ADMITERE 2020-2021
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 10.12.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES)

Data: 07.10.2020
Titlu: ORDIN Nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022*)

Data: 24.07.2020
Titlu: Situația locurilor rămase libere în învățământul liceal

Data: 06.07.2020
Titlu: URGENT Admitere în municipiul București - predarea/transmiterea fișierelor de opțiuni originale la centrul de admitere!

Data: 02.07.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 30.06.2020
Titlu: Precizări admitere în învățământul liceal de stat pe locurile speciale pentru rromi!

Data: 29.06.2020
Titlu: În atenția candidaților la admitere din alte județe - referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 pentru absolvenții din alte județe

Data: 29.06.2020
Titlu: Referitor la admiterea în învățământul liceal, profesional și dual de stat în anul școlar 2020-2021, pentru absolvenții clasei a VIII-a pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, Procedura nr. 31276/24 06 2020, Oferta Educațională - locuri distinct alocate candidaților cu CES

Data: 25.06.2020
Titlu: Propuneri de centre zonale de înscriere pentru admitere - 2020

Data: 25.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 25.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere ale candidaților și de înregistrare a datelor în baza de date pentru admiterea computerizată în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 25.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - Admitere

Data: 23.06.2020
Titlu: Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în anul școlar 2020-2021 pentru absolvenții din alte județe

Data: 19.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel gimnazial - alocarea locurilor distincte în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES

Data: 19.06.2020
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 16.06.2020
Titlu: Procedură privind admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual

Data: 05.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ref. proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă în vederea admiterii în clasa a IX-a învățământ liceal

Data: 03.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini de eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de înscriere și de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.06.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări admitere candidați care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne

Data: 02.06.2020
Titlu: Anexa 4 privind metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și limbă modernă

Data: 02.06.2020
Titlu: Anexa 3 privind metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Data: 02.06.2020
Titlu: Fișă de înscriere pentru învățământul liceal de stat

Data: 28.05.2020
Titlu: Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul liceal și profesional

Data: 27.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - NOTĂ privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu predare în limba maternă

Data: 27.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4317/2020 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 27.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în licee

Data: 27.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba engleză și a absolevnților claselor a VIII-a - probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Data: 26.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - propuneri centre zonale de înscriere pentru Admitere - 2020

Data: 25.05.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 5532/2019 din 11 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 04.02.2020
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 - Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat

Data: 04.02.2020
Titlu: Plan de măsuri pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2020-2021


COMUNICĂRI


ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 10.12.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES)

Data: 04.11.2020
Titlu: Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

Data: 07.10.2020
Titlu: ORDIN Nr. 5457/2020 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022*)

Data: 24.07.2020
Titlu: Situația locurilor rămase libere în învățământul profesional

Data: 01.07.2020
Titlu: Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în invățământul profesional și Fișa de opțiuni pentru înscrierea în învățământul dual

Data: 30.06.2020
Titlu: ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

Data: 30.06.2020
Titlu: Precizări admitere în învățământul profesional de stat pe locurile speciale pentru rromi!

Data: 26.06.2020
Titlu: Oferta școlară 2020-2021 - Liceul Tehnologic „Avram Iancu”

Data: 25.06.2020
Titlu: PROCEDURĂ de admitere a candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal, profesional și dual de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale specială (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special

Data: 16.06.2020
Titlu: Oferta educațională pentru clasa a IX-a, învățământ profesional și învățământ dual, de masă și special, pentru anul școlar 2020-2021

Data: 16.06.2020
Titlu: Fișă de înscriere în învățământul profesional de stat pe locurile speciale pentru rromi

Data: 16.06.2020
Titlu: Procedură privind admiterea candidaților pe locuri speciale pentru rromi în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual

Data: 16.06.2020
Titlu: Fișă de înscriere pentru înscrierea în învățământul profesional de stat și dual

Data: 27.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat

Data: 27.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4326/2020 din 22 mai 2020 pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020 – 2021

Data: 25.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional și dual - precizări privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

Data: 25.05.2020
Titlu: ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021

Data: 03.03.2020
Titlu: ORDIN privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021

Data: 03.03.2020
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020-2021

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDINUL nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ-Teritoriala, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDINUL nr. 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 04.02.2020
Titlu: ORDIN Nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor


COMUNICĂRI


   
Pentru vizualizarea datelor în format PDF aveți nevoie de Adobe Acrobat Reader. Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, îl puteți obține de la următoarea adresă: https://get.adobe.com/ro/reader/