SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASA A VIII-A 2021

 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: 29.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura română - Bareme simulare Evaluare Națională

Data: 25.03.2021
Titlu: ORDIN nr. 3.449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021

Data: 17.03.2021
Titlu: PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2021

Data: 11.03.2021
Titlu: Metodologia privind organizarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, aprobată prin ORDINUL MECTS nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011

Data: 09.03.2021
Titlu: ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

Data: 09.03.2021
Titlu: Procedură privind organizarea și desfășurarea, în anul școlar 2020-2021, a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

Data: 09.03.2021
Titlu: ORDIN privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

Data: 
Titlu: 

 
COMUNICARI
Data: 18.03.2021
Titlu: Precizări privind organizarea simulărilor evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

Data: 12.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - referitor la organizarea simulării probelor scrise ale evaluării naționale 2021

Data: 
Titlu: 

 
DOCUMENTE
    
Data: 16.03.2021
Titlu: Dosare săli

Data: 16.03.2021
Titlu: Procese verbale instruire

Data: 16.03.2021
Titlu: Declarații angajament, angajament video