ADMITERE 2024-2025
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 12.04.2024
Titlu: Ordinul nr. 3939/2024 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

Data: 12.04.2024
Titlu: Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și echivalarea examenelor internaționale din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru snul școlar 2024-2025

Data: 10.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2024-2025

Data: 09.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Fișe admitere 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Metodolgie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Data: 04.03.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat/ învățământul profesional de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2024-2025

Data: 23.02.2024
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2024-2025

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 
Titlu: 

Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2024-2025 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 10.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendar privind admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2024-2025

Data: 09.04.2024
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea pe locuri speciale pentru romi pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Fișe admitere 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025

Data: 05.03.2024
Titlu: Metodologia cadru de organizare și desfîțurarea a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 05.03.2024
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 04.03.2024
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat/ învățământul profesional de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2024-2025

Data: 23.02.2024
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2024-2025