EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASA A VIII-A 2023

 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 11.07.2023
Titlu: În atenția președinților centrelor de examen ale evaluării naționale 2023 - predarea-preluarea cataloagelor de examen și a anexelor cu semnăturile comisiilor centrului zonal de evaluare și centrului regional de contestații

Data: 04.07.2023
Titlu: În atenția unităților desemnate drept centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 - Vizualizare lucrări evaluarea națională

Data: 14.06.2023
Titlu: Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

Data: 13.06.2023
Titlu: Procedură Operațională privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile de învățământ din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a în anul școlar 2022-2023

Data: 09.06.2023
Titlu: Centre de examen pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

Data: 23.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri privind componența comisiilor din centrele de examen EVNAT 2023!

Data: 22.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen pentru organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

Data: 25.01.2023
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

Data: 16.01.2023
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023

Data: 12.09.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

Data: 12.09.2022
Titlu: Calendar de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2023

Data: 12.09.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Programa pentru Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a disciplina limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Data: 12.09.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și Literatura Română - Programa pentru Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a disciplina limba și literatura română

Data: 12.09.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - programa pentru Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a disciplina Matematică

Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 07.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrele de examen pentru organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

Data: 28.02.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre de examen propuse pentru organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

Data: 08.02.2023
Titlu: PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

Data: 08.02.2023
Titlu: ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023!

 
COMUNICARI
Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 12.06.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelungirea înscrierii candidaților la Evaluarea Națională 2023

Data: 23.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Raport simulare evaluare națională

Data: 27.02.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

Data: 14.02.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptarea condițiilor de susținere a Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023!

Data: 
Titlu: 

 
DOCUMENTE
    

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 30.05.2023
Titlu: Documente Evaluare Națională 2023

Data: 23.03.2023
Titlu: Raport elaborat în urma analizării rezultatelor simulării evaluării naționale obținute de unitatea de învățământ

Data: 13.02.2023
Titlu: Documente simulare Evaluare Națională 2023

Data: 13.02.2023
Titlu: Anexa cerere Procedura egalizare șanse Evaluare Națională 2023

Data: 
Titlu: