Pretransfer
 
●   Cerere tip sustinere proba orala 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2

●   Extras metodologie-Pretransfer/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   Calendar pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   Cerere Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice_catedre/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris

●   Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de invățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului