ARHIVĂ
 
●   03.09.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat și private din județul Mureș - Date statistice privind situația normării personalului didactic de predare/didactic auxiliar/nedidactic din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2018-2019!

●   03.09.2018    Conversie profesională geografie - Universitatea București

●   03.09.2018    Reamintire - Comandă manuale - până azi, 03.09.2017, ora 14.00 se înregistrează pe aplicație (comanda va fi corelată cu numărul de elevi din SIIIR și se depune listată și semnată la secretariatul ISJ Mureș)!

●   03.09.2018    Mesaj de început de an școlar

●   31.08.2018    Rezultatele la examenul de Bacalaureat (înainte de contestații) pentru a doua sesiune, au fost publicate.Depunerea contestațiilor sâmbătă 01.09.2018 orele 12:00 - 16:00

●   31.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale (comanda va fi corelată cu numărul de elevi din SIIIR și se depune listată și semnată la secretariatul ISJ Mureș)!

●   31.08.2018    În atenția cadrelor didactice - Program de conversie profesională - Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

●   31.08.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II - sesiunea 2018 și gradul didactic I - seria 2017-2019

●   31.08.2018    Anunț preluare dosare detașare la cerere prin concurs specific - titulari 2018

●   30.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2018-2019

●   30.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale (comanda listată și semnată se depune la secretariatul ISJ Mureș)!

●   29.08.2018    Apel selecție formatori - proiect CRED, cod SMIS 2014+: 118327

●   29.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2018-2019

●   29.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportul global de monitorizare a educației

●   27.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - A doua etapă de admitere în învățământul liceal și profesional/dual de stat

●   24.08.2018    Lista posturilor ocupate și neocupate a fost actualizată.

●   24.08.2018    În atenția candidaților înscriși la concursul județean - Probele orale și practice, pentru candidații calificați, au loc în data de 27.08.2018 ora 11,00 la Șc. Gim. Europa Tg. Mureș.

●   24.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări comenzi de manuale clasa I!

●   23.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare decizii de detașare pe funcții de conducere vacante

●   23.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi de manuale (comanda listată și semnată se depune la secretariatul ISJ Mureș)!

●   23.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de conversie profesională - Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

●   23.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Program de conversie profesională filozofie

●   22.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - A fost transmisă pe adresa de e-mail a școlii nota nr. 6801/22.08.2018 și macheta aferentă

●   22.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi -Proiectul „Ziua Națională de Curățenie - 2018”

●   21.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Actualizarea tipizatelor carnetelor de elev valabile începând cu anul școlar 2018-2019

●   21.08.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala altfel - vă solicităm ca până mâine, 22.08.2018, să finalizați completarea machetei!

●   21.08.2018    În atenția cadrelor didactice titularizate în 2018, care nu și-au ridicat deciziile. Vă rugăm să veniți personal să ridicați deciziile de la secretariat.

●   20.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice titulare - Anunț funcție vacantă director la Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” Tîrgu Mureș!

●   20.08.2018    Grafic ședința de repartizare 23-24.08.2018

●   20.08.2018    Grafic ședința de repartizare 22.08.2018

●   20.08.2018    Grafic ședința de repartizare 21.08.2018

●   14.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta cu privire la Deciziei CCR_387-2018, termen 20.08.2018!

●   09.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   08.08.2018    În atenția unităților de învățământ postliceal

●   07.08.2018    Vă rugăm să completați în aplicație comenzile de manuale pentru clasa a VI – a până în data de 8 august 2018!

●   07.08.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de instructor de educație extrașcolară (organizator sportiv) - Liceul cu program sportiv „Szasz Adalbert”.

●   06.08.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise pentru examenul de Bacalaureat 2018 sesiunea august-septembrie.

●   06.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi!

●   03.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019 - comanda listată și semnată se depune la secretariatul ISJ Mureș!

●   03.08.2018    În atenția directorilor și a secretarelor - model carnet de elev aprobat de MEN.

●   03.08.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de pedagog școlar - Colegiul Agricol T. Săvulescu Tg.Mureș

●   02.08.2018    În atenția diretorilor și a cadrelor didactice - Lista tuturor posturilor pentru anul școlar 2018-2019 (Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate și ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a: cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ; cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018—2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1.09.2018; cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018— 2019, pentru personalul didactic angajat cu CIM pe perioada determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie).

●   02.08.2018    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - rezultate probe practice / orale la limba de predare, din 02.08.2018, în vederea detașărilor în interesul învățământului.

●   02.08.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta cu privire la situația normelor didactice în limbile minorităților, termen 03.08.2018 ora 9.00!

●   01.08.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de portar - Șc.gimn. "Mihai Viteazu" Tg.Mureș

●   01.08.2018    Organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului - din 02.08.2018

●   01.08.2018    Lista cadrelor didactice pensionate pentru care s-a APROBAT/RESPINS reîncadrarea ca titular în anul școlar 2018-2019, în Consiliul de administrație din 31.07.2018

●   31.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Șc.gimn. "Wesselényi Miklós" Ghindari

●   31.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Șc.gimn. "Mátyus István" Chibed

●   30.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind încadrarea în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic care predă curriculumul de specialitate în cadrul ariei curriculare "Tehnologii"

●   27.07.2018    EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT - Rezultatele candidaţilor după contestații au fost publicate

●   27.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Manuale școlare pentru clasele I, a III-a, a IV-a, a VI-a, an școlar 2018-2019 - comanda listată și semnată se depune la secretariatul ISJ Mureș!

●   27.07.2018    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică în municipiul Tîrgu Mureș

●   25.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare machetă beneficiari alocație pentru susținerea familiei

●   25.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Macheta privind Programul Lapte în școli

●   25.07.2018    Lista tuturor catedrelor vacante, complete şi incomplete, pentru anul școlar 2018-2019, PDF (modificată ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare).

●   25.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni

●   24.07.2018    Rezultatele finale ale candidaţilor înscrişi la concursul de Titularizare în județul MUREȘ

●   24.07.2018    EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT - Rezultatele candidaţilor la proba scrisă înainte de contestații au fost publicate

●   24.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala altfel

●   23.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2018 -Graficul desfășurării probelor

●   23.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator de patrimoniu - Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Reghin

●   18.07.2018    Definitivat 2018 - Subiecte și bareme

●   18.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Eliberare adeverințe pentru candidații admiși la Concursul de selecție al cadrelor didactice în vederea constituirii corpului național de experți în management educațional, seria a 13-a

●   18.07.2018    Propuneri pentru centrele de examen și centrele de evaluare Bacalaureat, sesiunea august septembrie 2018

●   18.07.2018    În atenția centrelor de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 - Vizualizare lucrări

●   18.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019, Fizică - comanda listată și semnată se depune la secretariatul ISJ Mureș!

●   18.07.2018    Grafic ședința de repartizare - 27.07.2018 - posturi vacante pentru pretransfer prin consimțământ și schimb de posturi

●   18.07.2018    Grafic ședința de repartizare - 26.07.2018 - posturi vacante pentru pretransfer prin concurs

●   18.07.2018    Grafic ședința de repartizare - 25.07.2018 - posturi publicate cu angajare pe perioadă nedeterminată

●   18.07.2018    Contestații gradații de merit - sesiunea 2018

●   18.07.2018    Calendarul testelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă și al probelor de aptitudini pentru a doua etapă de admitere în învățămîntul liceal de stat

●   17.07.2018    Rezultatele candidaţilor înscrişi la concursul de Titularizare în județul MUREȘ

●   17.07.2018    Anunț ocupare, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor vacante de directori/directori adjuncți pentru anul școlar 2018-2019

●   16.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Se pot introduce pe SIIIR cererile de înscriere la grădiniță, etapa a doua!

●   16.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Analiza de risc la securitatea fizică

●   16.07.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de mediator școlar, o normă - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   16.07.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar(contabil) 0.25 normă - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   13.07.2018    În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare în învățământ - Proba scrisă - 18 iulie 2018

●   13.07.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2018-2019 (precizări, calendar și documente)

●   12.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - sesiune de analize și discuții

●   11.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din mediul rural - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta cu privire la plata cu ora (coloana colorată cu galben), termen 12.07.2018 până la ora 12.00!

●   11.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul Lapte și corn - semestrul II, an școlar 2017-2018!

●   11.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019, Limba și literatura română - comanda listată și semnată se depune în format letric la secretariatul ISJ Mureș!

●   09.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Școala Gimnazială Nr. 1 Crăciunești

●   09.07.2018    Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2018!

●   09.07.2018    Lista candidaților nerepartizați în județul MURES

●   09.07.2018    Lista locurilor libere din județul MURES după repartizarea computerizată

●   09.07.2018    Rezultatele finale la examenul de bacalaureat (dupa contestații) pentru prima sesiune, au fost publicate.

●   09.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Avizarea/aprobarea auxiliarelor didactice în anul școlar 2018-2019

●   06.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel profesional - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta cu privire la admiterea în învățământul profesional până la ora 14.00!

●   05.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare date de sfârșit de semestru II - SC 3b

●   05.07.2018    O.M.E.N. nr. 4005 din 25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016

●   05.07.2018    Grafic validare fișe concurs Titularizare pentru absolvenții 2018 - reamintire.

●   05.07.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar(contabil) 1 normă - Școala Gimnazială nr 1 Luduș

●   05.07.2018    Reamintire - De completat comanda în aplicație până în data de 06.07.2018, ora 11.00 - În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019 - comanda listată și semnată se depune în format letric la secretariatul ISJ Mureș!

●   04.07.2018    Rezultatele la examenul de bacalaureat (înainte de contestații) pentru prima sesiune, au fost publicate.

●   02.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a VI-a, an școlar 2018-2019 - comanda listată și semnată se depune în format letric la secretariatul ISJ Mureș!

●   02.07.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la concurs de titularizare 2018 - corectate 02.07.2018 ora 16,30. Notele la inspecție mai pot fi introduse în aplicație pănâ în data de 03.07.2018 ora 12,00. Rugăm directorii, profesorii metodiști și cadrele didactice să verifice notele de la inspecție și probele practice / orale susținute ACTUALIZAT 03.07.2018!

●   02.07.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Eliberarea diplomelor de bacalaureat

●   02.07.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi de educatoare la Grădinița "Puky" Tîrgu Mureș

●   29.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procedura pentru înregistrarea prezenței copiilor la grădiniță în unitățile care se supun prevederilor legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate

●   28.06.2018    În atenția directorilor/directorilor adjuncți - Evaluarea activității manageriale

●   28.06.2018    În atenția centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați adresa de e-mail a școlii și completați situația cererilor de vizualizare lucrări - până la ora 13.00!

●   28.06.2018    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   28.06.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare date privind desfășurarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență

●   28.06.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de muncitor 1 normă - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   27.06.2018    Oferta educațională Universitatea Petru Maior Tg.M. - "Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar"

●   27.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului de portar, 1 normă - Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Tîrgu Mureș

●   26.06.2018    Ierarhia Admitere 2018 pentru candidaţii ce provin din judeţul MURES - Datele vor fi afişate public pentru o perioadă de 48 ore, respectiv până în data de 28.06.2018, ora 12:00!

●   26.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - fișă admitere

●   22.06.2018    Au fost publicate Rezultatele la Evaluarea Naţională (rezultatele după contestații)

●   22.06.2018    În atenția profesorilor înscriși pentru examenul de Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2018!

●   22.06.2018    Program și grafic pregătire - Examen de grad didactic II

●   21.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - Centre zonale de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal de stat 2018

●   21.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de bibliotecar - Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Râciu

●   21.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare date privind desfășurarea exercițiilor de simulare a situațiilor de urgență

●   21.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare acțiuni de prevenire a consumului de droguri, de prevenire a traficului de persoane și sprijinire a copiilor cu părinți plecați în străinătate

●   20.06.2018    În atenția profesorilor înscriși pentru examenul de Bacalaureat 2018, sesiune Iunie-Iulie

●   20.06.2018    Planificarea activității în perioada vacanței de vară - Învământ preșcolar

●   20.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind Instrucțiunea 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice

●   20.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Contestații Program Euro 200

●   20.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de MEN pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul de bacalaureat național - 2018

●   19.06.2018    Rezultate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a!

●   19.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Faza națională a European Cyber Security Challenge 2018

●   19.06.2018    Lista beneficiarilor normelor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2018 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

●   18.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări cu privire la efectuarea concediului de odihnă

●   15.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Aplicarea Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice

●   15.06.2018    În atenţia cadrelor didactice care și-au exprimat intenția de a participa la programul de pregătire pentru Examenul de Definitivat/Concursul național de ocupare a posturilor/catederelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

●   15.06.2018    Mesaj la încheierea cursurilor anului școlar 2017-2018

●   15.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de paznic/portar - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   14.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial - Vă solicităm să verificați urgent adresa de e-mail a școlii și să completați situația absolvenților de clasa a VIII-a. Termen 15.06.2018, ora 12.00!

●   14.06.2018    Tabăra Națională de prim ajutor

●   14.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Concurs pentru realizarea afișului de promovare a concursului național "Tehnologia Zilei Europene a limbilor"

●   14.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de spălătoreasă- Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   14.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de bucătăreasă - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   14.06.2018    Grafic desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a abs.din înv. profesional și tehnic

●   14.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania națională "Informare acasă! Siguranță în lume!" - PREZENȚA OBLIGATORIE!

●   14.06.2018    În atenţia președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Vă solicităm să verificați urgent adresa de e-mail a centrului de examen

●   14.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Oportunitate de participare la Olimpiada privind cunoașterea riscurilor naturale și tehnologice, ediția 2019, inițiativă sub auspiciile Consiliului Europei

●   14.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Liceul Tehnologic nr.1 Luduș

●   14.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor 0,5 normă - Șc.Gimn.Fânațe(Band)

●   13.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala de vară "Holocaustul din România între istorie și memorie"

●   13.06.2018    Admiterea în învățământ liceal și profesional de stat - înscriere învățământ seral și cu frecvența redusă a candidaților din serii anterioare

●   13.06.2018    Admiterea în învățământ liceal și profesional de stat - abolvenți proveniți din alte județe

●   13.06.2018    Planificarea activităților în perioada vacanței de vară la grădinițe

●   12.06.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la concurs de titularizare 2018 - date privind înscrierea la concurs extrase din aplicație, erorile pot fi corectate până în 13.06.2018 între 12,00-15,30.

●   12.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal, centre de examen pentru Bacalaureat - Ședință de instruire

●   12.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național de Proiecte de Mediu

●   12.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor și examenelor naționale

●   12.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și gimnazial - Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

●   11.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Apel pentru depunerea de manuale școlare

●   11.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Activitatea "Time to plan"

●   11.06.2018    În atenţia președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Vă solicităm să verificați urgent adresa de e-mail a centrului de examen - finalizare prezență!

●   08.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locurile speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

●   08.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare depunere dosare pentru Concursul de acordare a gradației de merit

●   08.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - OMEN nr. 3913 din 07.06.2018 privind aprobarea normelor de plată pentru examenele și concursurile naționale, 2018

●   08.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   08.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   08.06.2018    În atenţia președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   08.06.2018    În atenţia președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Tipizat cerere pentru depunere contestații

●   08.06.2018    În atenţia președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Afișare modalități de sesizare a unor fapte de corupție

●   07.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Turnirul Scriitorilor

●   07.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință Evaluare Națională

●   06.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cerere - tip de înscriere la concursul de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar 2018

●   06.06.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional - seria a 13-a

●   05.06.2018    Echipajele participante la Festivalul jocurilor de mișcare, clasa I

●   05.06.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Tîrgu Mureș

●   05.06.2018    Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” 2018 - faza județeană

●   05.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie

●   05.06.2018    În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare al posturilor - grafic validare fișe Absolvenți 2018

●   05.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rezultate concursul național de geografie „Terra”

●   05.06.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   04.06.2018    Invitație - Ziua Învățământului Preșcolar Mureșean

●   04.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ -Precizări gradații de merit

●   04.06.2018    Comunicat de presă - 5 iunie - Ziua Învățătorului

●   04.06.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Nota cu privire la perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2017-2018

●   31.05.2018    Festivitate de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la Concursul Național de Matematică "Adolf Haimovoci"

●   31.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - documente referitoare la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 13-a

●   31.05.2018   Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Gala Limbii și Literaturii Române - Tabelele cu elevii și profesorii premiați sunt transmise pe adresele de e-mail ale profesorilor/unităților de învățământ

●   31.05.2018    Repartizarea disciplinelor pe centre de concurs - Titularizare 2018

●   31.05.2018    Fișe de înscriere la concursul de Titularizare 2018 nevalidate!

●   31.05.2018    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   31.05.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu 0.5 normă - Sc.Gimn. "Radu Popa" Sighișoara

●   31.05.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de muncitor 1 normă - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   30.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Calendarul desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 13-a

●   30.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, Religie Reformată și romano-catolică - Festivitatea de premiere a olimpicilor - etapa județeană

●   30.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ la care au fost depuse Cereri pentru programul Euro200 - verificați de urgență adresa de mail a unității!

●   30.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Festivitatea de premiere a olimpicilor etapelor județeană și națională la Limbile Moderne

●   30.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Invitație - "Literatura în timpurile propagandei" - PEN România, Sighișoara

●   30.05.2018    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ - Programul "Euro 200"!

●   30.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Pogăceaua

●   29.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de scretar - Școala Gimnazială Solovăstru

●      

●   29.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Mondială a Mediului!

●   29.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Sighișoara - Cerc pedagogic

●   29.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   29.05.2018    Rezultatele Sesiunii de comunicări științifice ale elevilor de liceu - Geografie

●   29.05.2018    În atenția directorilor și cadrelor didactice - listă decizii neridicate la etapele de mobilitate, emise în martie 2018

●   24.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Sanitarii pricepuți"

●   23.05.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de definitivare 2018 - cursuri de pregătire organizate de CCD Mureș

●   23.05.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul de titularizare 2018 - cursuri de pregătire organizate de CCD Mureș

●   23.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   23.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Concursul național de creație și de literatură "MARIN PREDA - PE URMELE MOROMEȚILOR"

●   23.05.2018   Cursuri de conversie

●   23.05.2018   Termene limită de efectuare/predare inspecții curente - grade didactice

●   22.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Înscrieri pentru supraveghetori pentru proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar - Titularizare 2018

●   22.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Proiectul "British Documentary"

●   22.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș

●   22.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Procedura operațională privind acordarea voucherelor de vacanță

●   22.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ - Competiția Națională "Școala altfel"

●   22.05.2018    Programarea festivităților claselor a XII-a

●   22.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Actualizare propuneri pentru centrele de examen cu unitățile de învățământ arondate pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

●   22.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor învățământ primar (secția maghiară) - Festivitate de premiere

●   22.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ

●   21.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vânători

●   21.05.2018    Rezultate finale la Concursul județean de limba română "LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA..."

●   21.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Propuneri pentru centrele de examen cu unitățile de învățământ arondate pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

●   21.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Cerere-tip de înscriere pentru învățământul preșcolar - 2018

●   21.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică și Chimie - Concursul de Fizică și Chimie "Impuls Perpetuum"

●   21.05.2018    Reamintire - Gala de premiere a elevilor olimpici la Istorie și Științe socio-umane

●   18.05.2018    Documente gradații de merit 2018

●   18.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial din municipiul Târgu Mureș și unitățile școlare limitrofe orașului Tîrgu Mureș - Tîrgul de arte și meserii

●   18.05.2018   În atenţia directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare Adunarea generală extraordinară a Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   17.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba engleză și a absolvenților claselor a VIII-a - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv

●   17.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Ședința de instruire a lotului județului Mureș participant la Olimpiada Națională "Universul cunoașterii prin lectură"

●   17.05.2018    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în școli!

●   17.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Programul "Euro 200"

●   17.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, gimnaziu - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș

●   17.05.2018    Reamintire - Termenul limită pentru finalizarea reînscrierii în învățământul preșcolar - 19.05.2018!

●   17.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Programare festivități de absolvire ale claselor a XII-a

●   16.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Concursul național de chimie "Petru Poni"

●   16.05.2018    Gala de premiere a elevilor olimpici la Istorie și Științe socio-umane

●   16.05.2018    Rezultatele ediției a X-a a Competiției Naționale Business Plan - Locul 1 SURVIVOR - TÎRGU MUREȘ

●   16.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Euro 200

●   16.05.2018    Inscriere asistenți/supraveghetori pentru Examenul de Definitivat 2018

●   16.05.2018    Programare validare fișe de înscriere pentru Examenul de Definitivat 2018

●   16.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial de stat și particular - Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   16.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Ședință de instruire acte de studii

●   16.05.2018    Rezultatele concursului județean interdisciplinar "Kurutty"

●   16.05.2018    Echipajele participante/ elevii participanți la Festivalul tradițiilor și comorilor populare "Kincseink"

●   15.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică și TIC

●   15.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Balul Palatului

●   15.05.2018    În atenţia profesorilor de educație fizică - Concurs de inițiere în orientare

●   14.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Situația copiilor cu CES

●   14.05.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a absolvenților claselor a VIII-a - proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

●   14.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ gimnazial din municipiul Târgu Mureș și unitățile școlare limitrofe orașului Tîrgu Mureș - Tîrgul de arte și meserii

●   14.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul județean de recitări pentru clasa I "Fascinația copilăriei"

●   14.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Modele adeverințe de vechime pentru cadrele didactice înscrise la examenele pentru obținerea gradelor didactice I și II

●   11.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare- Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   10.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic zona Tîrgu Mureș

●   10.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Cupa DHS

●   10.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Limba RRomani

●   10.05.2018    Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs specific

●   10.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - Vă solicităm să confirmați/reconfirmați doar finalizarea introducerii bugetului final prin accesarea modulul Date financiare - meniul Confirmări și apăsarea butonului Finalizează din secțiunea Confirmarea încheierii introducerii bugetului final!

●   10.05.2018    Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.633/3.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

●   10.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie, Fizică, Biologie - Olimpiada de Științe pentru Juniori

●   10.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Geografie

●   10.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Biologie

●   09.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în școli!

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la Arte și învățământ special

●   09.05.2018    Programarea inspec?iilor speciale pentru candida?ii înscri?i la Concursul de Titularizare la disciplina Religie ortodoxa

●   09.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Cerc pedagogic zona Luduș

●   09.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   09.05.2018    În atenția directorilor și a profesorilor de geografie

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplinele Tehnice

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Matematică

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplinele Limbi moderne

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Limba și literatura maghiară

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Religie reformată

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Fizică

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Fizică

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Chimie

●   09.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar - Școala Gimnazială Ogra

●   09.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Festivalul jocurilor de mișcare

●   09.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din ciclul liceal, la Istorie - etapa județeană

●   09.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și postliceal - Transport elevi

●   09.05.2018    Graficul de susținere a inspecțiilor la clasă, a probelor practice și a probelor orale de limbă pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare și Detașare la cerere 2018

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplina Limba și literatura română

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare - Educatoare, secția română

●   09.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare - Educatoare, secția maghiară

●   08.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la Concursul de Titularizare la disciplinele istorie și cultură civică

●   08.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - zona Reghin

●   08.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - REWS

●   08.05.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ a profesorilor de română și de informatică - Concurs Național interdisciplinar Literatura Română în dimensiune virtuală

●   08.05.2018    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - educație fizică

●   08.05.2018    Concursul de istorie interliceal "Ferdinand I - omul din spatele marii uniri"

●   08.05.2018    Concursul - Primul război mondial reflectat în cinematografie

●   08.05.2018    Rezultate obținute la etapa națională a olimpiadei de pedagogie-psihologie

●   08.05.2018    Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul liceal

●   08.05.2018    Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

●   08.05.2018    Rezultatele elevilor participanți la etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie "George Emil Palade"

●   07.05.2018    Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific

●   07.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - învățători secția română

●   07.05.2018    Programarea inspecțiilor speciale pentru candidații înscriși la examenul de titularizare - învățători secția maghiară

●   07.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a consilierilor educativi - Concursul Național "Educație rutieră-Educație pentru viață"

●   07.05.2018    Ghidul absolventului de gimnaziu

●   07.05.2018    Calendarul testelor de verificare a cunoștințelor la limba modernă, maternă și a probelor de aptitudini

●   07.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a absolvenților claselor a VIII-a - proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză

●   05.07.2018    Tabel nominal cuprinzând rezultatele elevilor participanți la concursul de chimie ""Raluca Rîpan"

●   07.05.2018    Procedura informatică privind înscrierea în învățământul preșcolar

●   07.05.2018    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul de Limba engleză "TREASURE HUNT"

●   07.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor - Școala Gimnazială "Ion Dacian" Saschiz

●   07.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   07.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Concursul Național de Chimie "Petru Poni"

●   04.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reactualizare Registrul Național al Experților în Management Educațional!

●   04.05.2018    Lista elevilor participanți la faza națională a Concursului "Adolf Haimovici"

●   04.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie-Fizică - cerc pedagogic zona Sighișoara

●   04.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Sesiune de comunicări științifice ale elevilor din înv.liceal la disciplina geografie

●   04.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a administratorilor financiari - instructiuni date financiare SIIIR

●   04.05.2018    Validarea fișelor de înscriere de către candidații înscriși la concursul de ocupare a posturilor

●   04.05.2018    Lista elevilor participanți la faza interjudețeană a Olimpiadei de matematică a Satelor Transilvane

●   04.05.2018    Concurs județean de creație plastică vizuală "Simbol și Tradiție"

●   04.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Târnăveni

●   03.05.2018    Dosare depuse la concurs, verificate pănă azi - probleme identificate în dosarele verificate, nu vor fi admise la concurs 2018 dacă nu se aduc documentele lipsa sau neconforme = actualizat în 03.05.2018 ora 19.00.

●   03.05.2018    Cerc metodic al profesorilor de geografie din zona Reghin

●   03.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a consilierilor educativi - clasament concursuri

●   03.05.2018    Aspecte privind salarizarea - încadrare în buget

●   03.05.2018    În atenția învățătorilor claselor a II-a

●   03.05.2018    Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2018-2019

●   02.05.2018    Invitație la Concurul județean „Spiritualitate locală”

●   02.05.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureș

●   02.05.2018    Invitație la Concurul județean de matematică „Petru Maior”

●   02.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Ședința de instruire pentru Evaluarea Națională de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

●   02.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   02.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul de interpretare artistică „VASILE VOICULESCU”. (Tematică religioasă), ediția a XII-a

●   02.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concurs național „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” - etapa județeană 2018

●   02.05.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concursul de istorie „TINERII DEZBAT LA CEAS DE CENTENAR”

●   02.05.2018    Invitație - 11th Internațional Ahmert Yeșil Painting Competition" -Competiție de pictură

●   02.05.2018    Tabel nominal cu rezultatele etapei județene a concursului de chimie "Petru Poni" 2018

●   27.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Prezentare ofertă educațională a instituțiilor de formare inițială a personalului Ministerului Afacerilor Interne

●   27.04.2018    Invitație la Concursul Județean "Fascinanta lume a copilăriei"

●   27.04.2018    

●   26.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii

●   26.04.2018    Întâlnirea Națională a directorilor /dir.adj. ai CSEI-lor/școlilor speciale/școlilor integratoare cu tema "Problematica învățământului special/special integrat în contextul noilor tendințe la nivelul sistemului educațional"

●   26.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Concursul de Chimie pentru clasa a VII-a "Raluca Ripan"

●   26.04.2018    Invitație - Simpozion și Concurs Național "'Europa în școală" ediția V-a

●   26.04.2018    

●   26.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație CLĂDIRI!

●   26.04.2018    Anunț concurs titularizare - Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” Vaideiu

●   25.04.2018     În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   25.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare e sistemului de alarmare publică

●   25.04.2018    În atenția directorilor - Rezultate inspecții la clasă, probe practice pretransfer 2018.

●   25.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Rezultate finale la Olimpiada județeană de TIC

●   25.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - HG nr.207 din 12.04.2018 privind stabilirea zilei de 30.04.2018 ca zi liberă

●   24.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Campania „Vino alături de noi! Avem nevoie de tine în echipa noastră!”

●   24.04.2018    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Ședința de instruire a loturilor județului Mureș, participante la etapele naționale ale olimpiadelor școlare

●   24.04.2018    Lansarea competiției naționale - „Școala antreprenorială a anului 2018”

●   24.04.2018    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Concursul județean pentru elevii de gimnaziu - „Limba română e patria mea”

●   24.04.2018    În atenția profesorilor de limba engleză

●   24.04.2018    Lista elevilor premiați la Concursul Matema-TIC „Otilia Stan”

●   24.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitor - Școala Gimnazială Vărgata

●   24.04.2018    Conferința Națională „Creativitate și inovație în educație, sub semnul Marii Uniri”

●   24.04.2018    Concursul Naional „Democrație și toleranță”

●   24.04.2018    Deciziile de repartizare în baza art. 253 se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în baza actului de identitate în perioada 24-27 aprilie 2018.

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul de Geografie „Mari exploratori geografici”

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Concursul Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere în comisiile de Bacalaureat 2018

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Încărcarea rezultatelor la Evaluările Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Încărcarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

●   23.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de informatician - Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Tîrgu Mureș

●   23.04.2018    Concurs județean „Istoria - cea dintâi carte a unei nații”

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal din mediul rural - Alocarea de locuri în învățământul superior pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din liceele situate în mediul rural

●   23.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie, liceu - Concursul de Chimie „Petru Poni”

●   20.04.2018    Discipline de concurs 2018 (titularizare)

●   20.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, gimnaziu - Programare „Forum teatral” - Seri de teatru și lectură pentru elevi

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor care finalizează ciclul liceal - Lista locurilor pentru candidații rromi în anul universitar 2018-2019

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor care finalizează ciclul liceal - Programul de Burse Roma Education Fund

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Crosul Europei

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul CRED - Chestionar propus în vederea identificării nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, liceu - Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană - specificații tehnice

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică, liceu - Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții județene în cadrul ONSS - 2018 și Gimnaziada - 2018

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Rezultatele Concursului regional „Emoțiile primăverii”

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare pentru preluare și încărcare dosare pentru concursul de titularizare în aplicația informatică

●   19.04.2018    Concursuri naționale SNAC -2018

●   19.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - admiterea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare, etapa a II-a!

●   19.04.2018    Grafic depunere dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante modificat!

●   19.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Deaj

●   18.04.2018    Comunicat de presă - Lansare proiect „Profesori dedicați – copii educați”

●   18.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

●   18.04.2018    Planificarea cercurilor pedagogice învățământ preprimar anul școlar 2017-2018 semestrul II

●   18.04.2018    Documente necesare pentru înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

●   18.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Competiția Internațională a Copiilor "Tânăr salvator"

●   18.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Istorie - Concursul de Istorie "Tinerii dezbat la ceas centenar"

●   17.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba franceză - Programe propuse de CFA DESCARTES

●   17.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul de Limba engleză "TREASURE HUNT"

●   17.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, nivel liceal - Cerc pedagogic, zona Tîrgu Mureș

●   17.04.2018    Rezultate finale ale Concursului Școlar Național de Geografie ”Terra”

●   17.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș

●   17.04.2018    În atenția unităților nominalizate în prezenta adresă

●   17.04.2018    Rezultatele concursului județean Mesemondo verseny / "Micul povestitor"

●   17.04.2018    Rezultatele concursului județean de matematică KOBAK, clasa a IV-a

●   16.04.2018    ORDIN privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar - vă rugăm să aplicați acest ordin!

●   16.04.2018    ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia

●   16.04.2018    Concursuri naționale SNAC -2018

●   16.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Macheta REVISAL 2018

●   16.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ tehnic, profesional și gimnazial din municipiul Tîrgu Mureș - Ședință de lucru

●   13.04.2018    Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluționarea pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ

●   13.04.2018    Grafic probe practice/ orale și inspecție specială la clasă pentru pretransfer prin consimțământ între unități de învățământ

●   13.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Concurs județean de dans "În pași de dans"

●   13.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba română - Festivalul de teatru dezbatere "Happy Hippo Show"

●   13.04.2018    Graficul ședinței publice - art.253, modificat

●   13.04.2018    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festival județean de teatru liceu - Vreau să fiu actor - Perioada de înscriere s-a prelungit până în data de 17.04.2018!

●   13.04.2018    Proiect educațional interjudețean - Concurs de creații plastice și practice "Oglindirea naturii în literatură"

●   13.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post de administrator financiar - Școala Gimnazială "Petres Kalman" Sâmbriaș

●   13.04.2018    Ordin 3344/2018 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

●   12.04.2018    Invitație la Bursa Generală a locurilor de muncă

●   12.04.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada județeană de Matematică a satelor Mureșene

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - proiectul "Cersanit trece baia pe curat"

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - acte de studii

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - UAT-uri care nu au transmis HCL

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș - Date financiare SIIIR

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a consilierilor educativi - Concursul național de Reviste Școlare

●   12.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a consilierilor educativi - Concursul național de creație literară "Tinere condeie"

●   12.04.2018    Rezultatele Concursului Național de Matematică "Bernyó Mihály"

●   12.04.2018    Rezultatele Concursului Național de Pentatlon pentru elevii claselor a III-a "Öttusa"

●   12.04.2018    Rezultate obținute de elevii Liceului Vocațional de Artă Tg.Mureș , la Olimpiada Națională de Arta Actorului cls.IX-XII

●   12.04.2018    Rezultate obținute de elevii Liceului Vocațional de Artă Tg.Mureș , la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală cls.IX-XII

●   12.04.2018    Depunere dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

●   11.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Cerc pedagogic

●   11.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Emitere și transmitere HCL de către UAT

●   11.04.2018    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul/testarea din martie - aprilie 2018 (actualizată - 11.04.2018) directorii vor verifica posturile actualizate!

●   11.04.2018    În atenția unităților de învățământ - Statistică privind sondarea optiunilor liceale a elevilor de cls. a VIII-a

●   11.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 3529 din 04.04.2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

●   11.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul Național de Geografie "Terra"

●   11.04.2018    Cererea-tip de înscriere în învățământul primar - Etapa a II-a

●   05.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - OTI - faza județeană - referințe

●   05.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Cristești

●   05.04.2018    Planificarea cercurilor pedagogice învățământ preșcolar secția română

●   04.04.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 1 normă - Școala Gimnazială ”DR. NYULAS FERENC” Eremitu

●   04.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte europene - Erasmus+"Sprijin pentru reformarea politicilor"

●   03.04.2018    Calendarul activităților educative județene 2018

●   03.04.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș și a consilierilor educativi - completare machetă referitoare la cercurile tehnico-aplicative de elevi

●   03.04.2018    Rezultatele obținute de elevii Liceului Vocațional de Artă Tîrgu Mureș la Olimpiada Națională de interpretare instrumentală

●   31.03.2018    Calendarul SESIUNII A II-A de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 (învățământ primar și gimnazial)

●   31.03.2018    Verificați adresa de e-mail a școlii și citiți cu atenție conținutul e-mail-ului privind noua versiune de EDUSAL(2.11.1)!

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN nr. 3475 privind aprobarea metodologiei de selectie a posturilor didactice din cadrul sistemului Scolilor Europene

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din Tîrgu Mureș - Exercitiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   30.03.2018    În atenția cadrelor didactice înscrise pentru echivalarea pe baza ECTS/SECT

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții județene în cadrul ONSS 2018 și Gimnaziadă 2018

●   30.03.2018    Rezultate obținute la Olimpiada animatorilor, etapa județeană

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor SNAC - Etape județene ale Concursurilor naționale SNAC

●   30.03.2018    Concurs național "Drepturile copilului în imagini"

●   30.03.2018    Conditii specifice pentru etapa de pretransfer prin consimțământ, aprobate în Comisia de mobilitate a ISJ Mureș.

●   30.03.2018    Rezultatele la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate completa/incomplete (transmise în perioada 09.03.2018-29.03.2018)

●   30.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și liceal - Planul de acțiune privind măsurile de monitorizare, control și remediere obținute de elevi la Simulările probelor scrise la examenele naționale de Evaluare Națională și Bacalaureat

●   29.03.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar - Liceu Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   29.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Digitaliada

●   29.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport și Educație plastică - Concursul "Jocurile Olimpice în imaginația copiilor"

●   28.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul european "Tineri din Pădurile Europei"

●   28.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificare privind organizarea și desfășurarea de exerciții de evacuare cu întreg personalul didactic, nedidactic și auxiliar și cu elevii din unitățile de învățământ din județul Mureș, 2018-2022

●   28.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Modificări Concursul de teatru "PAROL, CHIAR EU L-AM JUCAT..."

●   28.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor (secția maghiară) - Planificarea cercurilor pedagogice în anul școlar 2017 - 2018

●   27.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada de lectură - Lectura ca abilitate de viață

●   26.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină - Ședința de instruire a loturilor județului Mureș partcipante la etapele naționale ale olimpiadelor școlare

●   26.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Matematică și a învățătorilor - Concursul Matema-TIC "Otilia Stan"

●   26.03.2018    În atenția cadrelor didactice - ședința de repartizare pentru restrângere de activitate are loc în data de 27.03.2018, la IȘJ Mureș - sala 200, de la ora 12,00 toate disciplinele.

●   23.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Reprogramarea Concursului de Geografie "Terra" - etapa județeană!

●   23.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care doresc echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență!

●   23.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istoria și tradițiile minorității maghiare - Ședință de instructaj în vederea participării la olimpiada națională de Istoria și tradițiile minorității maghiare

●   22.03.2018    Concurs Interjudețean de Matematică "Grigore Moisil"

●   22.03.2018    REAMINTIRE - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română- Proiect educational „Parol, chiar eu l-am jucat!”

●   22.03.2018    Informare - adresa platformei unde puteți găsi parteneri din Norvegia pentru Proiectele VET pe fonduri SEE

●   22.03.2018    Concurs Național de literatură și jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-play"

●   22.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concurs "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   22.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind concursul național de titularizare, detașarea la cerere prin concurs/concurs specific pentru anul școlar 2018-2019

●   22.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice titulare - precizări privind aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2018-2019

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ 2018

●   21.03.2018    Elevii calificați la concursul județean "Mesemondo verseny - Micul povestitor", clasa a II-a

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul "Ești informat, ești pregătit!"

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Europa de mâine"

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte de mediu

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național "Crează-ți mediul!"

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Ședință de instruire în vederea participării elevilor la olimpiadele naționale

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concursul "Cultură și civilizație în România"

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Ziua mondială a Pământului

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic zona Luduș

●   21.03.2018    Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK, clasa a IV-a

●   21.03.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare clasele I-IV "Kincsink - Tradiții, comori populare"

●   21.03.2018    Materiale privind desfășurarea educației juridice în școlile din județul Mureș!

●   21.03.2018    Rezultate finale dupa contestații la Olimpiada de Istorie - etapa județeană

●   21.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național de proiecte antidrog "Împreună"

●   21.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada Județeană de Informatică

●   21.03.2018    Concurs pentru ocuparea a 3 posturi de educatoare la Grădinița "Montessori" Tîrgu Mureș

●   21.03.2018    Verificați adresa de e-mail a școlii și citiți cu atenție conținutul e-mail-ului privind noua versiune de EDUSAL!

●   20.03.2018    Echipajele participante la concursul județean de pentatlon "Ottusa"

●   20.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Viitor inginer"

●   20.03.2018    Rezultate finale Olimpiada de Limba și Literatura Română , clasele V - VIII - etapa județeană

●   20.03.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de lectură "Lectura ca abilitate de viață", etapa județeană

●   20.03.2018    Procedura echivalare acte de studii 2018

●   20.03.2018    Invitație - Simpozion și Concurs Național "'Europa în școală" ediția V-a

●   20.03.2018    Rezultate finale Olimpiada de Limba și Literatura Română , clasele IX-XII - etapa județeană

●   20.03.2018     Rezultate finale Olimpiada de Limba Latină - etapa județeană

●   19.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Instrucțiunea MEN nr.1/2017 privind aplicarea unitară a procedurilor de lucru

●   19.03.2018    Rezultatele la olimpiada de Istorie - etapa județeană

●   19.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Listele cu elevii claificați la etapa națională a ONM 2018, în baza Notei MEN nr. 26402/2016

●   19.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română și Religie - INVITAȚIE- PROIECT “CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ” - “Ce mai spune BiBLIA omului de azi? - Conferință sisținută de pr.prof.univ.dr. STELIAN TOFANĂ - luni, 26 Martie 2018, ora 18.00, Palatul Culturii

●   19.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie, Concurs Național de Geografie "TERRA"

●   19.03.2018    Rezultate probe practice / orale și inspecție pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate 2018.

●   19.03.2018    Rezultate înainte de contestații la etapa județeană a Olimpiadei de informatică

●   19.03.2018    Rezultate finale la etapa județeană a olimpiadei de chimie

●   19.03.2018    Proiectul județean de creație și îndemânare "Tezaur Folcloric - Izvorul dăruirii noastre" - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tîrgu Mureș

●   19.03.2018    Olimpiada de altruism "Sunt altruist, sunt implicat!Iată de ce..." - Universitatea de Vest din Timișoara

●   19.03.2018    Conferința metodico-științifică națională "Preuniversitar și universitar. Provocări la dialog" - Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

●   15.03.2018    Precizări privind evaluările psihologice ale cadrelor didactice

●   15.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - O.J.I. -repartizarea elevilor

●   15.03.2018    Rezultate finale obținute de elevii participanți la etapa județeană a olimpiadei interdisciplinare "Stiințe ale pământului"

●   15.03.2018    Anunț! - Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație - sub semnul Marii Uniri” - 23-24 aprilie 2018

●   15.03.2018    INVITAȚIE - Concurs de fizică "Augustin Maior"

●   15.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Cerc pedagogic

●   14.03.2018    Festivalul de artă al copiilor europeni "Joy of Europe"

●   14.03.2018    Conferința franco-română privind educația și formarea profesională

●   14.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind continuitatea peste 7,00 și definitivat sau înscris la definitivat 2018.

●   14.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind pretransferul prin consimțământ între unități și prin schimb de posturi între titulari 2018

●   14.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de Limba engleză, etapa județeană

●   14.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de Limba italiană, etapa județeană

●   14.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de Limba germană, etapa județeană

●   14.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de Limba franceză, etapa județeană

●   13.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de Istoria și tradițiile minorității maghiare din România

●   13.03.2018    Rezultate finale - Concursul de matematică ”Adolf Haimovici”

●   13.03.2018    Rezultate finale - Olimpiada de matematică

●   13.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice de religie reformată

●   13.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice de limba și literatura maghiară - gimnaziu

●   13.03.2018    În atenţia directorilor și a profesorilor de informatică - Olimpiada Județeană de Informatică - lista elevilor înscriși pentru verificare!

●   13.03.2018    În atenţia directorilor și a cadrelor didactice - precizări privind repartizarea în baza art. 253 cu 01.09.2018

●   13.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru fizică și tehnologii - Concursul de creativitate în fizică și tehnologii "Ștefan Procopiu"

●   13.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acordarea de burse pentru tineri în vederea participării la Forumul "Diversity and Resilience", 15-31 august 2018, Alpbach, Austria

●   13.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești - Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș

●   13.03.2018    Rezultatele la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate completa/incomplete (tramise în perioada 28.02.2018-13.03.2018)

●   13.03.2018    Rezultatele obținute de către elevii Liceului Vocațional de Artă Tîrgu Mureș la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, faza zonală, clasele III-VIII

●   13.03.2018    Rezultatele obținute de către elevii Liceului Vocațional de Artă Tîrgu Mureș la Concursul Național de Interpretare Instrumentală, faza zonală, secțiunea pian, corzi grave

●   12.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina Biologie, etapa județeană

●   12.03.2018    Anunț pentru ocuparea postului vacant de secretar 0,5 normă - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   12.03.2018    Simpozionul Național de comunicări științifice "Dacia" - Tranziția de la școală la viața activă

●   12.03.2018    În atenția directorilor și a responsabililor de proiecte - Campania de promovare a proiectului "Crescut în UE" privind acvacultura

●   12.03.2018    Elevii selectați în vederea participării la Concursul județean Regemondó verseny - Lumea legendelor

●   12.03.2018    Rezultatele concursului județean Regemondó verseny - Lumea legendelor

●   12.03.2018    În atenția directorilor/directorilor adjuncți - Raportarea activităților de Educație juridică în școli - termen 14 martie 2018!

●   12.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Științe socio-umane, etapa județeană

●   12.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Olimpiadele comunicării

●   12.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Limba și literatura germană maternă, etapa județeană

●   12.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Olimpiada de Chimie, etapa județeană

●   12.03.2018    Lista punctajelor cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate

●   12.03.2018    Urgent - În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Macheta acțiuni de prevenire (transmisă pe adresa de e-mail a școlii în data de 08.03.2018)!

●   12.03.2018    Urgent - În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Macheta desfășurare exerciții de simulare situații de urgență (transmisă pe adresa de e-mail a școlii în data de 07.03.2018)!

●   12.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Formular excursie școlară

●   12.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Competiții județene în cadrul ONSS în săptămâna 12.03.2018 - 18.03.2018

●   12.03.2018    Festivalul concurs de folclor "Cântec, joc și voie bună pe plai mureșean"

●   12.03.2018    Concursul "Olimpiada voluntarilor" 2018

●   09.03.2018    Grafic probe practice/ orale și inspecție specială la clasă pentru transfer pentru restrângere de catedră

●   09.03.2018    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul/testarea din martie 2018 (actualizată - 09.03.2018) directorii vor verifica posturile actualizate!

●   09.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Festivitatea de premiere a concursului de matematică "Zrinyi Ilona"

●   08.03.2018    Rezultatele finale la Olimpiada de Limba engleză - etapa județeană, nivel gimnazial

●   08.03.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Olimpiadele de limbi moderne - etapa județeană

●   08.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - O.J.I. - Regulament, precizări, criterii de calificare, număr locuri

●   08.03.2018    Ghidul absolventului de liceu 2018

●   08.03.2018    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei de Matematică dedicată elevilor din mediul rural

●   08.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare - disciplina Religie

●   08.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - O.J.I.

●   08.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții în cadrul Gimnaziadei 2018

●   08.03.2018    Formularul de înscriere online pentru înscrierea în învățământul primar!

●   08.03.2018    Cererea-tip de înscriere în învățământul primar!

●   07.03.2018    Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (actualizată în baza Hotărârii CA al ISJ Mureș din 07.03.2018)

●   06.03.2018    Lista posturilor ocupate la etapa de completare (actualizată în baza Hotărârii CA al ISJ Mureș din 07.03.2018)

●   07.03.2018    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Macheta desfășurare exerciții de simulare situații de urgență

●   07.03.2018    Curs pe tema predării privind Holocaustul și drepturile omului

●   07.03.2018    Rezultate obținute de elevii participanți la concursul "Atleți pentru Hristos" (clasele V-VI) și la Olimpiada de Religie (clasele VII-XII), cultul ortodox

●   07.03.2018    Rezultate finale la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   07.03.2018    Rezultate finale la etapa județeană a Olimpiadei de biologie

●   07.03.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar - Liceul Tehnologic "Sf. Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   07.03.2018    Rezultate finale la etapa județeană a Olimpiadei de religie, cultele reformat, unitarian, evanghelic

●   06.03.2018    În atenția directorilor și a consilierilor educativi

●   06.03.2018    Rezultate finale Olimpiada de religie romano-catolică și Concursul de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   06.03.2018    Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019 (actualizată după etapa de completare)

●   06.03.2018    Lista posturilor ocupate la etapa de completare în ședința de repartizare din 05.03.2018

●   06.03.2018    Invitatie concurs ”Din cufărul de nestemate al proverbelor și zicătorilor”

●   06.03.2018    Precizări ARACIP

●   06.03.2018    Manifestările științei și tehnicii școlare ”Florin Vasilescu”

●   06.03.2018    Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2018

●   05.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada "Universul cunoașterii prin lectură"

●   05.03.2018    Concursul de competențe lingvistice în limba română pentru minorități "Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!"

●   05.03.2018    Rezultate la etapa județeană a Olimpiadei de Pedagogie-Psihologie

●   05.03.2018    Conditii specifice pentru etapa de transfer pentru restrângere de activitate și pretransfer prin consimțământ, aprobate în Comisia de mobilitate a ISJ Mureș din 05.03.2018.

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Olimpiada de istorie, etapa județeană

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Olimpiada de științe socio-umane, etapa județeană

●   05.03.2018    Fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

●   05.03.2018    Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

●   05.03.2018    Fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a - învățământ profesional de stat

●   05.03.2018    Anexa la fișa pentru înscrierea în învățământul profesional - Fișa de opțiuni pentru învățământul dual

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Festivitatea de premiere a Concursului de matematică "Zrinyi Ilona"

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național pe teme de protecția consumatorului "Alege este dreptul tău!"

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar - Precizări înscriere

●   05.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări echivalare acte de studii - OMEN 3217/16.02.2018

●   02.03.2018    Informații referitoare la procesul de elaborare, depunere și evaluare a proiectelor de manuale școlare

●   01.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie, Geografie, Chimie și Fizică - Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare "Științele Pământului"

●   02.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Precizări cu privire la Festivalul Județean de Teatru "MINUNATA LUME A SCENEI"

●   02.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de lectură "Lectura ca abilitate de viață", etapa județeană

●   02.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Săptămâna 5-9 martie 2018 - SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI JURIDICE ÎN ȘCOLI!

●   02.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Limba germană

●   01.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Precizări olimpiade

●   01.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi moderne - Olimpiadele de limbi moderne - etapa județeană

●   01.03.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Limba și literatura română (clasele V-VIII), etapa locală

●   01.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba latină - Concursul de Limba latină "Certamen Varronianum Reatinum"

●   01.03.2018    Informații privind înscrierea în învățământul primar

●   01.03.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a a candidaților care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind aplicarea HG 42/2017

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba latină - Olimpiada de Limba latină, clasele VIII-XII, faza județeană

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, clasele V-VIII, faza județeană

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română, clasele IX-XII, faza județeană

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de matematică, clasele V-XII, faza județeană

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președinților Consiliului Elevilor - Convocare Adunare generală ordinară

●   28.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări eliberare certificate de competențe

●   27.02.2018    Rezultatele finale la Concursul Național "Cultură și spiritualitate românească"

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Limba și literatura germană - Olimpiada de Limba și literatura germană maternă

●   27.02.2018    Concurs de desene/felicitări "LA MULȚI ANI POLIȚIEI ROMÂNE!"

●   27.02.2018    

●   27.02.2018    Rezultatele finale la Olimpiada de Limba engleză - etapa locală, nivel liceal

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Limba și literatura română - Reamintire cu privire la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - OMEN nr. 4793/31.08.2017OMEN nr. 4793/31.08.2017 - art. 3, alin (1)

●   27.02.2018   În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări ARACIP

●   27.02.2018   Curs de limba italiană

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Educație fizică și sport - Proiect "Cupa Mărțișor" - baschet

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Științe socio-umane - Olimpiada de Științe socio-umane, etapa județeană

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții județene în cadrul ONSS - 2018 și Gimnaziadei - 2018

●   27.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată, relizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență

●   27.02.2018    Rezultatele la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate complete/incomplete (februarie 2018)

●   26.02.2018    Graficul preluării dosarelor pentru transfer pentru restrângere de activitate la titulari în anul școlar 2018-2019

●   26.02.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen", etapa județeană

●   26.02.2018    Olimpiada Națională de Limba și literatura rromani - faza județeană

●   26.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte europene - Oportunități privind activitățile de cooperare transnațională (TCA)

●   26.02.2018    Graficul ședinței publice pentru completare de catedră la titulari, 05.03.2018.

●   26.02.2018    Graficul desfășurării probelor practice/orale și a inspecțiilor la clasă pentru completare de catedră

●   26.02.2018    Rezultate finale la Olimpiada județeană de fizică

●   26.02.2018    Invitație la Conferința "Centenarul unirii Basarabiei cu România. Periplu istoriografic, valențe actuale, dimensiuni viitoare"

●   26.02.2018    Invitație la Concursul Interjudețean de Fizică "CYGNUS"

●   26.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, secția maghiară - Olimpiada județeană "Istoria și tradițiile minorității maghiare din România"

●   26.02.2018    Invitație la Concursul "Poezia, comoară din sufletul meu"

●   26.02.2018    Invitație la Concursul regional de educație ecologică și protecția mediului "ECO-CREATIV ART - Materiale reciclabile"

●   26.02.2018    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul/testarea din februarie-martie 2018 (actualizată - 26.02.2018) directorii vor verifica posturile actualizate!

●   26.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 3242 din 23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

●   26.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect ”Vreau să fiu antrepenor!”

●   26.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație vizitare fabrică de lactate în cadrul programului ”Școala altfel”

●   23.02.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   22.02.2018    Proiect cultural educativ - Colocviile Internaționale Interdisciplinare "Nicolae Steinhardt" - Memorialistica Marii Uniri

●   22.02.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor bucatarie - Școala Gimnazială "Aurel Mosora" Sighișoara

●   22.02.2018    Invitație - Concurs Regional "Emoțiile Primăverii"

●   22.02.2018    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar 0.25 normă - Școala Gimnazială Păsăreni

●   22.02.2018    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar 0.25 normă - Școala Gimnazială Păsăreni

●   22.02.2018    Liste elevilor calificați la etapa Județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Maghiară "Mikes Kelemen"

●   22.02.2018    Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete pentru anul școlar 2018-2019.

●   22.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   22.02.2018    Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer,categoria D - microbuz școlar 1 normă - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Tîrgu Mureș

●   21.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții în cadrul ONSS

●   21.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - transmitere condiții specifice pentru etapele de transfer și pretransfer 2018

●   21.02.2018    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei Județene de Matematică

●   21.02.2018    Seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   20.02.2018    Elevii calificați la concursul judeţean de limba maghiară - "Fürkész" clasele II-IV

●   20.02.2018    Elevii premiați la

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Strategia M.E.N. privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu proiecte educaționale europene - Concurs național "Made for Europe"

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat"

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabilului cu proiecte educaționale europene - Competiția "Școală Europeană"

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Etapa județeană a Olimpiadei de Religie ortodoxă și greco-catolică

●   20.02.2018    Programul "Școala siguranței Tedi"

●   20.02.2018    Urgent - În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Verificare și finalizare SC3!

●   20.02.2018    Elevii calificați la etapa județeană a Concursului Național de Geografie "TERRA"

●   20.02.2018    Elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - etapa județeană a Olimpiadei de Geografie

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Olimpiada de Limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen", etapa județeană

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară gimnaziu - Concurs național de ortografie "Simonyi Zsigmond", etapa județeană

●   20.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - ORDIN nr. 3.109 din 29 ianuarie 2018 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Registrul Național al Experților în Management Educațional

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Actualizare date C.N.E.M.E.

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concurs județean de limba maghiară "Furkesz"

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Grafic preluare dosare completare de catedră la titulari 2018-2019

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză gimnaziu - Cerc pedagogic

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic, zona Reghin

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Etapa județeană a concusului Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Română și Religie "Cultură și spiritualitate românească"

●   19.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - MODIFICARE DATE DE DESFĂȘURARE A OLIMPIADELOR!

●   19.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Concurs profesional de chimie "Candin Liteanu"

●   19.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concurs de matematică Kobak, etapa zonală

●   16.02.2018    Informații utile despre procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019

●   16.02.2018    Examen de titularizare - Fundația Rad Med Farm Speranța

●   16.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Oportunitate formare directori unități de învățământ!

●   16.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Lansare apeluri pentru proiecte VET și componenta de incluziune a copiilor rromi în școli, finanțate de SEE

●   16.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul "Școala după școală"

●   16.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - situație elevi cetățeni germani!

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Etapa județeană a olimpiadei de fizică

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică - Convocare Consiliu consultativ de informatică

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie romano-catolică - Etapa județeană a Olimpiadei de religie romano-catolică de limba maghiară

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul competițiilor cu finanțare MEN la disciplinele Informatică și TIC

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Înscriere copii în clasa pregătitoare

●   15.02.2018    Elevii calificați la concursul județean Versmondó verseny ("Lumea poeziei")

●   15.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - acte de identitate

●   14.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Chestionar de consultare online privind propunerile de plan-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică

●   14.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Parteneriat proiect Erasmus+ Anglia

●   14.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi -Ziua siguranței pe Internet

●   14.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - ASF semestrul I

●   14.02.2018    REAMINTIRE - În atenţia directorilor unităților de învățământ - Plan de acțiuni dedicat Centenarului Marii Uniri(TERMEN VINERI 16 FEBRUARIE)!

●   14.02.2018    Invitație - Concurs Regional de educație ecologică și protecția mediului "S.O.S. TERRA"

●   13.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară TEHNOLOGII

●   13.02.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ din judetul Mureș - Planificarea activităților de educație juridică (Termen: vineri, 16 februarie 2018)

●   13.02.2018    Unități de învățâmânt nominalizate pentru a fi evaluate extern periodic de către ARACIP în anul calendaristic 2018

●   13.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Studiul "Rolul internetului în viața elevilor din clasa a IX-a din județul Mureș"

●   13.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și Literatura Română etapa locală nivel gimnazial

●   13.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare Adunare Generală Extraordinară

●   13.02.2018    Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat pentru componenţii loturilor olimpice se va desfășura în perioada 10-25 mai 2018

●   12.02.2018    Reamintire - În atenția profesorilor de Religie și Limba si literatura română - Proiect educativ: Cultură și credință - Invitatie - IUBIREA CARE NE U(R)NESTE, invitat pr. Constantin Necula, 14 Februarie 2018, ora 18.00

●   12.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Plan de acțiuni dedicat Centenarului Marii Uniri

●   12.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Științe socio-umane - Programele internaționale Junior Achivement

●   12.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada locală de Matematică a satelor Mureșene

●   12.02.2018    Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei școlare Educație tehnologică

●   09.02.2018    Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019

●   09.02.2018    Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat/refuzat menținerea ca titular în funcția didactică în 2018-2019 - după contestații

●   09.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   09.02.2018    Revenire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - manuale școlare

●   08.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - manuale școlare

●   08.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie și responsabililor cercurilor pedagogice zonale - Olimpiada de Geografie

●   08.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie și responsabililor cercurilor pedagogice zonale - Concurs Național de Geografie "TERRA"

●   08.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - situație urgentă utilități(machetă nouă)!

●   08.02.2018    Concursul Național "Stelele Științei"

●   07.02.2018    Date statistice la finalul semestrului I în aplicația SIIIR (Sc3)

●   07.02.2018    FOARTE URGENT - În atenţia directorilor unităților de învățământ - Machete mobilitate 2018-2019!

●   07.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Calendarul simulării probelor scrise ale Examenelor Naționale din anul școlar 2017-2018.

●   06.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Actualizare Propuneri Centre pentru Examenul de Bacalaurat prima sesiune 2018

●   06.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii - marcare elevi cu situația neîncheiată la finalul semestrului I în SIIIR!

●   06.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi romanice

●   05.02.2018    Echipajele calificate la Concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvmuvelo" - clasa a IV-a

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Etapa județeană a Olimpiadei de Limba germană modernă

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Unitățile de învățământ care nu au completat efectivele de elevi pentru Programul "Lapte și corn" sunt rugate să le completeze până mâine, ora 9.00!

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii și completați macheta până azi la ora 16.00!

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Concurs "Digitaliada"

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul Național "Școala Altfel"

●   05.02.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de secretar - Școala Gimnazială "Sfântul Petru" Sânpetru de Câmpie

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie pentru adolescenți "New drama"

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Notă privind Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial cu predare în limba minorităților naționale

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză - Ședințe cerc pedagogic

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Etapa locală a Olimpiadei de Limba Engleză gimnaziu/liceu

●   05.02.2018    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar - Școala Gimnazială "Augustin Maior" Reghin

●   05.02.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Cristești

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Testare sistem de alarmare publică

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Bacalaureat 2018 - ședință de instruire

●   05.02.2018    Lista cuprinzănd cadrele didactice pentru care s-a APROBAT menținerea ca titular în funcția didactică în anul școlar 2018-2019 (Hot. CA nr. 3/02.02.2018)

●   05.02.2018    Lista cuprinzănd cadrele didactice pentru care NU s-a APROBAT menținerea ca titular în funcția didactică în anul școlar 2018-2019 (Hot. CA nr. 3/02.02.2018)

●   05.02.2018    FOARTE URGENT - În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Bacalaureat 2018!

●   05.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie (cultul reformat și unitarian) - Olimpiada de religie - Cultele: reformat, evanghelic și unitarian - etapa locală și etapa județeană

●   02.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind organizarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat național 2018

●   02.02.2018    În atenția profesorilor de Religie și Limba si literatura română - Proiect educativ: Cultură și credință - Invitatie - IUBIREA CARE NE U(R)NESTE, invitat pr. Constantin Necula, 14 Februarie 2018, ora 18.00

●   01.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs Național de creație și critică literară - "Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii"

●   01.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română/Latină-Calendarul Olimpiadelor Școlare

●   01.02.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei penru elevii din mediul rural "Universul Cunoașterii prin lectură"

●   01.02.2018    Calendarul Olimpiadelor și concursurilor școlare specifice minorităților naționale - rromi

●   01.02.2018    Informații concurs de muzică "Giovani in Crescendo"

●   01.02.2018    Anunț Cupa Tymbark

●   01.02.2018    Rezultate probe practice / inspecție pentru întregirea normei didactice cu 01.08.2018

●   31.01.2018    Ordin privind aprobarea programelor școlare CDS pentru învățământul primar și gimnazial "Mai întâi caracterul"

●   31.01.2018    Ordin privind aprobarea programei școlare CDS pentru învățământul liceal "Adolescență și autocunoaștere" - clasele IX - XII

●   31.01.2018    Ordin privind aprobarea programelor școlare pentru disciplina opțională "Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate" - clasa pregătitoare - clasa a IV-a și clasele a V-a - a VIII-a

●   31.01.2018    Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Biologie

●   30.01.2018    În atenţia profesorilor învățământ primar (secția maghiară) - Concurs județean de pentatlon Ottusa

●   30.01.2018    În atenţia profesorilor învățământ primar (secția maghiară) - Concurs județean "Lumea legendelor - Regemondo"

●   30.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Național de Creație Literară "Ion Creangă"

●   30.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul de creație și interpretare "Ana Blandiana"

●   30.01.2018    Rezultate finale la Olimpiada de Istorie, etapa locală Tîrgu Mureș

●   30.01.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și liceal - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii și completați macheta până la ora 16.00!

●   30.01.2018    În atenția directorilor unităților de învățământ - Curs online gratuit Protecția Consumatorului.

●   29.01.2018    Propuneri centre pentru examenul de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2018

●   29.01.2018    Olimpiada județeană de Lingvistică - Rezultate finale. Subiecte. Bareme

●   29.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Retipăriri manuale școlare - comanda pentru clasele I-V se completează pe aplicație în perioada 29.01.2018-02.02.2018!

●   29.01.2018    Grafic probe practice și inspecție la clasă pentru Întregire de catedră cu 01.09.2018

●   29.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ preșcolar - Grădina Zoologică din Tîrgu Mureș - Eveniment "Ursul este prietenul meu"

●   26.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare Adunare Generală Extraordinară

●   26.01.2018    În atenţia directorilor de colegii - Depunere documentație

●   26.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a unității de învățământ - Comenzi manuale (retipăriri)!

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Instrucțiune privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a standardului 9 - Proceduri prevăzut în codul controlului intern managerial al entităților publice

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Desen - Concursul Național de Creație Artistică "AMÂNDOI, ÎN ABURUL PÂINII"

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Solicitare date

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Concursuri și activități educative extracurriculare

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive ONSS și Gimnaziadă - 2018

●   25.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Programele Concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de Matematică, etapa locală

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Olimpiada de Limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen", etapa județeană

●   23.01.2018    Rezultate finale ale concursului de matematică "Simon Petru"

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Programe școlare aprobate pentru discipline opționale și CDS

●   23.01.2018    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Lingvistică (V-XII) și regulamentul specific - etapa județeană, 27.01.2018!

●   23.01.2018    În atenţia directorilor - Criterii unice la nivelul județului Mureș - Activitatea metodică și științifică - Anexa 2 punctul IV OMEN 5485/13.11.2017

●   23.01.2018    În atenţia directorilor - transfer pentru restrângere de activitate 2018-2019

●   23.01.2018    În atenţia directorilor - completare de catedră la titulari 2018-2019

●   23.01.2018    În atenţia directorilor - întregire 2018-2019.zip

●   23.01.2018    Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi de educatoare la Grădinița "Puky" Tîrgu Mureș

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie, secția maghiară - Cerc pedagogic

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificare date elevi SIIIR!

●   23.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Simpozion național

●   23.01.2018    Consultare publică privind structura anului școlar 2018-2019

●   22.01.2018    Rezultatele finale ale Concursului de ortografie "Implom Jozsef" - etapa județeană

●   22.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Concurs de artă "Între talent și dăruire"

●   22.01.2018    Catalog manuale școlare, învățământ preuniversitar, an școlar 2018-2019 - Retipăriri manuale!

●   22.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului elevilor - Convocare Adunare Generală Ordinară

●   22.01.2018     Ordinul MEN nr. 3017/2018 - modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017 s-a publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/18.01.2018.

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festival județean de teatru liceu - Vreau să fiu actor!

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Lingvistică (V-XII) și regulamentul specific

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2017-2018

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - Convocarea Comisiilor Naționale de Specialitate pentru învățământul profesional, liceal - filieră tehnologică și postliceal

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de fizică - Olimpiada de Astronomie, etapa județeană

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente specifice NOI - Olimpiada de limba si literatura romana (V-VIII), Olimpiada de limba si literatura romana (IX-XII), Olimpiada de Lingvistică (V-XII), Olimpiada de limba și literatura română pentru minorități,Regulament olimpiada de limba latina (gimnaziu şi liceu), OLAV 2018, Olimpiada internatională de lectură

●   19.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Urgent - retipăriri manuale școlare, respectați calendarul!

●   18.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul "Public Speaking"

●   18.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concurs județean de traduceri "Plurilingvism"

●   18.01.2018    În atenția directorilor și profesorilor învățământ primar (secția maghiară) - modificări grafic concursuri și activități educative

●   18.01.2018    Notă privind activitățile de consiliere, monitorizare și evaluare a organizării și desfășurării examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

●   18.01.2018    Lista posturilor vacante/rezervate pentru concursul/testarea din ianuarie 2018 (finală actualizată - 18.01.2018 ora 10,00) directorii vor verifica posturile actualizate!

●   17.01.2018    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő" - clasa a IV-a

●   17.01.2018    Echipajele calificate la concursul municipal de limba maghiară "Kis nyelvművelő" - clasa a IV-a

●   17.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ care școlarizează elevi în clasa a VIII-a - Completare atribut Unitate de admitere în SIIIR!

●   17.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul Național de Geografie "Teleki Pal"

●   17.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concursul județean liceal de Geografie "Simion Văsieș"

●   17.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Olimpiada de biologie - clasa a VII-a, etapa locală

●   17.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particular - Calendar în vederea avizării C.D.Ș. de către I.Ș.J.

●   16.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba maghiară

●   16.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați de urgență adresa de e-mail a școlii!

●   16.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie - Olimpiada de istorie pentru clasa a VIII-a, etapa locală, zona Tîrgu Mureș

●   16.01.2018    Informații Colocviu gradul I - 2018-2020

●   15.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Concursul Județean de Matematică "Simon Petru"

●   12.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente specifice NOI - Olimpiada de limba si literatura romana (V-VIII), Olimpiada de limba si literatura romana (IX-XII), Olimpiada de Lingvistică (V-XII), Olimpiada de limba și literatura română pentru minorități,Regulament olimpiada de limba latina (gimnaziu şi liceu)

●   11.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Anunț parteneriat cu Asociația Junior Sport

●   11.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Necesarul formularelor actelor de studii care se vor elibera absolvenților din învățământul preuniversitar, promoția 2018

●   11.01.2018    Oportunitate participare la cursuri de specializare care vor avea loc în Universități de prestigiu din S.U.A

●   11.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Invitație - ZIUA CULTURII NAȚIONALE - Ședință de lucru

●   11.01.2018    Colocviu de admitere la examenul pentru acordarea gradului didactic I sesiunea 2018-2020

●   10.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Rezultatele sesiunii de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice pentru perioada 09.10.2017- 05.01.2018

●   10.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - OMEN 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizarea și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizarea și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

●   09.01.2018    Invitație - ZIUA CULTURII NAȚIONALE - 15 ianuarie 2018

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Concurs regional de fizică "Șerban Țițeica"

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Proiect în cadrul programului ERASMUS+ - Turcia

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Deschidere cerere de proiecte ERASMUS+, acțiunea cheie 3

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Proiect în cadrul programului ERASMUS+ - Germania

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Proiect în cadrul programului ERASMUS+ - Italia

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Proiecte de mobilități în domeniul școlar

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Precizări privind programele pentru olimpiada la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice din învățământul gimnazial, în anul școlar 2017-2018

●   08.01.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană - 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

●   08.01.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul zonal de creație și interpretare NOI ȘI EMINESCU

●   08.01.2018    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Regional de Creație și Interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   08.01.2018    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Șezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ care beneficiază de servicii de consiliere psihopedagogică asigurată de angajați ai CJRAE

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concurs județean "KEEP IN TOUCH WITH REALITY"

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română și Limba și literatura latină - Calendarul Olimpiadelor Școlare modificat, an școlar 2017-2018

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ liceal - Competențe bacalaureat 2018

●   08.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Regulamente specifice NOI - Olimpiada de limba si literatura romana (V-VIII), Olimpiada de limba si literatura romana (IX-XII), Olimpiada de Lingvistică (V-XII), Olimpiada de limba și literatura română pentru minorități

●   03.01.2018    În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări privind tipul și completarea actelor de studii care se vor elibera absolvenților învățământului preuniversitar, promoția 2018

●   28.12.2017    În atenţia directorilor - Menţinerea ca titulari în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018; Reîncadrarea în funcția de personal didactic cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

●   27.12.2017    În atenţia directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate în stoc!

●   27.12.2017    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii!

●   27.12.2017    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Machete mobilitate 2018-2019.

●   22.12.2017    În atenţia directorilor - ședință de lucru privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019

●   22.12.2017    Apel pentru selectarea subiectelor pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul școlar 2017-2018

●   21.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Simularea concursului de admitere de la U.M.F. Tîrgu Mureș - disciplina Biologie

●   21.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   21.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul zonal de creație și interpretare NOI ȘI EMINESCU

●   21.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ, a administratorilor financiari și a secretarelor - Hotărâri judecătorești

●   20.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul ecOprovocarea

●   20.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică și Chimie - Calendarul orientativ al Olimpiadelor și concursurilor școlare cu finanțare M.E.N.

●   20.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie, liceu - Simularea concursului de admitere de la U.M.F. Tîrgu Mureș - disciplina Chimie

●   20.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul Județean de Matematică "Simon Petru"

●   19.12.2017    În atenţia directorilor - numiri de refăcut 2018.

●   18.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

●   18.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Regional de Creație și Interpretare "Cuvinte ce exprimă adevărul..."

●   18.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Săptămâna eminesciană - 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale

●   18.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acțiunea "Foc de artificii"

●   15.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Precizări acte de studii

●   15.12.2017    Î

●   15.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Șezătoarea literară "Din valurile vremei..."

●   15.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar - Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Tîrgu Mureș

●   15.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Tîrgu Mureș

●   14.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post de muncitor calificat - Școala Gimnazială Petelea

●   13.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post de bucătar - Grădinița cu program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   13.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post de îngrijitoare grupă grădiniță - Grădinița cu program Prelungit nr. 4 Târnăveni

●   13.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română, Cerc pedagogic-zona Sighișoara, nivel liceal

●   13.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal din județul Mureș

●   13.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordin privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

●   12.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări cu privire la efectuarea concediului de odihnă

●   12.12.2017    În atenția profesorilor de Biologie-Geografie - calendarul olimpiadelor școlare

●   12.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română- Proiect educational „Parol, chiar eu l-am jucat!”

●   12.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 4 posturi de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   12.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și științe socio-umane - Calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare

●   11.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - HG 870/2017 privind declararea zilelor de 14,15 și 16 decembrie 2017 zile de doliu național pe teritoriul României

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - pensionari cu 01.09.2018

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - consorții școlare 2018-2019

●   08.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întreținere, 1 normă - Liceul Tehnologic "Elelctromureș" Tîrgu Mureș

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat examenul național de definitivare în învățământ - Ridicare certificate definitivat

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Târnăveni - Lecție deschisă

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Amânare "WINTER FESTIVAL 2017"

●   08.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză, zona Târnăveni - Lecție deschisă

●   07.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Analiză drapelul României

●   07.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lansare apeluri de proiecte aferente Axei prioritare 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, POR 2014-2020

●   07.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Zile de doliu național pe teritoriul României, în memoria Majestății Sale Regele Mihai al României

●   07.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Proiect plan de școlarizare, an școlar 2018-2019

●   07.12.2017    În atenția directorilor și a cadrelor didactice - Ocupare posturi didactice/catedre rămase neocupate

●   07.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

●   07.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   06.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concurs Județean de Geografie “SETERA“

●   05.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană, zona Sighișoara - Cerc metodic

●   05.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză, zona Luduș-Iernut - Cerc metodic

●   05.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie, zona Reghin - Cerc metodic

●   05.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   05.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română și Religie - Proiect educativ “Cultură și credință” - INVITAT ÎNALT PREASFINȚITUL IRINEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI

●   05.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Proiect educativ “Cultură și credință” - Spectacol de teatru “Lacrimile lui Moș Crăciun”

●   05.12.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura română - Cerc pedagogic

●   04.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 0,5 normă - Școala Gimnazială Fărăgău

●   04.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Tîrgu Mureș

●   04.12.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer, 1 normă - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Tîrgu Mureș

●   04.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Machetă centralizatoare

●   04.12.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare școli pentru programul de colinde

●   29.11.2017    OMEN 5485-13.11.2017 Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 !

●   29.11.2017    Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   29.11.2017    În atenția doamnei/domnului director și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   29.11.2017    În atenția profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar mureșean

●   29.11.2017    În atenția directorilor, profesorilor de matematică din unitățile gimnaziale și liceale-secția maghiară, Concursul de Matematică al Gimnaziilor și Liceelor Maghiare, faza județeană

●   29.11.2017    Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Matematică „NUMERUS”

●   28.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sondaj orientare școlară pentru anul 2018-2019

●   27.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de paznic, 1 normă - Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Tîrgu Mureș

●   27.11.2017    În atenția directorilor, campania celor 16 zile de activism împotriva violenței

●   27.11.2017    În atenția directorilor, a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă (HLO)” pentru Informatică

●   27.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor grupă preșcolar, 1 normă - Școala Gimnazială ”Ion Chinezu” Sîntana de Mureș

●   27.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întreținere, 0.25 normă - Școala Gimnazială Bichiș

●   27.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 1 normă - Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Târnăveni

●   27.11.2017    Lista cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II și I în luna octombrie 2017

●   27.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer, 0.5 normă - Școala Gimnazială ”Petre N. Popescu” Vînători

●   27.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenire a bullyingului în școlile gimnaziale din România

●   24.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   23.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - apel pentru Carta mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET

●   23.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - atelier scriere proiecte strategice Erasmus+

●   23.11.2017    Reamintire-În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a V-a

●   23.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - situație rechizite

●   22.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică și Chimie din zona Luduș - Cerc pedagogic

●   22.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația dotării cu volume a bibliotecilor școlare!

●   22.11.2017    În atenția unităților de învățământ din județul Mureș - Invitație Ziua Națională a României

●   21.11.2017    În atenția unităților de învățământ preșcolar și gimnazial

●   21.11.2017    În atenția profesorilor de matematică și a învățătorilor

●   21.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0,5 normă - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Tîrgu Mureș

●   21.11.2017    În atenția profesorilor de educație fizică

●   21.11.2017    În atenția directorilor și profesorilor învățământ primar (secția maghiară)

●   21.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie, 1 normă - Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” Sighișoara

●   21.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de paznic, 0.5 normă - Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” Sighișoara

●   21.11.2017    În atenția profesorilor de Limba si literatura română - Modele de subiecte pentru examenele naționale 2018- Evaluare Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat

●   21.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu Mureș

●   21.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu - parc auto - Liceul Tehnologic ”Aurel Persu” Tîrgu Mureș

●   20.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 0.5 normă - Școala Gimnazială Nadeș

●   20.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Cursuri de dezvoltare profesională a personalului din domeniul educației școlare și educației pentru adulți

●   20.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiecte educaționale europene - Căutare parteneri proiect Erasmus+, Licée Professionel Haute Follis - Franța

●   20.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, 0.5 normă - Școala Gimnazială ”Radu Popa” Sighișoara

●   20.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar, 0.5 normă - Școala Gimnazială ”Radu Popa” Sighișoara

●   20.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare pentru clasa a V-a

●   20.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor - Școala Gimnazială ”Traian” Târnăveni

●   20.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin

●   17.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Ședință de lucru

●   17.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică, secția maghiară - Concursul de Matematică al Gimnaziilor și al Liceelor Maghiare

●   17.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Festivalul județean de teatru ”Minunata lume a scenei”

●   17.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Completare machetă clădiri

●   16.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - WINTER FESTIVAL

●   16.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Reghin - Cerc pedagogic al profesorilor de Limba engleză

●   16.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Cerc pedagogic al profesorilor de Limba germană

●   16.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Calendarul Olimpiadelor Școlare - an școlar 2017-2018

●   16.11.2017    În perioada 20.11.2017-24.11.2017 se pot ridica manualele de clasa a V-a de la Depozitul de manuale

●   16.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor - Școala Gimnazială ”Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu

●   16.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Ziua Ștafetei - acum decid eu!

●   15.11.2017    Proiect educațional "CULTURĂ ȘI CREDINȚĂ"

●   15.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului pentru proiecte educaționale europene - Atelier scriere proiecte Erasmus+

●   15.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie și Fizică din zona Sighișoara - Cerc pedagogic

●   15.11.2017    55.000 de profesori vor fi abilitați curricular în următorii patru ani, în cel mai mare și important proiect de profil: „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)

●   15.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0.5 normă - Grădinița cu Program Prelungit ”Ștefania” Tîrgu Mureș

●   15.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0.5 normă - Școala Gimnazială Coroisînmărtin

●   15.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar studii superioare, 0.5 normă - Școala Gimnazială Coroisînmărtin

●   15.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări completare certificat de calificare nivel 3

●   14.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Cerc pedagogic gimnazial Limba engleză - Tîrgu Mureș/Sărmașu

●   14.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Competiția BUSINESS PLAN

●   14.11.2017    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Concursul Național de poezie ”Panait Cerna”

●   14.11.2017    În atenția profesorilor de limba și literatura română - Calendarul olimpiadelor școlare

●   13.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, 0.5 normă - Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vînători

●   13.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor școală, 0.5 normă - Școala Gimnazială Deaj, structura Școala Primară Șomoștelnic

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - College Notre Dame (Franța) - căutare parteneri în Proiect Erasmus+

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Greaker Upper Secondary School (Norvegia) - căutare parteneri în Proiect Erasmus+

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu proiectele educaționale europene - Apel pentru vizite pregătitoare - Programul Educațional finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare date privind elevii cu deficiențe de auz

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Recomandări metodologice privind culegerea și transmiterea de date statistice cu privire la copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate și copiii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Macheta CDȘ "Educație pentru sănătate"!

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Precizări plata cu ora

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018 - Validare fișe de înscriere

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018 - Repartizare inspecții Definitivat 2018

●   13.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Resurse educaționale deschise

●   10.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului elevilor - Ședința Consiliului Județean al elevilor

●   10.11.2017    În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română - REGULAMENTUL SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea OLIMPIADEI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale și pentru românii din diaspora

●   09.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați urgent adresa de e-mail a școlii și completați macheta!

●   08.11.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Ședința Consiliului Județean al Elevilor Mureș

●   07.11.2017    În atenția unităților de învățământ primar și gimnazial - Completare chestionare privind rolul temelor pentru acasă

●   07.11.2017    În atenția operatorilor economici și a unităților de învățământ tehnologic - Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

●   02.11.2017    În atenția directorilor/directorilor adjuncți - Educație juridică în școli

●   02.11.2017    Conferință internațională

●   01.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor școală, 0.5 normă - Palatul Copiilor Tîrgu Mureș

●   01.11.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de asistent social, 1 normă - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureș

●   31.10.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică/TIC liceu - Proiect ECDL "Meseriașii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D"

●   31.10.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu Tîrgu-Mureș - Centrul de execlență "Hai la olimpiadă!"

●   31.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2017-2018

●   31.10.2017    Reamintire - În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română! - Festivalul Concurs de Creație Literară "Serafim Duicu" ediția a XVII-a

●   31.10.2017    Lista cadrelor didactice înscrise la Examenul Național de Definitivat - sesiunea 2018

●   31.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația nominală a elevilor străini la finalul anului școlar 2016- 2017

●   30.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   30.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă rugăm să ridicați de la depozitul de manuale, până la data de 03.11.2017, manualele de clasa a V-a comandate în septembrie

●   30.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare situații deosebite apărute din cauza condițiilor meteo

●   30.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a școlii și completați de urgență macheta (cei care nu au completat deja)!

●   30.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   30.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Școala Gimnazială ”Serafim Duicu” Tîrgu Mureș, structura Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 Tîrgu Mureș

●   30.10.2017    Românii, invitați să voteze logo-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

●   26.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2017-2018

●   26.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Vasile Netea” Deda

●   26.10.2017    În atenția profesorilor de limba germană

●   26.10.2017    În atenția profesorilor de limba franceză

●   25.10.2017    În atenția profesorilor de Educație fizică și sport - Proiect biomotric

●   25.10.2017    Conferința Națională "Marea Unire din 1918 și consolidarea culturii române moderne" - Universitatea Petru Maior Tîrgu Mureș

●   25.10.2017    Invitație la manifestările care se vor desfășura în cadrul ”Zilei Cantemir” - Universitatea Dimitrie Cantemir

●   25.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0,5 normă - Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Laslău Mare

●   25.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Grădinița cu Program Prelungit ”Ștefania” Tîrgu Mureș

●   24.10.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba rromani(consfătuiri)

●   24.10.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu Tîrgu-Mureș - Centrul de execlență "Hai la olimpiadă!" !

●   24.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tîrgu-Mureș

●   24.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de paznic, 1 normă - Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tîrgu-Mureș

●   24.10.2017    În atenția cadrelor didactice responsabile SNAC

●   24.10.2017    În atenția cadrelor didactice responsabile SNAC

●   24.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Școala Gimnazială ”Dacia” Tîrgu-Mureș

●   23.10.2017    În atenția profesorilor învățământ primar (secția maghiară)

●   23.10.2017    Înscrieri în programul „NICIO ȘCOALĂ FĂRĂ COR”

●   23.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba Franceză, Tg. Mureș, Sighișoara, Sărmașu - Cerc pedagogic

●   23.10.2017    În atenția doamnei/domnului director și a consilierilor educativi - Referire la Calendarul Activităților Educative (CAE)!

●   23.10.2017    Invitație - Ziua Armatei României

●   23.10.2017    În atenția profesorilor de Educație fizică și sport - Proiect ”Junior Sport - Gala Sportului Mureșean”

●   20.10.2017    

●   19.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” Tg.Mureș

●   19.10.2017    În atenția doamnei/domnului director și a consilierilor educativi

●   19.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 1 normă - CSEI Nr.1 Tg.Mureș

●   19.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de asistent medical, 1 normă - CSEI Nr.1 Tg.Mureș

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare grupă învățământ preșcolar, 1 normă - Grădinița cu Program Prelungit Nr.6 Tg.Mureș

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor școală, 0,5 normă - Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   18.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a profesorilor de Limba Engleză, Tîrgu-Mureș/Sărmașu, nivel gimnazial - invitație Workshop "Lesson planning"

●   18.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Chimie și Fizică nivel gimnazial și liceal din județul Mureș - Consfătuiri

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de paznic, 1 normă - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tîrgu Mureș

●   18.10.2017    Planificarea cercurilor pedagogice pe anul școlar 2017-2018 - învățământ preprimar, secția maghiară

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Liceul Tehnologic "Sf.Gheorghe" Sângeorgiu de Pădure

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 1 normă - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Reghin

●   18.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de portar, 1 normă - Școala Gimnazială "Europa" Tîrgu Mureș

●   17.10.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de INFORMATICĂ/TIC - grupele de la Centrul de Excelență "Hai la Olimpiadă"

●   17.10.2017    În atenția profesorilor de limba și literatura română: Rezultatele Concursului județean de creație artistică ”Romulus Guga”

●   17.10.2017    Lista cadrelor didactice repartizate în urma concursului / testării din octombrie 2017 (Sovata, Reghin, Sighișoara, Iernut, Mureș)

●   16.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Mângâierea clipei - versuri rost(u)ite cu sufletul"

●   16.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport - Proiect Biomotric și EVON

●   16.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Modificare dată de desfășurare a premierii la Concursul Județean de Creație Artistică "ROMULUS GUGA"!

●   16.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Cercul de matematică Valyi Gyula

●   16.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs de ocupare a posturilor care se vacantează pe parcursul anului școlar (model de comunicare posturi și modelul graficului de desfășurare al concursului)

●   13.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Centru de perfecționare pentru obținerea gradelor didactice I și II la UMF Tîrgu Mureș

●   13.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Reghin și Sovata - Activitate de formare continuă

●   13.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 0.5 normă - Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Râciu

●   13.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de consilier IA în cadrul Compartimentului de Informatizare - Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   12.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Rezultatele elevilor înscriși la Centrul de Excelență "HAI LA OLIMPIADĂ" eMAG

●   12.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivitatea de premiere a Concursului Județean de Creație Artistică "ROMULUS GUGA"

●   12.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Casare acte de studii

●   12.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 0.5 normă - Palatul Copiilor Tîrgu Mureș

●   11.12.2017    Completare adresa 1424/10.10.2017 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Activitate de informare privind orientarea școlară și profesională a elevilor

●   11.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile de cerc pedagogic la disciplinele Fizică și Chimie - Consfătuiri

●   11.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT - Ridicare adeverințe

●   11.10.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Școala Siguranței Tedi"

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților claselor a VIII-a - Activitate de informare privind orientarea școlară și profesională a elevilor

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Concursul Național de Matematică LuminaMath

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Respectare lege 123/2008 și a Ordinului Ministrului sănătății nr. 1563/2008

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu - Campionatul Mondial Microsoft Office

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor, secția maghiară - Planificarea cercurilor pedagogice

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Cercul metodic al directorilor

●   10.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul național "Mesajul Meu Antidrog"

●   09.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Coordonatori zonali în anul școlar 2017-2018

●   09.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Concursul Bebras

●   09.10.2017    În atenția directorilor - Diagrama Gantt

●   09.10.2017    În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română și a profesorilor de Religie ortodoxă - Proiect educațional "În grădina sfinților închisorilor"

●   09.10.2017    Reamintire - În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română! - Festivalul Concurs de Creație Literară "Serafim Duicu" ediția a XVII-a

●   09.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul concursurilor și a activităților educative, extracurriculare

●   09.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Invitație la Târgul de Arte și Meserii

●   09.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 1 normă - Școala Gimnazială "Dacia" Tîrgu Mureș

●   09.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, 0,25 normă - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția română - Planificarea cercurilor pedagogice

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comenzi de manuale

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de eseuri pe tema violenței, intitulat "CU VIOLENȚA PIERZI MEREU!"

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Graficul concursurilor de Matematică

●   06.10.2017    Lista posturilor pentru concursul/testarea din octombrie 2017 (actualizată - 06.10.2017 ora 13.00)

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Machetă pentru organizarea procedurii de licitație privind furnizarea de fructe și legume proaspete în școli

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a responsabililor pentru proiecte educaționale - Concurs "Lider european"

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică/TIC, liceu și gimnaziu - Centrul de excelență de informatică

●   06.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Punerea în legalitate cu viză de reședință pentru elevii care domiciliază în alte localități

●   05.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport

●   05.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anunț de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor - referitoare la vaccinarea vulpilor

●   04.10.2017    Extrem de urgent!-Machetă clădiri!

●   04.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   04.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - informare de la Inspectoratul de Jandarmi Județean "Col.Sabin Motora" Mureș

●   04.10.2017    Organizația Salvați Copiii anunță reluarea programului național de voluntariat Ora de Net

●   04.10.2017    În atenția profesorilor de Limba și Literatura Română! - Festivalul Concurs de Creație Literară "Serafim Duicu" ediția a XVII-a

●   04.10.2017    Comunicat de presă - Ziua Internațională a Educației

●   04.10.2017    Informare privind proiectul "Ascultă 5 minute de muzică clasică" derulat de Radio România Muzical în parteneriat cu MEN.

●   03.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date cadre didactice învățământ preprimar

●   03.10.2017    Adresa MEN referitoare la zia de 5 Octombrie Ziua Internațională a Educației

●   03.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date cadre didactice învățământ primar

●   03.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date elevi minorități

●   03.10.2017    Lista cadrelor didactice ce au aprobare pentru amânarea gradului didactic II pentru sesiunea 2018

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiectul "Start pentru Talentați"

●   02.10.2017    Rezultate selecție metodiști 2017

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul concursurilor și a activităților educative, extracurriculare

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Zonarea județului în vederea organizării concursurilor și a activităților extracurriculare

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   02.10.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de secretar, 0,5 normă - Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Tîrgu Mureș

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   02.10.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul național "ROMANIA'S EU COUNCIL PRESIDENCY LOGO COMPETITION"

●   29.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ a profesorilor de Limba și literatura română, Arte plastice și a profesorilor din învățământul primar - Concursul Național de Creație Literară și Creație Plastică DEFINIȚIILE PATRIEI sau JOCUL DE-A ZIUA CEA BUNĂ. COPIII LA CENTENARUL MARII UNIRI

●   28.09.2017    Lista posturilor pentru concursul/testarea din octombrie 2017 (actualizată - 02.10.2017 ora 11.00)

●   28.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Concurs de orientare turistică

●   28.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs județean de creație artistică "Romulus Guga"

●   28.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ a profesorilor de informatică/TIC liceu și gimnaziu - Calendarul competițiilor ADFABER

●   28.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Concursul pentru admiterea în cadrul Centrelor de excelență

●   28.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă "Abordări moderne în Psihopedagogia specială"

●   27.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ziua Mondială a Educației

●   27.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Școala Siguranței Tedi"

●   27.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Călătorie educativă în lumea satului"

●   27.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității de învățământ!

●   26.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs interjudețean "VALURILE COPILARIEI"

●   26.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de stat și particulare - Casarea formularelor pentru actele de studii necompletate aflate în stoc

●   26.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare adeverințe cu calificativul pentru personalul de conducere pentru anul școlar 2016-2017

●   26.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie și Biologie - Baza de date a profesorilor de Geografie și Biologie

●   25.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizare dosare de alocații pentru elevii peste 18 ani care își continuă studiile în anul școlar 2017-2018

●   25.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Programul stART

●   25.09.2017    În atenția profesorilor de Educație fizică - Precizări proiecte

●   25.09.2017    În atenția unităților de învățământ - nivel primar și gimnazial - "Săptămâna prevenirii criminalității"

●   25.09.2017    În atenția unităților de învățământ preșcolar - "Săptămâna prevenirii criminalității"

●   25.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiect de prevenire a delicvenței juvenile "Deschide-ți mintea, nu fii închis!"

●   25.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Tehnologia zilei europene a limbilor

●   25.09.2017    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Programul FLEX 2018-2019

●   25.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, 0,5 normă - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   25.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planificare ședințe de instruire SIIIR

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la selecția organizată în vederea constituirii Corpului de metodiști a ISJ Mureș - Planificarea candidaților la interviu

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4794 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Baza de date a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice debutante - Definitivat, sesiunea 2018!

●   22.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal din municipiul Tîrgu Mureș - Dezbaterea cu tema "Schimb de bune practici în managementul școlar"

●   21.09.2017    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare) octombrie 2017

●   21.09.2017    Model cerere aprobare plata cu ora 2017-2018. Cererea se înregistrează la secretariat (3 exemplare) şi se trimite electronic pe mail la adresa personal.isjmures@gmail.com (începând cu data de 28.09.2017)

●   21.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Baza de date a profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și greco-catolică

●   21.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Ziua Europeană a Limbilor

●   21.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Programul FLEX 2018-2019

●   20.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitoare 0,5 normă - Școala Gimnazială "Deak Farkas" Miercurea Nirajului

●   20.09.2017    Notă control tematic MEN privind procesul de gestionare a actelor de studii, a documentelor școlare și a matrițelor sigilate.

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs județean de eseuri "ÎN GRĂDINA SFINȚILOR ÎNCHISORILOR"

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raportare situații deosebite apărute din cauza condițiilor meteorologice

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație norme educație fizică!

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație microbuze școlare

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul consiliului elevilor

●   20.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ de nivel gimnazial din Târgu Mureș și zona aparținătoare municipiului - Târg de arte și meserii

●   19.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Consfătuiri

●   19.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier I A, studii superioare în cadrul compartimentului de informatizare - Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   19.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar 0,5 normă și a postului vacant de secretar 0,5 normă - Școala Gimnazială Răstolița

●   19.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Tîrgu Mureș

●   19.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de TIC, liceu și gimnaziu - Înscrierea la centrul de excelență - informatică!

●   19.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor ariei curriculare Tehnologii - Consfătuiri

●   19.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din aria curriculară arte - Consfătuiri

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de educație fizică și sport

●   18.09.2017    Directorii/directorii adjuncți, numiți în funcții de conducere prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2017-2018, care nu și-au ridicat deciziile de încetare a numirii (2016-2017) și fișa postului - suntașteptați la sediul I.Ș.J. Mureș, joi, 21.09.2017, camera 112

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Invitație la parteneriat - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tîrgu Mureș

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul "Susține igiena de 10"

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Precizări cu privire la activitatea specifică funcției de diriginte

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania InspiRed - o campanie despre oamnei cu și fără HIV - Concursul de postere pentru elevii din învățământul preuniversitar cu tema "Fii inspirat!"

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul județean de pictură "Județul meu multicultural"

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Consfătuiri

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Machetele privind realizarea claselor de început pentru anul școlar 2017-2018

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programul Național "Bani de liceu"

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare date Proiect Wi-Fi Campus

●   18.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centralizare dosare de alocații pentru elevii care au împlinit 18 ani (restanțe)

●   18.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar 0,25 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială Stânceni

●   18.09.2017    Precizări și graficul activităților de evoluție în carieră prin acordarea gradelor didactice II și I

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a consilierilor educativi - Situația personalului didactic care ocupă funcția de coordonator de programe și proiecte educative/ consilier educativ

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Programul de formare "Pentru o democrație activă - împotriva extremismului de dreapta"

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Centralizator CDȘ-uri la disciplina Istorie și activități dedicate Comemorării Holocaustului

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Biologie - Consfătuiri

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Geografie - Consfătuiri

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie reformată - Consfătuiri

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie romano-catolică - Consfătuiri

●   15.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura maghiară - Consfătuiri

●   15.09.2017    În atenția directorilor din învățământul preuniversitar, a profesorilor de matematică și a învățătorilor - Selecție elevi pentru Centrul de Excelență la Matematică "Otilia Stan" Tîrgu Mureș ți la centrul "HAI LA OLIMPIADĂ"

●   13.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar 0,25 normă, pe perioadă nedeterminată - Școala Gimnazială "Dănilă Stupar" Rușii Munți

●   13.09.2017    În atenția directorilor din învățământul preuniversitar și a profesorilor de limba și literatura română și limba latină - Consfătuiri

●   13.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Istorie - Consfătuiri

●   13.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Științe socio-umane - Consfătuiri

●   13.09.2017    În atenția profesorilor de Educație fizică și sport - Consfătuiri

●   13.09.2017    În atenția directorilor și secretarelor - deciziile de numire pe post se ridică, de la sectariatul ISJ Mureș, în timpul programului cu publicul de către director sau secretară.

●   12.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor de proiecte - Proiect JUNIOR ACHIEVEMENT pentru anul școlar 2017-2018

●   12.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind selecția și comanda manualelor școlare pentru lasa a V-a, pentru disciplina Limba modernă 1 - Limba engleză, studiu intensiv

●   12.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință cu directorii unităților de învățământ preuniversitar

●   12.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Conținutul și desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte educator/institutor/profesor învățământ preșcolar/profesor învățământ primar

●   12.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea în învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2017-2018

●   12.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de îngrijitor - Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Tîrgu Mureș

●   11.09.2017    În atenția directorilor a secretarelor și a cadrelor didactice - lista posturilor didactice vacante/rezervate neocupate (pagina 1) și ocupate la toate etapele de mobilitate (pagina 2) - 11.09.2017 actualizat la ora 16,30. NU SE MAI PUBLICĂ POSTURI - ȘEDINȚELE DE REPARTIZARE AU FOST FINALIZATE. Adresele de plata cu ora transmise în data de 11.09.2017 au fost repartizate la ora 15,45 vor fi operate pe parcursul acestei săptămâni.

●   11.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   11.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială "Zaharia Boiu" Sighișoara

●   11.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări auxiliare didactice

●   11.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Consfătuiri

●   11.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Comandă manuale clasa a V-a

●   11.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - în perioada 12-15 septembrie 2017 se vor ridica de la depozitul de manuale diplomele comandate

●   08.09.2017    În atenția directorilor și a secretarelor - conform art. 103 din Metodologie se transmite modalitatea de ocupare până la concurs pentru posturile neocupate cu COD, termen 11.09.2017 ora 13,00.(pe fax sau în original)!

●   08.09.2017    Mesajul ministrului educației pentru începutul de an școlar

●   08.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor - Programul consfătuirilor județene ale cadrelor didactice din învățământul preprimar, secția română

●   08.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială "Zaharia Boiu" Sighișoara

●   08.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   08.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Tîrgu Mureș

●   07.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Se pot ridica compendiile pentru clasa a V-a de la depozitul de manuale (în baza unui necesar întocmit de directorul unității de învățământ), conform următorului grafic: vineri, 08.09.2017 între orele 8.00 - 16.00 și sâmbătă, 09.09.2017 între orele 8.00 - 12.00!

●   07.09.2017    Graficul ședințelor publice de suplinire - 08.09.2017 - sala festivă a Liceului Tehnologic "Constantin Brâncuși" Tîrgu Mureș!

●   07.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Procedura de selecție metodiști

●   06.09.2017    Contestațiile la proba scrisă, pentru concursul/testarea din 06.09.2017, se înregistrează la ISJ Mureș, sala 200, în data de 07.09.2017 între orele 8,00-10,00

●   06.09.2017    Rezultate proba scrisă - concurs suplinitori calificați 06.09.2017

●   06.09.2017    Rezultate proba scrisă și interviu - testare suplinitori fără studii corespunzătoare postului 06.09.2017

●   06.09.2017    În atenția directorilor a secretarelor și a cadrelor didactice - lista posturilor didactice vacante/rezervate neocupate (pagina 1) și ocupate la toate etapele de mobilitate (pagina 2) - 06.09.2017 actualizat la ora 22,00 după plata cu ora.

●   06.09.2016    LISTA POSTURILOR DIDACTICE vacante/rezervate complete/incomplete OCUPATE și NEOCUPATE la data de 06.09.2017, actualizat la ora 22.00.

●   06.09.2017    OMEN 4792 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național în anul școlar 2017-2018

●   06.09.2017    OMEN 4793 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

●   06.09.2017    OMEN 4787 din 30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018

●   06.09.2017    OMEN 4795 din 31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2017-2018

●   06.09.2017    OMEN 4815 din 30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de portar - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de șofer - Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vânători

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar - Școala Gimnazială "Petre N. Popescu" Vânători

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Rîciu

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Școala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Rîciu

●   06.09.2017    Rezultatele (după contestații) la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Reghin

●   06.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de portar - Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Tîrgu Mureș

●   05.09.2017    Rezultate probe practice/orale 05.09.2017

●   05.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Burse școlare pentru elevii de liceu

●   05.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din Tîrgu Mureș - Exercițiu de testare a sistemului de alarmare publică

●   05.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu formarea continuă - Recunoașterea și echivalarea creditelor

●   05.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Profesorii evaluatori pentru concursul / testarea din 06 septembrie 2017 vor fi prezenți pentru evaluare la Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Tîrgu Mureș în data de 06.09.2017 ora 13,00.

●   05.09.2017    În atenția candidaților înscriși la concursul/testarea pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervateîn învățământul preuniversitar la nivelul județului Mureș (suplinitori calificați/ necalificați)!

●   05.09.2017    Invitație - festivitatea de deschidere a anului școlar 2017-2018

●   05.09.2017    Lista punctajelor pentru detașarea la cerere prin concurs specific

●   05.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Se pot ridica manualele de clasa a V-a de la Depozitul de manuale (numai unitățile care au făcut comanda pe aplicație!)

●   04.09.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la probe practice/orale pentru data de 05.09.2017 - grafic desfășurare.

●   04.09.2017    În atenția directorilor și secretarelor - deciziile de numire pe post se ridică, de la secretariatul ISJ Mureș, în perioada 05-08.09.2017 în timpul programului cu publicul de către director sau secretară.

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator de patrimoniu- Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar- Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de pedagog - Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor grădiniță - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor pentru învățământ primar - Consfătuirea cu responsabilii cercurilor pedagogice

●   04.09.2017    În atenția directorilor și a profesorilor pentru învățământ primar - Consfătuirile cadrelor didactice care predau în învățământul primar

●   04.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică de stat și private din județul Mureș - Date statistice privind situația normării personalului didactic de predare/didactic auxiliar/nedidactic din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2017-2018

●   04.09.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de informatician - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tîrgu Mureș

●   04.09.2017    Posturi vacante/rezervate ocupate/neocupate la data de 04.09.2017 ora 10,00 după ședințele de repartizare.

●   01.09.2017    În atenția directorilor și a directorilor adjuncți - Coordonatori zonali în anul școlar 2017-2018

●   01.09.2017    În atenția directorilor și a directorilor adjuncți - Opis al documentelor manageriale obligatorii

●   01.09.2017    În atenția directorilor și a directorilor adjuncți - Evaluarea activității manageriale

●   01.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Completare baza de date

●   01.09.2017    Rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017 (înainte de contestații)!

●   01.09.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - Atribuire plata cu ora 01-04.09.2017.

●   31.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială nr. 7 Tîrgu Mureș

●   31.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar - Colegiul Tehnic Târnăveni

●   31.08.2017    Mesaj cu ocazia începerii noului an școlar

●   30.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Curs de formare pentru cadrele didactice care preiau clasa pregătitoare

●   30.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Amânare grade didactice

●   30.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări referitoare la tipizatul carnetului de elev

●   29.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programul FLEX 2018-2019

●   29.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - OMEN 4511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

●   28.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de portar și a unui post de paznic - Liceul Tehnologic nr.1 Luduș

●   28.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor - Liceul Tehnologic nr.1 Luduș

●   28.08.2017    În atenția directorilor/ directorilor adjuncți - Reprogramare ședință!

●   25.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitor școală - Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   25.08.2017    Modele - cereri suplinitor calificat (cu note la inspecție sau probă practică 2017), suplinitor necalificat, detașare la cerere prin concurs specific titulari 2017 - înscriere septembrie 2017.

●   25.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație abandon

●   25.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de spălătoreasă - Grădinița cu program Prelungit nr. 16 Tîrgu Mureș

●   25.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,75 post de îngrijitor - Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   25.08.2017    Graficul ședinței publice din 30-31 august 2017 - participă candidații cu note peste 5,00 la titularizare 2017, peste 5,00 titularizare 2015-2016 și peste 7,00 titularizare 2011-2014.

●   25.08.2017    Graficul ședinței publice din 29 august 2017 - participă titulari pentru detașare prin concurs specific și continuitate peste 5,00

●   25.08.2017    Graficul ședinței publice din 28 august 2017 - participă candidați cu media la titulatizare peste 7.00

●   24.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator de patrimoniu - Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni

●   24.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor grupă preșcolari - Școala Gimnazială "Emil Drăgan" Ungheni

●   24.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind etapele viitoare de admitere în învățământul liceal și profesional

●   24.08.2017    În atenția directorilor și a directorilor adjuncți - Ședință de lucru

●   23.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul "Juvenes Translatores"

●   23.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare timbru sec!

●   22.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a unui post de îngrijitor - Liceul Tehnologic "Vasile Netea" Deda

●   22.08.2017    Conversie Profesională - domeniul Matematică la Universitatea Transilvania din Brașov

●   22.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor - Școala Gimnazială "Török János" Bălăușeri

●   21.08.2017    Anunț privind organizarea selecției cadrelor didactice în vederea ocupării, în anul școlar 2017-2018, a funcțiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare, până la organizarea concursului

●   21.08.2017    Subiecte și bareme - Bacalaureat 2017, sesiunea august-septembrie!

●   21.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ

●   18.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind repartizarea pe calificări profesionale pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învățământului liceal, filiera tehnologică

●   18.08.2017    Programare probă interviu directori/directori adjuncți pe posturile rămase vacante în urma concursului

●   18.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ

●   18.08.2017    Bacalaureat, sesiunea august-septembrie - Ședința de instruire!

●   18.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   18.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de laborant - Colegiul Economic "Transilvania" Tîrgu Mureș

●   18.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor - Școala Gimnazială "Cornel Regman" Daneș

●   18.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de paznic - Liceul Tehnologic Band

●   17.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de paznic - Școala Gimnazială "Serafim Duicu" Tîrgu Mureș

●   17.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitor - Școala Gimnazială "Serafim Duicu" Tîrgu Mureș

●   16.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare acte de studii

●   10.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   10.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,75 post de îngrijitor - Școala Gimnazială "Torok Janos" Bălăușeri

●   10.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitor - Școala Gimnazială "Torok Janos" Bălăușeri

●   10.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind adoptarea unor măsuri pentru elaborarea, evaluarea, avizarea, aprobarea și utilizarea auxiliarelor didactice, auxiliarelor curriculare și a mijloacelor de învățământ

●   10.08.2017    În atenția cadrelor didactice selectate în corpul de experți în management educațional - Ridicare adeverințe

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Colegiul Agricol "Traian Săvulescu" Tîrgu Mureș

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de administrator financiar - Școala Gimnazială nr. 7 Tîrgu Mureș

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de îngrijitor grupă învățământ preșcolar - Grădinița cu program Prelungit "Ștefania" Tîrgu Mureș

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de îngrijitor și a 2 posturi de paznic - Liceul Tehnologic nr. 1 Sighișoara

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor - Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" Tîrgu Mureș

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de secretar - Școala Gimnazială Breaza

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post de îngrijitor - Școala Gimnazială Băla

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Băla

●   09.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,25 post de secretar - Școala Gimnazială Băla

●   09.08.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare adeverințe de vechime

●   09.08.2017    În atenția unităților de învățământ şi a profesorilor de Istorie - Conferința internațională "Desintegration and Integration in East - Central Europe"

●   09.08.2017    În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Programe de reconversie profesională

●   07.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor întreținere - Liceul Tehnologic "Petru Maior" Reghin

●   07.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de pedagog școlar - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   07.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Liceul Vocațional Pedagogic "Mihai Eminescu" Tîrgu Mureș

●   07.08.2017    În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - Completarea bazei de date cu profesorii de Limba și literatura română

●   07.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tîrgu Mureș

●   07.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de îngrijitoare - G.P.P. Nr. 4 Reghin

●   07.08.2017    În atenția cadrelor didactice Titulari 2017 - deciziile se pot ridica, personal cu CI/BI, de la secretariatul ISJ Mureș cam. 104, în perioada 7-10 august 2017, între orele 12,00-16,00.

●   04.08.2017    În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - referitor la concursul de ocupare a funcţiilor de directori și directori adjuncți prin detașare în interesul învățământului

●   04.08.2017    În atenția unităților de învățământ şi a cadrelor didactice - lista posturilor de director/dir.adj. rămase libere după concurs

●   03.08.2017    Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar

●   03.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu - 0,5 normă la G.P.P. Nr. 4 Reghin și 0,5 normă la G.P.P. Nr. 2 Reghin

●   02.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de portar - Școala Gimnazială Bahnea

●   02.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor - Școala Gimnazială "Bernady Gyorgy" Tîrgu Mureș

●   02.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea 0,25 post de îngrijitor - Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie - structura Școala Primară Bozed

●   01.08.2017    Rezultatele finale ale candidaților înscriși la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct, iunie-august 2017.

●   01.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea 0,25 post de administrator financiar - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   01.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea 0,5 post de îngrijitor - CJRAE Mureș

●   01.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de mediator școlar - CJRAE Mureș

●   01.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de supraveghetor de noapte - Liceul Tehnologic Aurel Persu Tg.Mureș

●   01.08.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator patrimoniu - Liceul Tehnologic Aurel Persu Tg.Mureș

●   31.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Asigurare manuale școlare pentru clasa a V-a.

●   31.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Raport anual de evaluare internă a calității educației (RAEI).

●   28.07.2017    Lista FINALĂ a posturilor didactice vacante/rezervate, complete/incomplete, actualizată pentru etapele următoare (anul școlar 2017-2018).

●   27.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba germană - Premiul "Profesorul de limba germană al anului 2017"

●   27.07.2017    În atenția cadrelor didactice - Detașare în interesul învățământului și detașare la cerere

●   27.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - HG nr. 512/20.07.2017!

●   27.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială Adămuș

●   27.07.2017    Graficul desfășurării examenului de grad didactic II, învățământ primar și preșcolar - sesiunea august 2017, linia română

●   27.07.2017    Tabel nominal cu rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - perioada 25-26.07.2017

●   26.07.2017    Lista cadrelor repartizate - titularizare 2017.

●   25.07.2017    Rezultate înregistrate în urma desfășurării Concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a - sesiunea 2017

●   25.07.2017    Tabel nominal cu rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - perioada 20-22.07.2017

●   25.07.2017    Rezultatele candidaților care au depus contestații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți

●   25.07.2017    Rezultatele candidaţilor la concursul din 12.07.2017, după contestații, au fost publicate.

●   25.07.2017    În atenția cadrelor didactice, cu note peste 7,00, la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante - Graficul ședinței de repartizare din 26.07.2017!

●   24.07.2017    Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 24.07.2017

●   24.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   24.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Baza de date a compartimentului management educațional

●   21.07.2017    Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 21.07.2017

●   20.07.2017    Program contestații - Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți (sâmbătă și duminică)

●   20.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare documente pentru Proiectul privind Reforma Educației Timpurii

●   20.07.2017    Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 20.07.2017

●   20.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Solicitare date referitoare la derularea de proiecte CLIL (Content and Language Integrated Learning)

●   20.07.2017    Bacalaureat 2017 - Centre de examen și centre zonale de evaluare pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2017

●   20.07.2017    Bacalaureat 2017 - Vizualizare de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

●   19.07.2017    Rezultatele candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - 19.07.2017

●   19.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar - Liceul Tehnologic "Electromureș" Tîrgu Mureș

●   19.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ridicare cupoane E200

●   19.07.2017    Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a - învățământ profesional și dual, după etapa de depunerea a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ

●   19.07.2017    Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat, după etapa de depunerea a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ

●   19.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Nicolae Bălcescu" Tîrgu Mureș

●   18.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi

●   18.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - precizări privind detașarea în interesul învățământului și detașarea la cerere prin concurs specific

●   18.07.2017    World's Largest Lesson - inițiativă pentru promovarea Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile, cuprinse în Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă

●   18.07.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș - Graficul desfășurării probei de evaluare a curriculumului vitae și a probei de interviu

●   18.07.2017    Rezultatele candidaţilor la concursul din 12.07.2017 au fost publicate.

●   18.07.2017    Contestaţiile referitoare la rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă a concursului din 12.07.2017 se depun la sediul IȘJ Mureș, după afişarea rezultatelor, în termenul prevăzut de Calendar - în data de 18 iulie 2017 până la ora 21:00; în data de 19 iulie 2017 până la ora 15:00. Se folosește modelul tipizat existent la cam. 106.

●   18.07.2017    Rezultatele la CONCURSUL din 12.07.2017 vor fi afișate pe site-urile www.titularizare.edu.ro, www.edums.ro, la avizierele centrelor de concurs și la avizierul IȘJ Mureș

●   17.07.2017    În atenția unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș - precizări.

●   17.07.2017    În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - admitere învățământ seral sau frecvență redusă.

●   14.07.2017    În atenția unităților de învățământ preuniversitar și a cadrelor didactice înscrise la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   14.07.2017    În atenția observatorilor participanți la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Mureș

●   14.07.2017    Adresa MEN 1623/DGMP/10.07.2017 - Canale de sesizare a faptelor de corupție TELVERDE național 0 800 801 100 TELVERDE al ISJ Mureș 0 800 816 265 - telefon gratuit la care cetățenii pot semnala nereguli apărute în organizarea și derularea concursului. Site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

●   13.07.2017    Lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere și participare la concursul de director/director adjunct.

●   13.07.2017    Precizări examen de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional

●   12.07.2017    Rezultatele repartizării în licee 2017

●   12.07.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - Lista candidaților admiși/respinși la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți

●   12.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați adresa de e-mail a școlii!

●   12.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor întreținere - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" Tîrgu Mureș

●   11.07.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a - Curriculum vitae

●   11.07.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de ocupare a funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți - Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea probei scrise și evaluării testului grilă

●   11.07.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a - Precizări

●   10.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situația preșcolarilor care au beneficiat de tichete sociale uninominale în luna mai 2017!

●   10.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Școala de vară "Marele război: trăiri, memorii, consecințe"

●   10.07.2017    În atenția candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct

●   07.07.2017    Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct

●   07.07.2017    În atenția candidațior care au depus dosare la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2017

●   07.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a diriginților claselor a VIII-a - Lista locurilor pentru candidații rromi în anul universitar 2017-2018

●   06.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Autorizația de securitate la incendiu

●   06.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a - Instrucțiuni cu privire la etapa de înscriere on-line

●   06.07.2017    În atenția candidaților înscriși la Concursul de Titularizare 2017 - Arondarea disciplinelor la centrele de concurs

●   05.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sigilii

●   05.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a

●   05.07.2017    Bacalaureat 2017 - Rezultatele (înainte de contestații) pentru sesiunea iunie-iulie 2017

●   05.07.2017    Validarea fișelor de înscriere de către candidații înscriși la concursul de ocupare a posturilor de către absolvenții 2017

●   05.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Școala de vară "Hai la facultate!Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! - Vino la UAIC!

●   05.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Ridicare diplome de bacalaureat de la depozitul de manuale!

●   05.07.2017    Ordin privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 12-a

●   05.07.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Tîrgu Mureș

●   04.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări admitere!

●   03.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Modele de itemi exemplificativi de verificare pentru pregătirea probei scrise din cadrul concursului naţional de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, elaboraţi de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

●   03.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a profesorilor de Educație fizică și sport - Școala de vară "ADAPT"

●   03.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări admitere 2017

●   03.07.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Program activități desfășurate în cadrul Programului "Școala altfel"

●   03.07.2017    Propunere de colaborare și participare - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

●   03.07.2017    Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

●   03.07.2017    ADMITERE 2017 - Ierarhia la nivelul județului Mureș a absolvenților clasei a VIII-a!

●   30.06.2017    Rezultatele la Evaluare Națională, după contestații

●   29.06.2017    Comunicat de presă

●   29.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Reactualizare Centre zonale de înscriere pentru admitere 2017

●   29.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Graficul desfășurării pregătirilor pentru examenul de grad didactic II, sesiunea 2017

●   29.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial- Verificați urgent adresa de e-mail a unității și completați macheta!

●   29.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial- Ridicare broșuri admitere!

●   29.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureș

●   28.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Acte de studii și sigilii!

●   27.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locuri speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

●   27.06.2017    Lista candidaților înscriși la Concursul de Titularizare 2017, fără note la inspecția specială la clasă(actualizat la 27.06.2017 ora 12,11) - fișele de evaluare a inspecției speciale la clasă pot fi depuse la ISJ Mureș, camera 106, până vineri, 30.06.2017!

●   27.06.2017    În atenția cadrelor didactice care au depus dosare la Concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2017

●   27.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.25 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Șeulia de Mureș

●   26.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a elevilor - Faza naţională a European Cyber Security Championship (ECSC)

●   26.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.25 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Iclandu Mare

●   26.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care și-au exprimat intenția de a participa la programul de pregătire pentru Concursul de titularizare

●   26.06.2017    Rezultatele obținute la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

●   26.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ordin privind aprobarea normelor de plată a comisiilor desemnate în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017

●   26.06.2017    Foarte urgent - În atenția centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Ședința programată azi la ora 11.30 nu va mai avea loc. S-au transmis instrucțiuni pe adresele de e-mail ale centrelor de examen!

●   23.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Bahnea

●   23.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ cadrelor didactice - Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3

●   23.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ cadrelor didactice - Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, pentru examenul național de bacalaureat și pentru examenele de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2017

●   23.06.2017    În atenția cadrelor didactice înscrise pentru comisiile de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 - Ședința de instruire

●   22.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.5 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor

●   22.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.25 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială Șincai

●   22.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0.25 post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Ion Chinezu" Sântana de Mureș

●   22.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

●   22.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări cu privire la efectuarea concediului de odihnă

●   22.06.2017    Programul centrului special de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal a candidaților proveniți din alte județe

●   21.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Rezultate oținute de sportivii mureșeni la competiții sportive.Alte precizări

●   21.06.2017    Subiecte și bareme la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   21.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programare pentru ridicarea manualelor școlare

●   21.06.2017    Comunicat de presă

●   21.06.2017    Vă solicităm să marcați de urgență prezența - nominal pe centre de examen la Evaluarea Națională și să apăsați butonul Finalizare etapă după marcarea eliminaților!

●   20.06.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș

●   19.06.2017    Subiecte și bareme la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   19.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Model de adeverință care se eliberează absolvenților învățământului preuniversitar liceal, promoția 2017

●   19.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ particulare - Precizări privind evaluarea anuală a activității manageriale

●   19.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Precizări privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   19.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Depunere dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

●   19.06.2017    Aplicația EvNat funcționează - vă rugăm să marcați prezența nominal pe centre de examen!

●   19.06.2017    În atenția președinților centrelor de examen pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Verificați periodic adresa de e-mail a școlii!

●   16.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - adr. MEN 1134/DJ/16.06.2017

●   16.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Competiția „Siguranța pe internet„

●   15.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene !

●   15.06.2017    Rezultate proba orală la limba de predare - Titularizare 2017 (actualizat la 15.06.2017 ora 12,00)

●   15.06.2017    Rezultate inspecție la clasă și probe practice - Titularizare 2017 (actualizat la 16.06.2017 ora 14,00)

●   15.06.2017    Fișe post pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   15.06.2017    Documente pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   15.06.2017    Lista posturilor vacante pentru concursul de directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar din jud. Mureș, sesiune iulie 2017.

●   15.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Euro200

●   15.06.2017    În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din Tg. Mureş - solicitare asistenţi concurs ocupare posturi.

●   14.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017

●   14.06.2017    În atenția directorilor și directorilor adjuncți - Evaluarea anuală a activității manageriale

●   14.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de specialitate - Completarea grupurilor de experți externi pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a

●   13.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a educatoarelor - Cursul „Educație timpurie de calitate“

●   13.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul „Sanitarii pricepuți“

●   13.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - SIIIR - în modulul „Înscriere la grădiniță“ pot fi procesate cererile de înscriere la grădiniță a copiilor de la unitățile de învățământ, exprimate ca primă opțiune. Până cel târziu marți, 13.06.2017, ora 14.00, toate cererile din meniul Lista copiilor trebuie să figureze ca ADMISE sau RESPINSE!

●   13.06.2017    ORDIN Nr. 3969/2017 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

●   13.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de instruire cu privire la organizarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a

●   12.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Apel de candidaturi "Școala pentru democrație"

●   12.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Școala de vară "Holocaustul din România între istorie și memorie"

●   08.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresele de e-mail ale unităților de învățământ - completare și validare cereri de înscriere la grădiniță pe SIIIR!

●   08.06.2017    Concursul "Desenează România"

●   08.06.2017    Lista cadrelor didactice care NU AU RIDICAT deciziile de la etapele de mobilitate martie - mai 2017.

●   07.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Gala Limbii și Literaturii Române

●   07.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Concursul Național de Biologie "George Emil Palade"

●   07.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Festivitate de premiere

●   07.06.2017    Ziua învățământului preșcolar mureșean

●   06.06.2017    Elevi premiați la Olimpiada de Limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   06.06.2017    Rezultate obținute la faza județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii"

●   06.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Rezultate obținute de sportivii mureșeni la competiții sportive

●   06.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor din învățământul primar - Proiectul de implementare la nivelul învățământului primar a disciplinei "Educație financiară"

●   06.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura maghiară, Religie reformată și Religie romano-catolică - Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la Concursurile naționale

●   06.06.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Verificați de urgență adresa de e-mail a unității și completați macheta până la ora 14.15!

●   06.06.2017    Anunț- În atenția candidaților înscriși la examenul de Titularizare 2017

●   06.06.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Gala talentelor 2017

●   06.06.2017    Lista punctajelor pentru detașare la cerere prin concurs specific.

●   06.06.2017    Reamintire - 25.05.2017 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "Educație pentru sănătate"

●   31.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Premierea elevilor claselor V-VIII care au participat la Olimpiadele județene de limbi moderne

●   31.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se desfășoară examenul de Bacalaureat și Evaluare Națională - Reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor

●   31.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Geografie - Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului "Mediul înconjurător și tinerii"

●   31.05.2017    Comunicat de presă - ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

●   31.05.2017    Rezultate finale la Concusul Județean "LIMBA ROMÂNĂ E PATRIA MEA"

●   31.05.2017    În atenția unităților de învățământ gimnazial - Centre de examen pentru Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a

●   31.05.2017    Rezultate finale la Olimpiada Animatorilor, faza națională

●   31.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări Bacalaureat 2017

●   31.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Limba engleză, Limba Franceză, Limba germană modernă

●   31.05.2017    Lista candidaților înscriși la concursul de titularizare 2017 (numărul fișei nevalidată este colorat cu roșu)

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Discipline tehnice

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Limba și literatura română

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Limba germană maternă

●   30.05.2017    În atenția directorilor și a secretarelor - pensionarea personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control.

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Arte vizuale, Educație muzicală, Educație muzicală specializată

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Consiliere psihopedagogică

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Psihopedagogie specială, Kinetoterapie

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Fizică

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Chimie

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Limba și literatura maghiară, Religie reformată

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Matematică

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Religie ortodoxă

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Geografie

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Biologie

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Educație fizică și sport

●   30.05.2017    Planificarea activității grădinițelor în perioada vacanței de vară

●   30.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și consilierilor educativi - Concursul internațional școlar "Artistul Dunării 2017"

●   30.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar, secția maghiară - Gala talentelor 2017

●   30.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Rezultatele elevilor la Concursul Județean de Limba Engleză "Treasure Hunt"

●   30.05.2017    Graficul de susținere a inspecțiilor la clasă, a probelor practice și a probelor orale de limbă pentru Titularizare, detașare la cerere și Repartizare 2017

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Învățători, secția maghiară

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Învățători, secția română

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Istorie, Cultură civică

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Educatoare secția română

●   30.05.2017    Programarea susținerii inspecțiilor speciale la clasă - Educatoare secția maghiară

●   30.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de secretar - Școala Gimnazială Solovăstru

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se desfășoară Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Tipizatul cererii pentru depunerea contestației

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ în care se desfășoară Evaluarea Națională la clasa a VIII-a - Tel Verde

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Măsuri privind asigurarea condițiilor optime pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programarea probei D

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație stare spații de învățământ!

●   29.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică și Chimie - Cerc pedagogic, zona Sighișoara

●   26.05.2017    Validare fișe pentru repartizare cu note 2011-2012-2013, 2014, 2015-2016 și continuitate are loc în data de 29.05.2017 ora 13,00.

●   26.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2016-2017

●   25.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "Educație pentru sănătate"

●   25.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Școala altfel

●   25.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Cerc pedagogic

●   25.05.2017    Rezultate finale la olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat"

●   25.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Apel creare afiș de promovare a Concursului Național "Tehnologia zilei europene a limbilor"

●   25.05.2017    Procedură internă privind avizarea de către MEN a Fișelor propunerilor de proiect elaborate de instituții de învățământ subordonate

●   25.05.2017    Regulament oficial al Campaniei Sociale DESTINE

●   24.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limbi moderne - Gala de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele de limbi moderne în anul școlar 2016-2017

●   24.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Proiectul Jolly Phonics

●   24.05.2017    Invitație - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș

●   24.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport

●   24.05.2017    Rezultate la Concursul Județean de Limba Maghiară "KIS NYELVMŰVELŐ"

●   24.05.2017    Rezultate la Concursul Județean Interdisciplinar "KURUTTY"

●   24.05.2017    Rezultate la Concursul Școlar Național de Geografie "TERRA" - etapa națională

●   24.05.2017    Rezultate la Concursul Județean de Matematică "KOBAK"

●   24.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Rezultate la Concursul Județean de Limba engleză "ENGLISH CHALLENGE"

●   24.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări grade didactice

●   23.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Metodologia de selecție - Proiectul "Digitaliada"

●   22.05.2017    Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate 2017 - 2.

●   22.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Rapoarte în urma Evaluărilor naționale la clasele II-IV-VI

●   22.05.2017    Grafic convocare informaticieni pentru validarea fișelor candidaților înscriși la Titularizare 2017

●   22.05.2017    Grafic validare fișe candidați înscriși la Titularizare 2017 (absolvenții 2017 valideaza în perioada 6-10 iulie 2017)!

●   22.05.2017    "Porți deschise pentru copii" la Camera Deputaților

●   22.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului școlar 2016-2017

●   22.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Gala de premiere a elevilor olimpici la Istorie și Științe socio-umane

●   22.05.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresa de e-mail a unității - au fost trimise instrucțini de introducere în aplicație a cererilor EURO 200

●   22.05.2017    Cerere - tip de înscriere în învățământul preșcolar

●   19.05.2017    În atenția directorilor - Graficul probelor de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admitere (predare în regim bilingv), limbă maternă și a probelor de aptitudini pentru admiterea în învățământul liceal de stat

●   18.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar(secția maghiară) - Festivalul jocurilor de mișcare

●   18.05.2017    Protocol de colaborare ONG - ISJ reactualizat 2017

●   18.05.2017    URGENT - În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificați adresele de e-mail ale unităților de învățământ și completați macheta!

●   18.05.2017    Invitație - Concurs Național de Știință și Tehnologie

●   18.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Târnăveni - activitate în cadrul cercului pedagogic

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul de Fizică și Chimie "Impuls Perpetuum"

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Informare privind "Programul strategic pentru supravegherea, controlul și eradicarea turbării la vulpe"

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs județean de creație literară și artistico-plastică "Fascinanta lume a copilăriei"

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sesiunea specială de Bacalaureat 2017!

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Târgul de Arte și Meserii

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări "Școala altfel"

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Concursul Național pentru licee "Euroșcoala"

●   17.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori ai echipelor înscrise la Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică "Tinerii dezbat"

●   16.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar(secția maghiară) - Reprogramare dată de desfășurare a Festivalului jocurilor de mișcare

●   16.05.2017    Rezultatele finale la Concursul de Chimie "Raluca Rîpan"

●   16.05.2017    În atenția reprezentanților autorităților locale și a mass-mediei - Invitație la Festivitățile de absolvire a claselor a XII-a

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul special de înscriere în învățământul liceal pentru absolvenții claselor a VIII-a din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare informaticieni - Titularizare 2017

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în licee

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Reînscrierea/înscrierea copiilor în învățământul preșcolar!

●   16.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs regional "Din lumea celor care nu cuvântă"

●   15.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Gala de premiere a elevilor olimpici la Istorie și Științe socio-umane

●   15.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul Școlar Național de Geografie "Terra"

●   15.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind organizarea Evaluării naționale la clasa a VIII-a

●   15.05.2017    Rezultatele finale la Olimpiada de Pedagogie - Psihologie (licee pedagogice), etapa națională

●   15.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de asistent social - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureș

●   15.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tîrgu Mureș

●   15.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ care derulează programe de tip "A doua șansă"/"Școala după școală" - Proiectul "Educația - șansă către societatea cunoașterii"

●   15.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "LEADERS Explore pentru liceeni"

●   15.05.2017    Deciziile de pretransfer și 253 se ridică de la secretariatul ISJ Mureș, în perioada 15.05.2017-18.05.2017, între orele 12.00 - 16.00, pe baza cărții de identitate

●   12.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Precizări privind aplicarea Procedurii cu privire la documentele tip de înscriere la Examenul de Bacalaureat 2017

●   12.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Conferința "Experiențe didactice în context multicultural"

●   12.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Tîrgu Mureș

●   12.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - Concursul județean de recitări "Din lumea celor care nu cuvântă" sub genericul "Fascinația copilăriei"

●   12.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Propuneri pentru comisiile din unitățile de învățământ pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

●   12.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Propuneri pentru comisiile din centrele zonale de evaluare și contestații pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a

●   11.05.2017    În atenția profesorilor de Limba franceză din zona Târnăveni - Cerc pedagogic

●   11.05.2017    În atenția profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Dinamica limbii - pentru elevii de liceu

●   11.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Festivități de absolvire ale claselor a XII-a

●   11.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Deak Farkas" Miercurea Nirajului

●   11.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor de întreținere - Școala Gimnazială Chețani

●   11.05.2017    În atenția profesorilor de Limba și literatura română și a elevilor din clasele a XI-a - Completare chestionar cu privire la structura subiectului de bacalaureat la proba Ea. Termen de completare: 16 iunie 2017

●   11.05.2017    Program de depunere a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș

●   11.05.2017    Rezultatele finale la etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie"George Emil Palade"

●   11.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Educație rutieră - Educație pentru viață"

●   11.05.2017    Metodologia de evaluare a directorilor

●   10.05.2017    Ediție specială a cotidianului Zi de zi - Ghidul absolventului de gimnaziu

●   10.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de secretar - Școala Gimnazială Breaza

●   10.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina geografie

●   10.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Concursul Județean pentru elevii de gimnaziu "LIMBA ROMÂNĂ E PATRIA MEA"

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie, Fizică, Biologie - Olimpiada de Științe pentru Juniori

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică din zona Târgu Mureș - Cerc pedagogic

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Concurs de fizică

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba franceză, zona Iernut-Luduș - Cerc pedagogic

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză, zona Reghin - Cerc pedagogic

●   09.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor coordonatori ai echipelor înscrise la Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat"

●   08.05.2017    Precizări privind Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, sesiunea 2017 - suplinirea prin continuitate peste 5.00 și detașare prin concurs specific

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Revizuire necesar de diplome de bacalaureat

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Conferința "Experiențe didactice în context multicultural"

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificarea datelor elevilor din clasele a VIII-a, în SIIIR

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect "Sound in the Silence"

●   08.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din Inspectoratul Școlar Județean Mureș

●   08.05.2017    În atenția cadrelor didactice - ședința de repartizare pentru 253 are loc în data de 09.05.2017, în sala 200 (învățători - educatoare ora 10,00 profesori ora 10.30)

●   08.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba şi literatura română, Matematică şi Limba engleză- FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER 2017 - Termenul de înscriere a fost prelungit până în data de 8 mai 2017!

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care au promovat Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016 - Eliberare certificate

●   08.05.2017    În atenția educatoarelor de la secția maghiară, zona Sovata - Cerc pedagogic

●   08.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar - Concursul Județean "Istoria - cea dintâi carte a unei nații"

●   05.05.2017    Concursul de scris povești "Fiecare animal este special"

●   05.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Cerc metodic, zona Târnăveni

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Crează-ți mediul!"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de proiecte de mediu

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Europa de mâine"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Săptămâna Educației Globale - "Lumea noastră depinde de noi!"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Ședința de instruire a lotului județului Mureș care participă la faza națională a Concursului de Matematică aplicată "Adolf Haimovici"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Școala altfel @FSPAC

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Comisii de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - Bacalaureat 2017 (anexele în format editabil au fost transmise pe adresele de e-mail ale unităților de învățământ)

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba şi literatura română, Matematică şi Limba engleză- FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER 2017 - Termenul de înscriere a fost prelungit până în data de 8 mai 2017!

●   04.05.2017    Festivalul de teatru-dezbatere "Happy - hippo show"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Seminarul național cu tema "România în anul 1917"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Concursul de Geografie "Mari Exploratori Geografici"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Anunț competiții sportive

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Propunerile de cadre didactice care doresc să se înscrie în comisiile de bacalaureat

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar - Concursul județean de matematică "Petru Maior"

●   04.05.2017    Graficul de predare/preluare dosare în vederea participării la Concursul pentru obținerea gradației de merit

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Concursul "Comunizarea României. Tu ce faci"

●   04.05.2017    Tabel nominal cu rezultatele obținute la Olimpiada Națională de Arta actorului și Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală și Vocală

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursurile tehnico-aplicative pentru elevi "Prietenii Pompierilor" și "Cu viața mea apăr viața"

●   04.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concursul județean de orientare turistică și sportivă "Scaunul Domnului"

●   03.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Romulus Guga" Tîrgu Mureș

●   03.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor calificat - Școala Gimnazială Berghia și Școala Gimnazială Sântioana de Mureș, 1 post îngrijitor - Școala Gimnazială Berghia, 0,25 post îngrijitor - Grădinița cu program Normal Hărțău

●   03.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post de muncitor calificat - Școala Gimnazială Petelea

●   03.05.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de muncitor de întreținere - Liceul Tehnologic "Electromureș" Tîrgu Mureș

●   03.05.2017    Tabel nominal cu rezultatele obținute la Olimpiada Națională de Arte Vizuale

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Concursul de Chimie pentru clasa a VII-a "Raluca Ripan"

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba engleză - Concursul Județean de Limba Engleză "Treasure Hunt" - "Vânătoarea de comori"

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campania Globală pentru Educație

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământ primar(secția maghiară) - Reprogramare dată de desfășurare a Festivalului jocurilor de mișcare

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Prevenirea și evitarea accidentelor în timpul activităților curriculare și extracurriculare/extrașcolare

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Global Youth Tabacco Survey"

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Atelierul de film "Let's go digital"!

●   03.05.2017    Invitație la lansarea de carte Istoria Transilvaniei - Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș

●   03.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Sesiunea de comunicări a cercurilor științifice studențești la Universitatea "Petru Maior" Tîrgu Mureș

●   02.05.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozion și concurs național - Europa în școală, 9 mai 2017.

●   02.05.2017    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   02.05.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar

●   28.04.2017    Rezultatele finale obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   27.04.2017    În atenția cadrelor didactice și a cadrelor pretransferate de pe rural pe urban în 25.04.2017!

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de istorie și cultură civică - Concurs național "Democrație și toleranță" faza județeană 2017

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a absolvenților claselor a VIII-a - Graficul de desfășurare a pregătirilor la probele de aptitudini profil pedagogic, în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Proiect "Tehnică de calcul pentru școlile din mediul rural"

●   25.04.2017    Concursul județean de creație plastică și vizuală "Simbol și Tradiție"

●   25.04.2017    Anunț concurs de titularizare - Școala Gimnazială "Soli Deo Gloria" Vaideiu

●   25.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ședință de lucru cu membrii Comisiei de organizare și profesorii coordonatori ai echipelor înscrise la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii dezbat"

●   25.04.2017    Rezultatele obținute la proba scrisă a EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 2017

●   25.04.2017    În atenția cadrelor didactice care participă la ședința publică de pretransfer - Locația în care se desfășoară ședința este sala 200, etajul II - IȘJ Mureș!

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Activități de prevenire destinate elevilor din clasele terminale, în cadrul Programului "Școala altfel"

●   24.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator finaciar - Școala Gimnazială "Adorjani Karoly" Glodeni

●   24.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor de întreținere - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tîrgu Mureș

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba şi literatura română, Matematică şi Limba engleză- FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER 2017

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat

●   24.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a învățătorilor claselor a III-a - Proiectul "Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a"

●   24.04.2017    Anunț ridicare decizii de numire pe post

●   24.04.2017    Reamintire - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2016-2017

●   21.04.2017    Elevii calificați la concursul județean de matematică KOBAK, clasa a IV-a

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național „Călătoria mea multiculturală”

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Programul de Burse Roma Education Fund

●   21.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de îndemânare pe bicicletă CUPA DHS - EDUCAȚIE RUTIERĂ

●   20.04.2017    Subiecte și bareme examen Definitivat

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Oferta educațională pe anul 2017 a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Campaniile educaționale „Europa, casa noastră”

●   19.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Planul de acțiune privind măsurile de monitorizare, control și remediere a rezultatelor obținute de elevi la Simulările probelor scrise la examenele naționale de Evaluare Națională 2017 și Bacalaureat 2017

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Concurs național antidrog - Să călcăm pe iarbă, 8 mai 2017.

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simpozion și concurs național - Europa în școală, 9 mai 2017.

●   14.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - exercițiu de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă - PROCIV 2017.

●   13.04.2017    Apel de candidaturi pentru școala de vară „2017 Summer School for female planners”, organizată de International Institute for Educational Planning (UNESCO), 7 - 25 august 2017

●   13.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Activități dedicate Zilei Europei

●   13.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică, liceu - Rezultatele finale ale Olimpiadei de tehnologia Informației, faza județeană

●   13.04.2017    Anunț organizare concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de mediatori școlari la CJRAE Mureș

●   12.04.2017    Apel candidaturi Summer School

●   12.04.2017    Finaliștii Concursului SNAC - 2017

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea prelungirii contractului de muncă (continuitate cu notă peste 7,00 și def sau înscris la definitivat 2017)

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea prelungirii contractului de muncă (continuitate cu notă peste 5,00)

●   12.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea concediilor fără plată (art. 255 și art. 279 Legea 1/2011)

●   12.04.2017    Conferința Națională Didactica Matematicii

●   12.04.2017    Rezultatele concursului județean "Mesemondo verseny - Micul povestitor" - clasa a II-a

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie- Concursul Școlar Național de Biologie “George Emil Palade” - etapa județeană

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind etapa de ajustări la înscrierea în clasa pregătitoare

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică- Subiecte, bareme și rezultate la OLIMPIADA SATELOR MUREȘENE “Conf. Dr. ADRIAN PETRESCU”, etapa județeană

●   11.04.2017    Concursul "Re-creativ Materiale Reciclabile"

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexa 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual - Solicitare de școlarizare în învățământul dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual - Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Ordinul privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018!

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Întâlnire de lucru cu loturile naționale

●   11.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ, sesiune 2017 - Proba scrisă

●   11.04.2017    Concursul de fizică "Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni - etapa națională

●   11.04.2017    Fișe gradații de merit 2017 - revizuite

●   11.04.2017    Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate 2017 și definitivat - 1.

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Siguranța în mediul online

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Proiectul "Creatori de viitor - Champions United"

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Calendarul activităților educative județene

●   10.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Etapa de ajustări la înscrierea în clasa pregătitoare

●   10.04.2017    Programe de promovare a cultului eroilor în rândul tinerei generații

●   10.04.2017    Rezultatele Olimpiadei de Tehnologia Informației - înainte de contestații!

●   07.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Seminar de formare pe problematica Holocaustului

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiectul "Armata - O școala altfel"

●   06.04.2017    Titulari înscriși la pretransfer în alte județe.

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică liceu - Olimpiada de Tehnologia Informației - faza județeană!

●   06.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursuri tehnico-aplicative

●   06.04.2017    Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor de la liceu, la disciplina Istorie - rezultate finale

●   06.04.2017    Numărul gradațiilor de merit pe discipline, sesiunea 2017

●   06.04.2017    Procedurile operaționale privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de acordare a gradațiilor de merit 2017

●   06.04.2017    Fișe gradații de merit 2017

●   06.04.2017    Anunț graficul sedinței publice pretransfer 2017.

●   06.04.2017    Rezultate probe practice / orale pretransfer 2017.

●   06.04.2017    Dosarele pentru obținerea acordului de pretransfer prin consimțământ se depun la unitățile de învățământ în perioada 4-7 aprilie 2017, între orele 8,00-14,00.

●   06.04.2017    Listă cu punctajele finale pentru pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ.

●   06.04.2017    Dosarele pentru obținerea acordului de pretransfer prin consimțământ se depun la unitățile de învățământ în perioada 4-7 aprilie 2017, între orele 8,00-14,00.

●   05.04.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor" - PRELUNGIRE TERMEN

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   05.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare - Școala Gimnazială "Teleki Domokos" Gornești

●   05.04.2017    Rezultate finale la etapa județeană a Sesiunii de referate și comunicări științifice ale elevilor de la liceu, la disciplina Istorie

●   05.04.2017    Rezultate finale la etapa județeană a Concursului Interdisciplinar "Cultură și Civilizație în România"

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Geografie - Cerc metodic, zona Luduș

●   05.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent social - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Tîrgu Mureș

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică, Chimie, Biologie și Geografie - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Concursului Interdisciplinar "Științele Pământului"

●   05.04.2017    Lista dosarelor respinse la etapa de pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ - 2017

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Informatică liceu- Olimpiada de Tehnologia Informației, faza județeană

●   05.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - ziua de 18 aprilie 2017 declarată zi liberă

●   04.04.2017    Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație”

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare ședință pe tema Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Chimie - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Chimie

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Fizică - Tabel nominal cu elevii care vor participa la etapa națională a Olimpiadei de Fizică

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a coordonatorilor de proiecte educaționale europene - Ateliere Fără Frontiere

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba Germană Modernă - Elevii calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada de Istorie și Tradițiile Minorității Maghiare - etapa județeană

●   04.04.2017    Invitație - Bursa Generală a locurilor de muncă

●   04.04.2017    Listă cu punctajele cadrelor didactice pentru pretransfer prin consimțământ între unitățile de învățământ.

●   04.04.2017    Graficul probei practice/orale pentru pretransfer prin consimțământ din 05.04.2017

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada Națională Corală - faza zonală

●   04.04.2017    Rezultate finale la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală - faza zonală

●   04.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Matematică - Olimpiada de Matematică a Satelor Mureșene "Conf. Dr. Adrian Petrescu"

●   04.04.2017    Concurs de eseuri cu tema "Eroi și eroism în bătăliile anului 1917"

●   04.04.2017    Rezultate finale la Concursul Național "Cultură și spiritualitate românească" - faza județeană

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant de bucătar - Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Grădinița cu Program Prelungit Nr.4 Târnăveni

●   03.04.2017    Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic - Școala Gimnazială "Dr. Bernady Gyorgy" Tîrgu Mureș

●   03.04.2017    Comunicat de presă - Ghidul absolventului de liceu

●   03.04.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Carta Europeană a Siguranței Rutiere (ERSC)

●   31.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   31.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - CSEI nr.1 Tg.Mureș

●   31.03.2017    Reamintire - 20.03.2017 - În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenire a incendiilor în instituțiile de învățământ

●   30.03.2017    Rezultate finale la Concursul Școlar Național Terra - etapa județeană

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică liceu - OTI - faza județeană

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - activități la Unitatea Militară 01752 Sighișoara

●   30.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - precizări privind concursul de reviste școlare

●   30.03.2017    Programe de conversie profesională

●   30.03.2017    Lista posturilor, după ședința publică de repartizare, pentru concursul/testarea din aprilie 2017 (actualizată - 30.03.2017 ora 13.00)!

●   30.03.2017    Fișe înscriere SNAC - concursuri naționale(format editabil)

●   29.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor de întreținere - Școala gimnazială "Tudor Vladimirescu"

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Limba Italiană - Botoșani

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - ședința de instructaj al loturilor olimpice

●   29.03.2017    Concursul "Festivalul județean al jocului și jocurilor muzicale și de mișcare"

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat - validare date

●   29.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică gimnaziu - Clarificarea statutului disciplinelor de informatică în gimnaziu

●   29.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară "Mikes Kelemen"

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Matematică - Timișoara

●   29.03.2017    Tabel nominal cu elevii din județul Mureș participanți la Olimpiada Națională de Limba franceză - GURA HUMORULUI

●   29.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Convocare ședință

●   28.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba română - Rezultatele finale ale elevilor participanți la etapa județeană a Olimpiadei pentru elevii din mediul rural "UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ"

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Istorie - Sesiunea de referate și comunicări ale elevilor din ciclul liceal, la Istorie - faza județeană

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Biologie - Tabel nominal cu rezultatele elevilor participanți la etapa județeană a Sesiunii de comunicări științifice la disciplina Biologie

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba engleză - Tabel nominal cu elevii participanți la Olimpiada Națională de Limba engleză

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și a profesorilor de Limba engleză - Rezultate finale după proba B la etapa județeană a Olimpiadei de Limba engleză

●   27.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Cerc pedagogic

●   27.03.2017    În atenția unităților de învățământ liceal - Concursul "Spune povestea locului tău"

●   27.03.2017    În atenția cadrelor didactice participante la etapele de mobilitate (întregire, completare de catedră, transfer pentru restrângere). Deciziile se ridică de la secretariatul ISJ Mureș în timpul programului cu publicul.

●   27.03.2017    Reamintire -16.03.2017 - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și religie - etapa județeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și Spiritualitate Românească"

●   27.03.2017    Cupa Tymbark Junior

●   24.03.2017    OMEN nr.3384/24.02.2017 pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin OMEN nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice (Publicat în Monitorul oficial nr. 201/23.03.2017)

●   24.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de limba germană modernă

●   24.03.2017    Concurs de titularizare - Școala Gimnazială "Soli Deo Gloria" Vaideiu

●   24.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - OJI -ședință de lucru

●   24.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar - Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"

●   24.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   24.02.2017    Reamintire - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018!(TERMEN FINAL 24.03.2017 ora 13:00)!

●   24.03.2017    Planificarea concursurilor tradiționale județene:"Micile talente" - secția maghiară

●   24.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - competiții sportive

●   23.02.2017    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   23.02.2017    Reamintire -În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - reprogramare concurs județean de matematică KOBAK

●   23.02.2017    Reamintire - În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - reprogramare concurs zonal de matematică KOBAK

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a secretarelor - în 22.03.2017 pe adresa de e-mail a unităților de învățământ a fost transmisă o situație de completat conform adresei MEN nr. 240/22.03.2017 (situația are 2 pagini).

●   23.03.2017    Rezultate finale după contestații la concursul de matematică "Adolf Haimovici"

●   23.03.2017    Reamintire - Rezultate obținute de elevii participanți la concursul "Atleți pentru Hristos" și Olimpiada județeană de Religie ortodoxă

●   23.03.2017    Lista copiilor înmatriculați după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Lista nominală a copiilor care nu au fost admiși după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Locurile rămase libere după prima etapă de înscriere în învățământul primar

●   23.03.2017    Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante - soluționarea PRETRANSFERULUI consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar (condițiile aprobate pentru etapa de transfer-restrângere de activitate rămân valabile și pentru etapa de pretransfer).

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul național de creație literară "Tinere condeie"

●   23.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

●   22.03.2017    Formular excursie școlară

●   22.03.2017    În atenția directorilor - Concurs suplinire (testare), repartizare, aprilie 2017.

●   22.03.2017    Concurs Național de educație ecologică "S.O.S TERRA !"

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - reprogramare proiect "No drugs revolution"

●   22.03.2017    Olimpiada județeană "Istoria și tradițiile minorităților maghiare"

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice responsabile cu SNAC- concursuri naționale

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba engleză gimnaziu -etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba engleză liceu - proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba italiană liceu - proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de limba franceză gimnaziu/liceu- proba A- etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la olimpiada de istorie - etapa județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale la olimpiada județeană de matematică

●   22.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a președintelui Consiliului Elevilor - Convocare ședință

●   22.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Școala Gimnazială "Adorjáni Károly" Glodeni

●   22.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Concurs de limba și literatura maghiară "Mikes Kelemen"

●   22.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de religie - Cultul romano-catolic - faza județeană

●   22.03.2017    Rezultate finale Olimpiada de religie în limba maghiară - cultele reformat, evanghelic, unitarian - faza județeană

●   22.03.2017    Lotul județean de Informatică și rezultate de la Olimpiada Județeană de Informatică

●   22.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor - Colegiul Economic "Transilvania"

●   21.03.2017    Rezultate obținute de elevii participanți la concursul "Atleți pentru Hristos" și Olimpiada județeană de Religie ortodoxă

●   21.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Situație "Lapte și Corn"

●   21.03.2017    Reamintire - Conferință cu participare internațională - "Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor"

●   21.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada Interdisciplinară "Științele Pământului"

●   21.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - siguranța elevilor

●   21.03.2017    Lista elevilor calificați la faza județeană a Olimpiadei Satelor Mureșene "Conf.Dr.Adrian Petrescu"

●   21.03.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ - Vă reamintim că termenul pentru transmiterea necesarului actelor de studii care se vor elibera pentru absolvenții promoției 2017 este 21.03.2017!

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - măsuri de prevenire a incendiilor în instituțiile de învățământ

●   20.03.2017    Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul preprimar și primar, (secția română,maghiară,gemană, rromani)- diseminarea proiectului ELIRA

●   20.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor la grădiniță - Școala Gimnazială Zau de Cîmpie

●   20.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Curs de formare pe tema predării Holocaustului în S.U.A

●   20.03.2017    Rezultate înainte de contestații la Olimpiada de istorie etapa județeană

●   20.03.2017    Reamintire - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei "Universul cunoașterii prin lectură"

●   17.03.2017    În atenția profesorilor de Istorie - Concursul "Eroi și eroism în bătăliile anului 1917"

●   17.03.2017    Concursul Regional de creație literară "Festivalul poeziei cu formă fixă"

●   16.03.2017    Regulament concurs "Orașul meu, adaptat la schimbările climatice"

●   16.03.2017    oncursul de desene-felicitări organizat de Poliția mureșeană

●   16.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Concursul județean de limba engleză "English challenge!"

●   16.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - plan de conformare

●   16.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română și religie - etapa județeană a Concursului național interdisciplinar "Cultură și Spiritualitate Românească"

●   16.03.2017    Procedura de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 - pentru copiii care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapele anterioare

●   16.03.2017    Planificarea cercurilor pedagogice ale educatoarelor pe anul școlar 2016-2017 - semestrul II

●   15.03.2017    Concursuri naționale din cadrul SNAC

●   15.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - festivalul dansurilor , cântecelor și obiceiurilor populare

●   15.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de învățământ preșcolar (secția română) - replanificare cerc pedagogic

●   15.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - consfătuirea inspectorilor de Educație fizică

●   15.03.2017    Invitație "Conferință cu participare internațională" - Rolul educației în dezvoltarea identității culturale a elevilor

●   15.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Școala Gimnazială Vărgata

●   15.03.2017    Concursul Național de Proză Scurtă "Fănuș Neagu"

●   15.03.2017    Rezultate finale la Olimpiada de științe socio-umane - etapa județeană

●   15.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor(0,25 normă) - Școala Gimnazială Acățari

●   15.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - cheltuieli cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare

●   14.03.2017    Subiecte și bareme pentru proba de Limba și literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului!

●   14.03.2017    Rezultate la Concursul de Chimie "Petru Poni" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - sesiuni de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie

●   14.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - prezentare examen E.C.L.

●   14.03.2017     concursul "Cultură și civilizație în România" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Concurs Național "Made for Europe"

●   14.03.2017    Concurs național de geografie "Terra" - etapa județeană

●   14.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - acte studii

●   14.03.2017    Rezultate înainte de contestații - olimpiada de științe socio-umane etapa județeană

●   14.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Școala Gimnazială Voivodeni

●   14.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - Liceul teoretic "Samuil Micu" Sărmașu

●   14.03.2017    Curs gratuit de limba italiană

●   14.03.2017    Tabel nominal cu rezultatele finale la etapa județeană a olimpiadei de Limba germană maternă

●   14.03.2017    Tabel nominal cu rezultatele finale la etapa județeană a olimpiadei de biologie

●   14.03.2017    Regulament de organizare - Concursul național de creații literare și plastice - "Primăvara - culoare și cuvânt"

●   14.03.2017    APELUL pentru selecția cadrelor didactice în vederea evaluării manualelor școlare de clasa a V-a.Înscrierea se va realiza online, pe site-ul www.rocnee.eu -secțiunea Apeluri, începând cu data de 14 martie 2017.

●   13.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - Liceul Teoretic "Samuil Micu" Sărmașu

●   13.03.2017    Subiecte și bareme pentru proba de Limba și literatura română din cadrul simulării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului!

●   13.03.2017    Rezultatele concursului județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   13.03.2017    Rezultatele concursului alternativ "Regemondó verseny - Lumea legendelor", clasa a III-a

●   13.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică , respectiv învățători (secția maghiară)- Festivitatea de premiere a concursului de Matematică Zrínyi Ilona

●   13.03.2017    Concurs Național de creație plastică "Planeta Pământ"

●   13.03.2016    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - Colegiul Silvic Gurghiu

●   13.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent social - Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă nr.2

●   13.03.2017    Reamintire - În atenţia directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018

●   13.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - rezultate la Olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   13.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Expoziție de artă

●   13.03.2017    În atentia directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Concurs județean Spelling Bee

●   13.03.2017    Invitație la Romanian International University Fair - RIUF

●   10.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - etapa județeană a Olimpiadei "Universul cunoașterii prin lectură"

●   10.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ fără aviz/autorizație de securitate la incendiu

●   10.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu - Liceul Vocațional Reformat

●   10.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de laborant - Liceul Vocațional Reformat

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor grupă preșcolar(2 posturi) - Școala Gimnazială "George Coșbuc" Tg.Mureș

●   09.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - Olimpiada de matematică - faza județeană - clasele V-XII

●   09.03.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - repartizarea elevilor la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   09.03.2017    Concurs de eseu și creație plastică "Lumea din cuvinte și culoare"

●   09.03.2017    În atenția cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate - Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor. Contestațiile se depun la secretariatul ISJ Mureș în data de 09.03.2017, între orele 12.00 - 16.00 și 10 martie 2017 între orele 11.00 - 13.00

●   09.03.2017    Rezultate finale la olimpiada "Arta actorului"

●   09.03.2017    Rezultate finale la olimpiada de geografie etapa județeană

●   09.03.2017    Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană la Concursul național de geografie "Terra" 25 martie 2017"

●   09.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie, geografie, chimie și fizică - Olimpiada interdisciplinară "Științele Pământului"

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor-fochist - Școala Gimnazială Hodac

●   09.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor întreținere - Liceul Tehnologic "Petru Maior" Reghin

●   09.03.2017    Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.393/28.02.2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Programul euro200

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concurs național de geografie "Teleki Pál"

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - pretransfer consimțit între unități de învățământ / pretransfer prin schimb de posturi

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs de eseuri Olimpiada Voluntarilor

●   08.03.2017    Invitație - spectacol "Fotbal muzical"

●   08.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs european "Tineri în pădurile Europei"

●   08.03.2017    Lista elevilor calificați la faza județeană a olimpiadei de matematică

●   08.03.2017    Comunicat de presă M.E.N. - Ministerul Educației a aprobat noile programe școlare pentru ciclul gimnazial

●   07.03.2017    Reamintire din 17.11.2016 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Festival Județean de Teatru - Liceu "Vreau să fiu actor!"

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de informatica - referințe înscriere la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu!

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din Tg.Mureș - ședință cu administratorii de patrimoniu

●   07.03.2017    Precizări - Olimpiada de istorie, etapa județeană, 18 martie 2017

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie reformată - Olimpiada de religie

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național pe teme de protecția consumatorilor "Alege! Este dreptul tău"

●   07.03.2017    Rezultate finale la concursul de Limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   07.03.2017    Rezultate olimpiada de chimie - etapa județeană

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - aplicare timbru sec pe actele de studii

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare examen de Evaluare națională

●   07.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Simulare examen de Bacalaureat

●   07.03.2017    METODOLOGIE privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie care predau disciplina "Istoria și tradițiile minorității maghiare" - cerc pedagogic

●   06.03.2017    Informare privind colaborarea dintre unitățile școlare și centrele școlare incluzive privind numirea responsabilului de caz

●   06.03.2017    Rezultate finale olimpiada animatorilor - etapa județeană

●   06.03.2017    Rezultate finale olimpiada de pedagogie - psihologie - etapa județeană

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Concurs Național "Made for Europe"

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Competiția națională "Școală Europeană"

●   06.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Concurs județean de interpretare artistică "Vasile Voiculescu"

●   06.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   06.03.2017    Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară - "Fürkész" clasele II-IV

●   06.03.2017    Rezultatele concursului judeţean de matematică "Brenyó Mihály" clasele III-IV

●   06.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - situație "Corn și Lapte"

●   06.03.2017    Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele VI-XII

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Graficul activităților metodico-științifice

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română, Educație plastică și Educație fizică și sport - Concursuri naționale

●   03.03.2017    Invitație - Spectacol artistic de 8 martie

●   03.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Religie ortodoxă și greco-catolică - Olimpiada județeană de Religie pentru clasele V-XII, cultul ortodox și greco-catolic

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de biologie - Olimpiada de biologie - etapa județeană

●   02.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză - Festivalul Francofoniei - Ediția a IX-a

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Soluționarea restrângerilor de activitate

●   02.03.2017    Anunț Concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar - Liceul cu Program Sportiv "Sz. Adalbert "Tg. Mureș

●   02.03.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - ședință de lucru inițiată de I.S.U. "Horea"

●   02.03.2017    În atenția cadrelor didactice admise în corpul național de experți în management educațional, seria a 11-a

●   02.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba engleză - Olimpiada județeană de Limba engleză - clasele VII-VIII

●   02.03.2017    Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2017

●   01.03.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - G.P.P. nr.4 Târnăveni

●   01.03.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar - Școala Gimnazială "Dosa Daniel" Valea Izvoarelor

●   01.03.2017    Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante pentru soluționarea transferului (restrângerii de activitate) / pretransferului prin consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic titular

●   01.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Calendarul Olimpiadelor naționale și internaționale școlare - disciplina Limba și literatura română

●   01.03.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie - cultele reformat/evanghelic/unitarian - Olimpiada de religie

●   01.03.2017    REAMINTIRE - În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Festivalul judeţean de teatru "Minunata lume a scenei"

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Concurs de comunicări științifice la chimie pentru elevii din clasele liceale

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de chimie - Concursul de chimie "Petru Poni"

●   28.02.2017    Rezultatele simulării a examenului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg.Mureș - clasele XI-XII

●   28.02.2017    Rezultate finale olimpiada județeană de fizică

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de matematică - cerc pedagogic

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de Chimie - etapa județeană

●   28.02.2017    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) - reprogramare concurs zonal de matematică KOBAK

●   28.02.2017    Reamintire - 16.12.2016 - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Proiect educațional "Parol, chiar eu l-am jucat"!

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de informatica - înscriere la olimpiada județeană de informatică liceu și gimnaziu

●   28.02.2017    Rezultate finale Olimpiada de Limba și literatura română - nivel gimnazial

●   28.02.2017    În atenția unităților de învățământ - Elevi calificați la concursul județean Mesemondó verseny (Micul povestitor), clasa a II-a, an școlar 2016-2017

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura germană maternă - Olimpiada de limba și literatura germană maternă

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Religie - cultul romano-catolic - Olimpiada de religie

●   28.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de limba și literatura maghiară - Concurs de limba maghiară "Simonyi Zsigmond"

●   28.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - programul național "Școala Altfel"

●   28.02.2016    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - "No drugs Revolution" - evenimente de conștientizare asupara riscurilor asociate consumului de droguri

●   28.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs național de proiecte antidrog "Împreună"

●   28.02.2017    INVITAȚIE - Concurs județean de recitare "Poezia, comoara din sufletul meu"

●   28.02.2017    ORDIN pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016 – 2017

●   28.02.2017    În atenţia directorilor unităților de învățământ - Asigurarea manualelor școlare prin retipăriri, pentru clasele I-IV, an școlar 2017-2018

●   28.02.2017    Rezultate finale - Olimpiada de Limba latină - etapa județeană

●   27.02.2017    Lista posturilor după ședința publică de repartizare pentru concursul/testarea din martie 2017 (actualizată - 27.02.2017 ora 16.30) directorii vor verifica posturile actualizate periodic!

●   27.02.2017    Rezultate finale la Olimpiada județeană de Limba și literatura română, clasele IX-XII

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Olimpiada de geografie - etapa județeană

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Caravana educațională - UNIVERSIDAY

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație antidrog

●   24.02.2017    Grafic probe practice și orale(la limba de predare) - pentru etapa de Completare de catedră la titulari

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație violență în școli ANES

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situație violență în școli

●   24.02.2017    Conferința internațională Arta în educație-"Abordări psihopedagogice și terapeutice"

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - programul "Festivalului Studenților Artiști"

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - referințe privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Județene de Informatică

●   24.02.2017    Rezultate olimpiada de astronomie și astrofizică

●   24.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabilului de proiecte educaționale europene - Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică "Tinerii Dezbat"

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificare denumire unități de învățământ pentru schimbarea sigiliilor - Termen 24.02.2017

●   23.02.2017    Graficul ședinței publice - Completare de catedră titulari

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș - ședință de lucru

●   23.02.2017    Calendarul concursurilor și olimpiadelor școlare (aprobate de MEN, secția maghiară)

●   23.02.2017    Calendarul concursurilor școlare județene(secția maghiară)

●   23.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concurs Național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "ÖTTUSA"-etapa județeană

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de limba și literatura maghiară - ciclul gimnazial - concurs zonal de limba maghiară Fürkesz pentru clasele V-VIII

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Olimpiada de chimie - etapa județeană

●   23.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Olimpiada locală de Matematică a Satelor Mureșene conf.dr. Adrian Petrescu

●   23.02.2017    Regulament concurs - Simpozion Național - Plurilingvism și multiculturalitate în secolul XXI

●   23.02.2017    Proiect educațional regional "Emoțiile primăverii"

●   23.02.2017    Regulament concurs european "Tineri în pădurile Europei" - Y.P.E.F.

●   23.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tîrgu Mureș

●   22.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări organizatorice privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

●   22.02.2017    Comunicat de presă M.E.N - Au fost aprobate Metodologia şi Calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

●   22.02.2017    Ordinul M.E.N. 3247 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

●   22.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - înscrieri asistenți supraveghetori la examenul național de definitivare

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a unităților administrativ teritoriale - Emitere HCL privind structura rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018

●   21.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de magazioner - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tg.Mureș

●   21.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" Tg.Mureș

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice ce au promovat examenul de definitivare în sesiunea 2016 - ridicare certificate

●   21.02.2017    PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL!

●   21.02.2017    Ordin pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2017

●   21.02.2017    Revenire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română etapa județeană - clasele IX-XII

●   21.02.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limbi clasice - Olimpiada de Limba latină - clasele VIII-XII

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de științe socio-umane - Olimpiada de științe socio-umane, faza județeană

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor pentru învățământul primar, secția maghiară - Concursul județean de limba maghiară "Fűrkész"

●   21.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ liceal - Proiectul "Motivație și performanță"

●   21.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Educație fizică și sport - Competiții sportive

●   21.02.2017    Tabel nominal cu elevii calificați la etapa județeană a Olimpiadei de geografie - clasa a VIII-a

●   20.02.2017    În atenția directorilor , profesorilor și preoților profesori de Religie ortodoxă și Greco-catolică - Zona Tg.Mureș - Cerc metodic

●   20.02.2017    Informare referitor la Olimpiada Națională de Limba și literatura rromani - faza județeană

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - număr abonamente "Tribuna învățământului"

●   20.02.2017    Calendarul olimpiadelor naționale și internaționale școlare disciplina Limba și literatura română

●   20.02.2017    Reamintire - În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Limba și literatura română - Olimpiada de Limba și literatura română - clasele V-VIII - etapa județeană

●   20.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - se modifică ora de începere a Olimpiadei de fizică - etapa județeană - pentru ora 9:00

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - responsabil de caz psihoeducațional

●   20.02.2017    Concurs Național de Eseuri pentru Tineret și Profesori"O zi în România Perfectă"

●   20.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - situația numărului de elevi aflați în abandon școlar

●   20.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitoare grupă învățământ preșcolar - G.P.P. nr.6 Tg.Mureș

●   20.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor(curățenie) 0.5 normă - Școala Gimnazială Vărgata

●   17.02.2017    CALENDARUL olimpiadelor și concursurilor școlare internaționale desfășurate în România și în strainătate – 2017

●   17.02.2017    Declarațiile susținute de conducerea Ministerului Educației Naționale în cadrul conferinței de presă din data de 15 februarie 2017

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de paznic - Colegiul Agricol Traian Săvulescu

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor(curățenie) - Școala Gimnazială "Europa"

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor grupă preșcolar- Școala Gimnazială "Europa"

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Colegiul Național Mircea Eliade Sighișoara

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Școala Gimnazială Apold

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Școala Gimnazială Romulus Guga Tg.Mureș

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Asistent social -perioadă determinată - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   17.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de Informatician - perioadă nedeterminată - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

●   16.02.2017    Programe Junior Achievment pentru dezvoltarea abilităților pentru viață și profesie

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - date contact ale reprezentanților elevilor

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de matematică - Olimpiada locală de matematică

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Concurs Național de Geografie "Terra" - etapa locală

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul Național "Fără ură, cu toleranță"

●   16.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - gimnaziu - cerc pedagogic

●   16.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ cu program integrat și suplimentar de artă - Olimpiada de Interpretare Instrumentală-gimnaziu și Corală-liceu - faza zonală

●   15.02.2017    Revenire -17.01.2017 -În atenția directorilor unităților de învățământ - calendarul avizării programelor CDȘ

●   15.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - Stocul formularelor actelor de studii comandate și neutilizate

●   15.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - ședință de lucru

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - proiect național "Mesajul Meu Antidrog"

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - programele internaționale Junior Achievment pentru anul școlar 2017-2018

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare "Tehnologii" și Educație Tehnologică

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - combaterea violenței in familie

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - Olimpiada de astronomie și astrofizică - etapa județeană

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de fizică - Olimpiada de fizică - etapa județeană

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada județeană de Limba Engleză clasele VII-VIII

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Franceză și Italiană - Olimpiada județeană de Limbi Romanice

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Engleză - Olimpiada județeană de Limba Engleză clasele XI-XII

●   14.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba Germană modernă - Olimpiada județeană de Limba Germană Modernă Clasele VII-XII

●   14.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie și Științe socio-umane - Concursul "Istorie și societate în dimensiune virtuală"

●   13.02.2017    Graficul de preluare a contractului de management educațional și a fișei postului pentru directori și directori adjuncți

●   13.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de geografie - Olimpiada de geografie - etapa locală

●   13.02.2017    Listele naționale a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale

●   13.02.2017    În atenţia directorilor şi a profesorilor din învățământul primar (secția maghiară) -Concurs alternativ "Regemondó verseny - Lumea legendelor", clasa a III-a

●   10.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Înscrieri pentru etapa zonală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română

●   10.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor de Limba și literatura română - Cărțile pentru etapa Națională a Olimpiadei de Lectură (OLAV)

●   10.02.2017    Rezultate în urma contestațiilor - menținere ca titular în funcția didactică

●   07.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Educație fizică și sport - Olimpiada Națională a Sportului Școlar

●   07.02.2017    Echipajele calificate la concursul județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   07.02.2017    Elevii calificați la concursul județean Versmondó verseny("Lumea poeziei") clasa a III-a

●   06.02.2017    În atenția directorilor și a profesorilor învățământ primar secția maghiară - Concurs Național de pentatlon pentru elevii claselor a III-a "ÖTTUSA"

●   06.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor 0.25 normă - Școala Gimnazială Comuna Ceuașu de Cîmpie

●   06.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - verificați adresele de e-mail a unităților de învățământ

●   06.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de chimie - Simularea concursului de admitere la UMF Tg.Mureș la disciplina chimie organică

●   03.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu - Liceul Tehnologic Dumbrăvioara

●   03.02.2017    Consorții școlare pentru anul școlar 2017-2018

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concurs Național pe teme de protecția consumatorilor "Alege!este dreptul tău"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul "Let's Be ECO!"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Concursul de dramaturgie "New drama"

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Concursul Technovațion, competiție IT pentru fete

●   03.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de informatică - Concursul Acadnet 2017

●   03.02.2017    Echipajele calificate la concursului județean de limba maghiară "Kis nyelvművelő(Micul lingvist)" clasa a IV-a

●   03.02.2017    Rezultate selecție cadre didactice în corpul național de experti în management educațional - seria a 11-a

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a profesorilor de Istorie - Cerc pedagogic

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ - precizări privind noua versiune de edusal au fost trimise pe adresele de e-mail a unităților de învățământ

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ profesional și tehnic - precizări

●   02.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor școală - Colegiul Economic Transilvania

●   02.02.2017    Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere școală - Colegiul Economic Transilvania

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - acțiuni de prevenire a consumului de droguri

●   02.02.2017    În atenția directorilor unităților de învățământ si a profesorilor de fizică - Olimpiada de As