ADMITERE 2022-2023
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 27.07.2022
Titlu: Admitere 2022 - Lista locurilor libere din județul Mureș!

Data: 19.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul probelor de aptitudini - Admitere în învățământul liceal - etapa a II-a

Data: 07.07.2022
Titlu: Admitere elevi CES liceu 2022!

Data: 07.07.2022
Titlu: Admitere elevi rromi liceu 2022!

Data: 06.07.2022
Titlu: Procedură operațională privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

Data: 06.07.2022
Titlu: Cerere de înscriere pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal

Data: 01.07.2022
Titlu: NOTĂ privind etapa de repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023

Data: 29.06.2022
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023!

Data: 17.06.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a!

Data: 14.06.2022
Titlu: ORDIN pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

Data: 10.06.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Data: 24.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu!

Data: 18.05.2022
Titlu: Precizări privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

Data: 18.05.2022
Titlu: Precizări cu privire la susținerea probelor de aptitudini și comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat în liceele vocaționale, profil teologic, pentru anul școlar 2022-2023

Data: 11.05.2022
Titlu: Revenire la adresa nr. 4097/09.05.2022 privind calendarul probelor de aptitudini

Data: 11.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - calendarul probelor de verificare a cunăștințelor de limbă maternă

Data: 11.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări pentru candidații de etnie rromă la admiterea în învățământul liceal și profesional de stat (toate informațiile au fost transmise pe adresa de e-mail a unităților de învățământ)

Data: 09.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendarul probelor de aptitudini

Data: 09.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Fișe de admitere

Data: 04.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea candidaților pentru anul școlar 2022-2023 în învățământul liceal!

Data: 02.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul liceal

Data: 02.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Calendar admitere candidați pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal

Data: 13.04.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a elevilor claselor a VIII-a - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea admiterii în clasa a IX-a profil bilingv

Data: 01.03.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în anul școlar 2022/2023 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

Data: 08.02.2022
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022-2023

Data: 14.09.2021
Titlu: Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 24.07.2021
Titlu: Rezultate Admitere 2021 - Admiterea în licee!

Data: 15.07.2021
Titlu: Admiterea în licee 2021 - județul Mureș

Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 13.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 - Informare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 12.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ref: Calendar admitere pe locuri speciale alocate distinct candidaților de etnie rromă și candidaților cu cerințe educaționale speciale, pentru anul școlar 2021-2022!

Data: 23.06.2021
Titlu: Propuneri de centre zonale de înscriere pentru admitere 2021

Data: 31.05.2021
Titlu: PROCEDURA OPERATIONALĂ privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și echivalarea examenelor internaționale

Data: 31.05.2021
Titlu: Procedură nr. 29318/26.05.2021 privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini

Data: 11.05.2021
Titlu: Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu și în învățământul profesional

Data: 11.05.2021
Titlu: Notă privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

Data: 05.05.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - modificarea calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022 privind admiterea pe locuri speciale pentru rromi

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

Data: 26.02.2021
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă

Data: 03.02.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 27.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Ref. organizarea, desfășurarea și calendarul probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în cadrul admiterii în învățământul de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 1 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 4 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 5 la ordinul MEC nr. 5457 / 31.08.2020 - Declarație


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 07.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a București

Data: 07.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Prahova

Data: 07.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Alba

Data: 06.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Vrancea

Data: 05.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Timiș

Data: 04.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Brăila

Data: 04.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Ialomița

Data: 04.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Caraș-Severin

Data: 04.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Dâmbovița

Data: 04.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Botoșani

Data: 01.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Ilfov

Data: 01.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Giurgiu

Data: 01.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Buzău

Data: 01.07.2022
Titlu: Admitere clasa a IX-a Galați

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 15.07.2022
Titlu: Lista locurilor libere pentru învățământul profesional pentru Etapa a II-a

Data: 07.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admitere în învățământul dual de stat

Data: 06.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților rromi și a celor cu cerințe educaționale speciale în învățământul profesional de stat

Data: 06.07.2022
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023 - Etapa a II-a

Data: 04.07.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Fișe de admitere pentru învățământul profesional și dual

Data: 17.06.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru admitere în clasa a IX-a!

Data: 10.06.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

Data: 08.06.2022
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2022-2023

Data: 24.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a din anul școlar 2021-2022 - Ghid adresat absolventilor clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual!

Data: 11.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere recomandări pentru candidații de etnie rromă la admiterea în învățământul liceal și profesional de stat (toate informațiile au fost transmise pe adresa de e-mail a unităților de învățământ)

Data: 05.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual

Data: 05.05.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locuri distinct alocate candidaților de etnie rromă în învățământul profesional și dual

Data: 08.03.2022
Titlu: Ofertă educațională a învățământului profesional și dual din județul Mureș

Data: 04.03.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ dual - precizări admitere învățământ dual

Data: 08.02.2022
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2022-2023

Data: 17.11.2021
Titlu: ORDIN Nr. 5142/2021 din 30 august 2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 05.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admitere pe locuri speciale pentru rromi și CES în învățământul profesional și dual de stat

Data: 05.07.2021
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022

Data: 05.07.2021
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale în unitățile de învățământ profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022

Data: 02.07.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 12.05.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 26.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial, a diriginților și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - În vederea consilierii și orientării elevilor clasei a VIII-a pentru alegerea în cunoștință de cauză a profilului pe care doresc să-l urmeze

Data: 20.04.2021
Titlu: ORDIN nr. 3337/2021 din 26 februarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea și desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - modificarea calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022 privind admiterea pe locuri speciale pentru rromi

Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional-DUAL - 2021-2022

Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional - 2021-2022

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5068 / 31.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022