BACALAUREAT 2020
 
 
 
  ORDIN/ METODOLOGIE
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 15.07.2020
Titlu: Calendarul examenului de bacalaureat național – Sesiunea august-septembrie 2020

Data: 14.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Ref.: comisii examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020

Data: 14.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat național, sesiunea august-septembrie 2020

Data: 06.07.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020


BACALAUREAT - SESIUNEA SPECIALĂ


Data: 01.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - susținere probe examen bacalaureat etapa specială!

Data: 26.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar - Etapa specială BAC 2020!

Data: 26.06.2020
Titlu: ORDIN - pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

Data: 26.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ SPECIALĂ - cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020

Data: 24.06.2020
Titlu: Calendar sesiune specială Bacalaureat


BACALAUREAT - SESIUNILE IUNIE-IULIE ȘI AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 06.07.2020
Titlu: În atenția unităților de învățământ preuniversitar de nivel liceal - referitor la vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2020

Data: 20.06.2020
Titlu: PRECIZĂRI referitoare la Nota cu nr. 30805/12.06.2020, privind arondarea candidaților care au finalizat în cadrul învățământului liceal specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul examenului de bacalaureat național 2020

Data: 19.06.2020
Titlu: PRECIZĂRI privind completarea Certificatului de competențe digitale, Certificatului de competență lingvistică, Atestatului de competențe profesionale și Certificatelor de calificare profesională nivel 3, 4 și 5

Data: 19.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ SPECIALĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei COVID-19 care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020

Data: 19.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la examenul național de bacalaureat 2020

Data: 18.06.2020
Titlu: Calendarul examenului de Bacalaureat Național 2020

Data: 17.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice - Ref. instruirea membrilor din comisiile centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare a examenului de bacalaureat național sesiunea iunie-iulie 2020!

Data: 15.06.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național de definitivare în învățământ, pentru organizarea și desfășurarea admiterii in învățământul liceal de stat, in învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2020

Data: 05.06.2020
Titlu: NOTĂ Ref. Norme metodologice de aplicare a OMEC nr. 4341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020

Data: 03.06.2020
Titlu: Eliberare diplome de bacalaureat

Data: 03.06.2020
Titlu: Echivalarea/recunoașterea nivelului de competență digitală din cadrul probei D la examenul de bacalaureat național 2020

Data: 02.06.2020
Titlu: METODOLOGIE din 29 mai 2020 de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a testului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020

Data: 29.05.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național

Data: 28.05.2020
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la documentele tip de înscriere la examenul de Bacalaureat național 2020, sesiunea iunie-iulie

Data: 28.05.2020
Titlu: Taxă pentru susținerea probelor de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu care au susținut de două ori probele scrise la Bacalaureat

Data: 26.05.2020
Titlu: Precizări cu privire la înscrierea candidaților la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

Data: 26.05.2020
Titlu: ORDIN nr. 4.307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

Data: 22.05.2020
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național - sesiunea 2020

Data: 18.04.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020

Data: 17.09.2019
Titlu: METODOLOGIA de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat

Data: 17.09.2019
Titlu: ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020

 
     
COMUNICARIA. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIEA. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 30.06.2020
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2020 - Rezultate (înainte de contestații)!

Data: 30.06.2020
Titlu: Etapa de contestații a examemului național de bacalaureat

Data: 22.06.2020
Titlu: Subiecte și bareme!

Data: 18.06.2020
Titlu: Ședință de instruire în vederea organizării și desfășurării examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020!

Data: 15.06.2020
Titlu: Referitor la dosarele de înscriere ale candidaților care au finalizat specializări/calificări autorizate

Data: 19.05.2020
Titlu: Referitor la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

 
     
  DOCUMENTE
   
 
CENTRE EXAMEN - ETAPA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 14.07.2020
Titlu: Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020


CENTRE EXAMEN - ETAPA SPECIALĂ


Data: 02.07.2020
Titlu: Bacalaureat - etapa specială 2020 propuneri Centru de examen și Centru zonal de evaluare


CENTRE EXAMEN - ETAPA IUNIE-IULIE


Data: 19.06.2020
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2020 - Prezentare

Data: 19.06.2020
Titlu: Documente necesare pentru codurile individuale de identificare

Data: 15.06.2020
Titlu: Tipuri de documente necesare - Centre de examen

Data: 10.06.2020
Titlu: Afișaj săli examen

Data: 05.06.2020
Titlu: REVENIRE - Propuneri centre de examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

Data: 26.05.2020
Titlu: Propuneri centre de examen Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020


CENTRE EVALUARE


Data: 15.06.2020
Titlu: Tipuri de documente necesare - Centre zonale de evaluare