Prelungirea contractului de muncă
 
●   Începând cu data de 25.05.2021 se eliberează în timpul programului de lucru al secretariatului I.S.J. Mureș (L-J:12.00-16.00, V:11.00.13.00) deciziile pentru etapa de continuitate peste 7, la camera 106

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor: Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2021-2022, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2020 și/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 și/sau 2017 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie (Continuitate la suplinire peste 5)

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - Referitor: Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2021, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2020, 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar.

●   Model de raport comisie de mobilitate continuitate peste 5 - art. 87

●   Model înștiințare inspectorat continuitate peste 5 - art. 87

●   Adeverință statut post continuitate peste 5 - art. 87

●   Model de acord director - continuitate peste 5 - art. 87

●   Model de raport comisie de mobilitate continuitate peste 7

●   Model înștiințare inspectorat continuitate peste 7

●   Adeverință statut post continuitate peste 7

●   Model de acord director - continuitate peste 7

●   Cerere continuitate peste 7 - școală

●   Cerere continuitate peste 5 - școală

●   Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2021-2022 - inspectorat

●   Extras din metodologie - prelungirea contractului individual de muncă, art. 63 și art.87

●   Calendar continuitate peste 7 - 2021

●   Calendar continuitate peste 5 - 2021