Concurs Național de titularizare
 
●   Cerere de angajare în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor 2018-2020

●   Cerere de angajare baza notei_mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile 2015-2020

●   Ordine programe titularizare și definitivat 2020-2021

●   Calculul mediei de departajare - Anexa nr.15 din metodologie

●   Cerere de înscriere la Concursul național de titularizare 2021

●   Calendar Concurs național de titularizare 2021

●   Extras din metodologie - Concurs național de titularizare 2021