Angajare pe viabilitatea postului
 
●   Lista posturilor vacante pentru angajare pe viabilitatea postului/modificarea repartizării pentru anul școlar 2021-2022 la data de 30 martie 2021

●   Model acord director

●   În atenţia doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - referitor la Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, începând cu data de 01.09.2021

●   Calendar modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată pe un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitatea postului/catedrei

●   Extras metodologie modificarea contractului pe viabilitatea postului

●   Cerere pentru modificarea contractului din perioadă determinată pe un an, pe perioada viabilității postului