EVALUARE NATIONALA PENTRU CLASA A VIII-A 2019

 
 
 
  ORDIN/METODOLOGIE
CALENDAR/PROCEDURI
   
  Data: 06.03.2019
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2019

Data: 25.09.2018
Titlu: OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

Data: 25.09.2018
Titlu: Anexa la OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018 - 2019

Data: 25.09.2018
Titlu: Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Data: 28.02.2019
Titlu: OMEN nr. 3185/18.02.2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 1 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 2 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VII-a în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 3 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

 
     
COMUNICARI
Data: 29.06.2019
Titlu: Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate după contestații

Data: 25.06.2019
Titlu: Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Cerere tip depunere contestație

Data: 25.06.2019
Titlu: Evaluarea Natională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Rezultate înainte de contestații

Data: 18.06.2019
Titlu: Evaluare Nationala pentru absolvenţii clasei a VIII-a - Subiecte și bareme

Data: 11.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de intruire și predare a documentelor necesare pentru desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a


Data: 11.03.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Subiecte și bareme pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a!


Data: 06.03.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să verificați adresa de e-mail a unității de învățământ - simulare tehnică în data de 07.03.2019, ora 11, numai pentru simularea evaluării naționale la clasele a VII-a și a VIII-a!

Data: 28.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință tehnică de instruire privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

Data: 04.03.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Postare documente privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Data: 04.03.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

 
     
DOCUMENTE
    

CENTRE EXAMEN


Data: 12.06.2019
Titlu: Centre de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - 2019

Data: 13.06.2019
Titlu: Procese verbale instruire asistenți

Data: 13.06.2019
Titlu: Documente dosar săli

Data: 13.06.2019
Titlu: Declarație, angajament

Data: 13.06.2019
Titlu: Proces verbal de predare-primire lucrări

Data: 13.06.2019
Titlu: Procese verbale


CENTRE EVALUARE


Data: 13.06.2019
Titlu: Documente necesare evaluării