de religie romano-catolică de limba maghiară în anul școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - cultele reformat și unitarian - Olimpiada națională de religie - cultele: reformat, evanghelic și unitarian - clasele V-XII

●   15.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ogra

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național „Made for Europe”

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică - etapa județeană

●   15.03.2022    ORDIN privind aprobarea componenței Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca audienții la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României!

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” - clasele IX-XII - an școlar 2021-2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul internațional de creație și interpretare „Ana Blandiana” ediția a X-a, 2022

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Student pentru o oră la UAB” - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

●   15.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul european „Tinerii în Pădurile Europei”

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, pentru apropierea de domiciliu, al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin. (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022/Pretransferul prin schimb de posturi prin consimțământ scris al personalului didactic de predare titular și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) și alin (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare de post/catedră - sesiunea 2022/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris - sesiunea 2022

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - graficul desfășurării probei de interviu!

●   14.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința națională didactica matematicii

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - Olimpiada Națională de Informatică - etapa județeană liceu

●   11.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Rezultate finale Olimpiada Națională de Informatică - etapa județeană gimnaziu

●   11.03.2022    ORDIN privind aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere și a Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României!

●   11.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Iernut

●   10.03.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

●   10.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de creație literară și Concurs de artă plastică

●   10.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național pe teme de protecția consumatorilor „Alege! Este dreptul tău”

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană maternă - Olimpiada de limba și literatura germană maternă

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba modernă - Criterii de departajare în vederea calificării la etapa națională

●   09.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Excelență nr. 2 Târgu Mureș

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - Criterii de calificare, departajare și de premiere

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - centrele de interviu și unitățile de învățământ arondate!

●   09.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - listă opțiuni candidați!

●   08.03.2022    Desfășurarea activității didactice în școli, începând cu data de 9 martie 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de istoria și tradițiile rromilor - etapa județeană 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concursul-Festival județean „Festival de la Francophonie” - ediția a XIV-a

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - nivel gimnazial și liceal tehnologic - „Ziua Națională a Meseriilor” - 11 martie 2022

●   08.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică din mediul rural - Concursul Național de Matematică-Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII

●   07.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de limba germană modernă în anul școlar 2021-2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - OME nr. 3133/2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durata determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 93' din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2022

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, clasele V-VIII

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați - activități de implementare, documente, termene

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați - etapele proiectului

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport eletronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istoria și tradițiile minorității maghiare - Olimpiada de istoria și tradițiile minorității maghiare, etapa județeană

●   07.03.2022    Alături de Ucraina

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică

●   07.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   07.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română (gimnaziu) - Olimpiada națională „Universul cunoașterii prin lectură”, etapa județeană

●   04.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Târgu Mureș

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel liceal - Cerc pedagogic limba engleză

●   04.03.2022    Rezultatele finale înregistrate în urma desfășurării probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   04.03.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, organizat în centrul special desemnat la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, pentru candidații aflați în carantină sau izolare în data de 18.02.2022!

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Olimpiada Națională a sportului Școlar (ONSȘ) - calendarul competițiilor județene și interjudețene/regionale organizate de județul Mureș

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română (clasele IX-XII)- etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba română - nivel gimnazial (clasele V-VIII)

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel gimnazial - Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limba maghiară - nivel gimnazial (clasele V-VIII)

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - nivel liceal - Olimpiada Națională de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și religie - Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românească - etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba latină - Olimpiada națională de limbi clasice, etapa județeană

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ dual - precizări admitere învățământ dual

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară tehnologii - Concursul pe meserii pentru învățământul profesional

●   04.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Olimpiada Națională de informatică - etapa Județeană pentru gimnaziu!

●   04.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   04.03.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - lista finală cu situații-problemă!

●   03.03.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Băla

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a preoților profesori și a profesorilor de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Olimpiada de religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară tehnologii - Olimpiada faza județeană - aria curriculară tehnologii, învățământ liceal - filiera tehnologică

●   03.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - Olimpiada din aria curriculară „Tehnologii”

●   02.03.2022    În atenția candidaților admiși la proba scrisă pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - înregistrarea opțiunilor și a documentelor suplimentare pe platforma informatică!

●   02.03.2022    Precizări cu privire la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a proba de limba și literatura română

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Fii avocat în școala ta!”

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.03.2022    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pământului”

●   02.03.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - depunere, respectiv soluționare contestații

●   02.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Campionatele Naționale Școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în anul școlar 2022/2023 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar și restrângere de activitate

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare limbi moderne

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - tragerea la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă a concursului de directori, pentru candidații aflați în carantină/izolare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel primar și gimnazial - Concurs județean „English Challenge”

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie

●   01.03.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare biologie-geografie, anul școlar 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Regulament privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză în anul școlar 2021-2022, clasele VII-XII

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice

●   28.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, aflați, în data de 18 februarie 2022, în carantină sau izolare - proba scrisă, 4 martie 2022!

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie (secția maghiară) - Cerc pedagogic

●   28.02.2022    Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Calendarul olimpiadelor școlare de istorie și socio-umane, 2021-2022

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Olimpiadele de istorie și socio-umane-filosofie, etapa județeană

●   28.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri județene - istorie și științe socio-umane

●   28.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Șăulia

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apeluri de proiecte demarate de Comisia Europeană

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a simulării Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022 - (Elevi cu CES)

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a simulării examenului Național de Bacalaureat 2022 (Elevi cu CES)

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică din mediul rural - Concursul Național de Matematică - Olimpiada Satelor din România, clasele IV-VIII

●   25.02.2022    PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examnele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Școala după Școală

●   25.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania de plantare a puieților de molid

●   24.02.2022    Lista cu punctajele cadrelor didactice participante la etapa de completare a normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar

●   24.02.2022    Lista punctajelor pentru cadrele didactice participate la etapa de restrângere de activitate

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară clasele V-XII

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză în anul școlar 2021-2022

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Calendarul olimpiadelor școlare, an școlar 2021-2022

●   24.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială nr. 1 Luduș

●   24.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a cadrelor didactice din grădinițe - proiect Ora de Educație Rutieră

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercetare disciplinară cadre didactice!

●   23.02.2022    În atenția cadrelor didactice din unitățile de învățământ gimnazial - Selecția pentru ocuparea posturilor de formatori pentru regiunea Centru, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul Național de Suport pentru Copii

●   23.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Olimpiada Națională a sportului Școlar (ONSȘ)

●   23.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dezbatere: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar - Ghidul Aplicantului (ținte, așteptări, reguli de finanțare)

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului profesional nivel 3 - sesiunea iulie 2022

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului liceal, filiera tehnologică nivel 4 - sesiunea iunie 2022

●   22.02.2022    Lista centrelor de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenților în învățământului postliceal nivel 5 - sesiunea august 2022

●   22.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii - Calendarul activităților educative județene 2021-2022

●   21.02.2022    Lista posturilor/ catedrelor didactice vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023

●   21.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - nivel liceal - Concursul județean „Plurilingvism”

●   21.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Chețani

●   21.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Bahnea

●   18.02.2022    Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei scrise în cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, organizat în centrul special Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   18.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sîngeorgiu de Mureș

●   18.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin

●   18.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Concursul județean „Keep in touch with reality”

●   17.02.2022    Asociația culturală „Cartea, izvor de cultură”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj & Clubul Copiilor din Turda, județul Cluj, organizează, în perioada 15.02.2022-15.07.2022, Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VI-a, 2022, concurs destinat copiilor

●   17.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   17.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea, respectiv soluționarea contestațiilor la notele obținute la proba scrisă a concursului!

●   17.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic Târnăveni

●   16.02.2022    Calendarul concursurilor școlare județene - Ciclul primar, secția română - Anul școlar 2021-2022

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu și liceu - Înscrierea la Olimpiada Județeană de Informatică

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

●   16.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   16.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau discipline opționale de Educație juridică sau desfășoară activități extracurriculare în domeniu - Recomandări privind includerea în cadrul activităților educaționale și de formare a unor elemente privind noțiuni și reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal

●   16.02.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea declarației pe propria răspundere și a documentelor doveditoare de către candidații aflați în carantină/izolare!

●   15.02.2022    Tabel nominal privind coordonatorii zonali în anul școlar 2021-2022 - actualizare

●   15.02.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

●   15.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Apold

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program Eroii internetului - Siguranța elevilor în mediul online

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - selecție supraveghetori concurs directori

●   15.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare cu privire la un nou instrument pentru promovarea și operaționalitatea Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Democrației (CRCCD) al Consiliului Europei (CoE) și organizarea unui seminar online de promovare

●   14.02.2022    Comunicat de presă - Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   14.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   11.02.2022    Graficul activităților educative județene - proiecte educative - concursuri - Educație Timpurie - nivel preșcolar 2022

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Sovata

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - nivel gimnazial - zona Reghin

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura Română - Cerc pedagogic limba și literatura Română nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat din județul Mureș - depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar și transferul personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate

●   11.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat din județul Mureș - stabilirea și publicarea condițiilor specifice pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

●   11.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   10.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară arte - Calendarul activităților educative județene artistice 2021-2022

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consiliilor profesorale - întrunirea Consiliului profesoral și desemnarea reprezentanților în comisia probei de interviu a concursului de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   10.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul activităților educative județene 2021-2022 - limbi moderne

●   10.02.2022    Comunicat de presă - Ziua Națională a Lecturii

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - 15 februarie, Ziua națională a lecturii

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sistemul educațional de tip homeschooling

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulament - Concursul Național de Interpretare „Șansă Egală”, a VIII-a ediție 25-26 Martie 2022, Târgu Mureș

●   09.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS!

●   09.02.2022    Calendarul activităților educative județene 2022 - departament: Educație Permanentă

●   08.02.2022    În atenția candidaților pentru funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   08.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Simpozion național „Istoria ca lectură a trecutului: metode și cunoaștere”

●   07.02.2022    Urgent - În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particular - Verificare și finalizare SC3!

●   07.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   07.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 Reghin

●   04.02.2022    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș!

●   04.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Protecția copiilor

●   03.02.2022    HOTĂRÂREA nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora

●   03.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Proiect ERASMUS+

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Proiect „Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul județului Mureș

●   02.02.2022    Comunicat de presă - Guvernul reorganizează ARACIP, o instituție esențială pentru învățământul românesc

●   02.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   02.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   02.02.2022    ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   02.02.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.35!

●   01.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   01.02.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Albești

●   01.02.2022    [Revenire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ

●   01.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   01.02.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - videoconferință!

●   01.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   01.02.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - concursuri pentru învățământul primar, secția maghiară

●   01.02.2021    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - deblocarea dosarelor pe platforma informatică și remedierea eventualelor erori la înscriere!

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă școli

●   31.01.2022    Comunicat de presă - Ministerul Educației a decis extinderea perioadei de depunere a dosarelor de bursă și a emis clarificări privind acordarea acestora

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați!

●   31.01.2021    Rezultatele evaluării dosarelor la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean - Cel mai bun povestitor și interpret de cântece populare „Száll a mese szájról-szájra, száll a nóta ágról-ágrá”

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean - Jocuri din folclorul copiilor „Bújj, bújj, zöld ág!”

●   31.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   31.01.2022    ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2022

●   31.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect educațional „Bucuria Lecturii”

●   28.01.2022    Comunicat de presă - Analiza modului de funcționare a unităților de învățământ și conexe la data de 28 ianuarie 2022, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   28.01.2022    Soluționarea cererilor de menținere ca titular în funcția didactică în anul școlar 2022-2023 a cadrelor didactice care împlinesc vârsta de 65 de ani până la 1 septembrie 2022

●   28.01.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 - depunerea solicitărilor de remediere a eventualelor erori la înscriere!

●   28.01.2022    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022

●   27.01.2022    Lista cadrelor didactice cărora li s-a aprobat/refuzat întregirea normei didactice începând cu anul școlar 2022-2023

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic Limba Franceză - nivel județean

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a și manuale de liceu cu programe școlare noi

●   27.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura Română - Cerc pedagogic limba și literatura Română nivel gimnazial - zona Târnăveni

●   26.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   26.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evenimentul „Open Gates - Open Minds” - Zilele Porților Deschise, ediția a II-a

●   26.01.2022    Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din județul Mureș - Sesiunea ianuarie-aprilie 2022!

●   26.01.2022    ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022!

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză- zona Sighișoara

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic Limba Franceză - zona Reghin

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2021-2022

●   25.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - corespondență/comunicare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș!

●   21.01.2022    Consorții școlare pentru anul școlar 2022-2023

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a cadrelor didactice de specialitate - aria curriculară Tehnologii - Calendarul Activităților Educative Județene Tehnologii

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză nivel gimnazial - zona Reghin

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - platforma e-learning

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor/profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Calendarul Concursurilor Școlare Județene 2021-2022 - învățământ primar, secția română

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Competiția națională Greenfoot - programare în Java

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC gimnaziu - Concursul #Digitaliada - amânare înscriere

●   21.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - secția maghiară - Regulament online - Concurs județean de recitare și interpretare cântece „Ó, ha cinke volnék”

●   21.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ preșcolar - Calendarul Activităților Educative Județene - nivel preșcolar

●   20.01.2022    Concursuri Didactic Auxiliar/Nedidactic!

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic Limba și Literatura Română liceu - zona Sovata-Sângeorgiu de Pădure-Miercurea Nirajului

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - fără sancțiuni în anul școlar curent

●   19.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic Limba și Literatura Română liceu - zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   19.01.2022    Procedura de utilizare a platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - 19.01.2022!

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasă/lenjereasă, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Neaua

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   19.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Zagăr

●   18.01.2022    Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș!

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a consilierilor educativi și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene Limbi Moderne an școlar 2021-2022

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Târnăveni

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară arte - Calendarul Activităților Educative Județene Artistice 2022

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă stoc acte de studii

●   18.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul Activităților Educative

●   18.01.2022    ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021!

●   17.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevederile Legii nr. 259/2021, potrivit cărora prețurile de energie electrică și gaze naturale se plafonează

●   17.01.2022    ORDIN privind modificarea Ordinului comun nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

●   14.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - referitor la transferurile elevilor în anul școlar 2021-2022!

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   14.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   13.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire directori!

●   13.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   13.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de fochist, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Hodac

●   12.01.2022    Eveniment omagial - „La steaua... ” - Ziua Culturii Naționale!

●   12.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   12.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-ferma didactică, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   11.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   11.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   10.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Acățari

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - burse pentru elevii din învățământul preuniversitar

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program de educație financiară Școala de Bani

●   10.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   10.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - traseele și modalitatea de distribuire a deciziilor, contractelor de management și a fișelor postului la ședința cu directorii și directorii adjuncți din 11.01.2022!

●   07.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Deaj

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   06.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   06.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - reprogramare ședință directori!

●   05.01.2022    Comunicat burse elevi 2022

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Corespondența/comunicarea cu I.Ș.J. Mureș!

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale

●   05.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul „Correctional”

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Băgaciu

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 0.5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Băgaciu

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   05.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Cozma

●   04.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

●   04.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   04.01.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - ședință cu directorii și directorii adjuncți, respectiv distribuirea deciziilor, contractelor de management și a fișelor postului

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   03.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   29.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar salarizare și evidența elevilor, 1 normă pe perioadă determinată la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2

●   27.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   27.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „dr. Bernády György” Târgu Mureș

●   23.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, intitulat Informatică și Tehnologia Informației

●   21.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   21.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   20.12.2021    Completare formular digital de intrare în România

●   20.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   17.12.2021    Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 17 decembrie 2021!

●   17.12.2021    Lista cu rezultatele finale la proba scrisă a candidaților care au participat la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct și nu au depus opțiuni pentru ocuparea unei funcții vacante sau nu au ocupat o funcţie vacantă în urma concursului!

●   17.12.2021    Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș rămase vacante după concurs!

●   17.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Concursul de Inovație Tehnică & IT „Da Vinci”, ediția a VII-a 2021-2022

●   17.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu Mureș

●   17.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   17.12.2021    Procedura de înscriere și de desfășurare online a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024

●   16.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evoluția demografică!

●   16.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Junior Achievement România

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - cerc pedagogic Limba Franceză - zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   15.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program de turism educațional și cultural „București pentru Copii - Turism Educațional și Cultural”

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Târnăveni

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   15.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   15.12.2021    NOTĂ privind existența unor clase/grupe de elevi care urmează programul „A doua șansă” prin proiecte cu finanțare europeană

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vețca

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Profesională Band

●   14.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar cu atribuții de salarizare (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Suseni

●   14.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Date candidați directori, promovați pe funcții vacante

●   13.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Junior Achievement JA Incubator

●   13.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - oferta alternativei educaționale „Step by Step”

●   13.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   13.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   11.12.2021    Lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct - 11 decembrie 2021!

●   11.12.2021    Rezultate înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 11 decembrie 2021!

●   10.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel liceal - cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târgu Mureș

●   10.12.2021    În atenția candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții/unități de învățământ la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș, sesiunea 2021 - Depunerea opțiunii pentru o singură funcție de conducere!

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Târgu Mureș

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Solovăstru

●   10.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din Aria Curriculară Arte - concurs improvizație pentru educație

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Măgherani

●   10.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Vărgata

●   10.12.2021    Comunicat de presă - Informare privind funcționarea școlilor și grădinițelor, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   09.12.2021    Procedură operațională - privind declararea candidatului „reușit” dintre candidații care au optat pentru ocuparea aceleiași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și nu pot fi ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare!

●   09.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă ref. la transferul elevilor în anul școlar 2021-2022

●   09.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2022!

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș - 1,5 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Rândunica” Târgu Mureș - 1 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța” Târgu Mureș - 1 normă perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” Târgu Mureș

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș - 0,5 normă periodă nedeterminată la Grădinița „Licurici” Târgu Mureș

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin

●   08.12.2021    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor!

●   08.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială Fântânele

●   07.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 07 decembrie 2021!

●   07.12.2021    Lansare EduSAL versiunea 2.34!

●   07.12.2021    Comunicat de presă - Numire ISGA

●   06.12.2021    Comunicat de presă - Informații privind funcționarea școlilor și grădinițelor, conform raportărilor inspectoratelor școlare județene

●   06.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 06 decembrie 2021!

●   06.12.2021    Comunicat de presă - Proiectul „EDU-INTERACT”

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare (la grădiniță), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor școală, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Deaj

●   06.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   03.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 03 decembrie 2021!

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de portar școală, 0,5 normă pe perioadă nedeterminată la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor în bucătărie, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   03.12.2021    În atenția candidaților admiși pentru proba de interviu a concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș - modificare grafic desfășurare probă de interviu, comisia numărul 9!

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Festivalul de pictură „The Small Montmarte Bitola”

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Crosul Europei, ediția a VII-a, virtual și clasic

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Erasmus+

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Reghin

●   03.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere, 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Acățari

●   03.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.12.2021    Rezultate - proba de interviu Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - 02 decembrie 2021!

●   02.12.2021    În atenția directorilor unităților de învățământ - procedură de sistem pentru distribuirea, administrarea testelor rapide determinare antigen SARS CoV2 și raportarea rezultatelor!

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar (studii superioare), 0,5 post pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Școala Gimnazială Vărgata

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - cu atribuții de salarizare (studii superioare), 1 post pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, 1 post pe perioadă determinată, normă întreagă la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie, 2 posturi pe perioadă nedeterminată, normă întreagă la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   02.12.2021    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - salarizare (studii superioare), 1 normă pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   02.12.2021