Pretransfer
 
●   Începând cu data de 18.05.2021 se eliberează în timpul programului de lucru al secretariatului I.S.J. Mureș (L-J:12.00-16.00, V:11.00.13.00) deciziile pentru etapa de pretransfer!

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice.Referitor la ședința publică de repartizare pentru etapa de pretransfer la cerere

●   Rezultate probe orale - etapa de pretransfer la cerere

●   Lista cu punctajele finale ale cadrelor didactice pentru etapa de pretransfer 2021-2022

●   Lista cu punctajele cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de pretransfer 2021-2022

●   Lista cadrelor didactice care au depus dosar pentru etapa de modificare a repartizării cadrului didactice cu contract individual de muncă pe durata deviabilitate a postului/catedrei 2021-2022

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Referitor: pretransferul personalului didactic, modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   În atenția doamnei/domnului director și a cadrelor didactice - referitor la etapa de pretransfer pentru anul școlar 2021-2022

●   Model raport Comisie de mobilitate - doar în cazul de pretransfer consimțit

●   Model de transmintere a condițiilor specifice pentru etapa de pretransfer (pentru școlile care nu au transmis la etapa de restrângere)

●   Model de înștiințare a acordului către inspectorat - doar în cazul de pretransfer consimțit

●   Adeverință statutul postului

●   ACORD DIRECTOR PRETRANSFER 2021 - doar în cazul de pretransfer consimțit

●   Cerere tip sustinere proba orala 2021

●   În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Fișa de evaluare, anexa 2

●   Extras metodologie-Pretransfer/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   Calendar pretransfer/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră

●   Cerere Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice_catedre/Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris

●   Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de invățământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului

●   Cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului