Completare de catedră
 
●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de completare de catedră la nivelul inspectoratului școlar

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: depunere dosare online pentru etapa de completare de catedră la nivel județean 2021

●   Cerere Completare la nivel județean

●   Calendar completare de catedră la nivel județean 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 131/12.01.2021 - completarea normei didactice

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref.: Completarea normei didactice în anul școlar 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2