ADMITERE 2023-2024
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în aplicația informatică pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ liceal

Data: 16.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări candidaților de etnie rromă în format letric

Data: 08.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

Data: 03.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - lista centrelor zonale de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a!

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în licee vocaționale

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Calendarul probelor de verificare de limba modernă sau/și maternă pentru admiterea în învățământul liceal

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

Data: 25.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Engleză - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

Data: 06.04.2023
Titlu: Fișe admitere 2023-2024 - format Word

Data: 06.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 05.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul liceal de stat

Data: 04.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursului gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

Data: 06.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 02.03.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 - model fișă de înscriere

Data: 17.02.2023
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

Data: 16.09.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 - completare

Data: 12.09.2022
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 24.05.2023
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2023-2024 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Revenire Calendar admitere candidați pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

Data: 24.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurilor distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat

Data: 08.05.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

Data: 27.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2022-2023 de etnie rromă - Emitere recomandări online candidaților de etnie rromă

Data: 06.04.2023
Titlu: Fișe admitere 2023-2024 - format Word

Data: 06.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în învățământul profesional de stat

Data: 05.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și în învățământul dual de stat

Data: 04.04.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ședință de instruire privind admiterea elevilor pe locurile speciale pentru rromi

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN Nr.3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor

Data: 06.03.2023
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 17.02.2023
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2023-2024

Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

Data: 08.11.2022
Titlu: ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017

Data: 13.10.2022
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024