Detașare
 
●   Punctaje detașare la cerere 23.05.2022

●   Calendar detasare in interesul invatamantului

●   Acord detașare în interesul învățământului

●   Calendar detașare la cerere

●   Model cerere detașare la cerere

●   În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea și desfășurarea detașării pentru anul școlar 2022-2023

●   Anexa 2 - Fișa de evaluare - 2022

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul școlar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓