ADMITERE 2024-2025
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 11.07.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 pentru absolvenții din alte județe

Data: 10.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificare ofertă educațională Liceul Vocațional Reformat din Târgu Mureș!

Data: 28.06.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Transmitere document excel care conține „cod județ + cod școală de proveniență” din fișa de admitere

Data: 26.06.2024
Titlu: Norme de plată a comisiilor

Data: 04.06.2024
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal din unitățile de învățământ de masă, pentru candidații care optează pentru admiterea pe locuri speciale pentru rromi, în anul școlar 2024-2025

Data: 21.05.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a

Data: 17.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

Data: 16.05.2024
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 16.05.2024
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 16.05.2024
Titlu: Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025!

Data: 10.05.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul desfășurării probelor de aptitudini și Calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă

Data: 08.05.2024
Titlu: ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Data: 17.04.2024
Titlu: Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 - Anexa 2

Data: 17.04.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale - Anexa 3

Data: 17.04.2024
Titlu: Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională/olimpiada de limbă modernă cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și structura acesteia - Anexa 4

Data: 17.04.2024
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 12.04.2024
Titlu: Ordinul nr. 3939/2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

Data: 12.04.2024
Titlu: Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru snul școlar 2024-2025

Data: 10.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025

Data: 09.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Fișe admitere 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 04.03.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat/ învățământul profesional de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2024-2025

Data: 23.02.2024
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2024-2025

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 16.05.2024
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 09.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Înregistrarea electronică a datelor candidaților de etnie rromă care participă la admiterea pe locurile distinct alocate în învăţământul profesional de stat pentru anul școlar 2024-2025

Data: 02.07.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Modificarea calendarului admiterii în învățământul profesional/dual!

Data: 28.06.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Transmitere document excel care conține „cod județ + cod școală de proveniență” din fișa de admitere

Data: 04.06.2024
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2024-2025

Data: 21.05.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a

Data: 17.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2023-2024 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

Data: 10.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025

Data: 09.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Fișe admitere 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Metodologia cadru de organizare și desfîțurarea a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 04.03.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat/ învățământul profesional de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2024-2025

Data: 23.02.2024
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2024-2025