Data: 18.01.2013/11.06.2013
Titlu: Decizie - Comisia judeteana de organizare si desfasurare a evaluarii nationale 2013 pentru elevii clasei a VIII-a

Data: 15.04.2013
Titlu: Decizie - Centre de comunicare , Unitati de invatamant arondate, Centre zonale de evaluare

Data: 15.04.2013
Titlu: Centre de comunicare

Data: 15.04.2013
Titlu: Centre de examen

Data: 15.04.2013
Titlu: Centre zonale de evaluare

Data: 18.06.2013
Titlu: Situatii speciale in centre de examen

Data: 18.06.2013
Titlu: Informare catre alte institutii implicate

Data: 18.06.2013
Titlu: Informare catre alte institutii implicate

 
Data: 20.06.2013
Titlu: Angajament/Declaratie

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal predare-primire/restituire stampila


Data: 11.07.2013
Titlu: Rapoarte Evaluare Națională!

 
 
Data: 12.07.2013
Titlu: În atenţia preşedinţilor Centrelor de comunicare pentru Evaluare Naţională - urgent declaraţii/angajamente persoane de contact!


Data: 03.07.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Vizualizare lucrări!

Data: 03.07.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Afișarea rezultatelor

Data: 01.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională - Preluarea rezultatelor de la contestaţii

Data: 01.06.2013
Titlu: Predare ștampile

Data: 01.06.2013
Titlu: Rapoarte Evaluare Națională

Data: 01.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen si de comunicare

Data: 29.06.2013
Titlu: Rezultate evaluare Națională 2013

Data: 28.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen pentru Evaluare Naţională - Afisarea rezultatelor

Data: 28.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen/ Centrelor zonale de evaluare pentru Evaluare Naţională

Data: 28.06.2013
Titlu: În atenţia preşedinţilor Centrelor zonale de evaluare si a Centrelor de examen

Data: 27.06.2013
Titlu: Important - În atenția președinților Centrelor de examen - modificare calendar contestații

Data: 25.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen si de comunicare

Data: 25.06.2013
Titlu: În atenţia preşedinţilor Centrelor de evaluare

Data: 24.06.2013
Titlu: În atenția președinților Centrelor de examen , Centrelor de comunicare și Centrelor zonale de evaluare

 
     
       
Data: 10.09.2013
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a - 2014

Data: 10.09.2013
Titlu: ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul 2014

Data: 21.01.2013
Titlu: Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 2014

Data: 21.01.2013
Titlu: Procedura operaţională internă a Inspectoratului Școlar Judeţean Mureş privind Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a


Data: 10.07.2013
Titlu: Anexa la Procedura operaţională internă a Inspectoratului Școlar Judeţean Mureş privind Evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a - vizualizarea lucrărilor de către candidați și/sau parinții/reprezentanții legali ai acestora!

Data: 
Titlu: Pagina WEB - Ministerul Educatiei Nationale

Data: 
Titlu: Pagina WEB - Subiecte

 
  

Data: 20.06.2013
Titlu: Angajament/Declaratie

Data: 20.06.2013
Titlu: Atributiile comisiei

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal predare-primire subiecte

 
 

 
Data: 28.06.2013
Titlu: Model de cerere pentru contestaţii Evaluare Naţională

Data: 20.06.2013
Titlu: Angajament/Declaratie

Data: 20.06.2013
Titlu: Atributii responsabili supraveghere video

Data: 20.06.2013
Titlu: Atributii asistenti

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal instruire asistenti

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal repartizare asistenti

Data: 20.06.2013
Titlu: Prevederi afisate pe usa salii de examen

Data: 20.06.2013
Titlu: Repartizare candidati pe sali

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal de predare lucrari pe sali de examen

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal predare lucrari presedintelui comisiei

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal predare primire lucrari ce-cze

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal depunere contestatii

 
 

 
Data: 20.06.2013
Titlu: Angajament/Declaratie

Data: 20.06.2013
Titlu: Atributiile membrilor comisiei

Data: 20.06.2013
Titlu: Atributii evaluatori

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal instruire/predare lucrari evaluatori

Data: 20.06.2013
Titlu: Proces verbal predare primire lucrari ce-cze

Data: 20.06.2013
Titlu: Borderou notare evaluatori

Data: 20.06.2013
Titlu: Borderou notare final

Data: 20.06.2013
Titlu: Model catalog electronic

Data: 20.06.2013
Titlu: Etichete/contestatii