CONCURS INSPECTORI
 
●   Program de depunere a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   ORDIN Nr. 3177/147 din 5 februarie 2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare şi de control din învățământul preuniversitar

●   Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic

●   Modelul de cerere de înscriere la concurs

●   Bibliografia de concurs aprobată prin OMENCȘ nr. 3540/31.03.2016

●   Modelul de curriculum vitae

●   Declarația pe proprie răspundere - Anexa 3 la Metodologia aprobată prin OMECTS 5557/07.10.2011

●   Fișele de evaluare a probelor - Anexa 1 la OMECS 3169/04.02.2015, anexele 3 și 4 la OMENCȘ nr. 3540/31.03.2016

●   Fișa postului inspectorului școlar general adjunct - Anexa 1 a anexei 3 a OMECS 3169/04.02.2015

●   Lista documentelor necesare înscrierii la concurs

●   Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din Inspectoratul Școlar Județean Mureș