EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASA A VIII-A 2022

 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 09.06.2021
Titlu: [REVENIRE]ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022

Data: 30.05.2022
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Data: 25.05.2022
Titlu: ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023, evaluării național a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2022

Data: 21.03.2022
Titlu: PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2021-2022

Data: 25.02.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptare condițiilor de susținere a simulării Evaluării Naționale de către absolvenții clasei a VIII în anul școlar 2021-2022 - (Elevi cu CES)

Data: 25.02.2022
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examnele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022. Informații suplimentare se pot obține de la domnul inspector de specialitate Gazsi Ștefan, telefon 0743805614

Data: 26.01.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022!

Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 04.07.2021
Titlu: Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate finale după contestații

 
COMUNICARI
Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 01.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

Data: 08.06.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Evaluare Națională 2022 - Școli arondate

Data: 30.03.2022
Titlu: În atenția președinților centrelor de examen - Simulare Evaluare Naționalăa elevilor din clasele a VIII-a

Data: 02.03.2022
Titlu: Precizări cu privire la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a proba de limba și literatura română

Data: 28.02.2022
Titlu: Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021-2022

Data: *
Titlu: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Data: 29.06.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la Etapa Specială a Evaluării Naționale!

Data: 14.06.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a președinților centrelor de examen și a președinților centrelor zonale de evaluare - Evaluare națională clasa a VIII-a - Ședință de instruire

Data: 31.05.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

Data: 
Titlu: 

 
DOCUMENTE
    

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 09.06.2022
Titlu: Documente sala

Data: 09.06.2022
Titlu: Procese verbale

Data: 23.03.2022
Titlu: Documente Evaluarea Națională 2022


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 16.06.2021
Titlu: Atributii si angajamente

Data: 16.06.2021
Titlu: Documente sala

Data: 16.06.2021
Titlu: Procese verbale