ADMITERE 2020-2021
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 25.05.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Data: 03.03.2020
Titlu: Fișă de înscriere

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 04.02.2020
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 04.02.2020
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2020-2021


COMUNICĂRI


ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional și dual

Data: 25.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Fișă de înscriere

Data: 03.03.2020
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021

Data: 04.02.2019
Titlu: ORDIN privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ-Teritoriala, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor


COMUNICĂRI


   
Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/ro/reader/