Concurs Național de titularizare
 
●   Informare

●   Rezultatele concursului de Titularizare 2021 după contestații!

●   Graficul ședinței de repartizare din data de 04.08.2021 - pentru candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Referitor: Perioadă prevăzută pentru depunerea/trimiterea contestațiilor pentru nota obținută la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021 la Inspectoratele Școlare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Validare fișe absolvenți 2021

●    Procedura M.E. nr. 30191/23.06.2021 privind desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Referitor: Absolvenții ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea „Sport și Performanță Motrică”

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Rezultatele obținute la probele orale pentru participanții la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și pentru cadrele didactice participante la etapa de detașare

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Centre de concurs și discipline arondate acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Ref: Organizarea și desfășurarea probelor orale pentru cadrele didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 și pentru cadrele didactice participante la etapa de detașare

●   Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar sesiunea 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilorl/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - validarea fișelor de înscriere

●   Lista posturilor didactice vacante_rezervate pentru anul școlar 2021-2022 la data de 10 MAI 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice participante la concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 - Fișă înscriere concurs

●   În dosarele pentru înscrierea la Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2021, nu este necesar să depuneți Cazierul judiciar și Certificatul de integritate comportamentală!

●   În atenția directorilor și a cadrelor didactice. Referitor la înscrierea candidaților la Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2021

●   Declarație pe propria răspundere

●   Declarație repartizare în alt județ

●   Modelul de completare a copertei dosarului de înscriere la Concursul Național de Titularizare 2021

●   Cerere de angajare în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor 2018-2020

●   Cerere de angajare baza notei_mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile 2015-2020

●   Ordine programe titularizare și definitivat 2020-2021

●   Calculul mediei de departajare - Anexa nr.15 din metodologie

●   Cerere de înscriere la Concursul național de titularizare 2021

●   Calendar Concurs național de titularizare 2021

●   Extras din metodologie - Concurs național de titularizare 2021