ADMITERE 2017-2018
   
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDAREData: 03.05.2017
Titlu: Ordin nr. 3794 din 26.04.2017 pentru modificarea Anexei 1 - Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, la OMECȘ 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018!

Data: 03.05.2017
Titlu: Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine

Data: 16.09.2016
Titlu: ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Data: 28.02.2017
Titlu: FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 - admitere în clasa a IX-a - învăţământul de stat și anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Data: 15.03.2017
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

Data: 24.04.2017
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 24.04.2017
Titlu: Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

Data: 24.04.2017
Titlu: Anexa IV la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010 - Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională


COMUNICĂRI


Data: 24.08.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind etapele viitoare de admitere în învățământul liceal și profesional

Data: 24.07.2017
Titlu: Programarea probelor de aptitudini și a testelor de limbă modernă/maternă pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat

Data: 24.07.2017
Titlu: Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat

Data: 21.07.2017
Titlu: Repartizarea candidaților din seriile anterioare pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă - clasa a IX-a

Data: 19.07.2017
Titlu: Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a, învățământ liceal de stat, după etapa de depunerea a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ

Data: 17.07.2017
Titlu: În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Mureș - admitere învățământ seral sau frecvență redusă.

Data: 12.07.2017
Titlu: Rezultatele repartizării în licee 2017


Data: 04.07.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări admitere!

Data: 03.07.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări admitere 2017

Data: 03.07.2017
Titlu: Ierarhia la nivelul județului Mureș a absolvenților clasei a VIII-a

Data: 30.06.2017
Titlu: Ghid pentru admiterea în învățământul liceal de stat


Data: 29.06.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Reactualizare Centre zonale de înscriere pentru admitere 2017!


Data: 29.06.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial- Ridicare broșuri admitere!

Data: 27.06.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locuri speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

Data: 22.06.2017
Titlu: Programul centrului special de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal a candidaților proveniți din alte județe

Data: 19.05.2017
Titlu: În atenția directorilor - Probă de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admitere (predare în regim bilingv)

Data: 16.05.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în licee

Data: 16.05.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centrul special de înscriere în învățământul liceal pentru absolvenții claselor a VIII-a din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018

Data: 10.05.2017
Titlu: Centrele zonale de înscriere pentru admitere

Data: 08.05.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Verificarea datelor elevilor din clasele a VIII-a, în SIIIR

Data: 25.04.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial și a absolvenților claselor a VIII-a - Graficul de desfășurare a pregătirilor la probele de aptitudini profil pedagogic, în vederea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Data: 24.04.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Organizarea și desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL /DUAL

ORDINE MEN/ METODOLOGII/ CALENDARE


Data: 27.10.2016
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a învățământului profesional de stat

Data: 24.10.2016
Titlu: ORDIN privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017—2018

Data: 24.10.2016
Titlu: ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Data: 18.05.2017
Titlu: Fișa de opțiuni pentru învățământul dual

Data: 18.05.2017
Titlu: Fișa de înscriere pentru învățământul profesional de stat

Data: 11.04.2017
Titlu: Calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018

Data: 08.05.2017
Titlu: Ordinul MEN nr. 3792/26.04.2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017—2018


Data: 08.05.2017
Titlu: Ordinul MEN nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018!

Data: 11.04.2017
Titlu: Calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual, pentru anul școlar 2017-2018

Data: 11.04.2017
Titlu: Ordinul privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual

Data: 11.04.2017
Titlu: Contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

Data: 11.04.2017
Titlu: Anexa 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual - Solicitare de școlarizare în învățământul dual


COMUNICĂRI


Data: 24.08.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Precizări privind etapele viitoare de admitere în învățământul liceal și profesional

Data: 24.07.2017
Titlu: Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a - învățământ profesional și dual

Data: 19.07.2017
Titlu: Lista locurilor libere pentru admiterea în clasa a IX-a - învățământ profesional și dual, după etapa de depunerea a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ

Data: 03.07.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ gimnazial - Precizări admitere 2017

Data: 30.06.2017
Titlu: Ghid pentru admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual

Data: 27.06.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea pe locuri speciale pentru rromi în licee și în învățământul profesional de 3 ani

Data: 21.06.2017
Titlu: Plan de școlarizare - clasa a IX-a, învățământ profesional de stat, an școlar 2017-2018

Data: 16.05.2017
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

   
Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: