ADMITERE 2021-2022
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

Data: 26.02.2021
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă

Data: 03.02.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 27.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Ref. organizarea, desfășurarea și calendarul probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în cadrul admiterii în învățământul de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 1 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 4 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 5 la ordinul MEC nr. 5457 / 31.08.2020 - Declarație


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5068 / 31.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022