ADMITERE 2018-2019
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 08.05.2018
Titlu: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul liceal

Data: 07.05.2018
Titlu: Calendarul testelor de verificare a cunoștințelor la limba modernă, maternă și a probelor de aptitudini

Data: 01.09.2017
Titlu: ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

Data: 01.09.2017
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 01.09.2017
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Data: 01.09.2017
Titlu: Anexa IV la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

Data: 01.03.2018
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a a candidaților care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă

Data: 05.03.2018
Titlu: Fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a - învățământ liceal de stat

Data: 05.03.2018
Titlu: Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă


COMUNICĂRI


Data: 27.08.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - A doua etapă de admitere în învățământul liceal și profesional/dual de stat

Data: 09.07.2018
Titlu: Locuri libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat


Data: 09.07.2018
Titlu: Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2018!

Data: 09.07.2018
Titlu: Lista candidaților nerepartizați în județul MURES

Data: 09.07.2018
Titlu: Lista locurilor libere din județul MURES după repartizarea computerizată

Data: 26.06.2018
Titlu: Ierarhia Admitere 2018 pentru candidaţii ce provin din judeţul MURES - Datele vor fi afişate public pentru o perioadă de 48 ore, respectiv până în data de 28.06.2018, ora 12:00

Data: 26.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - fișă admitere

Data: 21.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu nivel gimnazial - Centre zonale de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal de stat 2018

Data: 13.06.2018
Titlu: Înscriere învățământ seral și cu frecvența redusă a candidaților din serii anterioare

Data: 13.06.2018
Titlu: Abolvenți proveniți din alte județe

Data: 12.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor și examenelor naționale

Data: 08.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locurile speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

Data: 17.05.2018
Titlu: În atenţia directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de Limba engleză și a absolvenților claselor a VIII-a - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv

Data: 07.05.2018
Titlu: Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul liceal

Data: 01.09.2017
Titlu: Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional-Site MEN

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 08.05.2018
Titlu: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Data: 09.02.2018
Titlu: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018-2019

Data: 15.11.2017
Titlu: Materiale necesare pentru operatorii economici

Data: 06.11.2017
Titlu: OMEN 5360 din 16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: Solicitare școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: OMEN nr. 3554/29.03.2017 privind Metodologia de organizare și funcționare a învațământul dual

Data: 07.11.2017
Titlu: OMEN 4795 din 31.08.2017 Calendar admitere invatamant profesional si invatamant dual, an scolar 2018-2019

Data: 07.11.2017
Titlu: NOTA codificarea calificarilor pentru Fisa înscriere inv. profesional și Fișa opțiuni înv. dual

Data: 07.11.2017
Titlu: Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic (inclusiv dual) -descarca aici

Data: 15.11.2017
Titlu: Oferta educațională 2017-2018 - Învățământ profesional și învățământ dual

Data: 05.03.2018
Titlu: Fișa de înscriere în anul școlar 2018-2019 pentru admitere în clasa a IX-a - învățământ profesional de stat

Data: 05.03.2018
Titlu: Anexa la fișa pentru înscrierea în învățământul profesional - Fișa de opțiuni pentru învățământul dual


COMUNICĂRI


Data: 06.07.2018
Titlu: Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

Data: 13.06.2018
Titlu: Înscriere învățământ seral și cu frecvența redusă a candidaților din serii anterioare

Data: 13.06.2018
Titlu: Abolvenți proveniți din alte județe

Data: 12.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ liceal și gimnazial - Etapa I de admitere în învățământul profesionalde stat și în învățământul dual

Data: 08.06.2018
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locurile speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

Data: 07.05.2018
Titlu: Ghid adresat absolvenților clasei a VIII-a pentru admiterea în învățământul profesional și dual

   
Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: