ADMITERE 2023-2024
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 16.09.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 - completare

Data: 12.09.2022
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017

Data: 13.10.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024