ADMITERE 2021-2022
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Anexei la fișa de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 - pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul fișei de înscriere în anul 2021 - 2022 - admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

Data: 26.02.2021
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă

Data: 03.02.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 27.01.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Ref. organizarea, desfășurarea și calendarul probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în cadrul admiterii în învățământul de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802 / 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 1 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul M.E.C. nr. 5.457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 4 la ordinul M.E.C. nr. 5457 / 31.08.2020 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Data: 20.01.2021
Titlu: Anexa nr. 5 la ordinul MEC nr. 5457 / 31.08.2020 - Declarație


COMUNICĂRI


Data: 23.03.2021
Titlu: Procedură operațională privind repartizarea condidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special în anul școlar 2021-2022

Data: 23.03.2021
Titlu: Procedură operațională privind repartizarea condidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal din unitățile de învățământ de masă, pentru candidații care optează pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, în anul școlar 2021-2022

Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional-DUAL - 2021-2022

Data: 02.04.2021
Titlu: Oferta educațională - învățământ profesional - 2021-2022

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 pentru înscrierea în învățământul profesional și dual, de stat

Data: 05.03.2021
Titlu: Modelul Fișei de înscriere în anul școlar 2021 - 2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Data: 20.01.2021
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3

Data: 20.01.2021
Titlu: Ordin M.E.N.C.Ș. nr. 5068 / 31.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat


COMUNICĂRI


Data: 28.01.2021
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesioanl și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022