ANUNȚURI și NOUTĂȚI
 
●   12.07.2024    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele finale înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2024

●   11.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Predarea-preluarea cataloagelor de examen și a ștampilelor Centrelor de examen

●   11.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 pentru absolvenții din alte județe

●   11.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 - Ora de începere a probei scrise

●   11.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Internațional „COMIC STRIP” - ediția 2024

●   10.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificare ofertă educațională Liceul Vocațional Reformat din Târgu Mureș!

●   10.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   09.07.2024    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 (după contestații)

●   09.07.2024    Rezultate Evaluarea Națională 2024 (după contestații)

●   09.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înregistrarea electronică a datelor candidaților de etnie rromă care participă la admiterea pe locurile distinct alocate în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 2024-2025

●   09.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizare lucrări evaluare națională 2024

●   08.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

●   08.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie

●   08.07.2024    Comunicat de presă - Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2024 (înainte de contestații)

●   05.07.2024    Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - După etapa II, an școlar 2024-2025

●   04.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „EU-PROMENS”

●   04.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tipărirea personalizată și cu cod QR a diplomelor de absolvire a liceului pentru absolvenții unităților de învățământ de nivel liceal particular, promoția 2024

●   03.07.2024    Comunicat de presă - Rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2024 (înainte de contestații)

●   03.07.2024    Rezultate Evaluarea Națională 2024 (înainte de contestații)

●   02.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Depunerea, soluționarea contestațiilor privind acordarea sprijinului financiar pentru achiziționarea unui calculator

●   02.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea calendarului admiterii în învățământul profesional/dual!

●   01.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor, părinților și profesorilor

●   01.07.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   01.07.2024    Lansare EduSAL versiunea 2.43!

●   28.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Transmitere document excel care conține „cod județ + cod școală de proveniență” din fișa de admitere

●   28.06.2024    Comunicat de presă - Peste 3000 de absolvenți ai clasei a XII-a vor susține Examenul Național de Bacalaureat 2024

●   27.06.2024    TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2024, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș din data de 27.06.2024!

●   26.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

●   26.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Definitivat 2024 - Înscrieri asistenți!

●   26.06.2024    În atenția candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2024 - Vă reamintim că vineri, 28.06.2024, este ultima zi în care se pot aduce la camera 106 fișele de evaluare de la inspecțiile speciale la clasă sau procesele verbale ale inspecțiilor de la definitivat!

●   21.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   21.06.2024    Comunicat de presă - Peste 4000 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională

●   20.06.2024    Planificarea activităților recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar/antepreșcolar

●   20.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   20.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Necesar formulare de diplome de absolvire liceu!

●   19.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2024!

●   19.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Materiale elaborate - RED, în cadrul proiectului PROF

●   19.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședința de instruire a președinților comisiilor centrelor de examen și a centrului zonal de evaluare!

●   19.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a,în anul școlar 2023-2024!

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Workshopul cu teme specifice (dezvoltare emoțională/psihomotrică/cognitivă) „Caruselul Emoțiilor”

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul european „Ora de Net”

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de reconversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de reconversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de reconversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

●   18.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programe de reconversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

●   17.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Preluarea scanerelor de unitățile de învățământ care le au în patrimoniu în vederea desfășurării Evaluării Naționale 2024

●   14.06.2024    Situația locurilor neocupate pentru înscrierea în învățământul preșcolar - Etapa II - anul școlar 2024-2025!

●   14.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul liceal - Publicarea arhivei „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XII-a în anul școlar 2024-2025”

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de limba și literatura română, matematică, limba și literatura maternă - Informare candidați privind corectarea unor greșeli la Evaluarea Națională 2024!

●   12.06.2024    Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 12.06.2024!

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la definitivat - Definitivat sesiunea 2024 - validare fișe!

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua mondială a mediului înconjurător

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursuri e-learning pentru copii și adulți -#Siguranța Online

●   12.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de conversie profesională „Limba și Literatura Rromani”

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Utilizarea catalogului electronic în unitățile pilot în anul școlar 2024-2025

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Datele centralizate privind rata de promovare la examenul de bacalaureat înregistrată la nivel național, cumulată, pe ultimii 3 ani

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a serviciului de contabilitate - Achitare burse pentru absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic - aria curriculară „Tehnologii”

●   11.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel primar și gimnazial - Amânarea premierii elevilor participanți la Concursul Național de Matematică „LuminaMath” 2023, ediția a XXVII-a, pentru clasele II-VIII

●   10.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal/postliceal - Completarea/actualizarea platformei SIIIR cu date de identificare ale potențialilor absolvenți, promoția 2024!

●   10.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a,în anul școlar 2023-2024!

●   07.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități care vizează domeniul prevenirii consumului de droguri!

●   06.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Probele de competențe Bacalaureat 2024

●   06.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația privind cazurile de bullying și de violență

●   04.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stabilirea listei nominale a elevilor cu cetățenie germană din Județul Mureș

●   04.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Stabilirea și completarea nivelului corespunzător pentru fiecare din cele cinci competențe prevăzute în CECRL, conform Adresei ME nr. 1963/03.06.2024

●   04.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Sighișoara - educație fizică și sport

●   04.06.2024    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal din unitățile de învățământ de masă, pentru candidații care optează pentru admiterea pe locuri speciale pentru rromi, în anul școlar 2024-2025

●   04.06.2024    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2024-2025

●   03.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română la universități din străinătate, începând cu anul universitar 2024-2025

●   03.06.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul european „Ora de Net”

●   03.06.2024    Lansare EduSAL versiunea 2.42.5!

●   30.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Diploma Exemplarium șefilor de promoție ai claselor a XII-a/a XIII-a!

●   29.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

●   29.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sovata

●   29.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic, chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Târgu Mureș

●   28.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

●   28.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș

●   27.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și muzică - Programul MOL de promovare a talentelor

●   27.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala limbii și literaturii române - Premierea profesorilor de limba și literatura română și a elevilor cu rezultate remarcabile la olimpiade școlare

●   27.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Iernut-Luduș-Sărmaș

●   27.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate coregrafie

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate biologie

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba engleză

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate consiliere psihopedagogică

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate învățământ primar, secția română

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate geografie

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru educație timpurie (limba maghiară)

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate religie ortodoxă, greco-catolică și penticostală

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate discipline tehnologice

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate chimie

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate fizică

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba germană modernă

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba franceză

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru educație timpurie (limba germană)

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educatoare secția română

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educator/profesor pentru educație timpurie (educator-puericultor) - limba maghiară

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba și literatura rromani maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii rromani materne

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba și literatura germană modernă

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate religie romano-catolică

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate religie reformată

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate kinetoterapie

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educație fizică

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate istorie și socio-umane

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba și literatura română, limba latină

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate arte vizuale

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate educație muzicală

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate psihopedagogie specială

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate matematică

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba și literatura maghiară

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate învățământ primar, secția maghiară

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate învățământ primar, secția germană

●   24.05.2024    Repartizare candidați inspecție la clasă - concursul național de titularizare 2024 - specialitate limba și literatura germană maternă

●   24.05.2024    Repartizare candidați probe practice și probe orale - concursul național de titularizare 2024

●   24.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și cadrelor didactice - definitivat și grade didactice - completare dosare

●   24.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic de limba franceză - zona Reghin

●   24.05.2024    Lista cadrelor didactice înscrise la concursul național de titularizare 2024

●   24.05.2024    Lista cadrelor didactice angajate pe viabilitatea postului înscrise la concursul național de titularizare, sesiunea 2024

●   24.05.2024    Lista cu punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru detașare la cerere prin concurs specific

●   24.05.2024    Lista centrelor de concurs cu disciplinele arondate - titularizare 2024

●   24.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ care organizează Evaluare Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a, și a VI-a - Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a - ora de începere a probelor

●   24.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic Târgu Mureș, mediul rural

●   24.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară nivel gimnazial - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   23.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii!

●   23.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția germană)- Cerc pedagogic

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuirea broșurilor de admitere pentru elevii clasei a VIII-a!

●   23.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, zona Luduș-Iernut-Sărmașu - nivel gimnazial

●   22.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Transport elevi (HG 810/2023)

●   22.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ghiduri de educație rutieră

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel primar și gimnazial - Premierea elevilor participanți la Concursul internațional de matematică „LuminaMath” 2023, ediția XXVII-a, pentru clasele II-VIII

●   22.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic de limba franceză - zona Târgu Mureș

●   21.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a

●   21.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic Târgu Mureș - nivel liceal

●   21.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târgu Mureș

●   21.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Etapa națională a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   20.05.2024    NOTĂ - cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2023-2024

●   20.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2024-2025

●   17.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de creație literară organizat de Uniunea Internațională a Femeilor din România (UNIFERO)

●   17.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară)- Echipajele participante la etapa județeană a festivalul jocurilor de mișcare pentru elevii claselor I, secția maghiară, anul școlar 2023-2024

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

●   17.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Concursul de creație grafică „Educația Juridică”

●   16.05.2024    PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

●   16.05.2024    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

●   16.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Distribuire acte studii!

●   16.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   16.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ pentru învățământul primar, secția maghiară - Concursul Județean de Orientare Turistică și Sportivă „Scaunul Domnului” Bistra Mureșului, ediția a VI-a

●   16.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Proiectul „Tabăra plurisportivă”

●   16.05.2024    Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025!

●   16.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Școli fără bullying”

●   15.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târnăveni

●   14.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei „Științe pentru Juniori” 2024

●   14.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal - zona Sighișoara

●   14.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Concurs județean de interpretare lirico-artistică „Vlăsiile”, ediția a XV-a

●   14.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - festivitățile de absolvire ale claselor a XII-a și a XIII-a!

●   13.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal, tehnologic, profesional și postliceal - Bursa Generală a locurilor de muncă pentru absolvenții din data de 17.05.2024

●   13.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul școlar județean de creație literară și artistică „Fascinanta lume a copilăriei”, ediția a VI-a

●   13.05.2024    Conferința națională „Creativitate și inovație în educație” 2024

●   13.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Desfășurarea etapei județene a Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   13.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Național de Geografie „Terra-Mica olimpiadă de geografie”

●   13.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția română - Festivalul - Concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună”, ediția a VI-a

●   10.05.2024    În atenția candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2024! PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024, numărul gradațiilor de merit pe discipline, precum și fișele sintetice de (auto)evaluare se regăsesc în secțiunea dedicată „Gradații de merit” de pe pagina principală!

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Transdisciplinar „Oroksegunk orei - Protectorii patrimoniului”, în limba maghiară pentru clasele a IX-a - a XII-a

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul desfășurării probelor de aptitudini și Calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedură de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiuni de studiu

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și educație socială - Concursul național „Democrație și toleranță”, etapa județeană 2024

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, gimnaziu - zona Reghin

●   10.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Concurs Județean „Limba română este patria mea”, ediția a XVIII-a

●   09.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Promovarea profesiei de polițist

●   09.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Admitere în învățământul liceal - clasele cu profil bilingv

●   09.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul școlar județean de matematică „MatematiCOOL” - ediția a III-a

●   09.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Școală Europeană”

●   08.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   08.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Concursul județean de limba engleză „Treasure Hunt”

●   08.05.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   30.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Educație rutieră

●   29.04.2024    Lista posturilor vacante-rezervate la data de 29/04/2024!

●   29.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiția „Crosul Civic”

●   29.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” - etapa județeană

●   29.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscrierea candidaților la Concursul Național de Titularizare, sesiunea 2024!

●   25.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   25.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023-2024

●   24.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Rezultatele concursului școlar județean pentru preșcolari „Ó, ha cinke volnék”, etapa a IV-a, etapa județeană, anul școlar 2023-2024

●   24.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ care au înscriși în unitate elevi cu cerințe educaționale speciale - Festivalul național de talente artistice „Descopăr frumosul din mine”, ediția a VIII-a

●   23.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programe educație pentru sănătate

●   22.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” Vaideiu

●   22.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică

●   18.04.2024    Rezultatele concursului județean pentru preșcolari - secția maghiară: „Száll a mese szájról-szájra, száll a nóta ágról-ágra...”, etapa județeană, 2024

●   18.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   17.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   17.04.2024    Invitație - Simpozionul și concursul regional de cultură și civilizație „Europa în școală”, ediția a IX-a înscris în cadrul activităților educative 2024

●   17.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eveniment organizat de AIESEC România

●   17.04.2024    Olimpiada Națională de Tehnologia Informației - etapa județeană - rezultate după contestații

●   17.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Deciziile privind modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș, începând cu data de 18.04.2024 în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi orele: 12.00-16.00, vineri orele: 11.00-13.00)! Doar candidații cu definitivat!

●   17.04.2024    Ședință publică de repartizare - pretransfer consimțit între unitățile de învățământ!

●   16.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, nivel gimnazial

●   16.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal - zona Reghin

●   15.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș

●   15.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   15.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Raportare activități de prevenire și combatere a consumului de droguri/alte substanțe cu efecte psihoactive

●   15.04.2024    Rezultatele Concursului Regional de interpretare/prezentare de legende populare în limba maghiară „Regemondó /Képrege” pentru elevii claselor III-IV, an școlar 2023-2024

●   15.04.2024    Elevii calificați la Concursului Regional de interpretare/prezentare de legende populare în limba maghiară „Regemondó /Képrege” pentru elevii claselor III-IV, an școlar 2023-2024

●   15.04.2024    Invitație - Simpozionul și concursul județean „Misteriosul Univers”, ediția a IX-a

●   15.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița „SD Bambi Magic” Târgu Mureș

●   15.04.2023    Comunicat de presă - Suplimentare Programul național „Masă sănătoasă”

●   15.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect LifeLab

●   15.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Proiecte și concursuri 3DUTECH

●   15.04.2024    [Reamintire] În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori - echipe participante la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii dezbat” - Precizări metodologice vizând organizarea și desfășurarea competiției în anul școlar 2023-2024

●   12.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția română - Concursul Județean de Limba și literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte”, ediția a III-a

●   12.04.2024    Ordinul nr. 3939/2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

●   12.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuire acte studii!

●   12.04.2024    Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne în anul școlar 2024-2025

●   12.04.2024    Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru snul școlar 2024-2025

●   12.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației - repartizarea elevilor

●   12.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS

●   12.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   12.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - diseminarea formatului electronic al „Indexului pentru incluziune”

●   11.04.2024    Lista cu rezultatele la inspecțiile speciale la clasă/probe practice/probe orale de limbă de predare, ale cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit, aprilie 2024

●   11.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - Concursul de cultură și educație financiară, etapa județeană 2024

●   11.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   11.04.2024    ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

●   11.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și matematică - Etapa județeană a Olimpiadei de astronomie și astrofizică 2024

●   11.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ogra

●   10.04.2024    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2024 - etapa I!

●   10.04.2024    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2024 - etapa II!

●   10.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025

●   10.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025

●   10.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-Play”

●   10.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de arte plastice (pictură, desen, grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   09.04.2024    Rezultatele concursului județean de matematică „Kobak” pentru clase a IV-a, an școlar 2023-2024

●   09.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și coordonatorilor SNAC - revenire rectificare perioade de desfășurare a concursurilor naționale în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC) - ediția 2024

●   09.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Let's Go Digital

●   09.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

●   09.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Apel de selecție pentru participare la seminarul de formare desfășurat în Israel, 4-11 august 2024

●   08.04.2024    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate în structura/subordinea instituțiilor de învățământ superior

●   08.04.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   08.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național „Memoria Holocaustului” 2024, etapa județeană

●   08.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Educație rutieră - Educație pentru viață” - etapa județeană

●   08.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dobândirea titlului de Colegiu Național/Colegiu

●   08.04.2024    Rezultatele concursului județean interdisciplinar „Kurutty” pentru clasele I-IV, an școlar 2023-2024

●   05.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat 2024

●   05.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - Concursul Județean Matema-TIC „Otilia Stan”, ediția a VII-a

●   05.04.2024    Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer 2024

●   05.04.2024    Lista cu programarea inspecțiilor la clasă/probelor practice/orale a cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer 2024

●   04.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română

●   04.04.2024    ORDIN privind stabilirea dimensiunii ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a dimensiunii ștampilei de control pentru secțiile de votare din străinătate care vor fi folosite la alegerile pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024

●   04.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs în vederea constituirii comisiei naționale de evaluare a proiectelor propuse a face parte din Calendarul proiectului de educație extrașcolară naționale și internaționale

●   04.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „Protecție prin educație - Securitate digitală” - cursuri gratuite pentru copii și adulți

●   03.04.2024    Procedură operațională privind înscrierea copiilor în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie li a soluționării cererilor de amânare a înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

●   03.04.2024    Procedură operațională privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2024-2025

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul ministrului educației nr. 6235/6.09.2023 - raportare

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Concursului de chimie „Petru Poni”

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar

●   03.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala elevului reprezentant

●   02.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie Ortodoxă și Greco-catolică - Olimpiada Națională de Religie - Cultul Ortodox și Greco-catolic (clasele V-XII)- etapa județeană

●   02.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Religie - Olimpiada Națională Cultură și Spiritualitate Românească - etapa județeană

●   02.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național de referate și comunicări pentru elevii din clasele liceale - istorie, etapa județeană 2024

●   02.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare informații despre situația elevilor și absolvenților de etnie romă pentru anul școlar 2022-2023

●   02.04.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare informații despre ocuparea locurilor special alocate candidaților de etnie romă 2023-2024

●   02.04.2024    Comunicat de presă - Conferință finală de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Acces spre Succes

●   01.04.2024    Comunicat de presă - Olimpiada Națională de Matematică pentru clasele IX-XII

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - Concursul școlar județean de recitări „Din lumea celor care nu cuvântă” - ediția XVI-a

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - Concursul școlar județean „Terra, suntem prietenii tăi!/Eco - Design” ținute din materiale reciclabile, Ediția a II-a

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură”, Clasele V-VIII - etapa județeană

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Proiectul „CSU în școală”

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice, nivel liceal și gimnazial - Învățând despre inteligența artificială și învățând cu inteligența artificială

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori - echipe participante la Olimpiada Națională de Dezbateri pentru Juniori - Precizări metodologice vizând organizarea și desfășurarea competiției în anul școlar 2023-2024

●   29.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori - echipe participante la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii dezbat” - Precizări metodologice vizând organizarea și desfășurarea competiției în anul școlar 2023-2024

●   28.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sâmpetru de Câmpie

●   28.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Hodac

●   27.03.2024    ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024-2025 în unități de învățământ preuniversitare cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

●   27.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, gimnaziua - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târgu Mureș

●   27.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Concursul „Orașul Verde al Viitorului”

●   27.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - concursul național „Știu și aplic-securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii”, etapa județeană 2024

●   27.03.2024    [REACTUALIZARE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale finanțate de Ministerul Educației 2024

●   27.03.2024    Comunicat de presă - Conferință finală de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Acces spre Succes

●   27.03.2024    Concursul interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu „Lucian Blaga” ediția a XIV-a, mai 2024

●   27.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară)- festivalul jocurilor de mișcare „Fanteziile jocului”

●   27.03.2024    Rezultatele concursului județean de pentatlon școlar „Ottusa” pentru elevii claselor a III-a, an școlar 2023-2024

●   27.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - deciziile de completare de catedră și restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2024, se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș, începând cu data de 27.03.2024 în intervalul orar stabilit pentru programul cu publicul!

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea programului școlar pentru angajații din învățământ și elevii care aparțin de un cult religios legal, altul decât cel ortodox, pentru care Paștele se celebrează în data de 31 martie 2024

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ preșcolar și primar - centre de evaluare - nivel de dezvoltare în județul Mureș

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - proiectul „Verde la golf - Zilele porților deschise”

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concursul județean de limba franceză - chants, sons sur scene

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concursul județean de limba franceză - Français amusant-j'adore le français

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Reghin

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2025-2026

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință cu directorii și directorii adjuncți!

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană maternă - Rezultate finale la olimpiada de limba și literatura germană maternă, etapa județeană 2024

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - raportare proiecte prevenire a consumului de droguri!

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, zona Luduș-Iernut-Sărmașu - nivel liceal

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   26.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   25.03.2024    Lista posturilor vacante-rezervate la data de 25/03/2024

●   25.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ preșcolar și primar - înscrierea copiilor în învățământul primar

●   25.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Istoria și tradițiile rromilor”, etapa județeană 2024

●   25.03.2024    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025

●   25.03.2024    Rezultatele concursului județean de matematică „Brenyo Mihaly” pentru clasele III-IV, an școlar 2023-2024

●   25.03.2024    Rezultatele concursului județean „Keprege/Legenda în imagini” pentru clasa a IV-a, an școlar 2023-2024

●   25.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română, educație fizică și sport - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv intitulat „Un condei numit Fair-Play”

●   22.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Viitorul verde”

●   21.03.2024    Academia Română - Apel de înscriere la burse pentru elevii performanți

●   21.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză „English challenge”

●   20.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Rezultatele Concursului județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   20.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arte plastice - Concursul național de arte plastice „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   20.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară - Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, clasele V-VIII

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană maternă - Olimpiada de limba și literatura germană maternă

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă - desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - platforma fiipregatit.ro

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale finanțate de Ministerul Educației 2024

●   19.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Poliției Române - 25 martie 2024

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatură română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   19.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consultare publică proiect regulament acte de studii și documente școlare

●   18.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de pretransfer consimțit și modificarea repartizării, sesiunea 2024

●   18.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie, fizică și geografie - Cerc pedagogic - biologie, chimie, fizică și geografie, nivel gimnazial și liceal, zona Luduș

●   18.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba latină - Olimpiada Națională de limbi clasice, etapa județeană

●   18.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Etapa județeană a concursului interdisciplinar pe bază de portofolii „Cultură și civilizație în România”

●   18.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Concursul național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană

●   18.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   18.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș

●   15.03.2024    Lista posturilor vacante-rezervate la data de 15/03/2024

●   15.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania creativă „Descoperă lumea polară și câștigă cu UHU”

●   15.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Școlar Județean „Poezia, comoară din sufletul meu”, Ediția a VII-a

●   15.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - raport privind organizarea, desfășurarea și rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2024

●   15.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - desfășurarea Olimpiadei Județene de Informatică, 16-17 martie 2024

●   15.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sovata

●   14.03.2024    Rezultatele concursului județean de ortografie în limba maghiară „Furkesz” pentru clasele II-IV, an școlar 2023-2024

●   14.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada Națională de limba rromani maternă - etapa județeană, an școlar 2023-2024

●   14.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele Pământului”

●   14.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   14.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   14.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   13.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada satelor din România”, etapa județeană - ora de începere

●   13.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - programul de desfășurare a olimpiadei de geografie - etapa județeană

●   13.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Desfășurarea etapei județene a Olimpiadei școlare de limba engleză

●   13.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - desfășurarea Concursului Național de Geografie „Terra-Mica Olimpiadă de Geografie”

●   13.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concursul național „Made for Europe” 2024

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - conferința națională „Creativitate și inovație în educație” Târgu Mureș, 24-25 mai 2024

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel primar și gimnazial - informare cu privire la derularea concursului „Elevii schimbă jocul: CartON!” organizat de Tetra Pak România în parteneriat cu Edupedu

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Transmitere planuri de intervenție pentru pregătirea EN 2024

●   12.03.2023    Elevii calificați la concursul județean de prezentare/reprezentare (arte plastice) a legendelor populare „Keprege/Legenda în imagini” pentru clasa a IV-a, an școlar 2023-2024

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie cultul reformat - Olimpiada Națională de Religie cultul reformat, evanghelic și unitarian, în anul școlar 2023-2024, etapa județeană

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Olimpiada Națională de Religie Romano-Catolică de limba maghiară, în anul școlar 2023-2024

●   12.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   12.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană modernă - desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   12.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind desfășurarea etapei județene a Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”

●   11.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele a IX-a - a XII-a, anul școlar 2024-2025

●   11.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Precizări privind calificarea elevilor la etapa națională. Rezolvarea contestațiilor

●   11.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Sesiune de informare - directori unități de învățământ

●   11.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Acățari

●   08.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Competiția iTEC (IT Engineering Contest)

●   08.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de Chimie 2024, etapa județeană

●   08.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate probe orale pentru etapa de completare de catedră

●   08.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele la inspecțiile la clasă/probele practice pentru etapele de completare de catedră/restrângere de activitate pentru anul școlar 2024-2025

●   07.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   07.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Persoană responsabilă cu implementarea activităților de prevenire a consumului de droguri

●   07.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință publică de repartizare pentru etapele de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar și restrângere de activitate!

●   06.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - grupuri de acțiune la nivelul unităților de învățământ

●   06.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista unităților de învățământ care întocmesc planurile de intervenție, pe discipline

●   06.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană - 10 martie 2024, Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, etapa județeană - 10 martie 2024 - ora de începere

●   06.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   06.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Răstolița

●   06.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nadeș

●   06.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Alexandru Ceușianu” - Reghin, ediția I

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - concursul județean interdisciplinar „Kurutty” pentru clasele I-IV, secția maghiară, an școlar 2023-2024

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate, profil servicii - Cerc pedagogic - aria curriculară „Tehnologii”, profil Servicii

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția română - Concursul județean de artă populară „Eu mi-s mândru românaș”

●   05.03.2024    Modele Fișe de înscriere în anul școlar 2024-2025 - admitere în învățământul liceal, profesional și dual

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Înscrierea la etapele județene ale olimpiadelor școlare

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei de biologie

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Desfășurarea etapei județene a olimpiadei de geografie

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada de limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților, nivel gimnazial (clasele V-XII)

●   05.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada Națională de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață (OLAV), etapa județeană

●   05.03.2024    Deciziile privind întregirea normei didactice se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș, începând cu data de 05.03.2024, în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi orele: 12.00-16.00, vineri orele: 11.00-13.00)!

●   04.03.2024    Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat/ învățământul profesional de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2024-2025

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Analiză rezultate Simularea Evaluării Naționale și acțiuni de pregătire a Evaluării Naționale 2024

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc Pedagogic, Limba și Literatura Română, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istoria și tradițiile minorității maghiare - Olimpiada de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România, etapa județeană

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 180 din Legea nr. 198/2023 cu modificările și completarile ulterioare, începând cu data de 01.09.2024

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru disciplinele biologie și geografie, an școlar 2023-2024

●   04.03.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs județean „Preparate tradiționale ardelenești”

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Olimpiada de științe socio-umane, etapa județeană

●   04.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Olimpiada de istorie, etapa județeană

●   01.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada de Fizică 2024, etapa județeană - schimbarea locului de desfășurare

●   01.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   01.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   01.03.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Etapele de zonă (zona VI) a campionatelor naționale la discipline sportive organizate de județul Brașov

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și coordonatorilor SNAC - Desfășurarea concursurilor naționale în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), ediția 2024

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Lista punctajelor cadrelor didactice titulare care solicită soluționarea completării normei didactice la nivel de ISJ Mureș

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Lista cu punctajele cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului care solicită completarea normei didactice la nivel de ISJ Mureș

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Lista cu punctajele cadrelor didactice titulare, care solicită soluționarea restrângerii de activitate la nivelul ISJ Mureș

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Planificarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice pentru etapele de completare de catedră/restrângere de activitate

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Planificarea probelor orale pentru etapele de completare de catedră/restrângere de activitate

●   29.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19 din 13.11.2023

●   28.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamente concursuri județene

●   27.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul „Kincseink/Tradiții, comori populare”

●   27.02.2024    Rezultatele concursului județean „Mesemondo verseny/Micul povestitor” pentru clasa a II-a, an școlar 2023-2024

●   26.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Târgu Mureș

●   26.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate Olimpiada de Informatică, etapa locală - 22.02.2024

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect 4/4PentruPrieteni 2024

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - concurs național pe teme de protecția consumatorului „Alege! Este dreptul tău”

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - desfășurare etape județene ale concursurilor cuprinse în Calendarele Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale (CPEENI) 2024

●   23.02.2024    Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2024-2025

●   23.02.2024    Ordinul Ministrului Educației 6154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie - cultele reformat, evanghelic și unitarian - Olimpiada Națională de Religie, cultele reformat, evanghelic și unitarian

●   23.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea stagiilor practice pedagogice în anul școlar 2023-2024 în Bazele de Practică Pedagogică (BPP)/școlile de aplicație

●   23.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și învățământ profesional - Concursul Național „Știu și aplic - securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii”

●   22.02.2024    Lista posturilor vacante-rezervate pentru anul școlar 2024-2025 la data 22/02/2024

●   22.02.2024    Lansare EduSAL versiunea 2.42!

●   22.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - elevii calificați la concursul județean de matematică „Brenyó Mihály” pentru clasele III-IV, anul școlar 2023-2024

●   22.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - ONSȘ - etapele zonale/interjudețene organizate de I.Ș.J. Cluj

●   22.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - ONSȘ - etapele zonale/interjudețene organizate de I.Ș.J. Mureș

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul Technovation Girls

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - concursul „Lazăr Edeleanu” 2024 - etapa județeană

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică Aplicată - „Adolf Haimovici” - 10 martie 2024

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană - 10 martie 2024

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificarea, completarea și actualizarea informațiilor din SIIIR privind elevii/absolvenții de liceu, promoția 2024

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada națională de limba și literatura română (clasele IX-XII), etapa județeană

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - concurs de șah pentru copiii deficienți de vedere

●   21.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - calendarul evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul 2023-2024

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - calendarul olimpiadelor școlare de limbi moderne

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană modernă - concurs județean de limba germană „BÜHNE FREI”

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - festivalul județean al Francofoniei

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - soluționarea completărilor de catedră la nivel de I.Ș.J. și a restrângerilor de activitate - sesiunea 2024!

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - solicitare date egalitate de șanse între femei și bărbați

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie, științe socio-umane, respectiv istoria și tradițiile minorității maghiare din România - cerc pedagogic istorie (secția maghiară)

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada de Informatică - gimnaziu

●   20.02.2024    Elevii calificați la concursul județean de pentatlon școlar „Ottusa” pentru elevii claselor a III-a, an școlar 2023-2024

●   20.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau discipline din aria curriculară „Tehnologii” - concurs județean „Drepturile și obligațiile salariaților” din cadrul proiectului „Tranziția de la școală la locul de muncă”, ediția a III-a, 2024

●   19.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Etapa județeană ONSȘ - tenis de masă, nivel gimnazial

●   16.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor (LPS, CSȘ) - Campionatele Naționale Școlare

●   16.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Iernut-Luduș-Sărmaș

●   15.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul județean de matematică „Kobak” pentru clasa a IV-a, an școlar 2023-2024

●   15.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campanie Internațională „Lecția Păcii”

●   15.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc Pedagogic zona Mureș, mediul rural - educație fizică și sport

●   15.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   14.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada națională de limba și literatura română (clasele V-VIII), etapa județeană

●   14.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de fizică 2024 - etapa județeană

●   14.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - an școlar 2023-2024

●   14.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Înscrierea elevilor și a profesorilor la Centrul Județean de Excelență Mureș, an școlar 2023-2024

●   14.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   14.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   13.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Calendar olimpiade și concursuri școlare, an școlar 2023-2024

●   13.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea Simulării examenului național de Bacalaureat 2024

●   13.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   13.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Calendarul Olimpiadelor Școlare - Limba și Literatura Română și discipline conexe, an școlar 2023-2024

●   13.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor care predau limba și literatura rromi maternă, profesorilor care predau în limba rromani și a profesorilor care predau istoria și tradițiile rromilor - calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare

●   12.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs de inițiere în domeniul surdocecității (combinație de dizabilități vizuale și de auz)

●   12.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - concursurile zonale de pentatlon „Öttusa”

●   12.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   09.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada de Informatică

●   09.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul „Apa care ne-o dorim”

●   09.02.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   09.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Luduș-Iernut-Sărmaș

●   08.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea competiției școlare BUSINESS PLAN pentru firmele de exercițiu

●   08.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Regional „MATE+”

●   08.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare diplome de bacalaureat în anul școlar 2023-2024

●   08.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic Limba și Literatura Română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea competițiilor specifice învățământului profesional și tehnic

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect educațional „Bucuria Lecturii”

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare - copii cu părinți plecați în străinătate

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cursuri de vară gratuite pentru elevii din liceu

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concursul „Dialog cultural plurilingv”

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - concursul județean de ortografie în limba maghiară „Fürkész”

●   07.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - concursul județean de matematică „Brenyó Mihály” clasele a III-a și a IV-a

●   06.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel gimnazial și liceal - Etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Limba Engleză

●   06.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - regulamentul concursului județean „Tease pentru memorie”, ediția a V-a, 22 februarie 2024

●   06.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Simulare probe sportive pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ

●   06.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Competiții ONSȘ

●   06.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie, științe socio-umane, respectiv istoria și tradițiile minorității maghiare din România - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și Socio-umane în anul școlar 2023-2024

●   06.02.2024    Lansare EduSAL versiunea 2.41.2!

●   05.02.2024    Rezultatele concursului județean „Regemondo verseny/Lumea legendelor” pentru clasa a III-a, an școlar 2023-2024

●   02.02.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concursul Școlar Național „Umbrela Verde”, cu implicarea preșcolarilor și elevilor din ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Limba Latină - Calendar Olimpiade Școlare aprobat de Ministerul Educației

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație privind cazurile de bullying și de violență

●   23.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - Elevii calificați la concursul județean Mesemondo verseny/„Micul povestitor” pentru clasa a II-a, anul școlar 2023-2024

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar secția maghiară - concursul zonal de matematică KOBAK

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele V-VIII, faza locală

●   31.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, clasele V-XII, etapa locală

●   30.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană modernă - Cerc pedagogic Limba Germană modernă, zona Târgu Mureș

●   30.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală

●   30.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire privind organizarea și desfășurarea Simulării Evaluării Naționale!

●   29.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică, nivel gimnazial și liceal, secția maghiară - Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară, clasele V-XII

●   29.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor Naționale de Matematică desfășurate în județul Mureș pentru anul școlar 2023-2024

●   29.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați/echipele calificate la concursul județean de limba și literatura maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, anul școlar 2023-2024

●   25.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare informații Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

●   25.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Măgherani

●   25.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Silvic Gurghiu

●   23.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   23.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2023-2024

●   23.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Elevii calificați la concursul județean de ortografie în limba maghiară „Furkesz” pentru elevii claselor II-IV, anul școlar 2023-2024

●   23.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Sărățeni

●   23.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea stocurilor de manuale școlare, anul școlar 2024-2025!

●   23.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic limba și literatura maghiară, nivel liceal

●   22.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Reprogramare competiții județene ONSȘ

●   19.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Rakossi Lajos” Gheorghe Doja

●   19.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Viișoara

●   19.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea unităților de învățământ/centrelor de examen pentru distribuirea/preluarea scanerelor!

●   18.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr. 7 Târgu Mureș

●   18.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Ó, ha cinke volnék...” - secția maghiară

●   17.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Concursul școlar județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - concursul județean pentru preșcolari „Száll a mese szájról szájra, száll a nóta ágról-ágra!” - secția maghiară

●   17.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație SNMS, anul școlar 2023-2024

●   17.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024!

●   17.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Zagăr

●   16.01.2024    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024!

●   16.01.2024    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru simularea examenului de bacalaureat 2024!

●   16.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Sovata

●   16.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Simularea concursului de admitere - UMFST „George Emil Palade” - disciplina chimie

●   16.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca

●   15.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul național Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2023-2024

●   15.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - aplicarea prevederilor Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenul de Bacalaureat - sesiunea 2024

●   15.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire pentru organizarea simulării Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat!

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Deaj

●   12.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - completarea normei didactice a cadrelor didactice titulare/debutante în anul școlar 2024-2025

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, începând cu data de 01.09.2024

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - întregirea/completarea normei didactice a cadrelor didactice angajate pe viabilitatea postului

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2023-2024!

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel gimnazial - Cerc pedagogic Limba Engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   12.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză, nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză „Keep in touch with reality”

●   11.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Debate Training for English Teachers

●   11.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița „Căsuța Fermecată” Luduș

●   11.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   11.01.2024    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat 2024!

●   11.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic al directorilor

●   11.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea fișei de progres și a machetei de raportare a datelor cu privire la implementarea măsurilor, conform Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități

●   10.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni

●   10.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   10.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Batoș

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - menținerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, începând cu 1 septembrie 2024; reîncadrarea în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - pensionarea cadrelor didactice

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuire carduri - tichete sociale pe suport electronic!

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a Evaluării Naționale de către absolvenții claselor a VIII-a, în anul școlar 2023-2024

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză și limba engleză - Concurs județean de dramatizări „LES AMIS DE LA SCENE ON THE SPOT”

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târgu Mureș

●   09.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Concursul județean de limba engleză „Fast english”

●   09.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ogra

●   09.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   09.01.2024    Lansare EduSAL versiunea 2.40.2 - necesară pentru salariați cu mai multe încadrări și pensie facultativă!

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea dreptului la educație al copiilor/elevilor

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Informare organizare și desfășurarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/cursuri de vară în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2024-2025

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Strategia Națională în domeniul drogurilor 2022-2026

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație privind cazurile de bullying și de violență

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul pentru școli al României

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale - Săptămâna Eminescu

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - servicii de consiliere psihopedagogică asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   08.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Festivalul concurs „Noi și Eminescu”, Sângeorgiu de Pădure

●   08.01.2024    Invitație - Eveniment omagial - „La steaua...” - Ziua Culturii Naționale!

●   04.01.2024    Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024-2025

●   04.01.2024    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   03.01.2024    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare număr bursieri și valoare burse profesionale în anul 2023

●   28.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Modificarea datei etapei județene ONSȘ - șah, nivel liceal

●   28.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul activităților de evaluarea externă începând cu 1 ianuarie 2024 (ARACIP)

●   21.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a participanților la workshop-urile CRED - Eliberare adeverințe participare workshop CRED

●   21.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificare surse de încălzire și rezerve de combustibil

●   21.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Necesar acte de studii 2024

●   21.12.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.40.2!

●   20.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - Concursul județean Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2022-2023

●   20.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2023-2024

●   19.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs posturi lector limba română la universități din străinătate, ianuarie 2024

●   19.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului (ONSȘ) - Calendarul competițional județean și Tabloul etapelor zonale (zona VI)

●   19.12.2023    Comunicat de presă - Inspectoratul Școlar Județean Mureș „Gazdă aleasă”

●   18.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni

●   18.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul județean de matematică „Simon Petru”, ediția a XXII-a - 20 ianuarie 2024

●   15.12.2023    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și pentru aprobarea Calendarului activităților privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025

●   15.12.2023    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025

●   15.12.2023    ORDIN privind aprobarea programelor pentru susținerea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Epidemia de rujeolă

●   14.12.2023    COMUNICAT - Start competiție “Tânărul Antreprenor” - Ediția a II-a

●   14.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concursul județean de traduceri Plurilingvism

●   14.12.2023    ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - completare/actualizare date SIIIR

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania națională „Cutia poștală a lui Moș Crăciun”

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - concursul județean de interpretare/prezentare a legendelor populare „Regemondó verseny/Lumea legendelor”

●   14.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - Concursul zonal de pentatlon școlar OTTUSA

●   14.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   13.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș

●   13.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   13.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   12.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană modernă - Concursul județean „Mit Interviews Deutsch lernen”

●   12.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Reghin

●   11.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul european „Ora de Net”

●   11.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   11.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc Pedagogic zona Luduș - educație fizică și sport

●   08.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   07.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Chețani

●   07.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   07.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Național Cantus Mundi, Harta Corurilor din județul Mureș

●   07.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   06.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie și geografie - Înscrierea elevilor și a profesorilor la Centrul Județean de Excelență Mureș

●   06.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   05.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   05.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   05.12.2023    Rezultatele Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) 2022

●   05.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   05.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Reghin, educație fizică și sport

●   05.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză, nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   05.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   04.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică „LuminaMath 2023”, ediția a XXVII-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   04.12.2023    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Revista „Gazeta Matematică” nr. 3/2024

●   04.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Membrii biroului executiv al Consiliului Școlar al Elevilor

●   04.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   04.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   04.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Colegiul Național de Artă

●   04.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   04.12.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   04.12.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Târnăveni

●   29.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul Școlar Județean „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil” cu implicarea preșcolarilor și a elevilor din ciclul primar

●   29.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Acățari

●   29.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Concursul zonal „Dare to Speak Out”

●   29.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC - Proiectul „În iarna aceasta și eu sunt Moș Crăciun”

●   29.11.2023    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice și repartizarea inspecțiilor

●   28.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Festivalul-concurs școlar județean „E vremea colindelor”, ediția a III-a 2023, cu implicarea elevilor din ciclul primar

●   28.11.2023    Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară anul școlar 2023-2024

●   28.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ogra

●   28.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Valea Largă

●   28.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   27.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic al profesorilor de Limba si literatura maghiară, zona Sighișoara

●   24.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, nivel gimnazial - Cerc pedagogic al profesorilor de Limba și literatura maghiară, zona Reghin

●   24.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cursuri e-learning pentru copii și adulți - #Siguranța online

●   24.11.2023    În atenția operatorilor economici din județul Mureș - Oportunitatea solicitării de școlarizare în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025

●   24.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Oportunitatea solicitării de școlarizare în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025

●   24.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic, Limba și Literatura Română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   23.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Materiale de prevenire a consumului de droguri

●   23.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți, mai mare de un an

●   23.11.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.40.1!

●   23.11.2023    [Reactualizare] Calendarul activităților educative județene, an școlar 2023-2024

●   23.11.2023    REAMINTIRE- În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar: „Împreună prindem curaj”

●   22.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Bahnea

●   22.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul liceal - Concurs „#CircularCityChallenge”

●   22.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei - cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr.6.238/08.09.2023!

●   22.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară, nivel gimnazial - Cerc pedagogic al profesorilor de limba și literatura maghiară, zona Târgu Mureș

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - ONSȘ - Cupa ISF, corectare eroare regulament

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial - educație fizică și sport

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar: „Împreună prindem curaj”

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Târnăveni

●   21.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   21.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” Reghin

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - accesul persoanelor cu dizabilități

●   21.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - remediere deficiențe privind securitatea la incendiu

●   20.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Târgu Mureș

●   20.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   20.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie, secția română anul școlar 2023-2024

●   20.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Sighișoara - educație fizică și sport

●   20.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale digitale pentru religie - cultul Penticostal

●   20.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare colindători

●   17.11.2023    Calendarul activităților educative județene, an școlar 2023-2024

●   17.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenirea și diminuarea efectelor negative ale poluării, în special cea care afectează sursele de apă

●   17.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rrome pentru perioada 2022-2027

●   17.11.2023    Calendarul activităților educative județene, ciclul primar, secția română, an școlar 2023-2024

●   17.11.2023    Graficul activităților metodico - științifice, învățământ primar, secția română, an școlar 2023-2024

●   17.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Luduș

●   17.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   17.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   17.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr. 7 Târgu Mureș

●   16.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație concurs județean de creație: „Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” - grădiniță grupa mare, ciclul primar, gimnazial și liceal

●   16.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Conferința internațională - educația outdoor „Adventure&Learning”

●   16.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua mondială a comemorării victimelor accidentelor de circulație

●   15.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în limba română pentru elevii care provin din zona conflictului armat din Ucraina

●   15.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Băgaciu

●   15.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara

●   15.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rectificare termen de depunere a cererilor pentru tichete sociale pe suport electronic!

●   14.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de română - Cerc Pedagogic - Limba și Literatura Română, zona Reghin, nivel gimnazial

●   14.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Modificare Regulament ONSȘ - minibaschet mixt, nivel primar

●   14.11.2023    Calendarul Concursurilor Județene de Matematică pentru anul școlar 2023-2024

●   14.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revista „Gazeta Matematică” nr. 3/2024

●   14.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   14.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   14.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   14.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - grup de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță în mediul școlar

●   13.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, nivel liceal - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târgu Mureș

●   13.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   13.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul județean de limba franceză „Boule de neige”

●   13.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care au absolvit programul de formare continuă CRED „Curriculum relevant, educația deschisă pentru toți” - Eliberare atestate CRED!

●   10.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Testarea noii aplicații 0246, pentru o mai bună colectare a datelor necesare întocmirii rapoartelor de clasa pregătitoare și rezultatele evaluărilor naționale de la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a

●   10.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Sovata

●   10.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Franceză - Cerc pedagogic Limba Franceză, zona Sighișoara

●   10.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   10.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Mureș

●   10.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Apold

●   10.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   09.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   09.11.2023    Completare date cerere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea elevilor dezavantajați!

●   09.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare atestate CRED

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - CAER și CAEN 2024

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Călătorie educativă în lumea satului”

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel primar și gimnazial - Cursuri e-learning

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Înscrieri UNSȘ - Cupa Tymbark/ONSȘ - Cupa ISF

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică și de limba și literatura română care predau la clasele din învățământul gimnazial - Concursul Județean de matematică și limba română „Poezia minții” ediția a IV-a - 18 noiembrie 2023

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau discipline din aria curriculară „Tehnologii” - Apel selecție proiecte pentru CAEJ „Tehnologii” Mureș 2024

●   08.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Numerus”, ediția a XXI-a - 25 noiembrie 2023

●   08.11.2023    Lista cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ și repartizarea inspecțiilor

●   08.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   07.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca

●   07.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Sovata

●   07.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, nivel gimnazial și liceal - Concursul național de discurs public în limba engleză

●   07.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, nivel primar și gimnazial - Concursul județean de limba engleză „Frosty - The Ice - Words Contest”

●   07.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză „Breaking news”

●   07.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz

●   06.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Concurs de Istorie Bisericească, clasa a VII-a

●   06.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC - ediția 2023 a campaniei sociale „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Chețani

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Deaj

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Profesională Band

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   06.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Silvic Gurghiu

●   03.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   02.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana isteților „Știu, mă informez, deci sunt cel mai bun!”

●   02.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Valea Largă

●   01.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Distribuire materiale educative!

●   01.11.2023    Modele de subiecte pentru examenele naționale (2024), publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

●   01.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   01.11.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   01.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   01.11.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Situație privind cazurile de bullying și de violență

●   01.11.2023    Informare de presă: date suplimentare privind acordarea burselor școlare în anul școlar 2023 - 2024

●   01.11.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.40!

●   31.10.2023    Informare privind acordarea primei de carieră didactică

●   31.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   31.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   31.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Neaua

●   30.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC și matematică - programul gratuit de educație digitală SuperCoders

●   27.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru tichete sociale pe suport electronic!

●   26.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna Educației Globale

●   26.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Scrisoare metodică pentru anul școlar 2023-2024

●   26.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   26.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   25.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare număr bursieri pe criterii și subcriterii prevăzute în Metodologia-cadru și în precizările Ministerului Educației!

●   25.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   25.10.2023    Graficul activităților educative județene CAEJ - educație timpurie, nivel preșcolar

●   24.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   24.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC și matematică - Concursul UniHack - pentru elevi și studenți

●   24.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiție „Școala altfel”

●   24.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Conferința „Importanța metodelor alternative de educație prin teatru”

●   23.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sighișoara

●   23.10.2023    ORDIN pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactice pentru personal didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportat din fonduri externe nerambursabile

●   23.10.2023    ORDIN privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024

●   23.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri

●   23.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Română - Proiectul educațional concurs „Cortine de cerneală”

●   23.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   23.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   20.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș afișează rezultatele evaluării elevilor pentru anul școlar 2023-2024

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Omologare baze sportive

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania de conștientizare la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii, ca urmare a aprobării Actului Adițional nr. 6 și în conformitate cu Cererea de Finanțare, prin proiectul ETIC ID 128215 –„Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză, nivel liceal - Concursul județean de oratorie Papiu Talks

●   20.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat de nivel preșcolar, primar și gimnazial - acordarea de tichete sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional, preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul preșcolar, primar și gimnazial!

●   20.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - vă facem cunoscut faptul că pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” au fost publicate anunțurile privind recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere

●   20.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș

●   20.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   19.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză nivel liceal - Programul „Summer Institutes for Secondary Educators”

●   19.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   19.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

●   19.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ogra

●   18.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   18.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   17.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata

●   17.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   16.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Solovăstru

●   16.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs Interdisciplinar „Ioan Bojor” Ediția a VIII-a

●   16.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a diriginților claselor terminale și a consilierilor/psihologilor școlari - Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți, din data de 27 octombrie 2023

●   16.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asociația de Valori implementează programul stART de burse private prin care să susțină tinerele talente ale României

●   16.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară, nivel gimnazial - Concursul Național de interpretare balade și basme populare „Kriza János”

●   16.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   16.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara

●   16.10.2023    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere aplicație SNMS (manuale școlare), estimare anul școlar 2024-2025!

●   16.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Hodac

●   16.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni

●   13.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor de la ciclul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   13.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene - Limbi Moderne

●   13.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Clubul Sportiv Sighișoara

●   13.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendarul Concursurilor Județene de Matematică, an școlar 2023-2024

●   13.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri zonale-nivel preșcolar/antepreșcolar, secția română

●   13.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Harta Corurilor din România!”

●   13.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Petelea

●   12.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - cost standard!

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Mureș, mediul rural - educație fizică și sport

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - minibaschet mixt, nivel primar

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Atelier de lucru pentru elevii admiși pe locuri speciale pentru rromi din unitățile de învățământ liceal din Municipiul Târgu Mureș

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Calendarul Activităților Educative Județene - nivel primar - secția română

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au absolvit programul de formare continuă CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial” - eliberare atestate CRED

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea stagiilor practice pedagogice în anul școlar 2023-2024 în Bazele de Practică Pedagogică (BPP)/școlile de aplicație

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Consfătuirea profesorilor de informatică pentru zona Luduș

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Ștafeta Veteranilor INVICTUS” ediția a X-a

●   11.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de Interpretare a Cântecelor Populare Maghiare „Csak Tiszta Forrásból!”

●   11.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri zonale nivel preșcolar/antepreșcolar, secția maghiară

●   10.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere aplicație SNMS (manuale școlare), estimare anul școlar 2024-2025

●   10.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul Activităților Educative Județene 2023-2024

●   10.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul național „Școala altfel”

●   10.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   10.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Fărăgău

●   10.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Turneu de calificare pentru Campionatul Mondial de Teqball

●   10.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Albești

●   10.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița cu Program Prelungit „Ama” Târgu Mureș

●   10.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Iernut

●   10.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2023-2024

●   09.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică și informatică - Centrul de excelență „Hai la Olimpiada!” - matematică și informatică

●   09.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Tăureni

●   09.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   09.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Sânger

●   09.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   09.10.2023    Festivalul - Concurs Județean de Creație Literară „Serafim Duicu” Ediția a XXIII-a

●   06.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2023-2024

●   06.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cuci

●   06.10.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Chețani

●   06.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara

●   06.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   04.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - raportare bursieri și valoare burse pe septembrie și octombrie 2023

●   04.10.2023    Rezultate - Concurs de selecție pentru metodiști 2023

●   04.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Stânceni

●   04.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   04.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au în structură învățământ preșcolar și unităților de învățământ cu personalitate juridică de nivel preșcolar - Calendarul activităților educative județene nivel preșcolar

●   03.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Consfătuiri zonale - Matematică

●   03.10.2023    Scrisoare metodică - repere privind desfășurarea activității în anul școlar 2023-2024 în învățământul primar

●   03.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul primar, secția română

●   03.10.2023    Planificare proba de interviu - Concurs de selecție pentru metodiști

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Acățari

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nadeș

●   03.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Vărgata

●   03.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice și a responsabililor centrelor metodice zonale din învățământul preșcolar și antepreșcolar - secția maghiară

●   02.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin

●   02.10.2023    Graficul activităților metodico-științifice învățământ primar - secția maghiară în anul școlar 2023-2024

●   02.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - consfătuirea profesorilor de informatică

●   02.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea la grade didactice în anul școlar 2023-2024

●   02.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar care au absolvit programul de formare continuă CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial”

●   02.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   02.10.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 3 Reghin

●   02.10.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consilieri educativi

●   29.09.2023    Informare de presă - Informațiile apărute în spațiul public cu privire la plata salariilor personalului din învățământ

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   29.09.2023    Informare privind implementarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar: Nu există probleme privind suplimentarea sumelor necesare școlilor pentru implementarea activităților asumate prin proiectele din PNRAS

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   29.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș

●   29.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul național pentru definitivare în învățământ în anul școlar 2023-2024!

●   28.09.2023    Comunicat de presă - Premierea performanței școlare maxime pentru elevii din județul Mureș

●   28.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - Religie ortodoxă și greco-catolică

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   28.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Apold

●   27.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date profesori limba și literatura română, limba latină - an școlar 2023-2024

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date pentru învățământul primar, secția maghiară

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație privind cazurile de bullying

●   27.09.2023    Instrucțiune referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr. 6.238/8.09.2023

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Consfătuiri județene - educație fizică și sport/antrenori

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

●   27.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   27.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Pogăceaua

●   27.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Sf Nicolae” Laslău Mare

●   27.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național online de desen „FinPitic și Lumea financiară”

●   27.09.2023    Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare - învățământ primar, secția maghiară, an școlar 2023-2024

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul preșcolar, secția română

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Donații calculatoare

●   27.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și matematică - Testare inițială standardizată pentru elevii din clasa a IX-a la Limba și Literatura Română și Matematică

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Fântânele

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Zagăr

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   26.09.2023    [REAMINTIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Bookfest

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș

●   26.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea județeană a profesorilor care predau disciplina Limba și literatura rromani

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Rușii Munți

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Sărățeni

●   26.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Premiere elevi de 10 la evaluarea națională 2023

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   26.09.2023    Procedură privind selecția profesorilor metodiști de specialități pentru activități formale și nonformale!

●   26.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Miheșu de Câmpie

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda

●   25.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș - (RE)înscrierea elevilor și a profesorilor la Centrul Județean de Excelență Mureș

●   25.09.2023    Coordonatori rețea școlară Mureș, an școlar 2023-2024

●   25.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina biologie

●   25.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la înștiințările privind evaluarea activității manageriale ca urmare a ocupării funcției de director/director adjunct în anul școlar 2022-2023

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Petelea

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Bahnea

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz

●   25.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Deschide-ți mintea, nu fi închis!”

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   25.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Neaua

●   22.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Școala Siguranței Tedi”

●   22.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Balul bobocilor

●   22.09.2023    Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării grupului de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2023-2024

●   22.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș

●   22.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Răstolița

●   22.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cozma

●   21.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a educatoarelor și învățătorilor - Programul național „Citește-mi 100 de povești”

●   21.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau discipline din aria curriculară „Tehnologii” - Consfătuirea județeană a cadrelor didactice care predau discipline/module din aria curriculară „Tehnologii”

●   21.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - ONSȘ - Cupa Tymbark/ONSȘ - Cupa ISF

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr.3 Târnăveni

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Colegiul „Petru Maior” Reghin

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Zau de Câmpie

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr.1 Crăciunești

●   21.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic Iernut

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică și chimie - Consfătuirile profesorilor de fizică și de chimie

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie reformată

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Consfătuirea județeană a profesorilor de Limba și literatura maghiară

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Consfătuirea județeană a profesorilor de Religie romano-catolică

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul Activităților Educative Județene - Limbi Moderne an școlar 2023-2024

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Program educațional de voluntariat „Ajungem MARI”

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bookfest

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - Arte

●   20.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuiri județene - învățământ special și special integrat

●   20.09.2023    [REAMINTIRE]În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare atestate CRED!

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Hodac

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” Reghin

●   20.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Breaza

●   19.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul primar, secția română

●   19.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Consfătuirea județeană - matematică

●   19.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Consfătuirea profesorilor de informatică

●   19.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Nr.1 Luduș

●   19.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Cristești

●   19.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș

●   19.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Iernut

●   19.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș

●   19.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programele și proiectele internaționale Junior Achievement

●   19.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizare bază de date a cadrelor didactice de Educație muzicală, Educație muzicală specializată, Educație plastică, Arte vizuale, Design, Arhitectură, Coregrafie, Arta actorului

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   18.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Consfătuirile cadrelor didactice, disciplina geografie

●   18.09.2023    Raport privind starea învățământului mureșean, anul școlar 2022-2023

●   18.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - MODEL protocol de colaborare ONG-ISJ

●   18.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursie școlară

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

●   18.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Deaj

●   18.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar activități de evaluare externă (ARACIP) începând cu data de 01.09.2023

●   18.09.2023    Coordonatori rețea școlară Mureș, an școlar 2023-2024

●   18.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare atestate CRED

●   15.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Actualizare bază de date profesori limbi moderne

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuirile profesorilor de limbi moderne

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată prin OME nr. 6.238/8.09.2023

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Consfătuiri județene - Limba și literatura română și limba latină

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Invitație seminar ANAD

●   15.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor de istorie și discipline socio-umane - Consfătuiri județene - Istorie și științe socio-umane

●   15.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   15.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   15.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara

●   15.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   14.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - campania „Cotnari cinstește educația” - burse școlare private

●   14.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   13.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș

●   13.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Școala Gimnazială Adămuș

●   12.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   12.09.2023    Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș - Ședință de lucru

●   11.09.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2023-2024 la Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș

●   08.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Săptămâna Europeană a Sportului/Festivalul de sport - OK! Sport!, ediția a treia

●   08.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere aplicație SNMS (manuale școlare), anul școlar 2023-2024

●   07.09.2023    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

●   07.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori și directori adjuncți!

●   06.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetele de normare pentru anul școlar 2023-2024

●   06.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice titulare - Organizarea ședinței de repartizare pentru cadrele didactice titulare, care au solicitat detașare după data de 01.09.2023

●   06.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea cadrelor didactice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   06.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Consfătuirea coordonatorilor cercurilor pedagogice din învățământul primar, secția maghiară și germană

●   05.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Națională de Curățenie - 2023

●   05.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizarea datelor în SIIIR!

●   05.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - ROFUIP

●   04.09.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2023 și gradul didactic I seria 2022-2024, ce solicită amânare

●   01.09.2023    Comunicat de presă - Ministerul Educației a publicat, astăzi, 1 septembrie 2023, „Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024”

●   01.09.2023    Comunicat de presă - Detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Mureș!

●   01.09.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.39.5!

●   31.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea segregării școlare la clasele de început

●   31.08.2023    Deciziile privind modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș, începând cu data de 31.08.2023 în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi orele: 12.00-16.00, vineri orele: 11.00-13.00)!

●   30.08.2023    Lista posturilor vacante - rezervate la data de 30.08.2023!

●   30.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate finale - calificați!

●   30.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate finale - necalificați!

●   30.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivități de deschidere a noului an școlar

●   30.08.2023    Deciziile de pretransfer, angajare pe viabilitatea postului și repartizare cu statut didactic titular pentru candidații care au promovat examenul de definitivat în anul școlar 2023, se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș, începând cu data de 31.08.2023 în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi orele: 12.00-16.00, vineri orele: 11.00-13.00)!

●   30.08.2023    Repartizare în ședință publică, a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar!

●   29.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate inițiale - calificați!

●   29.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Rezultate inițiale - necalificați!

●   29.08.2023    În atenția candidaților înscriși la Concursul județean/testarea județeană de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate: contestațiile se depun în data de 30.08.2023, între orele 9-11 la camera 106 din cadrul ISJ Mureș

●   29.08.2023    Rezultate Bacalaureat sesiunea august 2023 după contestații!

●   28.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - desfășurarea probei de interviu în cadrul concursului/testării la nivel județean pentru anul școlar 2023-2024!

●   28.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - desfășurarea concursului/testării la nivel județean pentru anul școlar 2023-2024!

●   25.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Graficul desfășurării probelor practice/orale pentru candidații înscriși la concursul/testarea la nivelul județean!

●   25.08.2023    Rezultate Bacalaureat sesiunea august 2023 înainte de contestații!

●   24.08.2023    Lista posturilor vacante - rezervate la data de 24.08.2023!

●   24.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul Internațional de Film și Televiziune SIMFEST, ediția XX-a

●   24.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Institutul Limbii Române anunță lansarea unor noi concursuri pentru ocuparea posturilor de lector de limba română la universități din străinătate, începând cu anul universitar 2023/2024

●   24.08.2023    [Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar!

●   24.08.2023    Deciziile de titularizare pentru ședințele publice din data de 27-28 iulie 2023 se pot ridica de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Mureș conform programului cu publicul (luni-joi orele: 12.00-16.00, vineri orele: 11.00-13.00)!

●   24.08.2023    În atenția directorilor de grădinițe/creșe și a directorilor unităților de învățământ care au în structuri grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - Transmiterea pentru validare la secretariatul IȘJ Mureș a listei cererilor admise precum și a cererilor respinse (după caz), conform Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 din Procedura operațională specifică privind repartizarea copiilor înscriși în unitățile de învățământ preuniversitare cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în etapa de ajustări din educația timpurie, în perioada 21-30 august 2023

●   23.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea august

●   21.08.2023    Lista posturilor vacante - rezervate la data de 21.08.2023

●   21.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Locuri rămase libere în învățământul liceal după derularea celor două etape de admitere

●   21.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

●   21.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ocupare posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2023-2024 cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora

●   21.08.2023    REVENIRE - MODIFICARE DATĂ ȘI ORĂ - Ședință publică - Detașare la cerere concurs specific/prelungire contract individual de muncă, art. 63 și 87 din Metodologie

●   18.08.2023    Lista posturilor vacante - rezervate la data de 18.08.2023

●   18.08.2023    Ședință publică - Conform anexei 18 din Metodologie

●   18.08.2023    În atenția directorilor de grădinițe/creșe și a directorilor unităților de învățământ care au în structuri grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - Procedura de Înscriere a copiilor În unitățile de Învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar În etapa de ajustări, derulată la nivelul inspectoratului școlar

●   18.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților în învățământul liceal de stat după a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

●   17.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată, în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 ain. (6) din Metodologie (OME nr. 6218/2022)

●   16.08.2023    Lista posturilor vacante/rezervate la data de 16.08.2023

●   16.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Colectare date aferente anului școlar 2023-2024

●   16.08.2023    Graficul ședinței de repartizare 17-18 august 2023!

●   11.08.2023    Rezultatele repartizării candidaților în învățământul liceal în etapa a II-a de admitere - Repartizarea candidaților aflați în situații speciale!

●   11.08.2023    Rezultatele repartizării candidaților în învățământul liceal în etapa a II-a de admitere!

●   10.08.2023    Rezultatele din etapa III-a de repartizări/redistribuire pe locuri libere și rezolvarea cazurilor speciale pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual, în anul școlar 2023-2024

●   09.08.2023    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2023!

●   09.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de instruire în vederea organizării examenului național de Bacalaureat 2023 sesiunea august 2023!

●   08.08.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere aplicație SNMS (manuale școlare), anul școlar 2023-2024

●   08.08.2023    Situația locurilor libere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru etapa a III-a de admitere

●   07.08.2023    Lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2023, pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare!

●   03.08.2023    Referitor la: Calendarul operațiunilor etapei a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de admitere județeană în învățământul profesional și în învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023 – 2024

●   03.08.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.39.4 - corecții OP-uri!

●   01.08.2023    Rezultatele Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2023, după contestații!

●   31.07.2023    În atenția absolvenților de clasa a VIII-a și a părinților/tutorilor/reprezentanților legali - Calendarul activităților etapei a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale în învățământul profesional de stat și dual, de către comisia de admitere județeană, pentru anul școlar 2023-2024

●   31.07.2023    În atenția absolvenților de clasa a VIII-a și a părinților/tutorilor/reprezentanților legali - cerere de înscriere etapa a III-a de repartizare și redistribuire pe locurile libere și rezolvarea situațiilor speciale pentru învățământul profesional/dual în anul școlar 2023-2024

●   28.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - locuri rămase libere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal!

●   28.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - locuri rămase libere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal vocațional!

●   28.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

●   28.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal - graficul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă

●   28.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal - graficul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

●   27.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Săptămâna Europeană a Sportului

●   27.07.2023    Situația locurilor libere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru etapa a II-a de admitere

●   26.07.2023    Procedură operațională privind repartizarea în a III-a etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2023-2024

●   26.07.2023    Rezultatele finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2023 (după contestații)

●   25.07.2023    Rezultatele Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2023 înainte de contestații!

●   24.07.2023    Ședință de repartizare a candidaților care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactic/catedrelor vacante/rezervate, din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023!

●   24.07.2023    Graficul ședinței de repartizare din data de 28.07.2023!

●   24.07.2023    Repartizarea în clasa a IX-a a elevilor olimpici, conform procedurii M.E. cu nr. 3684 din 15 februarie 2023

●   20.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Asociația Școala de Valori desfășoară programul național de educație financiară, FLiP - Școala de Bani pe Roți

●   19.07.2023    Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2023!

●   18.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzile pentru asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar

●   18.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea stagiilor practice pedagogice în anul școlar 2023-2024 în școlile de aplicație

●   18.07.2023    Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2023

●   18.07.2023    Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2023 (înainte de contestații)

●   18.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 - Perioada prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor pentru nota onținută la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2023 la Inspectoratele Școlare Județene

●   17.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat sesiunea august 2023

●   17.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023!

●   13.07.2023    Admitere 2023 - Candidații pe locuri de rromi care provin din județul MUREȘ!

●   13.07.2023    Admitere 2023 - Candidații pe locuri CES care provin din județul MUREȘ!

●   13.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Facultatea de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, organizează programe de licență și master în domeniul Filologie

●   12.07.2023    Procedură operațională privind repartizarea în a II-a etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2023-2024

●   12.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri Centrele de examen și Centrele Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea august-septembrie 2023!

●   11.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prelungirea termenului pentru înscrierea/reînscrierea școlilor în rețeaua de unități-pilot care utilizează exclusiv catalogul electronic în anul școlar 2023-2024

●   11.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Deschidere aplicație SNMS (manuale școlare), anul școlar 2023-2024

●   11.07.2023    În atenția președinților centrelor de examen ale evaluării naționale 2023 - predarea-preluarea cataloagelor de examen și a anexelor cu semnăturile comisiilor centrului zonal de evaluare și centrului regional de contestații

●   11.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - schema de granturi PNRAS runda a II-a”

●   10.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință publică online pentru repartizarea candidaților cu CES în învățământul profesional de stat

●   10.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - reconversie profesională - Universitatea „Danubius” Galați

●   10.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință publică online pentru repartizarea candidaților de etnie rromă în învățământul profesional de stat

●   10.07.2022    În atenția candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2023 - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 - ora de începere a probei scrise

●   10.07.2023    Centrele de concurs titularizare 2023 cu disciplinele arondate pe centre

●   07.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie!

●   06.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Afișarea listei beneficiarilor sprijinului financiar pentru achiziționarea unui calculator

●   06.07.2023    Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar

●   06.07.2023    Procedură operațională privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

●   06.07.2023    Monitorul Oficial al României - Legea învățământului preuniversitar

●   05.07.2023    Procedură operațională privind evaluarea anuală a activității directorului/directorului adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș, 2022-2023

●   05.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ care au organizat probe de aptitudini - Validarea, comunicarea și transmiterea listei candidaților admiși la unitățile de învățământ care au organizat probe de aptitudini

●   05.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a!

●   04.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prelungirea termenului de înscriere în rețeaua de unități-pilot, în anul școlar 2023-2024

●   04.07.2023    TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit sesiunea 2023, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș din data de 04.07.2023!

●   04.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri privind componența comisiei din centru zonal de admitere

●   04.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a personalului medical din cabinetele medicale școlare - Curs ANAD de prelevare probe de sânge pentru control doping

●   04.07.2023    Rezultate Evaluare Națională 2023 - după contestații!

●   04.07.2023    În atenția unităților desemnate drept centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 - Vizualizare lucrări evaluarea națională

●   03.07.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe, etapa națională

●   03.07.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie!

●   03.07.2023    Rezultate Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023 înainte de contestații!

●   30.06.2023    Planificarea activităților educativ-recreative desfășurate în unitățile de învățământ preșcolar în perioada vacanței de vară, anul școlar 2022-2023

●   29.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ proiectul „Hercules”

●   29.06.2023    Ofertă educațională - învățământ profesional și dual de stat pentru anul școlar 2023-2024

●   28.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - completarea diplomei de bacalaureat în urma promovării examenului național de bacalaureat - 2023!

●   28.06.2023    Rezultate Evaluare Națională 2023 înainte de contestații!

●   23.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Utilizarea catalogului electronic în unități-pilot în anul școlar 2023-2024

●   22.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea activităților educativ-recreative cu copiii în perioada vacanței de vară, în anul școlar 2022-2023

●   22.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dobândirea statului de școli-pilot începând cu anul școlar 2023-2024

●   22.06.2023    NOTĂ privind procesul de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar

●   22.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea actelor de studii pentru absolvenții clasei a XII-a

●   22.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea Certificatelor de competențe digitale

●   21.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2023 - ședință de instruire!

●   21.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ care au în structură grădiniță/creșă - precizări privind fazele din interiorul celor două etape de înscriere la grădiniță/creșă

●   20.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la ridicarea materialelor consumabile necesare organizării și desfășurării examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023

●   20.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează programe de conversie profesională

●   20.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național de eseuri cu tema „Dreptul în viața de zi cu zi”

●   19.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Corelarea mediilor aritmetice necesare pentru echivalarea nivelului de competență digitală (pentru proba D) - examenul național de Bacalaureat

●   18.06.2023    Informare privind desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (sesiunea 2023)

●   16.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul depunerii contestațiilor pentru gradațiile de merit, sesiunea 2023

●   16.06.2023    Tabel nominal cuprinzând punctajele la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, din data de 16.06.2023!

●   15.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședința de instruire pentru Evaluarea Națională 2023!

●   14.06.2023    Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

●   14.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Finala Campionatului Național de Șah pe clase GSL

●   14.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Festivalul Internațional de șah Smart Village

●   14.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2023-preșcolar

●   14.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere 2023-antepreșcolar

●   14.06.2023    NOTĂ - Cereri tip de înscriere în educația timpurie 2023 (nivel antepreșcolar și nivel preșcolar) pentru etapa I, etapa II și respectiv pentru etapa de ajustări

●   14.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - activități specifice înscrierii în învățământul primar, etapa a II-a

●   13.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind activitățile ce trebuiau să fie realizate în luna iunie 2023

●   13.06.2023    Procedură Operațională privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile de învățământ din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a în anul școlar 2022-2023

●   13.06.2023    În atenția unităților de învățământ desemnate drept centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023 - raportare eventual deficit de personal în centrele de examen ale evaluării naționale

●   13.06.2023    NOTĂ privind planificarea desfășurării probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023!

●   13.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea, vizarea și aplicarea timbrului sec pe actele de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a

●   13.06.2023    Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și Colegiul Liderilor Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, întrunite în ședințe în data de 12.06.2023, cu majoritate de voturi a membrilor prezenți, au hotărât suspendarea grevei generale

●   13.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la examenul național de Bacalaureat 2023

●   13.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la Evaluarea Națională 2023

●   13.06.2023    NOTĂ privind încheierea situației școlare a elevilor din clasa a VIII-a și din anii terminali ai învățământului liceal

●   13.06.2023    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiția națională „Școala altfel”

●   12.06.2023    Ordonanța de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat!

●   12.06.2023    Monitorul Oficial al României - Ordin al ministrului educației pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022

●   12.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   12.06.2023    Validare fișe definitivat 2023!

●   12.06.2023    Monitorul Oficial al României - Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ

●   12.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   09.06.2023    Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

●   09.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Încheierea situației școlare la clasele terminale

●   09.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Videoconferință!

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - burse școlare

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2023

●   08.06.2023    Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ cu grupe de nivel preșcolar/antepreșcolar - precizări I.Ș.J. Mureș privind reînscrierea/înscrierea la creșă/grădiniță pentru anul școlar 2023-2024

●   08.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Consiliere psihopedagogică

●   08.06.2023    ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 4.135/2023 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023

●   08.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen și Centrele Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2023!

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - învățământ primar secția română

●   07.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Regional Interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor banatului montan” - etapa regională

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educator puericultor/educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția română

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educatoare/profesor învățământ preșcolar, secția maghiară și germană

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie ortodoxă

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație fizică și sport

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Educație muzicală/educație muzicală specializată

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Învătământ primar, secția maghiară

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Istorie și socio-umane

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limbi moderne

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Biologie-Geografie

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Religie reformată

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - Limba și literatura maghiară

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - fizică

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - Reprogramare inspecții titularizare - chimie

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Matematică

●   07.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Discipline tehnice

●   07.06.2023    Informare de presă - Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 - 2024

●   07.06.2023    Informare de presă - proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   07.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - program de conversie profesională „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”

●   07.06.2023    Notă privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   06.06.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - sesiunea 2023 - reprogramare inspecții la clasă - Limba și Literatura Română!

●   06.06.2023    Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

●   06.06.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   06.06.2023    Informare de presă - Ministerul Educației a centralizat constant informații statistice privind personalul din învățământul preuniversitar care a participat la protestul declanșat în data de 22 mai 2023.

●   06.06.2023    Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

●   31.05.2023    ORDIN al ministrului educației privind aprobarea Metodologie-cadru de înscriere a copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023-2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare!

●   31.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.9 - corecții pe OUG168!

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Școala Încrederii

●   31.05.2023    MONITORUL OFICIAL - Ordin al ministrului educației pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

●   31.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - prelungirea înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2023

●   31.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.9!

●   29.05.2023    Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională și de Ministerul Educației invită liceeni cu cetățenie română să participe în programul „FLEX 2024-2025”

●   29.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”

●   29.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiția națională „Școala altfel”

●   26.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională

●   26.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Instituțiile/organizațiile din județul Mureș care organizează/desfășoară activități educaționale pentru copii refugiați ecraineni

●   25.05.2023    În atenția președinților centrelor de examen din județul Mureș care au desfășurat probe de aptitudini, respectiv de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă - Comunicarea și transmiterea rezultatelor elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a la probele de aptitudini, de limbă modernă sau maternă

●   24.05.2023    PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   24.05.2023    PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat

●   24.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ liceal

●   23.05.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național de Titularizare 2023 - Lista candidaților înscriși la concursul național de titularizare sesiunea 2023

●   23.05.2023    În atenția candidaților înscriși la concursul național de Titularizare 2023 - Planificarea inspecțiilor/probelor practice/probelor orale - Graficul de desfășurare a inspecțiilor la clasă poate suferi modificări în funcție de evoluția grevei din sistemul de învățământ!

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri privind componența comisiilor din centrele de examen EVNAT 2023

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) - 2023!

●   23.05.2023    Centrele de concurs titularizare 2023 cu disciplinele arondate pe centre

●   23.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Premierea elevilor cu performanțe deosebite

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Dispoziții legale aplicabile privind greva

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   22.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradației de merit - sesiunea 2023!

●   19.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la grade didactice - Definitivat grade didactice!

●   19.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic de Limba și literatura maghiară, zona Sovata, nivel gimnazial

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concurs Regional cu participare națională „MATE+”, etapa regională

●   17.05.2023    Deciziile de prelungire a contractului de muncă, conform art. 63 (media peste 7 și definitivat) se pot ridica de la secretariatul I.Ș.J. Mureș personal pe baza actului de identitate, în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00)!

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ care organizează Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a - Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a - ora de începere a probelor

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Cerc pedagogic de Limba și literatura maghiară, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   17.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Simpozionul și Concursul Național „Istoria de lângă noi”, ediția a III-a, înscris în Calendarul Activităților Educative 2023

●   17.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș

●   17.05.2023    PRECIZĂRI privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și provele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

●   17.05.2023    NOTĂ privind organizarea concursurilor la nivelul sistemului de învățământ

●   17.05.2023    ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenlor de absolvire/certficare a calificării profesionale pentru învățământul prefesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2023

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări candidaților de etnie rromă în format letric!

●   16.05.2023    Distribuire acte studii 2023!

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Simpozionul și concursul național „Europa în școală”, ediția a VIII-a, înscris în Calendarul Activităților Educative 2023

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sovata

●   16.05.2023    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

●   16.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal - zona Târgu Mureș

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Săptămâna prevenirii criminalității”

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   15.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Educație rutieră - Educație pentru viață” - etapa județeană

●   12.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - înscrierea elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a pentru probele de aptitudini, de limbă modernă sau maternă!

●   12.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Sighișoara

●   12.05.2023    Procedură Operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024

●   12.05.2023    [REAMINTIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - Șefi de promoție - clasele a XII-a, a XIII-a

●   12.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Reghin - educație fizică și sport/antrenori

●   12.05.2023    NOTĂ cu privire la perioadele de desfășurare a examelor de corigență în anul școlar 2022-2023

●   11.05.2023    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2023 aprobate în C.A. din data de 11.05.2023

●   11.05.2023    PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradațiilor de merit: personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic de predare Sesiunea 2023

●   11.05.2023    PROCEDURA DE SISTEM privind organizarea și desfășurarea activităților de depunere și evaluare a dosarelor personalului didactic auxiliar pentru obținerea gradației de merit, sesiunea 2023

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator de patrimoniu

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - administrator financiar_contabil

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - informatician

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - laborant

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_bibliotecar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_consilier_referent

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - personal didactic auxiliar_mediator scolar_pedagog

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru acordarea gradației de merit - secretar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul preșcolar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul primar

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul special

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învățământul vocațional - Aria curriculara Arte

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal - maiștri instructori, profesori instruire practica

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele și cluburile copiilor

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din învățământul sportiv integrat și suplimentar în vederea acordării gradației de merit

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele și cluburile copiilor

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii consilieri școlari (CJRAE)

●   11.05.2023    Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru profesorii logopezi (CJRAE)

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu egalitatea de șanse - Ziua Națională a Egalității între femei și bărbați

●   11.05.2023    ORDIN privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul școlar 2023!

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuirea broșurilor de admitere pentru elevii clasei a VIII-a!

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - elevi cu cetățenie germană

●   11.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - atletism, nivel primar

●   11.05.2023    Elevii calificați la concursul județean interdisciplinar „Kurutty” pentru clasele I-IV, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   10.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - preluarea tichetelor sociale de către unități de învățământ!

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Geografie

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Economia comerțului, turismului și serviciilor

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul postuniversitar - Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru anul universitar 2023-2024 la cursul de conversie profesională - Psihologie

●   10.05.2023    Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș - Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare face înscrieri pentru programul postuniversitar - Export dezvoltare durabilă

●   10.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Concursului de chimie „Raluca Rîpan”

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Bursa generală a locurilor de muncă din data de 12.05.2023

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică, limba română și a profesorilor pentru învățământ primar care predau în clasa a IV-a - Concursul Județean de matematică și limba română „Poezia minții” ediția a III-a -13 mai 2023

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din învățământul preșcolar/antepreșcolar - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară anul școlar 2022-2023 modulul 5

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - distribuirea actelor de studii!

●   09.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, nivel gimnazial - zona Târgu Mureș

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic zona Mureș, mediul rural - educație fizică și sport

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - eliberarea anexelor fișelor de înscriere elevilor/absolvenților de clasa a VIII-a

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Etapa Națională a Concursului Național de Geografie „Terra-mica olimpiadă de geografie”

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele I, secția română - Concursul școlar județean de recitări „Fascinația copilăriei - Din lumea celor care nu cuvântă” ediția a XVI-a

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Deciziile de pretransfer consimțit se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00 și vineri 11.00-13.00)!

●   08.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   08.05.2023    Echipajele participante și elevii participanți la etapa județeană a festivalului tradițiilor, dansurilor populare „Kincseink/Tradiții, comori populare” pentru elevii din învățământul primar, secția maghiară, an școlar 2022-2023

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

●   08.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

●   05.05.2023    Lista posturilor vacante-rezervate la data de 05.05.2023

●   05.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - etapa județeană a Concursului de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls perpetuum”

●   05.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   05.05.2023    Fișă de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2023 - titularizare!

●   04.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Concurs județean de orientare turistică și sportivă „Scaunul Domnului”

●   04.05.2023    Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2023

●   04.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Rezultatele Concursului școlar județean pentru preșcolari „Bújj, bújj, zöld ág...” - secția maghiară

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!”

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - concurs școlar

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și coordonatorilor SNAC - concursurile naționale SNAC

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la concursul național de titularizare - sesiunea 2023 - Înscrierea candidaților!

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - donații calculatoare

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a!

●   03.05.2023    Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare - 2023 - etapa I!

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Concurs județean de literatura română „Izvor de gânduri și cuvinte” - ediția a III-a, 27 mai 2023

●   03.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - profil servicii - Concurs Județean „Preparate tradiționale ardelenești”, ediția I

●   03.05.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș

●   03.05.2023    ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - regulament concurs regional interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor Banatului montan” ediția a XIII-a din 26 mai 2023

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023 (EN-II-IV-VI 2023)

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - desfășurarea etapei județene a Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrierea în învățământul primar/clasa pregătitoare

●   02.05.2023    Rezultatele concursului național „Regemondo/Keprege” pentru elevii claselor a III-a, a IV-a, an școlar 2022-2023

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică nivel gimnazial și liceal - cerc pedagogic zona Reghin

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   02.05.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.8!

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Șefi de promoție - clasele a XII-a, a XIII-a

●   02.05.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - festivitatea de absolvire a claselor a XII-a, a XIII-a

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizarea bazei de date a elevilor de clasa a VIII-a în SIIIR

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs „Orașul Verde al Viitorului”

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie și fizică - Etapa județeană a Olimpiadei „Științe pentru Juniori” 2023

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de astronomie și astrofizică 2023

●   28.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori și directori adjuncți!

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de verificare de limba modernă sau/și maternă pentru admiterea în învățământul liceal

●   27.04.2023    Clarificări privind completarea Certificatelor de calificare profesională nivel 3, 4 și 5 a Cadrului național al calificărilor (CNC)

●   27.04.2023    Manual de administrare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023 (EN-II-IV-VI 2023)!

●   27.04.2023    ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluării naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022-2023!

●   27.04.2023    ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a!

●   27.04.2023    Rezultatele concursului județean de matematică „KOBAK” pentru clasa a IV-a an școlar 2022-2023

●   27.04.2023    Elevii calificați la etapa națională Concursului Keprege pentru clasele a IV-a, anul școlar 2022-2023

●   27.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

●   26.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   26.04.2023    Codul de conduită al personalului din Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   26.04.2023    Codul de etică al personalului din Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   26.04.2023    Codul deontologic pentru cadrele didactice

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul Internațional al Copiilor Europei „Joy of Europe”

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Cerc pedagogic - Matematică, zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune e cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Atestat competențe lingvistice - Limbi Moderne

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața” - etapa județeană

●   25.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cursuri de pregătire metodică și de specialitate - Gradul didactic II

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 Reghin

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Reghin

●   24.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș - Participarea la cursurile de formare online a utilizatorilor SIIIR și MATE

●   24.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs Județean „Vlăsiile” ediția a XIV-a

●   24.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică, nivel gimnazial și liceal, zona Sovata

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah pentru juniorii cu deficiențe de vedere

●   21.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   21.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare probe de aptitudini/probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

●   21.04.2023    [Revenire] În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Școli fără bullying”

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic disciplina geografie, zona Luduș

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației - repartizarea elevilor

●   20.04.2023    ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2023

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Implementarea și utilizarea catalogului electronic în școlile pilot din județul Mureș

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul jocurilor de mișcare pentru elevii din învățământul primar, secția maghiară

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Începând de luni 24.04.2023, se pot ridica deciziile pentru încadrarea pe viabilitatea postului, de la secretariatul ISJ Mureș, în timpul programului cu publicul (luni-joi 12:00-16:00, vineri 11:00-13:00)!

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul „”Suntem Mulți”

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor pentru învățământ primar și a celor care predau disciplina matematică la clasele din învățământul gimnazial - Premierea elevilor participanți la Concursul internațional de matematică „LuminaMath” 2022, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național „Memoria Holocaustului” 2023, etapa județeană

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Concursul național de referate și comunicări pentru elevii din clasele liceale - istorie, etapa județeană 2023

●   20.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și educație socială/civică - Concursul național „Democrație și toleranță”, etapa județeană 2023

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC gimnaziu - Invitație de participare la Olimpiada Digitală de Scratch Animation-Sript pentru copii

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Luduș

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Concursului de chimie „Petru Poni”

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2023-2024

●   19.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ședință publică pretransfer consimțit între unitățile de învățământ!

●   19.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   12.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Transdisciplinar „Örökségünk őrei Protectorii patrimoniului” pentru clasele V-XII etapa regională

●   11.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar, secția română - Concursul școlar județean „Armonia și culorile vieții prin ochi de copil”, secțiunea Culorile Sărbătorilor Pascale cu implicarea preșcolarilor și elevilor din ciclul primar

●   11.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   11.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Fișe de admitere (format Word)

●   10.04.2023    ANUNȚ - Deciziile privind transferarea ca urmare a completării normei didactice, la cerere, pe perioadă determinată/nedeterminată în altă unitate de învățământ și a deciziilor privind restrângerea de activitate, începând cu anul școlar 2023-2024, se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș în cadrul programului cu publicul (luni-joi 12.00-16.00)!

●   10.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - utilizarea trotinetelor electrice

●   10.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   10.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Concurs regional „SPIRITUALITATEA LOCALĂ”

●   07.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - concursul județean „Treasure Hunt”

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Concursurile Naționale 3DUTECH de 3D design & printing

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC - Kit-uri STEM și activități moderne de robotică în unitățile de învățământ

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional de stat

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Concursul de robotică NEXTLAB.TECH

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ de nivel liceal și a profesorilor de informatică/TIC liceu - înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației

●   06.04.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ de nivel liceal și a profesorilor diriginți ai claselor a IX-a - invitație la conferința-dezbatere, „Drogul, calea spre infern”

●   06.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea copiilor în învățământul primar în etapa a II-a pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind înscrierea în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și a soluționării cererilor de amânare a înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind bursele și premiile „Henri Coandă”

●   05.04.2023    Rezultatele la probele orale pentru etapa de pretransfer consimțit 2023

●   05.04.2023    Rezultatele la inspecțiile la clasă/probe practice pentru etapa de pretransfer consimțit 2023

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori rețea școlară județul Mureș - actualizată!

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Tabără de vară la Roma organizată de Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Asociația Villaggio Romeno-APS

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele II, secția română - Concursul școlar județean „Festivalul jocurilor muzicale și de mișcare” - ediția a XVI-a

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele I, secția română - Concursul școlar județean de recitări „Fascinația copilăriei - Din lumea celor care nu cuvântă” - ediția a XVI-a

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filarmonica de Stat Târgu Mureș

●   05.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind instrucțiuni pentru reglare impozit HJ și sume negative la inflație OUG48

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stabilirea Centrelor de examen și a Centrelor Zonale de evaluare - bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2023

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal tehnologic, profil servicii - Concursul de cultură și educație financiar-contabilă

●   04.04.2023    Rezultatele concursului județean „Regemondo/Keprege” de reprezentare a legendelor populare pentru elevii claselor a IV-a, an școlar 2022-2023

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Workshop-ul regional privind educația în Anti-Doping

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - planul comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic

●   04.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean „Limba română este patria mea”

●   04.04.2023    Centre de evaluare - nivel de dezvoltare în județul Mureș - precizări pentru părinți

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Festivalul - Concurs școlar județean „Cântec, joc și voie bună” - ediția a V-a

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul „Școli fără bullying”

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar care predau la clasele a III-a și a IV-a, secția română - Concursul școlar județean de matematică „MatematiCOOL” - ediția a II-a, Târgu Mureș - 6 mai 2023

●   03.04.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național „Ia ATITUDINE”, spune STOP VIOLENȚEI!”

●   31.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrierea copiilor în învățământul primar

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de educație muzicală - Atelier pentru profesorii de educație muzicală

●   30.02.2023    [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect „Aplicarea comportamentelor sigure: Prevenirea și răspunsul la violența în rândul copiilor fără sau în risc de a pierde îngrijirea părintească”

●   30.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.5!

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare noi, pentru clasele a V-a, an școlar 2023-2024

●   30.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel primar și gimnazial - Diseminarea manualului Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

●   29.03.2023    Dosare respinse la etape de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2023

●   29.03.2023    Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice și a probelor orale de limbă pentru etapa de pretransfer consimțit

●   29.03.2023    Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2023-2024

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul Județean Matema-TIC „Otilia Stan”, ediția a VI-a - 22 aprilie 2023

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți „New Drama”

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2023-2024

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ coordonatoare ale bazelor de practică pedagogică - BPP - Site „Profesionalizarea carierei didactice”

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză, zona Sighișoara

●   29.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursurile naționale organizate de Ministerul Educației în parteneriat cu alte instituții, cuprinse în Calendarul Activităților Educative cofinanțate 2023

●   28.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   28.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

●   27.03.2023    Anunț - Concursul național de creație artistică „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a VII-a 2023

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic, zona Luduș - nivel gimnazial

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălceascu” Târgu Mureș

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Iulia Grama” Chiheru de Jos

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   27.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campionatul Reciclării 2023

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea de facilități privind transportul intern al elevilor ucraineni

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - etape zonale interjudețene ale ONSȘ organizate de județul Brașov

●   27.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română nivel gimnazial - Olimpiada Națională pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (clasele V-VIII)

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - vizualizare lucrare proprie olimpiada județeană

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice implicate în pregătirea tinerilor soliști - Festivalul concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești „Flori de Mai”

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor de educație fizică și sport - Concursul național de literatură și jurnalism sportiv intitulat „Un condei numit Fair-Play”

●   24.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Fotbal pe teren redus fete și băieți - ONSȘ Cupa Tymbark și ONSȘ Cupa ISF, echipe la faza zonală

●   24.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   24.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Pataky-Agotha” Mădăraș

●   23.03.2023    Lista posturilor vacante/rezervate la data de 23.03.2023!

●   23.03.2023    Informare - Concursul Național „Istoria și Tradițiile Rromilor” - etapa județeană 2023

●   23.03.2023    Comunicat de presă - Olimpiada Națională de Informatică pentru Gimnaziu 2023

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană modernă - desfășurarea etapei județene a olimpiadei școlare

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Raport simulare evaluare națională

●   23.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Rezultate etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Informatică - liceu și gimnaziu

●   23.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - Concurs Județean „Florence Nightingale” - învățământ postliceal

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori ai elevilor înscriși la concursul „Știu și Aplic”, etapa județeană - Concursul Național „Știu și Aplic - Securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii” -etapa județeană

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Száll a mese szájról szájra, száll a nóta ágról-ágra!” - concurs de povestire și interpretare a cântecelor populare pentru preșcolari cu vârsta de 4/5-6 ani -secția maghiară, ediția a III-a ETAPA JUDEȚEANĂ Anul școlar 2022-2023

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național „Made for Europe” 2023

●   22.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc Pedagogic, zona Sighișoara - nivel liceal

●   22.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.4!

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, chimie, fizică și geografie - Invitație la seminar în cadrul proiectului Erasmus+ „Natural Entrepreneurs”

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Concursul Județean de Limba Engleză „English Challenge”

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Cerc pedagogic Limba Engleză - zona Târnăveni

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Gala elevului

●   21.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Marșul pentru viață

●   21.03.2023    ORDIN nr. 3.704/17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

●   21.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șincai

●   21.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare diplome de bacalaureat

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică „Petru Maior”, ediția a III-a - 1 aprilie 2023

●   20.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la „Programul național de investiții pentru consolidarea spitalelor 'Mihail Cantacuzino' și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic de sistemele de sănătate și de învățământ”

●   20.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncovenești

●   17.03.2023    ORDIN nr. 3811 din 10.03.2023 pentru aprobarea implementării proiectului privind organizarea și derularea programului de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de arte plastice - Concursul național de arte plastice (pictură, desen și grafică) „Jocurile olimpice în imaginația copiilor”

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL, etapa județeană

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană - Concursul Județean de limba germană „WörterSchatz”

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concursul național „MATE+”, etapa județeană

●   17.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   17.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   17.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de muzică „Giovanni in Crescendo-2023”

●   17.03.2023    Calendar - Simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2022-2023

●   16.03.2023    ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursului gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - rezultatele Concursului de ortografie în limba maghiară „Furkesz”, pentru clasele II-IV

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Olimpiada Județeană de Informatică - repartizarea elevilor

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - desfășurarea Concursului Național de Geografie „Terra - Mica Olimpiadă de Geografie”

●   16.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară Tehnologii - învățământ profesional - Concurs județean „Contractul individual de muncă - drepturi și obligații” din cadrul proiectului educativ „Tranziția de la școală la locul de muncă”, ediția a II-a

●   15.03.2023    Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate complete și incomplete pentru anul școlar 2023-2024 (15.03.2023)

●   15.03.2023    ORDIN privind structura anului școlar 2023-2024

●   15.03.2023    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar avizare programe CDȘ

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Ó, ha cinke volnék”- concurs de recitare și interpretare cântece pentru copii (5-6 ani) - secția maghiară, ediția a III-a, etapa județeana Anul școlar 2022-2023

●   15.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a preoților profesori de Religie cultele reformat și unitarian - Olimpiada Națională de Religie, cultele reformat și unitarian

●   15.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura germană maternă - Olimpiada județeană de limba și literatura germană maternă

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, anul școlar 2022-2023

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa județeană a competiției școlare Business Plan, prevăzută în Lista concursurilor școlare, aprobată în anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 3027/12.01.2023

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic - Limba și Literatura Română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic disciplina geografie, zona Luduș

●   14.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Casa Veselă” Corunca

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Festivalul „Kincseink/Tradiții, comori populare”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea programului „Școală după școală”

●   14.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Fântânele

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Festivalul Județean al Francofoniei

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Concursul Județean de cântec francofon „Chants, sons sur scène”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Etapa județeană a concursului interdisciplinar pe bază de portofolii „Cultură și civilizație în România”

●   14.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și științe socio-umane - Concursul național „Călători prin istorie”, etapa județeană - 23 martie 2023

●   13.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultatele concursului județean „Regemondo/Lumea legendelor” pentru clasa a III-a, anul școlar 2022-2023

●   13.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin

●   10.03.2023    ORDIN privind aprobarea repartizării fondurilor bugetare alocate fiecărui inspectorat școlar în vederea achiziționării manualelor școlare retipărite destinate claselor IX-XII pentru anul școlar 2023-2024 și a calendarului procesului de completare a stocului pentru manualele școlare retipărite destinate claselor IX-XII, pentru anul școlar 2023-2024

●   10.03.2023    Structura anului școlar 2023-2024

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean de matematică „Kobak”, clasa a IV-a

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Limba franceză, zona Sighișoara

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Festivalul Național de Teatru pentru Elevi „George Constantin”

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs European Money Quiz

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba rromani maternă - Olimpiada Națională de limba rromani maternă - etapa județeană 2023

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Festivalului-Concurs „Mărțișorul Românesc” Pucioasa, ediția a IX-a 2023

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Atelier de lucru SEOSP!

●   10.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea studiilor!

●   10.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   09.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a preoților profesori de Religie Ortodoxă și Greco-Catolică - Olimpiada Județeană de Religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie, biologie, chimie și fizică - etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului” 2023

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs profesor real într-o școală virtuală

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Concursul Național de comunicări științifice la disciplina biologie pentru elevii din clasele liceale

●   08.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada satelor din România” etapa județeană, 10 martie 2023, Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 11 martie 2023, Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” etapa județeană, 11 martie 2023

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Olimpiada de Limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, clasele V-VIII

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie-cultul romano-catolic - Olimpiada Națională de Religie romano-catolică de Limba maghiară în anul școlar 2022-2023

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință publică de repartizare pentru etapele de completare de catedră și restrângere de activitate

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - „Proiecte antidrog 2021”

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, limba română - Concursul Școlar Județean „Poezia, Comoară din sufletul meu”, Ediția a VI-a

●   07.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   07.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză - zona Luduș-Iernut-Sărmaș

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istorie - Olimpiada de Istorie, etapa județeană - 18 martie 2023

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul Joblandia

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Promovarea bunăstării directorilor

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Echivalare studii 2022-2023!

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de pretransfer/modificarea repartizării

●   06.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract de muncă pe durata de viabilitate postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2023

●   03.03.2023    Rezultate la proba orală de limbă la etapa de completare de catedră 2023

●   03.03.2023    Rezultatele inspecțiilor la clasă/probelor practice în etapa de completare de catedră/restrângere de activitate 2023

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - precizări privind etapa județeană a Olimpiadei de Fizică 2023

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic al profesorilor de Religie romano-catolică

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau disciplina Istoria și tradițiile minorității maghiare - Olimpiada de Istorie și tradițiile minorității maghiare din România, etapa județeană

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concursul Dialog Cultural Plurilingv

●   03.03.2023    Situații de urgență - Informarea, primul pas spre siguranță!

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Filarmonica de stat Târgu Mureș

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala Europeană

●   03.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.2 - Corecții!

●   03.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - documente management

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română și Religie - Olimpiada Interdisciplinară „Cultura și Spiritualitate Românească”, etapa județeană

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor de specialitate - Concursul „MARCA DE CALITATE A FIRMEI DE EXERCIȚIU”

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Concursul Național „ȘTIU ȘI APLIC - Securitatea și sănătatea în muncă se deprinde de pe băncile școlii”

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Organizarea și desfășurarea Concursurilor pe Meserii pentru învățământul profesional, etapa județeană, 4 martie 2023

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Olimpiada Națională - Aria curriculară „Tehnologii”, etapa județeană, 4 martie 2023, proba scrisă

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice din aria curriculară „Tehnologii” - Organizarea și desfășurarea Olimpiadelor din aria curriculară „Tehnologii”, etapa județeană, 4 martie 2023

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Olimpiada de Lectură - Lectura ca Abilitate de Viață (LAV), etapa județeană

●   02.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 - model fișă de înscriere

●   02.03.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.2!

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în învățământul liceal de stat - Metodologia de organizare și desfășurarea a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în anul școlar 2023/2024 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau științe socio-umane - Olimpiada de Științe Socio-Umane, etapa județeană

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Biologie

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Casa Corpului Didactic organizează pregătirea cadrelor didactice pentru susținerea examenului național de definitivare, respectiv la concursul pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

●   01.03.2023    NOTĂ privind aprobarea modificărilor aduse la planurile-cadru de învățământ secundar superior (învățământ liceal/profesional/special, cursuri de zi/seral), prin ordine ale ministrului educației, ca urmare a introducerii disciplinei școlare Istoria evreilor, Holocaustul în trunchiul comun (TC)

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Cerc pedagogic - Limba și Literatura Română, zona Sighișoara

●   01.03.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Examenul național de Bacalaureat 2023

●   01.03.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala GImnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ (centre de examen) - completare componență comisie de organizare a simulării evaluării naționale la clasa a VIII-a!

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen propuse pentru organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară - Desfășurarea Concursului național de ortografie „Simonyi Zsigmond”

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Desfășurarea etapei județene a Olimpiadei Școlare

●   28.02.2023    Rezultatele concursului județean de matematică „Brenyo Mihaly” pentru clasele III-IV, an școlar 2022-2023

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă - desfășurarea etapelor județene ale olimpiadelor școlare

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea completării de normă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   28.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probe practice/probe orale

●   27.02.2023    Proiectele de legi ale educației - „România Educată”

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL, model diplomă

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar - fazele zonale organizate de județul Cluj

●   27.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

●   27.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   24.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38.1!

●   24.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș

●   24.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - evenimentul UAT's Inside - Zilele porților deschise ale Universității de Arte din Târgu Mureș

●   23.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință directori și directori adjuncți!

●   23.02.2023    Centralizatorul pe discipline titularizate și definitivat 2023

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția română) - Calendarul activităților educative județene pentru anul școlar 2022-2023 ciclul primar

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția română) - Concursul Școlar Județean „Terra, suntem prietenii tăi!/ Eco - Design” ținute din materiale reciclabile, Ediția I

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - organizarea simulării examenului național de Bacalaureat

●   22.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   22.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul național „Școala altfel” Teatru Național Târgu Mureș

●   21.02.2023    Lista posturilor vacante/rezervate la data de 21.02.2023!

●   21.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Vocațional de Artă

●   20.02.2023    Rezultatele concursului național Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2022-2023

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - zona Târgu Mureș, nivel liceal

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - zona Târgu Mureș, nivel gimnazial

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba latină - Olimpiada Națională de limbi clasice, etapa județeană

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - nu lăsa povara cyberbulling-ului să te strivească

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - mai multe oportunități de învățare în alte țări din Europa

●   20.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - calendar olimpiade școlare - limba și literatura română și discipline conexe cu erată și completări

●   17.02.2023    Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Campionatul Național de Șah Individual - GSL

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Reactualizarea bazei de date pentru cadrele didactice care predau educație-fizică și sport și reactualizarea bazei de date privind situația bazelor sportive

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie și discipline socio-umane - Concursul național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană

●   17.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizarea în SIIIR, modulul „Resurse Materiale”, a datelor privind destinația clădirilor, încadrarea în risc seismic, autorizațiile de securitate la incediu și autorizațiile sanitare!

●   17.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor geografie - desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Geografie

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluare risc seismic

●   16.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

●   15.02.2023    Elevii calificați la concursul județean de pentatlon școlar „Ottusa” pentru elevii claselor a III-a, an școlar 2022-2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Hainovici” - 11 martie 2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, etapa județeană, 11 martie 2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - opționale derulate în anul școlar 2022-2023

●   15.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Organizarea simulării examenului național de Bacalaureat 2023!

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cursuri de inițiere în înot pentru elevi și preșcolari

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică 2023

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2023

●   14.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ofertă de activități în domeniul educațional UBB Cluj-Napoca

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză, limba italiană și limba spaniolă - Înscrierea la etapele județene ale Olimpiadelor școlare

●   13.02.2023    Anexa cerere Procedura egalizare șanse Bacalaureat 2023!

●   13.02.2023    Anexa cerere Procedura egalizare șanse Evaluare Națională 2023!

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Calendarul competițional interjudețean/zona VI Centru

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Calendarul Competițional ONSȘ și CNȘ

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul cu premii „Apa pe care ne-o dorim”

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Perfecționare în educație în sistem outdoor pentru cadre didactice - Ediția a II-a

●   13.02.2023    Rezultatele concursului județean Mesemondo verseny „Nagyapo mesefaja/Micul povestitor” pentru clasa a II-a, an școlar 2022-2023

●   13.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-VIII, anul școlar 2023-2024!

●   13.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   13.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Responsabili de caz servicii psiho-educaționale-elevi în clasa a VIII-a și a XII-a

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic chimie și fizică, nivel gimnazial, zona Târnăveni

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Cerc pedagogic Limba franceză, zona Luduș-Iernut-Sărmașu

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic Limba engleză, nivel gimnazial, zona Târgu Mureș

●   10.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38 cu corecții!

●   10.02.2023    Elevii calificați la concursul județean de matematică „Kobak” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

●   10.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   10.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concerte lecție și educative pentru copii, susținute de către Filamornica de Stat Târgu Mureș

●   10.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate din aria curriculară „Tehnologii” - organizarea competiției școlare Bussiness Plan

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Cerc metodic Religie ortodoxă - zona Luduș

●   09.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Cerc metodic Religie ortodoxă - zona Sighișoara

●   09.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei

●   09.02.2023    Lansare EduSAL versiunea 2.38!

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare înscriere personal la cursul de formare utilizare SIIIR și MATE

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Calendarul olimpiadelor naționale pentru informatică și TIC

●   08.02.2023    PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

●   08.02.2023    ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - Competiția iTEC (IT Engineering Contest)

●   08.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice liceu și gimnaziu - Certipro - cursuri acreditate de către Ministerul Educației

●   08.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   08.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - calendar olimpiade școlare - limba și literatura română și discipline conexe cu erată și completări

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar, secția maghiară - Concursuri județene

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană și franceză - activități Asociația Gutenberg

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Calendarul olimpiadelor școlare limbi moderne

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Cursuri de vară gratuite pentru elevii de liceu

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul pentru școli al României

●   07.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - atelier/curs de educație muzicală

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul de încadrare cu personalul didactic pentru anul școlar 2023-2024

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Olimpiada Națională de Lingvistică „Solomon Marcus”, etapa județeană

●   06.02.2023    Procedură operațională privind constituirea Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Mureș și al Consiliului pe discipline de specialitate Ediția I

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de specialitate - aria curriculară „Tehnologii” - Selecție membri Grup de lucru - Olimpiade din aria curriculară „Tehnologii”

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul național Versmondó verseny („Lumea poeziei”), clasa a III-a, an școlar 2022-2023

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Calendarul concursurilor și al olimpiadelor școlare - limba și literatura maghiară

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - calendar olimpiade și concursuri școlare 2023

●   06.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   06.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Cupa Mărțișor - fotbal fete, nivel primar și gimnazial

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, CCD, CJRAE - Continuare înscriere la curs online formare utilizare SIIIR și MATE

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la adresa Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Hercules”

●   03.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulament concurs național „Alege! Este dreptul tău”

●   03.02.2023    Metodologie privind constituirea consorțiilor pentru învățământul dual

●   02.02.2023    Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare pentru disciplinele Biologie și Geografie anul școlar 2022-2023

●   02.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș

●   01.02.2023    Elevii calificați la concursul județean Mesemondo verseny „Nagyapo mesefaja/Micul povestitor” pentru clasa a II-a

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nadeș

●   01.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cadrele didactice înscrise la gradul didactic I seria 2023-2025

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională Band

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Târgu Mureș

●   01.02.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranța Rutieră 2022-2030

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   01.02.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   31.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar (secția maghiară) - concursul județean de interpretare/prezentare a legendelor populare „Regemondó/Lumea legendelor”

●   31.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ, profesorilor care predau Limba și literatura rromani maternă, în limba rromani, istoria și tradițiile rromilor - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare

●   31.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Sîncraiu de Mureș

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - număr elevi rromi beneficiari ai PNRAS

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie 2023

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - cerc metodic Religie ortodoxă - zona Târnăveni

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică pentru școlile/secțiile cu predare în limba maghiară, clasele V-XII

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar/învățătorilor claselor II-IV - Concursul Național „MATE+”

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sovata

●   30.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau educație socială, nivel gimnazial - Înscrieri pentru grupele anului 2023 la programul acreditat „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Înscrierea elevilor pentru Olimpiada Județeană de Informatică

●   27.01.2023    Sprijin pentru plata facturilor la energie

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarele competițiilor specifice învățământului profesional și tehnic 2022-2023

●   27.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerc pedagogic a cadrelor didactice de specialitate pentru învățământul profesional / liceal - tehnologic / postliceal / gimnazial - educație tehnologică

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   27.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Elevii calificați la concursul județean la ortografie în limba maghiară „Fürkész” pentru elevii claselor II-IV

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Târnăveni

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada Națională de Matematică, clasele V-XII, etapa locală

●   26.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sighișoara

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele Istorie și Socio-umane în anul școlar 2022-2023

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cuprinderea claselor/grupelor care studiază Limba și literatura maternă, Istoria și tradițiilor minorităților și al Educației muzicale în limba maternă în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice 2023-2030”

●   25.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Calendar olimpiade școlare aprobate de Ministerul Educației, cu nr. 24347/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Calendar olimpiade școlare aprobat de Ministerul Educației, cu nr. 2434/19.01.2023

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Regulamentul Concursului Național „Educație rutieră - Educație pentru viață!”

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabilului șef - completare date financiare în aplicația SIIIR

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - etapa zonală a Olimpiadei Naționale de limba engleză

●   20.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII, faza locală

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Cerc Pedagogic, limba și literatura maghiară, nivel gimnazial și liceal

●   19.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Cerc pedagogic limbi moderne, zona Sighișoara

●   19.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni

●   18.01.2023    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară „Kis nyelvmuvelo” pentru clasa a IV-a, an școlar 2022-2023

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie din învățământul liceal - Simularea concursului de admitere la UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș la disciplina chimie și chimie organică

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă - Invitație concurs: „Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul Național Drepturile Copilului „De-a Dreptul Creativ”

●   17.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasboug, Franța

●   17.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Cerc pedagogic, mediul rural - educație fizică și sport, zona Mureș

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Sighișoara

●   16.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor care predau istorie - Cerc pedagogic istorie, zona Târnăveni

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   16.01.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2023

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completarea normei didactice în anul școlar 2023-2024

●   13.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Întregirea normei didactice începând cu 01.09.2023

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Invitație la webinarul pentru profesorii de istorie „Resurse pentru profesorii de istorie - Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului”

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - Concursul zonal de pentatlon școlar OTTUSA

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”!

●   12.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Selecție cadre didactice care ocupă prin concurs funcții de conducere în unități de învățământ de stat, inclusiv special, care școlarizează pe nivel primar și/sau gimnazial în vederea participării la programul de formare profesională continuă „Managementul implementării eficiente a curricumului național. Manager - CRED. Formare nivel 2!

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit „Ștefania” Târgu Mureș

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Primară Montessori

●   12.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - concursul zonal de matematică KOBAK

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - simularea admiterii la UMFST - disciplina biologie

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - nivel gimnazial - Concursul județean „Keep in Touch with Reality”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Voivodeni

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ghidul solicitantului condiții generale aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul „Strategiei Naționale privind Educația pentru Mediu și Schimbări Climatice 2023-2030”

●   11.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”

●   11.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Cozma

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Ziua Culturii Naționale - Săptămâna Eminescu

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Sângeorgiu de Pădure

●   10.01.2023    Invitație - Eveniment omagial - „La steaua...” - Ziua Culturii Naționale!

●   10.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara

●   10.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul cu publicul!

●   09.01.2023    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează înscrierea elevilor și profesorilor pentru anul școlar 2022-2023

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, nivel gimnazial, zona Sighișoara

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Caravanei SMURD „Fii pregătit” și a Centrului Mobil de Instruire a Populației pentru Răspuns la Situații de Urgență

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

●   09.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - candidații înscriși la definitivat sesiunea 2023!

●   09.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Bogata

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Începerea cursurilor

●   06.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar activități de evaluare externă (ARACIP)

●   06.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   05.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel gimnazial - Concursul județean de limba engleză F.A.S.T. English

●   05.01.2023    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.435/2014

●   04.01.2023    ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Pensionarea cadrelor didactice

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2023; reîncadrarea în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Actualizarea deciziilor de numire ca titulari ai sistemului de învățământ preuniversitar

●   04.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Consorții școlare

●   03.01.2023    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă recuperare zile libere

●   28.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   27.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs de perfecționare în pedagogia Waldorf - învățământ primar, gimnazial și liceal

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - FRDS

●   22.12.2022    Concurs Regional „Lumea lui Caragiale - Ce lume, dom'le, ce lume!”

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică - Olimpiada Națională a Sportului Școlar (ONSȘ) - Calendarul competițional județean

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Calendarul Olimpiadei Naționale de Istorie 2022

●   22.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - registrul psihologilor acreditați pe județe

●   21.12.2022    LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

●   21.12.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.6!

●   21.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Gălești

●   20.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.2 Târgu Mureș

●   20.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - nivel liceal - Programul „Summer Institutes for Secondary Educators”

●   19.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație concurs: „Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu” - grădinița grupa mare, ciclul primar-gimnazial-liceal

●   16.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - programe școlare pentru discipline opționale din învățământul preuniversitar

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș

●   15.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul liceal pentru disciplina informatică și geografie - Proiectul educațional privat SchoolModeOn

●   14.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   14.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație proiect educațional „SUNT NATURA” clasele I-VIII

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la: activitate, cu Agenția Națională Antidrog

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea de întâlniri la clasă, între elevi și senatorii membri ai Grupului de prietenie copii-senatori, din cadrul Senat Junior

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba germană - Concurs județean „Plurilingvism” - nivel liceal

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză, zona Târnăveni

●   13.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Concurs județean „Les amis de la scéne on the spot” - nivel gimnazial

●   13.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie

●   12.12.2022    ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - concursul județean de matematică „Simon Petru”, ediția a XXI-a 21 ianuarie 2023

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - facilitare participanți la Atelierele de lucru PROF

●   12.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - nivel gimnazial, zona Reghin

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Sovata

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie și fizică - Cerc pedagogic - chimie și fizică - nivel gimnazial și liceal, zona Reghin

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Valea Largă

●   09.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ care nu au ridicat tichetele sociale din emisiunea a 2-a sunt rugate să le ridice astăzi, până la ora 14.00!

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Iernut

●   09.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Wesselényi Miklós” Ghindari

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Mit Filmen Deutsch lernen”

●   08.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Adorjani Karoly” Glodeni

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de religie reformată, nivel gimnazial și liceal - Cerc pedagogic al profesorilor de religie reformată

●   08.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE)

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ nivel liceal - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității Școlare precum și Regulamentul Intern

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - proiectul Sprijin educațional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, pentru elevii cei mai defavorizați

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul pentru școli al României

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care predau educație civică/educație socială/științe socio-umane - calendarul Olimpiadei de Științe socio-umane, anul școlar 2022-2023

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor geografie și biologie - Cerc pedagogic de geografie-biologie, zona Târnăveni

●   07.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic de biologie, zona Sovata

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești

●   07.12.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ațintiș

●   06.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul internațional de matematică „LuminaMath 2022”, ediția a XXVI-a, pentru elevii claselor II-VIII

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Monitorizare unități de învățământ care își schimbă sediul în același județ sau își extind activitatea pe aceleași niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeași localitate

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FDRS)

●   05.12.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ghid de orientare metodologică adresat cadrelor didactice din învățământul primar și secundar privind modalitatea de combatere a dezinformării și de promovare a alfabetizării digitale

●   05.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.5!

●   29.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Gănești

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Nr.04 Apalina Reghin

●   29.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Albești

●   28.11.2022    Lista cadrelor didactice înscrise la grade didactice în anul școlar 2022-2023

●   28.11.2022    ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 2022-2023

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ care au titlul de Colegiu Național/Colegiu - reconfirmare titlului de Colegiu/Colegiu Național

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - zona Sighișoara

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților - programele școlare pentru disciplina de trunchi comun Religie, învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional pentru elevi aparținând cultului evanghelic-lutheran din România

●   25.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - necesar acte studii 2023!

●   24.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă, acreditate, PROF III și PROF IV, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - profesionalizarea carierei didactice-PROF

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș

●   24.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Vărgata

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - program dezvoltare locală

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Șăulia

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba germană - concursul județean de Limba Germană „Bühne Frei”

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș

●   23.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Centrul de Educație Incluzivă Nr.3 Reghin

●   23.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția română

●   23.11.2022    Lansare EduSAL versiunea 2.37.4!

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire la spectacolul tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Bogata

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - concursul național de discurs public în limba engleză

●   22.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel gimnazial

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Deaj

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   22.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Batoș

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Teatru Vienez de copii - „Copiii joacă teatru”

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - club activ cels

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Sovata

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de de limba engleză - Cerc pedagogic limba engleză - zona Târnăveni

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - cerc pedagogic - limba și literatura maghiară - nivel liceal

●   21.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar - deschidere aplicație, anul școlar 2022-2023

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Ogra

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători

●   21.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Apold

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara, nivel liceal

●   18.11.2022    ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificarea cercurilor pedagogice educație timpurie - nivel preșcolar - secția maghiară (modul 2 și 3), an școlar 2022-2023

●   18.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la ziua de 2 decembrie 2022

●   18.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - cerc pedagogic - limba și literatura română, zona Sighișoara

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică/antrenorilor - Selecție pentru grupele de începători la lupte libere

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs Tineri Cineaști

●   17.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză, zona Târnăveni

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Viișoara

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Iernut

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Papiu Ilarian

●   17.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursie școlară

●   16.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Crăiești

●   16.11.2022    Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități dedicate Zilei Naționale a României

●   16.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare colindători

●   15.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Cerc pedagogic limba franceză - zona Reghin

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială Cozma

●   14.11.2022    Regulamentul concursului cu participare națională „În slujba idealului de unire”, Ediția a V-a, decembrie 2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic - Limba și literatura română, zona Târnăveni, nivel gimnazial

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Cerc pedagogic de geografie, zona Luduș

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Clubul Sportiv Școlar Sighișoara

●   14.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială Lunca Bradului

●   14.11.2022    Anunț - Centrul Județean de Excelență Mureș organizează evaluarea elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asociația Preventis

●   14.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Spectacol tematic de colinde „Din bătrâni se povestește”

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș

●   11.11.2022    Planul Inspectoratului Școlar Județean Mureș raportat la planul național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Școala Gimnazială „Szentiváni Mihály” Gălești

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 - Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara

●   11.11.2022    Centrul Județean de Excelență Mureș - Afișează rezultatele evaluării elevilor pentru anul școlar 2022-2023

●   11.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul preșcolar - Graficul activităților educative județene anul școlar 2022-2023 -educație timpurie - nivel preșcolar

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba franceză - Journée internationale des professeurs de français

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ - Repere privind desfășurarea activității în anul școlar 2022-2023, domeniul management instituțional

●   10.11.2022    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC - Ediția 2022 a campaniei sociale: „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Palatul Copiilor Târgu Mureș

●   10.11.2022    Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet

●