EVALUARE NAȚIONALĂ PENTRU CLASA A VIII-A 2020

 
 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: 25.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională

Data: 24.06.2020
Titlu: Calendar sesiune specială Evaluare Națională

Data: 15.06.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național de definitivare în învățământ, pentru organizarea și desfășurarea admiterii in învățământul liceal de stat, in învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2020

Data: 26.05.2020
Titlu: CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020

Data: 26.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Data: 26.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Data: 22.05.2020
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național - sesiunea 2020

Data: 18.05.2020
Titlu: ORDIN de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfașurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Data: 18.04.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

Data: 10.09.2019
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

 
     
COMUNICARI
Data: 27.06.2020
Titlu: Rezultate după contestații

Data: 24.06.2020
Titlu: Referitor la Etapa Specială a Evaluării Naționale

Data: 22.06.2020
Titlu: Rezultate înainte de contestații

Data: 15.06.2020
Titlu: Subiecte și bareme

Data: 11.06.2020
Titlu: Ședința de instruire în vederea desfășurării examenului de Evaluare Națională!

Data: 10.06.2020
Titlu: Precizări Evaluare Națională 2020

Data: 27.05.2020
Titlu: Centre de examen Evaluare Națională 2020

Data: 22.05.2020
Titlu: Precizări Evaluare Națională

Data: 19.05.2020
Titlu: Referitor la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

 
     
DOCUMENTE
    
Data: 26.05.2020
Titlu: Declarații, Angajament, Atribuții

Data: 26.05.2020
Titlu: Dosar săli

Data: 26.05.2020
Titlu: Procese-verbale instruire