ADMITEREA PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017
   
INVATAMANT LICEAL DE STAT

ORDINE MECS


Data: 25.10.2015
Titlu: ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Data: 25.10.2015
Titlu: CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2016-2017

Data: 25.10.2015
Titlu: Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învațamântul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

Data: 25.10.2015
Titlu: Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017

Data: 01.03.2016
Titlu: Fișa de înscriere în anul școlar 2016-2017 pentru admiterea în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat

Data: 01.03.2016
Titlu: Anexă la fișa de înscriere în anul școlar 2016-2017 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Data: 01.03.2016
Titlu: Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă


COMUNICARI


Data: 02.09.2016
Titlu: Lista elevilor repartizați în etapa a III-a de admitere în clasa a IX-a

Data: 24.08.2016
Titlu: Situația ocupării locurilor la clasa a IX-a - învățământul liceal

Data: 24.08.2016
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Mureș - Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat - etapa a III-a


Data: 20.07.2016
Titlu: În atenția unităților de învățământ liceal și a centrelor zonale de înscriere pentru admitere - Se pot ridica de la secretariatul ISJ Mureș listele de repartizare pentru admiterea în învățământul liceal, în vederea afișării la unitățile de învățământ!

Data: 12.07.2016
Titlu: Candidați din alte județe înscriși în județul Mureș


Data: 07.07.2016
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Ierarhia la nivel județean a absolvenţilor claselor a VIII-a !


Data: 06.07.2016
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Centre zonale de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017!


Data: 30.06.2016
Titlu: În atenția absolvenților din alte județe care doresc să participe la admitere în județul Mureș - Programul centrului special de admitere!

Data: 22.06.2016
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților - sedință publică de repartizare a candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 26.05.2016
Titlu: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru Rromi în licee

Data: 28.04.2016
Titlu: Ghid adresat absolvenților casei a VIII-a privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017

INVATAMANT PROFESIONAL DE STAT

ORDINE MECS


Data: 10.25.2015
Titlu: ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017

Data: 10.25.2015
Titlu: CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI pentru anul școlar 2016-2017

Data: 10.25.2015
Titlu: OMEN 3136/2014

Data: 01.03.2016
Titlu: Fișa de înscriere în anul școlar 2016-2017 pentru înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani


COMUNICARI


Data: 31.08.2016
Titlu: Situația locurilor libere - învățământ profesional (după a II-a etapă de admitere)

Data: 22.07.2016
Titlu: Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Data: 22.06.2016
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a diriginților - sedință publică de repartizare a candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Data: 26.05.2016
Titlu: Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru Rromi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Data: 28.04.2016
Titlu: Ghid adresat absolvenților casei a VIII-a privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016-2017

   
Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos: