Detașare
 
●   Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

●   Acord detașare în interesul învățământului

●   Calendar detasare în interesul invatamantului - detașare la cerere

●   Extras din metodologie - detașare