Restrângere de activitate
 
●   Condiții specifice 2021

●   Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2021

●   Cerere tip sustinere proba orala 2021

●   Extras din metodologie - Restrângere de activitate

●   Calendar restrângere de activitate 2021

●   Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Soluționarea restrângerilor de activitate - sesiunea 2021

●   Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de invățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2