Pensionari / Menținere / reîncadrare
 
●   Model de cerere pentru reîncadrare ca titular cu condiția suspendării pensiei

●   Model de înștiințare către inspectorat reîncadrare ca titular

●   Model acord reincadrare ca titular 2021

●   Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat menținerea în activitate ca titulari, peste vârsta de pensionare, în anul școlar 2021-2022

●   Calendar reîncadrare pensionari 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 66/07.01.2021 - menținerea în activitate ca titular în funcția didactică la cerere, în anul școlar 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Menținerea ca titulari în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la 1 septembrie 2021; reîncadrare în funcția de personal didactic titular cu condiția suspendării pensiei

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: pensionari 2021