BACALAUREAT 2019
 
 
 
  ORDIN/ METODOLOGIE
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
A. BACALAUREAT - SESIUNILE IUNIE-IULIE ȘI AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 06.03.2019
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2019

Data: 19.09.2018
Titlu: Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2019

Data: 01.09.2017
Titlu: Calendarul examenului național de Bacalaureat 2019

Data: 01.09.2017
Titlu: Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011


B. SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 28.02.2019
Titlu: OMEN nr. 3185/18.02.2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 1 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 4 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasei a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 5 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2018-2019

 
     
COMUNICARIA. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 21.08.2019
Titlu: Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 - Subiecte și bareme

Data: 13.08.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 - Ref. la specializări/calificări autorizate


Data: 29.07.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019 (modificate)!

Data: 22.07.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Propuneri centre de examen și centre zonale de evaluare, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019


A. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 22.07.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare propuneri cadre didactice pentru comisiile de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2019

Data: 12.07.2019
Titlu: Bacalaureat 2019, sesiunea august - septembrie

Data: 10.07.2019
Titlu: Bacalaureat 2019 - Vizualizare lucrări


Data: 08.07.2019
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2019 - Rezultate (înainte de contestații)!


Data: 04.07.2019
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2019 - Subiecte și bareme!

Data: 27.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților din centrele de examen - Cod centru pentru unitățile de învățământ desemnate Centre de examen, Bacalaureat național - 2019

Data: 26.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise pentru examenul de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie - Ședință de instruire

Data: 25.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, nivel liceal - Ref. la: Eliberare diplome de bacalaureat

Data: 24.06.2019
Titlu: Profesori-asistenți supraveghetori Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019

Data: 18.06.2019
Titlu: Convocare directori din centrele de examen și din centrele de evaluare zonale nominalizate pentru Examenul de bacalaureat 2019

Data: 13.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ desemnate centre de examen bacalaureat din județul Mureș

 
     
  DOCUMENTE
   
 
CENTRE EXAMEN- EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 30.06.2019
Titlu: Examenul de bacalaureat național 2019 - Prezentare

Data: 27.06.2019
Titlu: Precizări cu privire la completarea foilor tipizate de examen, secretizarea și resecretizarea lucrărilor scrise în cadrul examenului de bacalaureat național - 2019

Data: 27.06.2019
Titlu: Lista actelor normative, procedurilor şi precizărilor men valabile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019

Data: 27.06.2019
Titlu: Legitimație tip

Data: 26.06.2019
Titlu: Anexa nr. 2 la procedura nr. 33835 din 19.06.2019 privind arondarea candidaților care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze

Data: 26.06.2019
Titlu: Model contract civil de furnizare servicii

Data: 25.06.2019
Titlu: Afișaj săli examen

Data: 25.06.2019
Titlu: Documente dosar săli

Data: 25.06.2019
Titlu: Procese verbale

Data: 25.06.2019
Titlu: Atribuții / declarații / angajamente

Data: 20.06.2019
Titlu: Cerere - tip pentru depunere contestație

Data: 31.05.2019
Titlu: Centre Bacalaureat - Sesiunea iunie-iulie 2019

Data: 09.04.2019
Titlu: Model decizie de constituire a Comisiei de examen pentru competențe lingvistice și digitale în cadrul examenului de bacalaureat național - 2019


- SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 28.02.2019
Titlu: Model decizie de constituire a Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat național - 2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Atribuții/ declarații/ angajamente

Data: 01.03.2019
Titlu: Procese verbale instruire asistenți

Data: 01.03.2019
Titlu: Documente dosar săli

Data: 01.03.2019
Titlu: Documente necesare evaluării


CENTRE EVALUARE


Data: 27.06.2019
Titlu: Precizări cu privire la completarea foilor tipizate de examen, secretizarea și resecretizarea lucrărilor scrise în cadrul examenului de bacalaureat național - 2019

Data: 27.06.2019
Titlu: Lista actelor normative, procedurilor şi precizărilor men valabile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2019

Data: 25.06.2019
Titlu: Model contract civil de furnizare servicii

Data: 25.06.2019
Titlu: Afișaj săli de evaluare

Data: 25.06.2019
Titlu: Procese verbale

Data: 25.06.2019
Titlu: Borderouri

Data: 25.06.2019
Titlu: Atribuții / declarații / angajamente