1.Metodologie/legislație mobilitate
2.Consorții școlare
3.Actualizare decizii
4.Întregire de catedră
5.Completare de catedră
6.Pensionari / Menținere / reîncadrare
7.Încadrări
8.Restrângere de activitate
9.Angajare pe viabilitatea postului
10.Pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice
angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului

11.Prelungirea contractului de muncă
12.Concurs Național de titularizare
13.Detașare
14.Plata cu ora
15.Concurs județean/ testare județeană
16.Ședințe publice de repartizare
17.Posturi vacante
18.Concedii fără plată/ C.I.C./ Concedii de studii/Doctorat
19.Concurs la nivel de unitate