ADMITERE 2022-2023
 
 
 
  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 14.09.2021
Titlu: Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 24.07.2021
Titlu: Rezultate Admitere 2021 - Admiterea în licee!

Data: 15.07.2021
Titlu: Admiterea în licee 2021 - județul Mureș

Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 13.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a comisiilor de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 - Informare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 12.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Ref: Calendar admitere pe locuri speciale alocate distinct candidaților de etnie rromă și candidaților cu cerințe educaționale speciale, pentru anul școlar 2021-2022!

Data: 23.06.2021
Titlu: Propuneri de centre zonale de înscriere pentru admitere 2021

Data: 31.05.2021
Titlu: PROCEDURA OPERATIONALĂ privind organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 și echivalarea examenelor internaționale

Data: 31.05.2021
Titlu: Procedură nr. 29318/26.05.2021 privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini

Data: 11.05.2021
Titlu: Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în liceu și în învățământul profesional

Data: 11.05.2021
Titlu: Notă privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

Data: 05.05.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - modificarea calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022 privind admiterea pe locuri speciale pentru rromi

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

Data: 26.02.2021
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă

Data: 03.02.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 27.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Ref. organizarea, desfășurarea și calendarul probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în cadrul admiterii în învățământul de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 1 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 4 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 5 la ordinul MEC nr. 5457 / 31.08.2020 - Declarație


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

 
     
ADMITERE ALTE JUDETE

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Călărași

Data: 14.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Data: 13.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Data: 09.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Argeș

Data: 08.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin

Data: 08.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru candidații proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

Data: 07.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022, pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Data: 06.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal în anul școlar 2021-2022, pentru absolvenții proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Buzău

Data: 06.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 pentru absolvenții proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Data: 05.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 pentru absolvenții proveniți din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Constanța

Data: 05.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ - Inspectoratul Școlar Județean Harghita

Data: 02.07.2021
Titlu: Informare privind admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 pentru candidații care provin din alte județe

Data: 29.06.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2021-2022 pentru candidații care provin din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Iași

Data: 10.06.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admiterea în învățământul liceal de stat 2021-2022 pentru absolvenții din alte județe - Inspectoratul Școlar Județean Ilfov


SUBTITLU2


Data: 
Titlu: 

Data: 
Titlu: 

 
     
  ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL    
 
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2022-2023 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 17.11.2021
Titlu: ORDIN Nr. 5142/2021 din 30 august 2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023


▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ADMITERE 2021-2022 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓


Data: 15.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Referitor: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 05.07.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor: Admitere pe locuri speciale pentru rromi și CES în învățământul profesional și dual de stat

Data: 05.07.2021
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022

Data: 05.07.2021
Titlu: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale în unitățile de învățământ profesional de stat și dual, în anul școlar 2021-2022

Data: 02.07.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 12.05.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 26.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ nivel gimnazial, a diriginților și a cadrelor didactice care predau disciplina „Educație tehnologică și aplicații practice” - În vederea consilierii și orientării elevilor clasei a VIII-a pentru alegerea în cunoștință de cauză a profilului pe care doresc să-l urmeze

Data: 20.04.2021
Titlu: ORDIN nr. 3337/2021 din 26 februarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea și desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - modificarea calendarului admiterii în învățământul liceal, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2021-2022 privind admiterea pe locuri speciale pentru rromi

Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional-DUAL - 2021-2022

Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional - 2021-2022

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5068 / 31.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022