BACALAUREAT 2022
 
 
 
  ORDIN/ METODOLOGIE
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
A. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 17.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - organizarea examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie 2022 - probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale!

Data: 22.07.2022
Titlu: Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022!


A. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 31.05.2022
Titlu: NOTĂ privind probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de bacalaureat 2022

Data: 23.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a contabililor șefi - taxa pentru susținerea probelor din cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-august 2022!

Data: 12.05.2022
Titlu: Notă - Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Data: 04.05.2022
Titlu: [REVENIRE] În atenția directorilor unităților de învățământ - revenire propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare!

Data: 04.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a XII-a - Evaluarea competențelor Bacalaureat 2022

Data: 04.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale

Data: 21.04.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare

Data: 21.03.2022
Titlu: PROCEDURĂ privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2021-2022

Data: 25.02.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar depunere solicitări pentru adaptare condițiilor de susținere a simulării examenului Național de Bacalaureat 2022 (Elevi cu CES)

Data: 25.02.2022
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examnele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2022. Informații suplimentare se pot obține de la domnul inspector de specialitate Gazsi Ștefan, telefon 0743805614

Data: 03.01.2022
Titlu: Examenul Național de Bacalaureat 2021 - Programe pentru susținerea probelor scrise

Data: 03.01.2022
Titlu: ORDIN privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

Data: 03.01.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2022

Data: 21.10.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Susținerea de către absolvenții învățământului liceal a examenului de bacalaureat, în sesiunile anului școlar 2021-2022


B.SIMULARE BACALAUREAT


Data: 22.03.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2022

Data: 26.01.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, în anul școlar 2021-2022!

Data: 
Titlu: 

 
     
COMUNICARI

A. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 10.08.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea examenului de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

Data: 07.07.2022
Titlu: Calendar bacalaureat sesiunea august-septembrie 2022


A. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 01.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie


B.SIMULARE - EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 28.02.2022
Titlu: Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2021-2022

Data: 
Titlu: 

 
     
  DOCUMENTE
   
 
A.CENTRE EXAMEN - ETAPA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 09.08.2022
Titlu: Documente Centru de Examen Bacalaureat 2022

Data: 09.08.2022
Titlu: Documente Dosar Sală Bacalaureat 2022


A.1.CENTRE EVALUARE


Data: 09.08.2022
Titlu: Documente Dosar Sală Bacalaureat 2022


A.CENTRE EXAMEN - ETAPA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 09.08.2022
Titlu: Documente Centru de Examen Bacalaureat 2022

Data: 16.06.2022
Titlu: Documente Dosar Sală Bacalaureat 2022

Data: 22.10.2021
Titlu: Bacalaureat 2022 - Anexe privind metodologia și atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat


A.1.CENTRE EVALUARE


Data: 16.06.2022
Titlu: Documente Centru Zonal de Evaluare Bacalaureat 2022


B.SIMULARE - CENTRE EXAMEN


Data: 24.03.2022
Titlu: Documente CE simulate bacalaureat 2022


B.1.SIMULARE - CENTRE EVALUARE


Data: 24.03.2022
Titlu: Documente CEv simulate bacalaureat 2022

Data: 
Titlu: