Concedii fără plată/ C.I.C./ Concedii de studii/Doctorat
 
●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice.Referitor la soluționarea cererilor de concediu fără plată ale titularilor, pentru anul școlar 2021-2022

●   Model de cerere concediu de studii

●   Model de cerere concediu fără plată

●   Model de cerere concediu de crește a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani

●   Model de cerere concediu de crește a copilului până la vârsta de 2 ani