Întregire de catedră
 
●   Întregire normă didactică în anul școlar 2021-2022 - proba orală disciplina Geografie

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. Revenire la adresa cu nr. 72/07.01.2021 - întregirea normei didactice

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Întregirea normei didactice

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2