Concurs Național de titularizare
 
●   Graficul ședinței de repartizare din data de 18.08.2022

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 01.08.2022

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 29.07.2022

●   Procedură vizualizare lucrări

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023 - Ora de începere a probei scrise!

●   Rezultatele la probele orale ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   Rezultatele la inspecțiile la clasă/probele practice ale candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2022

●   Centre de concurs și disciplinele arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

●   Actualizare centralizator

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale de limbă pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022/limbi moderne

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Planificarea probelor orale pentru candidații înscriși la Concursul Național de Ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților angajate pe viabilitatea postului/catedrei înscriși la Concursul Național de Titularizare 2022!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - Lista candidaților din promoțiile anterioare care nu și-au validat fișa de înscriere - Acești candidați și-au pierdut dreptul de a participa la concursul Național de Titularizare 2022!

●   În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2022-2023 și detașare - programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă

●   În atenția candidaților înscriși la concurusul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 - Neprezentarea la validare în perioada 10-20 mai 2022 a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs, în conformitate cu art. 67 alin. 5 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023!

●   Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel naţional se regăsește la www.edu.ro/titularizare_2022!

●   Lista posturilor vacante-rezervate la data: 06.05.2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023!

●   Coperta dosar

●   Fișa de înscriere la concursul național

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022

●   Extras din metodologie

●   Anexa nr. 16 Specializări învățământul special

●   Calcul medie de departajare

●   Programe valabile pentru concurs 2022

●   Cerere privind angajarea pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019 care au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale

●   Cerere privind angajarea pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019-2018-2017-2016, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale

●   Cerere privind angajarea pe baza rezultatelor obținute la concursurile naționale 2021-2020-2019-2018-2017-2016, care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naționale

●   Actualizare centralizator

●   Centralizator 2022

●   Cerere de înscriere la Concursul național de titularizare - sesiunea 2022

●   Calendarul Concursului național de titularizare - sesiunea 2022

●   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ Anul școlar 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓