BACALAUREAT 2019
 
 
 
  ORDIN/ METODOLOGIE
CALENDAR/ PROCEDURI
   
 
A. BACALAUREAT - SESIUNILE IUNIE-IULIE ȘI AUGUST-SEPTEMBRIE


Data: 06.03.2019
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2019

Data: 19.09.2018
Titlu: Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 2019

Data: 01.09.2017
Titlu: Calendarul examenului național de Bacalaureat 2019

Data: 01.09.2017
Titlu: Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011


B. SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 28.02.2019
Titlu: OMEN nr. 3185/18.02.2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 1 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 4 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasei a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018-2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Anexa 5 la OMEN nr. 3185/18.02.2019 - Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2018-2019

 
     
COMUNICARIA. EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 13.06.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ desemnate centre de examen bacalaureat din județul Mureș

Data: 10.05.2019
Titlu: Documente necesare la examenul de bacalaureat național sesiunea 2019

Data: 10.05.2019
Titlu: Sesiunea specială de bacalaureat 2019

Data: 15.04.2019
Titlu: Propuneri centre pentru Examenul de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2019

Data: 09.04.2019
Titlu: Organizarea și desfășurarea probelorde competențe lingvistice și digitale din cadrul Examenului de bacalaureat național - 2019


B. SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 29.03.2019
Titlu: Sinteză note simulare examenul de bacalaureat național - 2019

Data: 21.03.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind analiza simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019

Data: 18.03.2019
Titlu: Simulare examen de bacalaureat - Subiecte și bareme

Data: 28.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind organizarea și desășurarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

Data: 28.02.2019
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință tehnică de instruire privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național

 
     
  DOCUMENTE
   
 
CENTRE EXAMEN- EXAMEN DE BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE


Data: 31.05.2019
Titlu: Centre Bacalaureat - Sesiunea iunie-iulie 2019

Data: 09.04.2019
Titlu: Model decizie de constituire a Comisiei de examen pentru competențe lingvistice și digitale în cadrul examenului de bacalaureat național - 2019


- SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT


Data: 28.02.2019
Titlu: Model decizie de constituire a Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat național - 2019

Data: 28.02.2019
Titlu: Atribuții/ declarații/ angajamente

Data: 01.03.2019
Titlu: Procese verbale instruire asistenți

Data: 01.03.2019
Titlu: Documente dosar săli

Data: 01.03.2019
Titlu: Documente necesare evaluării


CENTRE EVALUARE


Data: 02.02.2019
Titlu: