Detașare
 
●   Punctajele cadrelor didactice care s-au titularizat în sesiunea 2021 și au depus dosar de detașare la cerere, conform art. 86, alin.13 din metodologie

●   Punctajul cadrelor didactice participante la etapa de detașare la cerere prin concurs specific

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice titulare - Ref. Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice.Referitor la etapa de detașare în intereseul învățământului și detașare la cerere, pentru anul școlar 2021-2022

●   Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

●   Acord detașare în interesul învățământului

●   Calendar detasare în interesul invatamantului - detașare la cerere

●   Extras din metodologie - detașare