ADMITERE 2023-2024
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 21.08.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Locuri rămase libere în învățământul liceal după derularea celor două etape de admitere

Data: 18.08.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților în învățământul liceal de stat după a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

Data: 11.08.2023
Titlu: Rezultatele repartizării candidaților în învățământul liceal în etapa a II-a de admitere - Repartizarea candidaților aflați în situații speciale!

Data: 11.08.2023
Titlu: Rezultatele repartizării candidaților în învățământul liceal în etapa a II-a de admitere!

Data: 28.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - locuri rămase libere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal!

Data: 28.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - locuri rămase libere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal vocațional!

Data: 28.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

Data: 28.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal - graficul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă

Data: 28.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - a doua etapă de admitere în învățământul liceal - graficul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

Data: 20.07.2023
Titlu: Cerere de înscriere pentru a doua etapa de admitere în învățământul liceal 2023

Data: 13.07.2023
Titlu: Admitere 2023 - Candidații pe locuri de rromi care provin din județul MUREȘ!

Data: 13.07.2023
Titlu: Admitere 2023 - Candidații pe locuri CES care provin din județul MUREȘ!

Data: 06.07.2023
Titlu: Procedură operațională privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024

Data: 05.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ care au organizat probe de aptitudini - Validarea, comunicarea și transmiterea listei candidaților admiși la unitățile de învățământ care au organizat probe de aptitudini

Data: 04.07.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri privind componența comisiei din centru zonal de admitere

Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ liceal

Data: 16.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări candidaților de etnie rromă în format letric

Data: 08.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

Data: 03.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a!

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de verificare de limba modernă sau/și maternă pentru admiterea în învățământul liceal

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

Data: 25.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

Data: 06.04.2023
Titlu: Fișe admitere 2023-2024 - format Word

Data: 06.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 05.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

Data: 04.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursului gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

Data: 06.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 02.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 - model fișă de înscriere

Data: 17.02.2023
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

Data: 16.09.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 - completare

Data: 12.09.2022
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 28.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Mureș

Data: 06.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Neamț

Data: 06.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Bihor

Data: 06.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Prahova

Data: 04.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a București

Data: 04.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Brașov

Data: 03.07.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Botoșani

Data: 30.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Dâmbovița

Data: 30.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Cluj

Data: 30.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Alba

Data: 30.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Maramureș

Data: 29.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Hunedoara

Data: 29.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Ialomița

Data: 29.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Harghita

Data: 28.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Iași

Data: 28.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Caraș-Severin

Data: 27.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Gorj

Data: 27.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Vrancea

Data: 26.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a Constanța

Data: 20.06.2023
Titlu: Admitere clasa a IX-a București

Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 10.08.2023
Titlu: Rezultatele din etapa III-a de repartizări/redistribuire pe locuri libere și rezolvarea cazurilor speciale pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual, în anul școlar 2023-20243

Data: 08.08.2023
Titlu: Situația locurilor libere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru etapa a III-a de admitere

Data: 31.07.2023
Titlu: În atenția absolvenților de clasa a VIII-a și a părinților/tutorilor/reprezentanților legali - Calendarul activităților etapei a III-a de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale în învățământul profesional de stat și dual, de către comisia de admitere județeană, pentru anul școlar 2023-2024

Data: 31.07.2023
Titlu: În atenția absolvenților de clasa a VIII-a și a părinților/tutorilor/reprezentanților legali - cerere de înscriere etapa a III-a de repartizare și redistribuire pe locurile libere și rezolvarea situațiilor speciale pentru învățământul profesional/dual în anul școlar 2023-2024

Data: 27.07.2023
Titlu: Situația locurilor libere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru etapa a II-a de admitere

Data: 26.07.2023
Titlu: Procedură operațională privind repartizarea în a III-a etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2023-2024

Data: 12.06.2023
Titlu: Procedură operațională privind repartizarea în a II-a etapă de admitere în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2023-2024

Data: 29.06.2023
Titlu: Ofertă educațională - învățământ profesional și dual de stat pentru anul școlar 2023-2024

Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale în unitățile de învățământ profesional de stat și dual, în anul școlar 2023-2024

Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2023-2024

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat

Data: 08.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

Data: 06.04.2023
Titlu: Fișe admitere 2023-2024 - format Word

Data: 06.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional de stat

Data: 05.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

Data: 04.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN Nr.3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 17.02.2023
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017

Data: 13.10.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024